Samma högerkrav som alltid

Idag skriver Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson i Göteborgs-Posten:

Svenskt Näringslivs Urban Bäckström och en rad ledande företagare menar att skattesänkningar och en uppluckring av arbetsrätten ska ge fler arbeten (GP 11/5). Detta presenteras som nåt nytt, men det är uppenbart samma högerkrav som tidigare.
Företagsledare sitter på sina välbetalda positioner med extremt fasta jobb och påstår att vad som krävs för att skapa fler arbetstillfällen är sänkta ersättningsnivåer och rättslösa människor på arbetsmarknaden.

Idag har 50 procent av alla kvinnor mellan 18 och 25 år osäkra anställningar. Arbetslösheten är genomgående högre i de yrken där anställningstryggheten är som svagast. Det slår hål på myten om att fler jobb skapas genom att löntagare blir rättslösa. Tidskriften Arbetsmiljö har de senaste åren genomfört två olika undersökningar som båda entydigt visar att en klar majoritet – 96 procent – av löntagarna vill ha fasta jobb.

Sänkta ersättningsnivåer innebär att de som är arbetslösa och sjuka kommer att få en ohållbar ekonomisk situation. Huvudsyftet är att hålla nere lönerna på hela arbetsmarknaden genom att sjuka och arbetslösa ska tvingas att ta anställningar med låga löner och usla villkor. De försämringar som föreslås skapar en arbetsmarknad för den så kallade "underklassen", med extremt lågkvalificerade jobb som i förlängningar urholkar förutsättningarna för en stark och modern välfärdsstat. Man vill riva upp hela den svenska modellen för att cementera ett systemskifte.

Det som krävs för att minska arbetslösheten är en annan ekonomisk politik, där EU-anpassning och inflationsbekämpning inte står högst på dagordningen. Det behövs en politik för arbete åt alla.
Därför vill vi ha minst 200 000 nya jobb i den offentliga sektorn och på så sätt få igång hjulen i hela ekonomin. Det skulle innebära minskade sjukskrivningar, fler fritidsgårdar och bättre vårdcentraler. En utbyggd infrastruktur och människor som får pengar att handla för, ger bättre förutsättningar till fler arbetstillfällen även inom det privata.
En satsning på den offentliga sektorn är en självklarhet om man vill ta målsättningen om arbete åt alla på allvar.

Vi minns Ådalen 31

På söndagen den 14:e maj är det 75 år sedan svensk militär mördade fem strejkande arbetare i ådalen. Detta kommer på olika sätt uppmärksammas runt om i landet. Trots att de som fick sätta livet till var våra medlemmar väljer Socialdemokraterna att utestänga Vänsterpartiet och Ung Vänster i arrangemanget kring minnesstunden vid Lunde.

– Det är upprörande att Socialdemokraterna väljer att utestänga oss från minnesstunden eftersom det var våra egna medlemmar som besköts av militären, säger Ida Gabrielsson ordförande för Ung Vänster

Regeringen och borgaralliansen har tidigare i veckan gjort gemensam sak och öppnat upp för att militär ska kunna sättas in mot civila. Man vill alltså luckra upp den lagstiftning som stiftades efter händelserna i ådalen.

– Samma vecka som 75-årsdagen av skotten i ådalen öppnar borgaralliansen och regeringen upp för att samma ska kunna hända igen. Det här en av de inskränkningarna i våra demokratiska fri- och rättigheter som genomförs i terrorismbekämpningens namn, fortsätter Gabrielsson.

Mikael Pettersson, förbundsstyrelseledamot i Ung Vänster från Västernorrland, talar på torget i Kramfors 12.00 under lördagen. På söndagen deltar han vid kransnedläggningen vid Lundeoffrens grav.

– Det känns viktigt att vara här och uppmärksamma händelserna vid 75-årsminnet. Vi minns ådalen och därför är det skrämmande att se en uppluckring som gör det möjligt att det händer igen, säger Mikael Petterson.

För mer information kontakta Ida Gabrielsson:
förbundsordförande, mobil: 073 824 12 13

För mer information kontakt Mikael Pettersson:
Förbundsstyrelseledamot, mobil: 073 535 13 05

Regeringens agerande kan leda till att Ådalen 31 upprepas

Den 14 maj är det 75 år sedan svensk militär mördade fem stycken strejkande arbetare i ådalen. Då kommer arbetarrörelsen runt om i landet att manifestera för att hedra dessa människor som fick sätta livet till i bygget av välfärdsstaten Sverige.
I Malmö demonstrerar socialdemokraterna under parollen ”sluta mörda oss” och på andra ställen demonstrerar man under liknande paroller. Socialdemokraterna vet att det också var kommunister som fick sätta livet till den 14 maj 1931 men väljer nu att blunda för fakta och istället riktar man in sig på sin valpropaganda och låter oss inte delta.

Det mest upprörande är dock inte att vi inte får delta i de olika manifestationerna, även om vi känner oss överkörda och kränkta av det socialdemokratiska partiet. Det hade varit ett bra tillfälle att manifestera en enad arbetarrörelses styrka.

Efter morden i ådalen stiftande den socialdemokratiska regeringen lagar som förbjöd militära insatser mot civila i fredstid. Man gjorde allt för att undvika liknande situationer i framtiden. Samma parti med ledning av statsminister Göran Persson har nu satt sig ner tillsammans med borgaralliansen för att upphäva lagstiftningen och åter ska militär kunna sättas in mot civila.
Socialdemokraternas agerande hånar de människor som fick sätta sitt liv till i ådalen 1931 då man banar väg för att historien ska kunna upprepas. Hur kan ni socialdemokrater som tänker demonstrera den 14 maj acceptera att er regering river upp ådalen-lagarna?

Ung Vänster har en stolt tradition av kamp för socialism och människovärde. Den kampen har aldrig varit lätt och högern har aldrig gett oss något gratis. Vi ser inte tillbaka på ådalen 31 med nostalgi om en svunnen tid utan med insikten om att vanligt folk måste organisera sig om man vill se förbättring. Vi ser tillbaka på ådalen och förstår att Fredrik Reinfeldts snack om att högern stött välfärdsbygget är skitsnack. Vänster har alltid stått mot höger, såväl 1931 i ådalen som nu när vi organiserar oss för vår rätt och värdighet.

Den lagstiftning som Per Albin stiftade efter han kom till makten, om att man aldrig under några som helst omständigheter ska sätta in militärer mot demonstrerande arbetare kom till utav en anledning. Vi tar striden mot den nya lagstiftningen, det ska aldrig ske igen.

Mikael Pettersson
Förbundsstyrelseledamot Ung Vänster

200.000 nya jobb i offentlig sektor

Idag skriver Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster tillsammans med Camilla Sköld Jansson, Vänsterpartiets andre vice ordförande en debattartikel i LO-tidningen.

Arbetslösheten – och då särskilt ungdomsarbetslösheten – har varit föremål för intensiv debatt under senare tid. Det är i och för sig glädjande. Efter att det tidiga 90-talets massarbetslöshet, som utlöstes av EG-anpassning och nyliberalt experimenterande sjönk undan något, har Sverige dragits med orimligt höga arbetslöshetsnivåer, utan att det lett till särskilt många lyfta ögonbryn. Från vänsterhåll har det länge känts mycket ensamt att peka ut arbetslösheten som ett allvarligt problem.

Låt oss vara mycket tydliga: det finns all anledning att vara kritisk mot den politik som har förts i Sverige sedan länge, i stora drag oavsett regering, och som lagt grunden för den situation vi idag befinner oss i. I början av 1990-talet övergavs den fulla sysselsättningens politik. Sedan dess har vi haft hög arbetslöshet, år ut och år in, oavsett konjunkturläge och oavsett tillväxt.

Arbetslösheten förskjuter maktbalansen på arbetsmarknaden och har också gjort att det efter hand utkristalliserats vissa grupper som får det allt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Ungdomar är en sådan grupp. Tillsammans med exempelvis deltidsarbetslösa och personer med utländsk bakgrund får man utgöra buffert, en reservarmé som kallas in med kort varsel till låga löner och otrygga anställningsvillkor. Det är just detta som borgerligheten applåderat, och som man nu vill ha mer av.

Vänsterpartiet och Ung Vänster vill ha 200.000 nya jobb i offentlig sektor, där behoven är som störst. Att inte anställa fler, utan låta människor gå på knäna medan vinsterna ackumuleras till fåtalets privata konsumtion är oansvarig politik. Vi vill att de samhällsägda företagen tar sitt ansvar för en framtidsinriktad omställning, med till exempel miljöjobb, hälsoteknik och forskning. Vi vill sätta igång ett stort program för att bygga och renovera fler hyresrätter. Och vi vill slå vakt om de fackliga rättigheterna så att jobben inte slår ut människor utan är utvecklande och ger stort inflytande.

Läs hela artikeln i LO-tidningen.

Dialog med folkrättsförbrytare i Israel går tydligen bra

Det har blivit en hel del uppståndelse sedan Hamas bjudits in av Palestinska föreningen, Arabiska Huset och Irakkommittén till ett möte i Malmö. än mer ramaskri blev det när riksdagsledamöterna Yvonne Ruwaida och socialdemokraten Mariam Osman Sherifay har sagt sig vilja träffa Hamas för dialog. Hysteriet har nått orimliga proportioner.

Det som har hänt är att det palestinska folket i ett demokratiskt val röstat fram Hamas. Inte som stöd till självmordsbombningar och attacker mot civila utan som en reaktion mot korruption samt som ett uttryck för att Hamas varit dom som varit tydligast i sitt motstånd mot den israeliska ockupationen. EU och USA har därefter straffat det redan ansatta palestinska folket för sitt val genom att strypa allt form av bistånd. Palestinierna på dom ockuperade områdena står nu på kanten till en humanitär katastrof. Genom att svälta ut ett ockuperat folk ska USA och EU demonstrera sitt missnöje med att människor under förtryck har valt att rösta på ett annat sätt än vad deras ockupanters vänner önskat. Hamas kan man tycka vad man vill om. Ung Vänster har länge samarbetat med andra demokratiska organisationer i Palestina som vi mycket hellre skulle vilja se i ledande ställning. Men det är trots allt Hamas som palestinierna har valt till sina företrädare. Därför är det också rimligt att bjuda in dom och föra en dialog precis som med vilken annan regering som helst.

Hyckleriet slår alla höjder när det ockupationsvänliga folkpartiet slår bakut och rasar mot att riksdagsledamöter vill ha dialog med Hamas. Men det är tydligen inget problem för folkpartiet att ha dialog med krigsförbrytarna i den israeliska regimen som är ansvariga för tiofaldiga värre terrorbrott än Hamas. Folkpartiet väljer att stödja en regim som konsekvent bryter mot FN-resolutioner och folkrätten. Inte heller verkar bombhögern anse det vara ett problem att fortsätta ett diplomatiskt utbyte och nära samarbete med regeringen i Washington som inte bara förser den israeliska krigsmaskinen med vapen utan även själv är än insyltade i ockupationer av andra länder samt internerande av oskyldiga i koncentrationsläger som Guantanamobasen på Kuba.

Folkpartiet och flera av partiets framträdande medlemmar, som ofta hänvisar till Israel som ”Mellanösterns enda demokrati”, är de som i Sverige hårdast agerar lobbymaskin för brott mot mänskligheten. Att säga att Hamas måste ta avstånd från våld och erkänna Israel är inget annat än endast en usel ursäkt för att kunna fortsätta avvisa all form av legitim befrielsekamp i Palestina som terrorism. Folkpartiet struntar i det dagliga förtryck och terror som Israel är ansvarig för. Israel har aldrig erkänt Palestina, och har långt ifrån ”tagit avstånd från våld”. Istället har Israel brutaliserat sin ockupation och gör sig dagligen skyldig till ett enormt våld, både militärt såväl som psykologiskt, mot det palestinska folket. Istället för att straffa ett ockuperat folk, vore det rimliga att stå upp för folkrätten i handling och på allvar stå upp för ett självständigt och fritt Palestina.

Jonas Lindberg
1:a vice ordförande Ung Vänster

För mer information, kontakta Jonas Lindberg:
070 400 34 13, jonas.lindberg@ungvanster.se

Sida 2 av 212