Inga ökade befogenheter åt militären!

Under ett luddigt motiv om terrorhot öppnar försvarsberedningen nu upp för en lagändring för att tillåta militärt våld mot civila under polisens ledning. Alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet välkomnar förslaget. Om lagändringen skulle gå igenom innebär det att det förbud som funnits sedan många år tillbaka, mot militär våldsanvändning mot civila i fredstid, försvinner.

Att upphäva gränsen mellan militär och polisiär befogenhet vore katastrofalt. återigen ser vi hur ”kriget mot terrorismen” luckrar upp grundläggande rättigheter och lagstiftning för att åsidosätta rättsäkerheten till förmån för repression och storebrorfasoner. Genom att hänvisa till ett obefintligt terrorhot och med påstående om att demokratin måste försvaras, röstar regeringen med Thomas Bodström i spetsen tillsammans med borgerligheten panikartat igenom dessa åtgärder. åtgärder som innebär att våra rättigheter undanträngs och som helt uppenbart får som konsekvens att demokratin inskränks istället för utvecklas. Det är bissart att argumentera utifrån att man försvarar demokratin, när man samtidigt vidtar åtgärder som inskränker densamma.

Det svenska förbudet mot militär våldsanvänding mot civila i fredstid har goda grunder och ska försvaras. Vi minns ådalen 1931 när svensk militär mördade arbetare som strejkade.

Den tid vi lever i nu präglas av hårda attacker mot grundläggande fri- och rättigheter och vi har en regering och en borgarallians som ropar efter mer befogenheter åt militär och polis för att terrordåd ska kunna förhindras.

En militär med polisiära uppgifter kommer inte att göra Sverige till ett säkrare land. Säkerhet och utveckling skapas inte genom inskränkningar och hårdare tag. Sverige är idag inte en måltavla för terrorism. Däremot riskerar den utrikespolitik som förs, där Sverige skickar trupper till Afghanistan under NATO-befäl och viker sig för USA:s intressen, att göra Sverige till en potentiell måltavla.

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande Ung Vänster
0738 – 24 12 13

Ida Gabrielsson finns på plats på Rikskonferensen fram till onsdag.

Storstrejk mot hamndirektivet – försvara arbetsrätten

Idag – Måndag den 15:e januari – utlystes mellan klockan 07.00 och 11.00 en politisk storstrejk i EU:s samtliga hamnar. över 20 000 hamnarbetare i hela Europa varav 1500 i Sverige, deltog i en politisk storstrejk mot EU-kommissionens s.k. hamndirektiv.

Trots att EU-kommissionen redan gått på pumpen en gång med ett nästan identiskt direktiv för några år sedan, främst på grund av hård press på EU:s odemokratiska beslutsapparat från fackföreningar och andra arbetarrörelseorganisationer, kommer förslaget upp på bordet igen.

Hamndirektivet innebär att alla offentligt ägda hamnar ska konkurrensutsättas och att det arbete som utförs inom dessa hamnar inte längre tvunget ska utföras av just hamnarbetare. Istället ska rederierna själva kunna stå för egen lastningspersonal på respektive fartyg, alltså i klartext ungefär samma sak som det s.k. tjänstedirektivet. Att EU:s dagordning egentligen går ut på att försvaga arbetarnas ställning på arbetsmarknaden genom att öppna upp för rederierna att plocka in egen lågavlönad lastningspersonal och konkurrensutsätta deras arbetsplatser, trots det breda folkliga stödet för den svenska modellen och ett starkt offentligt ägande, är uppenbart. Denna fackliga strid står alltså inte bara om hamnarbetarnas rätt till drägliga arbetsvillkor och ett försvar av några av de få helt offentligt ägda arbetsplatser som finns kvar, utan i förlängningen att återigen försvara den svenska modellen mot EU:s attacker. I andra länder ser de konkreta villkoren för denna strid annorlunda ut.

Parallellerna till skolbygget i Waxholm är många och tydliga. Det viktigaste är dock att i det här läget förstå vad som måste ske för att de svenska arbetarna och i förlängningen den svenska modellen ska kunna försvaras. Det är uppenbart att det i längden är omöjligt att behålla den svenska modellen om Sveriges EU-medlemskap fortsätter länge till. Dessa ständiga attacker på alla arbetare i hela Europa, och särskilt den svenska modellen, sätter gång på gång fingret på vad EU egentligen är – ett superstatsbygge i full färd med att skapa också en homogen inre arbetsmarknad helt på storföretagens villkor.

Vi har valt sida, Sverige måste lämna Europeiska Unionen.

Allt stöd till den politiska storstrejken mot hamndirektivet!

Joel Karlsson, ordförande
Ung Vänsters Fackliga Utskott

Tillsammans stoppar vi borgaralliansen

Vänsterpartiet håller just nu kongress i Göteborg. En delegation bestående av Ida Gabrielsson, förbundsordförande, Ida Regin, förbundssekreterare och Jonas Lindberg, vice ordförande, gästar kongressen.

Ida Gabrielsson höll på fredagseftermiddagen en hälsning till kongressen. Hon sa sig vara övertygad om att vänstern kommer att stoppa alliansens planer på regeringsmakt och gå stärkt ur valrörelsen. Hon gav också å hela ungdomsförbundets vägnar ett löfte om att slita hårt i valet och inte ge vika.

Ida Gabrielsson gav en målande bild av hur man ibland kan drabbas av missmod och en känsla av maktlöshet när man ser orättvisorna i samhället. Hennes budskap var att den känslan också är en styrka. Trots att vänsterpartiets opinionssiffror sviktat menar hon finns det ett starkt stöd för en tydlig vänsterpolitik, en politik som tar ställning för vanligt folk.

– Det är viktigt att minnas att det finns många som oss, sa hon. Vi måste sätta ord på den frustration som många människor känner och upplever.

Ida Gabrielsson uppmärksammade också det mediadrev som hon menade ger en förljugen bild av vår rörelse.

– Det är inte speciellt förvånande att vi utsätts för angrepp, det har hänt förut. Men när hetsen underblåses av personer som kallar sig kamrater så känns det tyngre, sa hon.

Läs Idas hälsning här

Lyssna på Idas hälsning här

Ung Vänster börjar valrörelsen i Motala

Under fyra dagar har över hundrafemtio Ung Vänster-aktivister från hela Sverige att samlats för att kraftsamla inför valrörelsen.

Vid lunchtid den andra januari drog kursen igång i Bona Folkhögskolas lokaler i Motala. På programmet står genomgång av Ung Vänsters strategier och prioriteringar inför valrörelsen, retorikträning och mycket mer. De aktivister som samlats på kursen kommer att ha en viktig roll i valarbetet.

– Vi går till val under parollen ”Ta ställning – kräv din rätt” . Det gäller att få dem vi möter att ta ställning och använda sin röst i valet för att stoppa borgaralliansen, säger Ida Gabrielsson, förbundsordförande.

– Det är oss högeralliansen spottar i ansiktet med sin vidriga, politik sa Ida Gabrielsson i sitt invigningstal. Det är oss de vill ska jobba för slavlöner för att elitens plånböcker ska bli fetare, och det är vi tjejer som ska fortsätta svälta oss för bisarra, ouppnåeliga ideal.

– För oss är valet inte en lek, ett sällskapsspel där det inte spelar någon roll om man förlorar. Det här är på riktigt, det här är allvar. Det handlar om våra liv och våra rättigheter, fortsatte hon.

För mer information kontakta:

Ida Gabrielsson, förbundsordförande 073-824 12 13

Ida Regin, förbundssekterare 073-042 41 87

Sida 12 av 12« Första...89101112