Kvinnors löner behöver fortfarande höjas!

I onsdags tecknades ett nytt avtal och den sex veckor långa vårdstrejken är över. Sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor har i en och en halv månad strejkat med stort folkligt stöd för rättvisa och därmed höjda löner. Precis som många andra kvinnodominerade yrken har man genom sina låga löner under lång tid subventionerat vår gemensamma välfärd.

Avtalet som slöts innebär bland annat en höjd lägsta lön till 21 100 och en löneökning på 4 % 2008.  Efterdebatten har till största del handlat om varför vårdförbundet sänkte sina krav.

Frågan borde nog omformuleras. Varför vägrar arbetsgivare fortfarande, efter sex veckors strejk, med ett massivt stöd till vårdförbundets fördel sluta ett avtal som tydligt signalerar att det är slut med de låga kvinnolönerna. Varför tar inte arbetsgivare ansvar för bristen på specialistsjuksköterskor, genom att höja lönen ytterliggare och öka personaltätheten? Varför är sjuksköterskorna inte värda mer, SKL?

Det är uppenbart att kvinnors arbete fortfarande är undervärderat och därmed sämre betalt. Det syns i sjuksköterskornas, men också i undersköterskornas, förskollärarnas och handelsanställdas lönekuvert. Kampen för rättvisa avstannar inte för att strejken är slut. Kvinnors löners behöver fortfarande höjas!

För mer info kontakta:
Torun Carrfors,
Sjuksköterskestudent och ordförande för Ung Vänsters feministiska utskott
0738-430437, torun@ungvanster.se

Ställ USA tillsvars!

Idag publicerade Amnesty sin årsrapport och imorgon börjar Irak-konferensen, som går under det officiella namnet ”Iraq Compact Annual Review Conference in Stockholm”. Ministrar samlas för att diskutera Iraks framtid. Ingen kommer dock att prata om historien. Ingen kommer nämna en av de största brotten mot folkrätten – invasionen av Irak.

I mars 2003 ignorerade USA världssamfundet och invaderade Irak. Motiveringen var Iraks massförstörelsevapen. Inga massförstörelsevapen existerade och invasionen övergick snabbt till en ockupation som nu pågått i fem år. Imorgon, när Sverige står värd för ICI, är USAs utrikesminister Condoleezza Rice på plats. Det är ett tydligt tecken på att USA nu kryper till korset efter det stora misslyckandet i Irak. Nu ska alla andra länder, även dem som motsatte sig invasionen, stå för notan. Anmärkningsvärt är att svenska regeringen tar emot en ockupationsmakt som är skyldig till den humanitära katastrof som råder i Irak.

Amnesty rapporterar,

Mer än 60 000 människor fängslades utan rättegång av de USA-ledda styrkorna och de irakiska myndigheterna; bruket av tortyr var utbrett och utövades utan påföljder av irakiska säkerhetsstyrkor. De som anklagades för angrepp och mord ställdes inför rätta, där de inte fick någon rättvis rättegång och ändå allt oftare dömdes till döden.

När Fredrik Reinfeldt öppnar konferensen imorgon, kunde det vara på sin plats att ta avstånd från USAs nykoloniala politik och brotten mot mänskligheten. Att så skulle bli fallet är dock osannolikhet. Kom ihåg att Carl Bildt, som nu ser fram emot konferensen, var ambassadör för krigspropagandan. Samme Bildt tjänade miljoner på invasionen.

Det finns förstås dom som alltid hyllat invasionen och ockupationen. Liberala ungdomsförbundet går ut och välkomnar Rice. Argumentationen är traditionellt raljerande och ihålig (tröttnar dem aldrig på snacket om Nordkorea och Kuba?). Att liberalerna fem år efter invasionen ångrar att de valde att tro på Powells PowerPoint-presentation är vid första anblicken beundransvärt. Men tiden står tydligen stilla på liberalungdomens kansli i Stockholm. Verkligheten har efter fem år ännu inte lyckats tränga sig in i lokalerna. Ursäktandet av USA och dess allierade fortsätter som om närmare en miljon civila irakier inte dött som ett direkt resultat av av ockupationen.

Ockupationsmakten har koloniserat väsentliga delar av Iraks naturresurser. Redan under det första ockupationsåret reades de statliga företagen ut till utländska investerare. Elektricitet är fortfarande en lyxvara och sjukvårds- och utbildningssystemen är sargade. Det är tydligt att ockupationsmakten haft som ett primärt mål att säkra oljetillgångar och diverse handels- och produktionskontrakt på bekostnad av mänskliga rättigheter. Konferensen är därför främst en fars och ett skådespel. I synnerhet när den svenska regeringen tillåter utvisning av flyktingar till det krigsdrabbade Irak.

Den svenska regeringens värdskap legitimerar en ockupation och därmed en grov kränkning av folkrätten. Om regeringen menar allvar med sin konferens borde flera krav riktas direkt mot USA,

1) Ockupationen måste upphöra.
2)
USA måste betala skadestånd för ockupationens förstörelse.
3) Alla olje- och handelskontrakt som slutits under ockupationen måste annulleras.

Det arrangeras protester i Stockholm! Gör din röst hörd och demonstrera mot Condoleezza Rice!

Condoleezza Rice Go Home!
Stad: Stockholm
Plats: Sergels torg
Tid: 2008-05-29, 18:00

Protestmöte mot USAs krigspolitik och mot USA.s utrikesminister Condoleezza Rices besök i Sverige Talare på mötet: Rose Gentle, brittisk ledande medlem i Military Families against the War, hon har förlorat sin 19-årige son i Irakkriget Matthias Gardell, professor i religionshistoria Mehmet Kaplan, miljöpartiet Jens Holm EU-parlamentariker vänsterpartiet Mariam Osman Sherifay, socialdemokratisk kommunalpolitier Musik m m av bl a Teater Tribunalen och Dror Feiler.

Arrangör: Nätverket mot krig

Läs mer
Uttalande från Ung Vänsters förbundsstyrelse
Uttalande från Vänsterpartiet

Andra medier
SvD,DN1, DN2, Aftonbladet

Europa kommer till Sverige


European Social Forum kommer att gå av stapeln den 17-21 september. Fem dagar av diskussiuoner, workshops and musik under parollen ”Another Europe is Possible”.
Forumet hålls i Malmö!

Besök forumets hemsida!
Deadline för programanmälningar löper ut den 31 maj.

Rice ut ur Sverige – USA ut ur Irak!

Den 29 maj anordnas en konferens för Iraks framtid i Stockholm. Den svenska regeringen är värdar och på gästlistan står bland andra USA:s utrikesminister Condoleezza Rice. Sverige har länge varit ett land att räkna med för USA och dess allierade. Nu ställer man upp och bjuder in till konferens. Syftet sägs vara att diskutera och underlätta fred och återuppbyggnad i Irak.

Sedan USA:s folkrättsvidriga krig startade i Irak, med Rice som en av de drivande, har hundratusentals civila och över 4000 amerikanska soldater stupat under kriget som övergått i en bestående ockupation. Irak har – trots att det enligt internationell lag är omöjligt att hålla demokratiska val under pågående ockupation – "valt" en USA-vänlig marionettregering som nu står som initiativtagare till konferensen. Irak är idag ett land i spillror med USA:s militära trupper ständigt närvarande och med dagliga sammandrabbningar.

Inför invasionen av Irak 2003 valde USA att medvetet kringgå FN:s konventioner om en fredlig lösning. Nu fem år senare, när USA har kört fast i Irak, kryper man till korset. FN får stå värd för en konferens vars egentliga syfte är att ytterligare legitimera USA:s politik och få med fler länder i den brutala ockupationen. Ockupationen ska framställas som en insats för freden i Irak. Men den djupgående förödelse som man har lämnat, och fortfarande lämnar efter sig går inte att sopa under mattan med en konferens.

Det är skamligt att den svenska regeringen i praktiken ställt sig bakom USA:s imperialistiska krig. Har man nu bjudit in Rice är det kanske läge att ta ett allvarligt snack. Ska Iraks framtid diskuteras måste först och främst en sak klargöras. En varaktig fred och ett byggande av en fungerande demokrati förutsätter att USA:s trupper lämnar landet.

Nej, gör konferensen till vad den bör vara – konferens för ett upphörande av USA:s ockupation och för Irakisk suveränitet. Rice ut ur Sverige, USA ut ur Irak!

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 080525

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-241213

Vårdnadsbidraget – ett stort steg bakåt

Från 1 juli genomförs ännu en av alliansregeringens stenåldersreformer, vårdnadsbidraget. Ett bidrag för dem som håller sina barn borta från dagis – men även sig själva borta från arbetsmarknaden och behändigt nog arbetslöshetsstatistiken. Alliansen låter genom reformen svenska kvinnor ta ännu ett steg bort från arbetsmarknaden, in i hemmets och beroendets vrå. Man kallar det hela för valfrihet.

Som vanligt när borgerligheten talar om valfrihet, gäller det förstås bara ett fåtal. Väljer du att stanna hemma med ditt barn blir månadspengen maximalt 3000 kronor och du kan inte samtidigt gå på A-kassa. Kommunal genomförde nyligen en undersökning där man frågade folket om vårdnadsbidraget. Bara 28 % väljer att hellre satsa på bidraget än på förskolan. Ställer man frågan om vad de tycker ifall vårdnadsbidraget införs på bekostnad av förskolans kvalitet, vill endast en av tio fortfarande att reformen ska genomföras.

Faktum är att pengarna till vårdnadsbidraget tas från samma kaka som den offentliga barnomsorgen. De föräldrar som inte har råd att stanna hemma sätter sina barn i en förskola med sinande resurser. I praktiken tar man pengar från barnomsorgen och stoppar i fickorna på de allra rikaste. Kommunerna uppmuntras till nedskärningar i och med att ett vårdnadsbidrag är långt billigare än en dagisplats.

En fungerande och omfattande barnomsorg är den enskilt viktigaste faktorn för svenska kvinnors möjlighet till sysselsättning och självständighet. Borgerligheten visar gång på gång prov på sin kvinnosyn. När alliansen säger valfrihet menar man en valfrihet som sker på bekostnad av kvinnors rätt till oberoende och tillträde till arbetsmarknaden och en valfrihet som leder till en utarmad offentlig sektor.

Det som på allvar skulle ge svenska kvinnor valfrihet är en utbyggd offentlig sektor, rätt till heltid och höjda löner.  Istället får vi sänkta skatter, sämre barnomsorg och subventioner till de rikaste. Så stavas borgerlig valfrihet.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 080525

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-241213

Återigen: Stoppa det nazistiska våldet!

På ett nätverksmöte i måndags nåddes jag av nyheten att nazister angripit och misshandlat deltagare på en Feminist-festival (se även här) som arrangerades av Färnebo folkhögskola. Sju personer fördes till sjukhus.

När det gäller högerextremt våld är tystnaden från makthavare, rätts- och polisväsendet fullständig. Någon enskild frilansjournalist, säg Magnus Sandelin, försöker sig på politiska poänger genom att klumpa ihop nazister med organisationer på vänsterkanten. Målet är förstås att få folk att tro att alla är lika goda kålsupare. När en Ung Vänster-konsert attackeras eller privatpersoner angrips, ska reaktionen vara ”Rätt åt dem” eller ”Det är ju bara extremister som bråkar”. Men i slutändan är det demokratin som sätts på undantag. När medlemsskap i ett fackförbund, politiskt parti, asylnätverk, muslimsk eller judisk församlig är lika med våld eller hot om våld från högerextremister och fascister så är organisations- och mötesfrihetens dagar räknade.

Det finns förstås dem som tjänar på utvecklingen. Regeringens tystnad och passivitet härrör ur ett egetintresse för att hålla pressen på politiska motståndare.

Läs tidigare inlägg om ämnet,
Fram med nycklarna, folks
Regeringen flirtar med rasister
Ung Vänster får pris av artister
Högerextremt våld måste prioriteras

Högern vill strypa demokratin

Om man slår upp orden Demokrati i Nationalencyklopedin får man följande output,

demokrati (grekiska dmokrati´a ’folkvälde’, av demo- och efterleden –krati´a ’-välde’, av krate´a ’härska’) har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

I Sverige har debatten om vad begreppet innehåller varit intensiv. Det har handlat om yttrandefriheten, pressfriheten och Sveriges allt annat än fläckfria utrikespolitik . Högern har gått så långt att de påstått att kapitalism leder till demokrati. Globaliseringen, kapitalets obehindrade globala berserkagång, och de påföljande invasionerna i Mellanöstern har motiverats med marknadens demokratiserande ambitioner. IMFs och WTOs tvångsmedel gentemot Syd likaså. Demokratin kommer att segra om allt underställs kapitalintressen och marknaden. Fjorton år efter Sveriges EU-inträde och fem år efter invasionen av Irak står högerns påståenden tomma och utan någon som helst sanningshalt.

Idag gör de borgerliga partierna tillsammans med, hör och häpna, miljöpartiet ett gemensamt utspel. Huvudbudskapet är en författningsdomstol som ska pröva lagar som stiftas av riksdagen. Juridifieringen av politiken, som har berörts tidigare på bloggen, ska bli lag. Jurister ska få sista ordet när det gäller de lagar som folkvalda i riksdagen arbetar fram.

Det är ingen tvekan om att en sådan domstol skulle urholka demokratin och fri- och rättigheter som tex rätten till arbete, utbildning och bostad. Fackföreningars rätt att vidta stridsåtgärder skulle vara under ett allvarligt hot. Att döma av den författningsdomstol som idag reglerar väsentliga delar av den europeiska unionen så skulle själva essensen i ordet demokrati sättas ur spel. Allmänna val till politiska församlinga skulle vara meningslösa om folkvalda ständigt riskeras att köras över av ett juristvälde, ofta med sympatier på höger planhalva. Att förslaget kommer från Sveriges politiska höger är därför inte överaskande. Vid införandet av en författningsdomstol skulle de stå som vinnare. Miljöpartiets ställningstagande kan förklaras av att partiet saknar den ideologisk ryggrad som skulle kunna hålla för snåla högervindar. Även om klyftan mellan väljarna/medlemmar och ledningen är stor, är det oundvikligt att partiet i stort viker sig för den av etablissemanget dikterade dagordningen.

Lars Ohly kommenterar utspelet och kallar en författningsdomstol för ett ”koppeltvång” på demokratin. Det är inte jurister som ska ha sista ordet. Han kommenterar också förslaget om skilda valdagar och pekar på Norge där valdeltagandet sjunkit sedan man infört skilda valdagar. Sparken mot Miljöpartiet är ändå bäst,

Skulle miljöpartiet ingå en överenskommelse med de borgerliga i grundlagsfrågorna, skulle det försvåra eventuella regeringsförhandlingar med socialdemokraterna och vänsterpartiet.”

Sossarna verkar inte heller roade.

Uppdatering: Ali skriver om det hela i detta inlägg.

Förskola – Vårdnadsbidrag 1-0

Jag går sida vid sida med folket, vars förtroende jag bär, lär Fredrik Reinfeldt ha sagt. Att införandet av vårdnadsbidrag återigen går över folks huvuden verkar dock inte bekymra den borgerliga regeringen som idag dragit upp frågan inför riksdagen.

DN rapporterar om att majoriteten av svenskarna vill hellre se en fungerande förskola än vårdnadsbidrag till ett fåtal. Kommunal, som gjort undersökningen, har ställt frågan ”Om du tvingas välja, vad tycker du att kommunerna ska välja att använda skattepengarna till?”. 60 procent svarar att pengarna ska satsas på att stärka förskolans kvalitet. 28 procent vill satsa på att införa vårdnadsbidrag.

Ännu intressantare är följande resultat. Om kostnaden för vårdnadsbidraget tas ifrån kvaliteten i förskolan, anser 75 procent att kommunen ska välja att inte införa vårdnadsbidraget. Fjuttiga 9 procent säger vill ändå införa vårdnadsbidrag.

Vid sidan av SKL-undersökningen som visade att en stor majoritet vill höja skatten för att satsa på den offentlig sektorn och väldfärden, visar även denna undersökning att regeringens politik går stick i stäv med den breda opinionen. Reinfeldt hellre går över än sida vid sida med folket.

Because I’m worth it

Läste precis på Niklas Wykmans blogg att han tycker att jag är skojig, jag håller med, det händer ofta att jag går runt och småskrattar åt mina egna skämt och finesser. Sedan läste jag på samma killes blogg ett inlägg där han förklarar sin insats mot mig i tisdagens debatt i TV4. För att utjämna de ekonomiska skillnaderna mellan män och kvinnor behövs tydligen Muf:s ”självförtroenderörelse”. Vad är det för flum! Var ska den rörelsen komma ifrån?

Jag är för rörelser, såsom arbetarrörelsen, fredsrörelsen, och den feministiska rörelsen, men vad är en självförtroenderörelse? Typ, härmed beslutar vi att en självförtroenderörelse ska startas bland Sveriges kvinnfolk, denna folkrörelse ska ha möte en gång i veckan och träffas på Östermalmstorg. Vi ska ha praktiska och teoretiska övningar i hur man blir bättre på att löneförhandla, samt diskutera kvinnligt entreprenörskap inom vården. Sedan går vi gemensamt ut och strålar ikapp med solen, stärkta av vårt nyvunna självförtroende. Förutom broschyren från Attendo Care får alla deltagare med sig boken ”Självkänsla nu”, lite rökelser som doftar vilt och kryddigt och en morotskaka bakat med GI- metoden.

Allvarligt talat, förutom att högern inte har något intresse av en reell omfördelning mellan könen, är de blinda och lite bakom, som man skulle ha sagt där jag kommer ifrån. När kvinnor systematiskt underordnas män, både när det handlar om ekonomi och privatliv, så är det ju klart att vi får ett sämre självförtroende. Vi blir ju hela tiden påminda om att vi inte är rätt, att vi alltid är lite sämre. Öppnar man lönekuvertet och har fått tusentals kronor mindre än sin man, går man i högstadiekorridoren och får stå ut med att bli kladdad på, och om man är den som får ta hand om disken, barnen och städningen, så är det förstås svårt att känna sig som herren på täppan. Och vill man göra någonting åt de här strukturerna, de som skapar klumpen i magen, och känslan av att vara mindre värd, av att vara någonting annat, ja då kan man inte hålla på och blaja om en självförtroenderörelse, utan då krävs det politiska lösningar. Som exempelvis feministiskt självförsvar i skolan, individualiserad föräldraförsäkring, arbetsgivare som betalar rimliga löner, och rätt till heltid för att nämna några saker, som högern förstås är emot. Men de har ju sitt lull lull, självförtroenderörelsen, den gemensamma värdegrunden och en kristdemokratisk socialminister. Detta försöker man möjligen väga upp, med Anders ”hästsvansen” Borg, som själv har erfarenheter om hur det är för en kvinna som skurar skit, och lever i källaren.

Pratet om privatiseringar som lösningen på rean på kvinnors löner är bara tröttsamt och dumt.
Här nedan följer ett litet tankeexperiment som man enkelt kan göra hemma.

  1. Varför skulle det vara bra för kvinnliga vårdbiträden ifall en del av det som kunde gått till löner istället går till manliga aktieägare?
  2. Varför fick jag uselt betalt som butiksanställd, sist jag kollade var inte ICA statligt?
  3. När man jämför redan idag privatiserad vård med offentligt ägd vård i samma kommun är inte lönen bättre inom de privata.

Men, men… Efter självförtroendeinjektionen som förväntas regna över oss under nästa solförmörkelse, kommer allt detta att ändras. Anders Borg kommer att klippa sig och skaffa ett jobb, Göran Hägglund is going queer.. och alla kvinnor, hög som låg, kommer under löneförhandlingen nå stor framgång, slänga förföriskt lättsamt med håret åt arbetsgivaren och tänka ”Because I´m worth it”.

Demokrati satt på undantag

Medan hela världen riktar blickarna mot Jerusalem för att fira Mellanösterns enda vitala demokratiska stat, som har blomstrat i all oändlighet sedan dess bildande för exakt 60 år sedan, fortsätter den demokratiska staten angreppen mot det ockuperade palestinska folket. Även idag, den 14 maj 2008, har civila fått sätta livet till. Dock är det oundvikligt att i sammanhanget nämna det faktum att staten Israel är en demokrati och detta ger dess regering och militär att fördriva och ockupera ett folk som har fråntagits sitt land, sina rättigheter och sin värdighet.

För övrigt har Human Rights Watch (HWR) och två israeliska människorättsorganisationer, Gisha Legal Center for Freedom of Movement and Physicians for Human Rights-Israel, uppmanat Bush att kräva ett stopp på blockaden mot Gaza. Man kallar blockaden för kollektiv bestraffning.

Sari Bashi, Gisha, säger,

“Given the extent of US financial and military support for Israel, President Bush needs to speak out clearly against Israel’s closure of Gaza. The United States should not be party to a policy that punishes civilians for the actions of these armed groups.”

HWR visar också på hur Gaza och hela dess befolkning har tagits gisslan av ockupationsmakten. Bashi fortsätter,

Israel’s control over Gaza’s borders, airspace, territorial waters, tax collection, and population registry means it still bears legal obligations as the occupying power under international humanitarian law. On top of that, Israel has made itself Gaza’s major source of electricity and sole source of fuel needed for transportation and the functioning or water, sewage and sanitation, and health facilities.

The laws of war, which apply to military occupations, prohibit the occupying power from attacking, destroying, or withholding objects essential to the survival of the civilian population. Under the Fourth Geneva Convention, Israel is obliged to protect the rights of Palestinians to freedom of movement, to secure access to health care and education, and to lead normal lives.

Men en sån här dag ska man ju inte kritisera en sann demoktrati. Det man istället ska göra för att rädda Israels anseende är att samla bombhögerns parlamentariska gren för att bygga fabler i olika dags- och kvällstidningar. Tydligen är verkligheten alltför obekväm att prata om. Den betydande skillnaden mellan den judiska och arabiska befolkningen i tillgänglighet till arbets- och bostadsmarknad och utbildning nämns inte. 2003 stämplade Benjamin Netanyahu araberna i norra Israel som ”Det demografiska hotet”. Hur araber behandlas som fullvärdiga medborgare när de stämplas som inre hot kan man spekulera i.

Minorities At Risk (MAR) kommer med följande rörande den arabiska befolkningen i Israel,

Arabs in Israel, although full citizens under the law, suffer political discrimination based on decades of social exclusion. As an ethnic democracy, the nationalism inherent in Israel’s foundation as a ”Jewish state” is at odds with its political basis of democratic governance vis-à-vis the Arab minority. Although there is no official policy of discrimination, Arabs are restricted from military service and political organizing (as a 1985 law has required that to participate in elections Arab parties must accept the legitimacy of Israel as a Jewish state).
[…]
De facto discrimination also occurs against Israeli Arabs in the economic sphere. Tangible benefits in housing, employment, taxes, and education are provided by the government upon completion of military service, yet Arabs are barred from the military.

Enligt MAR har även censur mot arabisk media förekommit,

In 2001 there was a sight worsening of political freedoms for Arab Israelis because Israeli authorities stepped up enforcement of censorship regulations and monitored Arabic newspapers based in East Jerusalem, sometimes ordering newspapers to halt publication of stories about the current intifada until the story first appeared in the Israeli media, or even closing newspapers down as in the case of the Arab publication Sawt al-Haqq Wal-Hurriya.

I Sydafrika rådde ett apartheidsystem baserad på ras. Den israeliska staten kan i bästa fall kallas en etnodemokrati, där ickejudar är diskriminerade, där demokratin är reserverad för en specifik etnisk religiös grupp. Demokratin är satt på undantag. Ockupation råder.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39