Vänsterpartiet kräver att Göteborg slutar handla från Israel

I ett yrkande till kommunstyrelsens sammanträde på onsdag (21/1) föreslår Marie Lindén (v) att kommunstyrelsen tydliggör för Stadens nämnder och styrelser att samtliga varor som producerats i Israel eller på av Israel ockuperat område är att betrakta som oförenliga med Stadens upphandlings- och inköpspolicy till dess att motsatsen är bevisad av oberoende kontrollorgan.

– Vi har tidigare föreslagit en kommunal bojkott av Israel. Det är inte förenligt med kommunallagen. Sedan dess har Staden ändrat sin upphandlings- och inköpspolicy. Vi vill pröva om krigsförbrytelser är förenliga med Stadens policydokument, säger Marie Lindén (v), kommunalråd.

Israel förbjöd nyligen två arabiska partier att ställa upp i parlamentsvalet i februari. Därmed kan inte varor från Israel anses upp­fylla ILO konvention nr. 87 – om föreningsfrihet och skydd för rätten att organisera – som numer finns i Göteborgs Stads upphandlings- och inköpspolicy. Vidare går det inte garantera att konvention 98 – om rätten att organisera och förhandla kollektivt – upprätthålls i det ockuperade Palestina.

– Slutsatsen måste rimligtvis bli att inga varor från Israel som inte oberoende kontrollorgan kan intyga följer stadens inköps- och upphandlingspolicy kan komma på tal vid upphandling och inköp till Stadens verksamheter, säger Marie Lindén (v), kommunalråd.

Läs yrkandet här!

I medierna: ETC, DN1, DN2, SvD, Expressen, Aftonbladet, Sydsvenskan

Barnen som Israel dödat


AlJazeera, nyhetsbolaget med den bästa bevakningen av läget i Gaza, har publicerat namnen på 210 av de barn som Israel dödat under sitt fasansfulla krig mot Gaza. 44 av barnen är under fem år.

Varje namn är alltså ett människoliv. Jag betonar ordet ”människoliv” eftersom det verkar råda tveksamheter hos de som försvarar Israels pågående brott mänskligheten. Israels bomber spränger sönder människor av kött och blod. Varje israelisk bomb devalverar värdet på människolivet. Varje bomb som riktas mot Gaza, riktas också mot mig och dig.

Det är med stor smärta jag går igenom listan. Tanken att varje namn inte bara är en individ utan en individ med en mor, en far och en eller flera syskon är alldeles för svår för att stänga av.

Frågan jag ställde mig igår, efter partiledardebatten och efter våra makthavare gång på gång förnekat det pågående folkmordet, var vad ett palestinskt barn är värt för Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt?

Svaret är tyvärr för horribelt för att jag ska ta det i min mun.

Andra som bloggat: Esbati, Svensson, Löfqvist, Det Progressiva USA
I medierna: DN, SvD, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan, Arbetaren, Flamman

Jens Holm: Frys handelsavtalet med Israel, Carl Bildt!

Jens Holm kräver att EU fryser handelsavtal med Israel,

Den Europeiska Unionen är Israels viktigaste exportmarknad. I fjol uppgick handeln mellan Israel och EU till över 26 miljarder euro.

Israel har också ett av EUs mest förmånliga handelsavtal, ”EU-Israel Association Agreement”. Men få vet om att alla EUs associationsavtal är villkorade för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras.

I kapitel två i avtalet med Israel står det tydligt att de mänskliga rättigheterna måste respekteras. Om inte det sker kan avtalet hävas av EU.

Den 13 maj 2005 massakrerade militär i Uzbekistan hundratals personer i staden Andijan. Det fick EU att suspendera samarbetsavtalet med Uzbekistan. 2007 vidtog EU liknande åtgärder mot Burma och Vitryssland.

EU borde göra detsamma mot Israel och suspendera handelsavtalet.

Läs hela här!

Andra som bloggat: Esbati, Svensson, Löfqvist, Det Progressiva USA
I medierna: DN, SvD, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan, Arbetaren, Flamman

Gör Göteborg till vänort med Gaza stad!

Det kräver Vänsterpartiet Göteborg i en motion till kommunfullmäktige.

– I Göteborg bor många med rötterna i Palestina eller länder i närområdet. De folkliga protesterna i Göteborg mot Israels aggressioner i Gaza Stad och övriga delar av Gaza tyder på en stark solidaritet mellan Göteborg och Gaza Stad. Vänsterpartiet vill att denna solidaritet skall formaliseras i ett vänortssamarbete mellan Göteborgs Stad och Gaza Stad och utveklas till praktisk handling., säger Marie Lindén (V), kommunalråd.

I motionen föreslås att staden ställer resurser till SIDA:s och hjälporganisationers förfogande i enlighet med lag (2001:151) om kommunal tjänsteexport och kommunalt inter­nationellt bistånd. – Inom Göteborgs Stad finns ett stort kunnande och resurser som kan ställas till Gaza Stads förfogande. Exempelvis inom kretsloppsnämnden, Göteborg Energi, Hamnen, miljönämnden, utbildningsnämnden, fortsätter Marie Lindén (V).

Motionen hittas här.

Läs om andra kommunala initiativ och solidaritetsaktioner hos Hans Linde (här, här och här).

I media: DN, SvD, Sydsvenskan, Aftonbladet,

Ung Vänster kampanjar mot ungdomskrisen!

Ung Vänster drar idag igång en landsomfattande kampanj mot ungdomskrisen på arbetsmarknaden. Ida kommer tillsammans med andra förbundsstyrelseledamöter i en månad framöver att besöka ett flertal orter runt om i landet.

-Regeringens flathet i dessa kristider gör situationen för unga på arbetsmarknaden akut. Finanskrisen har förvandlats till en ungdomskris där vi får betala med skyhög arbetslöshet, utan a-kassa, säger Ida Gabrielsson

Kampanjturnéns syfte är att föra en dialog med unga om framtidens arbetsmarknad. Lokala och regionala förslag på satsningar mot ungdomskrisen kommer att diskuteras på gymnasieskolor och arbetsplatser.

-Att återställa a-kassan borde vara en självklarhet. Ta bort ungdomsdiskrimineringen som innebär att unga får ut mindre i ersättning trots att vi betalat i lika mycket som alla andra! Sven Otto Littorin säger att 2009 blir ett skitår och svär sig fri från ansvar, men ungdomar är trötta på att ta skit och vill se riktiga satsningar. Fortsätter den ungdomsfientliga politiken lovar Ung Vänster att se till att det blir regeringen som får ett skitår, säger Ida Gabrielsson.

Den totala arbetslösheten beräknas att nästan fördubblas de närmaste åren. Redan idag är ungdomsarbetslösheten mycket högre än den totala arbetslösheten, 20 % av de unga är utan arbete.

-Ungdomar vill ha trygga jobb istället för osäkra anställningar. Använd finanskrisen till att ta oss ur bostadskrisen och miljökrisen, det skulle innebära fler jobb. Vi förväntar oss att det rödgröna regeringsalternativet vänder den ungdomsfientliga politiken ryggen, rensar upp bland moderaternas slit- och släng jobb, och att de lägger om ekonomin för att skapa fler jobb, avslutar Ida Gabrielsson.

Läs pressmeddelandet här!

Ung Vänster kampanjar mot ungdomskrisen

Ung Vänster drar igång en landsomfattande kampanj mot ungdomskrisen på arbetsmarknaden. Förbundsordförande Ida Gabrielsson kommer tillsammans med andra förbundsstyrelseledamöter i en månad framöver att besöka ett flertal orter runt om i landet.

-Regeringens flathet i dessa kristider gör situationen för unga på arbetsmarknaden akut. Finanskrisen har förvandlats till en ungdomskris där vi får betala med skyhög arbetslöshet, utan a-kassa, säger Ida Gabrielsson

Kampanjturnéns syfte är att föra en dialog med unga om framtidens arbetsmarknad. Lokala och regionala förslag på satsningar mot ungdomskrisen kommer att diskuteras på gymnasieskolor och arbetsplatser.

-Att återställa a-kassan borde vara en självklarhet. Ta bort ungdomsdiskrimineringen som innebär att unga får ut mindre i ersättning trots att vi betalat i lika mycket som alla andra! Sven Otto Littorin säger att 2009 blir ett skitår och svär sig fri från ansvar, men ungdomar är trötta på att ta skit och vill se riktiga satsningar. Fortsätter den ungdomsfientliga politiken lovar Ung Vänster att se till att det blir regeringen som får ett skitår, säger Ida Gabrielsson.

Den totala arbetslösheten beräknas att nästan fördubblas de närmaste åren. Redan idag är ungdomsarbetslösheten mycket högre än den totala arbetslösheten, 20 % av de unga är utan arbete.

-Ungdomar vill ha trygga jobb istället för osäkra anställningar. Använd finanskrisen till att ta oss ur bostadskrisen och miljökrisen, det skulle innebära fler jobb. Vi förväntar oss att det rödgröna regeringsalternativet vänder den ungdomsfientliga politiken ryggen, rensar upp bland moderaternas slit- och släng jobb, och att de lägger om ekonomin för att skapa fler jobb, avslutar Ida Gabrielsson.

För mer information, kontakta:
Elisabeth Biström, pressekreterare Ung Vänster, 070-203 82 04
Ida Gabrielsson, förbundsordförande Ung Vänster, 073-824 12 13

17/1: Nya protester mot Israels krig!

Lördagen den 10 januari hölls fler än 20 aktioner till stöd för Gaza och i protest mot Israels pågående krig och förbrytelser. Det beräknas att mer än 35 000 personer deltog runt om i landet!

Nu på lördag är det åter dags att strömma ut på gator och torg för att visa vårt stöd för det palestinska folket i allmänhet och Gazas befolkning i synnerhet.

Här är listan på aktionerna, manifestationerna och demonstrationerna.
Listan uppdateras kontinuerligt.

BORÅS: Slut upp och visa solidaritet med offren i konflikten i Gaza!
Lördag den 17 januari klockan 12.00 på Stora torget.
Arr: Vänsterpartiet Borås

FALUN: Manifestation för fred i Gaza!
Lördagen den 17 januari. Samling ii Geislerska Parken kl 13. Falu Fredskör framför aktuella sånger.
Initiativtagare: Falu Fredskö
http://www.facebook.com/event.php?eid=43721344254&ref=nf

GÄVLE: ALL RISE FÖR THE PEOPLE IN GAZA!
Tisdagen den 20 januari, 19.30-23.00, CC-puben, Centralplan 3 (Bredvid Musikhuset/Sjömanskyrkan)
http://www.facebook.com/event.php?eid=44797333971

GÖTEBORG: Demonstration – Stoppa massakern i Gaza!
Lördagen den 17 januari. Samling kl 14.pp på Götaplatsen
Arr: Gaza Kommitte
http://www.facebook.com/event.php?eid=59964045179

HELSINGBORG: Protestera mot bomberna över Gazas befolkning
Lördagen den 17 januari, kl 14.00. Samling Gustav Adolfs torg.
http://www.facebook.com/event.php?eid=44653812969

KARLSTAD: Manifestation för Gazas civilbefolkning
Lördagen den 17 januari, kl 12, Soltorget.
Arr: Vänsterpartiet

KRISTIANSTAD: Stoppa massakern i Gaza
Lördagen den 17 januari, kl 12.00-14.00, Söderportsgymnasiet.
http://www.facebook.com/event.php?eid=44056893365

LIDKÖPING: Stoppa folkmordet i Gaza!
Lördag 17/1 kl 11, samling Stadsträdgården.
Efter demonstrationen hålls möte på Nya Stadens Torg med tal av
kommunalråd Kjell Hedvall (s) och riksdagsledamot Egon Frid (v)

LUDVIKA: Manifestation för fred i Gaza!
Lördagen den 17 januari, klockan 11.00 i korsningen Storgatan/ Carlavägen. Därefter är deltagarna välkomna till ABF (Storgatan 15) för diskussion.
Arr: ABF, IF-Metall, Kommunal, Röda Korset, Socialdemokraterna, S-kvinnor, Viktor Jaraföreningen, Vänsterpartiet m.fl.
Mer info: birgitta.berg@abf.se

LULEÅ: Demonstration mot Israels attack på Gaza!
Lördagen den 17 januari, 12:30 utanför Strandgallerian.

LUND: Protestera mot bomberna över Gazas befolkning
Varje lördag på Stortorget i Lund mellan kl 12-13.

MALMÖ: Stoppa kriget i Gaza!
Lördagen den 17 januari. kl 14. Gustav Adolfs Torg
http://www.facebook.com/event.php?eid=56738974815

NORRKÖPING: Manifestation mot massakern i Gaza! Israel ut ur Palestina!
Lördagen den 17 januari, kl 14, i Hörsalsparken. Kom och
visa solidaritet med det palestinska folket.
Arr: Nätverket mot krig! – ett oberoende nätverk av palestina vänner
http://www.facebook.com/note.php?note_id=44608379750&ref=nf

STOCKHOLM: Stoppa massakern!
Torsdagen den 15 januari, kl 17.00, Sergels Torg.
Ljusmanifestation: Ta med gravljus – vi vill tända ett ljus för varje palestinier som hittills dödats i Gaza under Israels pågående massaker, nu över tusen personer.

STOCKHOLM: Stoppa massakern i Gaza!
Lördagen den 17 januari. Samling inför demonstrationen kl. 13 Humlegården.
http://www.facebook.com/event.php?eid=49859865980

UMEÅ: Dagliga protester på Rådhustorget kl 12

UPPSALA: Solidaritet med Palestina!
Lördagen den 17 januari.Samling kl. 12.30 Slottsbacken.
Avmarsch kl. 13.00
Arr: Palestinska Folkets Föreningen

VETLANDA: Manifestera mot Israels militära offensiv – Stoppa ockupationen!
Fredagen den 16 januari. Samling 14.30 vid Kantarellen

Anmäl nya aktioner genom att skriva i kommentarsfältet.

Mer information hittas också på Vänsterpartiets hemsidan samt på Facebook-gruppen ”Utvisa Israels ambassadör ur Sverige”.

I medierna: DN1, DN2, DN3, Aftonbladet, SR

Förbrukat människovärde

Jag har inte skrivit mycket om Gaza. Jag har svårt att hitta de rätta orden. Tur att andra försökt återge, förklara och beskriva det. Helvetet. Vi var många som möttes upp på Sergelstorg i lördags, för att visa vår avsky mot Israels massaker. Nästan tiotusen människor samlades där. Jag har svårt för att skriva om det bottenlösa. Man vill ta i från tårna, det blir många förstärkningsord och känsloargument för att försöka göra det ofattbara rättvisa. Men det är omöjligt. Förstås. Hur skulle man…

Ofta känns textraderna otillräckliga. För banala, eller för pompösa. När det blir så, skäms jag. Det känns inte genuint, rakt och ärligt. Men hur skulle det… Vem är jag att förmedla smärtan? Hur ska jag någonsin kunna återge den; vanmakten? För den är något för sig, den vanmakten. Antar jag. Samtidigt är det enkelt, det måste det vara, annars har vi redan förlorat. Människors liv slits sönder. Bokstavligen. På ett sätt som många av oss som skriver aldrig har utstått. Men för människor i Gaza är att utstå helvetet en del av vardagen. Att det är en del av vardagen gör det inte lättare att utstå. Det kan aldrig bli någonting annat än helvetiskt, en helvetisk vardag helt enkelt. Det måste vi kunna ta in som om att det som händer, händer i vårt eget vardagsrum.

Världen hänger ihop, och lidandet för människor i Gaza måste förstås och delas av människor. ”Brukar man människor som ting berövar man dem namnet människa”. Det är en diktrad av Stig Sjödin. Den handlar om ett förbrukat människovärde som arbetsförhållandena i de tidiga svenska industrierna skapade. Det vet jag, det kan jag förstå. Men den handlar också om det omänskliga lidandet i Gaza. Det vet jag också.

Open letter from the people of Palestine to the citizens of the world

Följande brev kommer från våra palestinska vänner som lever under extremt svåra förhållanden på den ockuperade Västbanken. Det är ett gripande brev som vänder sig till världens folk med budskapet om solidaritet med det palestinska folket. Läs och sprid vidare!

Open letter from the people of Palestine to the citizens of the world

The people of Gaza are currently suffering through the fourteenth day of the Israeli assault, with attacks now coming from land, air and sea. Everywhere we turn, we see more carnage, more death, more destruction. When we try to run from the Apache helicopters and F-16 jets that are raining bombs down on our homes, we only run into the waiting ground troops, who relish the opportunity to mow us down.

The essence of our humanity is being violated in the worst way imaginable, and nobody is safe. Children, women, and the elderly are all targets for the soldiers who have come to annihilate us. And yet as the heinous war crimes mount, as the slaughter of an entire population continues, still the leaders of the world do nothing. They sit on their hands and they have the audacity to blame us for what is happening. We, the oppressed, are being blamed for our own oppression.

Our children should not have to be brought up under this most brutal occupation. Enough Palestinian tears and blood have been shed to fill the ocean a thousand times over, and it must end now. This is our call to you, the citizens of the world, our brothers and sisters on the ground. In this time of blindness and ignorance by the world leaders, we ask that you stand in solidarity with us. We ask that you give voice to the voiceless, and to condemn the massacre, as well as the 60 years of ruthless ethnic cleansing to which we have been subjected.

We call upon the trade unionists of the world to strike in solidarity with the Gazan workers who are being killed. We call upon the medical personnel of the world to strike in solidarity with the medical personnel who are under attack in Gaza. We call upon the teachers and professors of the world to strike in condemnation of the schools and universities that are being targeted in Gaza. We call upon the lawyers of the world to strike in condemnation of the war crimes that are being committed. We call upon all citizens of conscience around the world to stand with us and demand that the bloodshed come to an end.

We demand that the massacre be brought to an end, and that our human dignity be restored. We demand that Israel’s infrastructure of apartheid be dismantled, and that rights be respected. And we demand that we be able to return to our homes and continue our lives in peace.

In solidarity,

Your Palestinian brothers and sisters

Gå med i ”Utvisa Israels ambassadör ur Sverige!” på Facebook.

Andra som bloggat: Esbati 1, Esbati 2, Hans Linde 1, Hans Linde 2, Löfqvist, Svensson, Jinge, Alliansfritt Sverige, Tvärdrag, Bjereld
I medier: DN1, DN2, Aftonbladet, Expressen, ETC, Sydsvenskan 1, Sydsvenskan 2, SvD, Newsmill, AlJazeera, SVT

Bloggen på Twitter

Missa inte Röd Press (@rodpress) och Ung Vänster-bloggen (@ungvanster)Twitter. Nu publiceras nyheter från respektive bloggar direkt.

Och Vänsterpartiet finns förstås också där.

Sida 2 av 41234