Israel dödade civila


Human Rights Watch [1] avslöjar att israelisk militär dödade elva civila palestinier, trots att de viftade med vit flagg. Bland de elva döda återfanns fyra barn.

”Enligt krigets lagar är enskilda som avsiktligt angriper civila eller ger order om sådana angrepp skyldiga till krigsförbrytelser”,

skriver HRW.

Fotnot:
[1] HRW är en ökänd antisemitisk terroristcell med Usama Bin Laden, Ahmadinejad och Khadaffi som huvudsponsorer.

I medierna: DN

Allvarliga brister i den svenska asylprocessen

Vänsterpartiet ställer idag tre viktiga krav på borgarnas asylpolitik.

1. Ingen ska avvisas till länder i väpnad konflikt eller med svåra inre motsättningar. Ett tydligt exempel är just personer som tillhör religiösa minoriteter i Irak som helt uppenbart riskerar allvarlig förföljelse om de skickas tillbaka. Ett förtydligande måste göras för att lagen ska användas som riksdagen beslutat och i linje med folkrättens och humanitetens krav.

2. Sverige måste omedelbart säga upp de återtagandeavtal om asylsökande som tecknats med länder som befinner sig i väpnad konflikt eller svåra inre motsättningar. Det gäller både Irak och Afghanistan där det är uppenbart att säkerheten inte kan garanteras.

3. De allvarliga rättssäkerhetsbrister som finns i asylprocessen måste skyndsamt rättas till. De osakliga praxisskillnader mellan olika enheter och domstolar kräver att förtydligande görs bland annat när det gäller hanteringen och värderingen av landinformation. Men också asylsökandes rätt till muntlig förhandling som i dag inte uppfylls och om att Migrationsverket inte ska kunna utse sin egen motpart genom att utse offentliga biträden till asylsökanden.

Läs mer här.

Lyssna också på Ekots granskning av det svenska asylsystemet och utvisningarna till Irak.

”Isländare säger nej till EU”

…det skriver Europaportalen.

En opinionsundersökning visar att närstan hälften av isländarna är emot ett EU-inträde. Att det finns en stor skepsis mot EU-projektet är förstås förståeligt med tanke på att det är en ekonomisk politik av EU-typ som gjort att Island praktiskt taget gått i konkurs.

Läs också Hans Linde.

Ung Vänster samlas till sommarläger i Dalsland

Ung Vänster samlas till sommarläger i Dalsland

Under fem dagar kommer Ung Vänster-medlemmar och vänsterintresserade ungdomar från hela landet att samlas på Furusjöns camping utanför Åmål för att sola, bada, diskutera politik och lyssna på föredrag. Det har återigen blivit dags för Ung Vänsters årliga sommarläger.

På programmet för årets sommarläger finns allt ifrån finanskris till salsaworkshop. Bland föreläsarna finns bland andra Mohammad Othman från palestinska Stop The Wall, frilansskribenten och bloggaren Ali Esbati och Vänsterpartiets riksdagsledamöter Josefin Brink och Hans Linde.

På sommarlägret ska också Ung Vänsters stora kampanj "Ge oss jobb Reinfeldt" lanseras. Kampanjen riktar sin sig mot ungdomsarbetslösheten och ställer krav på investeringar, yrkesutbildning och anställningsstöd för unga, för att få bukt med ungdomskrisen på arbetsmarknaden. Sommarlägret blir startskottet för kampanjen, som sedan kommer att drivas av Ung Vänsteraktivister över hela landet.

Nytt för i år på sommarlägret är att det under veckan också ordnas en självförsvarsvecka för Ung Vänsters instruktörer i feministiskt självförsvar. Till självförsvarsveckan kommer internationella gäster från Storbritannien, där Ung Vänster har utbildat självförsvarsinstruktörer.

Sommarlägret pågår mellan den 4-9 augusti.

För mer information, kontakta:

Ida Regin, lägergeneral: 0730-42 41 87
Elisabeth Biström, informationsansvarig: 070-203 82 04

Besök gärna ungvanster.se/sommarlager för program och mer information

Sida 3 av 3123