Forum och förbundsstyrelsemöte

Den gångna helgen ägnade jag och resten av Ung Vänsters förbundsstyrelse åt Socialistiskt Forum och förbundsstyrelsemöte.

Forumet var som alltid en energiinjektion. Vårt panelsamtal ”Vänstern och framtiden” med Aron Etzler, Ali Esbati och Ida Gabrielsson blev väldigt välbesökt och bra. SVT var där och filmade, så ni som inte kunde vara på plats kan se samtalet i SVT Forum på fredag.

På förbundsstyrelsemötet tog vi bland annat två uttalanden:

Vad var det vi sa?

I samband med att svenska folket röstade nej till EMU för sju år sedan, var vi många som påpekade bristerna inom EMU:s konstruktion. I efterhand kan vi konstatera att många av de farhågor som vi på nejsidan uttryckte har besannats. I finanskrisens kölvatten blir exemplen på tillfällen där EMU-medlemskapet försvårar en effektiv krishantering allt fler. För några månader sedan var det Grekland som dominerade nyhetsrapporteringen kring krisen, idag handlar det om Irland.

Samtliga EMU:s medlemsländer – oavsett vilken ekonomisk situation landet befinner sig i – ska föra samma valuta- och penningpolitik, vilket betyder att man inte kan använda växelkursen eller räntan för att påverka det ekonomiska läget. Nu kan vi se att priset för detta är oerhört högt. När man ger upp möjligheten att föra en aktiv penningpolitik får andra delar av ekonomin anpassa sig. EMU orsakade inte finanskrisen, men konstruktionen har försvårat vägen ut ur krisen. Konsekvenserna har i flera länder blivit massarbetslöshet, nedskärningar och en fördjupad kris. (…)

Läs hela här.

Pirate Bay-domen stoppar ingenting

I dagarna kom domen från hovrätten i Pirate Bay-målet. Den innebär sänkta fängelsestraff samtidigt som skadeståndet höjs till ofattbara 4 miljoner kronor. Domen är inte bara anmärkningsvärt hård, utan bär också tydliga politiska förtecken. De hårda straffen har som syfte att skrämma vår generation, som använder fildelning för att få tillgång till kultur.

I samband med fildelning pratas det ibland om att vi ungdomar förväntar oss att få allting gratis. Det är inte sant. Det handlar om att vi vill kunna använda den nya tekniken som gör kultur tillgänglig för alla, utan att bli jagade och kriminaliserade. Det är naivt att tro att man kan förbjuda och begränsa utvecklingen genom lagar och därför tror vi inte att domen på längre sikt har någon effekt. (…)

Läs hela här.

Vad var det vi sa?

I samband med att svenska folket röstade nej till EMU för sju år sedan, var vi många som påpekade bristerna inom EMU:s konstruktion. I efterhand kan vi konstatera att många av de farhågor som vi på nejsidan uttryckte har besannats. I finanskrisens kölvatten blir exemplen på tillfällen där EMU-medlemskapet försvårar en effektiv krishantering allt fler. För några månader sedan var det Grekland som dominerade nyhetsrapporteringen kring krisen, idag handlar det om Irland.

Samtliga EMU:s medlemsländer – oavsett vilken ekonomisk situation landet befinner sig i – ska föra samma valuta- och penningpolitik, vilket betyder att man inte kan använda växelkursen eller räntan för att påverka det ekonomiska läget. Nu kan vi se att priset för detta är oerhört högt. När man ger upp möjligheten att föra en aktiv penningpolitik får andra delar av ekonomin anpassa sig. EMU orsakade inte finanskrisen, men konstruktionen har försvårat vägen ut ur krisen. Konsekvenserna har i flera länder blivit massarbetslöshet, nedskärningar och en fördjupad kris.

Irland är en utav de länderna i Europa som har drabbats hårdast av finanskrisen. Den irländska regeringen har mött krisen med mer utav den nyliberala politik som skapade krisen. Lönerna för offentliganställda har sänkts kraftigt och betydande nedskärningar har gjorts på välfärden.

Före finanskrisen var Irlands ekonomi kraftigt överhettad och på fastighetsmarknaden fanns alla tecken på att bubblan snart skulle spricka. Den irländska ekonomin skulle ha behövt kylas ned med högre räntor, men eftersom räntan inom EMU sätts utifrån ett slags genomsnitt för hela euroområdet, kom räntan att vara alltför låg för Irlands del, och därför har medlemskapet EMU bidragit till att försämra Irlands situation. Irland är inte ensam om att få sin situation förvärrad av medlemskapet, utan samma sak gäller egentligen Grekland, Spanien, Portugal och andra länder som har drabbats hårt av finanskrisen i Europa.

En del svenska politiker och debattörer har försökt att använda sig av finanskrisen för att återigen väcka frågan om ett svenskt medlemskap i EMU. Detta är givetvis helt vansinnigt, varför höjs rösterna om gå med i ett läge där de farhågor som nejsidan påpekade under folkomröstningen visar sig vara riktiga?

I finanskrisens spår är det tydligt att EMU inte kan vara ett verktyg för att stabilisera ekonomin, som många av förespråkarna har hävdat. I detta läge skulle det enda rimliga istället vara att börja diskutera hur EMU kan upplösas. Men en ekonomisk politik från vänster kan inte stanna vid EMU:s upplösande. Det krävs ett systemskifte inom den ekonomiska politiken, som minskar utrymmet för finansiell spekulation och istället ökar utrymmet för investeringar som skapar jobb, minskar klimathotet och bygger sen starkare välfärd.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 2010-11-28

För mer information, kontakta pressekreterare Miro Anter på 073 630 71 64 eller miro@ungvanster.se

Pirate Bay-domen stoppar ingenting

I dagarna kom domen från hovrätten i Pirate Bay-målet. Den innebär sänkta fängelsestraff samtidigt som skadeståndet höjs till ofattbara 46 miljoner kronor. Domen är inte bara anmärkningsvärt hård, utan bär också tydliga politiska förtecken. De hårda straffen har som syfte att skrämma vår generation, som använder fildelning för att få tillgång till kultur.

I samband med fildelning pratas det ibland om att vi ungdomar förväntar oss att få allting gratis. Det är inte sant. Det handlar om att vi vill kunna använda den nya tekniken som gör kultur tillgänglig för alla, utan att bli jagade och kriminaliserade. Det är naivt att tro att man kan förbjuda och begränsa utvecklingen genom lagar och därför tror vi inte att domen på längre sikt har någon effekt.

Vi vill se ett internet som skapas av och för människor utan begränsningar från datorföretag som ser till att lagar stiftas när de ser sina vinster minska. Konflikten i frågan står inte mellan fildelare och de som försörjer sig på kultur. Den står istället mellan alla oss som bejakar tillgången på kultur och dem som vill begränsa den.

Man kan inte stoppa tekniken genom förbud. Istället borde vi uppmuntra och aktivt arbeta för teknikutveckling. Alternativet är att finansiera kulturen och dess spridning gemensamt och ser till att alla kan ta del av den och att de som jobbar med densamma kan försörja sig. Vi vill se en förändring av upphovsrätten som gör att det blir lagligt att fildela och möjliggör för digitala bibliotek.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 2010-11-28

För mer information, kontakta pressekreterare Miro Anter på 073 630 71 64 eller miro@ungvanster.se

Välfärden – plånbokens bästa vän

Den 13:e november går norrlänningen Thomas Östros ut och kräver att de rödgrönas överenskommelse om fastighetsskatten ska raderas ut och att en ”omläggningen” av skattesystemet d.v.s. ytterligare skattesänkningar bör genomföras. Det är ett märkligt uttalande. Det rödgröna förslaget om fastighetsskatt skulle innebära en hyressänkning för närmare 1 miljon hushåll och dessutom en hyresminskning för boende i studentkorridorerna. Något som Östros nu ställer sig negativ till då han upplever ett ”kompakt motstånd” från en procent av villaägarna som äger hus värda över 6 miljoner kr. De rikaste stockholmarna får dramatiska rabatter medan hyresrätten fortsätter vara dubbelt beskattad och den absolut mest missgynnade boendeformen. Det här börjar bli otrevligt. Snart måste politikerna sluta slava under minsta vink från Villaägarnas Riksförbund. Det är beklagligt att den som skriker högst alltid ska få sin vilja igenom, medan majoriteten får betala.

Vad handlar denna osunda fixering vid skatter om? Varför harvades det hela valrörelsen om skattesatserna fram och tillbaka? Det är aldrig och har aldrig varit skatterna som är självändamålet utan istället den gemensamma trygghet som ett starkt och välutvecklat välfärdssystem lägger grunden för. Vem försvarar välfärden när politikerna frenetiskt förbarmar sig över villorna med högst taxeringsvärde?

Inget samhälle ger så mycket pengar över i plånboken som välfärdssystemet. En befrielse från avgiftsokets ångest, oro och ofrihet. Genom att dela på kostnaderna räcker det att vi bidrar med några enstaka kronor till den trygghet och välfärd som annars skulle kostat oss betydligt större del av vår lön. Det är beklämmande att vi har hamnat i en situation där avgifter och försämringar i välfärden uppfattas som statiska och ökande medan skattesänkningarna är ett slags förtvivlat uppsamlande av smulor som ska hjälpa till att lappa och laga enskilda människor som rasat genom de söndertrasade skyddsnäten. Hur ska man annars betala busskortet, de höjda hyrorna, läkarbesöken? Det är förståeligt men fullständigt ohållbart. De sänkta skatterna som dessutom i princip alltid kompenseras av uteblivna löneökningar.

Nu drivs Sverige in i den privatfinansierade, dyra, ineffektiva och byråkratiska kundvalsvälfärden. Det ger knappast några extraslantar i någon plånbok. Låt det kostsamma amerikanska sjukvårdsinfernot fungera som avskräckande exempel.

Skattesänkningsstrategin i kombination med statliga utförsäljningar kan hålla landet flytande i några år, sedan planas plånböckerna ut av låga löner och dyra och obefintliga välfärdssystem. TCO:s samhällspolitiska chef Roger Mörtvik säger till Aftonbladet:

– Ett problem är att man inte kan fortsätta med skattesänkningar i all evinnerlig tid. Däremot finns det en risk att lönepressen blir permanent.
Han ser USA, där man haft jobbskatteavdrag sedan 1975, som ett avskräckande exempel.
– Stora delar av det amerikanska löntagarkollektivet har inte sett några förbättringar av sina timlöner sen 70-talet därför att systemet med skatterna och andra regler verkar nedpressande på lönerna.

I själva verket går vi mot ett Sverige där fler och fler människor kommer får se sin plånbok säcka ihop redan den 15:e varje månad. Större delen av lönen försvinner i hyra/avbetalningar, försäkringspremier och skolböcker. Medan politikerna tävlar om att tycka synd om Täbyborna och deras fastighetsavgifter försöker regeringen få vanliga människor att vänja sig vid högre avgifter och sämre standard. Resultatet kan bli att vi går miste om det välfärdssystem som skapade världens mest jämlika livsvillkor. Vi kommer att ångra oss.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=7sXKMglu-ok&fs=1&hl=sv_SE]

Pressade löner logisk följd av regeringens politik

Den liberala tankesmedjan Fores har idag presenterat en undersökning som visar att många som står utan arbete skulle vara beredda att gå ner kraftigt i lön om det gav dem ett jobb.

Ida Gabrielsson kommenterar undersökningen i ett pressmeddelande:

– Den svenska arbetsmarknaden har förändrats snabbt och drastiskt. Otryggheten blir värre och värre, arbetslösheten är på en permanent hög nivå och om det fortsätter så här kommer vi få se ännu mer av osäkra villkor och sänkta löner är jag rädd, säger Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson.

– Regeringen har nu under flera år vägrat att vidta åtgärder för att få ner arbetslösheten. Istället har de skapat en situation där försämrade villkor för arbetslösa ska föreställa en ”arbetslinje”. De har försämrat arbetslöshetsförsäkringen och låtit arbetslösheten skena iväg, just för att få fram de effekter Fores undersökning nu visar: att människor blir beredda att dumpa lönerna för att få jobb. Det är ovärdigt Sverige, avslutar Gabrielsson.

Ida Gabrielsson på LO:s ungdomsledarutbildning

Ida Gabrielsson på LO:s ungdomsledarutbildning

Idag besöker Ida Gabrielsson LO:s ungdomsledarutbildning i Västmanland för att prata om fackliga rättigheter och politiska krav för en bättre arbetsmarknad.

Pressade löner logisk följd av regeringens politik

Arbetslösheten har tagit ett fast grepp om Sverige. Unga är särskilt drabbade och nu börjar konsekvenserna bli alltmer tydliga. Tidigare under hösten kom siffror som visade att årets löneökningar är de lägsta på flera decennier och idag presenterar tankesmedjan Fores en undersökning som visar att många arbetslösa är beredda till kraftiga lönesänkningar, om det skulle ge dem jobb.

– Den svenska arbetsmarknaden har förändrats snabbt och drastiskt. Otryggheten blir värre och värre, arbetslösheten är på en permanent hög nivå och om det fortsätter så här kommer vi få se ännu mer av osäkra villkor och sänkta löner är jag rädd, säger Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson.

– Regeringen har nu under flera år vägrat att vidta åtgärder för att få ner arbetslösheten. Istället har de skapat en situation där försämrade villkor för arbetslösa ska föreställa en "arbetslinje". De har försämrat arbetslöshetsförsäkringen och låtit arbetslösheten skena iväg, just för att få fram de effekter Fores undersökning nu visar: att människor blir beredda att dumpa lönerna för att få jobb. Det är ovärdigt Sverige, avslutar Gabrielsson.

 

För mer information:

Miro Anter, pressekreterare, 073 630 71 64 eller miro@ungvanster.se

Socialistiskt forum 2010

Den 27 november är det dags för Socialistiskt forum på ABF-huset i Stockholm. Forumet är den största årliga mötesplatsen för vänsterrörelser i Sverige. Behovet av samtal, förståelse, idédebatt och analys har sällan varit större än nu, efter två förlorade val och en historiskt svag arbetarrörelse. På programmet finns över 70 programpunkter att välja mellan. Själv tänker jag förstås gå på Ung Vänsters seminarium om Vänstern och framtiden (som jag f.ö. ska moderera, så dumt vore det väl om jag inte gick på den). Ida Gabrielsson, Ali Esbati och Aron Etzler är paneldeltagare som ska få berätta hur de tänker om det politiska läget, vänsterns ställning och strategier och politik som kan stärka våra positoner.

Här hittar du programmet för forumet. Ung Vänsters seminarium är klockan 10.00-11.00 i Per Albin-salen. Kom gärna dit!

Regeringen tar ytterligare ett steg mot övervakningssamhället

Regeringen har nu beslutat att implementera EU:s datalagringsdirektiv i Sverige. Beslutet innebär att tele- och internetoperatörer ska spara uppgifter om telefonsamtal, sms och mail, så att polisen ska kunna se vem som pratat med vem, när och hur länge.

Trots att direktivet i sig innebär ytterligare ett steg mot ett övervakningssamhälle, där staten kan snoka i medborgarnas privata kommunikation (vilket för övrigt fått Irland att dra upp frågan för prövning i EU-domstolen) och trots att regeringen till och med går längre än EU kräver, hävdar Beatrice Ask (m) att regeringen i sitt förslag ”skyddar enskildas integritet”. Jojo. Och krig är fred, och moderaterna är ett arbetarparti.

Amerikanska sjukan

Då har amerikanska ambassaden kommit ut med att man spionerar på svenskar i syfte att upptäcka misstänkta aktiviteter. En hel enhet är tydligen tillägnad denna högt prioriterade verksamhet. Enligt Svd har man bland annat registrerat hudfärg, hårfärg, klädsel och ålder. Men även hårlängd och hårtyp. Olika så kallade SDU-grupper med okänt antal medlemmar har roterat, övervakat och gjort anteckningar i samband med demonstrationer i Stockholmsregionen.

Frågan är nu: vad gör man med alla anteckningar över dessa hårtyper? Vad är en hårtyp? Vad händer när personerna klipper sig (till exempel snaggar sig), plattar håret eller färgar det? Finns det möjligheter att följa upp hårtypen?

Utöver de här spännande frågeställningarna kan jag konstatera att om USA inte vore ett land utan en människa skulle förmodligen mycket se annorlunda ut. Beteendemönstret skulle förmodligen i en vanlig mellanstor svensk kommun leda till psykiatrisk tvångsvård. Och patienten befinner ju sig trots allt i Stockholm. Följande kan alltså bli fallet för en amerikansk ambassad nära dig.

Sjukhusjournal

Namn: De förenade staterna

Plats: Norrtulls sjukhus

Diagnos: Klart fall av schizofreni. Det är en svår psykisk sjukdom som utmärks av varaktiga defekter i perceptionen eller verklighetsuppfattningen. Typiska symtom hos en person som lider av obehandlad schizofreni är gravt desorganiserat tänkande, vanföreställningar och hallucinationer. Aktiva vanföreställningar om hot eller förföljelse är vanliga. Även om störningen huvudsakligen rör kognitionen, så kan den yttra sig på beteendemässiga och känslomässiga sätt. Diagnosen schizofreni baseras på patientens självrapporterade upplevelser, i kombination med observationer från psykiatrer eller psykologer.

Behandlig: Psykoterapi eller andra former av samtalsterapi kan erbjudas, där kognitiv beteendeterapi (KBT) är lämpligast. Detta kan fokusera på en direkt symtomreducering, eller på relaterade aspekter, så som självkänsla, social funktion och insikt.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39