Almegas förslag ger kalla kårar

Idag presenterar tjänsteföretagens branschorganisation Almega sina krav inför avtalsrörelsen. Bland annat vill man frysa ingångslönerna och ha fler lokala överenskommelser, det menar man är ett sätt att ta gemensamt ansvar för att sänka ungdomsarbetslösheten.

– Unga som jobbar inom tjänstesektorn har redan idag vidriga villkor och alldeles för dåligt betalt, att i det läget prata om att frysa ingångslönerna är ett kallsinnigt sätt för arbetsgivarna att fly från ansvar, säger Ung Vänsters förbundsordförande Stefan Lindborg.

I tillägg till den höga arbetslösheten, finns fler faktorer som gör att unga har en otrygg situation på arbetsmarknaden. Fasta anställningar är extremt ovanligt och ofta är man helt i chefens händer, eftersom man blir inringd från vecka till vecka och inte vet om man får behålla jobbet.

– Börsdirektörerna skålar i champagne och politikerna rullar tummarna medan ungdomar kämpar för att få vardagen att gå ihop, är det detta som Almega menar med gemensamt ansvar? Vill man på allvar göra något åt arbetslösheten får man ta tag i anställningsformerna och investera för fler jobb till exempel genom att bygga bostäder, säger Lindborg.

För mer information, kontakta pressekreterare Tove Liljeholm på 0736691734 eller tove.liljeholm@ungvanster.se

Sänkt krogmoms göder bara krogägare

På tisdagen presenterade regeringen sin budget och trots att behovet av satsningar för att bekämpa den ekonomiska krisen är stort lyser de i hög utsträckning med sin frånvaro. Ett av regeringens tyngsta förslag i budgeten handlar om att sänka restaurangmomsen.

–          Anders Borg säger att sänkt restaurangmoms ger fler jobb, men i verkligheten handlar förslaget snarare om att göda krögarna. Det finns inga garantier för att företagarna sänker priserna eller nyanställer, istället är det troligare att de stoppar pengarna i egen ficka, säger Ung Vänsters förbundsordförande Stefan Lindborg.

Nyligen gjordes ett försök i Finland med sänkt frisör- och restaurangmoms som inte resulterade i några nya jobb. Istället för att sänka skatten för krogägare och hoppas att de nyanställer borde staten ta sitt ansvar och skapa jobb där behoven är som störst.

–          Regeringen snackar om att ta ansvar, men om de verkligen vill göra något åt ungdomsarbetslösheten borde de istället använda pengarna till att satsa på fler jobb i skolan och välfärden, fortsätter Lindborg.

 

För mer information:

Tove Liljeholm, pressekreterare 073-669 17 34, tove.liljeholm@ungvanster.se

 

Sänkt krogmoms göder bara krogägare

Idag presenterar regeringen sin budget och trots att behovet av satsningar för att bekämpa den ekonomiska krisen är stort lyser de med sin frånvaro. Ett av regeringens tyngsta förslag i budgeten handlar om att sänka restaurangmomsen.

Regeringen räknar själv med att arbetslösheten ska stiga nästa år. Samtidigt kastar man ut 5,4 miljarder på en satsning som lika gärna kan skapa noll nya jobb. Det finns inga garantier för att företagarna sänker priserna eller nyanställer och de pengarna kan lika gärna hamna i plånboken eller på banken, pengar för att göda krögarna.

Samtidigt finns det stora hål att fylla i den svenska välfärden. Vi har en bostadsbrist i varannan svensk kommun, en enorm underbemanning av lärare i skolan och gamla människor som sitter på vårdhem och inte får ta en promenad för att det finns för lite personal. I regeringens budget finns (kanske inte helt förvånande) inte någonting som pekar mot välfärdsuppbyggnad eller en upprustning av det offentliga.

Vi har sagt det förr och säger det igen – det är dags att satsa där det behövs. Det behövs inte fler varianter på jobbskatteavdrag, ungdomsrea eller restaurangbidrag. Anders Borg och hans regeringskompisar verkar ha svårt att hitta nya strategier och kör på det gamla säkra kortet med ytterligare skattesänkningar. Är det månne brist på fantasi som är problemet? I så fall har jag några tips till nästa gång:

1. Bygg bort bostadsbristen
Det är bostadsbrist i varannan kommun i Sverige och i Stockholm står hälften av alla unga mellan 20 – 27 utan egen bostad. När den borgerliga regeringen 2006 tog bort investeringsstödet för att bygga hyresrätter störtdök byggandet och är nu rekordlågt. I de större studentstäderna tvingas människor flytta runt hos kurskamrater eller hoppa av sina utbildningar för att det inte finns någonstans att bo. Andrahandsuthyrning i all ära, men ska vi kunna flytta hemifrån innan vi är 25 krävs fler billiga hyresrätter. Det är bara att börja bygga.

2. Anställ i skolan
I Sverige är 64 procent av alla privata skolor aktiebolag och varje år plockar skolbolagen ut åtskilliga miljoner i vinst. Att privata bolag tillåts göra vinst på vår skolpeng och rätt till utbildning är ett fruktansvärt slöseri med skattepengar. Istället för att kasta bort enorma summor till riskkapitalbolag i skatteparadis måste skolan rustas upp. Anställ fler lärare så att en pedagogisk undervisning faktiskt blir möjlig. Det finns även ett stort behov av övrig personal så som skolkuratorer, skolsköterskor och andra vuxna. Det behövs fler lärare i skolan, inte fler lyxbåtar i skatteparadis.

3. Bygg ut klimatsektorn
Trafikverket har redan tidigare konstaterat att regeringens nedskärningar på järnvägen har fått förödande konsekvenser. Samtidigt var en supermiljöbilspremie det smartaste regeringen kunde komma på för att möta klimathotet. Nä, bygg istället ut järnvägen så man kan lyckas komma i tid och slipper sitta fast i trafiken för att det är löv på rälsen. Satsa på förnyelsebara energikällor och klimatrenovera miljonprogramsområdena.

4. Anställ fler händer i vård och omsorg
Det finns ett enormt behov av fler händer i vården. På många arbetsplatser hinner man inte med så grundläggande saker som egna raster eller duschning av de boende. Det är på alla sätt oacceptabelt att människor inte ska kunna få den vård de har behov av eller att våra mor- och farföräldrar inte kan få en värdig tillvaro. Det behövs fler människor i vård och omsorg.

Det här är bara några av alla de saker som behöver göras för att vända den trenden där välfärdssverige monteras ner och där ett fast jobb är en lika avlägsen dröm som en egen bostad. Regeringens devis om skattesänkning på skattesänkning har uppenbarligen inte lett till någon större framgång. Man kan tycka att man inte borde upprepa samma misstag i all oändlighet, men en del lär sig visst aldrig.

Senaste nytt från regeringen.

Ett nytt förslag från regeringen, apropå arbetslösheten: ”Regeringen har i dag tillsatt en särskild utredare som ska se över regelverket kring tvister i samband med uppsägning och lämna förslag på hur kostnaderna för arbetsgivare vid sådana tvister kan begränsas. Detta är en del i regeringens arbete för att främja nyanställningar.” Läs hela förslaget på regeringskansliets hemsida.


Förvirrad? Inte så konstigt.

Det de konsekvent menar är att arbetsgivarna inte ska behöva betala ut lön under pågående tvist och att de inte ska behöva betala lika höga skadestånd när de har sagt upp någon på otillräckliga grunder. Och det här menar regeringen ska skapa fler jobb.

Att det här inte skapar fler jobb, det vet regeringen lika väl som vi. Det är bara ett sätt att öka otryggheten bland de anställda och göra det billigare för företagen att sparka oss hur de vill. Vill man skapa jobb på riktigt, då investerar man. I bostäder till exempel. Att bygga ett litet lägenhetshus skulle med all säkerhet skapa fler jobb än det här skitförslaget.


Läs mer om detta hos LO.

Bostadsbristen – ett administrativt problem?

Bostadsbristen i Sverige är ett rejält problem för alla som vill flytta hemifrån, plugga i en annan stad eller flytta ihop med sin pojk- eller flickvän. Ung Vänster Uppsala har tagit tag i problemet och gjort vad de kan genom att sätta upp en tältcamping. Kolla in inslaget från TV4 här.

Roligast är ändå när moderata kommunalrådet Cecilia Forss i Uppsala intervjuas av reportern. Hon tycker nämligen inte att bostadsbristen är något problem, utan snarare ett litet dilemma av ”administrativ karaktär”. Själv bor hon tryggt i sin villa och vill inte ens bjussa på att låna ut toaletten till aktivisterna. Men vem vet, kissnödighet kanske också är ett administrativt problem för Cecilia?

Privatiseringar är stöld

I en forskningsrapport ifrån SNS har forskare tittat på effekterna av den privatiseringspolitik som förts i Sverige de senaste 20 åren. Slutsatserna är tydliga – inga belägg finns för att kvalitén ökar när vård, skola och omsorg drivs i privat regi. Inte heller syns något samband mellan konkurrens och effektivitet på välfärdsmarknaden.

Det är ingen överraskning – privatisering är bara ett sätt att låta företag tjäna storkovan på människors behov av vård eller utbildning. Välfärden ska ägas gemensamt och styras demokratiskt. Privatiseringar är stöld och bedrägeri mot oss som betalar skatt, säger Ung Vänsters förbundsordförande Stefan Lindborg.

Ung Vänster driver just nu kampanjen ”Stoppa vinstslöseriet i skolan” mot privatiseringen av skolor, och de enorma vinster som tas ut i friskolor.

-Vi har sett hur miljontals skattekronor som skulle gått till sjukvård eller skola istället hamnat i fickorna på aktieägare, det kan man inte kalla effektivt. Vi kräver att man anställer fler lärare och rustar upp skolan för de pengar som idag går till lyxbåtar och skatteparadis, säger Lindborg.

 

För mer information kontakta pressekreterare Tove Liljeholm på 0736 69 17 34 eller tove.liljeholm@ungvanster.se

Sverige måste erkänna Palestina

I dagarna kommer FN att rösta om ett eventuellt erkännande av Palestina som en egen, självständig stat. Det är en viktig händelser och inte minst otroligt glädjande om FN nu väljer att erkänna landet. Hittils har ett drygt hundratal stater erkänt Palestina som land, Sverige är ännu inte en av dem.

Det är onekligen tyst om denna historiska händelse. Och det är klart att man kanske inte ska hoppas på för mycket. Ett erkännande av Palestina som självständig stat innebär inte plötsligt att israel drar sig tillbaka från ockuperad mark. Eller att de många tusen bosättarna i Palestina tar sitt pick och pack och ger sig av. Eller att man lämnar tillbaka alla de stulna naturresurser man kommit över genom byggandet av apartheidmuren.
Ska ockupationen någonsin upphöra och människor få chans att leva i lugn och ro utan en ständigt närvarande militärmakt krävs en samlad världsopinion och ett villkorslöst agerande från världssamfundet. Men förhoppningsvis innebär utropandet åtminstone ett steg i rätt riktning. Och efter decennier av misslyckade fredssamtal och tafatta förhandlingar är det ett mycket viktigt sådant.

Åtta av tio vill begränsa vinstuttag i skolor

De flesta håller med om att skolpengen ska gå till eleverna istället för att försvinna i aktieägarnas redan överfulla fickor. Sverige har världens mest liberala lagstiftning när det gäller öppnandet av privata skolor. Nästan varannan gymnasieskola i Sverige är privat och idag ägs de flesta privata skolor av tre stora bolag som varje år tar ut miljardbelopp i vinst. Pengar som var ämnade att gå till vår utbildning. Det är eleverna som får betala för det här med färre lärare, kuratorer och sämre läromedel.

Här kan man läsa att åtta av tio svenskar tycker att det bör finnas begränsningar för vinstuttag i skolor.

Dags att börja bygga – två texter om bostadsbristen

Förra året vid den här tiden började folk smälla upp tält på gräsmattan utanför Stockholms universitet. Många studenter hade flera veckor in på terminen inte lyckats hitta någonstans att bo. Trots vallöften om nya studentbostäder och åtgärder är situationen densamma i år. I Stockholm saknar hälften av alla unga en egen bostad. Har man inte schysta kontakter eller sjukt flyt tvingas man sova på en tältsäng hos snälla kompisar, bo kvar hemma eller flytta runt hos bekantas bekanta. När 100 000 unga saknar en egen bostad så borde det vara dags att ta tag i problemet och börja bygga. Men tvärt om har regeringen gjort allt för att göra så lite som möjligt.

Idag gästbloggar jag om bostadsbristen bland unga hos Stockholmsvänstern. Du kan läsa hela texten här.
Kolla också in Stefan Lindborgs text Bygg bostäder och en tro på framtiden. Han skriver om hur den sociala bostadspolitiken urholkas och ambitionen om allas rätt till ett bra boende försvinner. Samtidigt som bostäderna i storstädernas förorter skriker efter upprustning, kan den som har pengar köpa sig bort från de nedslitna bostadsområdena. Den som har en pappa som kan betala slipper oroa sig för att behöva flytta mellan kompisars soffor eller riskera att bli utnyttjad av värdar med oschyssta hyresvillkor på en otrygg andrahandsmarknad.

Kampanjturnén rullar från stad till stad

Igår Eskilstuna, idag Linköping och imorgon Jönköping. Nu har Ung Vänsters kampanjturné rivstartat. Kommande tre veckor är vi ute på vägarna och turnérar med kampanjen Stoppa vinstslöseriet i skolan. Vi kommer att vara på skolor, hålla torgmöten och aktioner i 16 städer runt om i Sverige.

Håll utkik på följande orter:

Vecka 35

Eskilstuna

Linköping, Norrköping

Jönköping

Skövde

Örebro

Vecka 36

Karlstad

Trollhättan

Uddevalla

Göteborg

Halmstad

Vecka 37

Gävle

Falun

Västerås

Enköping

Uppsala

Sida 5 av 17« Första...34567...10...Sista »