Budgetdebatt utan verklighetsförankring

Idag presenterade finansminister Anders Borg regeringens höstbudget. Dagen har präglats av diskussioner om reformutrymme, stimulanser, åtstramningar och överskottsmål. Förändringar har radats upp, debatterats, såväl från riksdagens talarstol som bland tv-soffornas kommentatorer. Missförstå mig inte, det är många gånger diskussioner som är viktiga och intressanta, men ibland riskerar det tekniska att lägga sig som en slöja över det verkligt viktiga.
Den ekonomiska politiken är inte vetenskap. Precis som all annan politik – många gånger kanske till och med ännu tydligare – bygger den på olika samhällsintressen som står mot varandra. Avpolitiseringen av vår samtid kan inte dölja det faktum att politik handlar om motsättningar. När den ekonomisk-politiska debatten reduceras till en tävling om att signalera förtroende, osynliggörs den verklighet människor möter i vardagen.
Färdriktningen i vilken vårt samhälle utvecklas döljs bakom resonemang om Europas starkaste statsfinanser. Det må så vara. Men starka statsfinanser förändrar inte det faktum att Sverige håller på att trasas sönder, delas upp och dras isär. Ojämlikheten blir inte mindre för att statsministern nämner sammanhållning ett par gånger i regeringsförklaringen. Klasskillnaderna har ökat under lång tid i Sverige och under den borgerliga regeringen har ökade orättvisor blivit ett normaltillstånd. Enligt OECD tillhör Sverige de länder i världen, där inkomstskillnaderna ökar snabbast. Under den förra mandatperioden ökade den rikaste tiondelen sin årliga disponibla inkomst med 56 000 kronor, samtidigt fick den fattigaste tiondelen sjunkande inkomster.
Massarbetslösheten har sedan 90-talskrisen kopplat greppet om oss. Den höger som för såväl sex år som för två år sedan vann val på att prata om arbetslinjen, har i praktisk handling levererat en ökad arbetslöshet. De hundratusentals arbetslösa möter en a-kassa som har slutat vara en generell försäkring. Bara en tredjedel av alla arbetslösa får ersättning från a-kassan och enbart några få procent får ut 80 procent av den tidigare lönen. Så har den svenska modellen effektivt monterats ned under den borgerliga regeringens tid vid makten.
I våras presenterade Sveriges Kvinnolobbyen rapport (Duktiga flickor kostar inte) som granskade regeringens förra höstbudget ur ett jämställdhetsperspektiv med fokus på ungdomar. På område efter område gynnades unga män på unga kvinnors bekostnad. Inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor har ökat med drygt 17 000 kronor om året sedan regeringsskiftet. Några feministiska ambitioner what so ever lyser med sin frånvaro i regeringspolitiken.
Det är så här samhällsutvecklingen ser ut. Klasskillnaderna ökar, massarbetslösheten biter sig fast och jämställdheten mellan män och kvinnor är satt på undantag. För arbetarrörelsen i sin helhet är det ett fattigdomstecken att Socialdemokraternas främsta invändning mot regeringens höstbudget var att den kanske (!) inte lever upp till överskottsmålet. En ekonomisk-politisk debatt som handlar mer om finanspolitiska ramverk och mindre om den verklighet människor lever i kommer aldrig att bli relevant. Arbetarrörelsen har inte med råd att lämna walk-over i den ekonomisk-politiska debatten.


Istället för sänkt bolagsskatt – bygg bort bostadsbristen

Idag presenterade regeringen sin höstbudget. Den överlägset största förändringen som regeringen föreslår är en sänkning av bolagsskatten från 26,3 till 22 procent, som utgör två tredjedelar av de totalt 23 miljarderna i budgeten. Ung Vänster är motståndare till den sänkta bolagsskatten och vill istället använda pengarna till ett statligt investeringsstöd för att bygga billiga hyresrätter. Bostadsbristens är ett stort problem för unga och idag söker en kvarts miljon unga en bostad.

– Det duger inte att staten år efter år backar från att ta ansvar för att se till att unga har någonstans att bo. För att bostadsbristen ska byggas bort måste samhället se till att det byggs fler billiga hyresrätter. Det är viktigare att unga får trygga livsvillkor än att sänka skatten för företag. Vi vill se ett modernt miljonprogram, säger Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg.

Idag rapporteras också om att elever som har gått ut Byggprogrammet får allt svårare att hitta en lärlingsplats. Byggnadsindustrins yrkesnämnd lyfter fram den låga nyproduktionen som en orsak.

– Med statliga satsningar på att bygga fler hyresrätter kommer det skapas fler lärlingsplatser och jobb i byggbranschen. Lärlingsplatser är helt avgörande för att ge unga en starkare ställning på arbetsmarknaden, säger Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg.

För mer information
Hanna Cederin, förbundssekreterare, 08-654 31 00, 0739-998 0755 hanna@ungvanster.se

Hemma igen

Igår kväll lämnade jag Ship to Gazas båt Estelle för att resa hem till Sverige. Tiden ombord var fantastisk och det kändes vemodigt att lämna besättningen för att åka till flygplatsen. Från veckan som gick tar jag med mig minnen för livet och känslan av att vara en liten del av något väldigt viktigt.
I söndags, när vi anlände till Barcelona,fick vi ett storslaget mottagande på kajen. Hundratals människor, däribland den palestinska ambassadören hälsade fartyget välkommen. Det gjorde också borgmästaren i Santa Adria de Besos, förstaden till Barcelona där Estelle låg, som bjöd in oss till stadshuset. Lokala aktivister hade arrangerat ett digert program, med bland annat en stödkonsert där den världsberömde artisten Mano Chao gästspelade. Igår besökte han också Estelle, och här kan man se hans hälsning till Ship to Gaza.
Det som gör Ship to Gaza så betydelsefullt är att man inte bara pratar om solidaritet, utan också står för en solidaritet i praktiken där man går från ord till handling. Jag är tacksam över möjligheten att få vara en del av denna solidaritetshandling. Även för den som inte har möjlighet att resa med Estelle, går det att vara med och göra skillnad. Bli medlem i Ship to Gaza, eller donera en slant till projektet.
Idag lämnar Estelle hamnen i Barcelona och därefter fortsätter resan till ön Korsika, utanför den franska sydkusten. Med på båten finns bland andra Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt. Lycka till på den återstående färden, Estelle. Jag finns med er i tanken när ni bryter blockaden.Sjöstedt och Lindborg om varför de seglar mot Gaza

Idag skriver Jonas Sjöstedt och Stefan Lindborg på Aftonbladet Debatt om varför de seglar med båten Estelle och Ship to Gaza.

”Det råder brist på mediciner, rent vatten och byggnadsmaterial. I augusti presenterades FN:s mest omfattande rapport någonsin kring situationen i Gaza. Rapporten konstaterar att Gaza inte kommer att vara beboeligt år 2020 om inte omedelbara åtgärder sker. Det illustrerar tydligt hur allvarlig den humanitära nödsituationen är.”

Läs hela artikeln här.

Respektera yrkesprogrammen, skrota Björklunds förslag

hammare

I söndags presenterade utbildningsminister Jan Björklund (fp) regeringens förslag om att införa förkortade gymnasiala yrkesutbildningar. Utbildningen ska vara ettårig och kommer inte att ge unga de kunskaper man behöver för att klara sig på arbetsmarknaden.

– Det är uppenbart att högern driver en politik som syftar till att utbilda unga till att ta jobben med de lägsta lönerna och till de sämsta villkoren. Det är knappast skoltrötta elever som gynnas, utan de enda som tjänar på urholkade yrkesutbildningar är arbetsgivare som vill utnyttja ungdomar, säger Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg.

Regeringens förslag har mött kritik från såväl skolväsenden som fackföreningsrörelsen. Redan idag väljer unga bort yrkesprogrammen, eftersom regeringen har urholkat deras kunskapsinnehåll.

– Istället för ytterligare försämringar måste yrkesprogrammen rustas upp. Alla ska få en bra APL och ges de kunskaper man behöver på jobbet. Det är dags att elever på yrkesprogram visas den respekt man förtjänar, avslutar Lindborg.

 

För mer information
Tove Liljeholm, pressekreterare,
08-654 31 00, 073-669 17 34, tove.liljeholm@ungvanster.se

I Barcelona

Igår runt klockan fyra la Estelle till vid kajen i Barcelona. Där väntade flera hundra aktivister och bland annat Palestinas ambassadör i Spanien. Efter en kortare välkomningssceremoni, inleddes ett kulturprogram som kulminerade med att Mano Chao spelade på en stödkonsert. Ett varmare välkomnande än vad Estelle fick i Barcelona går knappast att få.

Under de närmsta dagarna väntar en lång rad aktiviteter i Barcelona, innan båten går vidare österut i Medelhavet.

Det varma välkomnande Estelle fick i Barcelona tillsammans med de många positiva reaktioner jag har fått på att jag åker med under en etapp, visar tydligt det starka stöd som finns för att den orättfärdiga blockaden av Gaza måste hävas.

Folksamling på kajen, när Estelle anländer till Barcelona.

Estelle ligger vid kajen i Barcelona

I rörelse

Sedan i torsdags befinner jag mig på Ship to Gazas båt Estelle, för att visa mitt stöd till kravet om att den över fem år långa blockaden av Gaza ska hävas. I torsdags lämnade vi Alicante på Spaniens östkust och sedan dess har vi seglat mot Barcelona. Om ett par timmar lägger vi till vid kajen i Barcelona . Där väntar ett digert program, som sträcker sig över flera dagar, med aktiviteter och möten. I kväll ordnas bland annat en stödkonsert.
Att få resa med Estelle är en stor ära. Det känns bra att vara en liten del av ett solidaritetsprojekt som står upp för människovärdet och som kräver att den omänskliga blockaden hävs.

Nu börjar resan för min del

Om någon timma lämnar jag Sverige för Spanien. Väl framme i Alicante kommer jag att möta upp Ship to Gazas båt Estelle för att åka med på etappen till Barcelona. Estelles resa inleddes långt för det att jag kliver på båten. Redan i juni lämnade man kajen i Umeå. Under hela sommar har man seglat mot Gaza, allt med syftet att bryta den orättfärdiga blockaden. I hamnarna har människor strömmat till för att visa sitt stöd.
Blockaden har under fem år begränsat livet för Gazas invånare och dess konsekvenser har varit brutala. Den gör införsel av många varor omöjlig, bland annat råder det idag brist på rent vatten och på mediciner. Blockaden hindrar människor från att lämna Gaza och har slagit sönder möjligheten för befolkningen att försörja sig. Fisket hindras av den israeliska flottan och eftersom palestinska företag inte får sälja sina produkter utomlands, är arbetslösheten över 30 procent. Det är uppenbart att blockaden tar ifrån Gazas invånare möjligheten till ett värdigt liv.
Blockaden får aldrig normaliseras, den ska istället ständigt diskuteras och kritiseras. Folket på Gaza ska känna att omvärlden inte har glömt bort dem. Vi måste försöka förstå deras situation, sätta oss in i hur vardagen på Gaza ser ut och aldrig nöja oss med mindre än att den orättfärdiga blockaden hävs. Den internationella solidariteten spelar en viktig roll. När världens ledare sviker måste alla vi andra sätta press bakom kraven på att blockaden ska upphävas.
Ship to Gaza är en av vår tids viktigaste solidaritetshandlingar. Det känns väldigt bra att under den närmsta veckan vara en liten del av den insatsen. Jag kommer under min tid på Estelle försöka hålla er uppdaterade så gott det går – via facebook, twitter och inte minst här på bloggen. På återseende, nu börjar resan för min del.


Stefan Lindborg reser med Ship to Gaza

Under den närmsta veckan kommer Ung Vänsters förbundsordförande Stefan Lindborg att resa med Ship to Gaza för att visa sitt stöd för det palestinska folket. Ship to Gaza är en av vår tids viktigaste solidaritetshandlingar och Stefan kommer att åka med på sträckan från Alicante till Barcelona.

Håll utkik här på bloggen för att läsa mer om Stefans resa.

Stefan Lindborg reser med Ship to Gaza

Stefan Lindborg

Under den närmsta veckan kommer Ung Vänsters förbundsordförande, Stefan Lindborg, att resa med Ship to Gaza. Detta gör han för att uttrycka sitt stöd för kravet att Israels blockad av Gaza måste hävas. I juni inledde Ship to Gazas båt Estelle sin resa från Umeå. Lindborg kommer att finnas med på båten under etappen från Alicante till Barcelona.

– Det är viktigt att visa folket i Gaza att omvärlden inte har glömt bort dem. Vi fortsätter kräva att Israels orättfärdiga blockad hävs. Ship to Gaza är en av vår tids viktigaste solidaritetshandlingar, därför känns det väldigt bra att vara en liten del av den insatsen, säger Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg.

Israels blockad har skapat en humanitär nödsituation. I Gaza råder det bland annat brist på mediciner, byggnadsmaterial och rent vatten. Arbetslösheten är skyhög, som en följd av att palestinska företag inte tillåts exportera sina varor.

– Israels blockad har pågått längre än fem år och situationen förvärras hela tiden för Gazas invånare. Blockaden kränker grundläggande mänskliga rättigheter och måste därför omedelbart hävas, avslutar Lindborg.

 

För mer information
Tove Liljeholm, pressekreterare, 08-654 31 00, 073-669 17 34, tove.liljeholm@ungvanster.se

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39