Det är dags för sexköpslagen 2.0

Idag är det 15 år sedan den nuvarande sexköpslagen infördes i Sverige. Det är en lag som på ett tydligt sätt fungerat normerande och som på ett unikt sätt klargör de maktförhållanden som råder. Skulden ska läggas på rätt plats – hos den som köper en annan människa – inte hos den prostituerade.

Sedan lagen infördes har antalet män som köper sex i Sverige minskat och lagen har spelat en avgörande roll i att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel. Samtidigt visar undersökningar att så mycket som 80 procent av svenska mäns sexköp idag sker utomlands.

15 år efter införandet är det dags att ta lagen ytterligare ett steg och göra som Norge – sexköp utomlands måste kriminaliseras. Svenska män ska inte kunna köpa sig fria från ansvar genom att ta en charter till solen. Det är orimligt att det är brottsligt att köpa en kvinnas kropp här i Sverige men inte i Thailand eller i Lettland. Människovärdet är det samma och går inte att förhandla bort genom en sista minuten-biljett. Norge har gått före, det är dags att vi följer efter.

Kvinnolobbyn, ROKS och SKR driver en viktig kampanj om just detta.
Kolla in den här: sexköpslagen 2.0.

Friskolekommitténs förslag löser inte problemen

Idag presenterades Friskolekommitténs förslag. I uppgörelsen mellan regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet står det klart att också privata skolor ska följa offentlighetsprincipen, deras anställda få meddelarskydd och att en vandelsprövning införas för dem som vill starta en ny skola. Uppgörelsen innehåller inga förslag om vinstbegränsning eller kommunalt veto mot nyetableringar av privata skolor.

Så här kommenterar Ung Vänsters förbundsordförande Stefan Lindborg dagens besked:

– Kommitténs förslag löser inte det grundläggande problemet. Även i fortsättningen kommer det vara möjligt för riskkapitalister och aktieägare att plocka ut skattepengar som istället borde gå till vår skolgång. Ung Vänster kommer givetvis att fortsätta kampen mot vinstslöseriet i skolan, säger Ung Vänsters förbundsordförande Stefan Lindborg.

För mer information:
Tove Liljeholm, pressekreterare
08-654 31 00
072-587 86 85

Husby är en berättelse om ett hårdnande klassamhälle

När jag läser om vad som har hänt i Husby under de senaste nätterna knyter det sig inombords.Ont i magen för ett Sverige där ojämlikheten har blivit så brutal. För poliser som slänger sig med rasistiska tillmälen och använder batongen mot personer som försöker lugna ner situationen. En klump i halsen för brända bilar, kastade stenar och inte minst för de cyniska och reaktionära utspel som följer i spåren.

Det som händer i Husby är inte ett Husby-problem, inte ens ett förortsproblem – det är ett samhällsproblem. I förra veckan presenterade OECD siffror som visar att Sverige är det land där klasskillnaderna ökar allra snabbast. På drygt 15 år har Sverige gått från att vara världens mest jämlika land till att bli en medelmåtta. I ojämlikhetens spår följer otrygghet och vanmakt. Berättelsen om upploppen i Husby är en berättelse om ett hårdnande klassamhälle.

När stenar kastas riktas alla blickar till förorten, till vardags är det få som bryr sig. I det högerstyrda Stockholm är det förorterna som betalar priset för Stockholmsalliansens skattesänkningar. Expressen skickar inte sin TV-buss för att skildra arbetslöshet, nedslitna bostadsområden eller samhällsservice som läggs ned. Det är alldeles för många i Sverige som aldrig får sitt vardagsliv uppmärksammat. Knappt ens i den politiska debatten. Att det skapar hopplöshet borde inte vara så svårt att fatta.

Så fort förorten diskuteras väljer etablissemangets röster att lägga fokus på individen. Lyckad kan man först bli om man flyttar från förorten. Istället för att kasta sten ska man anstränga sig hårdare, skaffa sig en utbildning, ett jobb och sticka från det som beskrivs som problemområden. Lösningen framställs som om den skulle handla om att göra en klassresa och lyfta upp sig själv. För de som blir kvar har däremot inget förändrats. Vad säger det om synen på förorten och vad ger det för besked till alla som berövas de möjligheter man förtjänar? Oavsett om man bor i Husby eller på Kungsholmen, i Fisksätra eller Saltsjöbaden, i Bredäng eller Mälarhöjden måste rättigheter och möjligheter vara de samma.

Den som vill förstå måste klara av att se den samhälleliga kontexten. Det som gör att unga människor på olika ställen i Sverige känner maktlöshet istället för framtidstro. Den känslan går inte att vifta bort med moralkakor av typen ”klipp dig och skaffa ett jobb”. När förorten brinner måste svaret vara politiska strategier för ökad jämlikhet och inte reaktionära utspel om fler poliser och hårdare tag.

Att bränna grannens bil är varken progressivt eller radikalt. Det är inte samhällsförändrande och gör inget åt de bakomliggande strukturer som orsakar problemen. Radikalt är att organisera sig för förändring. Det är därför organisationer och nätverk som Megafonen, Pantrarna och Alby är inte till salu är så avgörande. Ungas egen organisering kommer alltid vara det viktigaste verktyget för att bryta maktlösheten.

Men här finns också en viktig läxa för vänstern. Vi är idag för svaga i många förorter och är inte den kraft förändring som behövs. Det måste vi dra slutsatser av och se till att göra något åt. Vi behöver i högre utsträckning finnas på plats och genom vår politiska kamp visa att förändring alltid är möjligt. Också Vänsterpartiföreningar och Ung Vänster-klubbar kan ordna läxhjälp, se till att hålla fritidsgården öppen när kommunen beslutar om neddragning och vara rösten som säger: ”Vi vet hur det är, men kom med oss så ser vi till att förändra tillsammans.” På Ung Vänsters kongress förra helgen formulerade vi en tydlig målsättning – Ung Vänster ska bli en kraft att räkna med också i förorten. Nu är det dags att se till att det blir verklighet.

Ung Vänster samlar in över 50 000 kr till Fristadsfonden

Under våren har Ung Vänster drivit en flyktingpolitisk kampanj, Riv Murarna. I kampanjen kritiserar vi EU:s flyktingpolitik och kräver att fler som söker asyl i Sverige ska få stanna. Som ett led i arbetet med kampanjen har Ung Vänster genomfört en insamling till Fristadsfonden, som hjälper utvisningshotade flyktingar. I samband med Ung Vänsters kongress i helgen avslutades insamlingen som har gett över 50 000 kronor.

– Att Ung Vänster har samlat in 50 000 kronor till Fristadsfonden är ett viktigt styrkebesked. Det visar stödet för en mänsklig flyktingpolitik starkt. Fristadsfondens arbete är livsviktigt och vi är stolta över att ha kunnat bidra till det, säger Stefan Lindborg, förbundsordförande för Ung Vänster.

Fristadsfonden instiftades av Vänsterpartiet 1995 och hjälper människor till en andra asylprövning genom att bistå med pengar till bland annat tortyrutredningar, sakkunnig juridisk hjälp eller psykologintyg. Fonden drivs helt ideellt och alla insamlade pengar går till arbetet med flyktingar. Bidra till Fristadsfondens arbete genom att sätta in pengar på plusgirokonto 26 31 25-7.

För mer information:
Tove Liljeholm, pressekreterare
072-587 86 85
08-654 31 00
tove.liljeholm@ungvanster.se

Ung vänsters kongress i Linköping är nu avslutad

kongresslogga

Under kongressen antogs bland annat ett program för att möta den ekonomiska krisen och en verksamhetsplan för förbundets politiska och organisatoriska arbete de närmaste åren.

Stefan Lindborg, ursprungligen från Borås men boende i Fisksätra, Stockholm omvaldes enhälligt till ny förbundsordförande för Ung Vänster och en förbundsstyrelse med 15 ordinarie ledamöter och 6 suppleanter valdes att leda förbundet under kongressperioden.

I sitt avslutningstal lyfte Stefan Lindborg bland annat fram Ung Vänsters arbete med feministiskt självförsvar.

– Det feministiska självförsvaret förändrar unga tjejers liv på ett direkt och konkret sätt. Självförsvaret ger tjejer verktyg att ta plats, försvara sig och utmana vardagsrädslan. Ung Vänsters självförsvarsinstruktörer är utan tvivel de feministiska hjältarna i vardagen.

Lindborg pekade också ut Ung Vänsters viktigaste uppgift för de kommande åren.

– Vår viktigaste uppgift för det närmsta året är att se till att Sverige får en ny regering och en ny politik. Vi vill ha en regering som sätter vår rätt till trygga villkor i första rummet. En regering som garanterar vår rätt till kunskap istället för att garantera vinster åt riskkapitalbolag. En regering som bygger samhället jämlikt, och som driver igenom feministiska frihetsreformer.

Antagna dokument läggs inom kort upp på hemsidan, liksom mer information om kongressen och den nyvalda förbundsledningen.

För mer information
Tove Liljeholm
Pressekreterare Ung Vänster
Telefon: 08-654 31 00
Mobil: 072-587 86 85

Ny förbundsstyrelse för Ung Vänster

Ung Vänsters nya förbundsstyrelse valdes under lördagen och söndagen på kongressen i Linköping. Valen utföll i enlighet med valberedningens förslag.

Ung Vänsters nya förbundsstyrelse:

Ordförande
Stefan Lindborg

Ordinarie i bokstavsordning
Annelie Johansson Eik – Storstockholm
Daniel Söderberg Talebi – Storstockholm
David Öborn – Värmland
Elin Morén – Västernorrland
Ella Coogan – Storstockholm
Felicia Ohly – Storstockholm
Hanna Cederin – Storstockholm
Hicham El-Horr – Älvsborg
Isabell Mixter – Västernorrland
Johanna Granbom – Storstockholm
Kristin Olofsson – Storstockholm
Tove Liljeholm – Storstockholm
Truls Persson – Storstockholm
Weidan Gong – Västerbotten

Suppleanter i inträdesordning
Jesper Hillbom – Skåne
Margareta Cannerfors – Dalarna
Nils Englund – Västerbotten
Pernilla Karlsson – Östergötland
Patrik Eriksson – Storstockholm
Helge Olin-Vingren – Göteborg och Bohuslän

För mer information
Tove Liljeholm
Pressekreterare Ung Vänster
Telefon: 08-654 31 00
Mobil: 072-587 86 85

Stefan Lindborg vald till ordförande för Ung Vänster

Ung Vänsters kongress omvalde idag Stefan Lindborg till förbundsordförande. Stefan som har lett förbundet sedan kongressen 2011 föreslogs till omval av en enig valberedning.

Stefan Lindborg är 28 år gammal, kommer från Borås men bor sedan några år tillbaka i Fisksätra, Stockholm. Han valdes till förbundsordförande 2011 på kongressen i Sandviken och har tidigare varit distriktsordförande för Ung Vänster Älvsborg. Stefan har suttit i Ung Vänsters förbundsstyrelse sedan 2008 och även varit förbundssekreterare.

Efter stående ovationer från kongressdeltagarna tackade Stefan för förtroendet:

– Det är en stor ära att bli omvald till ordförande för Sveriges enda socialistiska och feministiska ungdomsförbund. Jag är väldigt tacksam för förtroendet, säger Stefan Lindborg.

– Tillsammans ska vi nu ta kampen för trygga jobb istället för ring- och springjobb. Vi ska ha hyreslägenheter som vi har råd att betala istället för bostadsbrist och en otrygg andrahandsmarknad. Vi är vansinnigt trötta på en regering som springer överklassens ärenden, avslutar Stefan Lindborg.

Ung Vänster har antagit ett krisprogram

Ung Vänster har på sin kongress i Linköping antagit ett program för att möta den ekonomiska krisen.

I Europa breder massarbetslösheten ut sig och mer än var femte EU-medborgare lever under fattigdomsgränsen. De så kallade räddningspaketen har inneburit enorma nedskärningar i välfärden, lönesänkningar, uppsagda kollektivavtal och stora privatiseringar. Nu måste vänstern spela en större roll i debatten om svaret på krisen och se till att öppna dörrar för en progressiv utveckling.

– Den ekonomiska krisen har inte varit en kris för enskilda kapitalister. Det är istället vanliga människor som har fått stå för notan. Krisen behöver socialistiska lösningar. Det måste bli ett slut på arbetslösheten och privatiseringarna, säger Stefan Lindborg ordförande Ung Vänster.

I det antagna krisprogrammet ställer Ung Vänster radikala krav för att möta krisens konsekvenser och för att flytta fram arbetarklassens positioner.

– Massarbetslösheten måste bekämpas med en ekonomisk politik, där full sysselsättning görs till det övergripande målet. Med ett offensivt offentligt investeringsprogram i bostadsbyggande, infrastruktur och välfärd kan arbetslösheten pressas tillbaka, avslutar Stefan Lindborg.

Hälsning från Handelsanställdas förbund

Under fredagen besökte Moa Neuman från Handelsanställdas förbund Ung Vänsters kongress. Nedan följer några utdrag ur hennes hälsningsanförande.

– För oss inom Handels är trygga jobb vår största fråga. Vi behöver fler jobb, absolut, men det ska vara trygga jobb med schysta löner och villkor.

– Här behöver vi hjälpas åt, mycket går att göra på facklig väg, genom att organisera arbetsplatser och ge dem som jobbar där verktyg att påverka. En del går att lösa genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, facken och arbetsgivarna. Men långt ifrån allt, för en del behövs också politiska beslut.

– Ni är här, på plats för förändring, för att ni vet att en annan värld är möjlig. Det gör mig glad. För vi behöver förändra. Göra otrygga jobb till trygga. Få tysta arbetsplatser att börja prata. Ge dem som jobbar mer makt över sitt jobb och sina liv.

– Jag vill, och Handels vägnar, önska er all lycka under resten av kongressen.

Stefan Lindborg invigde Ung Vänsters 46:e kongress

Stefan Lindborg, invigningstal

Inför över 280 deltagare invigde Stefan Lindborg Ung Vänsters 46:e kongress som går av stapeln i Linköping under kristi himmelfärdshelgen, 9-12 maj.

– På fyrtiotalet lyfte vi för första gången ungdomens fyra rättigheter: rätten till arbete, rätten till utbildning, rätten till en bostad och rätten till en meningsfull fritid. Utan vår kamp hade Sverige sett annorlunda ut, säger Stefan Lindborg, ordförande Ung Vänster.

– Idag tar vi kampen mot ungas otrygghet och kräver fasta jobb med löner som går att leva på, ett modernt miljonprogram mot bostadsbristen och en likvärdig skola utan gräddfiler åt överklassens barn, avslutar Stefan Lindborg.

____________________________

Invigningstal, Ung Vänsters 46:e kongress
Stefan Lindborg, förbundsordförande
Folkungaskolan i Linköping, 130509

Å förbundsstyrelsens vägnar vill jag hälsa er välkomna till Ung Vänsters 46:e kongress. Ni ombud som utgör kongressens beslutsfattare, kommittéer, övriga förtroendevalda, gäster, suppleanter och funktionärer. Ni är alla varmt välkomna hit till Linköping. Särskilt hjärtliga välkomsthälsningar vill jag rikta till våra internationella gäster. Det betyder oerhört mycket för oss att ni är här.

Kamrater, vår 46:e kongress samlas under parollen ”På plats för förändring – en annan värld är möjlig”. Hit till Linköping har vi kommit från Kiruna i norr och Malmö i söder, med resväskan full av erfarenheter av hur det är att leva i det svenska klassamhället och könsmaktsordningen. Vi kommer från skolor präglade av de senaste decenniernas nedskärningspolitik. Från arbetsplatser som blir allt tystare, från nedslitna bostadsområden och från byar och samhällen som etablissemanget för längesedan har glömt bort. Med oss har vi berättelser om ett samhälle som utvecklas i fel riktning. Om ett Sverige där klasskillnader ökar och orättvisor biter sig fast. Om massarbetslöshet, otrygghet och förlorad framtidstro. Men ändå är vi inte nedslagna. För vi kommer med insikten om att det går att göra annorlunda. Vi är på plats för förändring, väl medvetna om att en annan värld är möjlig.

Kamrater, Ung Vänster kan aldrig tas för givet. Det är genom medvetna politiska och organisatoriska prioriteringar som vi formar förbundet. Vår styrka och slagkraftighet är inte ett resultat av lyckliga omständigheter. Den är beroende av vår egen förmåga att tänka strategiskt och hela tiden sträva efter att bygga förbundet starkare. Det har gått två år sedan Ung Vänster sist samlades till kongress. Trots en enorm högervridning, en strukturlös och likformig samhällsdebatt och efter åratal då organisering misstänkliggjorts, är Ung Vänster idag ett starkt förbund. Under de här åren har vi vidareutvecklat vårt politiska och organisatoriska projekt. Vi har satt kampen mot ungas otrygga livsvillkor i första rummet, för vi vet att det som spelar roll är det som är verklighetsnära och konkret. Vi har vandrat vidare längs en väg där vi sätter klubben i centrum, och förstår vikten av starka styrelser och ett medvetet internfeministiskt arbete. Vi har vuxit, och är större och starkare.

Förbundet har tagit viktiga kliv framåt, men fortfarande är vägen lång att vandra. Vårt politiska och organisatoriska projekt kan aldrig betraktas som avslutat. Det måste vi ständigt utveckla och göra ännu skarpare. När vi nu samlas till kongress gör vi det medvetna om att våra utmaningar är stora, och att vi därför måste lägga ribban högt. Vi tar oss an dem tillsammans, med beslutsamhet och med självförtroende. Vi har ett samhälle att omdana och en hel värld att förändra. Vårt verktyg är vår organisation. Vi sätter tilliten till varandra, och vet att ett förbund som håller ihop alltid kan förändra mer än vad som först verkar möjligt.

* * * * *

Jag läser ur Ture Nermans dikt Till den röda ungdomen. En dikt som skrevs till förbundets tioårsjubileum, 1913:

Ljus – ljus över landet, det är det vi vill
sol över orättens grunder och all nöd som är till!
Eld, eld i mörka natten till värme och till ljus,
till att lysa folket i bygget på framtidens hus

Kamrater, för 110 år sedan samlades ungsocialister i Malmö för att bilda ett nytt förbund. Det socialdemokratiska ungdomsförbundet, den organisation som idag är Ung Vänster. Man var inte många, och heller inte särskilt starka. På en konferens någon månad senare deltog 18 ombud från sex av förbundets sju klubbar. I förbundets kassa fanns 30 hoplånade kronor. Men man var beslutsamma, fyra år senare – vid förbundets andra kongress – var vi över 14 000 medlemmar i fler än 300 klubbar. Vårt förbund har alltid förstått att man  enbart med ord inte kommer långt, då som nu måste viljan till förändring bäras upp av en stark organisation.

Det Sverige vi verkar i är ett annat Sverige än det som förbundets pionjärer upplevde. Men även om mycket har förändrats är kampen för socialism och människovärde i grunden densamma, nu som då. Klassamhället ser annorlunda ut, men det består. Då som nu överordnas män konsekvent kvinnor. Könsmaktsordningen finns kvar, men de feministiska kraven på förändring ser i många avseenden annorlunda ut. Att lära av historien kan aldrig vara detsamma som att imitera. Att lära av historien innebär att känna stolthet över segrarna vi vunnit och kampen som vi fört. Det går en röd tråd genom historien, från oss tillbaka till de pionjärer som samlades den där marsdagen för 110 år sedan. Vi känner igen förbundet i striderna vi har tagit och i slagen vi har vunnit.

Ung Vänster har alltid spelat en avgörande roll för den svenska arbetarrörelsen. När socialdemokratin svek, bröt vi oss loss och bildade det som idag är Vänsterpartiet. Genom vår förståelse för könsmaktsordningen som en av samhällets grundläggande strukturer, och behovet av att föra en feministisk kamp skild från klasskampen, har vi förändrat arbetarrörelsens syn på samhället. När arbetarrörelsen har vacklat, har vi alltid funnits där och påmint om socialismens grundläggande idé. I en tid då delar av arbetarrörelsen saknar självförtroendet att utmana klassamhället, är det en uppgift viktigare än någonsin.

Kamrater, på trettiotalet försvarade den tidens ungdomsförbundare, med vapen i hand, den spanska demokratin mot fascisternas angrepp. En tredjedel av de svenska spanienfrivilliga återvände aldrig. Vi hedrar deras minne med stolthet. Idag när samhällsutvecklingen ger obehagliga associationer till trettiotalets fascistiska utveckling, står Ung Vänster längst fram i ledet i kampen mot rasismens normalisering. Under andra världskriget hjälpte den tidens svenska socialister, norska och danska motståndsmän att fly över gränsen. Idag är det vi som står upp för alla förtryckta och förföljdas rätt till en fristad, och kräver en mänsklig flyktingpolitik. Kampen mot fascism och rasism är nu som då en ödesfråga för vårt förbund.

Tillsammans med övriga arbetarrörelsen byggde vi under efterkrigstiden upp välfärden. Idag är det vi som försvarar den mot högerns angrepp och privatiseringsagenda. På fyrtiotalet lyfte vi för första gången ungdomens fyra rättigheter: rätten till arbete, rätten till utbildning, rätten till en bostad och rätten till en meningsfull fritid. Idag tar vi kampen mot ungas otrygghet och kräver fasta jobb med löner som går att leva på, ett modernt miljonprogram mot bostadsbristen och en likvärdig skola utan gräddfiler åt överklassens barn.

Jag läser vidare ur Ture Nermans Till den röda ungdomen:

Dock, tron som lyste vår ungdom, våra första röda år,
hatet som sjöd och kärleken som lyfte oss högt en vår,
de har inte slocknat om också där föll lite aska på,
och nu jäser det åter i djupet under ytans grå.

Kamrater, att bli gammal innebär ibland att man tappar ork och kraft. Att man kanske blir lite bekväm och i värsta fall desillusionerad. Men vissa lyckas behålla ungdomen i det inre, hela livet ut. Och jag vågar lova, aldrig tidigare har en 110-åring varit så levande och vital som Ung Vänster är idag. Utan vår kamp hade Sverige sett annorlunda ut. Vi har gjort och fortsätter göra skillnad. I kampen för socialism och människovärde är vi alltid den pådrivande kraften. Vi viker aldrig en millimeter från vår grundläggande övertygelse, att avskaffa klassamhället och riva ned könsmaktsordningen.

* * * * *

Kamrater, Ung Vänster är inte som vilken annan förening som helst. Vi är ett revolutionärt, socialistiskt och feministiskt ungdomsförbund. Vår ställning i det politiska landskapet gör oss unika, och med det följer ett stort ansvar. Det är vi som sätter ord på ungas vardag, som har strategierna för att vända samhällsutvecklingen och som dessutom har den organisatoriska förmågan att bära upp vår vilja till förändring. Ung Vänster är utan tvivel Sveriges viktigaste socialistiska och feministiska kraft.

I trianguleringens tidevarv handlar det politiska spelet om vem som kan släta ut sig allra mest. Där är inget heligt, och allt möjligt att kompromissa bort. Där ersätter vanmakt och avpolitisering människors tilltro till att politisk kamp kan förändra samhället. Där sopas reella politiska motsättningar under matten, och ersätts med en simpel tävlan om vem som kan uppbära mest förtroende bland ledarskribenter och politiska kommentatorer.

Men vi vet att konsensuspolitiken är ett luftslott, och förstår att politik handlar om motsättningar och om olika samhällsintressen som står mot varandra. Det är ingen slump att vår rätt till trygga livsvillkor sätts på undantag, samtidigt som Moderaterna levererar skattesänkningar på silverfat åt överklassen. Det är inte trots att vi aldrig har haft fler miljardärer, som vi har massarbetslöshet. Det är på grund av det. Vinster i välfärden, är vinster åt riskkapitalister och börsspekulanter, men knappast vinster för dig och mig, som tvingas gå i skolor som skriker efter fler lärare.

När högern försöker spela bort korten, ska vi sätta hårt mot hårt och förstärka de politiska motsättningarna. Vi är vansinnigt trötta på en regering som springer de rikas ärenden, samtidigt som vår rätt till trygghet sätts på undantag. Det får vara nog med det nu, vi fortsätter inte att vara generation otrygg.

* * * * *

Kamrater, vi har aldrig förväxlat att vara radikal med inåtvänd radikalism. Vi bedriver inte politisk kamp för vårt eget höga nöjes skull, heller inte för att provocera så många som möjligt. Vi tar vår roll på betydligt större allvar än så, och vet att de verkligt radikala inte är de som sluter upp kring den för stunden hårdaste parollen. De verkligt radikala finns i vardagen. Det är tjejen i din klass som kräver feministiskt självförsvar. Det är nätverket som tar kampen mot utförsäljningen av allmännyttan. Det är jobbarkompisen som ser till att alla är med i facket.

Vi är revolutionärerna som är fast förankrade i ungas vardag. De som sätter ord på verkligheten och visar att förändring alltid är möjlig. Vi finns överallt där unga finns; på skolan, på festivalen och på fritidsgården. Och just därför måste vi också finnas i förorten. Vår storlek är vår styrka, och en socialistisk kraft behöver ha hela arbetarklassen bakom sig. Vi är för svaga där, och måste därför formulera strategier som gör oss till det största ungdomsförbundet i förorten. Det är att vara verkligt radikal i ungas vardag. Det innebär att flytta fram arbetarklassens positioner. Det gör Ung Vänster till en starkare kraft för förändring.

* * * * *

Kamrater, kapitalismens kris är långt ifrån en kris för kapitalisterna. I krishanteringens spår har överklassen stärkt sin ställning och flyttat fram sina positioner. I vår omvärld döms folken till massarbetslöshet och fattigdom, samtidigt som banker och finansiella spekulanter till varje pris hålls skadelösa. Hur den ekonomiska krisen hanteras kommer att få genomgripande konsekvenser för samhällsutvecklingen under lång tid framöver. Antingen går vi mot en utveckling där det nyliberala projektet brutaliseras, eller så ser vi till att öppna dörrar för en progressiv samhällsutveckling.

Ung Vänster ska spela en större roll i kampen om svaret på kapitalismens kris. Ett socialistiskt svar på krisen måste lyfta folken ur den sociala katastrofen, innebära en maktförskjutning från kapital till arbete och ska lägga grunden för ett nytt ekonomiskt system. Ett socialistiskt samhälle. Men en kris föder inte automatiskt en starkare socialistisk rörelse. Den socialistiska rörelsen blir starkare när arbetarklassen flyttar fram sina positioner. Därför måste vi förmå att ge ett politiskt svar på krisen. Ett svar som det går att mobilisera människor kring. Den vänster som idag vill vara relevant, kan inte blunda för att kapitalismens kris har socialistiska lösningar.

* * * * *

Kamrater, i sju år har Sverige haft en borgerlig regering. Alliansregeringen har genomdrivit ett medvetet politiskt projekt för att förändra det svenska samhället. Högerns systemskifte är nu i viktiga avseenden fullbordat. Trygghetssystemen har urholkats, klasskillnaderna ökat och välfärden till allt större delar privatiserats. På arbetsmarknaden pressas fackföreningsrörelsens positioner tillbaka, allt till glädje för arbetsgivare som vill sänka löner och försämra arbetsvillkor.

I sju år har vi haft en regering som samtidigt som massarbetslösheten biter sig fast, pratar om arbetslinjen. Men regeringens politiska projekt har aldrig handlat om att bekämpa arbetslösheten. Borgerlighetens arbetslinje är en chimär, en fantasi och en synvilla. Regeringen använder sig av arbetslösheten för att driva igenom högerpolitik. Det är med argument om att det ska löna sig att arbeta som regeringen sätter rekord i skattesänkningar. Och det är med arbetslinjen som förevändning som högern disciplinerar människor, istället för att se till att arbetslösa får en starkare ställning på arbetsmarknaden.

I sju år har vi haft en regering som i bästa fall är ointresserad av feministiska krav på förändring, i andra fall driver de utvecklingen tillbaka och attackerar kvinnors villkor. Det duger inte att Anders Borg titulerar sig som feminist, när han driver en politik som gynnar rika, manliga direktörer på bekostnad av undersköterskors utslitna ryggar.

Men kamrater, det räcker inte att bara byta ansikten på ministertaburetterna. För att ett regeringsskifte ska vara värt något måste en ny regering också innebära en ny politik. Istället för högerns arbetslinje, ska vi ha fasta jobb med löner som går att leva på. Istället för alliansens skattesänkningar åt överklassen, ska vi ha en politik för jämlikhet och rättvisa. Istället för regeringens billiga ursäkter, vill vi se en verkligt feministisk politik som omfördelar makt och resurser från män till kvinnor. Nästa är är det vi som sparkar ut regeringen Reinfeldt från Rosenbad.

* * * * *

Kamrater, för 46:e gången samlas Ung Vänster till kongress. Varje kongress är historisk och innebär viktiga vägval för förbundet. Under de fyra dagar vi har framför oss kommer vi att utveckla vårt politiska och organisatoriska projekt. Vi ska peka ut riktningen framåt för Sveriges viktigaste vänsterkraft. Det är ett stort  ansvar vi har tagit på oss. När vi lämnar Linköping på söndag gör vi det som en starkare kraft för förändring. Det är vi skyldiga oss själva.

Jag avslutar med att återigen läsa ur Ture Nermans Till den röda ungdomen:

Det har gått ett par år, kamrater, sen den marsdag en gång
vi höjde först vår egen fana på stång.
Vi är några vintrar äldre, några höstar mognare ock,
men några nya vårar har väl också blåst genom vår rock.

Det är stort att storma i ungdomen – det är större att evigt ung
gå fram genom årens smuts, genom vardag tung
Låt oss vandra troget unga! I det löftet till livets år
väl mött, kamrater av marsdar, av den röda ungdomens vår!

Med dessa ord förklarar jag Ung Vänsters 46:e kongress för öppnad.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php:39 Stack trace: #0 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #2 /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #3 {main} thrown in /storage/content/90/108690/ungvanster.se/public_html/wp-content/themes/ungvanster/index.php on line 39