HBTQ förebygger självmord

Ung Vänster stödjer Suicide Zeros kampanj – HBTQ förebygger självmord.

Många unga bär själva på egna erfarenheter av att må dåligt eller har tankar på att skada sig själv eller ta sitt liv. Många känner någon som har tagit sitt liv eller som har försökt göra det.

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för unga människor upp till 24 år och varje år tar ca 1500 människor sitt liv. Vissa grupper är särskilt utsatta. Transpersoner är en sådan. En tredjedel av alla transpersoner har under det senaste året allvarligt övervägt att ta sitt liv.

Ung Vänster vill att ingen ska lämnas ensam i kampen mot psykisk ohälsa. Genom mer kunskap, utbyte och åtgärder kan vi hjälpas åt att bära det svåra tillsammans. Ingen ska behöva känna skam över sin identitet eller osynliggöras.

Det kan finnas olika orsaker till att man inte orkar leva längre. Många transpersoner har upplevt kränkande behandling, hot eller våld och många känner sig otrygga i sin vardag. Att inte få den hjälp och det stöd man behöver kan bidra till att man inte klarar mer.

Det behöver inte vara så. Att vara transperson ska inte behöva vara förknippat med psykisk ohälsa, hot och hatbrott. Att vara transperson ska inte behöva vara förknippat med någonting särskilt alls

Att prata om psykisk ohälsa och självmord kan vara väldigt svårt. Det finns fortfarande många tabun förknippade med att må dåligt. Ung Vänster stödjer Suicide Zeros arbete med att förebygga självmord. Vi hoppas du vill skänka en slant och bidra till deras viktiga arbete.

 

Stöd insamlingen här: Ung Vänster stödjer Suicide Zeros kampanj – HBTQ förbygger självmord

 

Läs mer om Suicide Zero på suicidezero.se.

Kolla också in transformering.se för mer info om transfrågor.