Kongress 2011

Den 2-6 juni håller Ung Vänster kongress i Sandviken i södra Norrland. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och samlar förutom 209 ombud från hela Sverige, även gäster och förtroendevalda.

Under fem dagar sker behandling av principprogram, stadgar och verksamhetsplan samt val av bland annat förbundsordförande, förbundsstyrelse och kommittéer för stadgar och program. På denna sida hittar du de föreslagna dokumenten som kongressen kommer att behandla samt motioner, motionssvar och praktisk information om själva arrangemanget.

Frågor? Kontakta förbundscentralen på 08 654 31 00 eller info@ungvanster.se

Dokument: