Riksting 2016

Den 25-27 mars 2016 anordnar Ung Vänster riksting. På rikstinget ska vi behandla ett strategidokument för ett levande förbund i hela landet och ett drogpolitiskt dokument. Alla medlemmar har rätt att motionera på förslagen som finns lite längre ner på den här sidan.

Hur många ombud respektive distrikt får räknas ut utifrån medlemsantalet och information om det har skickats ut till respektive distrikt. Distriktens ombud ska väljas på en ordinarie distriktsårskonferens eller på en särskild valkonferens. Om ombuden väljs på en särskild valkonferens, ska kallelse till den genomföras på samma sätt som stadgarna föreskriver att man kallar till extra distriktsårskonferens.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta förbundscentralen på 08-654 31 00 eller info@ungvanster.se.

 

Förbundsstyrelsens förslag till dokument

Handledning, utskick 1

Förbundsstyrelsens förslag till alkohol och drogpolitiskt dokument

Förbundsstyrelsens förslag till strategidokument för ett levande förbund i hela landet

Motioner och motionssvar Strategidokument för ett levande förbund i hela landet

Extramotion och motionssvar, Strategidokument för ett levande förbund i hela landet (S42)

Motioner och motionssvar Alkohol och drogpolitiskt

Viktiga datum

151024 Kallelse till riksting ska vara klubbar o distrikt tillhanda

151224 Förslag till dokument och dagordning ska vara distrikt och klubbar tillhanda

160211 Motionsstopp, motioner ska vara förbundet tillhanda

160226 Sista dag att rapportera in ombud

160310 Handlingar skickas till ombuden

160325-27 RIKSTING