Riv murarna

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=P8QN6mh6ZDk[/youtube]

 

Sveriges flyktingpolitik är omänsklig och brutal. Idag utvisas människor trots skyddsbehov och uppenbara asylskäl. Människor som riskerar livet på grund av sin religion, sexuella läggning eller sina politiska åsikter skickas tillbaka till förföljelse, våld och förtyck.

 

Fler måste kunna söka asyl

Vi går inte på rasisternas skitsnack om påhittade motsättningar mellan människor. Människor som flyr från krig och förtryck måste kunna få en fristad. Den fristaden har Sverige alla möjligheter att erbjuda.

I takt med att mer makt flyttas till EU byggs murarna högre mot omvärlden. Med en överstatlig politik, ett utbyggt övervakningssamhälle och en brutal gränspolis hålls människor utanför Europas gränser. Genom Dublinförordningen, Schengenavtalet och Lissabonfördraget har Sverige i praktiken lämnat över stora delar av migrationspolitiken till EU.

EU:s regelverk tvingar människor att söka asyl i det första EU-land man kommer till. Privata flygbolag hålls ansvariga för de asylsökande som tar sig in i Europa utan gilitga papper och görs därmed till gräns-övervakare. EU:s yttre gränser har militariserats och på andra sidan murarna påverkas länder att skärpa sin kontroll för att göra det svårare förmänniskor att nå gränsen.

EU:s flyktingpolitik omöjliggör i praktiken alla lagliga vägar in i Europa, istället utlämnas flyktingar till människosmugglare och tvingas riskera livet för att ta sig hit. Det är flyktingpolitik som är inhuman och omänsklig.

Vi kräver att murarna rivs och att fler ges möjlighet att få en fristad i  Europa och i Sverige.

 

Fler måste få stanna

Asylprocessen i Sverige är idag rättsosäker och myndigheternas praxis är alldeles för hård. Men i grund och botten är problemet en allt för restriktiv migrationspolitik. Trots att det bryter mot internationella överenskommelser genomför Sverige massdeportationer av människor som fortfarande är i behov av skydd till krigshärjade länder som Afghanistan och Irak. Idag sker ingen uppföljning av vad som händer med dem som utvisas från Sverige.

Alla människor som faller in under FN:s flyktingkonvention måste få stanna. Samtidigt måste möjligheterna att få stanna omfatta fler. Kvinnors asylskäl måste tas på allvar och även i praktiken kunna ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd. Antalet klimatflyktingar kommer att öka och de måste få förutsättningar för att starta ett nytt liv här i Sverige. Också de tiotusentals människor som lever som papperslösa i Sverige måste garanteras ett värdigt liv och rätt till vård.

Svensk flyktingpolitik måste bygga på medmänsklighet och solidaritet. Flyktingar som kommer till Sverige ska behandlas som människor, därför kräver vi en human flyktingpolitik.

 

Hjälp fristadsfonden att hjälpa människor på flykt

Fristadsfonden hjälper flyktingar som hotas av utvisning och som inte kan återvända till sina hemländer. Fonden bidrar med pengar till juridisk hjälp, tortyrutredningar, tolkar och liknande. Bidra till Fristadsfondens viktiga arbete genom att sätta in pengar på plusgirokonto 26 31 25-7.

Alla insamlade medel går till att hjälpa asylsökande, inga pengar går till administration eller resor.
Läs mer på deras hemsida
 
 

Sverige bedriver en allt för restriktiv flyktingpolitik. Trots att människor flyr med fara för sina liv skickas de
tillbaka till våld, förföljelse och förtryck. Den europeiska unionen bygger murarna allt högre mot omvärlden och idag finns i praktiken inga lagliga vägar in i Europa.

Ung Vänster står för en generös migrationspolitik som grundar sig på solidaritet. Fler människor måste få chansen att söka asyl i vårt land och fler måste få stanna.