Insamling till Solidarity for All

Solidaritet med det grekiska folket

Röda korset varnar för en humanitär kris i Södra Europa. I Grekland riskerar var tredje människa att hamna i fattigdom, arbetslösheten är skyhög och miljontals greker är utförsäkrade och har inte längre rätt till sjukvård. Många har svårt att ens köpa det allra mest nödvändiga. Människor som för bara för några år sedan levde vanliga liv tvingas nu stå i matköer och söka vård hos hjälporganisationer.

Sedan finanskrisen inleddes har trojkan och den ekonomiska eliten inom EU gjort allt för att rädda finanskapitalet, på bekostnad av vanligt folk. Grekland har drabbats extra hårt. Medan bankerna har räddats till varje pris så har de så kallade nödlånen resulterat i dramatiska nedskärningar
i välfärden, utförsäljningar, sänkta löner och försämrade pensioner. Det grekiska folket ska nu folkomrösta om man ska gå med på ännu mer av trojkans nedskärningspolitik.

Ung Vänster samlar in pengar till stöd för den grekiska gräsrotsorganisationen Solidarity for All. De organiserar människor för förändring genom praktisk hjälp.

Pengarna går bland annat till:

Att driva vårdcentraler
Ordna soppkök
Juridisk rådgivning
Humanitär hjälp till flyktingar

Ung Vänster är ett socialistiskt och feministiskt förbund som kämpar för ett rättvist och jämlikt samhälle. För oss är internationell solidaritet en självklarhet. Grekland måste få chansen att bygga upp sitt land och sin ekonomi i lugn och ro utan ytterligare krav på nedskärningar och privatiseringar. Vi kräver ett hållbart samhälle där människan går före marknaden och där bankerna får betala sin egen kris.

Ung Vänsters insamling till Solidarity for All är en solidaritetshandling med det grekiska folket. Men också en protest mot EU:s åtstramningar och högerpolitik. Alla bidrag är välkomna och alla insamlade pengar går direkt till Solidarity for All. Du kan också hjälpa Solidarity for All genom att sätta in ett bidrag på vårt insamlingskonto: plusgironummer 2112-1 och märk betalningen med ”Solidarity for All”.

Det är genom att vi är många som tar ställning och organiserar oss som vi tillsammans kan göra skillnad. Ung Vänster finns över hela Sverige och vi organiserar oss där vi bor för att förändra vår egen vardag. Kom med oss du också!

Frågor och svar: 
Är grekerna verkligen fattiga?
Grekland är ett av de länder som har drabbats allra värst av finanskrisen. Det beror till stor del på att landet är medlemmar i EMU – en union som gör det omöjligt för länderna att själva bestämma över sin ekonomiska politik. De så kallade nödlån som Trojkan (Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden) ger är villkorade och har tvingat Grekland att genomföra en rad politiska åtgärder som till exempel nedskärningar i välfärden och försämringar av pensionerna.

Idag lever ungefär en tredjedel (35 %) av grekerna i fattigdom. Arbetslösheten ligger på 28 % och ungdomsarbetslösheten är över 60 %. Medelinkomsten har sjunkit med nästan 50 % de senaste tre åren. Många människor har förlorat sin bostad och många tvingas förlita sig på hjälporganisationer. Grekland har under bara ett par år blivit ett land med utbredd fattigdom som ett resultat av den förda politiken.

Varför ska jag bry mig om vad som händer i Grekland?
För att finanskrisen och högerpolitiken slår mot vanligt folk, både här hemma i Sverige och i Grekland. När makthavarna gör allt för att rädda bankerna är det vi som drabbas. Vi vet att jämlikhet och rättvisa aldrig kommer av sig själv. Det är genom att vi är många som tar ställning och organiserar oss som vi tillsammans kan göra skillnad.

Insamlingen är både ett konkret stöd för Solidarity for Alls viktiga arbete och en protest mot EU:s högerpolitik och Trojkans åtstramningar.
Beror inte krisen på att Grekland levt över sina tillgångar?
Krisen är en del av hur kapitalismen fungerar. Där är det alltid vinsten som går först oavsett om människor tvingas gå från hus och hem. Att Grekland dessutom är medlemmar i EMU gör att de saknar verktyg för att hantera krisen och resultatet blir katastrofalt.

Faktum är att grekerna är de som jobbar mest i hela Europa – 42 timmar i veckan enligt Eurostat, EU:s statistikkontor. Medelinkomsten är 803 euro, vilket samtidigt gör grekerna till ett av de lägst betalda folken i EU. Det handlar inte om flit, utan om en ojämn fördelning och en orättvis ekonomisk politik.
Det finns ju andra kriser i världen att bry sig om!
Det är sant. Många av de kriserna är också ett resultat av det kapitalistiska systemet. För oss i Ung Vänster är internationell solidaritet en självklarhet, oavsett om det gäller svältkatastrofen på Afrikas horn, översvämningarna i Thailand, eller som här – den ekonomiska krisen i Grekland. Att bry sig om en kris utesluter inte att man bryr sig om en annan, tvärt om hänger de ofta ihop.
Är det inte bra att rädda bankerna?
Inte till vilket pris som helst. När bankerna tillåts gå före vår rätt till jobb och välfärd så är det fel. Vi vill ha ett samhälle som är hållbart på både kort och lång sikt och där människor går före marknaden. Det duger inte att bankerna hålls skadelösa, samtidigt som människors liv slås i spillror – bankerna ska betala för sin egen kris.
Hur gör jag för att bidra?
Du bidrar enklast till Solidarity for Alls viktiga arbete genom att sätta in pengar på vårt insamlingskonto: plusgironummer 2112-1 och märk betalningen med “Solidarity for all”.

Hur gör jag för att engagera mig?
Vad roligt att du har tagit ställning och vill engagera dig i Ung Vänster! För att gå med i Ung Vänster kan du fylla i formuläret här (länk). Första året är medlemsskapet gratis. Vill du bli aktiv i din Ung Vänsterklubb där du bor, kontakta ditt distrikt. Kontaktuppgifter finns om du klickar här.