Veckokurs 2016

Ung Vänster Veckokurs 2016

Den 2-5 januari är det dags för Ung Vänsters veckokurs i Motala. Veckokursen är ett av de största arrangemangen i Ung Vänster där medlemmar från hela förbundet träffas. Här kommer man få lära sig om förbundets kommande satsningar och om få tips och idéer att ta med sig tillbaka till sin klubb eller sitt distrikt. Det är ett unikt tillfälle att lära sig om förbundets satsningar framöver och ett tillfälle att diskutera och utbyta erfarenheter med andra kamrater.

Under Veckokursen kommer ett nytt klubbdokument att introduceras. Utifrån klubbdokumentet så kommer årets kurs fokusera på hur vi kan göra våra klubbar större och starkare och bredda klubbverksamheten. Men det kommer också finnas möjlighet att lyssna på mer fördjupande föredrag om t ex antirasism och internationell solidaritet och delta på olika praktiska workshops.

Varje klubb och varje distrikt får skicka två deltagare var från sin styrelse. Även ledamöter från förbundets utskott är välkomna i mån av plats. Sista anmälningsdag var den 11:e december. Att åka på Veckokursen är gratis och Ung Vänster står för både resa och mat, men den som inte dyker upp utan att avanmäla sig senare än den 19:e december kommer att få betala en avgift på 300 kronor för utebliven närvaro.

Instruktörsutbildning
Parallellt med veckokursen ordnas en instruktörsutbildning i feministiskt självförsvar dit varje distrikt har ett visst antal platser. Separat info om detta skickas ut till distrikten. Du som ska gå instruktörsutbildningen kommer att resa till Motala med övriga från ditt distrikt och vi kommer att dela lokaler och sovsalar. Förrutom kvällsaktiviteterna som är gemensamma så har utbildningen ett eget schema.

Frågor
Har du några frågor är du välkommen att kontakta förbundscentralen:
Telefon: 08-654 31 00
Mail: info@ungvanster.se

 

Frågor och svar: 
Vilka får åka?
Till kursen är två personer ifrån varje klubbstyrelse och två personer ifrån varje distriktsstyrelse inbjudna.
Hur anmäler jag mig?
Sista anmälningsdag var den 11:e december. Har du några frågor kring din anmälan, kontakta info@ungvanster.se.
När och var är det?
Kursen pågår 2-5 januari och incheckning sker mellan 10.00-13.00 på lördagen. Kursen avslutas kl 16.00 på tisdagen. Vi håller till i Motala och resorna bokas av förbundscentralen.
Hur fungerar det praktiska
Sover gör vi gemensamt på i klassrum på golv. Duschmöjligheter finns. Ung Vänster står för måltiderna. Precis som alla Ung Vänsters arrangemang är veckokursen alkohol- och drogfri. Om någon bryter mot detta skickas man hem på egen bekostnad.
Vad ska jag ta med mig?
Det du behöver tänka på förutom att ha med dig kläder och hygienartiklar är att ta med sovsäck, liggunderlag och anteckningsblock.
Hur anmäler jag mig till instruktörsutbildingen?
Det är ditt distrikt som tar beslut om vilka de skickar på instruktörsutbildningen och det är de som skickar in anmälan.