Ida Gabrielsson talade i Göteborg på 1 maj

Ida Gabrielsson

Ung Vänster firade arbetarrörelsens högtidsdag 1 maj på många håll runt om i landet. Förbundsordförande Ida Gabrielsson talade på Ung Vänsters och Vänsterpartiets firande i Göteborg. Huvudparollen för demonstrationen var ”Vårda varje skattekrona – nej till privata vinster i vården”.   

– Regeringen har rullat tillbaka de feministiska landvinningarna. Ensamstående mammor får ta smällarna av skattesänkningar och en försämrad välfärd. Unga tjejer mår dåligt, men skolan har inte längre råd med en kurator och ungdomsmottagningar stängs ner på ort efter ort. Vi säger, ge oss trygga jobb, rätten att försvara oss och rusta upp välfärden. Inga fler ursäkter! sade Ida Gabrielsson i sitt tal.

 

Ida Gabrielssons tal

Ett fritt ord, ett bröd för själen och inget annat.

Frihet, heter det.

Jag upprepar: frihet!

Det enda klimat där människan kan växa.

 

Kamrater, mötesdeltagare, första maj-firare. Orden kommer från Stig Sjödins dikt ”Ordet och friheten” som beskriver en gemensam frihetslängtan och en kollektiv frihetskamp.

 

Tillsammans sluter vi upp idag på arbetarrörelsens internationella högtidsdag för att vi vet att avgörandet om vad som kommer i framtiden ligger i våra händer. Vi reser oss upp till gemensam protest mot ett system som varje dag märker oss med sin människofientliga logik. Mer än någonsin behövs en dag som är tillägnad kampen för rättvisan, en dag när kraven på solidaritet och människans frigörelse ropas ut på gator i världens alla länder. Idag är det vår dag, alla vi som får det här landet att fungera. Kassörskor, vårdbiträden och lagerarbetare. Timanställda ungdomar, fattiga pensionärer och ensamstående föräldrar. För vi håller ihop kamrater, vi håller ihop mot dom som försöker slita sönder, splittra och dela upp.

 

Den svenska överklassen mår bättre än på väldigt länge. Vi har en borgerlig regering som i ord koketterar med sin förståelse för vanliga människors problem och verklighet men som i handling levererar den ena storkovan efter den andra till den ekonomiska eliten. Bakom regeringens fluffiga nyspråk om utanförskap, valfrihet och arbetslinje döljer sig en politik som gynnar dom redan rika.

 

Högerns ojämlika politik är systematisk och urskillningslöst formar ojämlikheten människor.  De ekonomiska skillnaderna ökar, arbetslösheten ligger permanent på en hög nivå, välfärden minskar och människors ohälsa skjuter i höjden. Det är långt till varandra i Sverige på 2010-talet.

 

Vi är alla lika mycket värda sägs det. Bankdirektörens händer är samma händer som dom som vårdbiträdet lyfter pensionärerna med på äldreboendet, börsklipparen har samma rygg som lagerarbetaren, och mörkret på nattskiftet i järnverket ses med samma ögon som dom som används på finansmarknaden. Men det är ändå inte lika.  I den ordning som nu råder är människan inte fri utan en människa tjänar en annan. Det är vi som bär samhället, med våra händer, ryggar och axlar.

 

Men finansminister Anders Borg anser att de sämst betalda har för höga löner.  Att en generös socialförsäkring skadar kreativiteten, och att bibliotek och fritidsgårdar kan hota välfärdens kärna.  I borgerlighetens Sverige, är man en utopist om man tycker att det ska vara mer personal på äldreboendena, så att mormor kan få en promenad också. En utopist, som inte fattar att det här, det är inget jävla hotell. Så ser spelplanen ut i det nya Sverige kamrater.

 

Sverige har förändrats. Vi har gått ifrån att vara tt land som utmärkte sig internationellt för utbyggnad av välfärden, till att utmärka oss i snabba försämringar. Regeringens nedmonteringspolitik har skapat stora sår i den generella välfärden, angreppen mot fackföreningsrörelsen har haglat och den svenska modellen är inte längre vad den varit. Istället ser vi hur ett alltmer brutalt klassamhälle vuxit fram, där ojämlikheter byggs in i själva systemet.

 

I föregångslandet Sverige har massarbetslösheten bitit sig fast, i föregångslandet Sverige går var fjärde elev ut gymnasiet utan fullständiga betyg. I föregångslandet Sverige har det gått så långt att människor valt att ta sina liv när dom förvägras sin rätt till sjukersättning. Kamrater, vi ska tvinga direktörens son att dela väntrum med kassörskans dotter, vi ska låta vinsterna i skolan betala för fler lärare och vi ska bygga hyresrätter i innerstan och fylla dom med förortsungar.

 

Sverige har förändrats, och inte bara under dom senaste åren utan över en längre tid. Vi som är unga idag är den första generationen i modern tid som växer upp med sämre förutsättningar än vad våra föräldrar hade. Mina morföräldrar fick se hur ett patronsamhälle avskaffades och hur en tryggare arbetsmarknad växte fram. Förskolereformen gjorde det möjligt för båda mina föräldrar att arbeta. Den generella välfärden byggdes ut och landet blev mer jämlikt. Men vi som är unga idag har istället fått växa upp under försämringarnas era. När någonting ska förändras är det sällan till det bättre. Vi är barn av vår tid och samhället har än så länge inte behandlat oss som ska bygga landet i framtiden särskilt väl.

 

Det behövs en tvärvändning i politiken. Människor sparkas från jobben, dagen efter blir de inhyrda igen. Den flexibla arbetsmarknaden må vara flexibel för direktörerna som vill göra snabba cash, men för den som jobbar och vill kunna planera sitt vardagsliv, är det rena kaoset. Kamrater så här kan vi inte ha det. Vi måste sätta stopp för fattigdomssverige och vi måste bygga landet igen – är det någon som ska stå med mössan i hand är det regeringen och deras lakejer.

 

Hatet mot muslimerna ökar. Islamofober utger sig för att vara religionskritiker och bedriver ett korståg i ateismens namn. Alla är förlorare i ett Sverige där rädslan får slå rot. Men några får betala ett högre pris än andra. Kampen mot rasism är vår tids stora fråga.  Det spelar roll vad vi gör nu, för vad som blir Sverige i framtiden. Kamrater, det är vår uppgift att gå i första ledet. Tillsammans försvarar vi människovärdet och håller ihop mot rasism.

 

Kamrater och systrar, det finns flera strider mot ojämlikheten. Könsförtrycket är en speciell typ av förtryck. Det pågår mellan älskanden, man kan inte bara resa sig upp och skrika ”Go home”, eftersom man ibland delar frukostbordet. Ung Vänster tar upp kampen mot unga tjejers ohälsa, rätten till trygga jobb och feministiskt självförsvar i skolan.  För vi är så förbannat trötta på alla ursäkter.  Vi tänker inte nöja oss längre. Regeringen har rullat tillbaka de feministiska landvinningarna. Ensamstående mammor får ta smällarna av skattesänkningar och en försämrad välfärd. Unga tjejer mår dåligt, men skolan har inte längre råd med en kurator och ungdomsmottagningar stängs ner på ort efter ort. Vi säger: ge oss trygga jobb, rätten att försvara oss och rusta upp välfärden, inga fler ursäkter.

 

Mötesdeltagare, vinsterna i välfärden har eskalerat. Medan vanliga människor fått känna neddragningarna och åtstramningarna in på bara skinnet har några andra tjänat storkovan. Privata företag gör vinster i mångmiljonklassen, på butiksanställda, vårdbiträden och förskollärares skattepengar. Och inte nog med det. En stor del av pengarna flyttas direkt till skatteparadis.
 
Bidragsfuskare jagas med ljus och lykta, medan skattesmitarna tar en förstaklassbiljett till Monaco. Det är en fullkomlig skandal. Dom riktiga bovarna kommer undan samtidigt som välfärden dräneras. Kamrater, vi ska bygga ett skatteparadis i ordets rätta bemärkelse, ett skatteparadis där människan sätts före marknaden. Där den som är sjuk får det stöd som behövs, där människor har ett jobb och där eleverna får den kunskap dom har rätt till. Men det räcker inte. Det är inte gott nog. Dom som smiter med vår välfärd idag ska inte komma undan. Vi ska hämta dom från Rivieran och ge dom en ståplats på flyget hem. Vi ska tömma aktieportföljerna och syna skattedeklarationen. Lyxlivet för tjuvarna och banditerna är över. Dom ska sättas bakom lås och bom. Skattepengarna ska oavkortat gå till att bygga vår gemensamma trygghet. Allt annat är ovärdigt ett land som Sverige.

Här i Västra Götaland pågår ett regionval. Nu bestämmer vi om marknadsprincipen ytterliggare ska få äta sig in i vår gemensamt finansierade verksamhet. Den 15:e maj tar vi ställning – då röstar vi på Vänsterpartiet för världens bästa välfärd utan privata vinster.

 

Kamrater, vi får ofta frågan om hur vi kan vara socialister. Ömsom beskrivs det som utopiskt drömmeri ömsom som diktatorisk realitet. Vårt svar är enkelt. Det är inget av det. Den socialistiska och feministiska kampen, är i grunden en kamp för människans frihet. Och därför frågar vi oss istället, när motståndarna använder det som några slags skällsord, hur kan man vara någonting annat? Hur kan man vara någonting annat när klass- och könsorättvisorna bokstavligen kröker kroppar och etsar sig fast som ett märke hos människor som inte äger sig själva.

 

I samma stad lever barn som åker till franska Rivieran på sommarledigheten och barn som inte kommer längre än till hyreshusets lekplats. I samma land lever människorna som sliter ut sig på arbetsplatser och dom som på allvar påverkas av hur förmögenhetsskatten kommer att utformas. Vi lever i samma värld som dom palestinska barnen, männen och kvinnorna som står ut under ohyggliga omständigheter bakom murar på ockuperad mark. Vid köksbordet sitter jag mitt emot en man som antagligen kommer att tjäna hundratusentals kronor mer än jag under vår levnadstid. Vår kamp handlar om ett i grunden annorlunda samhälle och vi vägrar att tro att det som nu är det rådande, är den enda vägens politik.

 

Frihetslängtan kan vara dubbel, kamrater. Vetskapen om att man inte äger den förlamar, förvanskar och fördummar. Människors längtan efter trygghet och frihet begravs under vanmaktens täcke och tilltron till att det går att förändra har fått sig en kraftig törn. Vi har länge fått höra att vårt val står mellan pest eller kolera. Mellan arbetslöshet eller en osäker arbetsmarknad. Men kamrater, vi vet att endast det bästa är gott nog åt folket.

 

Högern skyr oss för att vi vill bygga landet mer jämlikt. Precis som de tidigare i historien bekämpat arbetarrörelsens segrar ger dom sig nu på oss som vill bygga världens bästa välfärd. Dom vill inte ha ett samhälle som håller ihop. Dom vill inte kunna se sig själva i andra.  Dom avskyr jämlikhet. Ett samhälle där en dotter till ett vårdbiträde läser vidare på högskolan finns inte i högerns Sverige. Dom avskyr oss för att vi kräver förbättrade arbetsvillkor för snickaren och undersköterskan. Dom föraktar oss för att vi byggde ut sjukvården och lät kassörskan dela väntrum med direktörens son. Men kamrater, vi ger aldrig upp, vi kommer att fortsätta idag och i framtiden att kämpa för friheten. Så här beskriver Stig Sjödin det i en av sina dikter:

 

När människan berövas sin framtid dör sångerna i hennes hjärta. Men ge henne vittring av framtid och frihet och sångerna föds på nytt.

Sverige har förändrats till det sämre men det går att göra annorlunda om viljan finns. Och på den insikten bygger hela vår politiska gärning. Misstänksamhet människor emellan är högerns bästa vän, medan ett återskapande av solidariteten är arbetarrörelsens viktigaste framtidsförsäkring.

För i Sverige finns människor som talar om friheten. I varenda svensk stad, på glesbygden och i förorterna lever människor som talar om friheten. På varenda arbetsplats, på varenda fritidsgård och i varenda skola finns det människor som tillsammans kämpar för friheten. På Västbanken, i Afghanistan och i Syrien lever människor som drömmer om friheten.

Stig Sjödin skriver

”När två är tillsammans kan orden uppstå, frihet säger jag och du får äntligen le igenkännande.”

Nu bygger vi landet kamrater!

Fira 1 maj!

1 maj-demonstration

Arbetarrörelsens internationella högtidsdag närmar sig då tusentals människor demonstrerar för rättvisa och jämlikhet. Årets huvudparoll är ”Allas rätt till välfärd”.

Varje år har Vänsterpartiet en pengainsamling på 1 maj. Årets insamling går till projektet Ship to Gaza. Syftet med projektet, som drogs igång efter Israels anfall mot Gaza, är att transportera fartyg fyllda med bland annat medicin och byggnadsmaterial från Norden via hamnar i Europa och Medelhavet till Gaza. Här kan du läsa mer om projektet.

Vi kommer att fira första maj på en massa orter runt om i hela landet. Kom med för att protestera mot regeringens usla jobbpolitik, för att kräva jämlikhet och allas rätt till välfärd. Du är välkommen – ju fler vi är desto mer kan vi göra skillnad! Kolla listan nedan för att se vad som händer på din ort.

Listan uppdateras löpande. Hör av dig till miro@ungvanster.se om du saknar något arrangemang!

 

Borlänge
Samling Forssa centrum kl 10.30
Avmarsch mot Gammelgården kl 11.00
Talare: Riksdagsledamot Jens Holm, Ordförande Vänsterpartiet Borlänge Leyla Celik, Partistyrelseledamot Leif Lindström, Ordförande UngVänster Borlänge Cecilia Ronsten.

Borås

Vi börjar med en röd frukost kl. 09.00 på klubblokalen (Torggatan 38). 11.30 är det samling Stora torget, avmarch 12.00. Därefter torgmöte med musik och tal av Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, Hicham El-Horr ordförande Ung  Vänster Älvsborg och Fredrich Legnemark andra namn på regionlistna södra Älvsborg. Efter demonstrationen blir det efterfest på allégården med musik och fika till kl. 16.00.

Degerfors
Valborgsfest i Folkets Hus 30/4 kl. 20:00 med bl a Sanna Carlstedt, Bengt Berg och Granny K. Första majmöte på Medborgarplatsen kl. 11:00. Huvudtalare Jonas Sjöstedt.

Dorotea
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet genomför demonstration med start på gamla Konsumparkeringen kl 10.30, ca 11.30  samlas vi på MB med tal av Landstingsrådet Peter Olofsson, Umeå samt Vänsterpartiets Lars Simonsson, Lajksjöberg. Även i år firar vi 1:a maj tillsammans med Åsele, så efter MB avgår buss till Åsele ca kl 13.00 för demonstration och 1:a majfirande i Åsele.

Eslöv
Vänstern Eslöv kommer att ha öppet hus i vår lokal mellan 14-17.

Göteborg
Klockan 11 börjar vi dagen med att medverka vid manifestationen till
minne av de Spanienfrivilliga på Masthuggstorget, distriktsordförande
Emelie Kinberg talar från Ung Vänster. Ung Vänster ordnar sedan ett
förmöte med olika talare från 12.30 vid Andra Långgatan 20. Där samlas
vi som vanligt för demonstrationen klockan 13.15. Demonstrationen går
iväg 13.45, och beräknas komma fram till Gustav Adolfs torg klockan
14.30. Årets talare är Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly, Ung
Vänsters förbundsordförande Ida Gabrielsson och Elise Norberg Pilhem,
första namn på vår lista till regionvalet. Klockan 17.00 avslutar vi med
Chillout i Slottskogen med grillning och spel – självklart alkoholfri.

Helsingborg
Demonstration, Konsul Olssons plats, kl. 13.30-14.30. Marschväg: Konsul Olssons plats, Drottninggatan, Trädgårdsgatan, Stadsparken, Furutorpsparken, kl.14.30-15.00 Sammankomst i Stadsparken, kl.15-17.00

Höganäs
Samling 14.30 Folkparken
Familjefest i Folkparken 16.00Talare: Niklas Karlsson, (S) Landskrona, Inger Nilsson & Emma Wennerholm,(V) Höganäs
Arrangörer: Handels, IF Metall, Kommunal, LO, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet.

Jönköping
I Jönköping har Vänsterpartiet och Ung Vänster gemensamt firande med demonstration och möte. Samling på Hovrättstorget kl 15. Möte på Kulturhuset kl 16 med tal av bland andra Eva-Britt Svensson och musik med Billey Shamrock.

Karlstad

Samling inför första majtåget sker på Soltorget i Karlstad 15:00 med avtåg 15:30. Väl tillbaka kommer tal att hållas och musik att spelas. Efter detta bjuds det på fika på Sandgrundsudden.

Kinna

Samling kl. 11.00, Stationsparken i Kinna. Torgmöte med musik och tal av Fredrich Legnemark, andra namn på regionlistan södra älvsborg, Niklas Lunstedt ordförande Ung Vänster Mark och Malin Deilert vice-ordförande Ung Vänster Älvsborg.

Kristianstad
Samling kl 12.00 på Domustorget, avmarsch 12.30.

Kungsbacka
Möte kl 11.00 vid Fyren. Talare: Ana Rubin och Viking Bengtsson. Kaffebord.

Linköping

Vi samlas utanför Konsert och Kongress kl 12.00 för att demonstrera med Vänsterpartiet och VSF, demonstrationen går från Konsert och Kongress till Trädgårdsföreningen.

I Trädgårdsföreningen kan man höra bla. riksdagsledarmoten Hans Linde och Olle Lundberg från Ung Vänsters förbundsstyrelse hålla tal. Ung Vänster Linköpings husband Cecilia Linds systrar kommer uppträda.

Ljungby
Järnvägsparken, kl 15.00. I Ljungby firar vi tillsammans med LO, S och ABF. Talare är Carin Högstedt, Vänsterpartiet, samt Anna Fransson, Socialdemokraterna. Dessutom musik och allsång, If-Metall bjuder på korv.

Lund
Demonstration med samling på Stortorget klockan 13.00 Tal av bland annat Rosanna Dinamarca, vice ordförande för Vänsterpartiet. Levande musik och café i Stadshallen.

Malmö
Samling på Möllevångstorget klockan 11:00. Avmarsch 12:00 till Slottsparken, snett mitt emot Stadsbiblioteket. Där blir det musikfest med Faela och Räfven samt tal av Rosanna Dinamarca, Martina Nilsson och Ung Vänster. På kvällen har vi en stödfest för Ship to Gaza på Bodoni, Bergsgatan 20. Räfven, Jake från Headlines och Kristian von Svensson spelar. Allt inträde går till Ship to Gaza.

Mölndal
Möte på Alberts torg i Mölndal10.30   Tal av Lena Jagers Bladini, Vice ordförande i Kulturnämnden VGR, Marie Lindqvist, Ledamot i Vård och Omsorg i Mölndal och Luisa Moncada Escobar, Ung Vänster
Efter mötet (runt 11.30), bjuds det på soppa på Villa Aurora, Störtfjällsgatan 112, för den som vill koppla av och njuta av gemenskapen en stund.

Oxelösund
Demonstrationståg och torgmöte
10.30 Samling vid D-skolan
10.45 Avmarsch
11.30 Möte på Järntorget i Oxelösund
Huvudtalare: Torbjörn Björlund, riksdagsledamot (V) och Sara Karlsson, riksdagsledamot (S)

Skövde
12.00 samling Kulturhusplatsen
12.15 avmarsch
12.30 möte i Helénsparken
Talare regionfullmäktigekandidaterna  Inger Lilja och Claes-Göran Borg. Dessutom finns tal av Ung Vänster och musikunderhållning på programmet.

Stockholm
9.30-10.30 Förstamajmöte vid La Mano, John Hörnquist (v) och Carolina Köhler de Castro, Ung Vänster, talar.
12.00 Samling vid Medborgarplatsen. Tal av Ann-Margerethe Livh, Håkan Jörnhed (v), Sandra Lindqvist, VSF och Johanna Granbom från Ung Vänster. Konferencier är Christel Westerberg. Boris and the Jeltsins spelar.
13.00 Avmarsch mot Kungsträdgården
14.00 Tal av Josefin Brink (v), Jenny Bengtsson, Hotell och restaurangfacket, Elin Melander, VSF, Tove Liljeholm, Ung Vänster. Marit Bergman och Rebecca och Fiona spelar.

Säter
10.30 V ansluter till förstamajtåget på Rådhustorget
13.30-14.30 Program på Rådhustorget: Omställning och framtidsrealism: Hur bygga ett hållbart samhälle? Lena Paccha Högberg, Vänsterpartiet Ludvika; Ungdomsengagemang & feminism, Cecilia Ronsten, Ordförande Ung Vänster Borlänge; Bygga för framtiden, Göran Johansson, V Säterbostäder; Sten-Olof Eklund, Samhällsaktör genom föreningslivet; Klimatsmart välfärd? Fia Wikström, Ordförande, V – Säter

Trelleborg
Möte kl 9.30-10.30 på Olof Palmes plats i Trelleborg.

Uddevalla
13.00 Möte i Margeretegärdeparken
14.00 Tal av Wiwi-Anne Johansson Riksdagsledamot
Musik av Two Headed Dog.
Servering kaffe, kaka, dricka och korv.

Umeå
I år ansluter Vänsterpartiet, Ung vänster och Vänsterns studentförbund i Umeå till Enad vänsters demonstration. Samling på Mimerskolans bollplan kl. 13:00. Torgmöte på Rådhustorget kl. 14:00. Talare för Vänsterpartiet: Tamara Spiric.

Upplands Väsby

Traditionsenligt firande med Ung Vänster Norrort och Väsby Vänstern under parollen ”Upplands Väsby förtjänar bättre!”

Samling 10:00 bredvid Pressbyrån vid Upplands Väsby station.
Vid 11:00 avslutar vi och åker gemensamt in till demonstrationen på Medborgarplatsen.

Uppsala
Samling kl 12.00 på Vaksala torg. Avgång mot Slottsbacken kl 12.45.
Tal från Sören Bergqvist, landstingsråd och ledamot av partistyrelsen; Ilona Szatmari-Waldau, kommunalråd; Emma Wallrup, ordförande Vänsterpartiet Uppsala och Joanna Korbutiak, Ung Vänster.
Inbjuden gäst Therese Charlotte Björnström som startade Påskuppropet mot utförsäkringarna. Ung Vänsters kör Röda lågan sjunger.
I backen kommer det att finnas fika till försäljning.

Varberg
Start 13.30 i Brunnsparken
Huvudtalare: Ana Rubin
Lokala talare från kommun och region och från Palestinagruppen
Musik: Per-Henrik Beischer m fl.

Kalla det vad ni vill – ungas arbetsvillkor är skit

Stefan Lindborg

Socialdemokraten Karin Wanngård använder i en intervju ordet skitjobb, och direkt tänder den samlade högern på ledarsidor och twitterflöden på alla cylindrar. Debattörer beskriver dåliga arbetsvillkor och slitsamma jobb som en språngbräda i karriären, och låtsas inte förstå att ett arbetes villkor säger något om hur samhället värderar ett visst jobb – eller den som tvingas ta det. Diskussionen om skitjobb handlar om något mer än ordval, och döljer en verklighet där ungas villkor på arbetsmarknaden under lång tid har försämrats.

För några månader sedan beskrev SVT i Dokument inifrån hur ungas situation på arbetsmarknaden ser ut. I dokumentärerna möter man unga människor som får stämpla ut och sätta sig i rastrummet när det inte finns tillräckligt att göra, man får se säljare pressas till det yttersta av sina arbetsledare och hör om unga människor som tvingas jobba gratis. Det finns fler exempel på när ungas kassa villkor kommit upp i ljust under det senaste året. I somras var det rekordmånga sommarjobbare som vände sig till LO:s hjälptelefon. De samtal som ökade mest handlade om svartjobb och att man var tvungen till att provjobba gratis.

Hälften av alla unga som har ett jobb har en tidsbegränsad anställning. Allt som oftast handlar det om otrygga jobb, där man från vecka till vecka ofta inte vet hur mycket man får jobba. Det är en typ av jobb som jag själv har haft, och därför också förstår stressen man känner när man inte vet om telefonen kommer att ringa. Eftersom man inte vet hur mycket man får jobba, vet man heller inte hur stor lönen blir i slutet av månaden. Man vet inte om den där fikan man bokat in med kompisen verkligen kommer att bli av, för tacka nej om det ringer, det vågar man inte. Då finns det alltid någon annan som kan ta jobbet istället, och kanske är man då inte den person som blir uppringd nästa gång.

De otrygga anställningarna försvårar inte bara för den enskilde, utan drabbar ungdomar som grupp hårt. Ibland pratas det om de kassa villkoren som en chans att få in en fot på arbetsmarknaden, men i verkligheten fastnar man med en fot utanför arbetsmarknaden. Att ungdomar inte fullt ut får etablera sig på arbetsmarknaden gör istället att vi är de som försvinner först när företagen gör sig av med personal. Allra hårdast drabbas unga tjejer som jobbar i LO-yrken, där visstidsanställningar är vanligast.

Osäkra anställningar är ett stort problem för unga människor på arbetsmarknaden, och diskuteras i alldeles för liten utsträckning. Antalet tidsbegränsade anställningar har under de senaste två decennierna ökat kraftigt. För dagens generation unga framstår den trygghet som ett fast jobb innebär allt mer som en dröm. Vi har sämre möjlighet till ett tryggt jobb än vad våra föräldrar hade. Om man menar allvar med att fasta jobb också ska vara normen för unga måste det till åtgärder. Det är problematiskt att det idag lönar sig för arbetsgivare att anställa på otrygga villkor, framför att ge sin personal trygghet på jobbet. Man borde rensa upp bland de otrygga anställningarna, och genom arbetsgivaravgiften göra tidsbegränsade anställningar dyrare. Det finns ingen anledning till att ungdomar ska ha sämre rättigheter på arbetsmarknaden än vad andra har. Om vi tidigare har kunnat se till att alla har en trygg situation på jobbet, varför skulle det då inte gå att göra samma sak idag?

Högern verkar ha stora problem med begreppet skitjobb, men har inga problem med att det råder skitvillkor på delar av arbetsmarknaden. Regeringen har gjort det lättare för arbetsgivare att använda sig av tidsbegränsade anställningar och Moderaterna vill förlänga möjligheten till provanställning, den mest otrygga anställningsformen, från sex månader till ett år. Synen att alla jobb, oavsett arbetsvillkor, är bättre än inget jobb, öppnar upp för försämrade villkor för alla på arbetsmarknaden. Valet står inte mellan jobb med dåliga villkor eller inga jobb alls, utan valet står mellan arbetslöshet eller en ekonomisk politik för full sysselsättning. Det sistnämnda har regeringen inte klarat av att fixa annat än i finansdepartementets fantasitabeller.

Stefan Lindborg, förbundssekreterare för Ung Vänster

Artikeln finns även publicerad på Newsmill.

Den sänkta restaurangmomsen – en dyr affär

Pengar, foto: danieljordahl

När Anders Borg förra veckan presenterade regeringens budget, kom det knappast som en chock att tonvikten återigen låg vid att sänka skatten, den här gången med omkring 15 miljarder. Som vanligt var det höginkomsttagarna som kammade hem potten. De med en lön över 36 000 får nu ytterligare 600 kronor i plånboken.

I vanlig ordning presenterade Borg och Reinfeldt skattesänkningen som en åtgärd för att skapa fler jobb. Problemet är att kopplingen mellan låga skatter och många jobb inte har något stöd i verkligheten, utanför finansministerns fantasifulla tabeller och teorier. Om skattesänkningar hade varit receptet för minskad arbetslöshet – borde vi då inte sett effekter av de första hundra miljarderna vid det här laget? Istället har vi tvärtom sett arbetslösheten bita sig fast. Inte ens i regeringens egna kalkyler finns någon full sysselsättning i sikte.

Mot bättre vetande, hävdar regeringen också att deras skattesänkningar ska leda till en bättre välfärd. Också på det området är det svårt att få ekvationen att gå ihop. För att stärka den skattefinansierade välfärden, tar man alltså bort själva finansieringen?

Anders Borg brukar gärna tala om ordning i statsfinanserna, och vill hävda att han tar ansvar för ekonomin. Samtidigt sänker han nu restaurangmomsen med 5,4 miljarder, vilket regeringen själv beräknar ska ge 3 500 nya jobb. Prislappen blir alltså 1,5 miljoner kronor för varje arbetstillfälle. Det hade varit mer ekonomiskt ansvarsfullt att istället använda de 5 miljarderna till att anställa fler i offentlig sektor, något som hade genererat betydligt fler arbetstillfällen och varit en välbehövlig förstärkning av välfärden. Bara under de senaste två åren, har antalet anställda inom äldreomsorgen minskat med fyra tusen personer och inom sjukvården med sex tusen. Den försämrade välfärdens konsekvenser är verklighet för anställda, patienter och elever, till skillnad från Borgs fantasifulla löften.

Det behövs en helt annan ekonomisk politik för att få Sverige på fötter igen. Istället för skattesänkningar och ökade klyftor behövs en politik för full sysselsättning, med investeringar i välfärden och satsningar på utbildning.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 2011-04-17

 

För mer information:

Miro Anter, pressekreterare: 070-217 98 03 eller miro@ungvanster.se

Vi lyssnar på den libyska frihetsrörelsen

Stefan Lindborg

Ett beslut om att använda militärt våld får aldrig tas lätt på. Vid väpnande konflikter är det alltid civilbefolkningen som drabbas hårdast. Därutöver finns det alltid en risk att beslut om en viss typ av militära insatser öppnar dörren också för andra former av militära insatser. Att ingripa med utländsk militär måste i alla lägen vara den absolut sista utvägen. När det gäller Libyen har det inte räckt med ekonomiska sanktioner och politisk press.

Jag menar att FN:s beslut om en flygförbudszon över Libyen var nödvändigt i det här läget. När en brutal diktator använder stridsflyg mot den egna befolkningen och talesmän från armén talar om att rensa landet från råttor samtidigt som oppositionen vädjar om ett ingripande, kan omvärlden inte sitta stilla på läktaren och titta på. Länge såg det ut som om Khadaffis regim snabbt skulle falla, men under veckorna före säkerhetsrådets beslut blev det allt mer tydligt att oppositionen inte skulle klara av att stå emot regimens offensiv. Priset i form av människoliv hade blivit alldeles för högt om Khadaffi skulle få fortsätta. Om oppositionen skulle ha krossats skulle det dröja alldeles för länge innan Libyens folk återigen skulle ha en chans till frihet.

Det finns en kritik mot flygförbudet som baseras på att det skulle vara ett strategiskt grepp från Västvärlden för att få kontroll över den libyska oljan. Om det enbart hade handlat om att säkra oljetillgångar hade det kanske varit mer rationellt för västländerna att vända bort blicken och låta den diktator –  som man i flera fall under senare år har utvecklat relationerna med –  få hållas. Även om FN tidigare har använts för att säkra stormakters intressen, tror jag inte att det är det som vi nu ser. Avgörande är att lyssna på den libyska oppositionen som tydligt har begärt politiskt stöd för sina krav, ökad humanitär hjälp och en flygförbudszon. Precis som den libyska oppositionen säger vi tydligt nej till marktrupper och en utländsk ockupation av Libyen.

Den som påstår att vi i vänstern har gjort en omsvängning i och med beslutet om flygförbudet misstar sig. Vi är inte emot FN-insatser per definition utan har många gånger krävt internationella åtgärder i till exempel Gaza. Vårt ställningstagande tas utifrån den konkreta situationen i varje enskilt fall. Ung Vänster har konsekvent uttryckt vårt fulla stöd till den demokratiska oppositionen i Mellanöstern, oavsett om det har handlat om Egypten, Tunisien eller Libyen. Det är mer än vad man kan säga om den svenska regeringen och utrikesminister Carl Bildt, som allt för länge slirade på svaret i valet mellan människors krav på demokrati och auktoritära regimers våldsanvändning. Den stora omsvängningen står den svenska regeringen för, som så sent som 2009 försökte sälja övervakningsutrustning till Khadaffi.

Diskussionen i Sverige kan inte stanna vid om det var rätt eller fel av FN:s säkerhetsråd att fatta beslut om en flygförbudszon. Debatten måste gå vidare och handla om hur vi kan fortsätta att stödja oppositionen och det libyska folket. Hur Sverige rent humanitärt kan bidra till att underlätta situationen för de libyer som finns kvar i landet och hur vi kan stödja och hjälpa de flyktingar som har flytt undan regimens våld, är centrala frågeställningar som inte får hamna i skuggan av en diskussion kring JAS-plan.

Omvärldens ansvar kan inte stanna vid att ha fattat beslut om en flygförbudszon, utan omvärlden måste fortsätta bevaka situationen. Att vara för eller emot flygförbudet kan inte innebära att antingen förbehållslöst lita på den internationella insatsen eller att döma ut hela processen som något regisserat av imperialister. Vi måste fortsätta att lyssna på frihetsrörelsen och vara vaksamma mot hur de länder som står för den militära insatsen agerar.

Ung Vänster vill se en svensk utrikespolitik som rakryggat och konsekvent tar ställning mot förtryck och för mänskliga rättigheter och frihet åt alla världens folk. För oss är det ett ställningstagande som är överordnat ekonomiska intressen och som vi gör oavsett vilken regering som står för kränkningarna.

Stefan Lindborg, förbundssekreterare för Ung Vänster

 

Artikeln finns även publicerad på Newsmill.

Ung Vänsters femininistpris går till #prataomdet

Ida Gabrielsson och Linus Fremin

Idag delades Ung Vänsters feministpris 2011 ut till personerna bakom #prataomdet. #prataomdet är en rörelse av människor som skriver om sina erfarenheter av sexualiserat våld och gråzonerna mellan sex och övergrepp.

Ung Vänsters förbundsordförande Ida Gabrielsson är imponerad av initiativet, och hoppas att det kan leda till en ökad medvetenhet kring frågorna.

– Många har gemensamma erfarenheter kring sexualiserat våld, av att ”ställa upp” och ”ta ansvar” för att det inte ska uppstå pinsamheter eller jobbiga situationer. Allt för ofta är det offret som själv får skulden för att ha råkat illa ut. Man beskylls för att inte ha sagt nej tillräckligt tydligt, varit för full eller flirtat för mycket. Debatten måste lyftas från moraliserande till att handla om de problem många upplever i sin vardag, säger Ida Gabrielsson.

 

Motiveringen lyder:

Gemensamma erfarenheter av någonting svårt kan, när de delas, vändas till styrka. När vi under rubriken #prataomdet gavs utrymme att dela våra minnen av, och tankar om, sexuella övergrepp, gränser och gråzoner, sattes någonting stort igång. Skammen lättade, skulden lades där den hör hemma och i det gemensamma kunde sorg vändas till ilska och förändringsvilja. Ung Vänster tilldelar härmed 2011 års feministpris till: #prataomdet.

 

Ung Vänsters feministpris

I samband med Internationella kvinnodagen delar Ung Vänster årligen ut ett feministpris. Priset syftar till att uppmärksamma en person, organisation eller händelse som under året påverkat debatten eller drivit fram konkreta förändringar i arbetet för ett jämställt samhälle.

Tidigare år har priset gått till Fotbollslandslaget (2004), Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (2005), Sveriges ungdomsmottagningar (2006), Umeåuppropet (2007), okejsex.nu (2008), Vårdförbundet (2009) och riksorganisationen Popkollo (2010).

 

För mer information:

Miro Anter, pressekreterare: 070-217 98 03 eller miro@ungvanster.se

Fram för en feministisk stadsplanering

Clara Lindblom

Hålla nycklarna mellan fingrarna i den knutna näven, ha en sprayflaska i fickan eller låtsas prata högt i mobiltelefonen med en styrketränande pojkvän med fyra rottweilers om att denne ska komma och möta en på vägen hem. Strategierna tjejer använder för att hantera vardagsrädslan på vägen hem är många och berättar man om sina egna brukar igenkänningen bland de tjejer som lyssnar vara hög, skriver Clara Lindbom, förbundsstyrelseledamot i Ung Vänster.

Läs hela artikeln här.

Det behövs en tvärvändning i politiken

Stefan Lindborg

Ekot rapporterar idag om att den ekonomiska klyftan mellan unga och äldre har ökat. En ungdom mellan 20 och 24 år har en inkomst som knappt motsvarar hälften av genomsnittsinkomsten. Sedan början av 90-talet har skillnaderna ökat kraftigt.

Ung Vänsters förbundssekreterare Stefan Lindborg har tröttnat på den ökade ojämlikheten mellan unga och äldre.

– Unga människors liv präglas i dag av otrygga jobb, dyra andrahandslägenheter och låga studiemedel. Vi är den första generationen i modern tid som har sämre förutsättningar än vad våra föräldrar hade. Samtidigt förvärras situationen av regeringens politik.

– Nu behövs en tvärvändning i svensk politik. Det är dags för en politik som sätter unga människors trygghet i första rummet. Framför allt handlar det om att stärka ungas ställning på arbetsmarknaden. Istället för ökad otrygghet behövs det satsningar på utbildning och att se till att trygga anställningar åter blir norm för unga på arbetsmarknaden, säger Ung Vänsters förbundssekreterare Stefan Lindborg.

 

För mer information:

Miro Anter, pressekreterare: 070-217 98 03 eller miro@ungvanster.se

Sida 3 av 3123