Avveckla kärnkraften nu

I samband med naturkatastrofen i Japan, hände det som inte får hända. När elförsörjningen slogs ut och reservgeneratorerna förstördes av jordbävning och tsunami, var kärnkraftsolyckan ett faktum. Nu ser en hel värld på, när man med alla medel försöker kyla ner den livsfarliga härden. De som minns olyckan i Tjernobyl, vet att kärnkraftens baksida är ohygglig.

Den svenska debatten om kärnkraften har i och med olyckan åter tagit fart och alltfler höjer kritiska röster. Även om Sverige aldrig kommer drabbas av naturkatastrofer som de som inträffade i Japan, är våra kärnkraftverk lika sårbara för elförsörjningsbrott. Vårt system liknar det i japanska Fukushima – om elen slås ut, ska reservaggregat gå igång för att hålla härden kyld. När en olycka inträffade på kärnkraftsverket i Forsmark 2006, visade det sig att två av de fyra reservaggregaten inte fungerade. Risken för en kärnkraftsolycka i Sverige är förvisso liten – men det är en farlig risk att kalkylera med.

Säkerheten vid drift är inte det enda skälet till att kärnkraften borde avvecklas. Brytningen av uran är farlig för miljö och människors hälsa och forskare varnar för att vi ännu inte har ett säkert sätt att förvara det radioaktiva avfallet, som måste hållas isolerat i 100 000 år, för att strålningen ska upphöra.

Regeringen öppnade förra året upp för ny kärnkraft i Sverige. Istället borde en plan för avveckling ha upprättats. Vi är bland de länder i världen som har bäst förutsättningar att ersätta de miljöfarliga energikällorna med hållbara alternativ, som vindkraft, sol- och bioenergi. I kombination med energieffektiviseringar inom industri och byggsektorn, skulle vi kunna ligga i täten i de brancher som skulle kunna ge mängder av nya, gröna jobb. Det är dags att bryta beroendet av olja och uran. Avveckla kärnkraften nu.

Antaget av Ung Vänsters verkställande utskott 2011-03-18

För mer information:

Miro Anter, pressekreterare: 070-217 98 03 eller miro@ungvanster.se


 

Det finns 7 kommentarer till “Avveckla kärnkraften nu”

 • Mattias skriver:

  I Vintrosa (som jag bor i) så hade kommunen för några år sedan planer på att bryta uran… men tack och lov för att dom inte har börjat med det …ÄN!

 • Adam skriver:

  För inte alls så länge sedan så frågade ett företag i USA om de kunde få bryta uran i Sverige.
  Alla kommuner i hela landet frågades, men alla utom en kommun sa nej, utom en kommun som sa ja, så länge som det inte var skadligt för miljön i området, vilket det såklart var!

 • Mikael skriver:

  Om inget händer så kommer väl varenda land (och tillhörande ledare) att ha tillgång till radioaktivt material i tillräcklig mängd för att tillverka kärnvapen.
  Och det som oroar mig mest är att det verkar som att de flesta inte längre ser kärnkraften som någon risk, utan som någon slags ”nödvändigt ont”, eller kanske till och med ”häftigt”.

  Jag vill inte att världen ska vara beroende av kärnkraft!

 • Klara skriver:

  Men herregud, exakt VAD skulle ni ersätta den med? T.ex. vindkraft står ju bara för 1-2% idag, vill ni ha vindkraftverk överallt i Sverige?! Om vi skulle ta bort kärnkraften skulle vi behöva importera miljöförstörande el från kolkraftverk från andra länder= Det har en hållhake på oss och vi blir dåliga föredömen som smutsar ner miljön.
  Jag har tidigare kontaktat miljöpartiet om vad exakt de ska göra, eftersom Wetterstrand i en debatt mot Maud sa att de förlitade sig på att något nytt skulle komma upp, men om det inte gör det då? Jag ville ha ett konkret svar, men fick inget svar alls.
  Tack och lov att Sverige är liberalt!
  Tack för mig.

 • Andy skriver:

  En olycka händer och folk skriker i full hals. I vanliga fall hade inget alls sagts. Argumentet som presenteras i ovanstående artikel görs från en känslomässig utgångspunkt, inte en rationell sådan.

  Ja, det hände en olycka med Fukushima Daiichi i samband med tsunamin, och ja, det krävs en förändring i hur världen utvinner energi från radioaktivt material för att förhindra liknande olyckor i framtiden men lösningen på detta problem är inte att avveckla kärnkraften. Kärnkraften står idag för cirka 50% av elförsörjningen i Sverige och att avskaffa denna vore inte ens ett alternativ. Lösningen är istället att investera mer forskning samt kärnteknik med inbyggd säkerhet (exempelvis MSR) då dessa reaktorer faktiskt är byggda för att kunna haverera utan någon risk för härdsmälta.

 • John Ankarström skriver:

  Till alla som tycker att vi inte ska avskaffa kärnkraft: stämmer det inte att vi borde börja att avveckla kärnkraft? Jag håller med det som står i artikeln, samtidigt borde vi ta det försiktigt och absolut inte öppna för fler kärnkraftverk och uranbrytning.

 • Andy skriver:

  @John Ankarström: Nej, varför skulle vi avveckla kärnkraften? Kärnkraft producerar ren och konsekvent energi i höga mängder, vilket krävs för att bemöta samhällets energiefterfrågan. Kärnkraften behöver inte alls avvecklas. Tvärtom borde kärnkraftsproduktionen ökas eftersom produktionen är ren, kosekvent och säker, samt energiefterfrågan bara ökar och ökar. Anledningen till att kärnkraften är kontroversiellt är på grund av händelser så som Chernobyl, och som nu senast, Fukushima. Folk är rädda för härdsmälta och strålning, och är oroliga för uranbrytningens effekter på naturen. Och jag håller med om att dessa är problem som måste lösas, men lösningen är INTE avskaffning av kärnkraft.

  1. Ett vanligt kolkraftverk producerar mer strålning än vad ett kärnkraftverk gör.

  2. Det finns reaktorer med inbyggd säkerhet som inte kan få härdsmälta. Till skillnad från de reaktorer som är i drift idag, vilka har massa supportsystem för att se till att de inte springer amok, så är de reaktorer med inbyggd säkerhet byggda för att kunna göra det och hantera detta på ett säkert sätt utan några negativa följder. Ett exempel är smältsaltreaktorn som inte kan få härdsmälta eftersom kärnmaterialet redan är flytande, och ifall värmeproduktionen löper amok så sitter det en saltpropp i botten som automatiskt löser upp sig själv och kärnmaterialet rinner ner i en tank för nedkylning. Inga supportsystem behövs.

  3. Torium är ett alternativ som kan användas istället för uran. Torium är säkert, rent och finns i massor. Med torium kan du inte få härdsmälta och det producerar inte heller något radioaktivt avfall. Du kan inte heller använda eventuella biprodukter i kärnvapenproduktion, vilket du kan med uran. Torium kan inte heller på egen hand skena iväg i en kedjereaktion, utan när du stänger av reaktorn så slutar även fissionsprocessen.

  Så fasa inte ut kärnkraften – Fasa ut användandet av uran som kärnbränsle.

Skriv en kommentar