Bloggduell: Afghanistan är ockuperat och måste befrias!

[Följ bloggduellen på Aftonbladet med start kl 13.00]

En dag som denna framtvingar två centrala frågor. Vad är ett val under ockupation värt när man riskerar att kidnappas eller dödas innan bläcket på pekfingret hunnit torka? Är demokrati skäl nog att bomba ett land tillbaka till stenåldern?

En enhälligt svensk riksdag beslutade den 18 januari 2002 att skicka en väpnad styrka om högst 45 personer till en multinationell styrka i Afghanistan. Uppdraget skulle hålla på under högst sex månader på grundval av mandatet i FN:s säkerhetsråd. Detta var kort efter attackerna mot 11 september 2001.

Det har nu gått närmare åtta år sedan svenska killar och tjejer skickades till Afghanistan. Truppens storlek har växt till omkring 500 soldater och missionen ändrat karaktär. ISAF-styrkan, där Sverige ingår, är inte en fredsbevarande styrka med målet att skydda civila biståndsinsatser. Allt större del av uppdraget går ut på att delta i regelrätt krigföring mot afghanska motståndsfickor. För de flesta afghaner är skillnaden mellan de svenska trupperna och de amerikanska ockupationsstyrkorna väldigt liten om inte noll.

Uppemot 30 000 civila har dödats av USA-ledda styrkor. Human Rights Watch anger att antalet civila dödsoffer från NATO-angrepp nästan tredubblats från 2006 till 2007. Bara under 2008 ökade siffran med 40%. Detta har med rätta resulterat i ökad misstro och avsky mot utländska truppers närvaro i landet. En stor majoritet av afghanerna vill slänga ut de utländska trupperna.

I juni återvände organisationen Läkare utan gränser till Afghanistan efter att ha lämnat landet för fem år sedan med motiveringen att USA regelbundet använde humanitär hjälp för att få stöd för sina militära och politiska ambitioner. Den USA-ledda ockupationen, som Sverige stödjer genom truppnärvaron, är alltså det största hindret för humanitärt bistånd.

Dagens kvasival till trots, är Afghanistan ett land som tagit flera kvalitativa steg bort från demokratin. Landet präglas av omfattande korruption inom Quislingregeringens administration. Krigsherrar har givits möjligheter att profitera på kriget genom att hålla igång opiumhandeln. Idag står Afghanistan för 90% av all världens opium. Det största problemet är ändå att ockupationen skapat grogrund för växande fundamentalism som sprider sig i Afghanistan och till grannlandet Pakistan. Det afghanska parlamentet har antagit en lag som förbjuder kvinnor att lämna hemmet utan sin makes tillstånd och dessutom legaliserar våldtäkt inom äktenskapet. Så mycket för världens första ”feministiska krig”.

Afghanistan är ännu ett i raden av misslyckade korståg dirigerade av Washington för att sätta upp några valbås och legitimera fiktiva demokratier. Men i grunden handlar ockupationen om att tillgodose USA:s och EU:s ekonomiska och militära intressen. Gasfyndigheterna lockar ännu och ockupationen skördar allt fler liv ju längre kriget fortgår.

Därför kräver Ung Vänster:

– Ett tillbakadragande av de svenska trupperna.
– Humanare asylpolitik – stoppa avvisningarna till Afghanistan.

Det finns 4 kommentarer till “Bloggduell: Afghanistan är ockuperat och måste befrias!”

 • Anders skriver:

  Hur tänker ni egentligen? Ni vill inte att vi ska få bort förtryckarna och samtidigt vill ni ta hit allt folk? Ska vi göra så vid varje konflikt, slussa över folket till något annat land istället för att lösa problemen. Hade ni fått bestämma för 70 år sedan hade det nog varit Swaztikor som vajjat på vår nationaldag………..

 • Anonymous skriver:

  Pelaseyed hävdar att Läkare utan gränser lämnade Afghanistan för fem år sedan med motiveringen att ”USA regelbundet använde humanitär hjälp för att få stöd för sina militära och politiska ambitioner”. Vi kan direkt avslöja detta som en lögn genom att uppsöka primärkällan, Medecins sans Frontiers hemsida. Här skriver generalsekreteraren Marine Buissonnière att beslutet att lämna landet togs efter det att 5 medarbetare dödats den 2 Juni 2004 i ett dåd som sedan talibanerna tog på sig. ”We simply cannot sacrifice the security of our volunteers…”
  (http://www.msf.org/msfinternational/invoke.cfm?objectid=F446039F-4965-4FB0-9D21CF4C695F80C9&component=toolkit.article&method=full_html)

  I ljuset av detta ter sig påstående att ”den USA-ledda ockupationen är alltså det största hindret för humanitärt bistånd.” lite märkligt. I själva verket är det uppenbart att inget humanitärt bistånd vore möjligt utan militär övervakning.

 • Robban skriver:

  Anders:

  Så talar en högerman som inte kan argumentera. Hakkors och massmord, vad f-n har det med saken att göra?

 • Martin H skriver:

  ”Tillgodose USA:s och EU:s ekonomiska och militära intressen”, ”Gasfyndigheterna lockar…” – Vilken fantasivärld lever ni i? Jag förstår och respekterar att man kan ha olika åsikter om den militära närvaron i Afghanistan. Men det är rena fantasin att det skulle finnas några som helst ekonomiska intressen att hämta i Afghanistan. Orsaken är 11 september och sedan har EU dragits med av USA. Så enkelt är det.

Skriv en kommentar