För ombud och suppleanter

En kongress är ett speciellt arrangemang med mycket att hålla reda på, särskilt för den som är ombud och ska rösta och debattera. I handledningen hittar du konkret praktisk information så som arbetsordning och reseinfo, men också en mötesteknisk kurs och tips inför att gå upp i talarstolen. Läs igenom den noga så är du väl förberedd!

Handledning för kongressen

På Rak Vänsters debattsida kan alla medlemmar skriva inlägg i kongressdebatten och kommentera på varandras inlägg. Var med du också!

På ombudsträffarna deltar alla ombud och suppleanter ifrån distrikten för att lära sig om hur kongressen går till och för att diskutera det som kommer upp på kongressen. Bland annat innehåller träffarna retorikkurser och presentationer av förslagen som förbundsstyrelsen och kommittéerna lägger fram. Information har gått ut per post till ombud och distrikt. Här nedan hittar du datum och facebook-events för respektive grannskaps träff.

13-14 april
– Regional ombudsträff, östra grannskapet (Storstockholm, Östergötland, Uppsala län, Södermanland). Facebook-event här.

20-21 april
– Regionala ombudsträffar, västra (Göteborg och Bohuslän, Halland, Älsvborg och Skaraborg) och södra grannskapet (Skåne, Blekinge, Kalmar län, Kronoberg och Jönköpings län). Facebook-event här och här.

27-28 april
– Regionala ombudsträffar, norra (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland) grannskapet och Bergslagens grannskap (Dalarna, Gävleborg, Örebro län, Västmanland och Värmland). Facebook-event här och här.