Stoppa vinstslöseriet i skolan

Nedskärningarna i skolan blir allt värre. Politikerna påstår att det inte finns pengar till att satsa på skolan, men varje år gör privata företag miljontals kronor i vinst på pengar som vanligt folk betalat i skatt. Pengarna skulle kunna ha gått till fler lärare, skolkuratorer eller en bättre skolmat, men i stället hamnar de i fickorna på rika aktieägare. De privata skolföretagen gör vinst på elevers bekostnad. Högern gör det möjligt att tjäna pengar på lärares och vårdbiträdens skattepengar.

Det är en skandal att samtidigt som några få blir rika och kan leva lyxliv i skatteparadis så får vi andra stå ut med slitna skolkorridorer och stora skolklasser. Vi är trötta på ständiga nedskärningar och försämringar.

Därför vill Ung Vänster att varenda skattekrona ska gå till välfärden. Privatiseringarna av våra skolor måste få ett slut. Stoppa vinstslöseriet i skolan!

Frågor och påståenden

Om skolor konkurerar så kommer de att tävla om att vara bäst för att få flest elever.
Det finns ingenting som säger att det skulle vara på det sättet. En klar majoritet av alla privata skolor drivs som aktiebolag, det betyder att de har krav på sig att göra vinst. Vi tycker att det ska vara elevernas undervisning som är det viktiga, inte hur mycket skattepengar skolbolagen lyckas krama ur välfärden. Dessutom så spenderar skolorna varje år stora summor på marknadsföring för att konkurera med varandra. De pengarna hade kunnat gå till en bra undervisning istället.

Det gör väl ingenting att ägarna får vinst om de sköter sitt uppdrag? Varför är ni emot att folk tjänar pengar?
Nej då, det är vi inte. Vi är däremot emot att skattepengar som skulle gå till skolböcker, skolmat och lärare istället går till vinst i stora aktiebolag. Om skolpengen ska räcka till vinst för ägarna så måste man ju spara in på någonting annat och det blir eleverna som får ta smällen. Problemet är att pengarna som går till vinst hade kunnat användas bättre. Skolpengen är ju skattepengar som vi eller kanske snarare våra föräldrar betalar in för att alla barn ska få en schyst skola. Då tycker vi att de pengarna ska gå till just det och inte till aktieutdelningar.

Jag går på en friskola och den funkar jättebra. Vill ni lägga ner den?
Nej, men vi tycker att den borde vara kommunal. Din skola är säkert jättebra, tyvärr gäller det långt ifrån alla. Många privata skolor sparar in på lärare och lokaler för att istället kunna ta ut vinst. Men sen är också ett av de största problemen att den kommunala skolan drabbas av de fristående skolorna. Elever som går i privata skolor kostar kommunen mer än kommunala elever och då blir det mindre pengar kvar till undervisningen. Vi tycker att alla ska ha rätt att få en bra skola där man kan lära sig grejer och din skola skulle säkert kunna vara lika bra om den var ägd av kommunen.

Vad tycker ni om friskolor med alternativa pedagogiker?
Vi tycker att skolan ska vara likvärdig för alla, det betyder inte att den måste vara exakt likadan överallt. Alternativa pedagogiker och undervisningsformer är viktigt för att utveckla skolan och det finns ingenting som hindrar att det sker inom ramen för den kommunala skolan. Tyvärr används alternativa pedagogiker ofta som ett svepskäl för att göra undervisningen billigare, till exempel genom färre lärarledda lektioner, mycket tid i datasalen istället för skolbibliotek och så kallad ”egen forskning” utan handledare. Det ska inte vara vinstkraven som ska styra undervisningen.

Elever i friskolor får bättre betyg än andra. De skolorna måste ju i så fall vara bättre.
Det stämmer elever i privata skolor har ett bättre betygssnitt och till stor del beror det på att det är en viss sorts elever som går där. De som väljer en privatskola har gjort ett aktivt val och deras föräldrar har i högre utsträckning högskoleutbildning. Det påverkar så klart också vad man har för möjlighet att hjälpa till hemma och är den största orsaken till att de här eleverna har något högre betyg. Sen kan privata skolor faktiskt välja bort elever som behöver extra stöd och hjälp, det kan tack och lov inte de kommunala göra.

Varför kallar ni det ”privata skolor”, det heter ju ”friskolor”?
Nja, man kan faktiskt säga båda. Vi brukar använda oss av ”privata skolor” för att det tydligare visar vad det handlar om. Ordet ”friskola” är en förskönande omskrivning och vi tycker dessutom att ”fria skolor” låter lite flummigt.