Svek mot löntagarna

Igår avgjordes det. Sveriges riksdag godkände EU:s nya grundlag: Lissabonfördraget. I och med beslutet gick vi miste om en unik chans att kräva garantier för den svenska arbetsmarknadsmodellen med kollektivavtal, och fackföreningars rätt att vidta stridsåtgärder för att hålla uppe lönerna. Med Vänsterpartiets förslag om att vänta ett år med att besluta om Lissabonfördraget, hade vi haft ett starkt förhandlingsläge gentemot EU. Istället lägger sig Sverige platt, och skriver under ett fördrag som flyttar mer makt till Bryssel och som är ännu ett steg på vägen mot en EU-stat. Genom att godkänna Lissabonfördraget har Sverige gett upp sin vetorätt i EU och urholkat vår alliansfrihet.

Inför folkomröstningen om EU-inträde 1994 var löftena från ja-sidan många och fagra. EU skulle inte påverka vår välfärd eller vår arbetsmarknadsmodell, sades det. Nu, fjorton år senare, har vi ett facit som tydligt visar att de antingen ljög eller inte visste vad de pratade om. I EU står den fria rörligheten för varor, tjänster, arbete och kapital över allt annat. Därför har EG-domstolen i det så kallade Lavalmålet beslutat att våra fackföreningar inte har rätt att kräva att alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till svenska löner och arbetsvillkor. EU tvingar fram lönedumping och försvagar fackföreningsrörelsen. Detta har de partier – alliansen och socialdemokraterna – som röstade ja igår godtagit. Det är ett svek mot löntagarna och ett svek mot dem som 1994 garanterades att detta aldrig skulle kunna ske.

I somras ordnade Irland som enda land en folkomröstning om fördraget. Nej-sidan vann. Risken är stor att Sveriges ja nu kommer att användas för att sätta ännu mer press på Irland att rösta på nytt. EU-eliten hymlar inte ens med att de inte godtar irländarnas nej. Hoppet om att begrava fördraget står till Irland. Men oavsett Lissabonfördragets framtid, står det klart att kampen för våra kollektivavtal och vår välfärd kommer att bli än viktigare framöver.

 

Elisabeth Biström, vice ordförande för Ung Vänster
070-203 82 04

Rösta nej till Lissabonfördraget

Den 20 november röstar riksdagen om Lissabonfördraget. Vi kräver garantier för att skydda den svenska kollektivavtalsmodellen och konflikträtten. Efter Lavaldomen står det klart att EU-fördragen saknar skydd för löntagarna och att EU inskränker konflikträtten på svensk arbetsmarknad och underkänner delar av den svenska arbetsrättslagstiftningen.

Det nya fördraget – Lissabonfördraget – förbättrar inget av detta. Frågan om den svenska kollektivavtalsmodellen är så grundläggande att vi hoppas att alla riksdagsledamöter som värnar om den svenska modellen röstar nej till Lissabonfördraget innan frågan om kollektivavtalsmodellen och strejkrätten är utredd och en lösning presenterats som inte innebär några försämringar ur
facklig synpunkt.

Ratificera inte Lissabonfördraget innan kollektivavtalsmodellen är säkrad! Läs mer på www.vansterpartiet.se/svenskamodellen

Missa inte heller LO:s demonstration på tisdag vid Mynttorget i Stockholm den 18 november kl 17.30!

Socialistiskt Forum den 15 november

 

På lördag den 15 november är det dags för Socialistiskt Forum på ABF-huset i Stockholm. Forumet är en arena för vänsterdebatt och årets program är mer än späckat. Kom och lyssna på och diskutera med Lars Ohly, Åsa Linderborg, Göran Greider, Johan Ehrenberg, Anneli Jordahl, America Vera-Zavala, Pierre Schori, Tiina Rosenberg, Jan Eliasson, Andreas Malm, Josefin Brink, Ulrika Dahl, Mattias Gardell och över hundra andra medverkande. Ta del av kultur, samtal och debatter om hur vi kan stärka vänstern!

Ung Vänster deltar med tre arrangemang på forumet:

Paneldiskussion: "Vem tjänar på sorteringsskolan"
15.00 – 16.20 i Per Albin-salen
Ett samtal om regeringens utbildningspolitik och vänsterns alternativ. Deltagare: Ida Gabrielsson, ordförande för Ung Vänster, Rossana Dinamarca, utbildningspolitisk talesperson för Vänsterpartiet och Fredrik Bodin från Sveriges Förenade Studentkårer.

Samtal med Lars Ohly: "Vem är du egentligen?"
15.50 – 16-20 i Sandlersalen
Lars Ohly fick en tuff start som partiledare för Vänsterpartiet. Idag har partiet ett lågt opinionsstöd och samarbetsklimatet inom oppositionen gnisslar. Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger sig vilja regera utan Vänsterpartiet vid en eventuell valseger 2010. Vad ska Vänsterpartiet göra nu? Vad har vänsterledaren för visioner för framtiden? Och vem är han som person? Ett öppenhjärtligt samtal mellan Lars Ohly och Moa Elf Karlén.

Feministiskt självförsvar
11.30 – 13.00 i Husarörummet
Prova på ett pass i mentalt, verbalt och fysiskt självförsvar, som stärker självförtroendet och ökar ditt handlingsutrymme. Inga förkunskaper krävs. Endast för tjejer.

 

Gå vidare till forumets hemsida. 
Här kan du ladda ner och läsa hela programmet (PDF). 

Hur kommer vi att minnas Obama?

George W Bushs tid är förbi. 2001-2009; åtta år som har satt djupa sår i mänskligheten. Två länder, Afghanistan och Irak, ligger i ruiner. En miljon har betalat med sina liv för att hålla den amerikanska drömmen levande. I kölvattnet av ockupationerna har Bush-administrationen slagit hål på bärande delar i den liberala demokratin; rättssäkerheten och den personliga integriteten. Världen kommer för alltid att associera Bush med övergreppen i Abu-Ghurayb, och Guantánamo-basen. Svallvågorna av de antiterrorlagar som amerikanerna lever under har nått alla världens hörn. Diktaturer apar efter västliga demokratier som satt medborgarnas fri- och rättigheter på undantag. I Sverige kommer vi att känna på FRA-lagen, högeralliansens blågula försök till att skapa det kontrollsamhälle som byggts upp i USA.

Världen rikaste land kan hållas ansvarig för mycket ont. Det senaste i raden av nödvändiga anklagelser måste rimligtvis riktas mot den nordamerikanska ekonomin, krediternas paradis. Ingen äger nåt förutom några som äger allt. Maktfördelningen är spridd längs samma fördelningskurva. Till och med marknadsfundamentalisterna som bruka anklaga vänstern för att "hata USA" har höjt sina röster. Även om finansvalparna kallar krisen för girighet är det uppenbart att det är systemet, kapitalismen, som är problemet. Fritt spelrum för spekulanter och privatiseringar har lämnat allt i marknadens osynliga hand. USA är ett skräckexempel för de länder som vill slå in på den nyliberala vägen. Längre ner i nyliberalismens avgrund hittar vi länder som Island som numera ägs av IMF och, hör och häpna, Ryssland.

Nu när USA gått till val för att välja landets 44: e president, var det många som höll tummarna för Barack Obama. USA måste lämna Irak och det måste till en generell vårdförsäkring som omfattar alla dem som idag mister rätten till vård i samma sekund de blir av med jobbet. Det är tydligt att USA befinner sig vid en vändpunkt. Vi lever i en tid när EU-länderna överger markandens budgetregler och självaste George W Bush nationaliserar mer än socialisten Hugo Chavez. Valet av Obama är inte bara tecken på ett djupt missnöje med republikanerna utan det yttersta beviset på att amerikaner vill ha något annat än sänkta skatter och världens största krigsbudget på bekostnad av ständigt krympande offentliga försäkringssystem. Obama står för förändring och en brytning med den nyliberala idéen om "den minimala staten".

Samtidigt är skillnaden mellan Obama och McCain obetydlig på en rad områden. Obama står bakom dödsstraffet. Det gör också McCain. Obama är i likhet med McCain beredd att bygga ut fortet USA som håller ute mexikanska immigranter medan de som befinner sig innanför murarna tvingas leva i den amerikanska mardrömmens minimilöner och avsaknad av rättigheter. Och de krigsveteraner som i protest mot Bush har kampanjat för Obama kommer vid dennes seger se sina lumparkompisar lämna Irak för det ockuperade Afghanistan. Förändringens vindar kan med andra ord avta redan efter Obamas installationstal på Capitol Hill.

Det är svårt att förändra det amerikanska samhället. En tvåpartistat styrd av starka privata ekonomiska intressen innebär att ingen på allvar kan utmana makten. Varje politiskt alternativ utgår från ett redan existerande högerstyrt maktcentrum. Resultatet är maktlöshet och lågt valdeltagande. I kongressvalet 2006 låg valdeltagandet på 40 procent. Även om gårdagens val var rekord i valdeltagande är det inte lätt att vara väljare i USA. Registreringsproceduren, som krävs för att rösta, är komplicerad och i praktiken utformad för att hålla folk borta. Valen är förlagda till arbetsdagar. Det politiska etablissemanget kan därmed ostört och över huvudet på folket uppfylla lobbyorganisationers önskan.

Det amerikanska valet är viktigt. Vem som intar det Ovala rummet påverkar inte bara vardagen för 300 miljoner amerikaner. Obama har chansen att bli historisk. Ska han bli presidenten som återlämnar självständighet till det afghanska och irakiska folken? Ska han sätta stopp för de mäktiga lobbyisternas inflytande och bygga upp grunderna för en generell vårdförsäkring? Eller kommer han att minnas som presidenten som gick till val på "Change" men som lämnade folket åt deras öde i samma stund som han blev USA förste afroamerikanske president?

 

Thaher Pelaseyed, andre vice ordförande för Ung Vänster
073-3794347

Ida Gabrielsson kommenterar samarbetet mellan (S) och (Mp)

Ida Gabrielsson kommenterar samarbetet mellan (S) och (Mp) på Ung Vänsters blogg. 

"Visst, det kanske räcker för att vinna valet att lalla runt med gröna rör, och rida på Reinfeldts misslyckanden. Det är till och med troligt att det räcker. Men folket vinner man aldrig om man inte har ett politiskt projekt som stakar ut en riktning för förändring. Kanske vinner man folket ett tag, kanske till valdagen, men inte i längden. Och oavsett, vad blir det för folk att regera sen? Det blir ett omedvetet, oupplyst, opålitligt och besviket folk. Det är farligt. Och det är ett nederlag för oss som vill se ett långsiktigt regeringsmandat, som kan få tid att läka såren i välfärden och långsamt bygga ett samhälle i en annan riktning."

Läs hela inlägget här

Skolministerns förslag om skolkbetyg löser inga problem

Skolminister Jan Björklund gick under onsdagen ut med att skolk ska skrivas in i elevers betyg. På det sättet tror han att den ogilitiga frånvaron i skolan ska minska. Ung Vänster vänder sig emot förslaget.

-Att man skolkar, går ut med ofullständiga betyg eller inte lär sig det man behöver i skolan, är allvarliga problem som Jan Björklund saknar lösningar för, därför kommer han med sådana här låtsaslösningar, säger Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielssson.

Ung Vänster är just nu ute på skolturné med kampanjen "Vem tjänar på sorteringskolan?".

-Ung Vänster tar allas rätt till utbildning och kunskap på allvar. Därför vill vi att man börjar satsa ordentligt på skolan igen. I vår kampanj kräver vi att man, istället för att låta privata skolföretag göra vinster av våra skattepengar, ska ge resurser till skolan för att anställa fler lärare och minska klasserna. Det skulle göra skillnad på riktigt medan Jan Björklunds ständiga betygssnack är nonchalant och bara innebär kosmetika, säger Ida Gabrielsson.

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, ordförande 0738-241213
Elisabeth Biström Risslén, pressekreterare 070-2038204

Ung Vänster drar igång kampanjturnén

Under september månad drar Ung Vänsters kampanjturné igång. Förbundsordförande Ida Gabrielsson kommer tillsammans med flera förbundsstyrelseledamöter besöka skolor runt om i landet, med Ung Vänsters kampanj "Vem tjänar på sorteringsskolan?".

-Regeringens nya gymnasieskola innebära att alla som läser på yrkesprogram förlorar behörigheten att gå vidare till högre studier. Istället för att förbättra yrkesutbildningarna, vill man sänka kunskapsnivån och det leder förstås i förlängningen till en svagare ställning på arbetsmarknaden för eleverna, säger Ida Gabrielsson.

Ung Vänsters turné kommer att besöka ett trettiotal orter över hela landet för att föra en dialog med unga på skolor om deras utbildning och framtidsmöjligheter.

-I debatten hävdar ofta skolminister Jan Björklund att kunskapssänkningen genomförs för de skoltrötta elevernas skull. Vi tänker fråga eleverna själva om det är matte- och engelskkurserna som är problemet, eller om det är något annat som behövs åtgärdas i skolan, fortsätter Ida Gabrielsson.

-I Ung Vänsters kampanj "Vem tjänar på sorteringsskolan?" lyfter vi fram det vi tror är skolans problem. Vi vill se en stopplag för privata skolor och att man istället för att sänka kunskapsnivån satsar ordentligt med pengar på att anställa fler lärare och annan personal. Det handlar om allas rätt till lika utbildning, avslutar Ida Gabrielsson.

För mer information, kontakta
Elisabeth Biström, pressekreterare för Ung Vänster: 070-203 82 04
Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster: 0738-24 12 13

Rätt till lika utbildning

Det snackas mycket om hur viktigt det är att samhället satsar på skolan – men för de flesta av oss som går eller har gått i skolan de senaste tio åren är det uppenbart att det inte har satsats tillräckligt på mycket länge. Ända sedan början av 1990-talet har skolan varit utsatt för stora nedskärningar – lärartätheten har minskat, stödpersonal som elevassistenter, skolkuratorer och specialpedagoger är alldeles för få, samtidigt som friskolorna fortsätter att öka segregationen mellan olika skolor.

För många av oss var trettiofem personer som skulle ha hjälp av en och samma mattelärare verklighet på högstadiet, precis som att det idag inte är ovanligt med två personal på sextio ungar på fritids eller att unga tjejer får fortsätta vakna med ångest och ont i magen två veckor till eftersom skolkuratorn bara är på plats tre timmar varannan torsdag.

Men istället för att satsa på fler lärare, mindre klasser och mer individuellt stöd har vi idag en borgerlig regering som går i rakt motsatt riktning. Botemedlet på de problem som orsakats av för lite resurser till skolan heter inte mera pengar – utan mer disciplin, fler nationella prov och betyg i lägre åldrar. För skolminister Jan Björklund är det helt enkelt kepsförbud som är the shit, inte reformer som faktiskt skulle göra skillnad på riktigt.

Samtidigt planerar man att göra om den svenska gymnasieskolan i grunden. I gymnasieutredningen som kom i mars föreslår man ännu fler nationella program, att det ska bli svårare att komma in på teoretiska program som natur och språk – och att högskolebehörigheten ska bort från de praktiska programmen. Idag kan du nämligen läsa på universitet eller högskola direkt efter gymnasiet oavsett om du gått barn- och fritid eller samhälle – för att du ska kunna välja att bli någonting helt annat än det du valde när du var 15 år gammal, om du själv vill. Det är alltså en möjlighet som den borgerliga regeringen vill ta bort.

Regeringen brukar hävda att vänstern vill tvinga alla att bli akademiker – vilket inte är någonting annat än skitsnack. Att jobba för en hög kunskapsnivå hos alla elever handlar istället om att ge dem verklig valfrihet. Vi vill inte tvinga folk att plugga på universitet efter ett yrkesförberedande program – men däremot tycker vi att du ska kunna läsa till att bli sjuksyrra direkt efter vård- och omsorgsprogrammet eller veterinär efter naturbruksprogrammet om du själv vill. Plockar man bort massa teoretiska ämnen från de yrkesför-beredande programmen och låter en och samma arbetsgivare i princip ha huvudansvar för utbildningen – är dessutom risken stor att elever blir satta i väldigt snäva yrkeskategorier, med få arbetsgivare att välja mellan och små möjligheter att skola om sig ifall man riskerar att bli arbetslös. Då brukar i och för sig Jan Björklund kontra med att det alltid finns möjlighet att läsa in högskolebehörigheten på Komvux. Synd bara att hans regering skurit ner på bidraget till Komvux med 600 miljoner kronor – vilket gjort att typ 14 000 studieplatser har försvunnit.

I höst driver Ung Vänster kampanj mot den borgerliga skolpolitiken. Vi vill inte att högskolan ska vara reserverad för elever som råkar komma från familjer med akademikertraditioner, och att resten får mycket små möjligheter att påverka sitt liv efter gymnasievalet. Vi kräver istället en likvärdig skola som är till för oss elever, fler lärare och stödpersonal i skolan, utbyggt Komvux och en stopplag för privat-skolor. Helt enkelt riktiga pengar och riktiga lösningar – inte borgarnas sorteringsskola.

Clara Lindblom, förbundsstyrelseledamot Ung Vänster
Tfn: 0733-865767

För mer info om kampanjen: ungvanster.se/motstand

 

Europride med Ung Vänster

Den 25 juli till 3 augusti står Stockholm som värd för Europride. I år kommer festivalen att bli större än någonsin och HBT-frågorna kommer såklart att komma i ordentligt fokus i hela Stockholm! Ung Vänster kommer tillsammans med Vänsterpartiet att delta med stort tält inne i Pridepark i Tantolunden. I tältet kommer vi att ha roliga aktiviteter och information om partiets politik. Seminarier och workshops kommer även att arrangeras på Pridehouse (på stadsteatern). Håll utkik efter det detaljerade programmet på http://www.stockholmpride.org/

Politiker på plats i Ung Vänsters tält:

30 juli
17.00 Marianne Eriksson, distriktsordförande Vänsterpartiet Storstockholm och Birgitta Sevefjord, oppositionslandstingsråd Stockholms landsting
18.00-20.00 Josefin Brink, riksdagskvinna

31 juli
16.00-18.00 Hans Linde, riksdagsman
17.00 Karin Rågsjö, kommunfullmäktigeledamot Stockholms stad,

1 augusti
16.00 Håkan Jörnehed, landstingsledamot Stockholms landsting
17.00 Ann Mari Engel, kommunfullmäktigeledamot Stockholm stad
18.00 Lars Ohly, Vänsterpartiets ordförande

2 augusti
Efter paraden finns Lars Ohly, Vänsterpartiets ordförande och Ida Gabrielsson, Ung Vänsters ordförande, på plats

3 augusti
18.00 Håkan Jörnehed, landstingsledamot Stockholms landsting och Karin Rågsjö, kommunfullmäktigeledamot Stockholms stad

Den 2 augusti går den traditionella prideparaden av stapeln. I fjol var det över 50 000 personer som deltog och vänsterpartiet hade en stor sektion. I år satsar vi på att bli ännu fler i vår sektion som kommer ledas av en stor utsmyckad musikbil! Paraden börjar 13.00 i Humleträdgården så se till att vara på plats i tid! Paraden går vi i för att manifestera vårt stöd för HBT-personers rättigheter och för ett samhälle präglat av mångfald. Kom med du också! Du kommer få ett minne för livet.

Seminarium i Pride House:

Mer sex i skolan
29 juli kl 12.00-13.30 i salen Kilen på stadsteatern
Medverkande: Vänsterpartiet, Ung Vänster, Lärarförbundet, RFSU, RFSL Ungdom
Undervisningen i sex- och samlevnad är bristfällig i skolorna.
Debatt kring vikten av kunskap om sexualpolitik och sexuella rättigheter.
Våga prata sex i skolan, för att bejaka lusten och motverka moralism!

Tack Irland!

Folkomröstningen på Irland angående Lissabonfördraget är nu i princip avgjord, allting talar nu för att nej-sidan kommer att vinna. Ung Vänster vill tacka Irland, som till skillnad från Sverige vågade låta folket bestämma genom en folkomröstning.

– När folket fick säga sitt blev det ett nej, i Sverige har vi inte fått den möjligheten, därför är vi förstås glada för att Irländarna avvisade konstitutionen som bl.a. innebär en gemensam utrikespolitik och påtryckningar som hotar hela den svenska modellen med kollektivavtal på arbetsmarknaden, säger Ida Gabrielsson ordförande i Ung Vänster.

Det är sagt att alla medlemsländer i EU ska enas om fördraget för att det ska träda i kraft, med Irlands nej, blir det en omöjlighet.

– Nu är det dags för EU-byråkraterna att inse att de måste slänga sin grundlag på soptippen. Folket vill inte ha den, när de blir tillfrågade, avslutar Ida Gabrielsson.

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande 0738-24 12 13

Sida 10 av 21« Första...89101112...20...Sista »