Gör som Janne Josefsson

Det har talats mycket om vänsterns historia i vinter. Det är inte mycket som är nytt som tagits fram – det allra mesta har sedan länge funnits redovisat av parti och ungdomsförbund själva, i skrifter och böcker. Inget har dolts. Självklart förekommer såväl kända som tidigare okända händelser som är resultatet av felaktiga analyser och lett till oförsvarbara handlingar. Detta är en del av vår historia och kommer alltid att vara det.

Det som verkligen inte är nytt är den hetsdebatt som kommit igång efteråt. Vi är mer än luttrade när det gäller sådant. Genom hela vår historia har vi blivit påhoppade och bespottade av ett enkelt skäl: vi hotar den nuvarande ordningen och retar makthavarna. Attackerna brukar hårdna ju mer uppenbart det är att grundläggande samhällsförändringar är nödvändiga.

Nu senast har Jan Josefsson skummat boken ”Hundra år gemenskap – i kamp för socialism och människovärde” som gavs ut i samband med Ung Vänsters 100 års-jubileum 2003. Det var mycket stolt jubileum som vi firade. Under 100 år har människor förenats där i kampen för socialism och människovärde. Under 100 år har dessa människor deltagit på möten, delat ut flygblad och pamfletter, sålt tidningar och agerat strejkvakter. De har fattat beslut och fått kritik eller beröm för dem, sörjt i motgångar, glatts i segrar. Vi hoppas att fler följer Jannes exempel och införskaffar boken.

En sak är nämligen tydlig: ju mer man studerar och analyserar vänsterns historia i sin fulla bredd, desto stoltare har man anledning att bli över att tillhöra denna rörelse. Den svenska vänstern har i varje konkret demokratistrid i Sverige stått i första ledet för att fördjupa och utvidga den svenska demokratin – i ständig kamp mot krafter som velat behålla sakernas ordning eller vrida tillbaka det folkliga inflytandet.

Vår bok sammanfattar inte alla vänsterns handlingar. Den gör inte anspråk på att vara Historien om Ung Vänster. Vad den gör är att ge många inblickar och insikter. Ur de konkreta beskrivningarna träder mönster fram som verktyg för att begripa bättre.

Och när försvarare av sakernas tillstånd ropar ut att världen inte går att förändra, vittnar den här boken om motsatsen. Inte minst därför är den ett viktigt och högaktuellt bidrag till hela arbetarrörelsen. Därtill rejält spännande, med kärleksfull blick för det genuint mänskliga i kampen.

Köp Ung Vänsters jubileumsbok nu!

Ett rätt, två fel för folkpartiet

"Det verkar som om det finns ett klassamhälle trots allt," viskar Mauricio Rojas yrvaket till Lars Leijonborg. "men låt oss kalla det för något annat så att vi kan presentera det som en liberal upptäckt, säg utanförskap. Och låt oss också skylla det på dem som inte har några jobb."
"Bra!" utropar Lars Leijonborg, "Då kan vi presentera en nygammal lösning: de ska få det ännu jävligare!"

Kanske var det så cyniskt orden föll? Vi kan bara spekulera i hur diskussionerna gick på fp:s partihögkvarter när den uppmärksammade fp-rapporten om utanförskap skrevs. Möjligen var folkpartisterna mer välmenande:

"Det är synd och skam att alla dessa människor inte äger egna företag", muttrade kanske Lars Leijonborg. "Tänk vad det kan innebära för en människa att ha en egen kiosk att stå i 18 timmar om dygnet istället för att sitta hemma."
"Ja, men då har jag några förslag," sade Mauricio då, med ett leende brett nog att svälja hela Tensta, "Vi lägger ner AMS, vi sänker sysselsättningsmålet till 60%, vi inrättar tvångsåtgärder för att tvinga arbetslösa att ta jobb inom välfärds- och servicesektorn till löner strax över socialbidragsnivå och vi driver på omvandlingen från hyresrätter till bostadsrätter."

Det folkpartiet uppmärksammar i sin rapport är värt att ta på allvar. Utanförskap, eller om man så vill, det rasistiska klassamhället, är en vidrig realitet som måste bekämpas med alla medel. Den kampen kan inte tas genom folkpartiets förslag till åtgärder, det är förslag som istället permanentar klassamhället och fattigdomen.

Folkpartiet skriver i rapporten att utanförskapet beror på en "utanförskapets kultur" med "kollektiva förhållningssätt samt gemensamma referenspunkter och värderingar."
Nej, säger vi. Det rasistiska klassamhället består inte därför att arbetarklassen har "gemensamma referenspunkter och värderingar", det består därför att samhällets rika har ett intresse av att det ska bestå. Den rasistiska diskrimineringen på arbetsmarknaden skapar en permanent grupp av människor som är desperata nog att ta jobb till minimilöner, eller driva knappt lönsamma småföretag till priset av 10-18 timmars arbete om dygnet.

Det klassamhälle folkpartiet nu upptäckt är en fundamental beståndsdel i det samhälle man själva varit med om att bygga. Det var under regeringen Bildts tid som arbetslösheten bland utomnordiska invandrare exploderade, från 7-8 procent till cirka 28 procent. När lågkonjunkturen blåste över låg arbetslösheten kvar högre än tidigare, 2001 var den omkring 14 procent.
Det var den borgerliga regeringens åtstramningspolitik, som i kombination med nedskärningar och privatiseringar resulterade i den största arbetslösheten sedan 1930-talet.

Regeringens strategi för att bryta bostadssegregeringen, diskrimineringen och arbetslösheten är löjligt dålig. Lika löjligt dåligt blir det när folkpartiet föreslår mer borgerliga patentlösningar av just den typ som en gång permanentade arbetslösheten.

Ung Vänster fortsätter att bekämpa rasismen och klassamhället med kamp för välfärdspolitik, höjda löner, stärkta fack, skärpt diskrimineringslagstiftning, riktiga jobb, större offentlig sektor, högre skatter för överklassen, mer pengar till skolorna, bra bostäder åt alla och fördjupad, verklig demokrati.

Om folkpartiet är beredda att erkänna klassamhällets existens är ni välkomna att ansluta er i kampen för socialism och människovärde.
Inbetalningskort och studiecirkel bifogas.

Besök dissaeuron.nu

Kolla in Ung Vänsters kampanjsida mot EMU där man under folkomröstningskampanjen bland annat kunde följa Ung Vänsters rikstäckande turné på deras resa genom landet.

www.dissaeuron.nu

Ja till Arbete – Nej till EMU

Vilken politik som ska föras av den Europeiska Centralbanken är redan bestämt på förhand. De ska verka för stabila priser. Vad som än händer – massarbetslöshet, kris, depression – så ska de följa detta enda mål. Det är inte konstigt. För arbetsgivarna har det aldrig varit ett problem med arbetslöshet. Tvärtom. Det pressar ned lönerna. Därför har Svenskt näringsliv och dess företrädare alltid varit jätteentusiastiska inför EMU. Frågan är varför alla vi andra skulle vara det – varför vi skulle lämna över makt till folk som vi inte får påverka.

I EMU görs högerns politik till grundlag för hur den ekonomiska politiken ska se ut. Vad den politiken leder till vet vi. Vi vet också att det inte är cheferna i ECB som drabbas, det är vi andra. Det är vi som får betala för EMU med höjd arbetslöshet, sämre rättigheter på jobbet och sänkta löner när ekonomin går dåligt. Det är vi som drabbas av nedskärningar i skolor, sjukvården, älderomsorgen och barnomsorgen.

I Tyskland lägger regeringen förslag om att försämra arbetsrätten och skära rejält i a-kassa och sjukförsäkring. Det är ingen slump att detta sker nu – det är direkta konsekvenser av deras EMU-medlemsskap.

Om vi går med i EMU döms vi till högerpolitik på livstid, oavsett vilka som vinner de demokratiska valen i de olika medlemsländerna. Vi vill föra en politik som ger alla rätt till ett bra arbete med lön att leva på. Därför säger vi nej till EMU.

Ja till Välfärd – Nej till EMU

Den nyliberala politiken inom EMU kommer också få konsekvenser för vår välfärd. I Sverige har vi byggt upp en välfärd som är lika för alla. Vi har försökt värna allas rätt till exempelvis en god utbildning och bra vård. Som en anpassning till EMU har regeringen under de senaste tio åren skurit ner den offentliga sektorn trots att en stor majoritet av folket anser att välfärden måste få kosta.

Den anpassningen är dock långt ifrån lika ödesdiger för välfärden som ett fullvärdigt medlemsskap i valutaunionen skulle vara. Inom EMU finns något som kallas för en stablitetspakt. Den säger bland annat att staterna maximalt får ha 3% av BNP i budgetunderskott. Bryter ett land mot detta kan EU utdöma böter. Om vi råkar i en lågkunjunktur och statens ekonomi försämras får vi alltså bara gå med en mindre förlust. Det enda alternativet som återstår blir att skära hårt i statens utgifter. Sedan mitten av 90-talet vet vi vad det är som ryker först när det ska skäras i statens budget. Det är skolorna, sjukvården, älderomsorgen och barnomsorgen. Socialvården får mindre pengar och statlig egendom säljs ut. Vi kan idag se hur Portugal frenetiskt säljer ut i princip all statlig egendom och privatiserar allt från akutsjukhus till allmänna vägar. Det är deras enda val, annars får de böta stora belopp. Kort sagt, om vi går med i EMU kommer vår möjlighet att bevara vår välfärd försämras drastiskt. Risken är stor att den sakta men säkert kommer monteras ned.

Vi vet också vilka som drabbas mest av detta. Det är de kvinnor som arbetar inom offentlig sektor som alltid får ta den tyngsta bördan. En börda som kommer bli än tyngre om vi går med i EMU. Vi säger ja till välfärd och nej till EMU.

Ja till Självbestämmande – Nej till EMU

EMU är elitens politiska projekt för att begränsa demokratin och fixa en politik som vanligt folk förlorar på. Men det är också en viktig del i något annat: byggandet av en europeisk förbundsstat. Just nu sitter ministrar, parlamentariker och tjänstemän från alla EU-länder och diskuterar vad EU ska bli i framtiden. Ungefär som Tyskland eller USA, så är tanken att också EU ska bestå av delstater. Det är inte spekulationer eller något skräckscenario. Alltihop händer just nu.

Demokrati är inget vi fått av Gud, slumpen eller Lasse Kronér. Demokrati är något vanliga människor kämpat sig till. Vår elit har aldrig gillat att vi lägger oss i beslut som berör oss. Därför har det alltid funnits de som varit emot en fördjupad demokrati. De gör än idag allt för att begränsa den. Ett bra sätt att begränsa demokratin är att flytta de viktiga besluten längre från folket. Från Sverige till EU.

Vi är emot Europas förenta stater där Sverige är en delstat långt bort. Det ger nästan alla i Sverige – utom lobbyister och några Bryssel-kåta proffspolitiker – mindre att säga till om. I Sverige går det att ha en gemensam debatt – som nu inför folkomröstningen – och gemensamma organisationer. Det gör det lättare att hålla tummen i ögat på makthavarna. De som fattar besluten här har långt bättre möjligheter att representera folket och ha överblick över situationen än de som sitter i Bryssel. Ett federalt EU skulle innebära ett stort bakslag för demokratin. Vi säger ja till självbestämmande och nej till EMU!

Ja till demokrati – Nej till EMU

Ett gäng direktörer och högerpolitiker vill trycka in oss i EMU. De säger att EMU handlar om att byta ut våra mynt och sedlar. De säger att det är bra för att man då slipper växla när man åker utomlands, bra för freden, bra för barnen. EMU handlar inte om mynt – EMU handlar om makt. Om vi går med i EMU så flyttas makten över vår ekonomi till en centralbank i Frankfurt, där besluten fattas i korridorerna. Det är inte små tekniska saker utan viktiga beslut som direkt påverkar våra liv. Ett ja till EMU är dessutom definitivt. Att ta tillbaka den makt vi lämnar ifrån oss blir oerhört svårt, näst intill omöjligt.

Detta är ingen slump, utan ett medvetet val. Grundidén bakom EMU är att demokrati är att vanligt folk inte vet sitt eget bästa. Istället för att väljarna ska få avgöra vilken politik som ska föras, vad som ska prioriteras och hur resurserna ska fördelas, så är det alltså byråkrater som ska bestämma utan att störas av demokratiska beslut. EMU är byggt så att folk inte ska kunna lägga sig i.

De som sitter i Frankfurt och bestämmer får inte ta direktiv av, eller ens lyssna på, vad folket har att säga. Det har gått så långt att de bokstavligen fått svära en ed på att inte lyssna på opinioner eller folkvalda, utan istället vara »opartiska experter«. De sitter på åttaåriga mandatperioder och kan inte bytas ut. De kan inte heller väljas om eftersom den som kandiderar till en ny period lätt skulle kunna påverkas av dem som utser tjänstemännen. Man har helt enkelt byggt en hög mur runt centralbanken i Frankfurt, allt för att hålla demokratin utanför. Vi vill utveckla demokratin, inte avveckla den. Därför säger vi nej till EMU.

Protester mot kriget – fortsatt press på regeringen!

Lördagen den 22 mars genomfördes återigen protester runt om i världen. I Sverige har Ung Vänster än en gång varit medarrangör till ett fyrtiotal manifestationer. I Stockholm demonstrerade över 60.000, I Göteborg fantastiska 40.000, I Malmö 10.000. Från Helsingborg, till Arvika till Boden gick folk ut och fördömde aggressionen.

Den här gången gällde det ett krig som faktiskt startat. USA:s och Storbritanniens angrepp på det irakiska folket är djupt orättfärdigt. Det saknar varje form av stöd i folkrätten och varje försvarbar anledning. Som väntat har krigsanstiftarna också angripit sanningen och öppenheten. De rapporter som nu kommer från Irak är hårt styrda av USA och ingår i den psykologiska krigföring som främst riktas mot folken runt om i världen. Men människor ser igenom lögnerna och gör det enda vettiga: protesterar. Vi kan inte stillatigande åse hur våra medmänniskor slaktas av en vettlös våldsmakt.

Organiserade protester har fått regeringen att gå från en ryggradslös ståndpunkt till en mer rimlig hållning. Men nu är det upp till bevis. Regeringen och den socialdemokratiska partiledningen har nu börjat delta i protesterna. Det är bra, men att protestera måste för regeringen innebära något mer än att pliktskyldigt skicka ministrar som talare på demonstrationer.

Den svenska vapenexporten till USA och Storbritannien måste upphöra. Det är fullständigt orimligt att denna export fortsätter. Bestämmelserna är till för just denna situation. När USA och Storbritannien är krigförande länder – därtill angripare i ett krig som statsministern själv sagt är folkrättsvidrigt – så kan inte Sverige exportera vapen till dessa länder. Sverige måste också agera för ett vapenembargo mot dessa länder. Vidare måste regeringen protestera i FN. Det finns alla möjligheter att kräva att frågan ska diskuteras i generalförsamlingen, och Sverige kan protestera direkt mot USA. När USA så flagrant bryter mot folkrätten kan man till exempel förklara den amerikanske ambassadören i Sverige icke önskvärd.

I riksdagsdebatten om kriget sa Göran Persson att han var mot kriget. Men han sa att han inte tyckte att Sverige skulle framföra en protest till USA för att ”det är lönlöst”. Detta är ett både fegt och absurt förhållningssätt. Det är ju just genom protester och opinionsyttringar som man kan skapa ett tryck. Hur skulle det se ut om regeringen till exempel sa att man vägrade protestera eller reagera mot folkmord runt om i världen med argumentet att människor redan är döda eller att det inte skulle spela någon roll för folkmördarna?

Göran Persson och regeringen måste bestämma sig. Antingen är man mot kriget – vilket är mycket välkommet – och tar konsekvenserna av det. Eller så får man åter börja stå för krigslinjen och möta människors vrede.

För en relevantare feminism!

Feminismen har de senaste åren tagit ett rejält kliv ut i den offentliga debatten. Ställningstaganden som tidigare varit kontroversiella är det inte längre. Tvärtom uppfattas feministiska krav ofta som självklarheter. Det är i grunden något oerhört positivt. Att inte se och uppskatta de framgångar som faktiskt uppnåtts vore kontraproduktivt och korkat.

Trots att debattklimatet förändrats betydligt i Sverige, de flesta politiska partier i dag ser sig som feministiska, måste man konstatera att utvecklingen mot jämlikhet går oerhört trögt. Detta beror mycket på att feminismen som ideologi urholkas och töms på innehåll. Ambitiösa dokument om jämställdhet ligger och dammar i färgglada mappar på myndigheter och företag. Samtidigt har tjejerna fortfarande mindre utrymme i skolan, lönediskrimineringen tar sig nya former och kvinnor förväntas ännu ta det övergripande ansvaret för familjen, hemmet, relationen och barnen. Så länge feminismen reduceras till att sådär i allmänhet tycka att alla ska ha det bra kommer det fortsätta att gå långsamt.

Det kanske viktigaste problemet idag är att stora grupper av kvinnor och tjejer känner att de inte omfattas av den offentliga feministsiska debatten. Det beror inte på att problemen inte finns överallt i samhället. Inte alls. Kvinnoförtrycket skär genom alla samhällsklasser och skikt. Det handlar om att kunna identifiera sig med det sätt på vilken frågorna lyfts. Frågor som den om kvinnors representation i bolagsstyrelser är inte oviktiga. Reaktionerna från herrklubbarna i ”näringslivet” visar klart och tydligt att man trampat på ömma tår. De mest svettiga bortförklaringar och argumentationsförsök dyker upp. Men samtidigt kvarstår faktumet att kvinnoförtrycket yttrar sig på helt andra sätt för den absoluta majoriteten av kvinnor och tjejer. En feministisk diskussion utan koppling till människors egna erfarenheter kan inte driva utvecklingen framåt. När bilden av feminismen i den offentliga debatten är ett elitperspektiv tappar feminismen ett nödvändigt fotfäste i vanliga kvinnors verklighet.

För att feminismen ska kunna fortsätta vara så vass som den ska, utan att begränsas till tankefajter i morgon-TV mellan verbala akademiker, måste den ta sin utgångspunkt ur och förankras i kvinnors vardag. Bara så kan man koppla samman frågorna med ett maktperspektiv och mobilisera breda grupper av kvinnor.

Unga tjejer måste själva få SKAPA något, kunna ta plats som personer genom att hålla ihop. Ofta får man höra att tjejer inte kan vara vänner, att de bara snackar skit och svartmålar varandra. Det är lätt att drabbas av osäkerhet, avundsjuka och dåligt självförtroende – tjejer ofta får lära sig att se varandra som rivaler. Det går inte att bara uppmana tjejer att sluta bete sig som samhället förväntar sig att man ska bete sig. Det är i god feministisk verksamhet som tjejer kan finna sätt att stärka sig själva genom att stärka varandra.

Två konkreta typer av feministiskt arbete som Ung Vänster de senaste åren ägnat sig åt är feministiskt självförsvar och stöd till byggandet av jämställdhetsgrupper.

Utbildningar i feministiskt självförsvar utmanar könsmaktsordningen i samhället och ger tjejer en möjlighet att stärkas både individuellt och i grupp. Alla tjejer har erfarenheter av att gå rädda och begränsa den egna rörelsefriheten. Att fysiskt kunna försvara sig ger självsäkerhet. Men utbildningen handlar om mycket mer. Man diskuterar gemensamma erfarenheter av trakasserier och våld, man pratar om formella och reella rättigheter, man lär sig ifrågasätta sin kroppsuppfattning. Det viktigaste är att gemensamt skapa en uppfattning av att man som tjej är värd att försvara. Efter ett intensivt arbete tilldelades några miljoner kronor till liknande satsningar via statsbudgeten. Nu måste ett nytt steg tas. Feministiskt självförsvar måste upp på schemalagd tid på skolorna, för att alla tjejer ska kunna nås.

Runt om i landet börjar så sakteliga jämställdhetsgrupper skapade av och för elever att ta form. De tjejer som ger sig i kast med att bygga dessa grupper på sin egen skola möts inte sällan av ointresse eller till och med direkt fientlighet. Men i arbetet med att själv organisera verksamhet för sina egna intressen ackumuleras ovärderliga kunskaper som det inte finns någon genväg till. Också arbetet med jämställdhetsgrupper behöver utvecklas och breddas för att unga tjejer ska kunna ändra på sin egen situation i skolan, istället för att få höra moraliserande vuxna oja sig över läget. Den jämställdhetslag som finns gäller idag alla arbetsplatser, men inte elevernas arbetsplats, skolan. Också detta behöver förändras, och jämställdhetsgrupperna kan skynda på den utvecklingen genom tryck nedifrån.

Dessa exempel är bara några av ett myllrande feministiskt arbete som faktiskt pågår. När vi nu lagt firandet av ännu en internationell kvinnodag bakom måste vi kunna också se tillbaka på en rad viktiga segrar – i maktförhållanden, lagstiftning och opinioner. Samtidigt vet vi att bakslag kan komma snabbt. Feminismen är i ordets genuina bestydelse revolutionär – omstörtande. En sådan rörelse får inte stelna i institutationalisering. Alltså måste den feministiska rörelsen fortsätta vara på offensiven, breddas socialt och låta radikaliteten komma till uttryck i organiserat arbete.

Lisa Englund, ordförande feministiska utskottet
Ali Esbati, förbundsordförande

Nytt initiativ i kampen mot terrorlagarna

I Umeå har det bildats en aktionsgrupp mot terroristlagstiftningen. Gruppen, som består av cirka 40 personer, har valt att upprepa den civila olydnadsaktion som Ung Vänster genomförde i somras och som ledde till en förundersökning mot mig och Kristoffer Housset.

Efter att ha satt in pengar till ett konto som använts av Emmaus Björkå till biståndsverksamhet i Libanon, där betalningsmottagaren är den palestinska organisationen PFLP, har medlemmarna i gruppen anmält sig själva till polisen. Det har nu inletts en förundersökning mot gruppen. Absurditeten upprepar sig alltså.

Ung Vänster välkomnar naturligtvis initiativet. Det är, precis som gruppen också konstaterar i en debattartikel i SvD den 11 november, nödvändigt att bilda en stark opinion för att stoppa den rättsvidriga lagstiftningen.

Gruppen konstaterar också några andra viktiga saker. Om den här lagstiftningen existerat under andra världskriget hade till exempel den norska eller danska motståndsrörelsen mot nazisternas ockupation kunnat terrorstämplats. Säkerligen hade ANC i Sydafrika också rykt med.

Terrorlistan är också ett krypande för USA, som får till effekt att en rad fredsförhandlingar, där europeiska regeringar försökt spela en konstruktiv roll, nu slås sönder och våldet är den enda väg som erbjuds. Det gäller till exempel terrstämpeln mot Farc i Colombia och New Peoples Army på Fillipinerna. Terrorlistan får på ett konkret sätt rakt motsatt effekt än vad makthavarna påstår. Det blir mer våld. Mer terror.

Med civil olydnad sätts press på lagen och i förlängningen på de faktiskt ansvariga – regeringen. Det är regeringen som lagt sig platt och gått med på terrorlistans utformning. Den svenska regeringen kunde ha stoppat det godtyckliga uppförandet av till exempel PFLP på listan, men har inte gjort det. Varför är hemligstämplat. Svaret är att regeringen struntar i rättssäkerhet och förtryckta folks rättigheter. Någon gång måste företrädare för den träda fram och försvara denna oförsvarbara feghet och arrogans.

"Vågar vi som vill behålla ett demokratiskt samhälle passivt betrakta hur många demokratiska rättigheter beslutsfattarna är beredda att offra i det så kallade ’kriget mot terrorismen ?" frågar sig aktionsgruppen i Umeå. "Vi undertecknade vågar inte det", skriver de.

Deras initiativ är viktigt och riktigt. Jag hoppas att fler följer exemplet.

Ali Esbati
Ordförande, Ung Vänster

Läs hela debattartikeln, skriven av företrädare för Umeås aktionsgrupp mot terroristlagstiftningen:
länk till debattartikeln

Sida 20 av 21« Första...10...1718192021