Fond till minnet av Abdirahim Hassan

Ung Vänster och Vänsterpartiet har beslutat att upprätta en fond till minne av medlemmen Abdirahim Hassan, ”Abdi”, som tragiskt omkom i Somalia tidigare i veckan.

Pengarna som samlas in kommer att gå till verksamhet i Abdis anda. Beslutet att upprätta minnesfonden har fattats i samråd med familjen.

Läs också texten Till minne av Abdirahim Hassan.

Bankgironummer 241-6261
Märk insättningen med: Till Abdis minne

För mer information:
Tove Liljeholm
Pressekreterare
08-654 31 00
072-587 8685
tove.liljeholm@ungvanster.se

Ung Vänster är i sorg

 Under kvällen har familjen bekräftat att Abdirahim Hassan idag avlidit i Mogadishu, Somalia.

Vi har alldeles för tidigt förlorat en kamrat och många av oss också en vän. Abdi var en person som gjorde avtryck. Som betydde mycket för människor i sin närhet och för Ung Vänster här i Stockholm. Han lämnar ett stort tomrum hos oss alla. Våra tankar går idag först och främst till Abdis anhöriga. Till hans familj, släkt och vänner. Nu ligger vårt fokus på att ta hand om varandra. Dela sorgen och dela alla minnen, säger Stefan Lindborg, förbundsordförande.

För kontakt:
072-587 86 85
Tove Liljeholm, pressekreterare

Bristen på studentlägenheter måste byggas bort

Idag presenterar Sveriges förenade studentkårer (SFS) sin årliga bostadsrapport. Rapporten beskriver en omfattande brist på studentbostäder. Enbart fyra av 32 studentstäder kan garantera studenter ett boende inom en månad, medan nio studentorter inte kan garantera studenter någon bostad alls under hela höstterminen.

Vi har en akut bostadskris i Sverige som drabbar unga och studenter väldigt hårt. Ingen ska vara tvingad att tacka nej till en utbildningsplats för att man inte kan få tag i en lägenhet. Alla studentstäder måste se till att det går att få en studentlägenhet i samband med att man börjar sin utbildning, säger Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg.

Under sommaren har Boverket rapporterat att antalet färdigställda studentlägenheter har minskat kraftigt. Under 2012 färdigställdes bara en tiondel så många studentlägenheter som för tio år sedan.

– Bostadsbristen kan bara byggas bort, men det kräver att vi förändrar bostadspolitiken och bland annat inför ett investeringsstöd riktat till att bygga hyresrätter med låga hyror – den typ av bostäder som unga behöver, avslutar Lindborg.

Läs mer om Ung Vänsters bostadskampanj Var ska vi bo? här.

För kontakt
Tove Liljeholm
Pressekreterare Ung Vänster
08-654 31 00
072-587 86 85
tove.liljeholm@ungvanster.se

Ung Vänster startar kampanj mot bostadsbristen

På Ung Vänsters sommarläger i Åmål lanseras idag förbundets nya kampanj mot bostadsbristen. Kampanjen heter ”Var ska vi bo?” och handlar om att ställa makthavarna till svars för att man inte har gjort något åt bostadsbristen. I kampanjen kräver Ung Vänster ett modernt miljonprogram för att se till att alla unga kan flytta hemifrån.

Bostadsbristen har utvecklats till en akut bostadskris. Över en kvarts miljon unga söker idag en lägenhet. Många tvingas bo kvar hemma mot sin vilja medan andra tvingas flytta runt mellan osäkra andrahandskontrakt. Trots att bostadsbristen har varit ett stort problem länge, är det mycket snack och lite verkstad från makthavarna när det gäller att göra något åt bostadskrisen.

– När man lyssnar på debatten om bostadsbristen blir man många gånger förvånad. Den handlar om allt annat än om det som borde vara självklart, att det behövs en ny bostadspolitik som sätter nybyggnation av billiga hyresrätter i centrum, säger Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg.

Stefan Lindborg menar att bostadsbolagen inte lever i verkligheten, när man ställer fasta jobb och höga inkomster som krav för att kunna få ett hyreskontrakt.

– En majoritet av alla unga som jobbar har ett otryggt tidsbegränsat jobb, då är det verklighetsfrånvänt att ställa krav på fast arbete för att kunna få en lägenhet. Kommunerna ska se till att alla har en bostad, därför kräver vi att allmännyttan inte ska få ställa krav som stänger ute ungdomar från möjligheten till ett hyreskontrakt, avslutar Lindborg.

För mer information:
Tove Liljeholm
Pressekreterare Ung Vänster
08-654 31 00
072-587 86 85
tove.liljeholm@ungvanster.se

Ung Vänster håller sommarläger i Åmål

På torsdag den 8 augusti inleds Ung Vänsters årliga sommarläger. Under fem dagar kommer över hundra Ung Vänster-aktivister och vänsterintresserade ungdomar från hela landet att samlas i Åmål för att sola, bada, diskutera politik och lyssna på intressanta föredrag.

Sommarlägret har ett späckat program med alltifrån buggkurser till politiska föredrag om till exempel situationen i Iran. Under sommarlägret lanseras också Ung Vänsters kampanj för att bygga bort bostadsbristen.

– Idag söker över en kvarts miljon unga en bostad. Det är ett tydligt tecken på hur allvarlig bostadsbristen har tillåtits bli. Bostadsbristen kan bara byggas bort, därför behöver Sverige en ny bostadspolitik, som sätter nybyggnation av billiga hyresrätter i centrum, säger Ung Vänsters förbundsordförande Stefan Lindborg.

Nedan följer ett urval av programpunkter, programmet i sin helhet finns på sommarlägerssidan: http://ungvanster.se/aktuellt/sommarlager-2013/

Fredag 9.00-11.00, Lars Ohly
Vänsterpartiets tidigare partiledare och nuvarande kulturpolitiska talesperson besöker Ung Vänsters sommarläger och diskuterar kulturpolitik.

Fredag 14.00-16.00, Sara Granér och Johannes Klenell
Serietecknaren Sara Granér och redaktören för tidningen Galago, Johannes Klenell, diskuterar serier som ett politiskt verktyg.

Lördag 14.00-16.00, Ida Karlsen
Ida Karlsen, feministiskt ansvarig för det norska ungdomsförbundet Sosialistisk ungdom, berättar om hur Norge har gått längre än Sverige och kriminaliserat sexköp utomlands.

Söndag 10.30-12.30, Yasri Khan
Ordföranden för Svenska muslimer för fred och rättvisa, Yasri Khan, talar om islamofobin och vad som behöver höras åt den.

För mer information:
Tove Liljeholm
Pressekreterare
072-587 86 85
tove.liljeholm@ungvanster.se

Allt stöd till strejken – låt moderatstudenterna leva kvar på 1800-talet

Sedan midnatt strejkar bussförare och trafikanställda i bland annat Stockholm och Umeå. Kommunals krav på förstärkt anställningsskydd vid operatörsbyten, längre raster och tidsscheman som inte är utformade för den trafikmiljö som bussförare befinner sig i, har mött starkt motstånd från arbetsgivarna.

– Ung Vänster stödjer strejken. Kommunal tar en viktig strid för att vi alla ska behandlas som människor och inte maskiner på svensk arbetsmarknad, säger Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg.

Tidigare idag blev det känt att Fria Moderata Studentförbundet agerar strejkbrytare och kör en buss som ersätter linje 3 i Stockholm.

– Det är inte förvånande att en organisation som diskuterar att återinföra duellrätten, också vill ha en arbetsmarknad som påminner om 1800-talets. Återigen ställer sig högern på motståndarsidan till varje krav på förändring som gynnar de som jobbar, avslutar Stefan Lindborg.

För mer information:

Stefan Lindborg, förbundsordförande
Tel. 072-587 86 85
stefan@ungvanster.se

Ung Vänster väljer nytt verkställande utskott

På Ung Vänsters förbundsstyrelsemöte helgen den 7-9 juni valdes förbundssekreterare, förbundskassör, ett nytt verkställande utskott och två vice ordförande. Till förbundssekreterare omvaldes Hanna Cederin från Skövde och till förbundskassör valdes omvaldes Kristin Olofsson från Sundsvall. Till verkställande utskottet valdes därutöver Stefan Lindborg, förbundsordförande, Felicia Ohly och Johanna Granbom.

Johanna Granbom från Stockholm är ny i verkställande utskottet.

– Det känns både spännande och hedrande att väljas in i verkställande utskottet. Vi har stora uppgifter framför oss. Ung Vänster ska vara den drivande kraften för att slänga ut regeringen Reinfeldt från regeringskansliet. Vi ska bryta ungas otrygghet, se till att bostadsbristen byggs bort och ta kampen för att unga ska få fasta jobb med löner som går att leva på, säger Johanna Granbom.

Till första vice ordförande omvaldes Tove Liljeholm och till andra vice ordförande är Felicia Ohly nyvald.

För mer information
Tove Liljeholm
Pressekreterare, Vice ordförande
08-654 31 00
072-587 86 85
tove.liljeholm@ungvanster.se

Ung vänsters kongress i Linköping är nu avslutad

kongresslogga

Under kongressen antogs bland annat ett program för att möta den ekonomiska krisen och en verksamhetsplan för förbundets politiska och organisatoriska arbete de närmaste åren.

Stefan Lindborg, ursprungligen från Borås men boende i Fisksätra, Stockholm omvaldes enhälligt till ny förbundsordförande för Ung Vänster och en förbundsstyrelse med 15 ordinarie ledamöter och 6 suppleanter valdes att leda förbundet under kongressperioden.

I sitt avslutningstal lyfte Stefan Lindborg bland annat fram Ung Vänsters arbete med feministiskt självförsvar.

– Det feministiska självförsvaret förändrar unga tjejers liv på ett direkt och konkret sätt. Självförsvaret ger tjejer verktyg att ta plats, försvara sig och utmana vardagsrädslan. Ung Vänsters självförsvarsinstruktörer är utan tvivel de feministiska hjältarna i vardagen.

Lindborg pekade också ut Ung Vänsters viktigaste uppgift för de kommande åren.

– Vår viktigaste uppgift för det närmsta året är att se till att Sverige får en ny regering och en ny politik. Vi vill ha en regering som sätter vår rätt till trygga villkor i första rummet. En regering som garanterar vår rätt till kunskap istället för att garantera vinster åt riskkapitalbolag. En regering som bygger samhället jämlikt, och som driver igenom feministiska frihetsreformer.

Antagna dokument läggs inom kort upp på hemsidan, liksom mer information om kongressen och den nyvalda förbundsledningen.

För mer information
Tove Liljeholm
Pressekreterare Ung Vänster
Telefon: 08-654 31 00
Mobil: 072-587 86 85

Jonas Sjöstedt besökte Ung Vänsters kongress

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt besökte under torsdagen Ung Vänsters 46:e kongress som hålls i Linköping. I sitt hälsningsanförande lyfte han bland annat otryggheten på arbetsmarknaden.

– Det är väldigt få ungdomar som idag har en fast anställning. Demokratin håller fullständigt på att urholkas på svensk arbetsmarknad. Inget annat politiskt ungdomsförbund driver frågan om tryggheten på arbetsplatserna hårdare än Ung Vänster, säger Jonas Sjöstedt.

– Boten mot otrygghet är vänsterpolitik, en politik för full sysselsättning och att göra det enkelt och billigt att organisera sig i facket, och i den kampen spelar Ung Vänster en viktig roll avslutade Jonas Sjöstedt.

Se Jonas hälsning till Ung Vänsters kongress

Stefan Lindborg talade på 1 maj i Uppsala

Idag firar Ung Vänster arbetarrörelsens högtidsdag. Förbundsordförande Stefan Lindborg talade på Ung Vänster och Vänsterpartiets firande i Uppsala. Huvudparollen för årets 1 majfirande var ”Arbete, rättvisa, välfärd”.

 

Stefan Lindborgs tal, Slottsbacken i Uppsala

____________________________

Kamrater och första maj-firare, idag är det vår dag. Arbetarrörelsens internationella högtidsdag. Vi samlas under banderollerna, med plakaten och de röda fanorna längst fram i leden. Vi går i demonstrationståg här i Uppsala, men också i London, i Kairo, på gatorna i Aten och på torgen i Caracas. Vi gör det med insikten att gemenskapen och solidariteten är vår styrka. Vi gör det för att kräva vår rätt och värdighet tillbaka.

 

Idag ser vi samhället som det är, men också samhället så som det borde vara. Idag blir ilskan, frustrationen och vanmakten förvandlad till vilja till förändring. Idag skiner solen lite klarare, luften är lättare att andas och våra ryggar lite rakare, för vi känner styrkan i gemenskapen. Idag är det första maj, vår dag.

 

Borgerlighetens ledarskribenter och debattörer gör sitt yttersta för att beskriva första maj som något otidsenligt. I deras förfalskade bild av Sverige finns det inte plats för undersköterskans utslitna rygg och kassörskans värkande axlar. Där är bostadsbrist en brist på marknadslösningar. I borgerlighetens Sverige existerar inte klasskillnader och orättvisor, där finns bara incitament och individuella val. I borgerlighetens Sverige är massarbetslöshet ansvar och solidaritet en nattklubb på Stureplan.

 

Kampen för socialism och människovärde är i allra högsta grad modern. På första maj firar vi vunna segrar och ställer in siktet mot framtida utmaningar. Vanligt folk har aldrig fått något gratis och förändring kommer aldrig av sig själv. Varje lönekrona, varje semestervecka, varje reform och var och en av välfärdens byggstenar, har vi fått kämpa för. Varje framsteg och varje progressiv förändring är vår förtjänst. Och vi stannar inte där. Med en politik för arbete, rättvisa och välfärd, utmanar vi högern och pekar ut riktningen mot framtiden.

 

* * * * *

Kamrater, i sju år har Sverige haft en borgerlig regering. Alliansregeringen har genomdrivit ett medvetet politiskt projekt för att förändra det svenska samhället. Högerns systemskifte är nu i viktiga avseenden fullbordat. Trygghetssystemen har urholkats, klasskillnaderna ökat och välfärden till allt större delar privatiserats. På arbetsmarknaden pressas fackföreningsrörelsens positioner tillbaka, allt till glädje för arbetsgivare som vill sänka löner och försämra arbetsvillkor. Kvar står ett Sverige som har förändrats, där orättvisor har byggts in i systemen och där ojämlikheten har blivit till en del av vardagen.

 

Mötesdeltagare, med klasskillnader kommer klassförakt. Högljudda näringslivstoppar stämplar, lågavlönades krav på högre löner och bättre villkor, som oansvarigt. I klassamhället Sverige förklaras barnfattigdom med föräldrarnas rökvanor. Här döps våra gemensamma försäkringar om till bidrag. Ibland är Sverige isande kallt.

 

För de välbeställda handlar incitament om högre löner, skattesänkningar och bonusar. För oss andra innebär incitament alltid försämringar. Enligt högerns logik är det först när vi har det riktigt illa, som vi kan lyfta upp oss själva i håret. Men det är hög tid att låta borgerligheten känna på vår incitamentsstruktur. Överklassens massiva trygghetssystem måste raseras. Vi ska låta dem möta begrepp som präglar vår vardag: försörjningsstöd, FAS-3 och ”stå till arbetsmarknadens förfogande”. Kamrater, vi ska utförsäkra överklassen.

 

* * * * *

 

För den som inte bor i Solsidan, utan är uppvuxen i skuggan av det borgerliga systemskiftet, är otryggheten monumental. Att vara ung i högerns Sverige är att leva ett liv på tunn is. Istället för egna lägenheter, får vi ockerhyror och samvetslösa andrahandsvärdar. Vi går i skolor utan tillräckligt med lärare, möter stängda fritidsgårdar och en kollektivtrafik med skyhöga priser. Otryggheten är tydlig på en arbetsmarknad, där unga utnyttjas som slit och släng-varor. Istället för fasta jobb med löner som går att leva på, ligger makten över vår vardag helt i chefens händer. Medan företagen gör klipp efter klipp, sitter vi hemma vid telefonen och väntar på besked. Vi ska vara osäkra, otrygga och fullt ut flexibla och anpassningsbara. Det är vi som är det moderna samhällets daglönare.

 

I sin dikt En arbetares liv är billigt skriver Jenny Wrangborg:

 

Jag är tjugofem år,

vissa nätter vaknar jag av värken i vänster axel

livrädd att jag redan gått sönder

medveten om att det inte finns några reservdelar.

 

Arbetslivet märker oss som brännmärken på huden. Det syns i kroknande ryggar och i sänkta blickar. I slitna händer och i axlar som värker. Det känns i magen, när man inte vet om arbetstimmarna räcker till hyran. Pressen av att inte få jobba tillräckligt, stressen av att arbeta för mycket och för hårt. Slit och släng-arbetsmarknaden sliter ut såväl våra kroppar som våra själar.

 

Men vi är människor och inte maskiner. Därför kräver Ung Vänster trygghet på jobbet. Vi vill avskaffa allmän visstid, lagstifta om rätten till heltid och ersätta massarbetslösheten med en ekonomisk politik som garanterar rätten till arbete. Vi är människor och inte maskiner, därför ska vi också behandlas därefter.

 

Otryggheten unga möter är inte skriven i sten. Vår rätt till trygga livsvillkor har satts på undantag till förmån för skattesänkningar och direktörsbonusar. Det är nog med det nu. Vi ska ha en skola utan privata vinster, rätten till en meningsfull fritid och kunna få en egen lägenhet när vi flyttar hemifrån. Vi skickar notan till Danderyd, till Saltsjöbaden och till Östermalm, för vi förtjänar bättre än att vara generation otrygg.

 

* * * * *

 

Kamrater och första maj-firare, vår feministiska kamp är en kamp för frihet. Frihet från en könsmaktsordning som stänger in, begränsar och låser fast. Könsmaktsordningen genomsyrar hela livet, finns ständigt närvarande och påverkar varje del av vardagen. Regeringen är i bästa fall ointresserad av feministiska krav på förändring, i andra fall driver de utvecklingen tillbaka och attackerar kvinnors villkor.

 

Alldeles för länge har feministiska frågor och perspektiv osynliggjorts. Det pratas allt för lite om mäns våld mot kvinnor, om sjuka skönhetsideal och om hur stress, ohälsa och ångest breder ut sig bland unga tjejer.

 

Mötesdeltagare, nu får det räcka med tomt prat och billiga ursäkter. Vi kräver fler kuratorer och skolsköterskor. Att må bra ska vara en rättighet. Vi kräver feministiskt självförsvar i skolan. Tjejer ska ges verktyg att ta plats, försvara sig och utmana vardagsrädslan. Och vi kräver en verkligt feministiskt politik, en politik som omfördelar makt och resurser från män till kvinnor.

 

* * * * *

 

Kamrater, det pratas mycket om att våga ta debatten. Med rasister, om rasistiska förslag och kring invandring, flyktingar och muslimer. Precis som om detta skulle vara något det inte talas om. I varenda morgonsoffa och debattprogram ska islam, förorten och religiös klädsel ventileras. Knappast är det heller något som det krävs mod för att diskutera. Medan eliterna koketterar med sin vilja till att debattera, sparkar de nedåt och underblåser rasistiska strömningar. Vi däremot ska ta debatten om massarbetslösheten, om nedskärningspolitiken, om rätten till en vettig bostad. Och inte minst våga ta debatten om en human och mänsklig flyktingpolitik.

 

Vår flyktingpolitik grundas i det avgörande principiella ställningstagandet: alla människor har rätt till en fristad. Det är en utgångspunkt som står i skarp kontrast till dagens omänskliga och brutala flyktingpolitik. Sverige utvisar personer med uppenbara skyddsbehov och runt EU byggs murarna mot omvärlden allt högre. Det är en kall och cynisk politik, som undergräver rätten till asyl och som förvägrar människor en fristad.

 

Det är hög tid att bryta EU:s makt över svensk flyktingpolitik. För den som är på flykt måste det finnas lagliga vägar in till Europa, och just därför kräver vi att Fästning Europa rivs. Sveriges flyktingpolitik ska bygga på solidaritet. Flyktingar som kommer hit ska behandlas som människor och alla som är i behov av skydd ska få stanna. Ung Vänster kräver ett stopp för massutvisningspolitiken, vi kräver amnesti åt papperslösa och vi kräver att Sverige avbryter deportationerna till Irak och Afghanistan. Ung Vänster försvarar rätten till asyl, vi står upp för alla människors rätt till en fristad och vi fortsätter gå i första ledet i kampen mot rasism.

 

* * * * *

 

Mötesdeltagare, första maj är en dag för att manifestera vår internationella solidaritet. Runt omkring i vår omvärld plågas folket av högerns hantering av den ekonomiska krisen. I Europa döms miljontals människor till fattigdom och arbetslöshet. När överklassen har tagit springnota, får arbetarklassen betala priset för en kris med ursprung i ett system, där bonusdirektörer och börsklippare har kunnat skratta hela vägen till banken. Med massarbetslöshet, enorma nedskärningar och stora lönesänkningar ska kapitalet till varje pris hållas skadelöst. Åtstramningspolitiken slår sönder livet för människor och krossar drömmar om framtiden.

 

Vår solidaritet riktar sig till folken i Europas hårdast drabbade krisländer. Deras kamp mot nedskärningar och massarbetslöshet är också vår. Vänsterns svar på krisen måste ta folken ur den sociala katastrofen och lägga grunden för ett nytt ekonomiskt system. Nyliberalismen har nått vägs ände och kapitalismens kris har socialistiska lösningar.

 

* * * * *

Kamrater och första maj-firare, vi tillhör inte dem som sparar socialismen till högtidstalen. Vår socialism är inte tankar och idéer för morgondagen, den är en uppmaning till förändring här och nu. Vår kamp för socialism och människovärde är verklighetsnära och konkret. Den förs överallt. I varenda svensk stad, på glesbygden och i förorten. På varje arbetsplats, varenda fritidsgård och i varje skola. I hela vår omvärld och i vårt eget bostadsområde.

 

För visst är det så som Jenny Wrangborg skriver i dikten Ett nytt språk:

 

jag tänker mig socialismen

inte som en tanke

utan som en handling

 

Tack.

Sida 8 av 12« Första...678910...Sista »