Vi tar kampen

Sverige är idag rikare än någonsin. Problemet är inte att det saknas pengar för att alla ska kunna leva ett bra liv – problemet är fördelningen. Ung Vänster är socialisterna som tar kampen mot klasskillnader och orättvisor. Vi är det feministiska vänsteralternativet som tar kampen mot sexuella trakasserier i skolan, står upp för välfärden och ser maktstrukturerna bakom orättvisorna. Ung Vänster är aktivisterna som alltid agerar för förändring.

Politik är ingen tävling om vem som är bäst på att ta ansvar eller duktigast på att förvalta statsfinanserna. Politik handlar om våra liv och om vem som har makten. Idag är vardagen för unga präglad av otrygghet, men så behöver det inte vara. Den politiska kampen handlar om våra livsvillkor. Om inte vi organiserar oss för att ta tillbaka makten över våra liv så kommer den att ligga i händerna på någon annan. Då kommer klassamhället och könsmaktsordningen fortsätta styra våra möjligheter och våra villkor.

Det är när vi organiserar oss tillsammans som vi kan förändra. Vår styrka är att vi är aktivister som kämpar i vardagen och vår organisering grundas i solidaritet; gemensam kamp för gemensamma intressen. Vi är starka tillsammans och vet att människor som håller ihop alltid kan förändra mer än vad som först verkar möjligt.

Varje dag, också när det inte är val är det vi som tar kampen. Ung Vänster består av feminister, socialister och aktivister som organiserat sig tillsammans. Bli en av oss och var med i kampen för ett samhälle där din bakgrund inte avgör dina möjligheter. Kom med i kampen för jämlikhet och rättvisa, mot högerpolitik och rasism. Gå med i Ung Vänster här.

Tid för socialism

Ingen som lever i Sverige kommer undan klassamhället. Ojämlikheten skär igenom varje del av vardagen, men får olika konsekvenser för olika människor. Medan några få lever i lyx och överflöd blir vi fler som tvingas till otrygghet och oro för att pengarna inte ska räcka till slutet av månaden. Klass handlar om makt. Trots att Sverige är rikare än någonsin växer klyftorna. Det krävs jämlikhet och rättvisa för att vi ska få makten över våra liv.

Istället har klassamhället hårdnat under lång tid. Marknadens makt har ökat på vår bekostnad. Allt mer av det som vi tidigare styrde över tillsammans har blivit privatiserat och drivs av vinstintressen istället för samhällsbehov. På arbetsmarknaden har våra villkor blivit otryggare medan de som äger företagen fått mer makt. Lönerna har hållits tillbaka, vinsterna ökat och skatterna har sänkts. Sverige har blivit det land i västvärlden där klasskillnaderna ökat snabbast.

Det finns en avgörande skillnad mellan Ung Vänster och andra ungdomsförbund – inga andra står för samma systemkritik som vi. Vi är socialister eftersom vi vägrar att acceptera ett system som bygger på ett litet fåtals rikedom. Ung Vänster vill se ett annat Sverige – ett socialistiskt samhälle där makt och resurser fördelas jämlikt.

Ung Vänster är ett socialistiskt och feministiskt förbund som kämpar för ett samhälle där vår bakgrund inte avgör vår framtid. Ofta får vi höra att socialismen är en fin tanke som inte fungerar i verkligheten. I en tid där klyftorna ökar, klimathotet förvärras och en miljard människor svälter – inte för att det saknas resurser utan på grund av hur de är fördelade – är det tydligt att det är kapitalismen som är ohållbar och inte fungerar i verkligheten.

Det är både nödvändigt och möjligt att förändra världen, men jämlikhet och rättvisa kommer aldrig av sig själv. Det är genom att vi är många som tar ställning och organiserar oss som vi tillsammans kan göra skillnad. Ta ställning och gå med i Ung Vänster du också.

 

 Frågor och svar: 
Vad är socialism?
Ett socialistiskt samhälle är ett samhälle där storföretagen ägs gemensamt och där ekonomin styrs demokratiskt. Det är ett samhälle där principen ”en person – en röst” också omfattar ekonomins område.
Varför ska man vara socialist?
Dagens kapitalistiska samhälle bygger på att ett litet fåtal blir rika på alla andras arbete. Det är orsaken till varför vi lever i ett klassamhälle och som socialister menar vi att det är djupt orättvist. Vi vill ha ett jämlikt samhälle där det inte är vilken bakgrund man har som avgör vilka villkor man har och hur mycket makt man har över sin egen situation. Faktum är också att de flesta skulle tjäna på ett socialistiskt samhälle, då äger vi storföretagen gemensamt och ekonomin styrs demokratiskt.
Vad kan man som socialist göra här och nu?
Socialismen är ingen lösryckt idé om framtiden, utan en kamp som börjar här och nu. Det viktigaste man kan göra som socialist är att organisera sig. Samhället är alltid möjligt att förändra, men har aldrig förändrats i en progressiv riktning utan att människor har slutit sig samman och tillsammans kämpat mot gemensamma mål. På ett politiskt plan handlar det om att ta strid mot privatiseringar och vilja utöka det vi styr gemensamt, ta kampen för trygghet på arbetsmarknaden och minskade klasskillnader och orättvisor.

Ett Sverige för oss

Det är ingen slump att unga har otrygga jobb och att det inte finns tillräckligt med lägenheter samtidigt som riskkapitalister kan göra miljonvinster i välfärden. Det beror på politiska vägval. Vi som är unga betalar ett högt pris för högerregeringens politik. I deras Sverige bestäms våra möjligheter av vår bakgrund och makten över våra liv begränsas av vilka vi är. Att vara rik har aldrig varit lättare, medan livet för alla oss andra har blivit allt svårare.

Ung Vänster kräver nu ett Sverige som byggs för oss vanliga ungdomar och vi organiserar oss tillsammans för att kämpa för det. Samhället är alltid möjligt att förändra, men förändras aldrig av sig själv. För att göra skillnad måste man organisera sig. På valdagen den 14 september kan vi byta riktning. Sverige ska bli ett land där kampen för jämlikhet och rättvisa sätts i centrum. Vi ska ha fasta jobb med löner som går att leva på, en välfärd utan privata vinstintressen och rätt till en egen bostad. Vi har valt sida – har du?

 

Här hittar du vår valplattform.

 

 Vad tycker vi? 

Fasta jobb med löner som går att leva på
När arbetslösheten är hög kan arbetsgivarna välja och vraka och försämra våra arbetsvillkor. Idag har de flesta unga en tidsbegränsad anställning istället för ett fast jobb. Otryggheten och den höga arbetslösheten gör oss till en reservarbetskraft, som kallas in när det är mycket att göra men som försvinner först när det börjar gå dåligt. De osäkra arbetsvillkoren är bekväma för chefen, men för oss leder de till stress och att vi förlorar makten över vår vardag. Ung Vänster kräver arbete åt alla och trygga villkor på jobbet.
Riv ner sorteringsskolan
Efter decennier av högerpolitik har den svenska skolan blivit en effektiv sorteringsmaskin, som förstärker klasskillnader istället för att motverka dem. För att skolföretagens vinster ska bli så höga som möjligt pressar privata skolor ned antalet lärare, struntar i att ha skolbibliotek och drar ned på resurser till kuratorer och skolsköterskor. När nästan var tredje elev efter tre år lämnar gymnasiet utan ett slutbetyg då har vi inte råd att fortsätta vinstslöseriet. Ung Vänster kräver ett slut på vinstjakten i skolan.

Bygg bort bostadsbristen
Över en kvarts miljon unga söker en bostad. Den som inte har pengar på banken, eller många år i bostadskö, kan antingen inte flytta hemifrån eller får i bästa fall nöja sig med ett dyrt och osäkert andrahandskontrakt. Det byggs för lite och det som byggs är alltför ofta bostadsrätter, eller dyra lyxbyggen som vi inte har en chans att betala för. Ung Vänster kräver ett modernt miljonprogram för att bygga bort bostadsbristen.

Feministisk offensiv

Vi lever i en könsmaktsordning där killar har mer makt på samhällets alla områden, på bekostnad av tjejers makt över sin vardag, sin kropp och sitt arbete. I valplattformen kräver vi ett Sverige för oss, en viktig del av det handlar om jämställdhet och rättvisa mellan könen. Under två veckor I juni kommer hela Ung Vänster fokusera på att driva på för en feministisk offensiv.

FEMINISM HANDLAR om makt och kön. Trots att vi många gånger får höra att Sverige är jämställt märker vi hur orättvisorna finns överallt i samhället. Män har fortfarande mer makt än kvinnor och många av de största samhällsproblemen handlar om könsmaktsordningen.

HALVA MAKTEN OCH HELA LÖNEN PÅ JOBBET. Idag är det de kvinnodominerade yrkena som har sämst villkor och en majoritet av alla unga tjejer har en otrygg anställning, samtidigt ökar inkomstskillnaderna. Vi kräver fasta jobb, individualiserad föräldraförsäkring och rätt till heltid.

VÄLFÄRD FÖR JÄMSTÄLLDHET. Det är kvinnor som får betala för skattesänkningar och vinster i välfärden. De sliter ut sig på jobbet och får ta hand om dem som inte får plats i vården. Vi kräver ett stopp för vinstslöseriet och upprustning av välfärden.

RÄTTEN ATT MÅ BRA. Samtidigt som allt fler unga tjejer mår allt sämre skär många skolor och kommuner ner på stöd och hjälp. Vi kräver tillgängliga kuratorer och skolsköterskor på varje skola och minst en ungdomsmottagning per 3000 unga.

RÄTTEN TILL SIN EGEN KROPP. Att själv ha makten över sin kropp är grundläggande för att vara trygg och må bra. Vi kräver feministiskt självförsvar i skolan och gratis preventivmedel till alla unga.

LÄGG SKULDEN DÄR DEN HÖR HEMMA. Trots att mäns våld mot kvinnor är ett enormt samhällsproblem är det alldeles för få förövare som döms. Vi kräver en samtyckeslagstiftning och obligatorisk utbildning för samtliga instanser inom rättsväsendet i frågor som rör mäns våld mot kvinnor.

Ta makten tillbaka

EU är odemokratiskt och byråkraterna i Bryssel fattar sina beslut långt över människors huvuden. I spåren av den ekonomiska krisen har folket tvingats betala för bankernas spekulation. I länder som Grekland och Spanien är nästan varannan ungdom arbetslös. Krispolitiken leder till enorma nedskärningar i välfärden och i takt med att fattigdomen breder ut sig berövas människor såväl tryggheten som makten över sina liv. Samtidigt fortsätter bankerna att göra enorma vinster.

Vi har valt sida och vill gå i en annan riktning. Medan överklassen kämpar för högre vinster och lägre skatter, tar vi kampen mot arbetslöshet och nedskärningar. Kapitalismens kris har socialistiska lösningar. Högern sätter bankernas vinster i första rummet, vi sätter solidariteten främst.

Vi är motståndare till EU eftersom det är en odemokratisk och överstatlig union, där företagens intressen av högre vinster alltid sätts i första rummet. Internationella samarbeten är nödvändiga, men ska ske utifrån demokratiska principer och sociala rättigheter. Vi vill ta makten tillbaka så att den inte ligger i händerna på byråkrater och högerkrafter i Bryssel. Därför vill vi omförhandla Sveriges medlemsvillkor, bland annat så att fackliga rättigheter överordnas den inre marknaden och så att vi kan gå före i miljöpolitiken. Ung Vänster står upp för internationell solidaritet, medan EU:s murar mot omvärlden försvårar verkliga internationella samarbeten.

 

 Vad tycker vi? 

Men internationella samarbeten är ju jätteviktiga?
Absolut! Men världen är faktiskt större än enbart Europa. På många områden ser vi att EU bygger murar mot omvärlden och försvårar givande samarbeten mellan fria demokratier. Vi tycker internationellt samarbete är viktigt, men vi vill inte se överstatlighet utan mellanstatliga samarbeten som respekterar varje lands rätt till självbestämmande. 
EU behövs för klimatet!
Vi behöver internationellt samarbete och globala avtal för att lösa klimatkrisen. Idag ser vi däremot hur EU snarare utgör en bromskloss i förhandlingarna om ett globalt avtal med bindande utsläppsminskningar. Klimathotet är inte begränsat till Europa, utan det gäller hela världen och därför behöver vi internationella samarbete som är större än enbart EU. Och dessa samarbeten ska vara mellanstatliga.
Varför ställer Vänsterpartiet upp i valet om man inte vill att Sverige ska vara med i EU?
Vi vill lämna EU för att vi tycker att EU har för mycket makt över det som händer i Sverige, makt som istället borde ligga hos det svenska folket. Men just för att EU är en mäktig aktör så kan den inte överlåtas enbart till högern eller till EU-förespråkare. Det krävs kritiska röster på plats i Europaparlamentet som försöker driva på för vänsterpolitik och som gör sitt yttersta för att begränsa EU:s makt. 
Vad ska man göra åt kvinnors rättigheter pressas tillbaka på olika håll i Europa?
Det handlar om att driva på och mobilisera för en politik som stärker kvinnors ställning och som utvidgar kvinnors rättigheter. Det är människor som organiserar sig som förändrar samhället och vi behöver runtomkring i Europa få en starkare kvinnorörelse. Ung Vänster kämpar för detta varje dag och Vänsterpartiet har gjort mycket i Europaparlamentet för att lyfta kvinnors villkor och ställa krav på förändringar. Kom med oss du också så kan vi göra mer för att förändra.
Om man ska samma löner kommer det inte komma några utländska arbetare hit.
Det visar i så fall tydligt hur arbetsgivarna utnyttjar arbetare från andra länder med lägre löner bara för att få högre vinster. Arbetare ska inte ställas mot varandra och konkurrera med varandra. I Sverige ska alla som jobbar ha svenska kollektivavtal.
Varför ska en polsk snickare ha samma lön som en svensk? Lönerna är ju lägre i Polen.
Men snickaren jobbar ju i Sverige. Självklart ska det inte spela någon roll om man är polack eller svensk för vilken lön man får. Sedan är det också så att om inte vi allihop står upp för kollektivavtalen och de löner och villkor som vi har kämpat oss till, då kommer det i förlängningen leda till att lönerna sänks för alla som jobbar.
Vad vill ni göra mot krisen?
Det är mycket som behöver göras, men det första är att avbryta åtstramningspolitiken. Den nuvarande krispolitiken förvärrar den ekonomiska situationen och har skapat en social katastrof. I länder som Grekland och Spanien breder fattigdomen ut sig och massarbetslösheten biter sig fast. Välfärden monteras ned och fattiga människor blir beroende av välgörenhet. Samtidigt pumpar EU in miljarder i bankerna. Vi står upp för folken i de hårdast drabbade krisländerna, och högern står upp för storföretagen och storbankerna.
På vilket sätt ligger EMU bakom krisen?
EMU tvingar på euroländerna en ränte- och valutapolitik som inte passar för någon. Detta gjorde att tyskt överskottskapital svämmade över länder som Grekland och Spanien. Det skapade finansbubblor som sprack och som senare orsakade skuldkrisen. EMU försvårar också för länder att ta sig ur krisen eftersom man inte kan anpassa räntan eller växelkursen till den egna konjunkturen.
Måste vi inte vara med i EU för att kunna bekämpa gränsöverskridande brottslighet?
Självklart kräver gränsöverskridande brottslighet ett internationellt samarbete, men internationella samarbeten behöver inte innebära överstatlighet. Ung Vänster är för polisiärt samarbete över nationsgränserna men vill inte lämna makt till EU att bestämma över hur brottsbekämpningen ska se ut i Sverige.

 

 

 

Var ska vi bo?

Över en kvarts miljon unga söker en egen bostad. Samtidigt byggs det knappt några hyresrätter för oss unga. Vi kräver ett modernt miljonprogram för att lösa bostadsbristen.

Läs mer om vår kampanj Var ska vi bo? här.

 

 

Riv murarna

Idag utvisas människor trots skyddsbehov och uppenbara asylskäl. Människor som riskerar livet på grund av sin religion, sexuella läggning eller sina politiska åsikter skickas tillbaka till förföljelse, våld och förtyck. Sveriges flyktingpolitik är omänsklig och brutal. Fler måste kunna få komma till hit och söka asyl och fler måste få stanna. Alla människor har rätt till en fristad.

Gå till kampanjhemsidan.

 

 

 

Respekt till yrkesprogrammen

Respekt till yrkesprogrammen

Regeringen har försämrat utbildningen för yrkeselever. För att unga ska få en starkare ställning på arbetsmarknaden krävs det omvända. Utbildningen måste komma närmare yrkeslivet, behörigheten till högskolan återinföras och kvalitén på APL höjas. Framtidens byggjobbare och förskollärare ska ha den bästa tänkbara utbildningen.

Gå till kampanjhemsidan.

 

 

 

Generation: Otrygg

Att vara ung i dagens Sverige är lika med att vara otrygg. Vi är arbetslösa, bostadslösa och uppväxta med försämringar och nedskärningar. Vår generation behandlas som en slit- och slängvara av politiker och arbetsgivare, samtidigt som miljonvinsterna rullar in för företagen och de rika får skattesänkning på skattesänkning. Det är dags att ta från de rika och ge till oss unga.

Gå till kampanjhemsidan.

Inga fler ursäkter

Sverige kallas ibland för ett av världens mest jämställda länder. Trots det har vi fortfarande mycket kvar att göra. Tjejer tvingas fortfarande ta de otryggaste jobben, det mesta hemarbetet och inkomstskillnaden mellan män och kvinnor ökar. Samtidigt kommer larmrapporter om att unga tjejer mår allt sämre, många upplever oro, stress eller ångest. Några av de grövsta uttrycken för den ojämlikhets som finns är mäns våld mot kvinnor. Rädslan för att utsättas för ett övergrepp är någonting som begränsar många tjejers liv.

Det är dags för ett Sverige där unga tjejers liv tas på allvar. Det räcker med snack och ursäkter från rektorer, politiker och media. Det är dags för jämställdhet på riktigt!

Besök Ung Vänsters kampanjsida här.

Sida 2 av 3123