En våldtäkt är en våldtäkt är en våldtäkt

I veckan har en debatt lyfts upp om våldtäkt inom äktenskapet. Kammaråklagare Rolf Hillegren har flera gånger tydligt visat sin förlegade syn på våld mot kvinnor. För honom måste mannen med fysiskt våld tvingat kvinnan till sex för att det ska kallas våldtäkt. Att ha sex mot någons vilja, borde enligt Hillgren inte vara ett brott mot lagen, utan snarare ses som ett ettiketsbrott. Hans uttalande är både absurt och kränkande.

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) uppgår mörkertalet när det gäller anmälningar av sexualbrott till 75%. Tre av fyra kvinnor anmäler aldrig. Det är allvarligt att kvinnor idag har ett så lågt förtroende för rättsväsendet, och oroväckande att högt uppsatta åklagare driver på en utveckling mot ett samhälle där kvinnors kroppar inte är deras ens i lagens mening. Rolf Hillgren och hans gubbkompisar har definitivt inte fått fler tjejer att våga berätta om vad deras pojkvänner, kompisar eller män har gjort mot deras vilja.

En av de mest grundläggande rättigheterna är rätten till sin egen kropp. Rätt att säga nej till sex, oavsett om det är till en främmande man eller, som oftast, en killkompis eller den äkta maken. En våldtäkt är en våldtäkt.

Problemet med dagens sexualbrottslagstiftning är att bevisbödran ligger på offret som ska bevisa att hon inte ville. Det är dags med en samtyckeslagsftitning som ställer krav på att försäkra sig om att man inte har sex med någon mot dennes vilja.

Hillegren tycker att det räcker om kvinnors grundläggande rättigheter beskrivs i veckotidningarnas etikettspalt, istället för i lagtext. Vi tycker snarare att det räcker med korkade inlägg från Hillegren. Kasta ut honom – mot hans vilja, men utan våld.

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 20090823

För mer information, kontakta

Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-24 12 13

Elisabeth Biström, informationsansvarig
elisabeth.bistrom@ungvanster.se, 070-203 82 04

Avklarat uppdrag i Afghanistan?

Det har nu gått närmare åtta år sedan ett femtiotal svenska killar och tjejer skickades till Afghanistan. Truppens storlek har sedan dess växt till omkring 500 soldater och uppdraget ändrat karaktär. ISAF-styrkan, där Sverige ingår, är inte en fredsbevarande styrka med målet att skydda civila biståndsinsatser. Allt större del av uppdraget går istället ut på att delta i regelrätt krigföring mot afghanska motståndsgrupper.

Det är hög tid att fråga sig om det svenska deltagandet gett de resultat man hoppats på. Är Afghanistan idag mer demokratiskt, har kvinnornas ställning stärkts och har talibanerna besegrats? Svaret är tyvärr nej. Landet präglas av omfattande korruption, krigsherrar tillåts dela landet mellan sig och Afghanistan producerar idag 90% av all världens opium.

Men det största problemet är ändå att ockupationen skapat grogrund för växande fundamentalism. Det finns fler talibaner idag än när operationen inleddes. Det afghanska parlamentet har antagit en lag som förbjuder kvinnor att lämna hemmet utan sin makes tillstånd och dessutom legaliserar våldtäkt inom äktenskapet. Att som förespråkarna kalla det världens första feministiska krig blir uppenbart absurt.

Att se det nyss avklarade valet som en framgång är inte heller lätt för den som önskar en verklig demokrati. Män och kvinnor separeras i skiljda vallokaler, och det saknas valförrättare för att täcka kvinnornas lokaler. Männen har kontrollen över kvinnors röstkort, och med det deras röstande. Det strider också mot folkrätten att förrätta val under en pågående ockupation, just för att oberoende och möjligheten att välja fritt inte kan garanteras.

Den militära operationen i Afghanistan är på alla plan ett misslyckande. Den måste ersättas med politiska samtal och humanitärt bistånd, där den afghanska befolkningen ges förutsättningar att själva bygga upp sitt land.

Därför kräver Ung Vänster:

– Ett tillbakadragande av de svenska trupperna.
– Humanare asylpolitik – stoppa avvisningarna till Afghanistan.

 

 Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 20090823

För mer information, kontakta

Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-24 12 13

Elisabeth Biström, informationsansvarig
elisabeth.bistrom@ungvanster.se, 070-203 82 04

Ung Vänster på Hultsfredsfestivalen

Idag startar Hultsfredsfestivalen och Ung Vänster är förstås på plats. I Ung Vänsters tält ordnas folkomröstningar, frågesporter och tävlingar och festivalbesökarna får en chans att diskutera politik med Ung Vänster-aktivister.

– Vi besöker Hultsfredsfestivalen för att få tillfälle att träffa ungdomar och diskutera hur de drabbas av krisen och regeringens krisförstärkande politik. Ungdomsarbetslösheten är rekordstor och det är viktigt att unga får en möjlighet att engagera sig politiskt för en förändring, säger Ida Regin, förbundssekreterare för Ung Vänster, som är på plats i Hultsfred.

Ung Vänsters tält brukar vara välbesökt av folk som vill diskutera, handla böcker och pins, delta i aktiviteter eller bara hänga med vänsterfolk.

På torsdag kväll besöks Ung Vänsters tält av Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly. Festivalbesökarna får då tillfälle att träffa honom för att ställa frågor eller säga sin mening. Som traditionen bjuder kan festivalbesökarna avsluta helgen genom att komma till Ung Vänster-tältet och sjunga Internationalen på tolvslaget på lördagsnatten.

För mer information, kontakta:
Ida Regin, förbundssekreterare för Ung Vänster
Tfn 0730-42 41 87

Ung Vänster deltar på Arvikafestivalen

 

Ung Vänster på Arvikafestivalen

Under Arvikafestivalen det här veckoslutet kommer Ung Vänster att närvara för att träffa festivaldeltagare och prata politik. Nedan finns ett program för vad som händer i Ung Vänsters tält under dagarna.

Detta händer i Ung Vänsters tält

Ung Vänsters tält är bemannat mellan kl 11.00 och 23.00 varje dag under festivalen. I tältet ordnas aktiviteter som folkomröstningar, frågesporter och tävlingar och besökarna får en chans att diskutera politik med Ung Vänster-aktivister. Man kan också komma för att läsa ungdomsmagasinet Röd Press och dricka ett glas saft i värmen.

Torsdag

Temat för dagen är fildelning. På plats i tältet finns, David Öborn, redaktör för ungdomsmagasinet Röd Press. Kom och diskutera och samtala kring kultur, internet och fildelning.

Dagens folkomröstningsfråga lyder:

Ska det vara tillåtet att fildela för privat bruk?

Fredag

Temat för dagen är ungdomsrean på arbetsmarknaden. På plats i tältet finns Stefan Lindborg, ledamot av Ung Vänsters förbundsstyrelse och fackliga utskott. Han kan svara på frågor kring högerregeringens hetsjakt på ungdomar.

Dagens folkomröstningsfråga lyder:

Ska man ha lägre a-kassa om man blir arbetslös bara för att man är under 25?

Lördag

Temat för dagen är sorteringsskolan. I tältet kan du bland annat träffa Malin Persson, ombudsman för Ung Vänster Göteborg och Bohuslän som arbetat i kampanjen "Vem tjänar på sorteringsskolan?".

Dagens folkomröstningsfråga lyder:

Ska privata skolor få göra vinst?

För mer information

David Öborn, festivalgeneral, 0736-783425

Stefan Lindborg, Arvikaansvarig, 0704-591695

Lyckad Peace & Love-festival!

I helgen avslutades Peace & Love-festivalen i Borlänge. Ung Vänster var på plats under veckan med bokbordstält och aktivister från olika delar av Sverige. Ung Vänsters tält var den självklara mötesplatsen för ungdomar som ville snacka politik. Många diskussioner fördes kring fildelning, högerregeringen och förstås kring den växande ungdomsarbetslösheten.

För Ung Vänsters del, så väl som för arrangörernas, blev årets Peace & Love-festival mycket lyckad. Det delades ut tusentals med flygblad, nya medlemmar värvades och självklart blev det en del konserter och musik för de som var där och deltog. Nedan kan man se bilder från Ung Vänsters tält och flygbladsutdelningar. Ett stort tack till alla som besökte oss och på återseende nästa år!

NATO ut ur Norrbotten!

Den 8-16 juni samlar NATO till en omfattande militärövning i Sverige. Under namnet Loyal Arrow omvandlas Norrbotten till en arena för världens mäktigaste militärpakt. Detta är en historisk händelse som visar att Sverige inte är alliansfritt med sitt medlemskap i Partnerskap för fred och EU. Ung Vänster kräver ett stopp för denna övning. Aldrig tidigare har en NATO-ledd övning genomförts i ett land som inte varit medlem. Aldrig tidigare har det funnits sådan uppenbar risk för kärnvapen på svensk mark och aldrig tidigare har det varit så tydligt att regeringen Reinfeldt strävar efter ett svenskt NATO-medlemskap.

Ett medlemskap i USA-ledda NATO skulle leda till att Sveriges alliansfrihet och möjlighet till självständig utrikespolitik krossas. Det kan inte vi i Ung Vänster acceptera. Sverige riskerar att ytterligare dras in i imperialistiska anfallskrig där rika länder i väst med vapen tar makten hur och var de vill. NATO är ingen fredsstyrka, utan en aggressiv militärallians. Redan nu är vi en del av anfallskriget mot Afghanistan där svenska soldater leds av NATO-styrkor. Utan någon som helst demokratisk process fattar den svenska regeringen avgörande beslut helt över huvudena på folk. Det hela handlar om en smyganslutning till NATO.

Inom kort kommer utländska flyg och hangarfartyg, med stor sannolikhet bestyckade med kärnvapenmissiler, inleda övningen. Regeringen behandlar Norrbotten som Sveriges bakgård. Ett stort folkligt motstånd växer sig dock starkare. Omfattande protester planeras där vi ser det som självklart att delta. Ung Vänster värnar fred och alliansfrihet. Vi kräver att samarbetet med NATO avbryts och att militärövningen i Norrbotten stoppas.

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters riksting 090524

 

För mer information, kontakta
Elisabeth Biström, informationsansvarig för Ung Vänster
elisabeth.bistrom@ungvanster.se, 070-203 82 04

Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster
ida@ungvanster.se, 0738-24 12 13

Kapa flyget!

Mänskligheten står inför en katastrof av globala proportioner. Den rika världens överkonsumtion av olja och bensin leder till stigande havsnivåer, extrem torka, smältande polarisar, resurskonflikter och flyktingkatastrofer. Fossila bränslen är inte och kan aldrig bli en del av en hållbar utveckling.  

En stor del av koldioxidutsläppen kommer från trafiken och transporterna där en av de största klimatbovarna är flyget. Det är orimligt att det många gånger är billigare att ta flyget istället för tåget när man reser korta sträckor inrikes. Många flygsträckor skulle kunna ersättas med snabbtåg, en utbyggd järnväg och kraftigt sänkta biljettpriser hos SJ.

Tillsammans med flyget står lastbilar och privatbilism för hela 45 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. En stor del av transportsektorns föroreningar går att minska redan idag genom relativt enkla åtgärder. En sådan åtgärd kan vara att satsa på bland annat kollektivtrafik. Det bästa sättet att få fler människor att ta bussen till jobbet eller skolan är att göra den gratis. Ung Vänster kräver att nolltaxa för kollektivtrafik införs i hela landet. Faktum är att de flesta skulle tjäna på att den gemensamma trafiken finansierades via skatten istället för genom avgifter.

Högerregeringen saknar lösningar på miljöproblemen. Istället för en ny järnväg så byggs nya motorvägar. Istället för att satsa på kollektivtrafik så togs flygskatten bort. Vinstintresset går före vår rätt till hållbar utveckling. De klimatåtgärder som idag akut behövs för att lösa klimatkrisen kan inte vänta. Vi behöver radikala lösningar nu. Ung Vänster kräver en avgiftsfri kollektivtrafik och att allt inrikesflyg söder om Sundsvall stoppas omedelbart. Slopa avgifterna, kapa flyget!

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters riksting 090524

 

För mer information, kontakta
Elisabeth Biström, informationsansvarig för Ung Vänster
elisabeth.bistrom@ungvanster.se, 070-203 82 04

Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster
ida@ungvanster.se, 0738-24 12 13

Mer demokrati – mindre makt till EU

Om två veckor går Sverige liksom övriga Europa till val. Vi ska välja ledamöter till Europaparlamentet och valdeltagandet förväntas bli rekordlågt. Anledningen är att folk inte känner att de kan påverka EU och den förda politiken. Det stora problemet är att folket har rätt.

Valrörelsen har gått ut på att försöka visa på en skillnad mellan höger och vänster – mellan moderater och socialdemokrater i Europaparlamentet. I själva verket är moderater och socialdemokrater överens i 89 procent av omröstningarna i Europaparlamentet. Debatten innehåller hyckleri på högsta nivå. Det politiska etablissemanget har i debatten försökt spela EU-kritiker, trots att deras faktiska politik är den motsatta. Samma partier som i december röstade för ett svenskt undertecknande av Lissabonfördraget, ett fördrag som ger EU fler befogenheter på de nationella parlamentens bekostnad, hävdar att det nationella självbestämmandet ska öka. Samma partier som struntade i att kräva undantag för den svenska arbetsmarknadsmodellen efter Vaxholmsdomen uttalar sitt stöd för kollektivavtalen.

Vi vet varför de måste göra det. De gör det för att majoriteten av det svenska folket är kritiska till den politik som förs i EU.

I och med det demokratiskt mycket tveksamma klubbandet av Lissabonfördraget tar unionen ytterligare ett antal kliv i överstatlig riktning. Fler frågor försvinner från det vi kan besluta om på nationell nivå och stora länder ges rätten att köra över små i ministerrådet. Dessutom är politiken mer än tidigare fastslagen på förhand. Fördragets politiska inriktning är tydlig – en nyliberal frihandelspolitik, med avregleringar och privatiseringar ska bedrivas i hela unionen, oavsett partifärg på dem som råkar vinna de nationella valen. Det är en högerpolitik, samma politik som de senaste trettio åren lett till ökande klyftor och massarbetslöshet, som är huvudorsaken till den ekonomiska krisen. Den politiken är redan fastställd och i princip omöjlig att ändra på. Den som säger att vi är med för att påverka har antingen inte förstått hur EU fungerar, eller ljuger.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen står under ett konkret hot. Domen mot fackförbundet Byggnads i Vaxholmsmålet innebär att EG-domstolen skjutit den svenska arbetsmarknadsmodellen i sank, och öppnat upp för en svensk arbetsmarknad där lönen sätts efter ursprungsland, där lettiska arbetare är värda mindre än svenska. Det är uppenbart att i EU står den öppna inre marknaden och företagens rätt att göra vinst över rätten till lika lön. Trots att den svenska modellen har stort stöd har regeringen liksom den socialdemokratiska oppositionen struntat i att av EU kräva undantag för den i Lissabonfördraget.

En av de största utmaningarna världen står för idag är hanteringen av klimathotet. Tvärtemot vad EU-anhängare säger är EU ett stort hinder i kampen för en ekologiskt hållbar värld. EG-domstolen straffar konsekvent länder som har för hård miljölagstiftning. Det så kallade klimatpaketet som antogs i december är alldeles för lamt – koldioxidutsläppen ska inte ens minska med det som FN:s klimatpanel satt upp som minimimål. Stora miljöbovar som flyget och den tunga industrin ska även i fortsättningen till stor del undantas från handeln med utsläppsrätter, eller få dem gratis. Det är uppenbart att de intressen som styr i EU – de europeiska storföretagen – struntar i miljön. Möjligheten att kombinera ett medlemskap i EU med en bra, radikal klimatpolitik är mycket liten. Det märks också på att de två länder i Europa som just nu främst driver på internationellt i klimatfrågan och som själva driver mest progressiv klimatpolitik är Norge och Schweiz – två länder som står utanför EU.

Ung Vänster kräver att de demokratiska bristerna i EU åtgärdas, att den svenska välfärden räddas från den nyliberala EU-politiken, att den svenska arbetsmarknadsmodellen ges undantag och att EU börjar driva en bättre miljöpolitik. Men vi inser också att de stora problem som finns i EU inte är några barnsjukdomar, utan inbyggda i systemet. EU är den ekonomiska elitens projekt, där man medvetet och systematiskt begränsar vår möjlighet att som medborgare påverka den förda politiken. Därför är och förblir vårt viktigaste krav att Sverige ska lämna EU.

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. I det valet finns egentligen två alternativ. 1 Man kan rösta på ett av de EU-positiva partierna, om det man vill är att mer makt ska flyttas från Sverige till Bryssel. Eller så kan man lägga sin röst på Vänsterpartiet. Det garanterar att den rösten går till ett parti som kommer att lägga all sin energi på att motverka överstatlighet, kämpa emot alla försök att urholka vår arbetsmarknadsmodell och stå upp för en bättre miljöpolitik. Mer demokrati – mindre makt till EU. Rösta på Vänsterpartiet den 7 juni!

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters riksting 090524

 

För mer information, kontakta
Elisabeth Biström, informationsansvarig för Ung Vänster
elisabeth.bistrom@ungvanster.se, 070-203 82 04

Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster
ida@ungvanster.se, 0738-24 12 13

 

Ung Vänster ordnar EU-valupptakt på riksting

I Gubbängen i Stockholm pågår Ung Vänsters riksting. Under lördagen står EU-valet i fokus. Strategin för de sista veckorna ska slipas, och de över hundra rikstingsombuden kommer under dagen att ge sig ut på stan för att hålla torgmöten, knacka dörr och dela ut valmaterial.

– Vi ska informera om valet och uppvigla människor att rösta EU-kritiskt. Många är skeptiska till EU. Man känner att Bryssel är avlägset och tycker sig ha för dålig koll för att gå och rösta. Det är tydligt att EU lider av stora demokratiska brister. Just därför behövs det EU-motståndare i parlamentet, säger Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster.

Mellan klockan 21.30-15.30 kommer de cirka hundrafemtio rikstingsdeltagarna att genomföra kampanjaktiviteter i Farsta, på Medborgarplatsen, på Norrmalmstorg och i Gubbängen. Hanna Löfqvist som är andra namn på Vänsterpartiets EU-vallista kommer att delta med tal på Medborgarplatsen.   

Program och information om rikstinget hittas på www.ungvanster.se/

För mer information, kontakta:

Elisabeth Biström, informationsansvarig: 070-203 82 04, elisabeth.bistrom@ungvanster.se

Ung Vänster kräver kärnkraftsstopp år 2020 i nytt klimatprogram

År 2020 ska kärnkraften vara avvecklad, och Sveriges utsläpp av växthusgaser ha minskat med 40 %. Det kräver Ung Vänster i det klimatpolitiska program som under fredagen och lördagen diskuterades på förbundets riksting, som just nu pågår i Gubbängen i Stockholm. För att nå målen krävs kollektiva åtgärder, som satsningar på utbyggd kollektivtrafik, och statliga investeringar i förnyelsebar energi.

– Vår klimatpolitik handlar om att hitta lösningar som fungerar. Klimatdebatten idag handlar i alltför hög utsträckning om hur den enskilde ska kunna konsumera oss ur klimatkrisen. Men problemen är större än att de går att lösa genom att någon köper en lågenergilampa eller en miljöbil – det måste till kollektiva åtgärder, säger Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster.

 

För mer information, kontakta:

Elisabeth Biström, informationsansvarig: 070-203 82 04, elisabeth.bistrom@ungvanster.se 

Sida 48 av 63« Första...102030...4647484950...60...Sista »