Demonstrera och fördöm USA:s ockupation av Irak!

På lördag uppmärksammans att det är 3 år sedan USA inledde sin folksrättsvidriga ockupation av Irak.Runt om i landet arrangeras protestmöten och demonstrationer.

Saknas någon aktion? Skicka information till info@ungvanster.se. Listan på arrangemang kommer att uppdrateras hela veckan.

STOCKHOLM:
Demonstration
Samling 13:00 Sergels Torg
USA ut ur Irak!
Inget svenskt stöd till USA:s krigspolitik!
Inget krig mot Iran
Stoppa USA:s militära upptrappning i Latinamerika
Stoppa vapenexporten till USA och Storbritannien
Stoppa vapenexporten till Israel
Sverige ut ur Afghanistan
Ockupationerna av Irak och Palestina måste upphöra nu!
Försvara folkrätten

Arr: Nätverket mot krig

GöTEBORG:
Demonstration
USA ut ur Irak! Erkänn irakiernas rätt till självbestämmande och motstånd
13:00, Avmarsch från Götaplatsen mot Gustav Adolfs Torg

Arr: Fredskoalitionen, Nätverket Stoppa USA:s krig

MALMö:
Manifestation
Samling 12:30 Gustav Adolfs Torg
USA ut ur Irak – omedelbart och villkorslöst!
Stöd irakiernas motståndskamp!

Arr: Irakkommittén i Malmö

UPPSALA:
Demonstration mot ockupationen av Irak och till stöd för irakiernas kamp mot ockupationen.
Samling 12:30, Slottsbacken/Odinslund
USA ut ur Irak!
Inget svenskt stöd till USA:s ockupation!
Solidaritet med Iraks kamp för frihet!

Arr: Uppsala Fredskoalition

LUND:
Flygbladsutdelning
Mer information inom kort! Kontakt: lund@irakkommitten.se

Arr: Irakkommittén i Lund, SP, VSF m fl

JöNKöPING:
Protestmöte
Samling kl 12:00, Hoppets torg
USA ut ut Irak!
För ett fritt Palestina
Stöd motståndskampen!
Eftermöte på Munksjögården kl 13:00

Arr: Nätverket mot krig i Jönköping

öSTERSUND:
Demonstration
Samling 13.00, Stortorget
USA-alliansen ut ur Irak!
Stöd motståndet i Irak!

Arr: Nätverket för global fred och demokrati, östersund

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Ung Vänster stödjer Umeåuppropet!

Umeåuppropet vill få stopp på vardagsrädslan. Det offentliga rummet är inte offentligt om bara vissa känner sig trygga där. När kvinnor avstår kvällspromenader eller festen så är det offentliga rummet inte längre till för alla. Kvinnors vardagsrädsla gänger ihop med mäns våld mot kvinnor. Bara genom att ta kvinnors upplevelser av våld och hot i det offentliga rummet och i hemmet å allvar kan vi komma åt vardagsrädslan. För det krävs politiska lösningar.

Gå in och läs Umeåuppropet, och agera för förändring, mot vardagsrädslan!

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Vi tar ställning mot EU:s terrorlista

Fredrik Malm, Luf, är upprörd över att vi aktiverat oss mot EU:s lista över påstådda terroristorganisationer. (GP 30/1). EU:s terrorlagstiftning hotar grundläggande mänskliga och politiska rättigheter som yttrande- och föreningsfrihet. Dessa lagar lättar från centrala rättsprinciper om enskilt ansvar för konkreta handlingar. I stället utnyttjas kollektiv bestraffning och politisk kriminalisering av sådant som makthavarna för stunden anser vara hotfullt.

Motstånd mot ockupation och förtryck kan bli grund för att på lösa boliner döma inte bara dem som finns i en organisation, utan också alla som på ännu lösare grunder "kopplas" till organisationer. "Terrorism" kan användas som samlingsbeteckning på vad som helst, och få bisarra följder för enskilda. Ett av otaliga exempel på detta är när beslut i Vita huset gjorde svenska medborgare, de så kallade Somaliasvenskarna, rättslösa utan några som helst bevis.

Det är mot dessa lagar som man måste protestera på olika sätt. I Danmark agerade föreningen Oprør, genom pengainsamlingar till sekulära politiska organisationer på den av EU godtyckligt framtagna listan. Det har lett till att en av föreningens talesmän åtalats och att domstol gett klartecken för att polisen ska ta ned uppropet från föreningens hemsida!

Det upprop vi som privatpersoner undertecknat syftar till att reagera mot det som minner om utvecklingen på 30-talet och solidarisera oss med det danska initiativet. När våra företrädare i regeringen sviker eller står handfallna, måste vi som medborgare själva genom aktiv handling värna våra grundläggande rättigheter. Här hoppas vi att genom ett personligt risk- och ställningstagande väcka liv i debatten om rättssäkerhet och brottsbekämpning och att Sverige ska göra som Norge nyligen gjorde; skrota EU:s terrorlista.

Malm försöker göra vårt motstånd mot terrorlagarna till ett aningslöst stöd för en av organisationerna som är med på terrorlistan, den colombianska gerillan Farc. Malm utmärker sig inte direkt som analytiker. Colombias långa inbördeskrig reducerar han till terrorhot från Farc. Därefter vidtar en lång exkurs där lösryckta påståenden kombineras med direkta missuppfattningar. Men den långa exkursen missar det centrala. De flesta som tar del av demokratiuppropet kan snabbt konstatera att det inte är ett upprop för varje handling från Farcs eller någon annan organisations sida. Undertecknarna samlas kring ett avståndstagande från inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter och godtycklig kriminalisering av politisk kamp – inte kring en analys av situationen i Mellanöstern eller Colombia.

Fredrik Malm visar att han inget begripit av hoten mot yttrandefrihet och juridiska rättigheter, utan bredvilligt stöder inskränkningar av dem. Det är tyvärr väntat.

Ida Gabrielsson
förbundsordf Ung vänster
Ali Esbati
vänsterdebattör
Eva-Britt Svensson
EU-parlamentariker (v)
Dror Freiler
musiker och konstnär

Läs artikeln i GP här.

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

ALDRIG IGEN!


De senaste åren har högstadie- och gymnasieskolor, föreningar ochmyndigheter runt om i Sverige uppmärksammat Förintelsens minnesdag. Den 27 januari, samma datum som koncentrationslägren Auschwitz-Birkenau och Monowitz i Polen befriades 1945, hedrar vi minnet av förintelsens offer. I år bland annat med en manifestation för tolerans i Stockholm.

I år genomförs också en annan manifestation med anledning av Förintelsen. De nazistiska organisationerna Svenska motståndsrörelsen och Nationalsocialistisk front ställer sig oförstående till hela minnesdagen. De skriver på sin hemsida om det de kallar ”den påstådda förintelsen som ska ha skett för 60 år sedan" och att minnesdagen mest handlar om att "ingjuta skuldkänslor i de vita folken". Med anledning av detta marscherar de lördagen den 28 januari för att protestera mot "den pågående ytterst reella förintelsen av vårt folk". Om denna ”reella förintelse” är invandringen, det faktum att vi svenskar allt oftare äter kebab eller att vi använder engelska låneord är inte helt klart.

Den som till skillnad från NSF och SMR faktiskt läste sina historieböcker i skolan, vet ju att den "påstådda" förintelsen som de talar om är det systematiska folkmordet på över sex miljoner judar som nazisterna utförde under andra världskriget. Under ett av de största brotten mot mänskligheten mördades också miljontals romer, politiska motståndare, fackligt aktiva, funktionshindrade, homosexuella, Jehovas Vittnen, sovjetiska krigsfångar och polska civila.

Man får inte göra det för enkelt för sig och bara avfärda den högerextrema rörelsen som ett gäng idioter – och tro att man rycker undan benen för dem enbart genom fina ord om tolerans och mångfald. Den högerextrema rörelsens sympatisörer består tyvärr av fler än ett gäng uniformerade galningar. De som uppger att de kan tänka sig att lägga sin röst på Sverigedemokraterna eller Nationaldemokraterna i kyrko- eller riksdagsval är alltför ofta vanlig arbetarklass som lika gärna hade kunnat rösta på socialdemokraterna eller vänsterpartiet. Problemet är att man är frustrerad – och tyvärr ligger det ofta någonting i den frustrationen.

Man är frustrerad över att arbetslösheten är hög och att jobben man får är otrygga eller tidsbegränsade. Frustrerad över att plånboken gapar tom de sista veckorna innan löning, att pensionen är för låg samtidigt som hyran är för hög och att en rotfyllning kan kosta uppemot en halv månadslön. Och när man är frustrerad är det lätt att försöka hitta någon att skylla allting på.

Kampen mot den högerextrema rörelsen i Sverige får därför aldrig stanna vid fina ord – vi måste våga gå mycket längre än så. Kampen mot fascismen och rasismen måste också vara en kamp för alla människors rätt till ett tryggt arbete med en lön att leva på, ett slut på slakten av vår gemensamma välfärd och en kamp mot bostadsbristen runt om i landet.

Ett samhälle där varenda person har ett jobb att gå till är ett samhälle där rasisterna och fascisterna helt enkelt inte har speciellt mycket att komma med. Genom att minnas förintelsen måste vi påminna varandra om våra historiska misstag, och lova att det aldrig någonsin ska få hända igen.

Clara Lindblom
2:e vice ordförande, Ung Vänster

Inga ökade befogenheter åt militären!

Under ett luddigt motiv om terrorhot öppnar försvarsberedningen nu upp för en lagändring för att tillåta militärt våld mot civila under polisens ledning. Alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet välkomnar förslaget. Om lagändringen skulle gå igenom innebär det att det förbud som funnits sedan många år tillbaka, mot militär våldsanvändning mot civila i fredstid, försvinner.

Att upphäva gränsen mellan militär och polisiär befogenhet vore katastrofalt. återigen ser vi hur ”kriget mot terrorismen” luckrar upp grundläggande rättigheter och lagstiftning för att åsidosätta rättsäkerheten till förmån för repression och storebrorfasoner. Genom att hänvisa till ett obefintligt terrorhot och med påstående om att demokratin måste försvaras, röstar regeringen med Thomas Bodström i spetsen tillsammans med borgerligheten panikartat igenom dessa åtgärder. åtgärder som innebär att våra rättigheter undanträngs och som helt uppenbart får som konsekvens att demokratin inskränks istället för utvecklas. Det är bissart att argumentera utifrån att man försvarar demokratin, när man samtidigt vidtar åtgärder som inskränker densamma.

Det svenska förbudet mot militär våldsanvänding mot civila i fredstid har goda grunder och ska försvaras. Vi minns ådalen 1931 när svensk militär mördade arbetare som strejkade.

Den tid vi lever i nu präglas av hårda attacker mot grundläggande fri- och rättigheter och vi har en regering och en borgarallians som ropar efter mer befogenheter åt militär och polis för att terrordåd ska kunna förhindras.

En militär med polisiära uppgifter kommer inte att göra Sverige till ett säkrare land. Säkerhet och utveckling skapas inte genom inskränkningar och hårdare tag. Sverige är idag inte en måltavla för terrorism. Däremot riskerar den utrikespolitik som förs, där Sverige skickar trupper till Afghanistan under NATO-befäl och viker sig för USA:s intressen, att göra Sverige till en potentiell måltavla.

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande Ung Vänster
0738 – 24 12 13

Ida Gabrielsson finns på plats på Rikskonferensen fram till onsdag.

Tillsammans stoppar vi borgaralliansen

Vänsterpartiet håller just nu kongress i Göteborg. En delegation bestående av Ida Gabrielsson, förbundsordförande, Ida Regin, förbundssekreterare och Jonas Lindberg, vice ordförande, gästar kongressen.

Ida Gabrielsson höll på fredagseftermiddagen en hälsning till kongressen. Hon sa sig vara övertygad om att vänstern kommer att stoppa alliansens planer på regeringsmakt och gå stärkt ur valrörelsen. Hon gav också å hela ungdomsförbundets vägnar ett löfte om att slita hårt i valet och inte ge vika.

Ida Gabrielsson gav en målande bild av hur man ibland kan drabbas av missmod och en känsla av maktlöshet när man ser orättvisorna i samhället. Hennes budskap var att den känslan också är en styrka. Trots att vänsterpartiets opinionssiffror sviktat menar hon finns det ett starkt stöd för en tydlig vänsterpolitik, en politik som tar ställning för vanligt folk.

– Det är viktigt att minnas att det finns många som oss, sa hon. Vi måste sätta ord på den frustration som många människor känner och upplever.

Ida Gabrielsson uppmärksammade också det mediadrev som hon menade ger en förljugen bild av vår rörelse.

– Det är inte speciellt förvånande att vi utsätts för angrepp, det har hänt förut. Men när hetsen underblåses av personer som kallar sig kamrater så känns det tyngre, sa hon.

Läs Idas hälsning här

Lyssna på Idas hälsning här

Protestera mot nazismen – slut upp den 10 december!

För sjätte gången ska nazisterna marschera Salem. I sitt material inför marschen och i sin retorik vill dom ge sken av att det handlar om en sorgemarsch. Så är givetvis inte fallet. Bakom den finputsade fasaden döljer sig inget annat än hänsynslös nazism. Under de senaste 20 åren har nazister i Sverige mördat över ett 30-tal människor för att dom varit invandrare, homosexuella, fackligt aktiva, socialister, demokratikämpar osv.

Under Salemmarschen utnyttjar nazisterna ett tragiskt mord för att sina mörka syften, nämligen att sprida hat och så splittring mellan oss vanliga människor. Genom sin förljugna retorik skyller dom över samhällets problem på invandringen och människor med mörkare hudfärg. Deras unkna politik känns igen och dom dricker ur samma pöl som dom alltid gjort. En del vill avfärda nazisterna som virrpannor som är fullständigt förvirrade och halvt galna. Det är säkert en del av dom som är det. Men problemet är något annat. Det är den stämning och strömningar som dom underblåser i och med sin marsch. Nazisterna vill skapa en acceptans för sin uniformerade närvaro på gator och torg. Mot detta måste vi protestera.

Vi behöver fortsätta det oförtröttliga arbetet med att arrangera protester och breda manifestationer varthän rasisterna än dyker upp. Deras flygblad ska kastas, deras affischer ska rivas ner och deras propaganda ska bemötas. Men det räcker inte. Vi behöver också samla fler människor i kampen för rättvisa och jämlikhet. Rasismen växer i tider då de politiska partierna allt mer liknar varandra och när klasskillnader och arbetslöshet växer och cementeras. En politik för full sysselsättning, upprustning av välfärden och stärkt arbetsrätt är en politik för ett tryggare samhälle utan rasism. På båda dessa fronter, dels det oförtröttliga arbetet med demonstrationer och protestmöten och dels kampen för ett rättvist och tryggt samhälle står vänstern först i ledet.

För oss som står upp för ett öppet och demokratiskt samhälle är det viktigare än någonsin att protestera mot nazistmarschen. Det är särskilt viktigt just nu att sluta upp i stora och breda protester mot rasism och för människovärdet. För trots Hitlertysklands fall blåser det än idag bruna vindar över Sverige och Europa. Högerextrema grupper har installerat sig i regeringar, aktivt inbjudna av delar av den etablerade högern, i ett flertal europeiska länder. I Sverige storsatsar kostymrasisterna i Sverigedemokraterna på att få komma in i riksdagen. I Salem ska nazisterna marschera. I riksdagen lägger folkpartiet förslag som handlar om att rulla tillbaka invandrares rättigheter ordentligt. Nu är det dags att alla vi som står upp för alla människors lika värde sätter ner foten.

Ung Vänster Storstockholm, Vänsterpartiet Storstockholm, LO-distriktet i Stockholm m fl tillsammans med Nätverket Mot Rasism kallar med anledning av nazistmarschen till en demonstration mot rasism lördagen den 10 december. Samling 13.00 på Norrmalmstorg. Demonstrationen avgår 13.30 och är framme ca 14.30 vid Norra Bantorget där det blir talare och artister. Vi ses i demonstrationen!

Jonas Lindberg
1:a vice ordförande Ung Vänster

Ta hem trupperna nu!

I fredags kväll dog en svensk soldat i Afghanistan. Han är den 73:e svenske soldaten som har dött utanför Sveriges gränser. Samtidigt som svenska soldater dör i Afghanistan, står Göran Persson fast vid att fler svenska soldater ska skickas till Afghanistan och att omläggningen av försvaret till en utlandsstyrka ska fortsätta enligt planerna.
Den svenska regeringen har i smyg ställt om försvaret till en snabbinsatsstyrka rustad för krig i länder som ligger många mil från Sveriges gränser. Det svenska försvaret har inte längre uppdraget att försvara utan är en styrka som ska användas i krigföring i andra delar av världen, ofta under ledning av organisationer som NATO.

På tisdag ska riksdagens utrikes- och försvarsutskott fatta beslut om en utökning av den svenska afghanistanstyrkan till det dubbla. Regeringen planerar att inom loppet av några år öka antalet svenska soldater i utlandstjänst från 700 till 2000. Dessutom ska Sverige i en snar farmtid ansvara för en EU-stridsgrupp som ska delta i så kallade fredsframtvingande operationer, det vill säga militära operationer där bomber används för att tvinga fram fred. Med andra ord regelrätt krigföring.

Helt utan debatt håller en militaristisk union på att bildas i Europa. Den svenska regeringen och högern är de som driver på för en militariserad union inom EU:s ramar. Den svenska alliansfriheten i fredstid och neutralitet i krigstider ska skrotas för gott. Sverige ska allt oftare delta i militära operationer utan tydligt FN-mandat och under direkt ledning av militärallianser som NATO, starkt dominerade av USA.

Ung Vänster kräver ett svenskt försvar som är uppbyggt på principerna om allmän värnplikt och med uppdrag att försvara – inte anfalla.
Ung Vänster kräver att Sverige lämnar Partnerskap för Fred (PFF) och att vi säger nej till ett framtida medlemskap i NATO.
Ung Vänster kräver att alla internationella insatser ovillkorligen sker med tydligt FN-mandat och under FN-ledning.
Ung Vänster kräver ett omedelbart stopp för den svenska vapenexporten och ett stopp för utländskt ägande av den svenska vapenindustrin.

Den svenska regeringen kan när som helst avbryta pågående militära operationer utomlands. Nu har ytterligare en svensk soldat satt livet till. Det är det hög tid för regeringen att ta vara på chansen.
Ta hem trupperna nu!

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Försvara demokratin – Demonstrera mot rasism 9/11!

Natten den 9 november 1938 genomfördes vad som blivit känt som Kristallnatten. Efter att nazisterna i Tyskland gjort sig kvitt alla sina politiska fiender inledde de sitt försök att förinta judarna. De tillfångatog och misshandlade judar, satte synagogor i brand och krossade fönstren till butiker med judiska innehavare.

I år är det 67 år sedan Kristallnatten och den 9 november genomförs över hela Europa demonstrationer och protester mot rasism. Här i Sverige är Ung Vänster med och arrangerar demonstrationer på ett flertal håll.

Det är särskilt viktigt just nu att sluta upp i stora och breda protester mot rasism. För trots Hitlertysklands fall blåser det än idag bruna vindar över Sverige och Europa. Högerextrema grupper har installerat sig i regeringar, aktivt inbjudna av delar av den etablerade högern, i ett flertal europeiska länder.

I Sverige försökte nyligen uniformerade nazister demonstrera i Lidköping. För bara några dagar sedan misshandlades två medlemmar i Ung Vänster av nazister, för att dom satte upp affischer mot rasism. Det vi ser är att behovet av starka protester mot denna utveckling växer. Rasisterna ska inte få patrullera gator ensamma utan att protestmöten arrangeras.

Det är därför uppseendeväckande att se hur den fisförnäma landshövdingen i östergötland, Björn Eriksson, nyligen gick till frontalangrepp – mot antirasister, bland annat genom att lyfta krav om maskeringsförbud och förbud mot demonstrationer på vissa platser (läs gator, torg och stadskärnor). Istället ska antirasister förpassas ut i skogen.

Dom förslag som Björn Eriksson och resten av etablissemanget nu levererar handlar konkret om att åsidosätta grundläggande demokratiska fri- och rättigheter. Etablissemangets svar på uniformerade nazister eller kostymrasisterna i Sverigedemokrater är unket och kan inte ses som något annat än just eftergifter till dessa grupper. Demokratin måste försvaras – inte inskränkas!

Rasismen växer sig inte stark i ett vakuum. Den växer i tider då de politiska partierna allt mer liknar varandra och genomför samma politik, nämligen rena beställningsverk åt kapitalet. När nedskärningar och utförsäljningar numera tillhör vår vardag får rasistiska grupper luft under vingarna.

En politik för full sysselsättning, upprustning av välfärden och stärkt arbetsrätt är en politik för ett tryggare samhälle utan rasism. På båda dessa fronter, dels det oförtröttliga arbetet med demonstrationer och protestmöten och dels kampen för ett rättvist och tryggt samhälle står vänstern först i ledet.

I Sverige har vi en borgerlighet som mer än gärna gör rasisterna stora tjänster. Vi ser hur folkpartiet slår rekord i förslag om att rulla tillbaka invandrares rättigheter. Parallellerna till början av 90-talet är tydliga. Det finns viktiga lärdomar att dra från just den tiden. Ett är att stegvisa eftergifter till främlingsfientliga krav inte stoppar främlingsfientligheten utan tvärtom ger den rejäl skjuts. Att försöka dölja de verkliga avsikterna med förslag och beslut under genomskinliga humanistiska floskler gör det än värre.

Den 9:e november samlas vi för att minnas, ta strid för människovärdet och för att visa på motstånd mot rasisternas försök att ta över våra gator och torg. Slut upp i en demonstration på din ort!

Ida Gabrielsson
Förbundsordförande Ung Vänster

Jonas Lindberg
1:a vice ordförande Ung Vänster

Rött maktskifte i Norge

Det lutar åt röd-grön valseger i Norge. Tre väljarutfrågningar som offentliggjordes när vallokalerna stängdes i kväll tyder på att Arbeiderpartiet kan bilda regering tillsammans med Sosialistisk Venstreparti och Senterpartiet.

Ung Vänster är på plats på valvakan tillsammans med kamraterna i systerförbundet Sosialistisk Ungdom.

-Det är väldigt jämnt, säger Ung Vänsters förbundsstyrelseledamot Edvard Ankarudd. Men det verkar ändå som den röd-gröna alliansen tar hem segern.

-Regeringsskiftet är jätteviktigt för Norge, säger Edvard Ankarudd. Det ger möjligheter att vända den nyliberala utvecklingen som så många nu visat sitt missnöje med.

-Men allra viktigast nu är att den norska vänstern och folkrörelserna lyckas sätta press på den nya regeringen, så att välfärd, rättfärdighet och jämlikhet kan säkras, avslutar han.

För mer information, kontakta Edvard Ankarudd på plats i Oslo:

073-504 14 61

Sida 54 av 62« Första...102030...5253545556...60...Sista »