Ta hem trupperna nu!

I fredags kväll dog en svensk soldat i Afghanistan. Han är den 73:e svenske soldaten som har dött utanför Sveriges gränser. Samtidigt som svenska soldater dör i Afghanistan, står Göran Persson fast vid att fler svenska soldater ska skickas till Afghanistan och att omläggningen av försvaret till en utlandsstyrka ska fortsätta enligt planerna.
Den svenska regeringen har i smyg ställt om försvaret till en snabbinsatsstyrka rustad för krig i länder som ligger många mil från Sveriges gränser. Det svenska försvaret har inte längre uppdraget att försvara utan är en styrka som ska användas i krigföring i andra delar av världen, ofta under ledning av organisationer som NATO.

På tisdag ska riksdagens utrikes- och försvarsutskott fatta beslut om en utökning av den svenska afghanistanstyrkan till det dubbla. Regeringen planerar att inom loppet av några år öka antalet svenska soldater i utlandstjänst från 700 till 2000. Dessutom ska Sverige i en snar farmtid ansvara för en EU-stridsgrupp som ska delta i så kallade fredsframtvingande operationer, det vill säga militära operationer där bomber används för att tvinga fram fred. Med andra ord regelrätt krigföring.

Helt utan debatt håller en militaristisk union på att bildas i Europa. Den svenska regeringen och högern är de som driver på för en militariserad union inom EU:s ramar. Den svenska alliansfriheten i fredstid och neutralitet i krigstider ska skrotas för gott. Sverige ska allt oftare delta i militära operationer utan tydligt FN-mandat och under direkt ledning av militärallianser som NATO, starkt dominerade av USA.

Ung Vänster kräver ett svenskt försvar som är uppbyggt på principerna om allmän värnplikt och med uppdrag att försvara – inte anfalla.
Ung Vänster kräver att Sverige lämnar Partnerskap för Fred (PFF) och att vi säger nej till ett framtida medlemskap i NATO.
Ung Vänster kräver att alla internationella insatser ovillkorligen sker med tydligt FN-mandat och under FN-ledning.
Ung Vänster kräver ett omedelbart stopp för den svenska vapenexporten och ett stopp för utländskt ägande av den svenska vapenindustrin.

Den svenska regeringen kan när som helst avbryta pågående militära operationer utomlands. Nu har ytterligare en svensk soldat satt livet till. Det är det hög tid för regeringen att ta vara på chansen.
Ta hem trupperna nu!

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Försvara demokratin – Demonstrera mot rasism 9/11!

Natten den 9 november 1938 genomfördes vad som blivit känt som Kristallnatten. Efter att nazisterna i Tyskland gjort sig kvitt alla sina politiska fiender inledde de sitt försök att förinta judarna. De tillfångatog och misshandlade judar, satte synagogor i brand och krossade fönstren till butiker med judiska innehavare.

I år är det 67 år sedan Kristallnatten och den 9 november genomförs över hela Europa demonstrationer och protester mot rasism. Här i Sverige är Ung Vänster med och arrangerar demonstrationer på ett flertal håll.

Det är särskilt viktigt just nu att sluta upp i stora och breda protester mot rasism. För trots Hitlertysklands fall blåser det än idag bruna vindar över Sverige och Europa. Högerextrema grupper har installerat sig i regeringar, aktivt inbjudna av delar av den etablerade högern, i ett flertal europeiska länder.

I Sverige försökte nyligen uniformerade nazister demonstrera i Lidköping. För bara några dagar sedan misshandlades två medlemmar i Ung Vänster av nazister, för att dom satte upp affischer mot rasism. Det vi ser är att behovet av starka protester mot denna utveckling växer. Rasisterna ska inte få patrullera gator ensamma utan att protestmöten arrangeras.

Det är därför uppseendeväckande att se hur den fisförnäma landshövdingen i östergötland, Björn Eriksson, nyligen gick till frontalangrepp – mot antirasister, bland annat genom att lyfta krav om maskeringsförbud och förbud mot demonstrationer på vissa platser (läs gator, torg och stadskärnor). Istället ska antirasister förpassas ut i skogen.

Dom förslag som Björn Eriksson och resten av etablissemanget nu levererar handlar konkret om att åsidosätta grundläggande demokratiska fri- och rättigheter. Etablissemangets svar på uniformerade nazister eller kostymrasisterna i Sverigedemokrater är unket och kan inte ses som något annat än just eftergifter till dessa grupper. Demokratin måste försvaras – inte inskränkas!

Rasismen växer sig inte stark i ett vakuum. Den växer i tider då de politiska partierna allt mer liknar varandra och genomför samma politik, nämligen rena beställningsverk åt kapitalet. När nedskärningar och utförsäljningar numera tillhör vår vardag får rasistiska grupper luft under vingarna.

En politik för full sysselsättning, upprustning av välfärden och stärkt arbetsrätt är en politik för ett tryggare samhälle utan rasism. På båda dessa fronter, dels det oförtröttliga arbetet med demonstrationer och protestmöten och dels kampen för ett rättvist och tryggt samhälle står vänstern först i ledet.

I Sverige har vi en borgerlighet som mer än gärna gör rasisterna stora tjänster. Vi ser hur folkpartiet slår rekord i förslag om att rulla tillbaka invandrares rättigheter. Parallellerna till början av 90-talet är tydliga. Det finns viktiga lärdomar att dra från just den tiden. Ett är att stegvisa eftergifter till främlingsfientliga krav inte stoppar främlingsfientligheten utan tvärtom ger den rejäl skjuts. Att försöka dölja de verkliga avsikterna med förslag och beslut under genomskinliga humanistiska floskler gör det än värre.

Den 9:e november samlas vi för att minnas, ta strid för människovärdet och för att visa på motstånd mot rasisternas försök att ta över våra gator och torg. Slut upp i en demonstration på din ort!

Ida Gabrielsson
Förbundsordförande Ung Vänster

Jonas Lindberg
1:a vice ordförande Ung Vänster

Rött maktskifte i Norge

Det lutar åt röd-grön valseger i Norge. Tre väljarutfrågningar som offentliggjordes när vallokalerna stängdes i kväll tyder på att Arbeiderpartiet kan bilda regering tillsammans med Sosialistisk Venstreparti och Senterpartiet.

Ung Vänster är på plats på valvakan tillsammans med kamraterna i systerförbundet Sosialistisk Ungdom.

-Det är väldigt jämnt, säger Ung Vänsters förbundsstyrelseledamot Edvard Ankarudd. Men det verkar ändå som den röd-gröna alliansen tar hem segern.

-Regeringsskiftet är jätteviktigt för Norge, säger Edvard Ankarudd. Det ger möjligheter att vända den nyliberala utvecklingen som så många nu visat sitt missnöje med.

-Men allra viktigast nu är att den norska vänstern och folkrörelserna lyckas sätta press på den nya regeringen, så att välfärd, rättfärdighet och jämlikhet kan säkras, avslutar han.

För mer information, kontakta Edvard Ankarudd på plats i Oslo:

073-504 14 61

Tiotusentals demonstrerade för amnesti

I cirka 30 städer, från Kalix i norr till Malmö i söder, genomfördes under lördagen manifestationer för upprättelse och uppehållstillstånd till alla väntande och gömda flyktingar i Sverige.

Följande deltagarantal har rapporterats till www.flyktingamnesti.nu, som också har bilder och filmklipp:

Göteborg: 5.000-6.000
Stockholm: 5.000-6.000
Malmö: 1.000
Uppsala: 1.000
Västerås: 350
Norrköping: 500
örebro: 500-600
Umeå: 170
älvsbyn: 100
Uddevalla: 300
Lund: 100
Växjö: 150
Piteå: 300
Borås: 300
Varberg: 10
Luleå: 150
Boden: 100
Sundsvall: 450
Falun 170
Karlstad 250

Rapporter från fler deltagande städer väntas.

Slut upp för flyktingamnesti på lördag

Det krävs ett slut på den inhumana behandlingen av flyktingar i Sverige. Sverige behöver en ny flyktingpolitik som tar sin utgångspunkt i alla människors rätt till en fristad ifrån krig och förföljelse. Som ett resultat av den allt hårdare asylpraxisen i Sverige lever idag tusentals människor under jorden. Många av dem är barn, barn som redan innan bär med sig upplevelser som inga barn borde behöva bära. Att leva under jorden innebär att aldrig känna sig trygg, aldrig vara fri att leka, aldrig kunna få vara barn på riktigt. Dessa barn behöver vårt stöd. En flyktingamnesti skulle ge dessa barn en chans att återigen få vara barn.

På lördag arrangeras manifestationer för flyktingamnesti över hela landet. Ung Vänster har ställt sig bakom den landsomfattande kampanjen och deltar på många håll aktivt i arrangerandet av manifestationer. Vi uppmanar alla att sluta upp på lördag för att visa sitt stöd för kampanjen och sätta press på socialdemokaterna och moderaterna inför riksdagens omröstning den 14:e september.

Ung Vänsters ordförande Tove Fraurud kommer att tala vid manifestationen i Norrköping (samling 13.00 Tyska Torget). En sammanställning över alla manifestationer finns på: www.flyktingamnesti.nu

Bosättarna lämnar Gaza – men sen?

De israeliska bosättarna i Gaza tvingas lämna sina bosättningar, och vi förväntas känna medlidande, till och med sympati. Det är väldigt motbjudande.

Bosättarna har skickats ut av en regering som ser landmaximeringen som sitt främsta mål. De har stulit marken de bott på, och gömt sig bakom sin ockupationsarmé. Varken de eller armén har dragit sig för att bestraffa en hel befolkning, att skjuta skarpt mot barn och hus som är i vägen.

Nu ska vi känna sympati, och se bosättarnas mänskliga ansikte när de tvingas lämna tillbaka det som de stulit.

När jag ser den upprörda bosättarkvinnan gråta, för att militären tvingar dem att återlämna den stulna marken känner jag ingen sympati.

Jag önskar istället att jag kunde ta mikrofonen från TV-reportrarna, och berätta om Khalid, eller någon av alla de andra palestinierna som levt under bosättarnas våld i Gaza.

Khalid har aldrig varit utanför Gaza, aldrig under sitt 23-åriga liv har han tillåtits lämna den åtta kilometer långa landremsa som är hans fängelse.

Khalid vet inte hur världen ser ut utanför den inhägnad som är Gaza. När Gaza beskjutits från attackhelikoptrar, bosättningar, eller pansarvagnar har Khalid aldrig haft någon plats att gömma sig på. Det finns ingen plats som är fredad när man lever under ockupation. Ens liv kan slockna vilken sekund som helst, och ens levebröd kan tas ifrån en vid vilket givet ögonblick som helst.

Palestiniernas nutidshistoria är fylld av verklig fördrivning. Palestinierna kommer från byar som förstörts, tillintetgjorts, raserats eller sprängts. Deras historia förnekas än idag, liksom deras rättigheter.

1,2 miljoner palestinier har levt i ett helvete på jorden – hopklämda på en ofattbart liten landyta – för att 8 000 bosättare skulle kunna fortsätta leva på frukterna av palestiniernas mödor.

Det intressanta i medierapporteringen av tillbakadragandet från Gaza är ickerapporteringen därifrån (eller från Västbanken, som nu ser en 85-procentig ökning av bosättningar, bara det här året). Det som svensk och annan internationell press vill rapportera om är tårar, fördrivning, och upprördhet. Men endast israelisk sådan.

– Den här planen är bra för Israel i alla lägen, sa premiärminister Sharon förnöjt.

Förra året intervjuades Ariel Sharons rådgivare Dov Weinglass i den israeliska tidningen Haaretz. Han gjorde där väldigt klart att Gaza var ett unikum, som inte skulle utgöra något prejudikat.

– När man fryser den processen, så förhindrar man etableringen av en palestinsk stat, och man förhindrar en diskussion om flyktingarna, gränserna och Jerusalem.

Tillbakadragande bidrar med just den mängd formaldehyd som krävs för att det inte skall bli någon politisk process med palestinierna.

Dov Weinglass är ingen galen extrem-sionist i Knesset. Han är en person som är med och utformar den officiella politiska strategin, och hans ord förtjänar att tas på allvar.

De israeliska illegala bosättningarna på Västbanken, såväl som på Gaza är olagliga enligt internationell rätt. Ockupationen och bosättningspolitiken har alltid varit olaglig, men tillåtits och uppmuntrats av den israeliska regeringen.

Nu försvinner 8 000 av bosättarna, och självklart är det en seger för alla de palestinier som nu kan röra sig friare. Som inte behöver oroa sig för om deras barn blir skjutna på väg hem från skolan.

Nu måste vi bara se till att bli av med de resterande 400 000 olagliga bosättare som finns på Västbanken. Förhoppningsvis får vi se deras uttåg på tv väldigt snart.

Hanin Shakrah,
Ledamot av Ung Vänsters förbundsstyrelse

Facklig ungdomskonferens

Vänsterpartiet och Ung Vänster presenterar:

Facklig ungdomskonferens 2005 27-28 augusti Brygghuset, Stockholm

Temat för i år är feminism, arbetsrätt och EU. Konferensen håller på från 11-18 på lördagen och 9-16 på söndagen. Brygghuset ligger på Norrtullsgatan 12 N vid Odenplan.

Program

Lördag 27 aug

11.00 – 15.00
Upptakt till Vänsterpartiets kampanj "Rätt till jobb – rätt på jobbet".

11.00 – 11.30
Inledningstal av Lars Ohly, partiordförande (v)

11.30 – 13.00
Inledning av Camilla Sköld-Jansson, vänsterpartist, sammankallande i kampanjgruppen och ledamot av Riksdagens arbetsmarknadsutskott.

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.00
Torgmöte och tal av Lars Ohly och Tove Fraurud på Sergels torg. Flygbladsutdelning och andra aktiviteter.

15.00 – 15.45
Att vara ung och vänster i facket.
Mattias Risslén
, vänsterpartist och aktiv i Transport.

15.00 – 16.00
Hur ska vi se på regeringens förslag till LAS (Lagen om anställningsskydd)? Hur påverkar förslaget ungdomars villkor på arbetsmarknaden?
Camilla Sköld-Jansson, vänsterpartist och ledamot av riksdagens arbetsmarknadsutskott, redogör för förslaget till ny LAS som nu är ute på remiss.

16.00 – 16.45
Hur mobiliserar vi ungdomar till facket? Vad är skillnaden mellan lag och kollektivavtal? Erfarenheter från facklig kamp bland spärrvakter på Connex.
Tim Söderström, SEKO Klubb 20:s ungdomskommitté.

17.00 – 18.00
Film om hur företagen i USA försöker krossa facket.
Mattias Risslén, Vänsterpartist och aktiv i Transport, leder diskussionen efter filmen.

Söndag 28 aug

9.00 – 10.30
Hur påverkar tjänstedirektivet och EU-konstitutionen arbetsrätten?
Tommy Jansson, Vänsterpartiets EU-Sekretariat.

9.30 – 10.45
Vad säger lagen om jämställdhet?
Monika Ohlson, förhandlare och ansvarig för jämställdhetsfrågor på Handels talar om Jämställdhetslagen, diskrimineringslagen och LAS ur ett fackligt perspektiv.

10.00 – 11.30
Hur kan facket använda arbetsrätten?
Andreas Sjögren från Handels talar om fackliga strategier och hur de har använts historiskt.

11.00 – 12.00
Hur påverkas kvinnors arbetsmarknad av EU? Hur förenar människor föräldraskap och förvärvsarbete i olika EU-länder och hur påverkar föräldraförsäkringen kvinnors arbetskraftsdeltagande? Hur ska vi se på delad föräldraförsäkring?
Anna-Karin Johansson, ombudsman
Jämställdhet/Mångfald Tjänstemannaförbundet HTF.

12.00 -13.00 Lunch

13.00 – 14.30
Paneldebatt. Den fria rörligheten – om olika fackliga strategier.
Lotta Holmberg från SAC samtalar med Martin Viredius från Transport
och troligen någon från Byggnads eller SEKO Sjöfolk om östutvidgningen och att organisera papperslösa.

15.00 – 15.45
Avslutningstal av Tove Fraurud, förbundsordförande Ung Vänster.

Praktiskt
Vi ordnar övernattning åt dem som behöver. Sista anmälningsdatum är 19 augusti och anmälningsavgiften är 200 kr. Reseutjämning tillämpas inte.

Frågor?
Kontakta Erika Nysäter, administrativ sekreterare, 0704-97 20 67 eller Clara Norberg-Averbo, förbundssekretare, 0702-70 86 11.

Ung Vänster, Förbundscentralen
Kungsgatan 84
Box 12660
112 93 STOCKHOLM
Tel 08-654 31 00
Fax 08-650 85 57

Världsungdomsfestival

Just nu pågår den sextonde världsungdomsfestivalen i Caracas, Venezuela. Festivalen samlar tiotusentals ungdomar från hela världen till en folkfest för fred och solidaritet – i kamp mot krig
och imperialism. Festivalen blandar politik, kultur och fest under huvudparollerna fred, vänskap och internationell solidaritet.

Ung Vänsters ordförande Tove Fraurud deltar på festivalen tillsammans med 80 andra svenska ungdomar, varav många är medlemmar i Ung Vänster.

Läs mer på festivalens officiella hemsida: www.caracas2005.info

Festival mot EU-staten i Umeå

Den andra juli arrangerade Ung Vänster Umeå en gratis inomhusfestival med EU-tema på Hamnmagasinet i Umeå.

Tanken var att dels skapa debatt och dialog kring EU:s utveckling och framtid, med tanke på den snabba och kontroversiella utveckling som EU nu gått och går igenom, samt erbjuda Umeå-ungdomar något roligt och meningsfullt att göra på fritiden.

Man brukar säga att Umeå dör på somrarna, då studenterna flyr staden, allting stänger och i stort sett ingenting händer. De som inte har råd att åka på semester med familjen eller festivaler med kompisarna förvägras därmed rätten till en meningsfull fritid. Medlemmarna i Ung Vänster Umeå var helt enkelt trötta på att passivt sitta hemma eller hänga på stan hela somrarna – tiden som ska vara till för fritid och kreativitet – samtidigt som de kände att möjligheten att påverka sin situation och sin vardag flyttades allt längre ifrån dem i.o.m. maktöverföringarna till ett odemokratiskt EU. Resultatet blev en Stoppa EU-statenfestival, ett folkbildningsparty med EU-tema som blandade konserter och diskussioner.

I den 27-gradiga värmen och strålande solen arrangerades på dagen en föreläsning med utgångspunkt ur den nya EU-konstitutionen av Stefan Carlén, ordförande för föreningen Ordfront och förbundsekonom på Handelsanställdas förbund, samt en paneldiskussion om EU:s utveckling och framtid och alternativ till EU-samarbetet med Stefan Carlén, Lena Sandlin-Hedman (s), Erik Berg (Ung Vänster), Magnus Blomgren (forskare kring EU-frågor på Umeå Universitet) samt Mats Nilsson (fp). På kvällen arrangerades feministiskt självförsvar för tjejer, och mellan klockan 21 och 02 på kvällen och natten var det konserter med Apan, Milfoil, Zion Eye, Dr Funkenstein och Trainspotters.

överlag blev Stoppa EU-staten-festivalen mycket lyckad, trots konkurrensen med det vackra utomhusvädret. Arrangörerna själva tycker att huvudsaken är att det händer nånting i stan på sommaren. Klubbens tanke är att festivalen ska bli ett återkommande arrangemang mot EU-staten och för att manifestera rätten till en meningsfull fritid åt alla ungdomar.

Martin Backlund
Ung Vänster Umeå

Feministiskt självförsvar i Almedalen

Politikerveckan på Gotland har nu dragit igång. Politiker, lobbyister och näringslivsfolk minglar med varandra och springer på varandras seminarier. Det mesta pågår ovanför huvudena på vanliga människor. Ung Vänster är inte en del av det maktetablissemang som träffas och har trevligt på Almedalsveckan. De som tjänar på vår politik finns långt ifrån Svenskt Näringslivs gratisfrukostar och jippon.

Men trots att det mesta på Almedalsveckan är ganska ointressant för vanligt folk, finns ändå en del som är värt att gå på. Till exempel feministfestivalen Push-up, som under hela veckan bjuder på seminarier, diskussioner, work shops och kultur ur ett feministiskt perspektiv. (För mer information se: www.musikpagotland.org/roxy/pushup/program.html)

Ung Vänster väljer också att lyfta feminismen under Almedalsveckan, genom att ta dit vår satsning på feministiskt självförsvar – Slå tillbaka! Feministiskt självförsvar har varit ett av Ung Vänster stora och långsiktiga feministiska projekt under flera år. Tusentals kvinnor och tjejer i hela Sverige har fått möjlighet att lära sig grundläggande självförsvar mot sexualiserat våld. Kränkningar, som att bli kallad "jävla fitta" eller "hora", att bli tafsad på ofrivilligt eller att bli våldtagen – allt detta riskerar man att utsättas för av den enda anledningen att man är tjej. Feministiskt självförsvar är ett enkelt sätt att lära sig hantera allt detta. Genom enkla tekniker lär vi oss att använda vårt kroppsspråk, vår röst och våra kroppar för att markera gränser och försvara oss själva.

Ung Vänster ordnar under Almedalsveckan tre prova på-pass i feministiskt självförsvar öppna för alla tjejer och kvinnor.

– Vårt mål är självklart att vi inte ska behöva lära ut självförsvar för tjejer, att ingen längre ska bli trakasserad på grund av sitt kön. Men så länge verkligheten ser ut som den gör – när 47% av alla tjejer säger att de är rädda för att gå hem själva på kvällarna och sexuella trakasserier fortsätter pågå i Sveriges skolor – kommer vi fortsätta lära ut feministiskt självförsvar. I skolor, på fritidsgårdar och arbetsplatser, och nu också under Almedalsveckan, säger Tove Fraurud, förbundsordförande i Ung Vänster och instruktör i feministiskt självförsvar.

Självförsvaret äger rum i S:t Hansskolans Gymnastiksal på S:t Hansgatan 32, mitt i Visby, på torsdag, fredag och lördag, alla dagar klockan 16.00. I samband med torsdagens pass hålls en presskonferens på samma plats klockan 17.30, där vi berättar mer om feministiskt självförsvar och vår sommarsatsning.

Arrangemang där Ung Vänster finns på plats under Almedalsveckan :

Onsdag 6 juli
21.00 Debattboxning Tove Fraurud, ordförande Ung Vänster möter Fredrik Malm, ordförande LUF, i en battle om fria grafittiväggar. Tove försvarar rätten att måla lagligt medan Fredrik vill förbjuda. Plats: ”Holmen” i Visby hamn. Arr: Riksteatern

Torsdag 7 juli
16.00 Självförsvar i S:t Hansskolans Gymnastiksal (S:t Hansgatan 32)
17.30 Presskonferens S:t Hansskolans Gymnastiksal

Fredag 8 juli
16.00 Självförsvar i S:t Hansskolans Gymnastiksal (S:t Hansgatan 32)

Lördag 9 juli
16.00 Självförsvar i S:t Hansskolans Gymnastiksal (S:t Hansgatan 32)

18.30 Förbundsordförande Tove Fraurud håller tal i Almedalen

För mer information kontakta:
Tove Fraurud, förbundsordförande: 070 799 16 51
Eveliina Sinisalo, pressansvarig under Almedalsveckan: 070 432 84 84

Sida 55 av 62« Första...102030...5354555657...60...Sista »