Folkpartiet Reaktionärerna!

Det parti i Sverige som gjort mest för att göra den svenska extremhögern rumsren, folkpartiet, är nu också rasismens megafon i riksdagshuset. Vi som trodde att rasisterna åkte ur riksdagen med Ny Demokrati har fått fel. Folkpartiet har gjort kraftansträngningar i att befästa och utveckla en rasistisk debattordning.

Till folkpartiets lista över rasistisk politik (som dom själva titulerar ”arbetsstimulerande”) läggs språktester för invandrare, arbetskraftsimport där invandrare ska stå för låglönejobb, attackerna mot de sociala skyddsnäten då invandare ska tvingas till förnedrande jobb för en lönecheck strax ovan socialbidraget, slaktandet av LAS (lagen om anställningsskydd) som endast leder till att arbetsgivarnas våta dröm uppfylls och människor med mörk hudfärg eller annorlunda namn blir av jobben. På listan ska folkpartiets senaste utspel läggas till.

I sitt ”integrationspolitiska” program kräver folkpartiet att invandrare som döms till mer än två års fängelse ska utvisas på livstid. Det samma ska gälla för den som dömts till fängelse tre gånger. Det är en modell från högerregeringar i Europa som kopieras. Regeringar där högerextremister har ett avgörande inflytande. Danmark är det mest närliggande exemplet på att denna typ av rasistiska förslag tagit sig in i de parlamentariska församlingarna. Fortsätter folkpartiet detta drev lär blombuketterna från Dansk Folkeparti komma som på beställningar.

Alla vi som är antirasister har nu en stor uppgift. Mot det parti som vill rulla tillbaka invandrares medborgerliga rättigheter måste vi protestera. I kampen mot rasismen är folkpartiet numera en huvudfiende. Vi ses i den kampen!


Jonas Lindberg
Ung Vänsters verkställande utskott

Stoppa kungens statskupp!

Den första februari genomförde den nepalesiske kungen en statskupp, avsatte regeringen och utlyste undantagstillstånd. Nu har han tillsatt en egen regering som han själv tänkt leda.

Fram till 1990 hade kungafamiljen i Nepal oinskränkt makt och politiska partier var förbjudna. Allt sedan den politiska demokratin föddes, genom folklig resning, har kungen gjort allt för att rulla tillbaka de landvinningar demokratirörelsen gjort och ta makten tillbaka till kungahuset.

– Behovet av internationell uppmärksamhet är nu enormt, säger Tora Breitholtz, förbundssekreterare i Ung Vänster. Det krävs kraftfulla protester mot både den diktatoriska kuppen och det brutala polisvåldet mot fredliga demonstranter, menar hon.

– Det är den civila befolkningen och de demokratiska organisationerna hamnar i kläm mellan repression från en maktgalen kung som avsatt de folkvalda och ett smutsigt inbördeskrig, menar Tora Breitholtz.

Vardagslivet slits sönder av kriget, och systematiska mord och våldtäkter på påstådda politiska motståndare är vanligt förekommande. Fabriker, universitet och skolor stängs och många förlorar sin försörjning. Våldet har varit ständigt närvarande under tio års tid och krävt över 11 000 människors liv.

Tora Breitholtz besökte Nepal i september 2004 för att följa demokratirörelsens kamp och bidra med svenska erfarenheter av flerpartisystem i en monarki och av betydelsen av kvinnors deltagande i politiskt arbete. Många av de aktivister och politiker hon mötte där har fruktansvärda erfarenheter av kungaregimens terror och är inte trygga idag.

– Det är uppenbart att det finns demokratiska krafter i Nepal som förtjänar vårt stöd. Jag förväntar mig att Sveriges regering tänker göra klart för kungaregimen i Nepal att Sverige tar avstånd från kuppen och stödjer demokratirörelsen, avslutar Tora Breitholtz

Systerskap ger styrka!

Många tjejer lever idag med en ständig rädsla för trakasserier och övergrepp, den rädslan innebär självklart en kraftig begränsning av tjejers liv och möjligheter. Rädslan tvingar oss att ta omvägar, undvika vissa platser vid vissa tider och göra oss så osynliga så möjligt för att minimera risken för övergrepp. 51 % av tjejerna i åldern 18-24 år i Sverige har utsatts för våld av någon man, 64 % i samma grupp har utsatts för sexuella trakasserier. Med de siffrorna i bakhuvudet blir det helt uppenbart att vi måste gå ihop och lära oss försvara oss.

Ung Vänster arrangerade i helgen en träff för förbundets instruktörer i feministiskt självförsvar. Förutom fysisk träning ägnades helgen åt diskussioner om sexualbrottslagstiftningen, HBT-frågor och mäns våld mot kvinnor. Diskussionerna är viktiga, grunden för feministiskt självförsvar är insikten om att alla tjejer har gemensamma erfarenheter av att utsättas för kränkningar bara just på grund av sitt kön. Därför är det viktigt att tjejer får träffas, utan killar, och diskutera de erfarenheterna. Det är bara så vi tillsammans kan hitta sätt att försvara oss.

Feministiskt självförsvar går ut på att lära sig sätta värde på sig själv, ta sig själv och andra tjejer på allvar, och det handlar om att kunna försvara sig om man skulle behöva, både mentalt, verbalt och fysiskt. Feministiskt självförsvar är utformat för att ge tjejer en bättre självkänsla och ökade möjligheter att stå upp för sig själva.

Vetskapen om att man är värd att försvara, och att man kan göra det med våld om man måste, är stärkande i sig, det gör att tjejer vi lärt självförsvar växer och får lättare att hävda sig också i situationer som inte är direkt hotfulla.

Ung Vänster har över 100 utbildade instruktörer i feministiskt självförsvar runt om i landet idag. Vi håller kurser i självförsvar på fritidsgårdar, gymnasie- och högstadieskolor. På vissa håll finns feministiskt självförsvar till och med på schemat för gymnasietjejerna.

Vill du ha feministiskt självförsvar på din skola eller någon annanstans, kontakta Ung Vänster där du bor eller Elin Johnson, jämställdhetssekreterare, på 08-654 31 00

Skärpning, Vägval Vänster!

Den lilla men högljudda sammansluting som kallar sig Vägval Vänster har nu tagit till nya grepp för att smutskasta den egna rörelsen. I söndagens rapportsändning anklagade Vägval Vänsters företrädare Dan Gahnström Ung Vänster för att frisera medlemssiffror. Samme man har under många år motarbetat och trakasserat ungdomar som engagerat sig i Ung Vänster för att arbeta för jämlikhet och rättvisa.

Ung Vänsters förbundssekreterare Tora Breitholtz är inte förvånad över utspelet.
– Vägval Vänster förbereder en utbrytning ur vänsterpartiet, menar hon. Det är uppenbart att de är frustrerade över att inte ha några unga med sig i ett möjligt nytt parti.

– Den lista över Ung Vänsters distrikt som rullade i bakgrunden i rapportinslaget innehöll flera fel, påpekar Tora Breitholtz. Förteckningen över vilka distrikt Ung Vänster är indelat i stämmer inte överens med verkligheten och de olika sifforna är från olika tidpunkter. Flera uppgifter tycks tagna ur luften, säger hon.

– Fördelningen av delegater till Ung Vänsters extraordinära kongress 2004 som rapport redovisade innehöll också den sakfel. Man kan inte gärna jämföra medlemsantal från en mängd olika datum med en ombudsfördelning från ett specifikt datum under hösten 2003, påpekar Tora.

Efter intervjun den 16 december 2004 har Tora Breitholtz påpekat för reportern att hans uträkning innehåller flera felaktigheter.
– Jag har erbjudit mig att förklara hur vi fördelat delegaterna enligt vår stadga. Att räkna procent baklänges, och med felaktiga utgångssiffror, är givetvis en matematik som inte går ihop. Eftersom han haft gott om tid på sig men inte varit intresserad av att kontrollera sina uppgifter tog jag för givet att de felaktiga siffrorna inte skulle användas i reportaget, avslutar Tora Breitholtz

God jul?

Flyktingar som försöker göra slut på sina liv. Som slutar prata. Slutar äta. Barn som blir okontaktbara och tas in på psyket. Kvinnor som går under jorden tillsammans med sina barn i skydd mot Migrationsverkets beslut som skickar människor tillbaka till en säker död och tortyr. Man kan lätt tro att ovanstående är typexempel från de länder i Europa där idag fascister sitter vid maktens roder. Dessvärre är det en medveten politik även i Sverige. I Sverige får du som flykting dagligen möta misstron, föraktet och ointresset. I Sverige ska du på nytt få känna vanmakt, hjälplöshet, bottenlös ångest och hur det är att vara totalt utlämnad till andra människors godtycke. I Sverige tar för många människor inte flykten slut. Vid den svenska gränsen har den knappt börjat.

Hos migrationsverket får du finna dig i hur det är att få dina berättelser, ärr från misshandel och psykiska trauman ifrågasatta och bestridda av tjänstemän. Intyg från experter som styrker de asylsökandes sak ignoreras fullständigt. Målet med den svenska flyktingpolitiken är uppenbart. Det handlar om att avvisa största antalet asylsökande. Gärna så fort som möjligt.

Migrationsminister Barbro Holmberg fortsätter oavsett kritiken från människorättsorganisationer sitt tåg mot en mer och mer repressiv flyktingpolitik. Alla vi som trodde att FN:s kommitté mot tortyr genom sina rekordmånga prickningar av Sverige skickat en tydlig signal om något är på tok fel med den svenska flyktingpolitiken har fått se hur fel vi hade.

Näst på dagordningen har regeringen ett avskaffande av möjligheterna till s.k Ny Ansökan. Ny Ansökan har fungerat som en säkerhetsventil i en dåligt fungerande asylprocess. Ny Ansökan handlar om att kunna söka uppehållstillstånd på nytt då man inte blivit trodd, då barnen inte blivit hörda, då någon i familjen blivit apatisk. Att ta bort Ny Ansökan är i nuläget att driva asylsökande in i permanent rättslöshet, förtvivlan och i värsta fall döden, eftersom det sista hoppet om att finna en fristad ifrån förtryck därmed släcks för många.

Människorättsexperter och psykiatriker som sticker upp och ryter ifrån mot vad som faktiskt händer bemöts med rena tystnaden. Hos Barbro Holmberg och arkitekterna bakom Fästning Sverige finns inget intresse av debatt. Dom ansvariga fortsätter enträget i försöken att övertyga den svenska befolkningen om att Sveriges asylpolitik är generös och human, att försämringen i rättssäkerheten för de asylsökande är för ”barnens skull” och att asylsökande går under jorden därför att besluten från Migrationsverket och Utlänningsnämnden varit ”otydliga”. Verksamhetschefen vid S:t Görans psykiatriska askutmottagning, David Eberhard, har helt rätt i sin beskrivning av att ”svensk invandrarpolitik har nått nivåer värdiga Nazi-Tysklands”.

Vi har en annan bild av verkligheten än Barbro Holmberg. Sveriges asylpolitik är till stora delar orättvis och inhuman, avskaffandet av Ny Ansökan är ett dråpslag mot barnen, och hur besluten från migrationsmyndigheterna är formulerade är i de flesta fall ovidkommande när asylsökande beslutar att gå under jorden. Att påstå något annat är ett hån mot alla de människor som idag lever helt utan rättigheter och skyddsnät i vårt land, i ständig oro över att bli upptäckta och i ovisshet inför om de har tak över huvudet och mat på bordet om en vecka.

Det är hög tid att riva upp den svenska flyktingpolitiken och göra den till ett föredöme, inte en fortsatt humanitär katastrof. Det får vara nog med undanflykter från Barbro Holmberg. Vi vill se en flyktingpolitik präglad av humanitet och respekt för folkrätten, inte av rasism, misstro och förakt. Vi är redo att ta debatten med dig Barbro Holmberg. är du redo för oss?

Ung Vänster bedriver i denna stund en flyktingpolitisk kampanj där målet är att samla in 50 000 kronor till fristadsfonden. Fristadsfonden instiftades 1995 och arbetar med att hjälpa asylsökande som fått avslag på sina asylprövningar. Fristadsfonden hjälper asylsökande flyktingar som hotas av avvisning och som inte kan återvända till sina hemländer. Många har varit utsatta för förföljelse och grym tortyr eller har traumatiska krigsupplevelser bakom sig. De asylsökande som fonden hjälper, hyser en välgrundad fruktan för att återvända till de länder de flytt ifrån och tvingas därför gömma sig i vårt land. Istället för julklappar – sätt in ett bidrag till fristadsfonden på postgironummer 26 31 25 – 7.

Tove Fraurud
Förbundsordförande Ung Vänster

Anita Dorazio
Fristadsfondens styrelse

Kamp mot nazismen! Inga fler hatbrott!

Slut upp på Medborgarplatsen 11 december klockan16:00

Talare: Kalle Larsson, riksdagsledamot (v); Pia Ortiz-Venegas, NMR; Lotta
Eriksson, Homosexuella Socialister; Jakob Ohlsson, Ingen Människa är
Illegal; Sofia Pérez, Stockholms LS av SAC och en talare från LO.

Artister: Monica Nielsen, Mikael Wiehe, Jan Hammarlund, Björnbröder,
Backroom Matches och MJMP.

Arrangörer:
Nätverket mot rasism
Fackligt Aktiva Invandrare
Grafiska Fackföreningen Stockholm
LO-distriktet i Stockholms län
SEKO Stockholm
SEKO klubb 119, tunneltågförarna
SEKO Postklubb Södermalm
Skärholmens LS av SAC
SSU Stockholm
Ung Vänster Storstockholm
Vänsterpartiet Storstockholm

Maila vad du tycker till Leijonborg!

Häromdagen torskade Lars Leijonborg återigen i en TV-debatt mot en sverigedemokrat. Leijonborg gjorde bort sig så fruktansvärt att han nu förtjänar inte bara en, utan flera utskällningar. Tryck här för att underteckna en utskällning till Lars Leijonborg!

Kampen för ett fritt och demokratiskt Palestina går vidare!

Yassir Arafat avled i morse, och beskedet om hans död kablades ut genom världens media. Reportrar och kommentatorer pendlade mellan att använda ord som "terrorist", "ett hinder för fred" till att kalla den oskadliggjorda presidenten för"landsfadern" och "personifieringen av den palestinska kampen".

Sanningen är väl att Yassir Arafat var varken eller. Yassir Arafat var Palestinas folkvalde president och som sådan en viktig symbol för den palestinska kampen för frigörelse, men han var inte den kampen. Den palestinska saken är och kommer alltid vara större än en man, och den palestinska kampen lever vidare även när symbolen Arafat är begraven.

Den stolta historia av motstånd och frihetstörst som skrivits i Palestinas namn är en historia som skrivits av miljontals palestinier, och den historien är långtifrån avslutad. Så Yassir Arafat må vara död. Men efter sig lämnar han ett folk som kommer att fortsätta kämpa mot ockupation och förtryck, och för ett fritt, självständigt och demokratiskt Palestina. Kampen fortsätter vid alla militära vägspärrar som Israel satt upp på de palestinska områdena, den finns i alla städer, byar och flyktingläger, trots Israels belägring och isolering, och den fortsätter trots Israels avrättningar och arresteringar av alla som deltar i den kampen.

Statsminister Göran Persson uttrycker nu sin sorg över Arafats död. För alla som förgäves krävt att statsministern skulle agera mot Israels behandling av den palestinska presidenten känns sorgen svår att ta på allvar. Under de senaste tre åren då Arafat suttit inspärrad i sitt högkvarter, Al Muqataa, i Ramallah på Västbanken, förnedrad av den israeliska motparten, och utdömd som "irrelevant" av Ariel Sharon, behandlades han som en persona non grata av resten av det internationella samfundet. Statsminister Göran Persson och utrikesminister Leila Freivalds är några av de ledare som borde skämmas över att man så ynkryggat gått med på Israels villkor för utfrysning av den palestinska presidenten. Det är något som Göran Persson, och Leila Freivalds ska komma ihåg när de åker till Kairo för att ta farväl av sin döda kollega. Vår regering är lika ansvarig som resten av världen för sin underlåtelse att protestera mot den grymma behandling som Israel tillämpat mot palestinierna.

Nu ska det hållas val i Palestina. I ett land där utegångsförbud, attacker och förnedring får fortsätta blir det omöjligt att genomföra dem fredligt och demokratiskt. På Israel faller därför det yttersta ansvaret för om den demokratiska processen kan fortskrida eller ej. Omvärldens ansvar blir att sätta press på Israel att upphöra med förtrycket, och på allvar ge sitt stöd till en demokratisk och fredlig utveckling i Palestina. Sveriges regering har nu chansen att sluta tiga – vi hoppas att de tar den.

För Ung Vänster fortsätter vår solidaritet med det palestinska folket och deras kamp för ett fritt, självständigt och demokratiskt land.

Tove Fraurud, förbundsordförande Ung Vänster
Hanin Shakrah, ledamot av Ung Vänsters förbundsstyrelse

Fyra år till av vansinne

Det blir fyra år till med Texasgubben vid makten i USA. Dödstraffanhängaren, jämställdhetshataren och kolonialisten från Texas besegrade den inte alls olike John Kerry.

Valutgången är kanske inte så förvånande i ett land där valsystemet handlar om att den som har störst valkassa vinner.

Tvåpartisystemet i USA där likheterna mellan demokrater och republikaner är större och fler än skillnaderna dom emellan är givetvis anledningen till varför halva USA:s befolkning valde att inte rösta. Det är absurt att tala om ett högt valdeltagande eller om demokratisk legitimitet för ett styre när så många aktivt väljer att inte rösta. Valet mellan Kerry eller Bush var mångt och mycket ett val mellan två huvuden på samma kropp. När presidentvalet i ett land endast står mellan en kandidat som Moderata Ungdomsförbundet hyllar, George Bush, och en annan kandidat som Liberala Ungdomsförbundet hyllar, John Kerry, så finns det givetvis ett fundamentalt systemfel.

Samtidigt finns det många starka och levande folkrörelser i USA. Miljörörelser, fredsrörelser, fackföreningar och kvinnorörelser som kämpar och sliter för att stoppa den utveckling som idag pågår i och utanför USA. Istället för att tillmötesgå dessa rörelser så vänder sig George Bush mot sin s k bas bestående av storfinans och oljebolag.

Fyra år till med George Bush innebär fortsatt stora försämringar i de sociala skyddsnäten i USA. Strypgreppet om löntagarna på arbetsmarknaden kommer dras åt ytterliggare och dom människor som slås ut i detta brutala klassamhälle får på sannolika skäl leva en del av sina liv i något av Bush alla fängelser. I en valkampanj där republikanernas mantra varit att staten inte ska lägga sig i den enskildes privatliv så kommer nu de fortsatta reaktionära antiabortlagstiftningarna att gälla och praktiseras, dödstraffet likaså samt diskrimineringen av homosexuella. George Bush fortsätter att pressa USA ljusår tillbaka i historien.

Under sina fyra gångna år vid makten har den galna Texasgubben inlett fullskaliga angreppskrig mot två av världens fattigaste länder. Det har gjorts i skarp strid mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Samma president som menar att abort är mord är samtidigt ansvarig för ett lemlästande och folkmord utan dess like. Sedan ”maktöverlämnandet” (i praktiken maktbehållandet) i Irak har andelen amerikanska trupper ökat och ockupationen tilltagit. Trupperna skjuter på demonstranter som kräver sitt lands frihet och oberoende. Trupperna förnedrar och trakasserar dagligen irakiska familjer med godtyckliga husrannsakningar och arresteringar. Trupperna har gjort tortyr och inlåsning av ockupationskritiska irakier till regel. Det koloniala tankesättet och praktiken känns igen. Med Bush är en fortsättning garanterad.

En president som inte bara anser sig vara guds utsända ledare för USA, utan för hela världen, borde kanske få sitt mandat prövat i global skala. I alla fall borde åtminstone folket i Irak och Afghanistan få en reell möjlighet att påverka vem som sitter vid rodret i Vita Huset eftersom USAs president tydligen anser sig ha rätten att bestämma hur just Irak och Afghanistan ska styras. Men att låta ”barbarerna” eller ”vildarna”, för att använda Per Ahlmarks termer, få rösta skulle säkerligen betraktas som en eftergift för ”ondskan” eller terrorn.

När Irak och Afghanistan bombats bort och ockuperats står fler länder på tur. Ett kommande krig mot Iran är inte en omöjlighet. En militär invasion och ockupation av Kuba finns till och med nedskriven i detalj. Miamihögern har i åratal beskyllt Bush för att vara för flat mot Kuba. De har krävt handling och demonstrerat under parollen ” Iraq today- Cuba Tomorrow”. En regelrätt kolonisation planeras därför där det kubanska samhället fullständigt ska kastas över ända för att bli en amerikansk lydstat under Bush. Detta planeras och diskuteras utan att nästan någon makthavare i världen reagerar eller protesterar. Ifall Kuba, eller något annat land, däremot planerade detsamma mot USA skulle givetvis ett ramaskri bryta ut och världens ledare skulle sluta upp bakom Texasgubben.

George Bush kan må hända tack vare kampanjresurser i miljardklassen och en förljugen retorik vinna val i USA, men i en folkomröstning i resten av världen skulle han förlora stort. De folk vars länder han har bombat sönder, privatiserat och ockuperat skulle rösta mot honom. De folk vars länder som styrs av korrupta regimer som George Bush göder med ekonomiska och militära medel skulle rösta mot honom. Alla de människor som över hela jorden ser igenom de lögner som Irakkriget genomförs i skulle rösta mot honom. Valnederlaget skulle bejublas och firas i alla världens städer som den indiska författaren Arundathi Roy en gång skrev. Vad exakt är det Göran Persson menar är så underskattat och fascinerande med denna president?

Jonas Lindberg, ledamot av Ung Vänsters verkställande utskott

Israel ut ur Gaza!


Den senaste veckan har den israeliska ockupationsmakten härjat i Gaza. I det som från israeliskt håll kallas ”Operation ångerns dagar” har över 90 palestinier dödats och hundratals skadats. Det är siffror som stiger för varje dag som operationen fortgår.

Flyktinglägret Jabaliya är en av de delar av Gaza som är hårdast drabbat. 600 familjer – uppskattningsvis 3300 personer har där varit helt förhindrade att lämna sina hem sedan operationen inleddes den 29 september. Många har fått sina el- och vattenledningar förstörda och är helt beroende av FN’s mattransporter. De transporter som israeliska militären inte tillät förrän i torsdags – en vecka in i operationen.

Det är inte första gången Israel genomför stora operationer på ockuperad mark, i Gaza senast i maj då Israel invaderade flyktinglägret i Rafah med många dödsoffer som resultat. Från israeliskt håll sägs det att det är en operation mot terrorism. I själva verket är det storskaliga försök att ta död på det palestinska folkets uppror – intifadan.

Den svenska regeringen är lika handlingsförlamad som vanligt. ännu en gång tillåts Israel mörda palestinier utan några som helst konsekvenser. Detta måste få ett slut. Tomma ord och lama fördömanden har tydligt visat sig vara otillräckliga, Israel måste känna av omvärldens kritik.

Vi kräver därför att Sverige och dess regering inte bara skarpt fördömer Israels agerande på de ockuperade områdena och USAs stöd till Israels politik, utan också verkar för att EU säger upp frihandelsavtalet med Israel. Vi uppmanar till bojkott av israeliska varor.

Sida 56 av 62« Första...102030...5455565758...Sista »