Fyra år till av vansinne

Det blir fyra år till med Texasgubben vid makten i USA. Dödstraffanhängaren, jämställdhetshataren och kolonialisten från Texas besegrade den inte alls olike John Kerry.

Valutgången är kanske inte så förvånande i ett land där valsystemet handlar om att den som har störst valkassa vinner.

Tvåpartisystemet i USA där likheterna mellan demokrater och republikaner är större och fler än skillnaderna dom emellan är givetvis anledningen till varför halva USA:s befolkning valde att inte rösta. Det är absurt att tala om ett högt valdeltagande eller om demokratisk legitimitet för ett styre när så många aktivt väljer att inte rösta. Valet mellan Kerry eller Bush var mångt och mycket ett val mellan två huvuden på samma kropp. När presidentvalet i ett land endast står mellan en kandidat som Moderata Ungdomsförbundet hyllar, George Bush, och en annan kandidat som Liberala Ungdomsförbundet hyllar, John Kerry, så finns det givetvis ett fundamentalt systemfel.

Samtidigt finns det många starka och levande folkrörelser i USA. Miljörörelser, fredsrörelser, fackföreningar och kvinnorörelser som kämpar och sliter för att stoppa den utveckling som idag pågår i och utanför USA. Istället för att tillmötesgå dessa rörelser så vänder sig George Bush mot sin s k bas bestående av storfinans och oljebolag.

Fyra år till med George Bush innebär fortsatt stora försämringar i de sociala skyddsnäten i USA. Strypgreppet om löntagarna på arbetsmarknaden kommer dras åt ytterliggare och dom människor som slås ut i detta brutala klassamhälle får på sannolika skäl leva en del av sina liv i något av Bush alla fängelser. I en valkampanj där republikanernas mantra varit att staten inte ska lägga sig i den enskildes privatliv så kommer nu de fortsatta reaktionära antiabortlagstiftningarna att gälla och praktiseras, dödstraffet likaså samt diskrimineringen av homosexuella. George Bush fortsätter att pressa USA ljusår tillbaka i historien.

Under sina fyra gångna år vid makten har den galna Texasgubben inlett fullskaliga angreppskrig mot två av världens fattigaste länder. Det har gjorts i skarp strid mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Samma president som menar att abort är mord är samtidigt ansvarig för ett lemlästande och folkmord utan dess like. Sedan ”maktöverlämnandet” (i praktiken maktbehållandet) i Irak har andelen amerikanska trupper ökat och ockupationen tilltagit. Trupperna skjuter på demonstranter som kräver sitt lands frihet och oberoende. Trupperna förnedrar och trakasserar dagligen irakiska familjer med godtyckliga husrannsakningar och arresteringar. Trupperna har gjort tortyr och inlåsning av ockupationskritiska irakier till regel. Det koloniala tankesättet och praktiken känns igen. Med Bush är en fortsättning garanterad.

En president som inte bara anser sig vara guds utsända ledare för USA, utan för hela världen, borde kanske få sitt mandat prövat i global skala. I alla fall borde åtminstone folket i Irak och Afghanistan få en reell möjlighet att påverka vem som sitter vid rodret i Vita Huset eftersom USAs president tydligen anser sig ha rätten att bestämma hur just Irak och Afghanistan ska styras. Men att låta ”barbarerna” eller ”vildarna”, för att använda Per Ahlmarks termer, få rösta skulle säkerligen betraktas som en eftergift för ”ondskan” eller terrorn.

När Irak och Afghanistan bombats bort och ockuperats står fler länder på tur. Ett kommande krig mot Iran är inte en omöjlighet. En militär invasion och ockupation av Kuba finns till och med nedskriven i detalj. Miamihögern har i åratal beskyllt Bush för att vara för flat mot Kuba. De har krävt handling och demonstrerat under parollen ” Iraq today- Cuba Tomorrow”. En regelrätt kolonisation planeras därför där det kubanska samhället fullständigt ska kastas över ända för att bli en amerikansk lydstat under Bush. Detta planeras och diskuteras utan att nästan någon makthavare i världen reagerar eller protesterar. Ifall Kuba, eller något annat land, däremot planerade detsamma mot USA skulle givetvis ett ramaskri bryta ut och världens ledare skulle sluta upp bakom Texasgubben.

George Bush kan må hända tack vare kampanjresurser i miljardklassen och en förljugen retorik vinna val i USA, men i en folkomröstning i resten av världen skulle han förlora stort. De folk vars länder han har bombat sönder, privatiserat och ockuperat skulle rösta mot honom. De folk vars länder som styrs av korrupta regimer som George Bush göder med ekonomiska och militära medel skulle rösta mot honom. Alla de människor som över hela jorden ser igenom de lögner som Irakkriget genomförs i skulle rösta mot honom. Valnederlaget skulle bejublas och firas i alla världens städer som den indiska författaren Arundathi Roy en gång skrev. Vad exakt är det Göran Persson menar är så underskattat och fascinerande med denna president?

Jonas Lindberg, ledamot av Ung Vänsters verkställande utskott

Israel ut ur Gaza!


Den senaste veckan har den israeliska ockupationsmakten härjat i Gaza. I det som från israeliskt håll kallas ”Operation ångerns dagar” har över 90 palestinier dödats och hundratals skadats. Det är siffror som stiger för varje dag som operationen fortgår.

Flyktinglägret Jabaliya är en av de delar av Gaza som är hårdast drabbat. 600 familjer – uppskattningsvis 3300 personer har där varit helt förhindrade att lämna sina hem sedan operationen inleddes den 29 september. Många har fått sina el- och vattenledningar förstörda och är helt beroende av FN’s mattransporter. De transporter som israeliska militären inte tillät förrän i torsdags – en vecka in i operationen.

Det är inte första gången Israel genomför stora operationer på ockuperad mark, i Gaza senast i maj då Israel invaderade flyktinglägret i Rafah med många dödsoffer som resultat. Från israeliskt håll sägs det att det är en operation mot terrorism. I själva verket är det storskaliga försök att ta död på det palestinska folkets uppror – intifadan.

Den svenska regeringen är lika handlingsförlamad som vanligt. ännu en gång tillåts Israel mörda palestinier utan några som helst konsekvenser. Detta måste få ett slut. Tomma ord och lama fördömanden har tydligt visat sig vara otillräckliga, Israel måste känna av omvärldens kritik.

Vi kräver därför att Sverige och dess regering inte bara skarpt fördömer Israels agerande på de ockuperade områdena och USAs stöd till Israels politik, utan också verkar för att EU säger upp frihandelsavtalet med Israel. Vi uppmanar till bojkott av israeliska varor.

Sant och falskt om Kuba

I media har spridits uppgifter om att jag skulle ha sagt att Kuba är en demokrati. Efter det har en hel del ledarskribenter gått i taket. Upprördheten vore fullt rimlig, om det var vad jag hade sagt.

I Janne Josefssons dokumentär hör man mig säga att Kuba har fria val, men fortsätter man lyssna på meningen så hör man mig också säga att valen ”de facto är organiserade så att det är extremt svårt att påverka”. De är alltså – i praktiken – inte demokratiska.

Om Janne Josefsson varit mer intresserad av att berätta vad jag verkligen tycker och inte bara bevisa sin egen tes om mig som förd bakom ljuset, hade jag kunnat få fortsätta. Då hade jag kunnat berätta hur jag ser på den kubanska revolutionen – de stora demokratiska problemen och möjligheterna till en demokratisering av det kubanska systemet.

På Kuba genomförs val till nationalförsamlingen vart femte år, det kan man som jag säger i TV, läsa i den kubanska konstitutionen, men lika gärna på t.ex. CIA:s hemsida. Dessa val är formellt sett fria, i meningen att det inte finns några formella spärrar för vem som kan väljas. Man måste till exempel inte vara medlem i kommunistpartiet. Teoretiskt sett är kubanerna fria att stryka bort hela etablissemanget och tvinga fram regimens avgång. I praktiken är det förstås nästintill omöjligt att genomföra något sånt utan organisations- press- och yttrandefrihet.

Jag önskar en fredlig, demokratisk utveckling av Kuba, där de många viktiga framstegen i den kubanska revolutionen får leva kvar, medan de odemokratiska och totalitära delarna av systemet monteras ned.

Det finns delar av vänstern som romantiserar Kuba. Det är på en del sätt förståeligt, men ändå felaktigt. För vänstern är det avgörande att vi lyckas försvara de viktiga landvinningar som gjorts i och med den kubanska revolutionen, utan att för den skulle blunda för övergreppen. Ung Vänster har inte något samarbete med det kubanska kommunistpartiet. Vi ser inte Kuba som en modell för den socialism vi vill bygga. Kuba behöver många vänner, men inte sådana vänner som låter bli att kritisera.

För att en sådan utveckling ska kunna ske, menar jag också att det är fullständigt avgörande att diskutera USA:s roll och deras tydligt formulerade agenda om att förändra, med våld om nödvändigt, det kubanska systemet, och ersätta regimen med en av USA godkänd regering. Kuba behöver en opposition, men den behöver en kubansk opposition, inte en amerikansk.

Blockaden måste brytas och Sveriges regering och EU måste fördöma den lång rad brott mot folkrätten som USA gör sig skyldig till.

Så till frågan om vilket land som är mest demokratiskt, Kuba eller USA. USA är ett land som formellt sett är en demokrati. Man har val vart fjärde år, och de flesta får ställa upp till val. Trots det låter 100 miljoner amerikaner bli att rösta, helt enkelt för att de, och här är ordet igen, de facto, saknar möjlighet att skapa alternativ. Naturligtvis finns teoretisk möjligheten för vem som helst att ställa upp i det amerikanska presidentvalet och vinna – men i praktiken kan bara den med stöd från mycket rika finansiärer faktiskt göra det. Därför ställs i det kommande presidentvalet två kandidater mot varandra som representerar i stort sett samma politik, och snarare företräder intresset hos sina finansiärer än majoriteten av det amerikanska folket.

USA är också ett land, som av en lång rad människorättsorganisationer kritiserats för övergrepp mot de mänskliga fri- och rättigheterna i samband med den s.k. kampen mot terrorismen. Där kan man bli misstänkt terrorist för att ha besökt ett möte eller skrivit en insändare om fred. Den federala polisen har getts kraftigt utökade befogenheter att registrera alltifrån vilka böcker du lånar på biblioteket till vilka hemsidor du besöker. Tusentals amerikaner med arabisk bakgrund har gripits, på mycket lösa grunder, ofta utan att ens få reda på vad de är misstänkta för. Det är också ett land där en stor del av den arbetande befolkningen förnekas den grundläggande rätten att bilda fackföreningar.

I världen spelar USA en allt annat en demokratisk roll. USA ger militärt stöd till 80% av de länder som enligt Amnesty använder sig av tortyr. Det är idag ett land som ockuperar ett annat land, utan respekt för FN:s konventioner, och har bland annat i detta land gjort sig skyldiga till tortyr av sina fångar och har förbjudit kritiska röster som t.ex. TV-kanalen Al-Jazeera. Man har en lång och smutsig historia av politiskt, ekonomiskt och militärt stöd till militärkupper och förtryck runt om i världen.

Lägger man USA:s agerande i resten av världen ovanpå de redan stora demokratiska brister som finns inom landet, menar jag att det sammantaget är svårt att kalla det en demokratisk stat. Det är inte en diktatur, men alltså heller inte en demokrati.

Att USA på många sätt är odemokratiskt förändrar inte det faktum att Kuba också är det, men det komplicerar diskussionen om vad som är demokrati och vad som är diktatur. Min slutsats – till skillnad från borgerliga debattörers – är att det föreligger systemfel på båda ställena. Det intressanta är ju att inskränkningar av de demokratiska fri- och rättigheterna i USA alltid ses som ett undantag, medan det på Kuba ses som en följd av samhällssystemet.

Tove Fraurud
Förbundsordförande Ung Vänster

Nu får Reinfeldt ta och dämpa sig

Hur många gånger ska man behöva säga det. Det är faktiskt så att rymningarna från de svenska fängelserna INTE har ökat. De rymningar där delar av Sverige brottlingselit har dock vara tacksamma för Fredrik Reinfeldt och hans repressionsvurmare. Man vill bygga ett svenskt Alcatraz, ett så kallt superfängelse. Man sitter i diverse TV-soffor och dillar om att det finns människor i det här landet som inte på något sätt kan tas eller hjälpas från den brottsliga banan. Nej, det ska låsas in superfängelsen och Fredrik Reinfeldt spolar så gärna ner nycklarna i sin toalett i sin rikemansvilla.

Mitt i allt repressionsvurmande så missar dock Reinfeldt och gänget en väldigt avgörande detalj. En fråga som man normalt sätt alltid ställer sig. Frågan är enkel och stavas: Varför?

Faktum är det att det går att förebygga brottslighet. Det går också att på ett mänskligt sätt hantera faktiskt psykiskt sjuka människor. Det är det där som kallas välfärd. Något som Reinfeldt helst av allt vill nedmontera.

Kriminaliteten i samhället ökar i takt med att klyftorna vidgas mellan vanligt folk och överklassen. När fritidsgårdar stängs så ställs ungdomar utan tjocka plånböcker inför det faktum att det faktiskt inte finns någonting att göra. Om Reinfeldt eller någon annan av hans repressionsvurmare hade åkt ut till vilken jävla förort eller småort på landsbygden och under en period levt i ungdomar i Sveriges verklighet så hade de kanske haft en annan uppfattning. Det är faktiskt så att det är lättare för majoriteten av ungdomarna i Sverige att ta steget till den brottsliga banan än att få ett respektabelt jobb inom näringslivet eller för den delen en fast anställning. När det kommer till kritan så står Fredrik Reinfeldt med vänner för en politik som genom skattesänkningar och fortsatt nedmontering av välfärden vill minska vanliga ungdomars chans till ett drägligt liv.

De brott som begås av mentalt eller psykiskt sjuka människor går också att förebygga. Den hets mot dessa människor en skam för den svenska demokratin och devisen om alla människors lika värde. När borgerligheten ackompanjerande av socialdemokratin stängde flertalet av mentalsjukhusen i Sverige så la de också grunden för en ökad brottslighet. Många av dessa människor är så isolerade från samhället att det enda sättet att försöka ta sig in är den brottsliga banan. Lösningen på detta är en upprustad psykvård. Att dessa människor får samhällets stöd. Ett stöd som inte Reinfeldt eller någon av hans repressionsvurmare är beredda att ge. De vill slänga in mentalt sjuka människor på vatten och bröd i det så kallade superfängelset.

Repressionsdebatten som Reinfeldt med fler har startat är inte seriös. Vi önskar och hoppas på en mer konkret och verklighetsbaserad diskussion om hur man får ner brottsligheten i Sverige. Svaret på den frågan är och förblir: Välfärd och demokrati. Så dämpa dig lite nu va, mister Reinfeldt.

Alex Bengtsson, Ledamot av Ung Vänsters verkställande utskott.

När ockupationen blir melodifestivalen

Den amerikanska ockupationsmakten i Irak utlyste nyligen en tävling för att få fram en ny flagga och en ny nationalsång för att sudda ut minnet av Saddam Hussein. Ockupationen blir som melodifestivalen, eller som en mellanstadieläxa: ”Rita en egen flagga”.

Hittills har 1056 amerikanska soldater dödats i Irak. Mer sällan får vi höra hur många irakier som dödats. Hur många irakiska familjer som sörjer efter någon, hur många irakier som mist en vän. Men när amerikanerna genomför massiva bombattacker över de fattigaste delarna av Bagdad för att hoppas på att döda en utpekad terrorist, när kan man räkna med dödade och sårade, då passar ockupationen inte som schlagertext längre.

Det fanns en tid då man menade att kriget redan var slut. Det skulle bli ett snabbt krig, förutspådde man, och man trodde man hade lyckats. Saddam Hussein hade avsatts, gått under jorden, hittats och fängslats. De hade fel, kriget pågår än. För ett land är inte dess ledare. Ett land är ett folk, och ett folk kan man inte ”ta över”. Kriget pågår än, med självmordsattacker från ena sidan, och världens mest massiva krigsapparat på den andra. Kriget är inte över, och det går inte att sudda ut minnet av en diktator, eller vetskapen om att ett krig pågår utanför ens dörr genom en liten uppiggande tävling.

Irak är vår tids Vietnamn, men många har missat poängen. Hur fri från skrupler man än må vara, och hur mycket pengar man än må ha, kan man aldrig rita ett annat lands flagga. Man kan aldrig ”ta över” ett annat folk. även här hemma har en del missuppfattat denna enkla sanning. Man menar att det blivit demokrati i Irak nu, att landet är fritt från förtryck och förbud. Men vi vet att sanningen är en annan. Demokratin är längre bort än någonsin, skräcken ständigt närvarande. Det irakiska folket lever under ockupation, och den ockupationen måste upphöra för att fred, frihet, mänskliga rättigheter och demokrati ska komma till stånd.

Vi som gick på gatorna den 15 februari 2003 för att protestera mot planerna att påbörja kriget, vi kan fortfarande vara stolta. Vi försvarade de mänskliga rättigheterna då, och vi fortsätter att försvara dem. Motstånd mot diktatur och brott mot mänskliga rättigheter heter inte ockupation. Det heter inte heller krig. Det heter nationellt självbestämmande, och det heter fred.

Avbryt ockupationen!

Stöd motståndet i Irak!

Anna Morvall, vice ordförande
Kontakt: 0739-81 29 71

Kuba – ett föregångsland?

Ung Vänsters syn på Kuba har diskuterats en del i media den senaste tiden, och vår kritik av Kubas demokratiska brister har ifrågasatts. Allt sedan 1996 har dock Ung Vänster haft en tydligt kristisk hållning mot inskränkningarna av vissa mänskliga fri- och rättigheter på Kuba.

Utdrag ur Ung Vänsters kongressuttalande:

Kubafrågan kan delas upp på två områden, dels diskussionen om demokrati på Kuba, dels frågan om det amerikanska handelsembargot mot landet.

Ung Vänster ser den långvariga amerikanska blockaden mot Kuba som ett utslag av en imperialistisk världsordning där USA påtvingar världen sina egna ställningstaganden. I sin idoga strävan att med alla medel krossa den kubanska regimen förvägrar USA Kubas befolkning till och med mediciner och mat – något som tydligt visar att det inte är den kubanska befolkningen som USA bryr sig om, utan egna maktintressen.

Blockaden strider på flera punkter mot folkrätten, då USA försöker att på olika sätt tvinga andra länder att följa den. Ung Vänster stödjer Kubas rätt till självbestämmande och soloidariserar sig med det kubanska folket. Därför är det självklart för oss att fördöma blockaden.

På Kuba pågår inskränkningar i yttrande- och organsiationsfriheten. Det är uppenbart att den kubanska regimen har fängslat människor enbart på grund av deras åsikter och legitimt framförda kritik – ett förfarande som Ung Vänster fördömer.

En oroväckande tendens är det angiverisystem som uppstått i anslutning till de s.k. kommittéerna för revolutionens försvar. Dessa kommittéer består huvudsakligen av vanliga medborgare och har spelat en positiv roll genom att uppmuntra till att krtitik förs fram på lokal nivå. Det är därför särskilt beklagansvärt att dessa organ, vars roll varit att stärka demokratin, istället inskränker den. Bristen på demokrati har också lett till att byråkrater i statsapparaten har skaffat sig ekonomiska privilegier, ett mönster som känns igen från länder i det forna östblocket.

Den kubanska regimen hävdar att yttrande- och organisationsfriheten på Kuba inskränks, därför att det dels råder brist på papper i landet, och dels för att alla tidningar och organisationer frikopplade från statsmakten, huvudsakligen skulle finansieras från USA.

Ung Vänster menar dock att detta inte på något sätt rättfärdigar inskränkningar av yttrande- och organisationsfriheten, som är grundläggande delar i den politiska demokratin. Att värna demokratin måste vara en central del i varje socialistisk rörelses kamp. Socialismen stagnerar utan den öppna samhällsdebatt, som idag inte tillåts på Kuba.

Blockaden har varit en bidragande faktor till att de stora sociala landvinningarna på Kuba nu alltmer naggats i kanten. Kuba har haft ett mycket välutvecklat sjukvårdssystem, där rätten till kvalificerad sjukvård har varit allmän. Man har legat förvånansvärt långt framme när det gäller medicinsk forskning, också i en internationella jämförelse. Utbildningsväsendet har garanterat alla barn utbildning och kampen mot analfebetismen har varit framgångsrik – i jämförelse med andra latinamerikanska länder närmast exceptionell.

Manifestation mot våld, rasism och främlingsfientlighet

Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism anordnar en manifestation mot våld, rasism och främlingsfientlighet. Det som hände i Sollentuna får inte bli ett nytt Salem! Den unga pojken som dog får inte bli en ny symbol för nazister och högerextremister!
Vi antirasister måste visa att vi bryr oss och att vi inte tolererar våld och rasism på våra gator. Ta ställning mot våldet och kom du med!
Plats: Sergelstorg (Stockholm)
Datum: Lördagen den 18:e September
Tid: 15:00

Seger i Venezuela!

Valresultatet i folkomröstningen om framtiden för Venezuelas president Hugo Chavez, visar nu ett massivt folkligt stöd för presidenten. Segern i folkomröstningen är inte bara en seger för Chavez och det venezolanska folket – den är också en seger för vänstern i hela världen. Venezuela visar att det går att bryta med nyliberalismen och trotsa USA. Venezuela visar att en annan väg är möjlig.

Sedan Chavez tillträdde 1998 har landet inlett alfabetiseringskampanjer, hälsoreformer och jordfördelningsprojekt, reformer som förbättrat livet för miljontals människor. Massiva insatser har också gjorts mot korruptionen i landet, som under liberalernas och socialdemokraternas bollande med makten, slog alla rekord. Under Hugo Chavez har politikernas förmåner bantats till förmån för resursöverföring till skolan och vården. Jordlösa bönder har fått brukbar jord att odla och bo på tack vare de jordomfördelningsprogram som genomförts.

överklassen i Venezuela har gjort allt vad de kan för att göra sig av med Hugo Chavez. Massiva propagandasändningar dygnet runt i de fem största privata TV-kanalerna i landet har pågått i stort sett oavbrutet sedan Chavez tillträdde. överklassen har, tillsammans med de förra maktpartierna, arbetsgivarorganisationer och den korrumperade fackföreningen CTV, förfalskat namnunderskrifter där döda till och med skulle ha skrivit på listor mot Hugo Chavez. överklassens desperation över Chavez ledde den 11 april 2002 till en statskupp där militären och arbetsgivarna tog makten i en kupp som förde tankarna till Augusto Pinochets militärkupp i Chile 1973. Hugo Chavez återkallades senare till presidentposten till följd av att hela Caracas kokade av folkliga protester som krävde honom tillbaka. Svenska medier och ett flertal partier stödde helhjärtat denna Pinochet-inspirerade kupp. Folkpartiets ungdomsförbund, LUF, demonstrerade till och med utanför Venezuelas ambassad till stöd för militärkuppen.

Inför gårdagens folkomröstning mobiliserade en liten men stenrik opposition, med CIAs stöd, i Venezuela. De hade i stort sett alla medier i västvärlden med sig. I Sverige skrevs det på ledarsidor om hur Chavez måste kunna respektera en eventuell valförlust. Men frågan ställdes aldrig till oppositionen i Venezuela – kommer de att respektera en valförlust? Eller kommer de återigen att strunta i folket för att med militära medel driva sin vilja igenom?
Risken för att det ska hända igen är överhängande. Och frågan är hur de svenska liberaler som pratar så fint om demokrati kommer att reagera den här gången. Med stöd till den folkvalde presidenten eller till kuppmakarna? Det återstår att se.

Venezuela och Hugo Chavez utgör en av få stjärnor i ett annars mörkt Latinamerika där folket lever under ett våldsamt förtryck och ständig förnedring. Venezuela har under Hugo Chavez vägrat rätta sig i USAs ledband och krav på världsherravälde. Venezuela har inlett den process som fler fattiga länder måste inleda för att bryta en historia av maktkorruption, fattigdom och svält.

Idag är en dag att fira!

Medlem i Ung Vänster attackerad av israelisk militär

Siri Jonsson, medlem i Ung Vänster, utsattes igår för en attack av israelisk militär.
200 palestinier och 25 utländska fredsaktivister ville ta bort den vägspärr som blockerar enda in- och utfarten till orten Yabad på Västbanken. Sedan den israeliska militären blockerat vägen har invånarna ingen väg att använda, utan tvingas gå genom olivfälten för att komma till sina marker.
Från 100-150 meters håll sköt soldater tårgasgranater, varav en träffade Siri Jonsson i huvudet. Hon fördes till sjukhus tillsammans med omkring 5-10 skadade, bland dem ett spädbarn som inandats tårgas.
Siri klarade sig med lindriga skador.
– Människorna i Yabad vill få bort vägspärren eftersom den förhindrar människor att leva sina liv normalt. Militären var otroligt aggressiv, säger hon, med tanke på att det var väldigt många barn med i demonstrationen.
Soldaterna har nu beordrat utegångsförbud i byn.

Israels militära ockupation av Västbanken, Gaza och östra Jerusalem har pågått sedan 1967. Det har blivit uppenbart att Israel inte tänker lämna dessa områden på egen hand. Landet kränker gång på gång mänskliga rättigheter och struntar medvetet i en rad FN-resolutioner.
Nu bygger Israel en mur runt och genom palestinska områden långt in på Västbanken för att ”förebygga terrorism”. Palestinier tvingas ta vägar som består av hundratals militära checkpoints. Alla möjligheter att leva ett palestinskt liv förstörs. Risken finns att Israel genomför en ny massfördrivning av palestinier från de återstående 10 procenten av det ursprungliga Palestina.

Sveriges regering har hittills inte agerat för att förbättra palestiniernas situation. Varken i EU, FN eller som enskilt land. Därför måste vi, medborgare och folkrörelser, i ännu högre grad jobba för att ockupationen upphör.
International Solidarity Movement, som Siri Jonsson ingår i, arbetar med fredliga metoder för att göra den palestinska vardagen lättare. Till exempel kommer palestinska barn enklare till skolan om en person med ”rätt” medborgarskap gör dem sällskap vid vägspärren.
En svensk medborgare har i sitt fredsarbete blivit utsatt för en israelisk attack. Det borde vara en väckarklocka för den svenska regeringen.

För mer information, kontakta Hanin Shakrah: 0708-61 42 13

Stöd studentprotesterna i Iran!

Den 8 juli högtidlighölls minnet av studentprotesterna i Iran för fem år sedan, på flera platser runt om i Sverige. Ung Vänsters ordförande Tove Fraurud talade i Göteborg, vid en demonstration arrangerad av Göteborgs iranska studentförening, och uttryckte Ung Vänsters solidaritet med de iranska studenternas kamp.

Den 9 juli 1999 stormades studenthemmen vid Tehrans universitet av regimens milis där studenter dödades, skadades och fängslades. I de kommande demonstrationerna fängslades och skadades ytterligare hundratals. Många av dessa fängslade studenter har sedan 1999 utsatts för tortyr och kränkande behandling i regimens fängelser. Sedan 1999 har studenterna flera gånger protesterat och demonstrerat mot den islamiska regimen, bland annat sommaren 2003. återigen besvarades protesterna med misshandel, fängelsestraff och tortyr.

För 25 år sedan inleddes en revolution mot shahens diktatur, en revolution som kunde ha gjort det iranska folkets demokratiska krav till förebild för andra förtryckta folk i världen. Istället ersattes en diktatur med en annan, en totalitär islamistisk stat som jagar och mördar motståndskämpar. Studenterna i Iran fortsätter den revolution som krossades för 25 år sedan. Ung Vänster stödjer deras kamp för demokrati och mänskliga rättigheter, frisläppande av politiska fångar och ett stopp för omänskliga straff som tortyr, steningar och dödsstraff.

Den svenska regeringen uppvisar en skrämmande nonchalans inför det som händer i Iran. Människor som riskerar tortyr eller dödsstraff och söker asyl i Sverige, skickas fortfarande tillbaka. Vår solidaritet med det iranska folket innebär också ett stöd till alla de som flytt hit och gömmer sig undan avvisning.

Solidaritet med de iranska studenterna!
Inga fler avvisningar till Iran!

Sida 58 av 63« Första...102030...5657585960...Sista »