Lägg ned jobbgarantin

ams

Idag kommer nya uppgifter i media om att Jobbgarantin för ungdomar inte fungerar. Garantin infördes av den borgerliga regeringen 2007. På bara fyra år har antalet långtidsarbetslösa ungdomar ökat med 700 procent. Regerings arbetsmarknadspolitik fungerar inte, därför kräver Ung Vänster att Jobbgarantin för ungdomar läggs ned.

– Jobbgarantin för ungdomar är ett skämt och så långt från en garanti till jobb man kan komma. Det är uppenbart att regeringens arbetsmarknadspolitik helt har havererat. För att se till att unga får jobb räcker det inte att snacka om garantier, det krävs aktiva insatser, säger Ung Vänsters förbundsordförande Stefan Lindborg.

Bland de som deltar i Jobbgarantin för ungdomar och Jobb- och utvecklingsgarantin är det bara ungefär var tionde som får någon form av aktiv insats. Enbart 5 procent av de inskrivna får utbildning.

– Nu är det hög tid att lägga ned Jobbgarantin för ungdomar och istället satsa på aktiva insatser. Ungdomar som är arbetslösa måste få möjlighet till utbildning och praktik, avslutar Lindborg.

För mer information:
Tove Liljeholm
Pressekreterare, Ung Vänster
08-654 31 00, 073-669 17 34
tove.liljeholm@ungvanster.se

Ta ungas ohälsa på allvar

piller

Nya siffror från Socialstyrelsen visar att utskrivningen av antidepressiva mediciner till ungdomar och unga vuxna ser ut att nå rekordnivåer under 2012. Unga beskriver hur det är lättare att få mediciner, men betydligt svårare att få andra typer av behandlingar som exempelvis samtalsterapi.

– Samhället måste ta den ökande ohälsan bland unga på allvar. Den är ett stort problem, som begränsar livet för väldigt många ungdomar. Skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin måste få mer resurser, så att alla också kan få den hjälp man behöver, säger Ung Vänsters förbundsordförande Stefan Lindborg.

Det finns ett tydligt könsperspektiv på ungas ohälsa. Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2009 visade att var tredje tjej på gymnasiet upplever ängslan, oro eller ångest. Många unga tjejer har också andra stressrelaterade problem, som huvudvärk eller ont i nacke och axlar.

– För att bekämpa den ökande ohälsan måste man också rikta blicken mot de faktorer som skapar stress och ångest, exempelvis betygshets, den otrygga arbetsmarknaden och de sjuka ideal som tydligt påverkar tjejers liv, avslutar Lindborg.


För mer information:

Tove Liljeholm
Pressekreterare, Ung Vänster
08-654 31 00, 073-669 17 34
tove.liljeholm@ungvanster.se

Ung Vänster fördömer bordningen av Ship to Gaza

Den israeliska flottan har bordat Ship to Gazas fartyg Estelle på internationellt vatten. Ännu en gång har man från israeliskt håll avvisat dialog och angripit ett fredligt solidaritetsinitiativ. Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg, som själv har rest med Estelle, kommenterar bordningen så här:

– Att sätta in militär för att hindra ett fredligt solidaritetsinitiativ är helt oacceptabelt. Bordningen strider dessutom mot folkrätten, eftersom den skedde på internationellt vatten. Sveriges regering måste fördöma Israels agerande och kräva att besättningen snarast får återvända till sina hemländer, säger Lindborg.

Målet med Ship to Gazas resa var att med fredliga medel bryta Gazas belägring. Blockaden har skapat en humanitär nödsituation och omöjliggör möjligheten till ett värdigt liv för generationer av palestinier.

– Blockaden av Gaza strider mot folkrätten och kränker de mänskliga rättigheterna. Jag är stolt över att ha varit en liten del av en av vår tids viktigaste solidaritetshandlingar. Nu fortsätter kampen för att se till att blockaden hävs, avslutar Lindborg.

För kontakt:
Tove Liljeholm
Pressekreterare, Ung Vänster
08-654 31 00, 073-669 17 34
tove.liljeholm@ungvanster.se

Ung Vänster önskar Ship to Gaza lycka till

Ship to Gaza, Estelle

Imorgon beräknas segelfartyget Estelle ankomma till Gaza. Målet är att bryta den israeliska blockaden och med sig har man cement, leksaker och böcker. Ung Vänster ger sitt helhjärtade stöd till Ship to Gaza.

– Den orättfärdiga blockaden kränker grundläggande mänskliga rättigheter och utgör en folkrättsvidrig kollektiv bestraffning. Blockaden omöjliggör ett värdigt liv för generationer av palestinier, säger Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg som själv var med på Estelle under en av etapperna.

FN har nyligen slagit fast att Gaza kommer att vara obeboeligt om bara åtta år om inte drastiska förändringar genomförs. Idag råder det bland annat brist på rent vatten, mediciner och byggnadsmaterial. Arbetslösheten är massiv och tre fjärdedelar av befolkningen är beroende av internationellt bistånd.

– Ship to Gaza är ett viktigt initiativ för internationell solidaritet. Genom att försöka bryta blockaden står man för solidaritet i praktiken och försvarar palestiniernas rätt till ett värdigt liv, säger Stefan Lindborg

Den israeliska blockaden är orättfärdig och måste brytas. Ung Vänster önskar Ship to Gaza och segelfartyget Estelle lycka till!

För kontakt

Tove Liljeholm
Pressekreterare Ung Vänster
08-654 31 00
073-669 17 34
tove.liljeholm@ungvanster.se

Sexköpslagen måste även gälla köp utomlands

Strand

Idag är det EU:s dag för anti-trafficking, men samtidigt är det oroväckande tyst i samhällsdebatten. Prostitution och trafficking är en av mest allvarliga formerna av våld mot kvinnor, det baseras på ett synsätt där kvinnors kroppar är varor som män kan förbruka. I Sverige har vi en unik sexköpslag som lägger skulden hos köparen och som klargör de maktförhållanden som råder.

– Om män inte köpte sex skulle det heller inte finnas någon prostitution. Kampen mot prostitution och människohandel måste fokusera på just sexköparna. Skulden ska läggas på rätt plats – hos den som köper en annan människa, Säger Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg.

Svensk lagstiftning har gett tydliga resultat. I en utredning som lämnades till regeringen 2010, konstateras att sexköpslagen har haft avsedd effekt och varit ett viktigt verktyg för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel. Det är dags att ta nästa steg i kampen mot trafficking och sexhandel. Den svenska sexköpslagen måste spridas till fler länder och sexköp utomlands, i de länder där det ännu inte är olagligt, måste göras straffbart i Sverige.

– Det handlar ytterst om kvinnors rätt till sin egen kropp och den rätten måste gälla överallt. Det är orimligt att det ska vara brottsligt att köpa en kvinnas kropp här hemma, men inte i Thailand eller Lettland. Är inte människovärdet detsamma?, säger Stefan Lindborg.

 

För kontakt

Tove Liljeholm, pressekreterare Ung Vänster, 08-654 31 00, 073-669 17 34, tove.liljeholm@ungvanster.se

 

Försvara rätten till abort!

Rätten till abort är idag på många håll mer ifrågasatt än på länge. I Spanien driver regeringen på för att inskränka aborträtten till att i princip bara omfatta kvinnor som riskerar sitt liv eller som utsatts för en våldtäkt. Samma regelverk gäller sedan en tid tillbaka i Polen. När möjligheten till laglig abort begränsas, genomförs aborter många gånger i det tysta, med stora risker för kvinnans liv och hälsa som följd. I det amerikanska valet i november är republikanernas kandidat Mitt Romney en uttalad abortskeptiker.

Även svenska abortkritiker vädrar morgonluft. När europarådet för mänskliga rättigheter nyligen röstade om begränsningar av aborträtten efter fosterdiagnostik och om att sjukhus ”av samvetsskäl” ska kunna vägra utföra aborter röstade två svenska ledamöter från moderaterna och kristdemokraterna för dessa inskränkningar. En av dessa, Marietta de Pourbaix-Lundin, är dessutom ordförande i Europarådets svenska delegation. För Ung Vänster är det fullständigt oacceptabelt att den svenska regeringens representanter verkar för en försvagad aborträtt i Europa.

Ung Vänster kommer aldrig stillasittande acceptera att konservativa krafter begränsar aborträtten. Vi kräver att kvinnor ifrån andra länder ska kunna få genomföra en abort kostnadsfritt i Sverige. Ung Vänster försvarar rätten till abort och kvinnans makt över den egna kroppen.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 2012-10-14. För mer information, kontakta pressekreterare Tove Liljeholm på 0736 691 734.

Fredspriset till Ship to Gaza

I fredags tillkännagavs att Europiska Unionen får Nobels fredspris, en union som präglas av nedskärningar, militär upprustning och murar mot omvärlden. Nobelpriskommitténs motivering, att EU har ”bidragit till fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter”, blir löjeväckande mot bakgrund av den upprustningsiver och hänsynslösa gränspolitik som EU gjort sig känt för.

Till skillnad från EU så finns det personer och organisationer som faktiskt förtjänar fredspriset. Den norska nobelkommittén kunde ha riktat sin blick mot Gazaremsan, där folket lider under en människorättsvidrig blockad. För sitt solidaritetsarbete med det palestinska folket är organisationen Ship to Gaza en mer värdig pristagare. Genom att samla in bland annat cement, leksaker och teaterbelysning görs ett konkret försök att bryta Israels blockad.

Segelfartyget Estelle som lämnade Umeå i somras beräknas vara framme i slutet av oktober. Så sent som i förra veckan meddelade dock Israel att de kommer vidta åtgärder om Estelle försöker bryta blockaden. Tystnaden kring Israels agerande är en skam för omvärlden och att EU är Israels största handelspartner legitimerar ockupationsmaktens agerande. Ett fredspris till Ship to Gaza hade varit en viktig markering för freden och för de mänskliga rättigheterna.

Fred är inte att stänga ute omvärlden, rusta upp militärt och ta beslut över folkets huvuden som leder till skenande sociala klyftor. Makten inom EU ligger i händerna på storfinansen och demokratin är satt på undantag. I en värld där utsugning, rovdrift och ockupation står högt på maktens agenda, är fartyget Estelle ett lysande hopp. För oss handlar fred om rättvisa och solidaritet. Häv blockaden, befria Palestina – ge Nobels fredspris till Ship to Gaza.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 2012-10-14. För mer information, kontakta pressekreterare Tove Liljeholm på 0736 691 734.

Klart Björklund hyllar kassa villkor på Espresso House

Idag avslöjar P3 Nyheter att Espresso House fått stark kritik från fack och anställda, kring de arbetsvillkor som råder på cafékedjan. Espresso House har under de senaste veckorna hyllats av Folkpartiets ledare Jan Björklund, till exempel i partiledardebatten som sändes i söndags. Kritiken handlar bland annat om korta eller inga raster och att anställda blivit straffade med sämre anställningsvillkor eller fått sparken när de klagat till arbetsgivaren.

– Det är logiskt att Björklund hyllar Espresso House som är en typisk ungdomsarbetsplats med otrygga villkor, eftersom det är hans politik som banat väg för arbetsgivare att bete sig på det här sättet. Det är så regeringen vill ha arbetsmarknaden för unga – vi ska vara slit- och slängvaror som arbetsgivarna kan behandla hur som helst, säger Ung Vänsters förbundsordförande Stefan Lindborg.

Alliansregeringen har bland annat gjort det lättare att anställa på otrygga villkor, och idag har över hälften av alla ungdomar som jobbar en otrygg anställning. Jan Björklund och Folkpartiet har tidigare gått ut med krav om att lätta på lagen om anställningsskydd, och vill införa särskilda, lägre löner för ungdomar.

– Med Björklund och hans kompisar i regeringen kan arbetsgivarna sova lugnt, medan de anställda går på knäna i tysthet. Unga behöver tryggare jobb och att hylla företag som Espresso House är ett slag i ansiktet på oss. Vi kräver att man höjer arbetsgivareavgiften för otrygga anställningar, så att det lönar sig att ge schyssta villkor till de som jobbar, avslutar Lindborg.

För mer information kontakta Tove Liljeholm, pressekreterare på 073 669 17 34

Vi kräver en human asylpolitik

flygplan

Under de senaste månaderna har ett flertal fall tagits upp i media där minderåriga eller hela familjer hotats av utvisning. Detta trots svåra psykiska besvär eller andra besvärande omständigheter. Nyligen har även migrationsverket tagit ett beslut som innebär att bandet mellan barn och förälder inte är tillräcklig som asylskäl.

– Det här är ytterligare ett bevis på Sveriges inhumana asylpolitik. Barnens bästa ska komma i första hand, det är uppenbart att det inte sker när Migrationsverket får bestämma, säger Tove Liljeholm, vice ordförande Ung Vänster.

Lagen ändrades 2010 just för att barn och föräldrar inte skulle separeras. Trots detta har nu Migrationsverket tagit ett beslut som går i strid med gällande lagstiftning.

– Det är ohållbart att asylfall måste upp i media för att barn inte ska utvisas. Nu skyller de ansvariga ifrån sig och menar att det handlar om byråkrati när det i själva verket är politiken det är fel på. Vi kräver en human asylpolitik där människors asylskäl tas på allvar. Någonting annat är ovärdigt ett land som Sverige, fortsätter Tove.

 

För kontakt
Hanna Cederin
073-998 07 55
08-654 31 00

hanna.cederin@ungvanster.se

Istället för sänkt bolagsskatt – bygg bort bostadsbristen

Idag presenterade regeringen sin höstbudget. Den överlägset största förändringen som regeringen föreslår är en sänkning av bolagsskatten från 26,3 till 22 procent, som utgör två tredjedelar av de totalt 23 miljarderna i budgeten. Ung Vänster är motståndare till den sänkta bolagsskatten och vill istället använda pengarna till ett statligt investeringsstöd för att bygga billiga hyresrätter. Bostadsbristens är ett stort problem för unga och idag söker en kvarts miljon unga en bostad.

– Det duger inte att staten år efter år backar från att ta ansvar för att se till att unga har någonstans att bo. För att bostadsbristen ska byggas bort måste samhället se till att det byggs fler billiga hyresrätter. Det är viktigare att unga får trygga livsvillkor än att sänka skatten för företag. Vi vill se ett modernt miljonprogram, säger Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg.

Idag rapporteras också om att elever som har gått ut Byggprogrammet får allt svårare att hitta en lärlingsplats. Byggnadsindustrins yrkesnämnd lyfter fram den låga nyproduktionen som en orsak.

– Med statliga satsningar på att bygga fler hyresrätter kommer det skapas fler lärlingsplatser och jobb i byggbranschen. Lärlingsplatser är helt avgörande för att ge unga en starkare ställning på arbetsmarknaden, säger Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg.

För mer information
Hanna Cederin, förbundssekreterare, 08-654 31 00, 0739-998 0755 hanna@ungvanster.se

Sida 24 av 74« Första...10...2223242526...304050...Sista »