Stefan Lindborg höll tal i Almedalen

Stefan Lindborg

Idag var det Vänsterpartiets dag under Almedalsveckan och Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg höll tal på stora scenen. Han lyfte bland annat ungas otrygga situation, i motsats till regeringens skattesänkningar till de rikaste.

– Det behövs en politik dom sätter ungas trygghet i första rummet. Som prioriterar våra gemensamma rättigheter framför skattesänkningar åt överklassen och champagne-flaskor på Stureplan. Vi ska ha fasta jobb, utbyggd välfärd och en lägenhet när vi flyttar hemifrån. Min generation har fått nog nu, vi finner oss inte längre i att vara generation otrygg, sa Stefan Lindborg.

För mer information kontakta Tove Liljeholm, pressekreterare Ung Vänster: 0736 691 734

 

Assad måste avgå

Damaskus

I över ett år har det syriska folket protesterat mot en regim som gång på gång kränker de mänskliga rättigheterna och klamrar sig fast vid makten utan att sky några medel. Protesterna tar sig uttryck på olika sätt, genom enorma demonstrationer och hungerstrejker.

Demonstranterna har mötts av stridsvagnar och prickskyttar. Hela städer har isolerats när elen stängts av och mattillförseln strypts. Trots detta fortsätter Syriens folk att vecka efter vecka samlas i massdemonstrationer för att protestera mot diktaturen och kräva ett demokratiskt styre.

Omvärlden har satt in sanktioner i form av handels- och vapenembargon med syfte att få regimen att avgå. Trots detta har regimen inte släppt på sitt förtryck. Det avtal om vapenstillestånd, som slöts tidigare i år, har inte respekterats. Regimen måste ställas till svars för de brott mot mänskliga rättigheter som har begåtts.

Ung Vänster kommer alltid visa solidaritet med människors kamp för rättvisa och demokrati. I alla fall där mänskliga rättigheter kränks måste ett tydligt globalt motstånd samlas för att få ett avslut på förtrycket. Konflikten i Syrien måste få en politisk, demokratisk lösning. regimen måste avgå och förhandlingar om fred inledas. Det syriska folket måste få chansen att forma sin egen framtid.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 8-10 juni 2012.

Vi förtjänar trygga jobb

Vi förtjänar trygga jobb

Situationen på svensk arbetsmarknad präglas alltmer av otrygghet och tuffa villkor, speciellt för unga. Årets avtalsrörelse har varit svår och visar på de stora skillnader som finns mellan parternas syn på vilken arbetsmarknad man vill se i framtiden. I grunden handlar det om synen på människors rätt till en trygg livssituation och värdig lön.

I förhandlingarna mellan Hotell och restaurangfacket och arbetsgivarparten Visita har motsättningarna varit stora. Medan HRF vill se en ökad trygghet för de anställda och ett minskat löneglapp, viftar Visita istället bort kraven som ”kostnadssamma villkorsändringar”. Centralt i konflikten mellan Hotell och restaurangfacket och arbetsgivarna, är frågan om en  höjning av de lägsta lönerna och en kamp mot de osäkra anställningsvillkoren inom en bransch som präglas av ökad stress och otrygghet. Närmare 40 % av de anställda ligger på den lägsta lönenivån, och det pågår ett strukturellt överutnyttjande av korttidsanställningar, där 44 % arbetar på en tidsbegränsad anställning.

Kampen mot de otrygga anställningarna är en av vår generations stora frågor. Inte minst är det unga och tjejer som utnyttjas och tvingas ställa upp på dåliga villkor när restaurangnäringen gömmer sig bakom floskler om flexibilitet och ingångsjobb för att fortsätta öka sina vinster. Det krävs att vi organiserar oss fackligt och gemensamt ställer krav för vår framtid. De krav som finns i LO-samordningen är avgörande för att skapa trygghet för unga på jobbet. Framtidens arbetsmarknad kan inte vara att gå tillbaka till sekelgamla daglönarmodeller. Ung Vänster kräver förändring, schysta villkor och en lön att leva på. Vi vägrar vara Generation Otrygg!

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 8-10 juni 2012.

Grattis till dopet – av oss får du en kurs i feministiskt självförsvar

Det är doptider, och bland dalahästar och silverskedar vill Ung Vänster passa på att ge en lite mer användbar dopgåva – den nydöpta prinsessan får en kurs i feministiskt självförsvar, som kan utnyttjas när Estelle nått högstadie- eller gymnasieålder.

– Vi är som bekant inga stora fans av kungahuset, men vi ser att könsmaktsordningen drabbar alla kvinnor. Därför vill vi passa på att ge en dopgåva – om feministiskt självförsvar inte blivit obligatoriskt i skolan när prinsessan Estelle går på högstadiet så får hon en kurs av oss, säger Stefan Lindborg, förbundsordförande för Ung Vänster.

Feministiskt självförsvar riktar sig till tjejer och kvinnor och är en typ av självförsvar mot det sexualiserade våldet. Felicia Ohly är ordförande för Ung Vänsters feministiska utskott:

– Som alla tjejer kommer Estelle växa upp i ett samhälle där tjejers och kvinnors gränser ständigt överträds – i form av verbala så väl som fysiska kränkningar, och allvarliga våldsbrott. Kvinnor tvingas förhålla sig till det sexualiserade våldet dagligen – vi vill att Estelle precis som alla andra tjejer ska kunna känna sig trygg och veta att hon är värd att försvara, säger Felicia Ohly, instruktör i feministiskt självförsvar.

 

För mer information:

Felicia Ohly, 073-400 08 09, felicia.ohly@ungvanster.se

Istället för utförsäljningar – bygg bort bostadsbristen

Idag tillkännagavs att regeringen vill att hyresrätter ska kunna ombildas till ägarlägenheter. I dagsläget är det bara nyproducerade lägenheter som kan ha den upplåtelseformen, men redan nu ombildas många hyresrätter till bostadsrätter. Bara i Stockholms stad har över 30 000 hyresrätter sålts ut sedan 2006.

–          Problemet idag är knappast att det finns för många hyresrätter. Istället för att möjliggöra för ytterligare en typ av utförsäljning, borde regeringen se till att det byggs fler billiga hyresrätter, säger Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg.

Bostadsbristen är ett stort samhällsproblem, som drabbar inte minst unga. Idag råder bostadsbrist i hälften av landets kommuner och en kvarts miljon unga söker en bostad.

–          Det är orimligt att ungdomar hänvisas till att bo i otrygga andrahandskontrakt och ofta betala rena ockerhyrorna. För att unga ska få trygga livsvillkor, måste bostadsbristen byggas bort. Det ska vara en rättighet att kunna flytta hemifrån när man är vuxen, avslutar Lindborg.

För mer information:

Felicia Ohly, Pressekreterare, 073-400 08 09, felicia.ohly@ungvanster.se

Märk kroppsretuscherade bilder

Retuscherad reklam

Överallt i samhället finns reklam som framställer kvinnors kroppar på ett objektifierande och könsstereotypt sätt. Sexualiseringen av det offentliga rummet är extrem. På reklampelare, i tidningar och på TV används ett bildspråk som anspelar på en sexualisering av kvinnors kroppar. Kvinnor reduceras till objekt och förväntas ständigt vara tillgängliga på mäns villkor.

Sexistisk reklam sänder ut ideal som tjejer förväntas passa in i. Genom att ständigt beskriva ”den perfekta kvinnan” konstruerar skönhetsindustrin en skev verklighetsbild vi alla måste förhålla oss till. Metoderna för att skapa dessa bilder är många; modellers kroppar klipps ihop, kroppsdelar smalnas av och bröst förstoras.

Förvridna bilder av hur tjejer och kvinnor ska vara får förödande konsekvenser. Tjejers ohälsa är ett omfattande samhällsproblem som måste tas på största allvar. Bantning, ätstörningar och självskadebeteende blir vanligare allt längre ned i åldrarna. Varannan högstadietjej upplever att hon är för tjock och var tionde sjuårig tjej har någon gång försökt banta. Även om problemet ligger i tjejers underordning går det inte att komma ifrån att den kvinnobild som vi ständigt möter i reklamen är en bidragande faktor till tjejers ohälsa.

Det är inte acceptabelt att kvinnor retuscheras till oigenkännlighet och sedan förväntas leva upp till denna bild. Regleringen av vad som får visas i media och i det offentliga rummet behöver stärkas. Skönhetsindustrin tillåts förvränga vår verklighetsuppfattning till priset av tjejer och kvinnors hälsa, och vi har rätt att veta hur kroppar är på riktigt och vad som är lögn. Det är dags att avslöja de falska bilder vi ständigt möts av i det offentliga rummet. Vi vägrar låta reklamindustrin komma undan med att manipulera kvinnors kroppar. Ung Vänster kräver en lagstiftad märkning av kroppsretuscherade bilder.

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters riksting 18-20 maj 2012.

Ung Vänster stödjer Syriza

Grekland, demonstration 2

Det grekiska folket har i det senaste valet tydligt tagit avstånd från en nyliberal ekonomisk politik. Vänsterkoalitionen Syriza fick näst mest stöd i parlamentsvalet och förvänts få ännu mer i omvalet i juni. Valresultatet visar på mycket mer än allmänt missnöje, det är ett tydligt uttryck för att det grekiska folket inte tror att den högerpolitik som orsakade krisen ska kunna lösa densamma.

Ung Vänster gratulerar Syrizas framgångar och stödjer helhjärtat det grekiska folkets beslut att vända åtstramningspolitiken och EU-etablissemanget ryggen. Syriza verkar för en ny, progressiv ekonomisk politik där de rika är med och betalar för de investeringar som kan ta Grekland ur krisen.

Högern skyller krisen i Grekland på att det grekiska folket skulle vara lata, vilket inte är sant. Det är inte vanliga greker som har vunnit på korrupt ekonomi, urholkad välfärd och att de rika smiter från skatt. Istället är det just folket som har fått betala den allvarliga kris som euro-samarbetet orsakat med gigantiska nedskärningar, massarbetslöshet och privatiseringar. Den extrema åtstramningspolitik Grekland nu tvingas genomgå syftar till att rädda europeiska storbanker och offrar därmed den grekiska befolkningen.

Precis som Syriza så vänder vi oss emot utvecklingen i finanskrisens spår, där vinsterna fortsätter vara privata och förlusterna betalas med gemensamma medel. Lösningen på krisen är istället en offensiv ekonomisk politik som sätter människorna före marknaden. Vi stödjer våra kamrater i Syriza och ungdomsförbundet Neulaia Syn och skickar dem våra varmaste lyckönskningar!

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters riksting 18-20 maj 2012.

Stefan Lindborgs invigningstal på rikstinget

Idag drar Ung Vänsters riksting igång. Under tre dagar kommer vi bland annat att behandla ett kultur- och fritidspolitiskt program och ett sexualpolitiskt uttalande. Här kan du läsa Stefan Lindborgs invigningstal.

 

Stefan Lindborgs tal:

Kamrater, rikstingsombud och gäster, å förbundsstyrelsens vägnar vill jag hälsa er välkomna till Haninge och till Ung Vänsters riksting 2012.

På rikstinget ska vi anta ett sexualpolitiskt uttalande och behandla förbundsstyrelsens förslag till kultur- och fritidspolitiskt program. Framför oss ligger tre dagar fyllda av nya möten och viktiga diskussioner. Tre dagar med minnen för livet, med nya lärdomar och med nya insikter. Tre dagar då vi tillsammans utvecklar förbundets politik och gör Ung Vänster till en starkare kraft för förändring.

* * * * *

Vårt förbund samlas till riksting i en svår tid. En tid, där utmaningarna är stora och ansvaret för framtiden vilar tungt på våra axlar. Våra motståndare har under lång tid flyttat fram sina positioner. Högerns systemskifte har fullbordats, och ojämlikhet och orättvisor har normaliserats. Under flera decennier har vi vant oss vid massarbetslöshetens effekter. Fackföreningsrörelsens positioner har pressats tillbaka och en omfattande maktförskjutning från arbete till kapital har genomförts.

I en schlingmannifierad samhällsdebatt sätts likhetstecken mellan förnyelse och vandring högerut. Men vårt besked till borgerligheten är tydligt: Vi vill inte veta av ert fattigsverige och inte heller er 30-talsliknande arbetsmarknad. Det är ni som är hopplöst ur takt med tiden.

Högerregeringen genomför en politik som rullar tillbaka feministiska landvinningar och som därför också cementerar könsmaktsordningen. Det är tjejer som med sin hälsa och med sina arbetsvillkor, betalar priset för nedskärningar och för högerns skattesänkningar åt rika män. Det duger inte att finansminister Anders Borg kallar sig för feminist, när det är tjejer som tvingas ta smällen för högerns könsblinda politik. Istället för billiga ursäkter kräver, vi en politik som omfördelar makt och resurser från män till kvinnor.

Kamrater, ur förtryck och orättvisor måste såväl motstånd som organisering födas. Lösningarna på de grundläggande problem som världen står inför, pekar i en socialistisk och feministisk riktning. Vi vet att en förändring är både nödvändig och fullt möjlig, men likväl vet vi också att förändringen aldrig kommer av sig själv. Den kräver hårt arbete, strategiska vägval och den kräver inte minst ett Ung Vänster som växer och blir starkare.

Kamrater, jag läser ur Siv Arbs dikt Jag vill följa:

Jag vill höra det lågmälda talet uppmärksammat

                 och omvandlat till berättelser

        om att vi

        och några och fler

                 orkar gå vidare

        från det förflutna till det närvarande –

        och för att komma från det närvarande

                 till det kommande

        har vi några som vi måste följa:

                 De som talar mot förtryck.

                 De som talar för växande.

                 De som talar mot slaveri.

                 De som talar för befrielse.

Kamrater, vi är de som talar mot förtryck och för befrielse. I blicken har vi såväl de utmaningar vi står inför idag, som våra mål om förändring. På våra axlar vilar ansvaret att forma morgondagen. Och i våra händer ligger framtiden.

* * * * *

Kamrater, att vara ung i högerns Sverige är att leva ett liv helt präglat av otrygghet. På bolagsstämmorna flödar champagnen och bland överklassen i Danderyd ler man glatt när skattedeklarationen kommer. Medan undersköterskans och byggjobbarens skattekronor blir vinster åt riskkapitalbolag, som verkar i en välfärd som allt mer liknar en tjuvarnas marknad. Där hemma, sitter vi vid telefonen och väntar på besked, blir det något jobb idag eller inte? Vi går till skolor som saknar såväl tillräckligt med lärare som skolsköterskor och kuratorer. Bostadsbristen dömer oss till att desperat skapa ”Jag behöver en lägenhet”-event på Facebook. Vi kan utan att överdriva kallas för generation otrygg.

Vår generation är uppvuxen i skuggan av högerns systemskifte, och har alltid mötts av etablissemangets ord om att samhället inte har råd att ge oss trygga livsvillkor. Men pengarna finns i ett Sverige, där de rika är rikare än någonsin. I ett land där regeringen sätter världsrekord i skattesänkningar och överklassen curlas fram genom samhället. Och är det ändå inte lite märkligt att det i högerns Sverige alltid finns pengar nog till ytterligare en skattesänkning, men aldrig tillräckligt för att bygga ut välfärden?

Kamrater, efter decennier av nedskärningar kräver vi en politik som sätter ungas trygghet i första rummet. Vi vägrar att fortsätta vara generation otrygg, det är dags att ta från de rika och ge till oss unga.

* * * * *

Kamrater, redan på 40-talet formulerade vårt förbund ungdomens fyra rättigheter. Rätten till en bostad, rätt till arbete, rätt till utbildning och rätten till en meningsfull fritid.

Begreppet fritid kan ibland vara bedrägligt. Fritiden är inte en tid fri från samhällets omkringliggande strukturer. Att själv kunna styra över sin fritid, och möjligheten till att fylla den med ett meningsfullt innehåll, är i allra högsta grad en fråga om politisk kamp.

Bakom högerns retorik om välfärdens kärna, döljer sig en vilja till att minska de samhällsområden vi styr över tillsammans, och istället öppna upp för marknadslösningar och kommersialisering. En kultur- och fritidspolitik från vänster går i rakt motsatt riktning. Vi kräver istället att samhället ska ta ett större ansvar. Vi kräver gratis entré på museer, avgiftsfria musik- och kulturskolor och vi kräver en fungerande fritidsgård i varje kommun eller stadsdel.

Kampen om rätten till en meningsfull fritid är långt från vunnen. Idag begränsas makten över fritiden, av en arbetsmarknad där unga förväntas vara fullt ut flexibla och anpassningsbara. Att oroa sig för om lönen räcker månaden ut är inte en fritidsaktivitet värd namnet, inte heller är det en meningsfull fritid att sitta hemma vid telefonen och vänta på att bli inringd. För att en meningsfull fritid ska bli en rättighet, måste den otrygga slit och släng-arbetsmarknaden pressas tillbaka. För vi tänker inte fortsätta att vara det moderna samhällets daglönare.

* * * * *

Kamrater, vi lever i en tid präglad av sin avpolitisering. En tid där strukturella samhällsproblem individualiseras, och där varje försök till maktanalys viftas bort som konspirationsteorier. På få områden är detta så tydligt, som när det kommer till feminismen. För den som vägrar se strukturer, är kvinnors underordning något som antingen är självvalt eller något som inte alls existerar. Men för den som verkligen vill se, är könsförtrycket helt uppenbart. Det syns i siffror och statistik, men också i våra egna liv och i upplevelser från vardagen.

Trots det, har feministiska frågor och perspektiv osynliggjorts alldeles för länge. Därför är vår uppgift att synliggöra könsmaktsordningen och formulera strategier som undergräver den. Ung Vänster är Sveriges viktigaste feministiska kraft, och med det följer ett stort ansvar. Vi ska vara de som konsekvent avslöjar hur högerpolitiken slår mot kvinnor. Vi ska vara de som lyfter in ett feministiskt perspektiv i en politisk debatt, som alltför ofta inte vill kännas vid att könsmaktsordningen skär igenom varje del av vår vardag. Och framförallt, genom vårt arbete med feministiskt självförsvar ska vi fortsätta ge tjejer verktyg att försvara sig, ta plats och utmana vardagsrädslan.

Kamrater och feminister, vår sexualitet är något personligt. Men den är för den saken skull också något politiskt, något som inte går att skilja från samhället i övrigt och de strukturer som präglar varje del av vardagen. Vår sexualpolitik baseras på allas grundläggande rätt till sin sexualitet, till sin kropp och till att leva som den man är.

Det offentliga rummet sexualiseras allt mer i takt med att också kvinnors kroppar kommersialiseras. Med förvrängda bilder av kvinnokroppen i reklam, återskapas sjuka skönhetsideal. Ideal som är ouppnåeliga, som orsakar ätstörningar och som orsakar ohälsa. Det är helt orimligt att manipulerade bilder tillåts skapa falska verklighetsuppfattningar. Därför föreslår förbundsstyrelsen i vårt förslag till sexualpolitiskt uttalande, märkning av retuscherade bilder och en lag mot könsdiskriminerande reklam. Sexualiseringen och dess konsekvenser är inte enskilda tjejers skuld – det är samhällets ansvar att förändra.

* * * * *

Kamrater, kapitalismens kris har än så länge inte varit en kris för kapitalisterna. Runtomkring i Europa förväntas folket stå för kalaset när de ekonomiska eliterna har tagit springnota, och vältrat över krisens kostnader på arbetarklassen. I den ekonomiska krisens spår flyttas avgörande makt över den ekonomiska politiken till tjänstemän och teknokrater. Makten ska uppenbarligen ligga så långt bort som möjligt från de löntagare som i massarbetslöshetens tidevarv förlorat jobbet, och från de kvinnor som får ta den största smällen för nedskärningarna. Även om kapitalismen som ekonomiskt system är kraftigt försvagat, står dess försvarare – högerpolitiker och arbetsgivare – starkare än på mycket länge.

Kampen om vad som är svaret på krisen, kommer att vara avgörande för samhällsutvecklingen under de kommande decennierna. Reaktionen i Grekland på lönesänkningar, sparpaket och förnedrande prat om lata greker, blev i parlamentsvalet en tydlig majoritet mot nedskärningspolitiken. Från Ung Vänsters riksting, skickar vi de varmaste gratulationerna till den grekiska vänstern och till vårt samarbetsparti Syriza.

Kamrater, vårt stöd till den grekiska vänstern handlar inte om finstämda floskler eller välformulerade ord i högtidstal. Vårt stöd handlar om solidaritet. Vi kämpar tillsammans, sida vid sida, för våra gemensamma intressen. Det grekiska folkets kamp mot nedskärningar och massarbetslöshet är också vår. Den ekonomiska krisen kan inte lösas med mer av samma som orsakade den. Krisens lösningar är mer av jämlikhet och demokrati, och mindre av privatiseringar och expertvälde.

Kamrater, nu skickar vi tillbaka notan till finansmarknadens spekulanter. För nyliberalismen – den har nått vägs ände.

* * * * *

Kamrater, i vanmaktens och de ökande klasskillnadernas spår följer rasismen. Rasismen biter sig fast, påverkar människor och förändrar samhället. De rasistiska strömningarna förgiftar samhällsdebatten. Sociala problem etnifieras, när allt från massarbetslöshet till mäns våld mot kvinnor förklaras med just etnicitet. Medan rasisterna splittrar, ljuger och förvanskar, vägrar vi att tillhöra dem som spelar på rasisternas planhalva. Vi accepterar varken problemformuleringar eller verklighetsuppfattningar, konstruerade för att bygga falska motsättningar och flytta fokus från verkliga konfliktlinjer. En socialistisk och feministisk antirasism ser bortom etnicitet, och samlar människor brett i kampen mot klassamhället och könsmaktsordningen.

Kampen mot rasism och islamofobi är en ödesfråga för vår tid. Under de senaste veckornas rättegångar mot terroristen från Utöya och serieskytten i Malmö, har det varit uppenbart att rasismens yttersta konsekvent alltid är våldet. Men hatet mot muslimer är ett samhällsproblem också de dagar då det inte leder till massmord. I Sverige ökar hatbrotten mot muslimer, kvinnor med slöja trakasseras och moskéer vandaliseras. På arbetsmarknaden möts muslimer av diskriminering och i samhällsdebatten av främlingsfientliga fördomar. Islam och muslimer beskrivs konsekvent som ett hot, när det i själva verket faktiskt är islamofobin som är det verkligt hotfulla.

Kamrater och antirasister, i en tid där allt fler sviker måste vår uppgift vara att konsekvent stå upp för människovärdet. Den svenska flyktingpolitiken bygger murar mot resten av världen, förnekar familjer återförening och utvisar människor till förtryck och tortyr. Här hemma utnyttjas papperslösa i restaurangköken, och förvägras samtidigt rätten till sjukvård. Den svenska flyktingpolitiken är såväl ovärdig som omänsklig. Men vi försvarar rätten till asyl och vi kräver en human flyktingpolitik.

* * * * *

Kamrater, utmaningarna är stora för en vänster som vägrar att acceptera klassamhällets underordning och könsmaktsordningens förtryck. Återigen vill jag påminna om Siv Arbs dikt Jag vill följa. För vi är de som talar mot förtryck och slaveri, och vi är de som talar för växande och för befrielse. På oss vilar ansvaret att bygga morgondagens samhälle. Framtiden ligger i våra händer och därför tar vi oss an de utmaningar vi står inför med tillförsikt och med självförtroende.

Med dessa ord förklarar jag Ung Vänsters riksting 2012 för öppnat.

Ung Vänster kräver rätten till fler vårdnadshavare och ett totalstopp för utvisningar av HBT-personer

idaho

Idag är internationella dagen mot homo- och transfobi, IDAHO. Ung Vänster står i främsta ledet för rätten till sin egen kropp och sin sexualitet. Imorgon börjar Ung Vänsters riksting i Haninge där vi bland annat ska behandla ett sexualpolitiskt uttalande för att lyfta fram våra ståndpunkter och krav.

– Det är orimligt att det fortfarande är den traditionella kärnfamiljen som är riktmärke för familjepolitiken i Sverige trots att många barn och föräldrar har helt andra förutsättningar. Det är dags att lagstiftningen hänger med – det måste vara möjligt att bilda familj med fler är två vårdnadshavare, säger Stefan Lindborg, Ung Vänsters ordförande.

Även internationellt har Sverige ett stort ansvar. Idag utvisas människor till länder där de riskerar förtryck, förföljelse, tortyr och i värsta fall döden. Sverige bryter dagligen mot mänskliga rättigheter och internationella åtaganden genom sin migrationspolitik.

– Ingen ska utsättas för våld, hot eller diskriminering på grund av sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. Vi kräver ett totalstopp för utvisning av människor som riskerar att förtryckas på grund av sin sexuella läggning eller sin könsidentitet, säger Stefan Lindborg.

Det sexualpolitiska uttalandet kommer att behandlas fredag den 19:e klockan 19.00 – 22.00. Mer information och förbundsstyrelsens förslag hittas på ungvanster.se/aktuellt/riksting-2012

För mer information:
Tove Liljeholm, Pressekreterare, 073-669 17 34, tove.liljeholm@ungvanster.se

Ung Vänster håller riksting i Haninge 18-20 maj

Haninge

Helgen 18-20 maj håller Ung Vänster riksting i Haninge Kulturhus i Stockholmsförorten Haninge. Under rikstinget behandlas två dokument, ett kultur- och fritidspolitiskt program och ett sexualpolitiskt uttalande. Rikstinget samlar 109 ombud från hela landet. Invigningen äger rum den 18:e klockan 15.00.

Förutom förhandlingarna kommer det även arrangeras en utåtriktad aktivitet med fokus på en meningsfull fritid. Mellan klockan 13.00 och 16.00 under lördagen kommer ombuden att befinna sig på Hötorget, Södermalms torg, Medborgarplatsen och i centrala Haninge för att uppmärksamma våra krav.

Under söndagen, klockan 09.00, kommer Jonas Sjöstedt att besöka rikstinget och hålla en hälsning från Vänsterpartiet.

Program och förbundsstyrelsens dokumentförslag finns på: ungvanster.se/aktuellt/riksting-2012

För mer information, kontakta pressekreterare Tove Liljeholm, 073-669 17 34, 08-654 31 00, tove.liljeholm@ungvanster.se.

Sida 26 av 74« Första...1020...2425262728...405060...Sista »