Ipredändring helt otillräcklig

Idag går Justitieminister Beatrice Ask ut i Ekot med besked om att regeringens ipred-lag ska förändras så att den inte gäller bakåt i tiden. Ändringen innebär att skiv- och filmbolagen inte kan få hämta ut uppgifter vid misstanke om fildelning som skett innan lagen träder i kraft den 1 april 2009.

– Beatrice Asks förslag innebär fortfarande en kraftig urholkning av rättsäkerheten. Privata bolag kommer att kunna registrera folk och få tillgång till personliga uppgifter, det innebär en kraftig integritetskränkning. När bolagen i andra länder där lagen införts får ut uppgifterna skickar de kravbrev om betalning till personer, ofta blir dessa tvingade att betala eftersom man inte har råd att chansa att få sin sak prövad i rätten. Lagen är inget annat än statligt understödd utpressning, säger Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson.

Idag finns det redan en lag mot fildelning. Lagen innebär att polisen tar hand om undersökningen vid misstanke. Ipred-lagen ger istället den makten till skiv- och filmbolagen.

– Jag tycker att det är synd att vi har en teknikfientlig lag i Sverige, en hel ungdomsgeneration är kriminaliserade i sin vardag. Men oavsett vad man anser om fildelning borde alla som värnar rättsäkerheten vända sig mot en lag som innebär att bolagen ensamt, med mycket tveksamma bevis som grund kan utöva utpressning och kränka människors privatliv, säger Ida Gabrielsson.

– Istället för att genomföra integritetskränkningar på löpande band som regeringen gör, borde resurser läggas på att få fram kultur och teknikvänliga alternativ. Ung Vänster tycker att Internetbibliotek kan vara en bra variant för framtiden. Regeringen är omodern och oansvarig, de struntar blankt i kulturen och rättsäkerheten, avslutar Ida Gabrielsson.

 

 

 

För mer information kontakta:

Elisabeth Biström, informationsansvarig för Ung Vänster, 070-203 82 04

Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster, 0738-24 12 13

Sandviksarbetarna får betala krisen

Idag kom det senaste i raden av stora varsel inom den svenska industrin, i och med Sandviks besked om att varsla över 1 500 anställda om uppsägning, varav över 1 000 i Sverige.

Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson är uppvuxen i Sandviken.

– Jag har själv flera vänner och bekanta som jobbar på Sandvik. Det blir extra tydligt vad lågkonjunkturen innebär i små industriorter som Sandviken. Små åtgärdspaket är inte nog för att möta den här krisen. Vi kan inte fortsätta att passivt glida med i en utveckling där det ständigt är vanliga människor som får betala notan med sina jobb, säger Ida Gabrielsson.

Inte sedan början av 1990-talet har varslen varit så här många i Sverige.   

– Att regeringen i det här läget duckar för debatten är sorgligt, men inte förvånande. Nu är det dags att oppositionen presenterar en politik för full sysselsättning. För att det ska bli möjligt, krävs en omläggning av den ekonomiska politiken som bryter med det oansvariga läget där aktieägarnas trygghet går före en politik för jobb, avslutar Ida Gabrielsson.

 

För mer information, kontakta

Elisabeth Biström, informationsansvarig för Ung Vänster, 070-203 82 04
Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster, 0738-24 12 13

Varför så bråttom med Lissabonfördraget?

Den 20 november fattar riksdagen beslut om att ratificera EU:s Lissabonfördrag. Ung Vänster kommer att stå utanför riksdagen under förmiddagen för att uppmana de riksdagsledamöter som månar om den svenska modellen att agera.

– Det finns ingen anledning att hasta igenom ett beslut om fördraget. EU kommer att finnas kvar även om ett år, men kommer kollektivavtalsmodellen att göra det i framtiden om vi inte krävt ett juridiskt undantag? Den frågan tänker vi på torsdag ställa till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna, i samband med att vi delar ut information om Lavaldomen utanför riksdagen, säger Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson.

Vänsterpartiet har lagt ett förslag till riksdagen om en vilandeförklaring, vilket innebär att beslutet skjuts upp i ett år.

– Vi vet att många socialdemokrater värnar om den svenska arbetsmarknadsmodellen. Därför finns det ingen anledning att äventyra kollektivavtalen. Att ha bråttom är både onödigt och oansvarigt. Har man minsta tvivel om konsekvenserna av beslutet, är det enda rimliga att rösta på Vänsterpartiets vilandeförklaring. Ett nej är möjligt att ändra till ett ja om ett år, det motsatta är att låsa fast sig, säger Ida Gabrielsson.

För mer information, kontakta:
Nooshi Dadgostar, informationsansvarig för Ung Vänster, 0736-69 49 91
Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster, 0738- 24 12 13

Plats: Utanför ledamotshuset vid riksdagen Tid: 09.00-12.00

Ung Vänster ger pengar till palestinska Stop The Wall

Ung Vänster skickar i veckan nära 30 000 kronor till den palestinska organisationen Stop The Wall. Organisationen arbetar emot Israels ockupation av palestinskt territorium och är en av de ledande krafterna mot det israeliska murbygget på Gazaremsan och Västbanken.

– Israels apartheidmur är en av de allvarligaste delarna av ockupationen av Palestina. Den stjäl palestinsk mark, hindrar folk att röra sig fritt och är illegal enligt Haag-domstolen. Stop The Wall kämpar för att hindra muren och arbetar för att den ska rivas. De förtjänar allt stöd, säger Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster.

Pengarna kommer från en insamling som Ung Vänster har genomfört.  

– Att samla in pengar till Stop The Wall är en konkret solidaritetsaktion vi kan göra här i Sverige. Men mycket mer behöver göras. Nyligen uppdagades det att ett svenskt företag – Assa Abloy – driver en fabrik på ockuperad mark. Sverige stöttar på flera sätt ockupationsmakten medan man bojkottar den ockuperade parten, det borde vara tvärtom, säger Ida Gabrielsson.

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-241213

Hur man bombar fram terrorister

Den 7 oktober var det exakt sju år sedan den amerikanskledda operationen ”Enduring Freedom” inleddes i Afghanistan. Den folkrättsvidriga invasionen har fram till dags dato kostat tiotusentals människor livet, lågt räknat, och inte på något sätt tagit landet närmare demokrati. Syftet var heller aldrig att skapa demokrati. Invasionen var en hämndaktion för 11 september-attentaten som begåtts en månad tidigare, och ett gyllene tillfälle för amerikanska intressen att lägga beslag på landets gas- och oljetillgångar och få ytterligare politiskt inflytande i regionen. 

Till den bombliberala högerns besvikelse, utgör verkligheten i Afghanistan idag, den direkta motsatsen till de floskler som ackompanjerade invasionen. Talibanerna har inte rökts ur sina hålor och besegrats, utan kan idag glädjas åt ett växande stöd hos den befolkning som av kriget och ockupationen drivits till desperationens rand. Fram till juni i år hade exempelvis över 700 civila afghaner omkommit i ”säkerhetsrelaterat våld” som till största delen utövas av de båda NATO-styrkorna i landet samt privatanställda legoknektar. Situationen eskalerar dag för dag, de talibaner och terrorister som skulle bombas bort är idag starkare än de var före invasionen.

Sverige är idag en aktiv part i USA:s ockupation av Afghanistan som lett fram till den våldsamma utveckling vi kan se i landet. Den NATO-ledda så kallade fredsbevarande ISAF-styrkan där Sverige ingår sägs skydda civilbefolkningen och skapa stabilitet i området. Men en ockupation kan varken på kort eller lång sikt skapa vare sig fred stabilitet eller demokrati. Det enda rimliga är att Sverige drar hem trupperna och avslutar allt samarbete med NATO.

FN måste ta över ledningen för insatserna i Afghanistan. Dessa insatser måste vara fredsbevarande och baserade på civilt bistånd, inte militärt. I Sveriges fall kan det vara att lägga de 700 miljoner som nu går till ISAF på återuppbyggnaden. Sju år är nog! De stater som varit med och bombat landet tillbaka till stenåldern ska betala notan och det ska ske på det afghanska folkets villkor. Först då kan vi prata om varaktig frihet.

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 081012

 

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-241213

Varsla Reinfeldt!

Under den senaste tiden har varslen haglat över den svenska industrin. Sedan början av september har över 14000 personer varslats i Sverige. Det är nu som konsekvenserna av alliansens urholkning av trygghetssystemen blir som tydligast. Människor med barn, lån och framtidsdrömmar kastas ut i resterna av det sociala skyddsnätet.

En av tio av alla unga Volvo-arbetare som varslats beräknas stå utanför arbetslöshetskassan och kommer därmed att hänvisas till socialen när de går ut i arbetslöshet. Den som jobbat och varit ansluten till A-kassan tillräckligt länge kommer i snitt att få ut 60 % av sin tidigare inkomst. För många av de sparkade Volvo-arbetarna är enda chansen att utbilda sig för att få ett nytt jobb, de hänvisas till ett Komvux med kraftigt förminskade resurser och färre studieplatser.

Regeringens nedskärningar innebär att verkligheten för arbetslösa blir hopplös. Snacket om ”incitament för att arbeta” framstår nu som mycket allvarligare än bara borgerligt dumsnack – det är människors liv det handlar om.

Finanskrisen är inte en naturkatastrof som uppstått ur tomma intet. Marknadens jakt på kortsiktig vinstmaximering gör att långsiktighet och välfärdssatsningar får stå tillbaka. Våra pengar spekuleras i istället för att satsas på viktig samhällsnytta. Det har varit viktigare att tillfredsställa börshajarnas giriga plånböcker.

A-kassan måste återställas och det krävs aktiva satsningar för att bekämpa arbetslösheten. Det är dags att varsla regeringen Reinfeldt!

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 081012

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-241213 

Svenskt Nato-medlemskap vore kontraproduktivt

I kölvattnet av den senaste tidens konflikt mellan Sydossetien, Georgien och Ryssland, har svenska NATO-ivrare vädrat morgonluft. Med ett NATO-medlemskap skulle Sverige bli säkrare, sägs det nu från högerkanten.

Snabbt var också utrikesministern och andra ute och fördömde det ryska agerandet med hänvisning till Georgiens nationella oberoende och rätt att inte angripas av en annan stat. Den finns ingen tvekan om att Ryssland svarat aggressivt och oproportionerligt, men det får en att undra, var fanns de rösterna, den principen, för sju år sedan när NATO-landet USA anföll Afghanistan? När samma stormakt 2003 gick till angrepp mot Irak, eller när Israel senast lät bomberna falla över civila människor i Libanon? Då lyste protesterna i bästa fall med sin frånvaro, i värsta fall gick högerföreträdare ut och proklamerade sitt direkta stöd för angreppen. NATO-förespråkarna tycks mäta folkrättsliga principer, såsom rätten att inte anfallas av en annan stat, med dubbla måttstockar.

Samma dubbla måttstockar används i frågan om erkännande av områden som bryter sig loss för att bilda självständiga stater. Medan Sverige under Carl Bildt och Fredrik Reinfeldts ledning var ett av de första länderna i världen att erkänna Kosovo som självständig stat, går desamma nu ut och fördömer Rysslands erkännande av Sydossetien. Logiken haltar. Men bakom dessa ställningstaganden döljer sig helt andra intressen. Det handlar om Georgiens strategiska läge och kontrollen över världens oljeresurser.

Att i det här läget lyfta krav på ett svenskt NATO-medlemskap är bakvänt och kontraproduktivt. Det finns inget som tyder på att hotet mot Sverige har ökat i och med konflikten, vad är det som säger att vår säkerhet skulle garanteras av ett inträde i en aggressiv militärpakt som under de senaste åren medverkat i ett antal anfallskrig? Tvärtom är just vår alliansfrihet viktig just ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Den svenska alliansfriheten utgör också förutsättningen för att vi ska kunna föra en självständig och trovärdig utrikespolitik. Som medlemmar i NATO, skulle vi istället tvingas sluta upp vid aggressiva stormakters sida och stå till svars för deras handlingar.

Sveriges roll borde vara att föra en självständig försvars- och utrikespolitik där vi står upp för folkrätt och mänskliga rättigheter, oavsett vem som kränker eller hotar dem. Det kan vi bara göra så länge vi står utanför NATO och behåller vår alliansfrihet.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 080831

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-241213

Ung Vänster kräver stopplag mot privata skolor

I förra veckan började tusentals barn och ungdomar skolan igen efter sommarlovet. Många gick till den första skoldagen i spänd förväntan, och kanske var skolledare och lärare runt om i landet lika spända. För i takt med att antalet privata skolor har ökat explosionsartat, har det blivit nära på omöjligt för kommunerna att från år till år veta hur många elever man faktiskt kommer att få.

Sverige har en av världens mest liberala lagstiftningar när det gäller privata skolor. Skolverket, som behandlar ansökningarna, gör i regel mycket generösa bedömningar och kommunerna, som faktiskt ansvarar för skolsystemet, har inte mycket att säga till om. De privata skolorna försvårar planeringen för de kommunala skolorna. Det är dock inte det enda problemet.

Högerns argument för etablering av fler privata skolor är att de leder till mångfald, i realiteten står privata skolor i direkt motsättning till att elever med olika bakgrund möts. Snarare bekräftas det i undersökning efter undersökning att segregationen ökar på privata skolor. Det är mer sannolikt att barn till högutbildade föräldrar väljer en fristående skola än att barn med arbetarklassbakgrund gör det. Samtidigt som skolväsendet blir mer uppdelat gör de privata skolornas ägare storvinster på våra skattemedel. Att driva skolföretag i Sverige har helt enkelt blivit en miljardindustri.

På tio år har antalet privata grundskolor mer än fördubblats, och antalet elever som går i fristående skolor har ökat med 200 %. Trots att kommunerna har ansvaret för skolans organisation och ekonomi rådet det i praktiken idag fri etableringsrätt, och kommunerna har inget att säga till om när det gäller överetablering av privata skolor i sin egen kommun. Att högern gillar ett system som möjliggör för privata storföretag att skära guld med täljkniv är inte så konstigt, men någon gång måste detta oseriösa experimenterande med vårt skolväsende få ett slut.

Därför kräver Ung Vänster nu en stopplag mot etableringen av nya privata skolor. Fram tills dess att regler, som inte innebär att de privata skolorna gynnas på den kommunala skolans bekostnad, har införts, ska Skolverket inte ta emot och behandla ansökningar om att få starta fristående skolor. Kommunerna måste också få vetorätt och möjligheten att säga nej när en privat skola ansöker om att få starta i kommunen.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 080831

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-241213

Ung Vänster besöker Hultsfredsfestivalen

Idag drar årets upplaga av Hultsfredsfestivalen igång och där finns förstås Ung Vänster på plats för att träffa festivalbesökande ungdomar. I Ung Vänsters tält ordnas aktiviteter som folkomröstningar, frågesporter och tävlingar och besökarna får en chans att diskutera politik med Ung Vänster-aktivister.

– Vi deltar varje år på Hultsfredsfestivalen. Det är ett bra tillfälle att möta en massa ungdomar och i år känns det extra viktigt att vara på plats och träffa folk som drabbas av och är förbannade på högerregeringens politik, säger Ida Gabrielsson, ordförande för Ung Vänster.

– Vi vill visa ungdomar att det går att göra någonting åt högerpolitiken – att det är möjligt att göra motstånd, fortsätter Ida.

Ung Vänsters tält brukar vara välbesökt av folk som vill diskutera, handla böcker och pins, delta i aktiviteter eller bara hänga med vänsterfolk.

– Det är alltid kul att åka med Ung Vänster på festivaler, eftersom man märker att många är intresserade av att diskutera. Just nu är dessutom många väldigt arga över regeringens orättvisa politik, som särskilt hårt drabbar vanliga ungdomar. Jag tänker till exempel på den otrygga låglönearbetsmarknad som regeringen försöker driva fram, säger Elisabeth Biström Risslén, Ung Vänsters vice ordförande, som kommer att finnas på plats under hela festivalen.

– Det är viktigt att ta ungas ilska och frustration på allvar och finnas på plats för att diskutera och mobilisera folk för en förändring, avslutar Elisabeth.

Festivalen avslutas som vanligt med allsång. Som traditionen bjuder, sjunger vi tillsammans Internationalen vid Ung Vänsters tält vid tolvslaget på lördagsnatten. Alla som vill får vara med.

För mer information, kontakta:
Elisabeth Biström Risslén, vice ordförande för Ung Vänster
Tfn 070-203 82 04

Vårdnadsbidraget – ett stort steg bakåt

Från 1 juli genomförs ännu en av alliansregeringens stenåldersreformer, vårdnadsbidraget. Ett bidrag för dem som håller sina barn borta från dagis – men även sig själva borta från arbetsmarknaden och behändigt nog arbetslöshetsstatistiken. Alliansen låter genom reformen svenska kvinnor ta ännu ett steg bort från arbetsmarknaden, in i hemmets och beroendets vrå. Man kallar det hela för valfrihet.

Som vanligt när borgerligheten talar om valfrihet, gäller det förstås bara ett fåtal. Väljer du att stanna hemma med ditt barn blir månadspengen maximalt 3000 kronor och du kan inte samtidigt gå på A-kassa. Kommunal genomförde nyligen en undersökning där man frågade folket om vårdnadsbidraget. Bara 28 % väljer att hellre satsa på bidraget än på förskolan. Ställer man frågan om vad de tycker ifall vårdnadsbidraget införs på bekostnad av förskolans kvalitet, vill endast en av tio fortfarande att reformen ska genomföras.

Faktum är att pengarna till vårdnadsbidraget tas från samma kaka som den offentliga barnomsorgen. De föräldrar som inte har råd att stanna hemma sätter sina barn i en förskola med sinande resurser. I praktiken tar man pengar från barnomsorgen och stoppar i fickorna på de allra rikaste. Kommunerna uppmuntras till nedskärningar i och med att ett vårdnadsbidrag är långt billigare än en dagisplats.

En fungerande och omfattande barnomsorg är den enskilt viktigaste faktorn för svenska kvinnors möjlighet till sysselsättning och självständighet. Borgerligheten visar gång på gång prov på sin kvinnosyn. När alliansen säger valfrihet menar man en valfrihet som sker på bekostnad av kvinnors rätt till oberoende och tillträde till arbetsmarknaden och en valfrihet som leder till en utarmad offentlig sektor.

Det som på allvar skulle ge svenska kvinnor valfrihet är en utbyggd offentlig sektor, rätt till heltid och höjda löner.  Istället får vi sänkta skatter, sämre barnomsorg och subventioner till de rikaste. Så stavas borgerlig valfrihet.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 080525

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-241213

Sida 40 av 73« Första...102030...3839404142...506070...Sista »