Ung Vänster startar året i Motala

I dagarna samlas över 200 Ung Vänstermedlemmar i Motala för att dra igång ett nytt år av hårt politiskt arbete. Den 2-5 januari hålls årets traditionella veckokurs, på Bona folkhögskola.

– Veckokursen 2009 är särskilt viktig. Den ekonomiska krisen får betalas med vanliga människors arbetslöshet. Det måste ske en omläggning av den ekonomiska politiken för att satsa på full sysselsättning, säger Ida Gabrielsson. förbundsordförande Ung Vänster i sitt inledningstal.

På schemat för veckokursen står bland annat en lansering av förbundets nya landsomfattande kampanj "Vem tjänar på ungdomsrean", som handlar om ungas situation på arbetsmarknaden.

– Nu är det dag att attackera högerns nya arbetsmarknad för unga. Arbetslösheten bland ungdomar är hög, och den kommer att öka i rask takt under de närmaste åren. Vi vet att det är ungdomar som drabbas hårdast av krisen och regeringens flathet. I kampanjen "Vem tjänar på ungdomsrean?" ska vi kräva ett stopp av den politik som gör unga till ett b-lag och ett slagträ på arbetsmarknaden, säger Ida Gabrielsson.

Parallellt med kursen hålls också en utbildning för blivande instruktörer i feministiskt självförsvar. Tjugo tjej er från hela landet kommer att delta i utbildningen.

-Tjejers livsutrymme begränsas varje dag. Eftersom vi vill att tjejers ställning ska stärkas och att samhället ska bli jämställt på riktigt och inte bara på pappret, så arbetar vi med feministiskt självförsvar, avslutar Ida Gabrielsson

För mer information kontakta;

Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster: 0738-24 12 13

Elisabeth Biström, pressekreterare för Ung Vänster: 070-203 82 04
 

Ung Vänster kräver svenskkontrakt för moderater

I dagarna antog moderaternas Framtidskonvent ett förslag om svenskkontrakt för asylsökande. Genom ett skriftligt kontrakt ska invandrare skriva på om svenska lagar och "värderingar". Syftet är att peka ut invandrare som kriminella våldsverkare i behov av moderaternas uppfostran. Två år innan valet hittar man sin retorik från den yttersta högerkanten.

Det är talande för gubbväldet inom moderaterna hur man sopar jämställdhetsdebatten under mattan genom diffusa hänvisningar till utländsk kultur. Regeringspartiet skjuter ifrån sig det egna ansvaret samtidigt som man i alla lägen vägrar förbättra situationen för kvinnor i Sverige.

Moderaternas uppfostringsplaner är väldigt oroväckande. Vi betackar oss för moderaternas kontrakt om vårdnadsbidrag, utförsäljningar av gemensam egendom och söndertrasade socialförsäkringssystem. Den svenska regeringen går i spetsen för att montera ner den svenska modellen. Moderaterna är det mest osvenska vi har i det här landet. Vi kräver ett svenskkontrakt för varenda medlem i Moderata Samlingspartiet.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 081129-30

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-241213

Vägen ur krisen – ekonomisk politik för full sysselsättning

Samtidigt som finanskrisen sprider sig över världen drar en varselvåg över Sverige. Man räknar nu med att arbetslösheten kan komma att stiga till över 10 procent, och SCB har nyligen konstaterat att Sverige för första gången sedan 1990-talet är inne i recession – ekonomin krymper. Situationen är extremt allvarlig. Lika allvarligt är det att regeringen i den här situationen tycks vara fullständigt handlingsförlamad. Gång på gång har de sagt att de inte tänker göra några stora satsningar för att lindra krisen. Men kan undra om de ens tycker att en fördubblad arbetslöshet är något problem.

Det går att vända en lågkonjunktur. Men för att skapa fler jobb krävs det en ekonomisk politik som inte begränsas av nyliberala budgetregler. När arbetslösheten riskerar att fördubblas har vi inte råd att fortsätta 90-talets experiment med utgiftstak och överskottsmål – regler som hindrar oss från att stimulera ekonomin i en lågkonjunktur.

När sysselsättningen i industrisektorn går ner är det nödvändigt att öka sysselsättningen i andra sektorer av ekonomin. Ung Vänster vill anställa fler personer i offentlig sektor, något som i förlängningen också skapar fler jobb i andra delar av ekonomin. Vi kräver också att taken och ersättningen från a-kassan höjs – i dagsläget kommer en Volvoarbetare som förlorar sitt jobb bara att få ut hälften av sin lön i a-kassa. Eftersom a-kassan fungerar stabiliserande för ekonomin mildrar den konsekvenserna av lågkonjunkturen.

En annan väg ut ur krisen är att skapa fler jobb i byggsektorn. Varje byggjobbare som anställs skapar arbetstillfällen för ytterligare tre personer. En omfattande nybyggnation krävs för att lösa bostadsbrisen, idag råder det bostadsbrist i var femte kommun och hälften av landets unga mellan 20 och 27 år saknar egen bostad. Samtidigt är behovet av klimatinvesteringar stort, då många av de lägenheter som byggdes under miljonprogramsåren har ett stort upprustningsbehov och bokstavligen läcker värme. Den ansvarige ministern Mats Odell försöker vifta bort problemen med bostadsbristen – Ung Vänster kräver istället ett statligt investeringsprogram inom byggsektorn.

Finanskrisen är inget som orsakades av ett gäng giriga bankdirektörer, utan en väntad konsekvens av den nyliberala ekonomiska politiken. När pengar tillåts användas för spekulation, tillåter man också att de inte används till välfärdssatsningar eller långsiktiga investeringar. Vi är trötta på marknadslösningar, spekulation och kortsiktig vinstmaximering. Vill man skapa fler jobb räcker det inte med regeringens låtsassatsningar, det krävs en politik för full sysselsättning! 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 081129-30


För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-241213

Ipredändring helt otillräcklig

Idag går Justitieminister Beatrice Ask ut i Ekot med besked om att regeringens ipred-lag ska förändras så att den inte gäller bakåt i tiden. Ändringen innebär att skiv- och filmbolagen inte kan få hämta ut uppgifter vid misstanke om fildelning som skett innan lagen träder i kraft den 1 april 2009.

– Beatrice Asks förslag innebär fortfarande en kraftig urholkning av rättsäkerheten. Privata bolag kommer att kunna registrera folk och få tillgång till personliga uppgifter, det innebär en kraftig integritetskränkning. När bolagen i andra länder där lagen införts får ut uppgifterna skickar de kravbrev om betalning till personer, ofta blir dessa tvingade att betala eftersom man inte har råd att chansa att få sin sak prövad i rätten. Lagen är inget annat än statligt understödd utpressning, säger Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson.

Idag finns det redan en lag mot fildelning. Lagen innebär att polisen tar hand om undersökningen vid misstanke. Ipred-lagen ger istället den makten till skiv- och filmbolagen.

– Jag tycker att det är synd att vi har en teknikfientlig lag i Sverige, en hel ungdomsgeneration är kriminaliserade i sin vardag. Men oavsett vad man anser om fildelning borde alla som värnar rättsäkerheten vända sig mot en lag som innebär att bolagen ensamt, med mycket tveksamma bevis som grund kan utöva utpressning och kränka människors privatliv, säger Ida Gabrielsson.

– Istället för att genomföra integritetskränkningar på löpande band som regeringen gör, borde resurser läggas på att få fram kultur och teknikvänliga alternativ. Ung Vänster tycker att Internetbibliotek kan vara en bra variant för framtiden. Regeringen är omodern och oansvarig, de struntar blankt i kulturen och rättsäkerheten, avslutar Ida Gabrielsson.

 

 

 

För mer information kontakta:

Elisabeth Biström, informationsansvarig för Ung Vänster, 070-203 82 04

Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster, 0738-24 12 13

Sandviksarbetarna får betala krisen

Idag kom det senaste i raden av stora varsel inom den svenska industrin, i och med Sandviks besked om att varsla över 1 500 anställda om uppsägning, varav över 1 000 i Sverige.

Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson är uppvuxen i Sandviken.

– Jag har själv flera vänner och bekanta som jobbar på Sandvik. Det blir extra tydligt vad lågkonjunkturen innebär i små industriorter som Sandviken. Små åtgärdspaket är inte nog för att möta den här krisen. Vi kan inte fortsätta att passivt glida med i en utveckling där det ständigt är vanliga människor som får betala notan med sina jobb, säger Ida Gabrielsson.

Inte sedan början av 1990-talet har varslen varit så här många i Sverige.   

– Att regeringen i det här läget duckar för debatten är sorgligt, men inte förvånande. Nu är det dags att oppositionen presenterar en politik för full sysselsättning. För att det ska bli möjligt, krävs en omläggning av den ekonomiska politiken som bryter med det oansvariga läget där aktieägarnas trygghet går före en politik för jobb, avslutar Ida Gabrielsson.

 

För mer information, kontakta

Elisabeth Biström, informationsansvarig för Ung Vänster, 070-203 82 04
Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster, 0738-24 12 13

Varför så bråttom med Lissabonfördraget?

Den 20 november fattar riksdagen beslut om att ratificera EU:s Lissabonfördrag. Ung Vänster kommer att stå utanför riksdagen under förmiddagen för att uppmana de riksdagsledamöter som månar om den svenska modellen att agera.

– Det finns ingen anledning att hasta igenom ett beslut om fördraget. EU kommer att finnas kvar även om ett år, men kommer kollektivavtalsmodellen att göra det i framtiden om vi inte krävt ett juridiskt undantag? Den frågan tänker vi på torsdag ställa till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna, i samband med att vi delar ut information om Lavaldomen utanför riksdagen, säger Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson.

Vänsterpartiet har lagt ett förslag till riksdagen om en vilandeförklaring, vilket innebär att beslutet skjuts upp i ett år.

– Vi vet att många socialdemokrater värnar om den svenska arbetsmarknadsmodellen. Därför finns det ingen anledning att äventyra kollektivavtalen. Att ha bråttom är både onödigt och oansvarigt. Har man minsta tvivel om konsekvenserna av beslutet, är det enda rimliga att rösta på Vänsterpartiets vilandeförklaring. Ett nej är möjligt att ändra till ett ja om ett år, det motsatta är att låsa fast sig, säger Ida Gabrielsson.

För mer information, kontakta:
Nooshi Dadgostar, informationsansvarig för Ung Vänster, 0736-69 49 91
Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster, 0738- 24 12 13

Plats: Utanför ledamotshuset vid riksdagen Tid: 09.00-12.00

Ung Vänster ger pengar till palestinska Stop The Wall

Ung Vänster skickar i veckan nära 30 000 kronor till den palestinska organisationen Stop The Wall. Organisationen arbetar emot Israels ockupation av palestinskt territorium och är en av de ledande krafterna mot det israeliska murbygget på Gazaremsan och Västbanken.

– Israels apartheidmur är en av de allvarligaste delarna av ockupationen av Palestina. Den stjäl palestinsk mark, hindrar folk att röra sig fritt och är illegal enligt Haag-domstolen. Stop The Wall kämpar för att hindra muren och arbetar för att den ska rivas. De förtjänar allt stöd, säger Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster.

Pengarna kommer från en insamling som Ung Vänster har genomfört.  

– Att samla in pengar till Stop The Wall är en konkret solidaritetsaktion vi kan göra här i Sverige. Men mycket mer behöver göras. Nyligen uppdagades det att ett svenskt företag – Assa Abloy – driver en fabrik på ockuperad mark. Sverige stöttar på flera sätt ockupationsmakten medan man bojkottar den ockuperade parten, det borde vara tvärtom, säger Ida Gabrielsson.

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-241213

Hur man bombar fram terrorister

Den 7 oktober var det exakt sju år sedan den amerikanskledda operationen ”Enduring Freedom” inleddes i Afghanistan. Den folkrättsvidriga invasionen har fram till dags dato kostat tiotusentals människor livet, lågt räknat, och inte på något sätt tagit landet närmare demokrati. Syftet var heller aldrig att skapa demokrati. Invasionen var en hämndaktion för 11 september-attentaten som begåtts en månad tidigare, och ett gyllene tillfälle för amerikanska intressen att lägga beslag på landets gas- och oljetillgångar och få ytterligare politiskt inflytande i regionen. 

Till den bombliberala högerns besvikelse, utgör verkligheten i Afghanistan idag, den direkta motsatsen till de floskler som ackompanjerade invasionen. Talibanerna har inte rökts ur sina hålor och besegrats, utan kan idag glädjas åt ett växande stöd hos den befolkning som av kriget och ockupationen drivits till desperationens rand. Fram till juni i år hade exempelvis över 700 civila afghaner omkommit i ”säkerhetsrelaterat våld” som till största delen utövas av de båda NATO-styrkorna i landet samt privatanställda legoknektar. Situationen eskalerar dag för dag, de talibaner och terrorister som skulle bombas bort är idag starkare än de var före invasionen.

Sverige är idag en aktiv part i USA:s ockupation av Afghanistan som lett fram till den våldsamma utveckling vi kan se i landet. Den NATO-ledda så kallade fredsbevarande ISAF-styrkan där Sverige ingår sägs skydda civilbefolkningen och skapa stabilitet i området. Men en ockupation kan varken på kort eller lång sikt skapa vare sig fred stabilitet eller demokrati. Det enda rimliga är att Sverige drar hem trupperna och avslutar allt samarbete med NATO.

FN måste ta över ledningen för insatserna i Afghanistan. Dessa insatser måste vara fredsbevarande och baserade på civilt bistånd, inte militärt. I Sveriges fall kan det vara att lägga de 700 miljoner som nu går till ISAF på återuppbyggnaden. Sju år är nog! De stater som varit med och bombat landet tillbaka till stenåldern ska betala notan och det ska ske på det afghanska folkets villkor. Först då kan vi prata om varaktig frihet.

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 081012

 

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-241213

Varsla Reinfeldt!

Under den senaste tiden har varslen haglat över den svenska industrin. Sedan början av september har över 14000 personer varslats i Sverige. Det är nu som konsekvenserna av alliansens urholkning av trygghetssystemen blir som tydligast. Människor med barn, lån och framtidsdrömmar kastas ut i resterna av det sociala skyddsnätet.

En av tio av alla unga Volvo-arbetare som varslats beräknas stå utanför arbetslöshetskassan och kommer därmed att hänvisas till socialen när de går ut i arbetslöshet. Den som jobbat och varit ansluten till A-kassan tillräckligt länge kommer i snitt att få ut 60 % av sin tidigare inkomst. För många av de sparkade Volvo-arbetarna är enda chansen att utbilda sig för att få ett nytt jobb, de hänvisas till ett Komvux med kraftigt förminskade resurser och färre studieplatser.

Regeringens nedskärningar innebär att verkligheten för arbetslösa blir hopplös. Snacket om ”incitament för att arbeta” framstår nu som mycket allvarligare än bara borgerligt dumsnack – det är människors liv det handlar om.

Finanskrisen är inte en naturkatastrof som uppstått ur tomma intet. Marknadens jakt på kortsiktig vinstmaximering gör att långsiktighet och välfärdssatsningar får stå tillbaka. Våra pengar spekuleras i istället för att satsas på viktig samhällsnytta. Det har varit viktigare att tillfredsställa börshajarnas giriga plånböcker.

A-kassan måste återställas och det krävs aktiva satsningar för att bekämpa arbetslösheten. Det är dags att varsla regeringen Reinfeldt!

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 081012

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-241213 

Svenskt Nato-medlemskap vore kontraproduktivt

I kölvattnet av den senaste tidens konflikt mellan Sydossetien, Georgien och Ryssland, har svenska NATO-ivrare vädrat morgonluft. Med ett NATO-medlemskap skulle Sverige bli säkrare, sägs det nu från högerkanten.

Snabbt var också utrikesministern och andra ute och fördömde det ryska agerandet med hänvisning till Georgiens nationella oberoende och rätt att inte angripas av en annan stat. Den finns ingen tvekan om att Ryssland svarat aggressivt och oproportionerligt, men det får en att undra, var fanns de rösterna, den principen, för sju år sedan när NATO-landet USA anföll Afghanistan? När samma stormakt 2003 gick till angrepp mot Irak, eller när Israel senast lät bomberna falla över civila människor i Libanon? Då lyste protesterna i bästa fall med sin frånvaro, i värsta fall gick högerföreträdare ut och proklamerade sitt direkta stöd för angreppen. NATO-förespråkarna tycks mäta folkrättsliga principer, såsom rätten att inte anfallas av en annan stat, med dubbla måttstockar.

Samma dubbla måttstockar används i frågan om erkännande av områden som bryter sig loss för att bilda självständiga stater. Medan Sverige under Carl Bildt och Fredrik Reinfeldts ledning var ett av de första länderna i världen att erkänna Kosovo som självständig stat, går desamma nu ut och fördömer Rysslands erkännande av Sydossetien. Logiken haltar. Men bakom dessa ställningstaganden döljer sig helt andra intressen. Det handlar om Georgiens strategiska läge och kontrollen över världens oljeresurser.

Att i det här läget lyfta krav på ett svenskt NATO-medlemskap är bakvänt och kontraproduktivt. Det finns inget som tyder på att hotet mot Sverige har ökat i och med konflikten, vad är det som säger att vår säkerhet skulle garanteras av ett inträde i en aggressiv militärpakt som under de senaste åren medverkat i ett antal anfallskrig? Tvärtom är just vår alliansfrihet viktig just ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Den svenska alliansfriheten utgör också förutsättningen för att vi ska kunna föra en självständig och trovärdig utrikespolitik. Som medlemmar i NATO, skulle vi istället tvingas sluta upp vid aggressiva stormakters sida och stå till svars för deras handlingar.

Sveriges roll borde vara att föra en självständig försvars- och utrikespolitik där vi står upp för folkrätt och mänskliga rättigheter, oavsett vem som kränker eller hotar dem. Det kan vi bara göra så länge vi står utanför NATO och behåller vår alliansfrihet.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 080831

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-241213

Sida 40 av 74« Första...102030...3839404142...506070...Sista »