Vi minns Ådalen 31

På söndagen den 14:e maj är det 75 år sedan svensk militär mördade fem strejkande arbetare i ådalen. Detta kommer på olika sätt uppmärksammas runt om i landet. Trots att de som fick sätta livet till var våra medlemmar väljer Socialdemokraterna att utestänga Vänsterpartiet och Ung Vänster i arrangemanget kring minnesstunden vid Lunde.

– Det är upprörande att Socialdemokraterna väljer att utestänga oss från minnesstunden eftersom det var våra egna medlemmar som besköts av militären, säger Ida Gabrielsson ordförande för Ung Vänster

Regeringen och borgaralliansen har tidigare i veckan gjort gemensam sak och öppnat upp för att militär ska kunna sättas in mot civila. Man vill alltså luckra upp den lagstiftning som stiftades efter händelserna i ådalen.

– Samma vecka som 75-årsdagen av skotten i ådalen öppnar borgaralliansen och regeringen upp för att samma ska kunna hända igen. Det här en av de inskränkningarna i våra demokratiska fri- och rättigheter som genomförs i terrorismbekämpningens namn, fortsätter Gabrielsson.

Mikael Pettersson, förbundsstyrelseledamot i Ung Vänster från Västernorrland, talar på torget i Kramfors 12.00 under lördagen. På söndagen deltar han vid kransnedläggningen vid Lundeoffrens grav.

– Det känns viktigt att vara här och uppmärksamma händelserna vid 75-årsminnet. Vi minns ådalen och därför är det skrämmande att se en uppluckring som gör det möjligt att det händer igen, säger Mikael Petterson.

För mer information kontakta Ida Gabrielsson:
förbundsordförande, mobil: 073 824 12 13

För mer information kontakt Mikael Pettersson:
Förbundsstyrelseledamot, mobil: 073 535 13 05

Konkurrensutsätt kungahuset!

Kungen fyller 60 år och kalaset har firats i dagarna tre, som brukligt när det handlar om kungar och prinsessor. Trehundra gäster var inbjudna till den stora galamiddagen på Drott-ning-holm i lördags – och notan stod så klart skattebetalarna för.

Monarkin är minst sagt omodern. Att ett lands statschef inte väljs i allmänna val utan avlas fram från en kunglig livmoder är inte direkt värdigt en demokrati på 2000-talet. Ung Vänster menar att det är dags att modernisera kungahuset på allvar och har ett förslag som ligger helt rätt i tiden – privatisera kungahuset och konkurrensutsätt kungatiteln.

Om alla får kalla sig kung får vi flera konkurrerande kungahus – och det som erbjuder de bästa tjänsterna kommer att ta ledning på marknaden. Försäl-jningen av kungahuset skulle dessutom kunna inbringa en nätt liten summa till staten och skattebetalarna skulle slippa den årliga avgiften på drygt 80 miljoner kronor till kungahuset.

Kungafamiljen ska självklart inte sättas på bar backe. Om kungahuset representerar Sverige på ett så bra sätt som rojalisterna påstår kommer företagen stå i kö för att anlita dem för invigningar och reklamjippon. Bolaget Kungen AB skulle säkert kunna fortsätta med vissa statliga uppdrag man haft, enda skillnaden skulle kunna vara att man fakturerar staten per vinkad timme i exempelvis ett förortscentrum någonstans enligt en tidigare fastslagen taxa. Kniper det kan dessutom drottningen hålla föreläsningar på konferenser och kungen skulle kunna vara ”Kung i baren” genom att extraknäcka som kändisbartender runt om i landet.

Ung Vänster vill ge kungen en möjlighet till jobb istället för bidrag – samtidigt som det är dags för Sverige att lämna feodaltidens sista kvarleva bakom oss. Grattis kungen!

Uttalandet antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 060430

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Solidaritet med de amerikanska papperslösa!

Som papperslös i USA står man helt utan tillgång till grundläggande trygghetssystem som sjukvård, utbildning och försäkring. Flyktingarna som ofta kommit till USA i jakten på arbete och försörjningsmöjlighet utnyttjas hänsynslös på den svarta arbetsmarknaden. I USA lever idag över 11 miljoner papperslösa invandrare. Dessa människor, som främst kommer från Central- och Sydamerika saknar alla medborgerliga rättigheter. De som kräver högre ersättning eller förbättrade villkor på jobbet utsätts i regel för systematiska hot från arbetsgivaren om röjd identitet och utvisning.

I USA tävlar olika debattörer på högerkanten med varandra i hets mot dessa papperslösa invandrare som från många håll anklagats för att vara en social och ekonomisk börda för landet. Den amerikanska regeringen har gått i fronten för denna främlingsfientliga utveckling genom en allt hårdare invandringspolitik som tagit sitt främsta uttryck i och med lagförslaget HR 4437. Detta lagförslag handlar bl.a. om att kriminalisera de papperslösa invandrarna liksom alla som har utvecklad kontakt med dem. Det har även lagts fram planer på byggandet av en 130 mil lång mur längs gränsen till Mexico, samtidigt som gränsposteringarna vuxit till småskaliga arméer. Naturligtvis upphör inte den illegala invandringen till USA på grund av dessa åtgärder, det blir bara dyrare och farligare för människorna som försöker korsa gränsen illegalt. Men att stoppa invandringen till USA har heller aldrig varit målet för amerikanska politiker och myndigheter. Tvärt om har otaliga utredningar visat att den amerikanska ekonomin är beroende av de papperslösas arbete då de räknas stå för mer än en tjugondel av det arbete som utförs i landet. Därför är den amerikanska regeringens hårdnande ställning mot de papperslösa inget annat än ett spel för gallerierna och ett sätt att blidka en rasistisk opinion.

De senaste åren har en enorm medborgarrättslig rörelse vuxit fram i USA de senaste åren med kravet om generell flyktingamnesti högst upp på dagordningen. Denna rörelse började ta fart under slutet av 90-talet då invandrare inom den kvinnodominerade städbranschen i Los Angeles krävde rätten att organisera sig fackligt. Sedan dess har rörelsen vuxit explosionsartat och är idag stark över hela landet. Den 10 april 2006 genomfördes de hittills största landsomfattande demonstrationerna för flyktingamnestin då miljontals protesterande tog till gatorna i 106 städer. Nu har 1maj 2006 utlysts till en ny dag av strejk och protest för kravet om generell flyktingamnesti samt en skrotning av HR 4437. Man räknar med miljontals demonstranter över hela landet och olika former av manifestationer planeras i alla städer av betydande storlek.

Ung Vänster stödjer de amerikanska papperslösas krav på generell amnesti och medborgerliga rättigheter. Samtidigt ser vi även liknande problem i Sverige. I vårt land lever tusentals flyktingar gömda i en tillvaro av ständig rädsla och osäkerhet. Därför är Ung Vänster en del av den rörelse i Sverige som kräver generell flyktingamnesti som ett första steg mot en human och rättvis flyktingpolitik.

Uttalandet antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 060430

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Centern bluffar igen

Centerpartiet lägger ännu ett förslag på försämringar och ökad otrygghet.
Med förevändningar om att AMS ska få konkurrens och prestera bättre, så vill man nu konkurrensutsätta arbetsförmedlingen och införa en bonus för de som förmedlar jobb åt en arbetslös ungdom.

– Nu menar Maud Olofsson inte bara att man ska kunna sparka ungdomar hur som helst om att dom ska vara rättslösa på arbetsmarknaden. Hon menar att arbetslösheten skulle minska om man låter företag göra vinst på ungdomars behov av att få ett jobb, säger Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster.

– Centerns förslag används för att släta över att dom egentligen inte vill minska arbetslösheten. I stället vill man ha ökade vinster för företag, osäkrare anställningstrygghet, sänkta sjukersättningar vilket leder till att man tar jobb till sämre lön, fortsätter Gabrielsson.

– För att man ska kunna minska ungdomsarbetslösheten så måste man skapa fler jobb. Ung Vänster och Vänsterpartiet kräver minst 200 000 nya jobb i offentlig sektor. Det är något som på riktigt skulle minska arbetslösheten i det här landet, avslutar Ida Gabrielsson.

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

En liten bit framåt för Sveriges studenter,<br /> men det är långt kvar att gå

Nu är vårbudgeten klar och Vänsterpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet enats om att lägga pengar på en höjning av studiemedlet med 300 kr i månaden från den 1 juli.

– Höjningen är välkommen och otroligt nödvändig, men den är inte tillräcklig, säger Jonas Lindberg, vice ordförande för Ung Vänster.

Enligt de uträkningar som Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) gjort, baserade på Socialstyrelsens riksnorm för socialbidrag till en vuxen människa, så går studenter back med drygt 1000 kr i månaden.

– Trots en sträng budget utan utrymme för något extra, så lever alltså studenter som inte kan räkna med ekonomiskt stöd från familjen under en otrolig ekonomisk stress, fortsätter Lindberg.

– Studier är en heltidssysselsättning och det är i sig absurt att man ska behöva jobba vid sidan av för att få tillvaron att gå ihop. Därför tänker vi fortsätta slåss för att studiemedlet ska höjas ytterliggare, avslutar Jonas Lindberg.

För mer information, kontakta Jonas Lindberg:
070 400 34 13, jonas.lindberg@ungvanster.se

Rätt av brevbärare att vägra dela ut rasisternas propaganda

Hundratusentals hushåll i förorter till Stockholm och Uppsala får i
dagarna rasistisk propaganda från det högerextrema partiet
Nationaldemokraterna – utdelade av statliga Posten Sverige AB. Ung Vänsters Clara Lindblom anser att det är oacceptabelt att Posten tvingar sina anställda att delta i Nationaldemokraternas propagandasatsning inför riksdagsvalet.

-Posten har ingen skyldighet att dela ut alla slags försändelser, reklamutdelning är en kommersiell marknad och ett företag har rätt att välja sina kunder, säger Clara Lindblom som är andre vice ordförande i Ung Vänster och själv jobbat som brevbärare. Att Posten inte ser problemet i att ha ett högerextremt parti som kund visar att det för ledningen är viktigare med reklamintäkter än att visa att man faktiskt har ryggrad.

Många brevbärare känner sig förbannade och kränkta över att tvingas dela propagandan, och många har också valt att sjukskriva sig.

-Jag förstår att många brevbärare inte orkar gå till jobbet i dagarna, och klassar Posten det som arbetsvägran så är man väldigt fel ute, fortsätter Clara Lindblom. Det här är ett uppenbart arbetsmiljöproblem, ingen ska behöva sprida rasistisk propaganda som en del av jobbet. Jag tycker att det är starkt av de brevbärare som vägrar dela ut rasisternas propaganda – de visar mer civilkurage än Postens ledning.

För mer information, kontakta Clara Lindblom:
073-3865767, clara.lindblom@ungvanster.se

Ordning och reda – aga på fredag

Högeralliansen presenterade för en tid sedan sin skolpolitik, som går ut på att elever ska kontrolleras och disciplineras och att utbildning ska omvandlas från en rättighet för alla till en möjlighet för företag att göra vinst.

Man pratar om betyg från årskurs sex, om hårdare tag mot elever som ”inte sköter sig” med hjälp av ökad möjlighet för lärare att använda sig av disciplinära åtgärder och om att göra det svårare att ta sig in på en gymnasieutbildning. Fler skolor ska privatiseras och det demokratiska inflytandet över skolan kommer att minska ytterligare.

Men det presenteras hela tiden nya förslag där Folkpartiet agerar spjutspets i borgarnas pennalistiska skolpolitik. Ett av förslagen som återlanseras är det om att införa ordningsbetyg där elevernas uppförande ska mätas och betygsättas. Det är uppenbart att detta står i motsättning till ökat inflytande och kritiskt tänkande.

Redan i dag är det tydligt att många inte vågar säga ifrån eller ifrågasätta lärarens undervisning, i rädsla för att detta ska påverka betygen. Ett införande av ordningsbetyg skulle leda till att ännu fler elever skulle hålla tyst. Högerns dröm tycks vara en återgång till 1800-talets skola.

Ung Vänster vill se en skola där elever för mer inflytande över sin vardag. Problemet i dag handlar inte om att elever har för lite krav på sig, snarare att de ska jobba i en miljö som efter år av nedskärningar är helt kaotisk.

Antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 060325

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Ung Vänster stödjer kravet om rätt till heltid!

Förslaget som lagts fram av regeringen, om att lagstifta om rätten till heltid har mött hård kritik.

över 200 000 människor arbetar idag ofrivillig deltid. 75% av dessa är kvinnor. Deltidsanställningar är vanligast bland LO-kvinnorna, på andra plats kommer TCO-kvinnorna, på tredje plats SACO- kvinnorna och därefter LO – männen. Rätten till heltid är alltså en fråga om rättvisa, framför allt ur ett könsperspektiv.

Deltidsanställningarna har inom många branscher satts i system. Det leder till att dom som jobbar deltid får lägre inkomster och mindre makt över sina liv. Kravet på heltid innebär givetvis att en del verksamheter kommer att behöva en del omstruktureringar. Det har fått ett flertal arbetsgivarorganisationer att gå i taket och rasa mot förslaget om rätt till heltid. Argumenten mot heltid är gamla och tröttsamma. återigen får vi höra om att företag kommer att gå omkull, inte våga anställa eller tvingas flytta utomlands. Alla krav för just bättre anställningsförhållanden har alltid bemötts med en arsenal av dessa verklighetsfrånvända påståenden. Det arbetsgivarsidan med Svenskt Näringsliv i spetsen säger är att vi just inte ska göra någonting åt det faktum att över 200 000 människor, mot sin vilja, inte får jobba mer – när dom själva vill det. Deltidsarbetet är något som cementerar fast könsorättvisor genom hela livet. Ung Vänster vill därför att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. För att detta ska bli möjligt behövs en lagändring.

Antaget av Ung Vänsters Verkställande Utskott 060223

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Höj studiemedlet!

Det är uppenbart att det behövs en höjning av studiemedlet. Många studenter har idag inte råd med en rimlig livssituation. Man är som studerande tvungen att ta extrajobb med dåliga villkor, samtidigt som man försväntas studera på full fart och prestera resultat.

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) har under veckan inlett en kampanj om att höja studiemedlet med 1500 kr. Vänsterpartiet som under en tid har drivit samma krav, får i morgon motta SFS certifiering. Ung Vänster gratulerar Vänsterpartiet till utmärkelsen.

– Ung Vänster backar helhjärtat upp vänsterpartiets förslag om en höjning av studiemedlet. I längden krävs en förändrad syn på studenter och studier. Ett av de viktiaste skälen till att arbetarklassungdomar väljer att inte studera vidare, handlar om rädsla för att skuldsätta sig. Vill man bryta snedrekryteringen till högskolan, är studielön ett av de viktigaste verktygen, säger Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster.

(V) kräver som enda parti en höjning med 1500 kr per månad. Liberala Studenter kallar certifikatinitiativet för en ”ideologisk och demokratisk kraschlandning”. Fria moderata studentförbundet går snäppet längre med sitt tokeri och menar att certifieringen genomförs som en ”solidaritetshandling mot bokstavsvänstern”.

– Att högern går till så hård attack är bara pinsamt och visar tydligt vilken sida man står på. Vänsterpartiets förslag skulle innebära stora förbättringar för Sveriges studenter, avslutar Gabrielsson.

SFS:s Certifikat mottages av Lars Ohly kl. 09.30 i morgon fredag, i riksdagens Kammarfoajé.

Här kan man skriva under SFS:s namninsamling för högre studiemedel.

För mer information, kontakta
Ida Gabrielsson: 0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Igår firades internationella kvinnodagen!

I går firades 8 mars, den internationella kvinnodagen runt om i landet. Manifestationer mot mäns våld mot kvinnor arrangerades, pass i feministiskt självförsvar hölls och demonstrationer för kvinnofrid genomfördes.

I Stockholm på södermalmstorg talade Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster. Hon pratade om rätten att få försvara sig, om att införa feministiskt självförsvar i skolan.

”Ung Vänster sätter nu igång vår mest feministiska valrörelse någonsin. Vi driver hårda krav som utgår ifrån unga tjejers verklighet och som leder till konkret förändring. Vi kräver att stadsplaneringen ses över ur ett könsmaktperspektiv, att satsningar görs på ätstörningskliniker och att feministiskt självförsvar införs i skolan. Rätten att försvara sig mot mäns våld, mot de övergrepp och trakasserier som tusentals tjejer vittnar om, menar vi är självklar.”

Hon menar vidare i sitt tal att borgaralliansen är feminismens huvudfiende.

”Tävlingen är definitivt avslutad. Det bråkas inte längre om vem som kan påstå sig vara feminist flest gånger i den politiska debatten. Tvärtom ser vi hur borgaralliansen med Fredrik Reinfeldt i spetsen mer än gärna agerar huvudfiende till de feministiska landvinningarna. istället för nedskärningar och privatiseringar av ungdomsmottagningar och ätstörningskliniker vill vi se en upprustning av välfärden. Det är helt sjukt att som borgaralliansen vill, låta privata bolag göra vinst på att unga tjejer spyr upp maten för att de inte är nöjda med sig själva.”

Talet presenteras i sin helhet längre ned på sidan.

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Tal av Ida Gabrielsson, 8 mars 2006

I dag samlas vi för att fira de rättigheter vi tillkämpat oss och samtidigt ställer vi krav på nya segrar.

året som gått har präglats utav angrepp och hårda attacker mot kvinnors rättigheter och mot den svenska feministiska rörelsen. Efter dokumentären könskriget som sändes i SVT där delar av kvinnorörelsen, kvinnojourerna, beskrevs som en galen sekt har våra rättigheter hotats och ifrågasatts gång på gång. Ibland har till och med själva faktumet att kvinnor underordnats män, att det finns en könsmaktsordning omtalats som en ren konspiration.

Tävlingen är definitivt avslutad. Det bråkas inte längre om vem som kan påstå sig vara feminist flest gånger i den politiska debatten. Tvärtom ser vi hur borgaralliansen med Fredrik Reinfeldt i spetsen mer än gärna agerar huvudfiende till de feministiska landvinningarna.

Vi måste slå tillbaka, Vi måste ta ställning och Vi måste kräva vår rätt. Ung Vänster sätter nu igång vår mest feministiska valrörelse någonsin. Vi driver hårda krav som utgår ifrån unga tjejers verklighet och som leder till konkret förändring. Vi kräver att stadsplaneringen ses över ur ett könsmaktperspektiv, att satsningar görs på ätstörningskliniker och att feministiskt självförsvar införs i skolan. Rätten att försvara sig mot mäns våld, mot de övergrepp och trakasserier som tusentals tjejer vittnar om, menar vi är självklar.

För en tid sedan debatterade jag om feministiskt självförsvar i skolan tillsammans med ordförande för Sveriges skolledare, en man i övre medelåldern. Han påstod att det stred emot skolans värdegrund att låta oss tjejer få möjlighet att träna feministiskt självförsvar i skolan, och att det inte är bra att möta våld med våld. Istället skulle man snacka med killarna som sysslar med sådana saker och hjälpa dom redan på ett tidigt stadium. Han har alltså missat eller valt att bortse från det helt centrala. Att vi tjejer idag oavsett snacket om värdegrund redan utsätts för våld, övergrepp och trakasserier, i våra egna skolor, i våra hem, överallt. Varför förvägrar då skolan oss en möjlighet att få försvara oss? Varför inser man inte det självklara att våldet knappast bara drabbar ett fåtal?
Istället för att ta ett gemensamt ansvar för konsekvenserna av könsmaktsordningen blir det upp till var och en.

Det som kanske gjorde mig mest upprörd under hela debatten med skolledaren var när frågan ställdes om vad han tyckte sin egen dotter skulle göra om hon utsattes för övergrepp. Hans svar var att hon inte skulle försätta sig i sådana situationer från början. En total förnekelse och ett förminskande av våra erfarenheter. Ett skuldbeläggande och en begränsning utav tjejer och vårat livsutrymme. För hur menar han att vi ska leva om vi hela tiden ska göra det utifrån risken att bli utsatt för övergrepp?

För vad skulle det konkret innebära ifall att vi följer skolledarens råd? Att vi inte ska försätta oss i en sådan situation från början. Kanske ska vi låta bli att gena genom parken, undvika att säga ifrån när killen på bussen kladdar på oss, eller hålla oss undan i skolkorridorerna.
Vi tjejer begränsar oss ständigt på ett sådant sätt redan nu. Att underblåsa rädslan leder knappast till ökad trygghet, snarare är det ett effektivt sätt att skuldbelägga tjejer och flytta fokus från det egentliga problemet.

Man missar också eller väljer kanske åter igen att bortse från att det faktum att de allra flesta övergreppen sker i hemmet.

Att ständigt möta ett sådant förminskande och ett sådant motstånd leder till att man ofta känner en frustration, men också en ilska. Systerskapet oss tjejer emellan har sällan varit viktigare. Vi vet att förtrycket existerar, vi vet det, för att vi känner det, vi upplever det varje dag.

När vi tillsammans kräver vår rätt att försvara oss omvandlar vi maktlösheten till styrka. Feministiskt självförsvar innebär att vi tjejer tar mer plats och tar oss större friheter, tillsammans delar vi erfarenheter och utarbetar strategier. Vi formerar gemensamt ett motstånd mot våldet och rädslan.

Därför är kravet om feministiskt självförsvar centralt i Ung Vänsters valrörelse.

En annan oerhört viktig del är stödet till ungdomsmottagningarna. Ung Vänster delar varje år ut ett feminist pris, för att uppmärksamma en person eller en organisation som påverkat debatten eller drivit fram konkreta förändringar i arbetet för ett mer jämställt samhälle.

I år går priset till Sveriges ungdomsmottagningar som varje dag jobbar med att stödja ungdomar, och framförallt tjejer med att känna sig trygga med sina kroppar och sin sexualitet. Det är en förutsättning för att kunna hävda sig mot kränkningar och övergrepp.

Istället för nedskärningar och privatiseringar av ungdomsmottagningar och ätstörningskliniker vill vi se en upprustning av välfärden. Det är helt sjukt att som borgaralliansen vill, låta privata bolag göra vinst på att unga tjejer spyr upp maten för att de inte är nöjda med sig själva. Vi tar upp kampen mot absurda skönhetsideal, kränkningar och övergrepp. Och vi vägrar ge oss.

Sida 48 av 74« Första...102030...4647484950...6070...Sista »