Dags för en ny skollag

I dagarna har Ibrahim Baylan, Sveriges skolminister, deklarerat att det inte blir någon ny skollag innan valet.

Den nuvarande skollagen, som är från 1985, är i stort behov av förändring. Vi behöver en skollag som garanterar alla elevers rätt till god och lika utbildning oavsett tjocklek på plånboken eller social bakgrund. Miljöpartiet har satt käppar i hjulet för skollagsutredningen ända från början. I allians med borgerligheten vill de att de kommunala skolorna ska styras mer fritt och inte behöva styras av de centrala styrdokumenten. Miljöpartiet vill också ge friskolorna undantag från centrala styrdokument som garanterar utbildning för alla. Detta tycker Ung Vänster är allvarligt.

Att skolan inte styrs demokratiskt innebär inte att skolan inte styrs alls. Inte heller att elevers inflytande över utbildningen stärks. Istället inskränks elevers makt över sin egen arbetsmiljö och utbildning. Vår gemensamma skola ska inte styras av ”tidsanda” och särintressen med gott om pengar, vilket är konsekvensen av att skollagen nu läggs på is.
Miljöpartiets agerande leder i slutändan också till att resurssvaga elever eller elever med särskilda behov förlorar rätten till en utbildning likvärdig andra elever.

Vi vill ha en läroplan som ger utrymme åt pedagogiska variationer men inte på bekostnad av elevers rätt till en bra utbildning. Om skolor bara behöver följa grunddragen i skollag/läroplan, eller om timplanen helt avskaffas innebär det att de centrala dokumenten helt urvattnas. Ung Vänster vill se en skola som är till för alla oavsett var i landet man bor eller vilka behov man har. Det ska inte vara beroende av hur den enskilda skolan råkar vara organiserad. Sveriges elever har rätt till en utbildning som är objektiv, saklig och fri från kommersiella intressen.

Ung Vänsters Förbundsstyrelse 051211

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Tortyr och flygande fängelser

En ny fas har inletts i USA:s korståg mot terrorismen. Med en närmast konspiratorisk retorik inskränker Bush-administrationen vanliga människors rättigheter då man genom terrorlagar och undantagstillstånd sätter otaliga konventioner om mänskliga rättigheter på undantag.

Samtidigt som bilder på nya tortyroffer kablas ut över världen har den amerikanska utrikesministern, Condoleeza Rice, åkt runt i Europa med försäkringar om att den amerikanska militären respekterar internationell rätt. Tortyrskandalerna i Saddam Husseins före detta fängelse Abu Gharaib och på Guantanamo-basen på Kuba, CIA-flygplan som kidnappar människor över hela världen och hemliga fängelser i Europa är endast toppen av ett isberg. Det heter att allt detta ingår i kriget mot en ny fiende som kräver nya metoder. USA har också medvetet och systematiskt bygg upp ett Gulag-liknande fängelsesystem runt om i världen där ingen som helst insyn i förhållandena finns. FN som har kritiserat USA för sina förhörsmetoder har också förvägrats besök i dessa fängelser.

För oss står det klart att det i själva verket rör sig om ett krig mot våra rättigheter. När de människor som man påstår sig försvara istället blir föremål för en allt brutalare tortyr måste man börja ifrågasätta den amerikanska dagordningen. Tortyr är ett av de allra grövsta brotten mot de mänskliga rättigheterna och det förstör inte bara individer och samhällen utan innebär också ett åsidosättande av de mest grundläggande rättsprinciperna. När världens enda supermakt som systematiskt försöker komma undan kritiken genom att göra om det till en fråga om språkliga definitioner eller liknande krävs att vi reagerar. Samtidigt som mänskliga rättigheter och folkrätten används selektivt av högern för att tjäna deras intressen, så försvarar Ung Vänster folkrätten oavsett om de politiska ledarna svansar för USA eller ej.

Ung Vänster kräver att den svenska regeringen utreder påståendena om CIA-flygplan i svenskt luftrum och omedelbart inför landningsförbud för USA:s flygande fängelser.

Ung Vänster kräver också att oberoende observatörer tillåts träffa fångarna i USA:s fängelser i Afghanistan och på Guantanamobasen på Kuba.

Ung Vänsters förbundsstyrelse 051211

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Rätt att kasta apartheidbudet i papperskorgen

Klockan fem på morgonen i morse gick Svenska elektrikerförbundet ut i strejk efter att förbundet sa nej till det medlarbud som lämnades på torsdagseftermiddagen, medan Energiföretagens arbetsgivareförbund (EFA) accepterade det. Konflikten handlar bland annat om rätten till stridsåtgärder, som till exempel strejk, mot företag som är tillfälliga eller nya medlemmar i arbetsgivarorganisationen.

– Ska facket snällt sitta och titta på när arbetsgivaren sätter lönerna på egen hand? Det är klart att elektrikerna inte kan acceptera ett sådant här skambud, menar Clara Lindblom, 2:e vice ordförande i Ung Vänster.

Tar man bort fackets rätt till stridsåtgärder mot vissa företag gör det att facket inte har någonting att sätta emot om man inte skulle vara överens med arbetsgivarsidan om lönerna.

Konflikten handlar i grunden om att rädda de spärrar som elektrikerna fick igenom i förra årets avtalsrörelse – spärrar som funnits för att hindra att lönerna dumpas för anställda i utländska företag som verkar i Sverige.

– Tar man bort konflikträtten mot företag med tillfälligt medlemskap i arbetsgivarorganisationen är det i praktiken att välkomna lönedumpning, fortsätter Clara Lindblom.

Men precis som Byggnads gjorde när de tog strid för att lettiska arbetare i Waxholm skulle omfattas av svenska kollektivavtal ska elektrikerna aldrig acceptera en att företagen får möjligheten att skapa en grupp andra klassens arbetare som får göra samma jobb som svenska arbetare – men till lägre lön. Sådana apartheidfasoner hör inte hemma på svensk arbetsmarknad.

Ung Vänster kan aldrig acceptera lönedumpning och en rasistisk arbetsmarknad där arbetsgivarparten försöker urholka kollektivavtalen genom att ställa utländska arbetare mot svenska. Svenska elektrikerförbundet utkämpar en strid inte bara för sina egna medlemmars sak – utan i förlängningen för hela arbetarklassen när de står upp för stommen i den fackliga solidariteten. Vi vill framföra vårt fulla stöd
till Svenska elektrikerförbundet – stå på er!

Clara Lindblom
2:e vice ordförande i Ung Vänster

För mer information, kontakta Clara Lindblom:
0736 – 31 63 64, clara.lindblom@ungvanster.se

Inga fler trupper till Afghanistan!

Imorgon fattar Sveriges riksdag ett avgörande beslut om Sverige ska skicka fler trupper till Afghanistan eller inte. Genom en verklighetsfrånvänd retorik vill förespråkarna för att fler svenska trupper ska gå hand i hand med amerikanska kolonisatörer, skymma undan debatten och vad detta egentligen handlar om.

– Detta handlar inte om det är rimligt eller inte att skicka fler svenska trupper till fredsbevarande uppdrag. Det här handlar om ifall vi vill skicka fler trupper på nykoloniala äventyr eller inte. Så kommenterar Ung Vänsters förbundsordförande Ida Gabrielsson det stundande riksdagsbeslutet.

– Undersökning på undersökning visar att en stor majoritet av svenska folket gör tummen ner för NATO och USA:s krigspolitik. Det regeringen nu gör tillsammans med alla riksdagspartier utom vänsterpartiet är ett tydligt närmande till krigsherrarna i Vita Huset. Det är klart att folkpartiet applåderar en sådan utveckling. Vi förutsätter nu att regeringen och miljöpartiet tar sitt ansvar för alliansfriheten och svenska folkets vilja, och inte skickar fler svenska trupper under NATO-befäl till Afghanistan. Trupperna ska tas hem – inte utökas, avslutar Ida Gabrielsson.

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, Förbundsordförande Ung Vänster
Mobil: 073 824 12 13

Vi vägrar hålla tyst!

Det blåser snåla vindar över Sverige. För några veckor sedan avskedade företaget Connex Sverige AB, som bland annat driver tunnelbanan i Stockholm, facklubbsordföranden Per Johansson efter anklagelser om illojalitet mot företaget. Från arbetsplatser, utredare och fackförbund inom både LO, TCO och SACO kommer vittnesmål om ett kallare klimat på Sveriges arbetsplatser. Risken att bli förbigången i lokala löneförhandlingar eller motarbetad av arbetsgivaren gör att rädslan sprider sig – och fackliga företrädare har särskilt ställts ute i snålblåsten.

Det har sagts förr, men det behöver konstateras igen. Avskedandet av Per Johansson är mer än ett angrepp mot en enskild person – det är ett angrepp mot hela fackföreningsrörelsen. Arbetsgivarna har de senaste åren sagt upp eller köpt ut fackliga företrädare som är alltför obekväma – fackliga företrädare som helt enkelt försökt kämpa för sina medlemmars intressen. Det är Per Johanssons skyldighet att som företrädare för tunnelbaneförarna i Stockholm att påtala allvarliga brister i säkerheten och arbetsmiljön inom kollektivtrafiken, brister som nonchalerats av arbetsgivaren i flera års tid. Per Johansson har tagit sitt uppdrag på allvar och det är därför han tystas av Connex.

Med ett växande antal visstidsanställningar ökar problemen. Närmare hälften av kvinnor mellan 18-29 år som arbetar i yrken inom LO har någon form av otrygg anställning. Vardagen för till exempel en behovsanställd är att chefen kan ringa och meddela samma morgon om man är välkommen till jobbet den dagen eller inte. De osäkra anställningarna är ett väldigt smart sätt att hålla sina arbetare stressade, osäkra och framför allt tysta. En timanställning, ett korttidsvikariat eller att hyras ut av bemanningsföretag innebär en väldigt svag position på arbetsmarknaden.

Upphandlingar vinner man genom att lägga det lägsta anbudet, och ska företaget samtidigt göra vinst kommer det att gå ut över de anställda. När kollektivtrafik, sjukvård och skolor läggs ut på entreprenad eller säljs ut ersätts öppenhet, meddelarskydd och offentlighetsprincip med slutenhet och krav på "lojalitet" mot företaget. Insynen i privata företag är dålig, vi vet inte var våra skattepengar går och personalen får inte använda sig av det grundlagsfästa meddelarskydd som gäller för offentligt anställda. Ett meddelarskydd som skyddar dem mot repressalier från arbetsgivaren om de påtalar missförhållanden på arbetsplatsen till media.

Ung Vänster kämpar för en arbetsmarknad där cheferna inte kan tafsa på våra rättigheter och behandla de anställda lite hur som helst. Det innebär att vi kämpar för trygga jobb med lön att leva på, meddelarskydd även i privat sektor, att privatiseringshysterin som svept över Sverige stoppas och att verksamhet som till exempel Stockholms tunnelbana ska tas tillbaka till offentlig regi. Vårt krav är att anställda ska kunna säga precis samma sak som SEKO i sin kampanj – vi vägrar hålla tyst!

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Städar männen behövs inga pigavdrag

På senaste tiden tiden har Lars Leijonborg och andra borgerliga företrädare haft mysigt i morgonsoffor och snackat sig varma om att man allt borde införa subventioner för hushållsnära tjänster. Men trots fina ord om avlastning och ökade karriärmöjligheter för kvinnor innebär kravet i praktiken ingenting annat än att vanligt folk via skatten ska betala så att välbeställda hem kan hålla sig med pigor. De partier som vanligtvis hetsar mot höga skattenivåer och mot en gemensamt bekostad välfärd, ser plötsligt inga problem med skattesubventioner av det här slaget.

Pigavdraget ska skapa nya arbetstillfällen, sägs det. Massor av sådana. Exemplet Finland används som slagträ och påhitt om tiotusentals, kanske hundratusentals arbeten figurerar i debatten. I själva verket har det i Finland efter införandet av pigavdraget, tillkommit cirka 3000 arbetstillfällen till en kostnad av 830 miljoner kronor. 830 miljoner skulle kunna användas till mycket – till exempel att anställa fler vårdbiträden, undersköterskor, barnskötare eller lärare. Att anställa fler i den offentliga sektorn skulle generera lika många nya arbeten – arbeten som dessutom fyller behov som alltför länge ignorerats.

En annan fördel med pigavdragen skulle enligt borgerligheten vara att svartarbetet i sektorn skulle minska. Men det finns ingenting som säger att problemet med svartarbete inom hushållssektorn skulle försvinna för att man inför pigavdrag. Oavsett om pigor åt överklassen skulle betalas via skatten eller inte, skulle det fortfarande vara billigare att anställa en städerska svart. Precis som fackförbunden Handels och SEKO skriver i ett gemensamt uttalande mot en skattesubventionering så är risken stor att svartarbeten tvärtom ökar på grund av en större aktivitet inom den hushållsnära sektorn.

Borgarna hävdar också att detta är ett krav de driver för kvinnornas skull – att det är ett feministiskt krav. Argumentationen handlar om att det är svårt för kvinnor att göra karriär – det är helt enkelt svårt att vara kvinnlig VD om man samtidigt måste diska och städa hemma. Ung Vänster är minst sagt imponerade över den plötsliga feministiska insikt som borgerliga företrädere tycks ha snubblat över. Att kvinnor tvingas ta huvudansvaret över hushållet är ett problem som vi har påtalat länge. Men lösningen ligger inte i att vrida klockan tillbaka till det fräscha 1950-talet. Problemet ligger inte i att arbetarklasskvinnor inte skurar överklassens marmorgolv tillräckligt ofta – problemet ligger i att männen inte tar större ansvar över det obetalda arbetet i hemmet.

Vill man på allvar stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden, så handlar det snarare om kamp för sex timmars arbetsdag, trygga anställningar och lika lön för lika arbete. Problemen med stökiga överklasshem kan säkert lösas om gubben kan ställa in golfrundan och ta en svängom med dammvippan istället.

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Vi har valt sida!

Om mindre än ett år är det val. återigen står vi inför en valrörelse där det kommer snackas väldigt mycket skit. Vi har en högerallians som badar balja med varandra och arrangerar kafferep samtidigt som dom går till angrepp mot allt vad anställningstrygghet och välfärdssamhälle heter. Mot dom står vi som vill bygga ut välfärden, stärka arbetsrätten, flytta fram tjejers positioner och som avvisar USA:s självpåtagna rätt till att bomba länder tillbaka till stenåldern. Vänster står mot höger.

Vi är många som länge levt med en utveckling där våra möjligheter till ett drägligt liv ständigt beskärs och rullas tillbaka. Vi ser hur klyftorna har ökat och cementerats. Vi ser hur fritidsgårdar och ungdomsmottagningar läggs ner samtidigt som en liten klick kan vältra sig i än mer lyx. När undersökning på undersökning visar att ungdomar vill ha trygga och fasta jobb – då hävdar högern med svenskt näringsliv i spetsen raka motsatsen, att det vi ungdomar helst vill ha är slavliknande anställningsförhållanden. När undersökningar också visar på att ungdomar är beredda att betala högre skatt för att rädda och bygga ut välfärden, då basunerar samma höger ut ”sanningar” om att skatterna inte kan höjas och att dom som redan har mest måste få ännu mer. Konflikten står mellan oss som vill se sex timmars arbetsdag och stärkt arbetsrätt och dom som vill pressa oss som jobbar till sista droppen. Valet står mellan en politik för rättvisa och jämlikhet eller en brunreaktionär nedskärningspolitik. Vänster står återigen mot höger.

Vi kräver en solidariskt finansierad välfärd för alla, istället för avgifter och privatiseringar. Vi vägrar låta vår välfärd omvandlas till affärsverksamhet för dom rika genom fortsatta privatiseringar och bolagiseringar. Privata företags främsta mål är alltid att göra vinst, inte att leverera en kvalitativ välfärd till alla. Vi vill istället rusta upp välfärden. Vi kräver 200 000 nya jobb i den offentliga sektorn och ett totalstopp för privatiseringarna. Vi kräver gemensamt ägande för gemensam nytta!

I nedskärningspolitikens spår så har kvinnor förlorat mest. Det är kvinnor som i en klar majoritet jobbar i den offentliga sektorn, det är kvinnor som i högre utsträckning slavar under behovsanställningar och visstidsanställningar och det är kvinnor som bränner ut sig efter att ha tagit det största ansvaret för det obetalda hemarbetet. Vi ser också hur tjejers livsutrymme ständigt begränsas av en ständig rädsla. En rädsla att aldrig riktigt duga, en rädsla för att bli utsatt för sexuella trakasserier och för att bli våldtagen och misshandlad. Mot detta ställer vi en rejäl feministisk politik som flyttar makt till tjejer. Mot högerns ständiga förminskning och individualisering av tjejers problem ställer vi offensiva krav som feministiskt självförsvar i skolor och på arbetsplatser.

Vi kommer i valrörelsen få höra mycket snack om att det måste löna sig att arbeta och om hur alla skulle vinna på högeralliansens politik. Vi vet att högern snackar skit när dom pratar om att bekämpa arbetslösheten. Som vanligt handlar det om att våra kollektivavtal och trygghetssystem ska lämnas vind för våg medan direktörernas miljardpensioner ska garanteras. Det finns aldrig en politik som gynnar alla. Politik handlar om olika intressen i samhället, om att det finns dom som vinner och dom som förlorar. Alla vinner inte heller på vår politik. En liten privilegierad klick kommer förlora när vi vill höja skatten och rusta upp välfärden. Vänster står mot höger.
Vi har valt sida – har du?

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Tjejerna styr i Ung Vänster

I helgen höll Ung Vänsters nyvalda förbundsstyrelse sitt första möte. På mötet valdes förbundets verkställande ledning, som tillsammans med förbundsordföranden Ida Gabrielsson kommer att ha det yttersta ansvaret för Ung Vänsters verksamhet.

Till förbundssekreterare valdes Ida Regin, 22 år från Strömsund. Ida har lång erfarenhet av arbete i Ung Vänster. Hon var bland annat en av organisatörerna av den lyckade Dissa Euron-turnen, en del av Ung Vänsters kampanj mot EMU 2003. Ida Regin kommer nu att göra uppehåll i sina studier i Umeå för att flytta till Stockholm. Där kommer hon att arbeta på förbundscentralen och tillsammans med förbundsordföranden Ida Gabrielsson utgöra ungdomsförbundets sekretariat.

Till förste vice ordförande valdes Jonas Lindberg, 22 år. Jonas är uppvuxen på Gotland, men bor sedan en tid i Stockholm. Clara Lindblom, 20 år från Stockholm valdes till andre vice ordförande. Jonas har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2003 medan Clara är helt nyvald. De båda kommer att ha en viktig roll, inte minst i det utåtriktade arbetet.

Till verkställande utskott valdes fem personer. Det är ett mindre VU än tidgare och samtliga ledamöter kommer att verka från Stockholm. Ida Gabrielsson menar att det är en styrka:

– Vi har en hektisk tid framöver, och ett stort förbund att sätta på fötter, säger hon. Eftersom vi alla kommer att bo i Stockholm innebär det att vi kommer att kunna arbeta intensivt med att planera och kicka igång valrörelsen. Men vi har också alla erfarenhet från olika delar i landet, så Stockholmscentreringen kommer inte att utgöra något problem, menar Ida Gabrielsson.

Verkställande utskottet består av

Ida Gabrielsson, förbundsordförande. Tidigare aktiv i Gävleborg.
Ida Regin, förbundssekreterare. Har sin bakgrund i Jämtland och nu Västerbotten.
Jonas Lindberg, förste vice ordförande. Gotlänning som länge varit aktiv i Storstockholm
Tora Breitholtz. Tidigare aktiv i Västernorrland, Skåne och Uppsala län.
Anna Herdy. Tidigare aktiv i Jönköpings län och Blekinge.

För mer information, kontakta:

Ida Gabrielsson, förbundsordförande, 073-824 12 13
Ida Regin, förbundssekreterare, 073-042 41 87
Jonas Lindberg, 1:e vice ordförande, 070-400 34 13
Clara Lindblom 2:a vice ordförande, 073-631 63 64
Tora Breitholtz, VU-ledamot, 070-739 97 07
Anna Herdy, VU-ledamot, 073-593 33 86

Landshövdingen är på slottet, det är upp till oss att ta kampen!

När Nationalsocialistisk Front demonstrerade på Linköpings gator förra helgen satt vår Landshövding och såg på från sitt fönster på slottet. Sedan skrev han en fullkomligt vettlös artikel i DN-debatt om att antirasisterna var "ett lika stort hot mot demokratin som nazisterna."

Menar Björn de hundratals Linköpingsbor i olika åldrar som kraftfullt buade ut nazisterna under hela deras demonstration? Menar han de Vänsterpartister och Ung Vänstrare som hela dagen delade flygblad till förbipasserande? (och även till några snopna nazister).

Vi som inte har ett slott att gömma oss i påverkas varje dag av nazisternas hot. Vi blir misshandlade på grund av vår hudfärg, sexuella läggning eller politiska övertygelse. Våra lokaler vandaliseras och våra medlemmar förföljs på vägen från möten.

Senast i lördags blev två Ung Vänstrare misshandlade av nazister i Linköping. ändå vägrar vi släppa gatorna fria åt nynazisterna. Vi vägrar att skrämmas till tystnad och vi vägrar acceptera att ett brett folkligt motstånd blir sensationsjournalistik om en liten klick maskerade antifascister.

På årsdagen av Kristallnatten, onsdagen den nionde november demonstrerar vi mot rasism, för ett öppet samhälle.

Vi samlas klockan 17.30 på Stora torget i Linköping, och vi utmanar dig Björn Eriksson att lämna ditt slott och på allvar visa din avsky mot nazismen!

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

(S) cementerar kvinnors underordning!

”Förlegat och oansvarigt men samtidigt väntat!”. Så kommenterar Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster, S-kongressens beslut att avslå förslaget om en till viss del individualiserad föräldraförsäkring.

– Föräldraförsäkringen skall tillämpas individuell, personligt. Det finns ingen annan försäkring som man kan ge bort när man själv inte tänker utnyttja den.

Hon anser att det är orimligt att män skall vara undantagen från sitt ansvar. Genom en individualiserad föräldraförsäkring skulle kvinnors position på arbetsmarknaden stärkas, inkomstskillnaderna minska och de stora förlusterna för kvinnors framtida pensioner reduceras.

– Det är bra att man föreslår en höjning av inkomsttaket på föräldraförsäkringen. Samtidigt är det pinsamt att man argumenterar utifrån att detta skulle vara ett avgörande incitament till att män skulle börja ta ut sin föräldraledighet. I de förhållanden där kvinnor tjänar mer än män är det fortfarande så att det är kvinnan som är hemma med barnen.

– I valrörelsen kommer vi driva det självklara kravet om en individualiserad föräldraförsäkring. Ung Vänster kräver ett delat ansvar, som flyttar makt från män till kvinnor, avslutar hon.

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Sida 50 av 73« Första...102030...4849505152...6070...Sista »