Vi vägrar hålla tyst!

Det blåser snåla vindar över Sverige. För några veckor sedan avskedade företaget Connex Sverige AB, som bland annat driver tunnelbanan i Stockholm, facklubbsordföranden Per Johansson efter anklagelser om illojalitet mot företaget. Från arbetsplatser, utredare och fackförbund inom både LO, TCO och SACO kommer vittnesmål om ett kallare klimat på Sveriges arbetsplatser. Risken att bli förbigången i lokala löneförhandlingar eller motarbetad av arbetsgivaren gör att rädslan sprider sig – och fackliga företrädare har särskilt ställts ute i snålblåsten.

Det har sagts förr, men det behöver konstateras igen. Avskedandet av Per Johansson är mer än ett angrepp mot en enskild person – det är ett angrepp mot hela fackföreningsrörelsen. Arbetsgivarna har de senaste åren sagt upp eller köpt ut fackliga företrädare som är alltför obekväma – fackliga företrädare som helt enkelt försökt kämpa för sina medlemmars intressen. Det är Per Johanssons skyldighet att som företrädare för tunnelbaneförarna i Stockholm att påtala allvarliga brister i säkerheten och arbetsmiljön inom kollektivtrafiken, brister som nonchalerats av arbetsgivaren i flera års tid. Per Johansson har tagit sitt uppdrag på allvar och det är därför han tystas av Connex.

Med ett växande antal visstidsanställningar ökar problemen. Närmare hälften av kvinnor mellan 18-29 år som arbetar i yrken inom LO har någon form av otrygg anställning. Vardagen för till exempel en behovsanställd är att chefen kan ringa och meddela samma morgon om man är välkommen till jobbet den dagen eller inte. De osäkra anställningarna är ett väldigt smart sätt att hålla sina arbetare stressade, osäkra och framför allt tysta. En timanställning, ett korttidsvikariat eller att hyras ut av bemanningsföretag innebär en väldigt svag position på arbetsmarknaden.

Upphandlingar vinner man genom att lägga det lägsta anbudet, och ska företaget samtidigt göra vinst kommer det att gå ut över de anställda. När kollektivtrafik, sjukvård och skolor läggs ut på entreprenad eller säljs ut ersätts öppenhet, meddelarskydd och offentlighetsprincip med slutenhet och krav på "lojalitet" mot företaget. Insynen i privata företag är dålig, vi vet inte var våra skattepengar går och personalen får inte använda sig av det grundlagsfästa meddelarskydd som gäller för offentligt anställda. Ett meddelarskydd som skyddar dem mot repressalier från arbetsgivaren om de påtalar missförhållanden på arbetsplatsen till media.

Ung Vänster kämpar för en arbetsmarknad där cheferna inte kan tafsa på våra rättigheter och behandla de anställda lite hur som helst. Det innebär att vi kämpar för trygga jobb med lön att leva på, meddelarskydd även i privat sektor, att privatiseringshysterin som svept över Sverige stoppas och att verksamhet som till exempel Stockholms tunnelbana ska tas tillbaka till offentlig regi. Vårt krav är att anställda ska kunna säga precis samma sak som SEKO i sin kampanj – vi vägrar hålla tyst!

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Städar männen behövs inga pigavdrag

På senaste tiden tiden har Lars Leijonborg och andra borgerliga företrädare haft mysigt i morgonsoffor och snackat sig varma om att man allt borde införa subventioner för hushållsnära tjänster. Men trots fina ord om avlastning och ökade karriärmöjligheter för kvinnor innebär kravet i praktiken ingenting annat än att vanligt folk via skatten ska betala så att välbeställda hem kan hålla sig med pigor. De partier som vanligtvis hetsar mot höga skattenivåer och mot en gemensamt bekostad välfärd, ser plötsligt inga problem med skattesubventioner av det här slaget.

Pigavdraget ska skapa nya arbetstillfällen, sägs det. Massor av sådana. Exemplet Finland används som slagträ och påhitt om tiotusentals, kanske hundratusentals arbeten figurerar i debatten. I själva verket har det i Finland efter införandet av pigavdraget, tillkommit cirka 3000 arbetstillfällen till en kostnad av 830 miljoner kronor. 830 miljoner skulle kunna användas till mycket – till exempel att anställa fler vårdbiträden, undersköterskor, barnskötare eller lärare. Att anställa fler i den offentliga sektorn skulle generera lika många nya arbeten – arbeten som dessutom fyller behov som alltför länge ignorerats.

En annan fördel med pigavdragen skulle enligt borgerligheten vara att svartarbetet i sektorn skulle minska. Men det finns ingenting som säger att problemet med svartarbete inom hushållssektorn skulle försvinna för att man inför pigavdrag. Oavsett om pigor åt överklassen skulle betalas via skatten eller inte, skulle det fortfarande vara billigare att anställa en städerska svart. Precis som fackförbunden Handels och SEKO skriver i ett gemensamt uttalande mot en skattesubventionering så är risken stor att svartarbeten tvärtom ökar på grund av en större aktivitet inom den hushållsnära sektorn.

Borgarna hävdar också att detta är ett krav de driver för kvinnornas skull – att det är ett feministiskt krav. Argumentationen handlar om att det är svårt för kvinnor att göra karriär – det är helt enkelt svårt att vara kvinnlig VD om man samtidigt måste diska och städa hemma. Ung Vänster är minst sagt imponerade över den plötsliga feministiska insikt som borgerliga företrädere tycks ha snubblat över. Att kvinnor tvingas ta huvudansvaret över hushållet är ett problem som vi har påtalat länge. Men lösningen ligger inte i att vrida klockan tillbaka till det fräscha 1950-talet. Problemet ligger inte i att arbetarklasskvinnor inte skurar överklassens marmorgolv tillräckligt ofta – problemet ligger i att männen inte tar större ansvar över det obetalda arbetet i hemmet.

Vill man på allvar stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden, så handlar det snarare om kamp för sex timmars arbetsdag, trygga anställningar och lika lön för lika arbete. Problemen med stökiga överklasshem kan säkert lösas om gubben kan ställa in golfrundan och ta en svängom med dammvippan istället.

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Landshövdingen är på slottet, det är upp till oss att ta kampen!

När Nationalsocialistisk Front demonstrerade på Linköpings gator förra helgen satt vår Landshövding och såg på från sitt fönster på slottet. Sedan skrev han en fullkomligt vettlös artikel i DN-debatt om att antirasisterna var "ett lika stort hot mot demokratin som nazisterna."

Menar Björn de hundratals Linköpingsbor i olika åldrar som kraftfullt buade ut nazisterna under hela deras demonstration? Menar han de Vänsterpartister och Ung Vänstrare som hela dagen delade flygblad till förbipasserande? (och även till några snopna nazister).

Vi som inte har ett slott att gömma oss i påverkas varje dag av nazisternas hot. Vi blir misshandlade på grund av vår hudfärg, sexuella läggning eller politiska övertygelse. Våra lokaler vandaliseras och våra medlemmar förföljs på vägen från möten.

Senast i lördags blev två Ung Vänstrare misshandlade av nazister i Linköping. ändå vägrar vi släppa gatorna fria åt nynazisterna. Vi vägrar att skrämmas till tystnad och vi vägrar acceptera att ett brett folkligt motstånd blir sensationsjournalistik om en liten klick maskerade antifascister.

På årsdagen av Kristallnatten, onsdagen den nionde november demonstrerar vi mot rasism, för ett öppet samhälle.

Vi samlas klockan 17.30 på Stora torget i Linköping, och vi utmanar dig Björn Eriksson att lämna ditt slott och på allvar visa din avsky mot nazismen!

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Vi har valt sida!

Om mindre än ett år är det val. återigen står vi inför en valrörelse där det kommer snackas väldigt mycket skit. Vi har en högerallians som badar balja med varandra och arrangerar kafferep samtidigt som dom går till angrepp mot allt vad anställningstrygghet och välfärdssamhälle heter. Mot dom står vi som vill bygga ut välfärden, stärka arbetsrätten, flytta fram tjejers positioner och som avvisar USA:s självpåtagna rätt till att bomba länder tillbaka till stenåldern. Vänster står mot höger.

Vi är många som länge levt med en utveckling där våra möjligheter till ett drägligt liv ständigt beskärs och rullas tillbaka. Vi ser hur klyftorna har ökat och cementerats. Vi ser hur fritidsgårdar och ungdomsmottagningar läggs ner samtidigt som en liten klick kan vältra sig i än mer lyx. När undersökning på undersökning visar att ungdomar vill ha trygga och fasta jobb – då hävdar högern med svenskt näringsliv i spetsen raka motsatsen, att det vi ungdomar helst vill ha är slavliknande anställningsförhållanden. När undersökningar också visar på att ungdomar är beredda att betala högre skatt för att rädda och bygga ut välfärden, då basunerar samma höger ut ”sanningar” om att skatterna inte kan höjas och att dom som redan har mest måste få ännu mer. Konflikten står mellan oss som vill se sex timmars arbetsdag och stärkt arbetsrätt och dom som vill pressa oss som jobbar till sista droppen. Valet står mellan en politik för rättvisa och jämlikhet eller en brunreaktionär nedskärningspolitik. Vänster står återigen mot höger.

Vi kräver en solidariskt finansierad välfärd för alla, istället för avgifter och privatiseringar. Vi vägrar låta vår välfärd omvandlas till affärsverksamhet för dom rika genom fortsatta privatiseringar och bolagiseringar. Privata företags främsta mål är alltid att göra vinst, inte att leverera en kvalitativ välfärd till alla. Vi vill istället rusta upp välfärden. Vi kräver 200 000 nya jobb i den offentliga sektorn och ett totalstopp för privatiseringarna. Vi kräver gemensamt ägande för gemensam nytta!

I nedskärningspolitikens spår så har kvinnor förlorat mest. Det är kvinnor som i en klar majoritet jobbar i den offentliga sektorn, det är kvinnor som i högre utsträckning slavar under behovsanställningar och visstidsanställningar och det är kvinnor som bränner ut sig efter att ha tagit det största ansvaret för det obetalda hemarbetet. Vi ser också hur tjejers livsutrymme ständigt begränsas av en ständig rädsla. En rädsla att aldrig riktigt duga, en rädsla för att bli utsatt för sexuella trakasserier och för att bli våldtagen och misshandlad. Mot detta ställer vi en rejäl feministisk politik som flyttar makt till tjejer. Mot högerns ständiga förminskning och individualisering av tjejers problem ställer vi offensiva krav som feministiskt självförsvar i skolor och på arbetsplatser.

Vi kommer i valrörelsen få höra mycket snack om att det måste löna sig att arbeta och om hur alla skulle vinna på högeralliansens politik. Vi vet att högern snackar skit när dom pratar om att bekämpa arbetslösheten. Som vanligt handlar det om att våra kollektivavtal och trygghetssystem ska lämnas vind för våg medan direktörernas miljardpensioner ska garanteras. Det finns aldrig en politik som gynnar alla. Politik handlar om olika intressen i samhället, om att det finns dom som vinner och dom som förlorar. Alla vinner inte heller på vår politik. En liten privilegierad klick kommer förlora när vi vill höja skatten och rusta upp välfärden. Vänster står mot höger.
Vi har valt sida – har du?

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Tjejerna styr i Ung Vänster

I helgen höll Ung Vänsters nyvalda förbundsstyrelse sitt första möte. På mötet valdes förbundets verkställande ledning, som tillsammans med förbundsordföranden Ida Gabrielsson kommer att ha det yttersta ansvaret för Ung Vänsters verksamhet.

Till förbundssekreterare valdes Ida Regin, 22 år från Strömsund. Ida har lång erfarenhet av arbete i Ung Vänster. Hon var bland annat en av organisatörerna av den lyckade Dissa Euron-turnen, en del av Ung Vänsters kampanj mot EMU 2003. Ida Regin kommer nu att göra uppehåll i sina studier i Umeå för att flytta till Stockholm. Där kommer hon att arbeta på förbundscentralen och tillsammans med förbundsordföranden Ida Gabrielsson utgöra ungdomsförbundets sekretariat.

Till förste vice ordförande valdes Jonas Lindberg, 22 år. Jonas är uppvuxen på Gotland, men bor sedan en tid i Stockholm. Clara Lindblom, 20 år från Stockholm valdes till andre vice ordförande. Jonas har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2003 medan Clara är helt nyvald. De båda kommer att ha en viktig roll, inte minst i det utåtriktade arbetet.

Till verkställande utskott valdes fem personer. Det är ett mindre VU än tidgare och samtliga ledamöter kommer att verka från Stockholm. Ida Gabrielsson menar att det är en styrka:

– Vi har en hektisk tid framöver, och ett stort förbund att sätta på fötter, säger hon. Eftersom vi alla kommer att bo i Stockholm innebär det att vi kommer att kunna arbeta intensivt med att planera och kicka igång valrörelsen. Men vi har också alla erfarenhet från olika delar i landet, så Stockholmscentreringen kommer inte att utgöra något problem, menar Ida Gabrielsson.

Verkställande utskottet består av

Ida Gabrielsson, förbundsordförande. Tidigare aktiv i Gävleborg.
Ida Regin, förbundssekreterare. Har sin bakgrund i Jämtland och nu Västerbotten.
Jonas Lindberg, förste vice ordförande. Gotlänning som länge varit aktiv i Storstockholm
Tora Breitholtz. Tidigare aktiv i Västernorrland, Skåne och Uppsala län.
Anna Herdy. Tidigare aktiv i Jönköpings län och Blekinge.

För mer information, kontakta:

Ida Gabrielsson, förbundsordförande, 073-824 12 13
Ida Regin, förbundssekreterare, 073-042 41 87
Jonas Lindberg, 1:e vice ordförande, 070-400 34 13
Clara Lindblom 2:a vice ordförande, 073-631 63 64
Tora Breitholtz, VU-ledamot, 070-739 97 07
Anna Herdy, VU-ledamot, 073-593 33 86

(S) cementerar kvinnors underordning!

”Förlegat och oansvarigt men samtidigt väntat!”. Så kommenterar Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster, S-kongressens beslut att avslå förslaget om en till viss del individualiserad föräldraförsäkring.

– Föräldraförsäkringen skall tillämpas individuell, personligt. Det finns ingen annan försäkring som man kan ge bort när man själv inte tänker utnyttja den.

Hon anser att det är orimligt att män skall vara undantagen från sitt ansvar. Genom en individualiserad föräldraförsäkring skulle kvinnors position på arbetsmarknaden stärkas, inkomstskillnaderna minska och de stora förlusterna för kvinnors framtida pensioner reduceras.

– Det är bra att man föreslår en höjning av inkomsttaket på föräldraförsäkringen. Samtidigt är det pinsamt att man argumenterar utifrån att detta skulle vara ett avgörande incitament till att män skulle börja ta ut sin föräldraledighet. I de förhållanden där kvinnor tjänar mer än män är det fortfarande så att det är kvinnan som är hemma med barnen.

– I valrörelsen kommer vi driva det självklara kravet om en individualiserad föräldraförsäkring. Ung Vänster kräver ett delat ansvar, som flyttar makt från män till kvinnor, avslutar hon.

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, ida.gabrielsson@ungvanster.se

Ta tillbaka bussarna från rasisterna!

Under veckan har återigen Malmös busschaufförer tvingats stå ut med propaganda från ett rasistiskt parti på sin arbetsplats och Malmös många pendlare tvingas sitta och titta på fyra leende gubbar som vill kasta ut muslimer från Skåne.

Ung Vänster Skåne kräver av Skånetrafiken att ta bort propagandan från stollepartiet – Skånes Självständighetsparti (SSP). Ett parti som driver krav på ett självständigt och islamfritt Skåne år 2011 och som man sen vill ansluta till NATO och EU. Dessutom propagerar Carl P Herslow, ordförande i Skånepartiet i Malmö för 10 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Allt detta kommer från samma gubbar som den borgerliga alliansen samarbetade med i Region Skåne för att ha makten 1998-2002.

– Ung Vänster kommer nu gå ut med en massa flygblad för att se till att trycka på regionledningen så de plockar bort rasisternas propaganda, säger Kenny Hjälte Ombudsman för Ung Vänster.

Av Malmös busschaufförer har 70 procent invandrarbakgrund. När Sverigedemokraterna hade sin reklam uppe på bussarna under föregående år utlöstes en stor folkstorm mot den rasistiska propagandan man utsattes för, en folkstorm som resulterade i att Skånetrafiken tvingades ta bort reklamen. Men nu tvingas man alltså vad med om samma senore ännu en gång.

– Att man ska tvingas jobba på ett ställe där man måste köra runt med propaganda från ett parti som vill kasta ut ens jobbarkompis eller en själv ser Ung Vänster Skåne som ett arbetsmiljöproblem, fortsätter Hjälte.

Nu har de gått ett steg för långt, borgarna kanske kan samarbeta med dessa stollar men vi vill ta tillbaka bussarna från rasisterna och göra dem till en rasistfri zon. Det är det minsta som man kan kräva under sin bussresa eller en dag på jobbet.

– När SSP kastat ut alla muslimer, är det kanske dags att Herslow skaffar sig ett riktigt jobb? Om de får som de vill kommer det finnas jobb som busschaufför för honom, avslutar Kenny Hjälte.

Ung Vänster Skåne kräver att Skånetrafiken tar sitt ansvar och plockar bort rasistpropagandan!

Presskontakt:
Kenny Hjälte, Ombudsman Ung Vänster, 0706-65 91 23

All kärlek är lika rätt

”Inte en dag för tidigt!” Så kommenterar Anna Herdy, ledamot i Ung Vänsters förbundsstyrelse, att kyrkomötet beslutat att införa välsignelse av partnerskap i kyrkoordningen.

– Allas kärlek är lika rätt, säger Anna Herdy. Därför är kyrkomötets beslut ett steg i rätt riktning och en tydlig markering mot konservativa och homofobiska krafter inom kyrkan, menar hon.

ändå är Anna Herdy kritisk till att samkönade relationer fortfarande inte jämställs med heterosexuella. Ung Vänster kämpar för en könsneutral äktenskapslagstiftning, som inte gör skillnad på kärlek och kärlek.

– Jag ser ingen som helst anledning att ha en ceremoni för vigsel av olikkönade par, och en annan för välsignelse av samkönade par. Samtidigt är inte det civila samhället bättre, eftersom det också är olika lagstiftning för äktenskap och partnerskap, tycker Anna Herdy.

– Jag hoppas att riksdagen antar vänsterpartiets förslag om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Två människor som vill gifta sig med varandra ska få göra det, oavsett vilket kön personerna i relationen har, avslutar Anna Herdy.

För mer information, kontakta
Anna Herdy, 073-593 33 86

Nej till ockupationen – för ett fritt Irak!

Allt sedan den folkrättsvidriga ockupationen av Irak inleddes i mars 2003, har kolonisatörerna strävat efter att legitimera och normalisera sin närvaro. Den 16:e oktober var det dags för ytterligare en akt i det skendemokratiska skådespelet. En folkomröstning kring en konstitution som många irakier inte har haft möjlighet att läsa eller rösta om: på platser där motståndet varit starkt saknades vallokaler.

Ockupationskonstitutionen har liksom parlamentsvalen i våras tillkommit för att ge ockupationen en demokratisk fernissa. I realiteten gör den dock inte ockupationen mer demokratisk eller legitim. Bara än mer genomfalsk.

Oavsett innehåll hade det varit en illegitim konstitution – en ockupationsmakt har aldrig rätt att skriva om grundlagen på ett ockuperat område. Men innehållet i sig visar sig också tydligt de amerikanska ambitionerna: Konstitutionen är skriven av ockupationsmakten för att splittra Irak i religiösa intressen och geografiska enklaver. Konstitutionen flyttar tillbaka kvinnors rättigheter. Syftet är att för lång tid framåt slunga Irak bakåt i tiden, att passivisera det irakiska folket för att stärka den amerikanska kontrollen över Mellanöstern.

Kriget mot Irak har övergått i en bestående och djupgående ockupation. Vad utrikesminister Laila Freivalds än påstår har hon gjort Sverige till en part i konflikten. Idag utbildar Sverige irakiska poliser, vi säljer vapen till länder som deltar i ockupationen och vi har en ambassadör i Bagdad.

USA har 160 000 soldater stationerade i Irak. Kriget och ockupationen har slagit infrastrukturen i spillror. Redan för ett år sedan rapporterade amerikanska forskare vid Columbia- och Johns Hopkins-universiteten i USA att 100 000 civila dödats i Irakkriget, främst i flygattacker. Tusentals irakier sitter i fängelser utan rättegång eller annat än svepande anklagelser. Vittnesmål om förhållandena i fängelserna visar hur frihetens sanna ansikte ser ut: tortyr och fullständigt åsidosättande av mänskliga rättigheter. Saddams tortyranstalter har inte bara övertagits utan även byggts ut av amerikanerna.

De enda som i realiteten har fått frihet i det ockuperade Irak är de globala storföretag som gått på shoppingrunda i de statstillgångar som ockupationsmakten skänkt bort. USA har gjort Irak till en nyliberal experimentverkstad med bland annat platt skatt och unikt långtgående avregleringar.

På samma gång som det koloniala förtrycket förstärks i Irak fortsätter svenska medier att kategoriskt beskriva motståndet som ”terrorism”. Det märks i det svenska etablissemangets språkbruk att nykolonialismen är på frammarsch.

Under ockupation är motstånd mot ockupationsmakten enligt folkrätten legitimt. Liksom folken i Norge och Danmark hade rätt att göra motstånd mot den nazistiska ockupationen under andra världskriget, har folket i Irak rätt till sin motståndskamp. Det motstånd som riktar sig mot ockupationstrupperna och ockupationens allierade har vårt stöd.

• Ung Vänster kräver att Sverige drar tillbaka sitt ekonomiska bistånd, avbryter allt samarbete med interrimsregeringen och kallar hem sin diplomatiska representation i det ockuperade Irak.

• Ung Vänster stödjer det irakiska motståndet och hävdar varje ockuperat folks rätt till motstånd.

• Ingen fred är möjlig utan frihet. Ockupationen måste upphöra! Den koloniala alliansen ut ur Irak!

Ung Vänsters 43:e kongress
Lidköping 20-23 oktober 2005

Nej till EU – Ja till kollektivavtal!

Motsättningen mellan EU:s grundlagsfästahögerpolitik och den svenska kollektivavtalsmodellen har ställts på sin spets.

Det är tydligt vilka som står på kollektivavtalens sida och vilka som inte gör det. Just nu driver Svenskt Näringsliv en process mot fackförbundets Byggnads med andledning av konflikten i Vaxholm. Medan Svenskt Näringsliv försvarar ett företag som utnyttjade lettiska arbetare med löner långt under svenska kollektivavtal, tar Byggnads både kollektivavtalen och de lettiska arbetarnas anställningsvillkor till försvar. Högern med Fredrik Reinfeldt i täten beskriver det som internationell solidatiret att ge arbetare från andra länder tillträde till vår arbetsmarknad i egenskap av B-lag vad gäller lön och arbetsmiljö.

En sådan politik är både rasistisk och leder till en underminering av kollektivavtalen. Vi vill ge alla arbetare, oberoende vilket land de kommer ifrån, samma rättigheter som svenska anställda. Vi står för starkare kollektivavtal som omfattar alla. Skiljelinjen mellan oss och högern är tydlig.

När en dryg men mäktig kommissionär på besök i Sverige avfärdar de svenska kollektivavtalen, resultatet av ett sekels kamp, som pittoreska och utan utrymme eller funktion på den europeiska arbetsmarknaden, står det än en gång klart att ett medlemskap i EU inte går att kombinera med arbetarklassens kamp för drägliga liv med drägliga levnadsförhållanden.

Ung Vänster kräver:

• Försvara de svenska kollektivavtalen!

• Nej till en rasistisk arbetsmarknad!

• Sverige ut ur EU!

Ung Vänsters 43:e kongress
Lidköping 20-23 oktober 2005

Sida 51 av 74« Första...102030...4950515253...6070...Sista »