Ung Vänsters kongress avslutad

Ung vänsters kongress i Lidköping är nu avslutad.

Kongressen har antagit en valplattform som slår fast de politiska prioriteringarna för förbundets arbete i valrörelsen 2006.

En verksamhetsplan för förbundets politiska och organisatoriska arbete de närmaste åren antogs också, liksom revideringar i principprogrammet.

Ida Gabrielsson från Sandviken utsågs enhälligt till ny förbundsordförande. Hon efterträder Tove Fraurud.

En förbundsstyrelse med tolv ordinarie ledamöter och sex suppleanter valdes enligt nedan.

Ordinarie, i bokstavsordning (nuvarande distrikt): Erik Berg (Göteborg & Bohuslän), Elisabeth Biström (Västerbotten), Tora Breitholtz (Storstockholm), Torun Carrfors (Värmland), Anna Herdy (Storstockholm), Elin Johnson (Storstockholm), Joel Karlsson (Norrbotten), Jonas Lindberg (Storstockholm), Clara Lindblom (Storstockholm), Thaher Pelaseyed (Göteborg & Bohuslän), Paloma Nordling-Blanco (Skåne), Ida Regin (Västerbotten).

Suppleanter, i inträdesordning: Barry Cogburn (Norrbotten), Nooshi Dadgostar (Göteborg & Bohuslän), Sara Lindberg (Skåne), Olle Lundberg (Storstockholm), Jenny Grannas (Norrbotten), Mikael Pettersson (Skåne).

Antagna dokument läggs under måndagen upp på hemsidan, liksom mer information om kongressen och den nyvalda förbundsledningen.

En pressträff med Ida Gabrielsson hålls imorgon, måndag 24/10, klockan 11 på Kafé Marx, Kungsgatan 84 i Stockholm.

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson: 0738 24 12 13

Ny förbundsordförande föreslagen

Ung Vänsters valberedning har enats om att föreslå Ida Gabrielsson till ny förbundsordförande efter Tove Fraurud.

– Vi är väldigt glada att en kunnig och engagerad ledare som Ida ställer upp till ordförandeposten, säger Petteri Louhema, valberedningen. Hon har stark förankring i rörelsen och goda förutsättningar att leda förbundet i det kommande valarbetet, säger han.

Ida Gabrielsson är idag vice förbundsordförande, förbundsstyrelseledamot och ordförande i förbundets feministiska utskott. Hon är 23 år och bor i Sandviken där hon är aktiv i både Ung Vänster och vänsterpartiet. Hon har varit distriktsordförande i Ung Vänster Gävleborg och sitter i distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet.

Ida Gabrielsson har läst på komvux för att få gymnasiekompetens och vikarierar just nu som oppositionsråd för vänsterpartiet. Hon har periodvis nedsatt arbetskapacitet till följd av en muskelsjukdom, men valberedningen tror inte att det kommer att äventyra ordförandeskapet.

Ida Gabrielsson själv tar uppdraget på stort allvar.
– Att få leda Sveriges starkaste revolutionära ungdomsförbund är en stor utmaning, säger hon. Tillsammans med den övriga förbundsledningen hoppas jag kunna ta förbundet ur svackan.

Valberedningens övriga förslag inför kongressen 20-23 oktober i Lidköping (de la Gardieskolan) är ännu ej klara.

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, föreslagen ordförande: 073-824 12 13
Petteri Louhema, valberedningen: 070-889 19 16

Ung Vänsters förbundscentral: 08-654 31 00
(även angående andra frågor som rör kongressen)

Läs mer på www.flamman.se

Försvara yttrandefriheten – stöd SEKO fackklubb 119!

Vi vill härmed framföra vår solidaritet med den avskedade fackordföranden Pelle Johansson. Johansson anklagas av den privata entreprenören i Stockholms tunnelbana, Connex, för ”illojalitet”, för att han vid ett flertal tillfällen påtalat brister i säkerhet, arbetsmiljö och arbetsförhållanden på arbetsplatsen.

Facket har, allt sedan Connex tog över driften av tunnelbanan, upplevt en försämrad situation i de anställdas rätt att yttra sig och protestera mot missförhållanden. Tyvärr är heller inte situationen i Stockholms tunnelbana unik, utan i bransch efter bransch har anställda vittnat om hur privatiseringen inneburit inskränkningar i de anställdas rättigheter och yttrandefrihet. Bland annat därför har Ung Vänster under våren drivit kampanjen ”Ta det tillbaka!” med krav på stopp för fortsatta utförsäljningar och entreprenader och återtagande av offentlig verksamhet.

Avskedet av Pelle Johansson är ett angrepp på hela fackföreningsrörelsen och de demokratiska fri- och rättigheterna, rätten att organisera sig och rätten att yttra sig. Försvaret av SEKO fackklubb 119 är därför mer än ett försvar av en enskild person, det är ett försvar av hela den svenska fackföreningsrörelsen.
Detta fall sätter också i blixtbelysning behovet av ett stärkt meddelarskydd inom den privata sektorn, vilket idag åsidosätts med argument om lojalitet och företagshemligheter. Alla anställdas yttrandefrihet måste försvaras!

Ung Vänsters verkställande utskott 051001

Kicka mot ockupationen!


Fotboll i det ockuperade Palestina är så mycket mer än bara fotboll – det är ett sätt att organisera sig. I två års tid har Ung Vänster Tensta-Rinkeby-Spånga bjudit in till fotbollsfest på Hjulsta bollplan norr om Stockholm – och den 1 oktober klockan 12:00 är det dags igen. En fotbollsturnering unik i sitt slag eftersom den är till stöd för den palestinska kampen.

– Under turneringens gång kommer man att kunna göra mer än att bara spela fotboll, berättar Clara Lindblom som är en av initiativtagarna. Det kommer att finnas ett tält där det kommer hållas föredrag och paneldiskussioner om Palestina, säljas kebab och falafel och en rad organisationer kommer att finnas representerade med bokbord.

Det ekonomiska överskottet går varje år till verksamhet i de av Israel ockuperade områdena. 2003 skänktes 4 000 kronor till ett pojklag i en
fotbollsklubb i Nablus, året därpå skänktes lika mycket till kolloverksamhet vid Abu Dees Youth Club strax utanför Jerusalem.

– I år kommer allt överskott oavkortat att gå till PARC, Palestinian Agricultural Relief Committees, som sysslar med vattenrening och olika
jordbruksprojekt på de av Israel ockuperade områdena, fortsätter Clara Lindblom. Vi tycker att det är otroligt viktigt att stödja återuppbyggnaden av det palestinska samhället.

– Vi hoppas att så många Palestinavänner som möjligt sluter upp i Hjulsta den 1 oktober. Det palestinska folket behöver vår solidaritet i sin
folkrättsligt legitima kamp mot Israels ockupation, avslutar Clara Lindblom.

Vid frågor, kontakta:
Clara Lindblom, Ung Vänster Tensta-Rinkeby-Spånga 08-640 80 05 eller 0736-31 63 64
För mer information om PARC, Palestinian Agricultural Relief Committees, se http://www.pal-arc.org/

Kartlägg Folkpartiet, inte Stockholms unga muslimer


Idag diskuterar Utbildningsnämnden i Stockholm om lärare ska övervaka elever och sedan hjälpa säkerhetspolisen med åsiktsregistrering av svenska ungdomar. Förslaget kommer från folkpartisterna Jan Björklund och Lotta Edholm. Ung Vänster Storstockholms Seluah Alsaati Edmundh tycker att förslaget känns som en olustig ”favorit i repris” när Folkpartiet ett år före valet återigen försöker fiska röster från grumligt vatten.

– Man kan ju fråga sig om Jan Björklund och Lotta Edholm verkligen menar allvar, säger Seluah Alsaati Edmundh som sitter i Ung Vänster
Storstockholms distriktsstyrelse. Att lärare och skolpersonal skulle hjälpa SäPO att åsiktsregistrera svenska ungdomar är fullkomligt absurt och strider dessutom mot grundlagen.

Folkpartiets förslag ligger helt i linje med andra redan internationellt genomförda förslag i det så kallade kriget mot terrorismen. Gång på gång
har den internationella högern genomdrivit förslag som går ut på att fängsla och kartlägga medborgare utan rättslig prövning, i Sverige senast exemplifierat i att EU-domstolens dom – att Sverige gjorde rätt när man fryste svenske Ahmed Yusufs tillgångar utan rättslig prövning.

– Vi har sett en oerhört snabb och obehaglig omsvängning av samhällsklimatet. För fem-sex år sedan hade ett förslag som det här avfärdats som rasistiskt och högerextremt. Idag läggs det fram av Stockholms tredje största parti, fortsätter Alsaati. För mig är det är uppenbart att det är politiker som Jan Björklund och Lotta Edholm som är det stora hotet mot demokratin och i sådana fall ska kartläggas – inte Stockholms unga muslimer.

Precis som Utbildningsförvaltningen skriver i sitt svar är målet för Stockholms stads verksamhet att människor känner sig delaktiga snarare än
utpekade och uteslutna. Vill man ha en skola som går i linje med detta mål kan man inte acceptera att lärarna fungerar som SäPO:s förlängda arm inom skolväsendet.

– Folkpartiet pratar i sin skrivelse väldigt diffust om att ”vittnesmål” skulle ha noterat att ”unga muslimer i våra mest invandrartäta områden”
har ”radikaliserats” på senare år. Man slår helt enkelt fast att unga muslimer är farliga eftersom ”självmordsbombarna i London var i gymnasieåldern eller strax däröver”. Att folkpartisterna i sin skrivelse pekar ut alla i en specifik grupp människor som farliga verkar inte
besvära dem alls. För övrigt var självmordsbombarna i London uppemot 40 år
gamla, avslutar Alsaati.

Vid frågor, kontakta:

Seluah Alsaati Edmundh på 076-236 99 87
eller Ung Vänster Storstockholms distriktscentral
08-640 80 05

Vi har tröttnat på bostadsbristen!

Nu börjar sommaren gå mot sitt slut. När hösten börjar inleds för många ungdomar också ett nytt liv, med nytt jobb eller ny utbildning i helt ny stad. För de flesta är detta en spännande tid, men för många innebär denna period också väldigt mycket oro och osäkerhet. Anledningen stavas bostadsbristen, som idag är ett faktum i 110 av landets alla kommuner. Främst i de stora städerna och högskoleorterna, men bostadsbristen sprider sig idag även till mindre städer. Sextio procent av Sveriges befolkning bor idag i kommuner där efterfrågan på bostäder är större än utbudet.

För en del kan det verka som siffror på ett papper, men för alla ungdomar som drabbas innebär det att man antingen tvingas bo kvar hemma hos mamma och pappa, eller att man måste flytta runt med sina grejer i pappkassar mellan olika mer eller mindre lagliga andra- och tredjehandskontrakt. En tillvaro där man kanske inte ens orkar packa upp, för att man vet att man ändå inte får bo kvar särskilt länge. Att i ett sådant läge kunna koncentrera sig på arbete eller studier är självklart inte enkelt.

Bostadsbristen kanske skulle gå att acceptera om man trodde att det inte fanns någon lösning på problemet. Men sanningen är ju att lösningen är väldigt enkel – det måste börja byggas väldigt mycket mera bostäder i Sverige. Bostäder till en rimlig standard, med hyror som människor med vanliga inkomster kan efterfråga. Bostadspolitiken måste återigen bli ett samhälleligt ansvar. En bostad måste återigen bli en rättighet, inte en handelsvara bland alla andra.

Många av oss som är unga idag har vuxit upp i 70-talets miljonprogram. Det har inte alltid varit perfekt, men har trots allt för de allra flesta inneburit att man kunnat bo till ganska bra standard med rimliga hyror. För många ur våra föräldrars generation innebar miljonprogrammet att man för första gången fick en egen lägenhet, kunde börja med sitt liv och kanske äntligen skaffa efterlängtade barn. Det finns naturligtvis mycket man kan kritisera miljonprogrammet för – men det finns också mycket att lära. Det visar att det är möjligt att lösa bostadsbristen med politiska beslut, att det krävs stora offentliga satsningar för att garantera att vanliga människor får lägenhet och att en bostad måste betraktas som en social rättighet, inte som en handelsvara bland alla andra.

Nu är det dags för ett nytt miljonprogram. Det behövs inte exakt en miljon lägenheter, men det krävs kraftfulla samhälleliga åtgärder för att bland annat stödja nyproduktion av hyresrätter och garantera en rimlig hyresnivå. Men det krävs också lagar för att se till att kommuner faktiskt tar sitt ansvar för bostadsbyggandet. En kommunal bostadskö är ett viktigt krav, som dels ser till att de lägenheter som faktiskt finns fördelas rättvist, men som också tydliggör behoven och sätter press på kommunen att lösa problemen. Att stora städer som Malmö och Göteborg inte har någon bostadskö, utan istället fördelar lägenheter efter slumpen eller personliga kontakter, är inget annat än en skandal.

I de pågående budgetförhandlingarna med regeringen har vänsterpartiet lyft frågan om bostadspolitiken. Det är väldigt välkommet. Vi hoppas att regeringen och miljöpartiet även de inser att bostadsbristen måste börja få en lösning. Sveriges ungdomar vill inte vänta längre.

Bygg bort bostadsbristen!

Ung Vänsters förbundsstyrelse Stockholm 4 september 2005

För mer information, kontakta förbundsordförande Tove Fraurud:
070-799 16 51, tove@ungvanster.se

Bojkotta Israel

Israel ockuperar Palestina. Den israeliska ockupationen innebär daglig misär och förnedring för det palestinska folket. Det är en rasistisk kolonialpolitik som förs. En politik där palestinierna inte betraktas som människor utan utsätts för kollektiva bestraffningar.

Den här konflikten handlar inte om två jämlika parter. Israel ockuperar Palestina och det palestinska folket behöver vår solidaritet i sin kamp för frihet, säger Elsa Hedenström, aktiv i Ung Vänster Storstockholm samt ledamot i samordningsgruppen för Nätverket bojkotta Israel i Sverige.

Internationella domstolen i Haag har fördömt den mur som Israel just nu bygger på palestinsk mark och som skär rakt genom det palestinska samhället. En mur som är 8 meter hög och som skiljer bönder från sina olivlundar, barn från sina skolor och familjer från sina släktingar.

Trots detta förmår inte den svenska regeringen ta ställning, trots detta fortsätter USAs förbehållslösa stöd till Israel. Att Israel ostört tillåts bryta mot folkrätten och fortsätta sin ockupation är mer än ett hot mot palestinska liv, det är också ett hot mot oss alla, ett hot mot våra möjligheter att leva i en rättvis värld som styrs av andra principer än den starkes rätt.

När den svenska regeringen är tyst och lamslagen blir det upp till oss medborgare att sätta press på Israel. Att utöva sanktioner mot Israel som i 57 år har kommit undan med etnisk rensning, statsterrorism och ockupation är en av våra möjligheter att påverka. Därför kommer vi i höst driva en kampanj för bojkott av Israel, säger Elsa Hedenström.

Kampanjen kommer inledas den 4 september med aktioner på flera platser i Stockholm. Kampanjen syftar till stor del till att få lokala butiker att upphöra med försäljning av israeliska varor genom en organiserad bojkott.

För mer information om kampanjen kontakta
Elsa Hedenström eller Siri Jonsson via Ung Vänster Storstockholm, nr 08 640 80 05.

För mer information om bojkott se www.bojkotta-israel.nu.

Ung Vänster Storstockholm, 18/8-05

Ung Vänster byggde hus

Den 21-24 juli ordnade Ung Vänsters byggbrigadgrupp sin första aktivitet, en utbildningshelg på Björneberg i Jönköping.

Under fyra intensiva dagar jobbade deltagarna tillsammans med flera projekt som alla syftade till att introducera till olika praktiska moment relaterade till byggande och konstruktion.

– Vi ordnar byggbrigaden för att återerövra kunskapen om hur vi kollektivt kan påverka vår fysiska omgivning i vardagen, förklarar Mattis Karlsson, en av arrangörerna bakom Byggbrigaden.

Som gemensamt träprojekt byggde deltagarna en lekstuga (se bilderna), som senare i höst kommer överlämnas till ett dagis i Jönköpingstrakten. Byggandet var en manifestation för alla ungdomars rätt till en meningsfull fritid, projektet var också en övning i samarbete och praktisk förmåga.

Vid en föreläsning under Byggbrigaden berättade Angelica Svensson från Ung Vänster Sydvästra Lund om hur de gemensamma Folkets Husprojekten i arbetarrörelsens barndom var viktiga punkter för att samla folk i praktisk solidaritet. Byggandet blev då ett konkret bevis på att arbetarrörelsen utvecklades och att det var möjligt att genom organisering förändra verkligheten. Den erfarenheten vill byggbrigaden återknyta till.

Nita Lorimer, arkitekt och vänsterpartist, talade om behovet av att människor lokalt lär sig hantverk för att uppnå självbestämmande i en tid när makten gärna ser ett expertmonopol på kunskaper om hur man förändrar fysiska miljöer.

Som betonprojekt gjöt deltagarna en 80 kilo tung betongskylt (se bilden) med Ung Vänsters och byggbrigadens loggor infällda i betongen. Andra inslag under byggbrigaden var svetsning och diskussioner om byggandets roll i vårt samhälle.

Deltagarna vid byggbrigaden kom från hela Sverige och tidigare erfarenheter varierade från ringa till stora. Alla deltog i arbetet på sina egna villkor, tillsammans med kunniga instruktörer som introducerade varje moment byggde vi ett litet stycke praktisk socialism.

I utvärderingarna uttalade många deltagare förhoppningen att byggbrigaden utvecklas vidare. Visioner saknades inte: allt från att bygga stora ungdomens hus till smalspåriga järnvägar fanns på förslag till framtida byggbrigader.

Bilder, artiklar och utförlig rapport från första byggbrigadutbildningen kommer publiceras på hemsidan: www.ungvanster.se/byggbrigad

För mer information, kontakta Erik Berg, 070-3022574 eller e-posta: byggbrigad@ungvanster.se

DN:s baklängesräkning stämmer inte

DN har idag presenterat en uträkning av vad de säger är Ung Vänsters faktiska medlemsantal, baserat på en påstådd medlemsinrapportering av 56 medlemmar från Jämtlandsdistriktet inför kongressen 2003.

– DN-artikeln bygger på en enda siffra från Jämtland som enligt våra inrapporteringar inte stämmer. Deras försök till baklängesräkning blir därför helt felaktig. kommenterar Ung Vänsters förbundssekreterare Clara Norberg Averbo.

DN:s ”avslöjande” bygger på gamla uppgifter som redan figurerat i pressen. Ung Vänster har också sedan tidigare tillsatt en utredning om vad som egentligen hänt i Jämtland bestående av en av förbundets revisorer och förbundsstyrelsens ansvariga för Jämtlandsdistriktet. Den utredningen kommer enligt planerna att bli klar i slutet av juli i år.

– Jag vill inte föregå den utredningen, men vad jag har förstått så har denna inrapportering aldrig skickats in. säger Clara Norberg Averbo.

I övrigt vill vi avvakta utredningen i Jämtlandsdistriktet för att kunna kommentera och fatta beslut baserade på korrekta uppgifter.

För mer information, kontakta Clara Norberg-Averbo:
070-270 86 11, clara@ungvanster.se

Ung Vänster + Hultsfred = sant

På torsdag drar Sveriges största musikfestival igång i småländska Hultsfred. Tiotusentals ungdomar kommer samlas för att gå på konserter, äta kalla konserver, softa runt i solen och festa med folk från hela Sverige. Precis som tidigare år finns också Ung Vänster med på festivalen för att hänga med festivalbesökarna, diskutera politik och fixa roliga aktiviteter i Ung Vänster-tältet.

I år arrangerar vi bland annat festivalomröstningar, politisk tipsrunda, lottar ut Röd Press-prenumerationer och fixar lekar. Dessutom besöks vårt tält under festivalen av en hemlig gäst som skriver autografer och svarar på frågor om bla. klassamhället, socialismen och popvänstern. Håll utkik i Ung Vänsters tält!

– Det är självklart för oss att finnas med på Hultsfredsfestivalen säger Ung Vänsters ordförande Tove Fraurud. Det är ett sätt att starta massa viktiga diskussioner, sprida information om vad vi gör och visa att politik inte bara är något för gubbar i riksdagen eller byråkrater i Bryssels korridorer.

Ung Vänster har också valt Hultsfredsfestivalen för att lansera sommarens kampanj för feministiskt självförsvar ”Slå tillbaka”. Precis som tidigare år kommer vi erbjuda pass i feministiskt självförsvar till alla tjejer på festivalen, men också dela ut vårt nya kampanjmaterial och prata med festivalbesökarna om tjejers rätt att försvara sig.

– Att vara på festival ska vara fest. Men alltför många tjejer berättar efter festivalen hur de blivit utsatta för kränkningar och övergrepp. Att lära sig att sätta gränser, tala om vad man vill och inte vill och klara av att försvara sig med enkla tekniker är en kunskap vi tycker att alla tjejer borde har rätt till säger Eveliina Sinisalo, en av de sammanlagt 5 instruktörer i feministiskt självförsvar som kommer finnas på plats.

Självförsvaret kommer ske inne i centrala Hultsfred, i Valhall (Stora Torget), fredag och lördag kl 12-14. Ung Vänsters förbundsordförande Tove Fraurud som är en av instruktörerna kommer finnas på plats båda dagarna mellan klockan 11.30-14.30 för att svara på frågor om sommarkampanjen och vårt arbete med feministiskt självförsvar.

– Det här är femte året i rad som vi arrangerar feministiskt självförsvar på Hultsfredsfestivalen. Jag har varit med de flesta år och det finns få saker som går upp emot att få lära massa brudar slåss på en festival. Ser fram emot årets insats! säger Tove Fraurud.

Ung Vänster avslutar festivalen traditionsenligt med att sjunga Internationalen vid midnatt på lördag.

– Alla kan sjunga och alla är välkomna att avsluta festivalen på det bästa sättet som finns -tillsammans med kamrater!” avslutar Tove Fraurud

Viktiga tider att hålla reda på:

Feministiskt självförsvar
Fredag och lördag kl 12-14, Valhall, Stora Torget Hultsfred.

Internationalen
Lördag kl 24.00

Hemlig gäst/kändis i Ung Vänster-tältet
Lördag 20.30

Förbundsordförande Tove Fraurud: 070-799 16 51
Samordnare & instruktör i feministiskt självförsvar: Eveliina Sinisalo: 070- 432 84 84

Sida 52 av 74« Första...102030...5051525354...6070...Sista »