Stöduttalande till de finska pappersarbetarna

Vi vill härmed framföra vårt fulla stöd till finska Pappersarbetarförbundet och alla finska pappersarbetare, som av arbetsgivarna varit lockoutade sedan den 18:e maj. Er kamp är en kamp av avgörande betydelse även för arbetarklassen i Sverige. Arbetsgivarsidans bud, med allvarliga försämringar av hårt tillkämpade rättigheter, är inget annat än ett skambud. Det som står på spel är, i slutändan, hela kollektivavtalen och fackets möjlighet att agera till försvar för arbetarnas rätt.

även i Sverige hotas idag arbetarnas rättigheter och våra kollektivavtal genom EU-medlemskapet, tjänstedirektivet och en alltmer skrupelfri arbetsgivarsida, uppbackad av en aggressiv borgerlighet. Framgångar er försvar av kollektivavtalen är därför också en framgång för oss.

Den internationella solidarieteten mellan arbetande människor i alla länder är idag viktigare än någonsin. Multinationella företag försöker spela ut oss mot varandra, och i ett "race to the bottom" pressa ner löner och försämra arbetsvillkor till ett minimum. Endast arbetarnas enighet kan sätta stopp för denna utveckling. Vi uppmanar svenska fackförbund att genomföra sympatiåtgärder, och uppmanar alla svenska organisationer inom
arbetarrörelsen att visa sin solidaritet.

Allt stöd till er rättmätiga kamp!

Antaget vid Ung Vänsters förbundsstyrelsemöte, Solna 12 juni 2005

För mer information, kontakta Tove Fraurud:
070-799 16 51, tove@ungvanster.se

Solidaritet med det bolivianska folket!

Bolivia är ett land i politisk kris. Tidigare regeringar har sålt ut naturtillgångar och ingått avtal med transnationella företag på ett sätt som strider mot landets konstitution. I höstas visade en folkomröstning att majoriteten av befolkningen vill att landets olja och naturgas nationaliseras, och att det statliga bolaget ska ha kontroll över produktion och försäljning. Efter folkomröstningen författade parlamentet ny energilag som slår fast att de utländska bolag som exploaterar gas och olja ska betala 50% i skatt.

Regeringen har inte verkställt den nya lagen, medan högern och den oligarki som gynnats av de olagliga avtalen driver en politik för att de olje- och gasrika områdena ska separeras från övriga Bolivia och bilda en ekonomisk frizon. Det skulle beröva den större delen av befolkningen frukterna av landets naturtillgångar och ekonomiska utveckling.

Sedan ett par veckor tillbaka har huvudstaden La Paz lamslagits av protester och demonstrationer. Folket kräver ekonomiska och sociala förändringar, en ny konstituerande församling, kontroll över landets gas- och oljeresurser samt omfattande jordreformer.

Ung Vänster vill uttala sin fulla solidaritet med de strejkande. Den konstitutionsvidriga utförsäljningen av nationella egendomar har varit ett tyst våld mot det bolivianska folkets konstitutionella rättigheter som blir synligt för omvärlden först nu när folket organiserar sig. Det är, som alltid när ett folk reser sig, elitens förtryck som drivit den bolivianska befolkningen till den punkten där det inte finns något alternativ.

Vi vill visa vår fulla solidaritet med kraven om att de nationella rikedommarna bör tillfalla folket och inte gå i fickorna på utländska eliter. Denna självklarhet är giltig i såväl Bolivia som i Sverige. Den bolivianska eliten och de utländska intressen som drivit fram den folkliga misären måste inse att förhållandena nu med förutsättning måste ändras. Den folkliga demokratirörelsen som nu visat sin styrka har all rätt att agera för förändring. Det som är en självklarhet för oss måste de kräva. Vårt stöd och vår solidaritet går till det bolivianska folkets kamp för sin rätt.

För mer information, kontakta förbundsordförande Tove Fraurud:
070-799 16 51, tove@ungvanster.se

Ung Vänster inleder sommaren på Sweden Rock Festival!

Festivalsommaren i Sverige har nu startat med Sweden Rock Festival i Sölvesborg. Självklart finns Ung Vänster på plats för att diskutera politik, sprida material och hänga med festivalbesökarna. I fokus står den dagsaktuella kampanjen ”Ta det tillbaka”som är ett svar på den pågående privatiseringsvågen över Sverige, ett sätt att säga: Nog nu!

– Vi har tröttnat på att privata företag tjänar pengar på våra gemensamma tillgångar, på vår skola, sjukvård och kollektivtrafik. Privata företag har som enda mål att göra vinst, den vinsten får vi bekosta med höjda priser på el, brutala arbetsvillkor och sämre sjukvård. Det räcker nu – det måste bli ett totalstopp på privatiseringarna, men det är också dags att ta tillbaka det som redan tagits ifrån oss! Välfärdsslakten måste stoppas genom ett gemensamt ägande för gemensam nytta, dags att ta det tillbaka! säger Ung Vänsters ordförande Tove Fraurud.

– Politik är inget som enbart förekommer bakom stängda dörrar i Stockholm eller Bryssel. Ung Vänster består av vanliga ungdomar som har tagit ställning. Politik är något som vi alla är delaktiga i och påverkas av, därför är det viktigt att alla också diskuterar och tar ställning, säger Robert Nilsson från Malmö, som finns på plats vid Sweden Rock Festival.

Ung Vänster kommer att finnas med på de flesta av Sveriges stora sommarfestivaler runt om i landet, bland annat Hultsfred-, Arvika- och Emmabodafestivalen. Vill du träffa Ung Vänster är närmaste festival ett bra ställe att leta på!

Ung Vänster önskar alla en fin och solig festivalsommar!

För mer information:

Kontakt på plats i Sölvesborg – Robert Nilsson: 070-14 48 272
Förbundsordförande Tove Fraurud: 070-799 16 51
Festivalansvarig Ung Vänster – Eveliina Sinisalo: 070- 432 84 84

Ung Vänster kommenterar polisanmälan

Ungdomsstyrelsen beslöt under tisdagen att avbryta dialogen med Ung Vänster och istället polisanmäla förbundet. Ung Vänsters förbundssekreterare Clara Norberg Averbo är förvånad:

– Ungdomsstyrelsens agerande är ytterst märkligt, menar hon. Det är oförsvarbart att ungdomsstyrelsen sätter mediala ”resultat” före seriös granskning och konstruktiv dialog. Vi har på ett flertal sätt styrkt de uppgifter vi lämnat i vår ansökan och på alla sätt varit ungdomsstyrelsen behjälpliga när vi fått nya frågor om underlaget, säger Norberg Averbo.

Anmälan grundad på tveksamma uppgifter
Ungdomsstyrelsen grundar sin anmälan på uppgifter från en enskild föreningsrevisor i ett av förbundets 22 distrikt som kontaktat ungdomsstyrelsen för att ta tillbaka en tidigare underskrift. Nämnda revisor har under våren lämnat såväl Ung Vänster som vänsterpartiet och vänsterns studentförbund med motiveringen ”Gud visade mig att jag hade fel. Därför kom jag fram till att jag måste lämna vänstern.”

– Det är beklagligt att en erfaren kamrat på det här sättet klipper alla band med sitt tidigare liv, säger Norberg Averbo. Men det som är upprörande är att ungdomsstyrelsen väljer att ta till en så drastiskt åtgärd som polisanmälan istället för att ge oss möjlighet att kommentera uppgifterna.

Intern granskning tillsatt
Ung Vänster kommer nu att göra en intern granskning av inrapporteringarna från det aktuella distriktet. Clara Norberg Averbo menar att hon inte haft anledning att misstro de uppgifter som lämnats, men tycker att de anklagelser som nu kommit fram ska tas på allvar.

– Vi har kopplat in revisorerna, som tillsammans med ansvariga i förbundsstyrelsen ska se över rutiner kring registerhantering och granskning i distriktet. De har även fått i uppdrag att leta fram verifikat som styrker att alla medlemmar i distriktet betalat medlemsavgift det aktuella underlagsåret.

Myndigheten del i mediadrev
Ung Vänster är missnöjda med hur ungdomsstyrelsen hanterat den granskning de utfört. Samtliga ungdomsförbund har anklagats för bidragsfusk under våren, och lokala företrädare för en rad förbund har i media själva sagt sig lämnat felaktiga uppgifter. Trots det är det endast SSU och Ung Vänster som granskas av ungdomsstyrelsen, och trots att oräkneliga fall av oegentligheter uppdagats i SSU har dessa inte lett till någon polisanmälan.

– Det är absurt att en statlig myndighet på det här sättet tillåts falla för tillfälliga strömningar i det politiska klimatet, säger Clara Norberg Averbo. Det verkar som att ungdomsstyrelsen är mer intresserade av att hitta en syndabock än att verkligen komma tillrätta med de brister som kan finnas i bidragssystemet.

– Vi är det ungdomsförbund som under flera år varit det mest aktiva av alla. Vi har sett starka vänstervindar bland ungdomar, vilket givetvis retar makthavare och borgerliga ledarskribenter. Men jag hade aldrig trott att en statlig myndighet skulle agera så tendentiöst och osakligt som man gjort i det här fallet, avslutar Clara Norberg Averbo.

För mer information kontakta:
Clara Norberg Averbo, förbundssekreterare 070-270 86 11

Är ni rädda för oss?

Den 29 maj kommer det franska folket få säga sin mening om EU:s nya grundlag i en folkomröstning. Regeringen och borgerligheten i Sverige vill däremot inte låta oss vara med och bestämma om en av vår tids viktigaste frågor som kommer påverka Sverige för all framtid. Förslaget till grundlag innebär en anpassning till EU:s standard, en nyliberal standard. Sverige binder upp sig till att föra en högerpolitik. En politik som innebär att vi trots segern för Nej.sidan i EMU-folkomröstningen kan tvingas in i EMU. Att den neutralitetspolitik som är djupt rotad i svenska folket kommer sägas upp. Att allt mer makt flyttas från folket i Sverige till EU:s högkvarter i Bryssel.

Genom att binda upp oss till en viss ekonomisk politik måste vi överge den svenska välfärdsmodellen med stor gemensam finansierad offentlig sektor. Målet med EU:s ekonomiska politik är ensidig inflationsbekämpning. Genom denna prioritering väljer man också en hög arbetslöshet och bortser från människorna bakom statistiken. Det är ingen slump att de flesta EU-motståndarna är kvinnor då det främst är kvinnor som kommer drabbas av nedskärningar i offentliga sektorn. EU:motståndet är också starkt inom löntagarleden. Det är vi som redan är hårdast pressade av den anpassning som har skett sedan inträdet i EU för tio år sedan. En vidare anpassning kan inte bli annat än en katastrof. Det är vi som kommer ta smällen när företagen dumpa lönerna. Det är vi som kommer ta smällen när vi inte längre har råd med subvetionerad sjukvård. Det är vårt inflytande som kommer försvinna när makten flyttas allt längre från oss.

I den nya grundlagen står det tydligt inskrivet att målet är en gemensam utrikespolitik och ett ett gemensamt försvar som till varje pris solidariskt försvarar de andra staterna i unionen. Detta innebär att Sveriges neutralitetsprincip som redan har naggats i kanterna kommer att gå under. Vi kommer tvingas strida för EU:s värderingar.

Det förslag som idag ligger innebär, som många länge har befarat, ett närmande mot ett europas förenta stater, med gemensam president, utrikesminister och tillochmed en gemensam hymn. även om väljarna röstar för en vänsterpolitik kommer det i realiteten vara omöjligt, eftersom grundlagen slår fast en nyliberal riktning med stenhård marknadsekonomi.

Att inte ge svenska folket rätt att tycka till om denna grundläggande fråga, är ren arognas. Det hävdas att vanligt folk inte är kapabla att förså innebörden av förslaget. Senast vi hörde dessa argument läggas fram var inför EMU-omröstningen 2003. En folkomröstning kom dock till stånd och vi såg hur ett medvetet folk reste sig mot etablissamanget. EU:förespråkarna i riksdagen vet att de inte är representativa för svenska folket i eufrågan och att de kommer förlora igen. Med denna bakgrund så ser vi att det är ett hån mot folket att inte hålla en folkomröstning om den nya grundlagen. Det handlar om vår framtid, det är vi som ska bestämma!

Antaget av Ung Vänsters Riksting 050508

Bort med tassarna från våra kollektivavtal, Reinfeldt!

Moderata samlingspartiet är det nya arbetarpartiet, i alla fall om man ska tro de liberala morgontidningarnas ledarsidor. Fredrik Reinfeldt har lagt på charmoffensiven, sitter i morgonsoffor och debattprogram ch talar passionerat om vikten av att miska arbetslösheten genom att öka flexibiliteten och göra det lättare för företagen att anställa. Visst skulle man kunna bli konfunderad och fundera över om man inte missuppfattat läget hela tiden.

Men tyvärr Reinfeldt, vi låter oss inte luras.

Vi vet att hans plötsliga vurmande för löntagaran inte är någonting annat än ett försök att plocka poäng hos vanligt folk inför valet. Visst kan hans snack låta sympatiskt, men vi vet att Reinfeldts våta dröm egentligen är att rask gå tillbaka till 1800-talets slavkontrakt, när man fick stå med mössan i hand och tacka ch ta emot när ett skitjobb erbjöds.

Reinfedlt säger att det är för sysselsättningens skull som moderaterna vill sänka A.kassan och sjukersättningsnivån. Men vi evet attt det inte är någonting annat än ett försök att ställa vanligt folk mot varandra. För när A-kassan är låg så tvingas folk att konkurrera om skitjobben, vilket inte bara innebär låga löner för de som tvingas ta dem, utan också leder till att lönenivån i hela samhället sjunker. Och när sjukersättningen sänks går folk till jobbet fast de är sjuka, vilket i längden ökar långtidssjukskrivningarna och utbrändheten.

På samma sätt skjuter moderaterna skarpt mot vanligt folk när de angriper kollektivavtalen. När moderaterna anklagade fackförbundet Byggnads för rasism, då de försatte ett lettiskt bolag som vägrade teckna svenska kollektivavtal i blockad, vet vi att det inte är någonting annat än et försök att slå mot hela fackföreningsrörelsen. Byggnads blockad av skolbygget i Waxholm handlade om att lettiska arbetare inte ska jobba till lägre löner och sämre villkor än svenska – och det vet Reinfedlt lika väl som vi!

Kollektivavtalen är och har alltid varit ett sätt för arbetarrörelsen att flytta fram sina positioner i samhället. Kollektivavtalets främsta syfte är att ge människor rätt till ett tryggt och värdigt arbete. Genom att driva krav på full sysselsättning, aktiv arbetsmarknadspolitik, hög A-kassam rikstäckande kollektivavtal och trygga anställningsformer så ger man också människor möjligheten att leva ett värdigt liv, utan förnedrande anställningar eller löner som inte går att leva på. Och det spelar ingen roll om moderaterna kopplar på charmen, vi säger det vi alltid har sagt. Högern har alltid varit emot allting som har flyttat fram arbetarnas positioner i samhället, och samma sak förösker de göra när de angriper kollektivavtalen, A-kassan och sjukersättningen.

Så Fredrik Reinfeldt, bort med tassarna!

Antaget av Ung Vänsters Riksting 050508

Slut på människolotteriet!

Vid nyår begravs äntligen utlänningsnämnden. Det är en seger för oss som länge kämpat för des nedläggning, mot dem som förhalat och förlängt processen. även om utlänningsnämnden läggs ner innebär inte det att Sveriges flyktingpolitik automatiskt blir human.

Vi har i Sverige, ett av världens rikaste länder, en flyktingpolitik som fällts 9 gånger för brott mot FN:s tortyrkonvention. Det har gjort oss till föga smickrande världsetta.

Vi har en flyktingpolitik som för varje år blir mer och mer restriktiv. år 1999 var andelen flyktingar som fick stanna 45%. år 2000 var siffran 41%. år 2001 28%. år 2002 20%. år 2003 15%. Och förra året, 2004, var siffran endast 9%. Om denna takt fortsätter är vi nere vid 0% om några år. Samtidigt minskar antalet som överhuvudtaget lyckas ta sig hit och söka asyl stadigt.

Vi har en socialdemokratisk regering, som tillsammans med moderaterna, traumatiserat hundratals asylsökande barn till stumhet och apati, genom långa väntetider, misstänkliggörande och en nyckfull rättsosäkerhet. Därefter utvisar de, utan att blinka, tre av fyra av de sjuka barnen.

Sådan grymhet är möjlig bara om man slutat betrakta de asylsökande som människor och börjat se dem som siffror i en statistik. Detta är ett uttryck för gränslös cynism.

Barbro Holmberg menar att uppehållstillstånd skulle leda till att ännu fler barn skulle bli sjuka. Det går inte att tolka på något annat sätt än att migrationsministern på fullt allvar tror att någon människa avsiktligt skulle tvinga sitt barn bort från livet. Förutom att misstanken är förbluffande och upprörand i sig är det också anmärkningsvärt att hon fortfarande kan säga något sådant, trots att såväl svensk som internationell expertis visar sig vara eniga om att detta sjukdomstillstånd inte går att simulera. Regeringen Persson med barbro Holmgren i i spetsen som möjliggör svensk flyktingpolitiks utveckling. Persson och Holmberg verkar inte ha någon insikt i hur verkligheten ser ut för människor på flykt. Frågan är: vad skulle våra ministrar göra i en asylsökandes situation?

Länge har moderaternas och socialdemokraternas flyktingfientliga järnaxel odlat en myt om svensk generositet. Låt den myten en gång för alla falla död till marken. Och låt det stå fullständigt klart att vad dom än säger, så kommer snålheten i vår tid uppifrån. Det är inte svenska folket som är flyktingfientliga, det är moderaterna och socialdemokraterna . Det är inte folket som kräver att de apatiska barnen skall utvisas. Tvärtom kräver allt fler ett stopp för brutaliseringen av Sveriges flykting- och asylpolitik.

Ung Vänster ansluter sig till Påskuppropet och till kampanjen Flyktingamnesti 2005. Vi kräver amnesti åt alla flyktingar som väntar på att få sin asylansökan behandlad eller som tvingats gömma sig i Sverige utan rättigheter. Allmän flyktingamnesti är den sista möjligheten för regeringen att ta ansvar för sitt mångåriga flyktingpolitiska misslyckande. Utlänningsnämnden läggs ner just därför att den saknade insyn och grundläggande rättssäkerhet, den var inkonsekvent i sitt beslutsfattande och brast i respekt för mänsklig rättigheter. Att detta äntligen blivit allmänt erkänt kan rimligtvis inte leda till annat än upprättelse för de som tvingats in i dess människolotteri.

Ung Vänster kräver att transportörsansvaret för flygbolag i Schengen avskaffas. När ansvaret för att stoppa människor med ”ickeeuropeiskt utseende” läggs på flygbolagen skapas i praktiken en rasistisk järnridå runt EU:s gränser. Det Fort Europa som nu byggs av EU och dess anhängare tvingar människor att rikera livet för att fly hit medan gränspolisen jagar dem som om de vore brottslingar.

Visumtvånget mot 120 ”flyktingproducerande” länder måste avskaffas. Det är orimligt att kräva att flyktingar anländer med visum utfärdade av samma regimer som de tvingats fly ifrån.

Det måste bli ett slut på det pågående människolotteriet som från år till år innehåller alltfler nitlotter. Att utlänningsnämnden avskaffas är ett första steg. Vi måste nu gå vidare för att återställa humaniteten, värdigheten och rättstryggheten i den svenska flyktingpolitiken. Låt 2005 bli året då järnaxeln rämnar och insikten kommer åter att en fristad är en mänsklig rättighet.

Antaget av Ung Vänsters Riksting 2005 050508

Ayesha spelar på Ung Vänsters riksting!

…och strategier slås fast för det fortsatta EU-motståndet och socialpolitiken.

Under Kristi Himmelsfärdshelgen 6-8 maj håller Ung Vänster riksting i Albyskolan i Norra Botkyrka. 99 ombud från hela Sverige samlas för att diskutera och anta ett socialpolitiskt dokument samt ett strategidokument för det fortsatta EU-motståndet. Förutom plenaförhandlingar arrangeras också seminarier kring temat välfärd för ombud och andra Ung Vänstermedlemmar. Vi räknar med tre dagar späckade av spännande politiska diskussioner både i och utanför rikstingssalen.

På fredag kväll spelar Hässelbys stolthet Ayesha på rikstingsfesten. Ung Vänsters ordförande Tove Fraurud kommenterar:

”Ayesha har gjort sig känd som en stolt och modig tjej som går sina egna vägar, och genom hårt arbete lyckats slå sig fram i en extremt mansdominerad bransch. Dessutom visar hon med sin musik att politik och fest inte behöver vara någon motsättning. Jag kan tänka mig få svenska artister som skulle kännas roligare till invigningen av rikstinget 2005!”

Förbundssstyrelsens förslag till dokument, samt motioner och motionssvar finns att hämta på: www.ungvanster.se/riksting

Några smakprov ur dokumenten:

Socialpolitiskt dokument
Förbundsstyrelsens förslag till Socialpolitiskt dokument lyfter välfärdsfrågor ur ett socialpolitiskt perspektiv, och tar upp bla socialtjänst, missbrukarvård, psykiatri och kriminalvård.

Ur dokumentet:

”Kommuner och socialtjänst måste ta vara på kvinno- och tjejjourens kompetens och öka stödet till deras verksamhet.”

”Det är staten och kommunerna som skall vara den yttersta garanten för människors ekonomiska och sociala trygghet, inte frivilligorganisationerna.”

”Vi kräver att läkemedelsindustrin fonderar pengar för att hjälpa läkemedels-missbrukare.”

”Vi menar att psykoterapi i Sverige ska vara subventionerat”

Strategi för det fortsatta EU-motståndet:
Ung Vänster står fast vid EU-motståndet. Med förslaget till EU-strategidokument tar vi oss vidare från diskussionen om EU-motstånd eller ej. Istället diskuterar vi hur vi vill utveckla EU-motståndet och tar ställning i viktiga frågor för den EU-kritiska rörelsen.

Ur dokumentet:
”Vänstern och den EU-kritiska rörelsen har i för stor utsträckning ägnat sig åt att kritisera det EU som är istället för att ifrågasätta det EU som kommer att bli.”

”För Ung Vänster finns ett avgörande krav på varje förändring av EU. Innebär den mer makt till EU och mindre till de demokratiskt folkvalda parlamentetn är den per definition dålig. Innebär den att vi återför makt från EU till de demokratiskt valda parlamenten så är förändringen bra. Den ultimata förbättringen av EU vore därför ett totalt återförande av all makt till de nationella parlamenten. Det vill säga en nedläggelse av hela projektet EU.”

”Alla omröstningar i ministerråden måste vara offentliga. Debatter i ministerrådet bör ske öppet och i största möjliga mån sändas över det digitala TV-nätet.”

”EU:s budget måste skäras ned drastiskt.”

”Vårt alternativ till EU-medlemskapet är inte isolering utan tvärtom nya mellanstatliga samarbeten på friare premisser som inte medför maktöverflyttning, som inte begränsar sig till ett fåtal västeuropeiska länder och som kan utvärderas och avbrytas när svenska folket så önskar.”

”…det finns ingen anledning att längre respektera folkomröstningsresultat från 1994 när det tydliga resultatet från 2003 fullständigt nonchaleras. Det finns utrymme för en offensiv i EU-frågan. Det blir allt rimligare att kräva en omprövning av Sveriges medlemskap.”

Ur programmet för välfärdsseminarierna:

Asbjørn Wahl, norska initiativet For velferdsstaten. Hör hur man i Trondheim lyckades med det som resten av världens vänster oftast misslyckats med: att bryta den nyliberala utvecklingen, ta tillbaka såld verksamhet och ta tillbaka initiativet i klasskampen.

Ulla Hoffman (v): Pensionssystemet – vinnare och förlorare. Ulla talar om pensionssystemets betydelse för den svenska välfärden, utifrån hennes bok som släpps till hösten på bokförlaget Nixon.

Susanna Brolin (v) Enskede-årsta: Deltagande kommunal demokrati. Susanna Brolin berättar om konkreta erfarenheter och lärdomar från deltagande demokratiprojektet i stadsdelsnämnden Enskede-årsta.

För frågor, kontakta:

Olle Lundberg, rikstingsgeneral
073-654 54 65, olle.lundberg@ungvanster.se

Martin Samuelsson, pressansvarig rikstinget
070-725 02 98

Förvar istället för vård?

Vi befinner oss åter där att den svenska kriminalvården är mer av förvaring än vård. Och varken justitieministern eller regeringens utredare tycks vara intresserade av att röra sig i någon annan riktning. Nya superfängelser, indragna permissionsrätter, hårdare tag, det är den kur som ordineras den som hamnat på samhällets avigsida.

Den svenska kriminalvården behöver uppenbarligen hjälp att hitta tillbaka till vårdtanken. En sådan utveckling förutsätter förstås att man har med sig klienterna i processen. Inga har bättre erfarenheter av den nuvarande kriminalvårdens brister och avigsidor än internerna själva. Att förtroenderåden på anstalterna nu försöker organisera sig i en central organisation, Frio, är därför något som kriminalvårdsstyrelsen borde hälsa med entusiasm. Behovet av att på central nivå få en fungerande dialog mellan intagna och kriminalvård är stort. Förhållandena på fängelserna befinner sig under gränsen till det anständiga. Att den situationen kan fortgå och förvärras, är helt beroende av att fångarna berövats rätten och möjligheten att organisera sig, höja sina röster och på ett effektivt sätt påtala missförhållandena.

Inom kriminalvården, om någonstans, är starka klientorganisationer en förutsättning för att garantera klienternas integritet. Ung Vänster kräver att fångarnas självklara rätt att organisera sig i föreningar och fångfackliga organisationer respekteras. Vi kräver att Förtroenderådens riksorganisation erkänns som en legitim förhandlingspart av kriminalvårdsstyrelsen. Vi kräver att fångarna ges reella möjligheter att organisera sig centralt genom att träffas över anstaltsgränserna.

Nej till superfängelser, ja till mänskliga rättigheter åt Sveriges fångar.

Försvara kollektivavtalet!

Byggnads blockad mot det lettiska bolaget Laval i Vaxholm har återigen gett fart åt frågan hur det svenska systemet med starka kollektivavtal ska skyddas. Ett förslag som kommit upp är att stat och kommun vid offentliga upphandlingar ska kräva kollektivavtal.

Ung Vänster ställer sig bakom det förslaget och ser det som ett steg i försvaret av kollektivavtalen. Vi kan redan idag se hur många av de offentliga verksamheter som lagts ut på entreprenad har tagits över att oseriösa skojarföretag som i bästa fall ger de anställda slavkontrakt och i värsta fall inget avtal alls. Kommunerna och staten har ett ansvar för den verksamheten som bedrivs för våra skattepengar oavsett om verksamheten sker i offentlig regi eller inte. Därför är kravet på kollektivavtal naturligt.

Ung Vänster ser också att detta skulle innebära att fackets möjligheter att prioritera kvinnolöner inom den offentlgia sektorn skulle öka. Kommunals styrka vid förhandlingarna skulle bli betydligt större om kollektivavtalen gällde fler av de som defacto arbetar inom kommunals sektorer.

Olika jurister har uttryckt att ett sådant krav troligen skulle strida mot EG-rätten. Detta är i sig typiskt för EU-medlemskapets konsekvenser. Vår möjlighet att självständigt besluta om hur vår verksamhet, som vi betalt med våra skattepengar skall skötas beskärs kraftigt. Möjligheten att driva en vänsterpolitik blir mycket liten. Därför måste dessa hinder bekämpas. Om EG-rätten förvägrar kommuner och stat att skydda de arbetare som utför nödvändiga sysslor åt den offentliga sektorn genom att garantera dem kollektivavtal så måste EG-rätten förändras.

Samtidigt vill Ung Vänster passa på att gratulera Byggnads till segern mot Laval, som tvingades avbryta sin verksamhet i Vaxholm. Vi vill också önska byggnads och andra fackförbund lycka till i deras framtida arbete i försvaret av kollektivavtalet, exempelvis den blockad som inleds den 20 april mot företaget MIPA Bygg i Ystad som vägrat teckna avtal. Facklig kamp är nödvändig för försvaret av alla svenska kollektivavtal, ge aldrig upp!

Ung Vänsters förbundsstyrelse 2005-04-09

Sida 53 av 74« Första...102030...5152535455...6070...Sista »