Folkomrösta om konstitutionen?

Under 2005 kommer 10 länder att folkomrösta om EU:s förslag till upprättande av en konstitution. Tyvärr verkar det som Sverige kan bli ett av få länder där folket inte ska få säga sitt. Sedan lång tid tillbaka har vi, tillsammans med andra folkrörelser, drivit kampanj för en folkomröstning om konstitutionen. På gator och torg, i skolor och på arbetsplatser har vi stått med våra namnlistor, diskuterat och argumenterat och mötts av ett massivt stöd.
Den 22 Mars lämnades den hög av namnlistor in som människor landet runt skrivit på för att kräva att Sveriges regering ska låta oss rösta om saken. Undersökning på undersökning visar också att en överväldigande majoritet av svenska folket stödjer kravet i namninsamlingen. Trots det händer det ingenting.

Istället för folkomröstning ska vi få leka debatt fastän utgången redan är klar. När riksdagen får bestämma blir det ja. Den uppenbara anledningen till att vi inte får folkomrösta är makthavarnas rädsla.

Konstitutionen är ytterligare ett led i byggande av ett Europas förenta stater. De stora länderna får mer makt, befogenheterna i utrikespolitiska frågor stärks ytterligare och EU kommer även att kunna ta sig ännu större makt över inrikespolitiska frågor.

Samtidigt som den samlade EU-kritiska rörelsen i Sverige kämpat och kämpar för en folkomröstning är det en förvånande tystnad hos de folkomröstningsvänliga partierna i riksdagen.

Det finns förslag på att använda misstroendevotum mot regeringen för deras arroganta sätt att säga nej till förslaget om folkomröstning.Vi anser att missförtroendevotum ska användas i få fall, detta är dock ett sådant. När en regering försöker överlämna makt, som de bara fått till låns av folket, helt utan vare sig folkomröstning eller mellanliggande val måste reaktionen vara hård och skoningslös.

Att inte tänka över detta alternativ utan istället sitta stilla och se på när konstitutionen drivs igenom och en nyliberal federation växer fram är sorgligt.

Vi som jobbar utomparlamentariskt kommer dock att fortsätta slita- fortsätta dela flygblad, hålla torgmöte och skriva insändare, fortsätta hålla studiecirklar och prata med folk om folkomröstning. Vi väntar på att ni i riksdagen ska göra ert!

Ung Vänsters förbundsstyrelse 050409

(s)ka(m) på er!

Socialdemokraterna och moderaterna har befäst järnaxeln i svensk flyktingpolitik. Genom att i riksdagen rösta emot förslaget om att ge apatiska flyktingbarn uppehållstillstånd i Sverige har en gräns för regeringens redan repressiva flyktingpolitik passerats.

Barn som helt tappat motivationen att leva, som spenderar dagarna i ända genom att stirra i tak eller i väggar, och som måste sondmatas för att överleva, är tydligen inte apatiska på riktigt enligt migränminister (migrationsminister) Barbro Holmberg. Istället skulle barnen simulera ett tillstånd som enligt all forskning inte går att simulera. Samma minister har också uttryckt att en humanitär katastrof skulle uppstå om uppehållstillstånd beviljades till dessa barn. Det är uppseendeväckande att Sveriges migrationsminister är så djupt okunnig och ointresserad av att ändra kurs mot en mer human flyktingpolitik. Vad som är en humanitär katastrof är den svenska flyktingpolitiken, och inget annat. Arkitekterna bakom taggtråden runt Sverige är inte Ny Demokrati eller Sverigedemokraterna.

Det är moderaterna och socialdemokraterna som ingått ett heligt äktenskap i att institutionalisera en djupt rasistisk flyktingpolitik. Moderaterna och socialdemokraterna har ställt sig bakom det rasistiskt anstrukna transportörsansvaret. Man har medvetet fördröjt nedläggningen av utlänningsnämnden. Man har avvisat nollställning- sk amnesti. Man avslår förslag om att förbättra den organiserade verksamheten vid flyktingförläggningar. Och nu senast förvägrar man barn som tappat förmågan och viljan att leva från att stanna i Sverige och kunna börja bli friska.

Därmed har ytterliggare en spik satts i kistan och ytterliggare ett stängsel rests mot de flyktingar vill söka fristad i Sverige.

Tillbaka till vinylen, Antiteknikbyrån?

Den senaste tiden har de stora mediebolagens intresseorganisation tagit ett steg till i arbetet med att trakassera oss som vill se film och lyssna på musik. Samtidigt väljer regeringen att lägga en teknikfientlig proposition som förstärker övervakningsstaten. Regeringen och antipiratbyrån drömmer om vinylskivor och matinéfilmer, den tekniska utvecklingen säger någonting helt annat.

Vi har sagt det förut, och säger det igen: försöken att hindra ny teknik kommer misslyckas. Hur mycket storföretagen än kämpar med att bygga upp trösklar på nätet, kommer det alltid finnas tekniska lösningar som flyger över dem.

Det är dags för regeringen att se det, och fråga andra än storföretagen hur vi kan se till att de som står för arbetet får ordentligt med resurser. Fråga artisterna. Fråga programmerarna. Fråga biblioteken och public service.

Fildelning handlar inte heller bara om musikfiler. Möjligheten att via piratkopior lära sig t.ex. Photoshop och Illustrator har varit avgörande för en hel generations IT-kunnande. Fri programvara är nödvändigt för en demokratisk tillgång till kunskap och utveckling i dagens samhälle.

Vi tycker att tanken på ett internetbibliotek är väl värd att pröva. De kan använda samma sorts ersättningssystem som dagens bibliotek använder för att ge författarna betalt. Vilka författare klagar över att deras böcker lånas ut?

Ung Vänsters förbundsstyrelse 050319

Ung Vänster kräver ursäkt från Birgitta Ohlsson (fp)

– Vi vill ha en ursäkt av folkpartiets Birgitta Ohlsson! Det säger idag Ung Vänsters förbundsordförande Tove Fraurud, efter att Birgitta Ohlsson i en interpellation i riksdagen anklagat Ung Vänster för bidragsfusk.

– Birgitta Ohlsson (fp) försöker göra en billig politisk poäng av att klumpa ihop SSU och Ung Vänster. Problemet för Birgitta Ohlsson är bara att något bidragsfusk inte framkommit hos Ung Vänster. Det är visserligen sant att vi just nu granskas av Ungdomsstyrelsen, men det är en kontroll som vi välkomnar, det ger oss en möjlighet att visa att vi inte är några fuskare.

– Vi är det näst största ungdomsförbundet, därför är det rimligt att också vi granskas av media och Ungdomsstyrelsen när skandalen inom SSU blev allmänt känd. Mer förvånande är att en riksdagspolitiker så ogenerat kan häva ur sig lögner i en interpellation i riksdagen. Det är också pinsamt tydligt att Birgitta Ohlsson har ett ekonomiskt intresse och en politisk agenda bakom sina anklagelser säger Tove Fraurud.

Birgitta Ohlsson var tidigare förbundsordförande för folkpartiets ungdomsförbund LUF. Ett rent mandatbaserat system enligt Ohlssons förslag skulle troligtvis innebära en rejäl förstärkning av inkomsterna till hennes eget förbund. Förslaget är ett sätt att flytta pengar från rörelser med stöd och aktiva medlemmar till förbund vars enda uppgift är att skola framtida politiker. Ung Vänster diskuterar gärna förändringar av bidragsssystemet, men då ser vi hellre att man ger stöd till faktisk aktivitet, och inte efter antal pappersmedlemmar eller hur många parlamentariker ens moderparti har. Poängen med stödet till ungdomsorganisationer är att stödja ungdomars självständiga organisering – vi hoppas att det fortsätter vara det.

– Vi förstår att det känns jobbigt för Birgitta Ohlsson att Ung Vänster är mycket större än LUF. Men stödet för vänstern kan inte, hur mycket hon än försöker, förklaras med bidragsfusk. Förra riksdagsvalet röstade närmare var femte förstagångsväljare på vänsterpartiet, i EMU-folkomröstningen röstade en överväldigande majoritet av de unga nej. I undersökning efter undersökning visar sig stödet för vänstern och vänsterns politik vara stort bland de unga. Det syns naturligtvis också i intresset och aktiviteten i vänsterns ungdomsförbund Ung Vänster.

– Birgitta Ohlsson försöker blunda för verkligheten och slår vilt omkring sig. Det känns mest patetiskt. Vi ser fram emot granskningen av oss och SSU och hoppas den kan visa det vi själva länge misstänkt, nämligen att Ung Vänster inte bara är det bästa, utan också det största ungdomsförbundet. Vi hoppas också på en ursäkt från Birgitta Ohlsson, avslutar Tove Fraurud.

För frågor kontakta:

Tove Fraurud
Förbundsordförande Ung Vänster
070-799 16 51

eller

Tora Breitholtz
Förbundssekreterare Ung Vänster
070-739 97 07

Tafsa inte på våra kollektivavtal!

Den 17 mars genomför LO-förbunden Målareförbundet, Elektrikerförbundet, SEKO, Fastighetsanställdas Förbund, Skogs- och Träfacket samt Byggnads en manifestation i Stockholm till försvar för kollektivavtalen. Den senaste tiden har kollektivavtalen och arbetsrätten angripits från starka krafter i samhället. Högerpartierna och Svenskt Näringsliv har närmast tävlat i att försöka svartmåla fackföreningsrörelsen i allmänhet och Byggnads i synnerhet efter förbundets blockad av det lettiska företaget Laval un Partneri Ltd som vägrat teckna svenska kollektiv-avtal.

Ung Vänster Storstockholm vill uttala sitt fulla stöd för de sex förbunden i deras strid för att försvara kollektivavtalen.

Många av oss är medlemmar och aktiva inom olika LO-förbund, en del även i de förbund som står bakom torsdagens manifestation. Vi är stolta över att vara en del av en fackföreningsrörelse som vågar stå upp för schyssta villkor på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden. Kollektivavtal innebär solidaritet mellan arbetare – ingen säljer sitt arbete till en lägre lön eller till sämre anställningsvillkor än vad som står i avtalet. Därför är försvaret av kollektivavtalen grunden i kampen för våra rättigheter på arbetsplatserna och också grundbulten i svensk fackföreningsrörelse.

Försvara arbetsrätten och kollektivavtalen – forza facket!

För frågor, kontakta:

Seluah Alsaati Edmundh, distriktsstyrelseledamot och Handelsanställd
0762-36 99 87
eller Ung Vänster Storstockholms distriktscentral på 08-640 80 05

Årets feminister – ROKS

årets feminister – ROKS

Ung Vänsters feministpris är instiftat för att uppmärksamma viktiga händelser och personer som påverkat debatten eller drivit fram konkreta förändringar i arbetet för ett jämställt samhälle.

årets pristagare är ROKS – Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer i Sverige, som varje dag jobbar med att hjälpa kvinnor och barn som på olika sätt blivit offer för mäns våld mot kvinnor.

Motiveringen lyder:

Under årtionden har ideellt arbetande kvinnor tagit hand om det som är vårt största folkhälsoproblem;mäns våld mot kvinnor.
Kvinnojourerna har stöttat kvinnor, ordnat skyddade boenden åt dem som förföljs av sina män och på andra avgörande sätt funnits med för alla de kvinnor som blivit utsatta.

Efter varje uppmärksammad våldtäkt träder samma män fram i TV, gång efter gång, och förklarar hur förfärligt det är. När besluten om pengar till kvinnojourerna väl ska tas är det dock sedan länge glömt. Det är istället alltid kvinnor på kvinnojourerna som var dag, ideellt, tvingas ta ansvaret för mäns våld mot kvinnor.

Därför vill vi med detta pris tacka alla de kvinnor som lägger ner ett enormt arbete i landets kvinno- och tjejjourer.

Ni är de verkliga hjältarna!

– Det är konstigt hur den nya jämställdhetsministern under året valt att lyfta fram de män som samlar in namn, istället för alla kvinnor som varje dag jobbar med att stötta utsatta kvinnor och gömma dem som behöver fly, säger Ida Gabrielsson ordförande för Ung Vänsters feministiska utskott.

De flesta kvinnojourer tvingas i dag söka pengar för sin verksamhet som vilket hockeylag eller frimärksamlarklubb som helst. Ett bidrag som kan variera från år till år, och också dras in när kommunerna sparar.

– Det minsta man kan begära är att kvinnojourerna får ett ekonomiskt stöd så de har möjlighet att långsiktigt planera sin verksamhet. Det arbete kvinnorna lägger ner i jourerna måste sluta betraktas som en fritidssysselsättning, fortsätter hon.

Priset överlämnas till ROKS ordförande Ireen von Wachenfeldt på Ung Vänsters expedition i Karlstad i morgon på internationella kvinnodagen. Expeditionen ligger på Norra Klaragatan 1.

För mer information:
Ida Gabrielsson
(ordf. Feministiska utskottet
och ledamot av förbunsstyrelsen)
Tel: 0704 – 504 206

Torun Carrfors
(ledamot av Feministiska utskottet
och förbundsstyrelsen)
Tel: 0738 – 430 437

Förslaget om stopplagen – ett stort svek

Vänsterpartiet, miljöpartiet och regeringen har förhandlat klart om förslaget på den stopplag som var tänkt att förhindra utförsäljningen av våra gemensamt ägda sjukhus. Men i strid med det 121-punktsprogram som man själva kom överens om efter valet 2002 slår man nu fast att landstingen ska kunna sälja sjukhus och att de som köper dem också ska kunna tjäna pengar på verksamheten. Just det som den nya lagen skulle förhindra.

– Lagförslaget som innebär att privata aktörer ska kunna tjäna pengar på vården är ett stort svek med tanke på vad som står i 121-punktsprogrammet som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet kom överens om efter valsegern 2002, menar Clara Lindblom, ombudsman för Ung Vänster Storstockholm. Där står det klart och tydligt att sjukhusen inte ska kunna överlåtas till företag som drivs med privata vinstintressen.

Ung Vänster Storstockholm motsätter sig starkt att privata aktörer ska kunna pressa ur vinst från våra skattepengar – skattepengar som ska gå till vården och ingen annanstans.

– Capio, Carema och övriga skattefinansierade vårdföretag gjorde i fjol rekordvinster på sammanlagt 2,4 miljarder kronor, fortsätter Clara Lindblom. På Capios hemsida, som till exempel driver S:t Görans sjukhus i Stockholm, kan man bland annat följa bolagets aktiekurs i realtid. Det är alltså inga små ideella stiftelser som är på väg att ta över våra sjukhus.

Privata aktörers vilja och engagemang dikteras av hur stor lönsamheten är – inte att erbjuda alla medborgare en bra sjukvård.

– Privata sjukhus vill bara utföra den vård som ger mest vinst. Personer som kan köpa sig bättre eller snabbare vård blir mer lönsamma ”kunder”. Tycker man det är okej att privatekonomin avgör hur länge man skall gå med en värkande höft eller annan åkomma är väl allt helt i sin ordning. I Sverige har vi dock sedan länge svarat nej på den frågan, avslutar Clara Lindblom.

För frågor, kontakta Clara Lindblom på 0736-31 63 64 eller Ung Vänster Storstockholm på 08-640 80 05

Inga krigsförbrytare i Åre!

24-25 maj håller NATO toppmöte i åre, 46 utrikesministrar från militäralliansens medlemsstater och partnerländer kommer till Jämtland. Bland deltagarna syns den amerikanska utrikesministern Condoleezza Rice och Storbritanniens Jack Straw. Det är ingen vanlig konferens åre får stå värd för, några dagar i maj kommer den lilla skidorten i Norrlands inland att vara ett centrum för krigsförbrytare.

Borgarna går i taket av lycka vid tanken på ett NATO-möte i åre. Det är inte konstigt, det är samma människor som jublade när USA invaderade Irak, det är samma människor som försvarar Israels brott mot mänskligheten. De ser konferensen som en chans att knyta Sverige närmare NATO och att ytterligare försvaga vår utrikespolitik.

Lokala moderater ropar ”idioti” och ”diktaturfasoner” när Lars Ohly och andra antiimperialister uttrycker en önskan om att åre bör tacka nej till konferensen. I en tid när Irak står under blodig ockupation och ett anfallskrig mot Iran diskuteras, vore det konstigt att inte reagera på att representanter för just den terrorn vill mötas hos oss. För vänsterpartiet och Ung Vänster är det självklart att människor i åre och Jämtland ska slippa förknippas med förbrytelserna i Irak, Palestina och Afghanistan. Därför vill vi inte ha toppmötet hos oss.

När Rice, Straw och deras vänner åker till åre för att få ett par trevliga dagar i goda vänners lag kommer inte vi stå vid sidan om och titta på. Toppmötet kommer att vara ett tillfälle för den fredsrörelse som formades i protesterna våren 2003 att mobilisera igen, för en värld fri från godtyckliga krig och våldsamma ockupationer.

Fredsvänner inbjudes till fjällvärlden i maj. Skidåkningen är väl inte den bästa, men våldets arkitekter ska mötas av ilska och demonstrationer. Det är vår skyldighet.

Ung Vänster Jämtlands årskonferens, 050219

Ung Vänster i Brasilien

En annan värld är möjlig!

Idag inleds World Social Forum 2005 i Porto Alegre, Brasilien. Hittills har mer än 135.000 människor registrerat sig till forumet, och programmet är större än någonsin. Bland denna enorma samling av aktivister, forskare, parlamentariker, journalister och andra från hela världen finns också Ung Vänsters förbundsordförande Tove Fraurud.

– Det är en fantastisk upplevelse att vara på plats med så många människor som kämpar för fred och rättvisa, säger Tove Fraurud. Här finns allt från fackföreningar, kvinnoorganisationer och politiska partier till kyrkor, solidaritetsrörelser och bondeorganisationer representerat. Vi samlas till motoffensiv mot nyliberalismen, och visar att stödet för den globala freds- och rättviserörelsen växer, fortsätter hon.

På forumet arrangeras seminarier om privatiseringen av vattnet, om kvinnokamp över hela världen, om kampen för fred och mycket annat. Ung Vänster driver under våren en kampanj mot privatiseringar i Sverige, och Tove hoppas därför kunna ta del av de många internationella erfarenheter av motstånd mot privatiseringar som finns representerade på forumet.

– Det känns också extra roligt att vara i Porto Alegre, en stad som gjort sig känd för sin deltagande demokrati-modell. Jag tror att den svenska vänstern kan ha mycket att lära av den brasilianska, och jag hoppas kunna ta med mig några av de erfarenheter som gjorts här tillbaka till Sverige, säger Tove Fraurud.

Ung Vänster arrangerar på forumet en work-shop i feministiskt självförsvar, i samarbete med norska Sosialistisk Ungdom (SU). Ansvariga instruktörer på plats är Tove Fraurud och Helga Eggebø, kvinnopolitiskt ansvarig i SU. Work-shopen kommer hållas pa engelska och spanska, och innehålla både en teoretisk del – om det feministiska arbetet i Sverige, om mäns våld mot kvinnor och utvecklingen av jämställdhetsgrupper och feministiskt självförsvar – och en praktisk del där deltagarna får pröva på grunderna i feministiskt självförsvar, med övningar i kroppsspråk, röst, slag och sparkar.

– Ung Vänsters arbete med feministiskt självförsvar har varit väldigt framgångsrikt, och det känns därför kul att få dela med sig av de erfarenheter vi har av att arbeta med konkret feministiskt förändringsarbete, fortsätter Tove Fraurud.

Med på resan är också deltagarna vid Kvarnby folkhögskolas ettåriga kurs "Att förändra världen". De har innan forumet bland annat deltagit på ett läger arrangerat av Movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra, de jordlösas rörelse. Under söndagen deltog kursdeltagarna tillsammans med Tove Fraurud vid invigningen av MST:s nationella skola. Vid invigningen fick Ung Vänster ta emot en utmärkelse för den solidaritetskampanj som genomfördes under 2002, då man bland annat samlade in pengar till bygget av skolan.

För att komma i kontakt med Tove Fraurud eller de andra i delegationen, skicka ett sms till +46707991651.

MKB = KGB?

Skandalen kring Malmö Stads bostadsbolag MKB växer. Bolagets personal har i samråd med ett antal poliser lekt KGB-agenter i sitt arbete med att kartlägga tusentals boende. Istället för att hjälpa människor få lägenheter i bostadsbristens Malmö har resurser ägnats åt att upprätta detaljerade register över människors hudfärg, missbruksproblem, privatliv och till och med över kvinnor som misshandlats.

Det som pågått (pågår?) är en skandal. Genom att förvägra kvinnor som blir utsatta för misshandel tillträde till andra lägenheter har MKB direkt bidragit till att hålla mängder av kvinnor kvar i en osäker tillvaro präglad av fysisk och psykisk terror.

Genom att samla information om människors hudfärg och etniska tillhörighet har MKB tydligt kopierat arbetsmetoder som för tankarna till fascistiska stater. Likaså är det en skandal att polisen läckt uppgifter till MKB. En ömsesidig relation verkar ha upprättats där uppgifter om hyresgästers psykiska tillstånd, etniska tillhörighet och drogproblem givits till MKB från polisen i utbyte mot att polismäns söner har fått lägenheter.

Det som hänt är allvarligt. Allvarligt för alla dom som har registrerats men också för att det undergräver förtroendet för ett gemensamt ägt bostadsbolag. Vad som krävs nu är en rejäl satsning på en social bostadspolitik värd namnet.

En havererad bostadspolitik har öppnat upp för att bostadsbolag ser till andra incitament än att ge människor en bostad. Ett samhälle där rätten till bostad inte längre anses vara en social rättighet har skapat ett klimat där fiffel, ryggdunksmentalitet och registrering breder ut sig. Det måste få ett slut.

MKB:s bortförklaringar duger inte. Vi kräver alla pappren på bordet och upprättelse till alla dom människor som av MKB blivit registrerade och nekade lägenheter. Det är hög tid att MKB tar sitt ansvar och ägnar sig åt att bygga och förmedla bostäder. Inte åt registrering.

Jonas Lindberg, ledamot av Ung Vänsters verkställande utskott

Sida 54 av 74« Första...102030...5253545556...6070...Sista »