Terrorstaten Israel hotar sätta hela regionen i brand

Ung Vänsters ordförande Ali Esbati fördömer Israels flyangrepp inne på syriskt territorium. Esbati menar att Israel på så sätt allvarligt försvårar en redan miserabel situation.

– Angreppet mot Syrien bekräftar Isarels karaktär som hämningslös terrorstat. Den israeliska ockupationen är grunden till den tragiska våldsspiralen i Mellanöstern. Med detta flygangrepp tar nu Israel hela regionen närmare en fullskalig brand, säger Esbati.

– Att försöka rättfärdiga denna politik med hämndmotiv är djupt motbjudande. Israel bedriver dagligen en omfattande, rasistisk terror mot den palestinska befolkningen på de ockuperade områdena. Denna terror skapar omänskliga livsbetingelser som utgör en given grogrund för desperata spridda terrorattacker. Det är oerhört cyniskt att en sådan terrorattack, där många oskyldiga människor dödats, ska utnyttjas för än mer av aggression. Det enda som kan stoppa våldsspiralen är ett slut på ockupationen.

– USA har vägrat fördöma Israels flagranta folkrättsbrott i FN. Det är inte särskilt konstigt, med tanke på att USA själv tar sig rätten att mörda, bomba och invadera hur som helst. Men just därför måste resten av världen reagera, fortsätter Ali Esbati.

– Högerextrema och nyfascistiska grupperingar sätter dagordningen i israelisk politik. Denna politik måste entydigt fördömas. Den svenska regeringen måste ge klart besked. Stöder man en aggressiv apartheidstat, eller vågar man stå upp för folkrätten och för palestiniernas självskrivna rätt till självbestämmande? avslutar Ali Esbati

Byggnads blockad är nödvändig – försvara kollektivavtalen!

I fredags varslade Byggnads om blockad mot företaget Termostav som misstänks bryta mot ett ingånget kollektiv avtal och utnyttja slovakiska murare till svältlöner.
Detta problem är inget nytt, när högern och Svenskt Näringsliv talar om arbetskraftsinvandring är det detta man menar.

Försvaret av kollektivavtalen är grunden i våran kamp för våra egna rättigheter på arbetsplatserna. Byggnads kamp är viktig och nödvändig och Ung Vänster stödjer denna kamp fullt ut.

Ung Vänsters förbundsstyrelse 030928

En ny strid har inletts

Med folkomröstningen om EMU avgjordes en av de senaste decenniernas största demokratistrider i Sverige. Vi vet hur det gick. Folket vann. Det politiska och ekonomiska etablissemanget försökte trycka in Sverige i ett projekt som effektivt begränsar folkstyret. Svenska folket insåg precis vad frågan handlade om. Enligt vallokalsundersökningarna var demokratifrågan den allra främsta anledningen till det tydliga nejet. Ett så tydligt resultat måste få konsekvenser. Annars väntar en ännu djupare legitimitetskris för den representativa demokratin.

Folkliga krafter i bred bemärkelse måste nu ta ett särskilt ansvar för folkomröstningsresultatet.

Svenska folket har sagt ett klart nej till ökad överstatlig styrning. Det är ett självklart val ur demokratisk synvinkel.

Folken har tillkämpat sig demokratiska institutioner och politisk makt, som kan utgöra en otillräcklig men dock reell motvikt mot elitvälde och mot kapitalets godtycke. Något motsvarande finns inte på EU-nivå. Det finns inget europeiskt folk, ingen gemensam europeisk debatt, ingen gemensam folklig kultur där man hittar de passande verktygen för att håna och ifrågasätta makten. Det är därför eliterna så gärna vill ta sig dit. Där andas de lättare. Där frotterar de sig med sin likar än mer ostört.

Distansen till vanligt folks livsvillkor driver fram en föraktfullt von oben-attityd. Det har också gett utslag hos små delar av vänstern. Men den vänster som lierar sig med de vältaliga eliterna istället för ett frustrerat folk diskvalificerar sig som samhällsförändrande kraft. Det såg vi senast i folkomröstningsresultatet då den
federalistiska vänstern trycktes tillbaka av ett massivt folkligt stöd för det nationella
självbestämmandet och mot federala floskler, så väl från nyliberala ledarsidor som den verklighetsfrånvända chicvänstern.

Det är nu ännu viktigare än förut att ta strid mot EU-byråkratins strävan efter ökad överstatlighet. I det nya förslaget till ny konstitution för EU finns långtgående skrivningar om mer överstatlighet, med öppningar för gemensam beskattning och
gemensam militärmakt. Detta måste belysas. När utvecklingen i EU ständigt går i rakt motsatt riktning jämfört med det som stora befolkningsgrupper önskar måste även möjligheten att lämna unionen kunna diskuteras.

Folkomröstningsresultatet visar ett brett stöd för en politik som minskar klyftorna i makt, inflytande och inkomster. Elitens löner och förmåner kan inte tillåtas springa iväg på vanligt folks bekostnad. Makt måste tillbaka till folk och folkvalda – bort från byråkrater, lobbyister och anonyma styrelseproffs.

Det finns en rad viktiga reformer som kan fördjupa folkstyret. Det behövs en offensiv bostadspolitik som tar strid mot segregationen. Arbetsrätten måste stärkas för att minska maktlösheten på jobbet. Samförståndsandan i politiken – som är till för att dölja den intressekonflikt politik handlar om – måste brytas. Vi behöver knappast en ytterligare devalvering av värdet på våra röster – tvärtom.

Vi vet hur viktigt det var att vinna folkomröstningen. Men eftervalsdebatten har visat elitens folkförakt i ännu öppnare dager. En ny strid har alltså inletts.

Ung Vänsters förbundsstyrelse 030928

Magsura efterslängar i regeringsförklaringen

– Göran Persson är väl en av de på ja-sidan som tydligast erkänt det fullständiga nederlaget i folkomröstningen. ändå andades regeringsförklaringen en tydlig bitterhet. Flera gånger lyste samma föraktfulla arrogans som grundlade nejet i folkomröstningen igenom. Det säger Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster i en kommentar till Göran Perssons regeringsförklaring.

– Svenska folket har genomskådat ja-sidans fluffiga påståenden om utanförskap vid ett nej och tillväxt vid ett ja. Att Persson fortsätter att upprepa påståendena gör dem inte mer sanna. Att göra det två dagar efter det tydliga resultatet är respektlöst, tillägger Ali Esbati.

– Pratet om ”bred samverkan” för att klara ”utanförskapet” är förstås en skymf mot väljarna. ännu intressantare är att regeringen, som i folkomröstningskampanjen energiskt förnekade att skatterna skulle påverkas av EMU, nu säger att man måste ”se över ” kapitalbeskattning och bolagsskatter för att de ska harmoniera med euroländernas skatter. Nu är visserligen svensk bolagsskatt exceptionellt låg, så jag undrar om man ska förvänta sig skattehöjningar.

– Persson talade också om att EU ”blivit en sysselsättningsunion”. Under rådande omständigheter, och med Maastrichtavtalets nyliberala grundstomme i åtanke, framstår påståendet som ett skämt, framfört vid ett dåligt valt tillfälle.

– Persson talade också väl om det nya förslaget till konstitution. I förslaget talar man tydligt om ett närmare militärt samarbete. Det är anmärkningsvärt att statsministern inte markerar mot detta – snarare tvärtom – två dagar efter att människor sagt ifrån när det gäller just ökad överstatlighet.

– Det finns en hel del bra i regeringsförklaringen, med löften om infrastruktursatsningar och satsningar på forskning. En dag som denna dränks dock dessa förslag i en känsla av att landets regering vägrar befatta sig med de övertydliga signaler som svenska folket gett i folkomröstningen. Detta kommer att öka klyftan mellan folket och etablissemanget – inte minska den. Samtidigt kommer inte folkets stora seger i söndags att kunna pratas bort hur som helst. Folkets självförtroende har stärkts. Det är det som det viktiga, avslutar Ali Esbati.

För mer information, kontakta Ali Esbati: 0733 – 706 426

30 år efter Chilekuppen – kampen går vidare

Den 11 september 1973 visade imperialismen än en gång sitt rätta ansikte. Chiles demokratiskt valde president – framburen av folkets krav på rättvisa och självbestämmande – mördades i en skändlig militärkupp som regisserades och understöddes av CIA. På klassiskt manér lierade sig den chilenska överklassen med imperialisterna, mot det chilenska folkets intressen. Man vägrade se sitt kapital delas ut till dem som skapade rikedomarna. Hellre slog man in på en väg som innebar tusentals mördade, torterade och försvunna. I det nya Chile trivdes latinamerikanska våldsmän och torterare ikapp med Milton Friedman och hans nyliberala Chicagoekonomer.

Man skulle kunna tro att mycket har hänt och ändrats sedan dess. Men verkligheten är att det kapitalistiska systemet i grunden ser likadan ut. Därför ser vi också samma mönster upprepa sig.

Chilekuppen var varken första eller sista gången kapitalet valde våldets väg. Och varken första eller sista gången som högern runt om i världen hyllade detta våld.

Vi har sett otaliga exempel på hur inskränkningar i mänskliga rättigheter har accepterats och till och med hyllats när det passat ekonomiska intressen. Inte minst efter attackerna mot World Trade Center 28 år efter Chilekuppen har vi sett hur repressionen kan ursäktas som nödvändigt eller med orwellskt nyspråk lyftas fram som ett sätt att rädda demokratin.

I Sverige har vi sett hur svenska liberaler blivit ivriga anhängare av massdödande av oskyldiga i Mellanöstern. Och som i en hårresande repris hyllade den liberale ledarskribenten Per T Ohlson militärkuppen mot den folkvalda regeringen i Venzuela när den drevs fram av mäktiga ekonomiska intressen i april förra året. När massiva folkliga protester återförde den valde presidenten till makten kallade Ohlson det för en mörk dag för Venzuela.

Idag kan vi alltså se att demokratin hotas mycket konkret högerifrån. Då kan vi lära av historien. Vi måste inse att demokratiska lagar och förordningar är oerhört viktiga att försvara när det börjar hetsas mot dem. Och samtidigt att detta försvar måste skötas av hela folket. Kapitalets företrädare sätter alltid och överallt sina vinster före demokratin.

Den antiimperialistiska kampen och kampen för demokratin går hand i hand. Och kampen fortsätter. Det är vi skyldiga både oss själva och alla dem som gav sina liv för demokrati och rättvisa i Chile för trettio år sedan.

Ung Vänsters verkställande utskott

Timbuktu och America för ett Nej 14/9

Måndagen den 8 september kommer Centralstation i Stockholm att ockuperas av nätverket Invandrare mot EMU. Timbuktu kommer att uppträda 13:30 samt 17:00 (gratis förstås). Dessutom blir det appeller och tal av America Vera-Zavala, Ali Esbati, Luciano Astudillo (s), Yvonne Ruwaida (mp) och många andra. På svenska och rekordmånga andra språk.

Kom dit!

För mer information, kontakta America Vera-Zavala, som är koordinator för nätverket Invandrare mot EMU: 0707 – 25 37 98.

Expressens gratistjänst till rasisterna

Expressen publicerar idag en debattartikel av Sverigedemokraterna, där partiet hyllar centerpartiets EMU-motstånd. Ung Vänsters ordförande, Ali Esbati menar att Expressens agerande är ett lågvattenmärke i debatten.

– Dessa partiers strategi för genombrott är känd sedan länge. Man använder sig av alla tänkbara tillfällen för att framställa sig själva som legitima folkliga representanter. Den samlade nej-sidan har tagit ett stort ansvar och konsekvent hållit de rasistiska partierna helt utanför folkomröstningsdebatten. Nu hjälper Expressen aktivt in dessa partier istället, genom att beställa en artikel. Det är oerhört allvarligt.

– Vi är många – inte minst invandrare – som minns tidigare tillfällen då Expressen exploaterat och underblåst främlingsfientligheten, till exempel den berömda löpsedeln ”Kör ut dom”, 1994. Nu kommer ännu ett övertramp, tillägger America Vera-Zavala, koordinatör för nätverket Invandrare mot EMU.

– EMU är ju dessutom en viktig del av byggandet av en europeisk superstat. Vad den utvecklingen innebär för flyktingpolitiken vet vi redan. Det byggs allt högre murar runt Europa. Det är i sig ett mycket viktigt skäl för oss att säga nej.

– Detta är en skammens dag för Expressen och för folkomröstningskampanjen. Att Expressen inte bara på ledarplats bedriver kampanj åt ja-sidan är inte någon nyhet. Men att man skulle kunna sjunka så lågt att man släpar in ett tydligt rasistiskt och antidemokratiskt parti på debattsidan trodde jag faktiskt inte skulle hända. I alla fall inte som en del av EMU-kampanjen, säger Ali Esbati.

– Kombinationen av Expressens sensationsjournalistik och den uppenbara viljan att kampanja på samma sida det samlade etablissemanget ger ett riktigt unket och obehagligt resultat. En tidning och en ja-sida som så ogenerat använder ett rasistiskt parti, med rötter i nazistiska grupper, och därmed inte minst alla invandrare i Sverige som slagträ i kampen om att trycka in Sverige i elitprojektet EMU förtjänar allas vår vrede och förakt, avslutar America Vera-Zavala.

För mer information, kontakta Ali Esbati: 0733-706 426 eller America Vera-Zavala: 0707-253 798

Ung Vänsters kampanjgeneral neutral till EMU!

Inspirerad av LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedins hantering av EMU-frågan går nu Ung Vänsters kampanjgeneral, Edvard Ankarudd, ut och förklarar att även han är neutral i frågan.

– Visst är EMU dåligt, främst eftersom vi frånhänder oss möjligheten att påverka politiken men jag står ändå neutral i sakfrågan, säger Edvard Ankarudd. Jag kommer konsekvent vägra tala om hur jag själv kommer rösta.
Ung Vänster driver just nu en kampanj mot EMU men det tycker inte Edvard hindrar honom från att vara neutral.

– Nejdå, man måste ha högt i tak. Dessutom kanske jag stöter mig med några andra om jag skulle säga blankt nej, förklarar Edvard. Lite lagom tycker jag är bättre även om EMU visserligen innebär att vi riskerar en betydligt högre arbetslöshet.

En viktig orsak till att Edvard Ankarudd nu har valt att stå neutral i frågan är självklart möjligheterna till en lysande karriär av något slag. Vilken sorts karriär det är frågan om vet han dock inte i dagsläget.

– Det kan ju vara lite av varje men eftersom hela makteliten säger ja till EMU så måste man ju tänka sig för. Det är klart att det skulle inverka negativt på mina möjligheter att bli landshövdning, minister eller varför inte EU-president om jag tog ställning, konstaterar Edvard. EMU är visserligen dåligt men det ska inte hindra mig i min karriär. Edvard siktar nu istället på en roll som folkbildare och sakkunnig. Just nu är han ute på en landsomfattande turné under namnet dissaeuron.nu. Att det skulle vara något problem tillbakavisar han dock bestämt

– Alla som är med på turnén har accepterat att jag står neutral i frågan. Sedan tycker vi visserligen ungefär samma sak om EMU även om de andra tagit mer definitiv ställning mot EMU. Min roll blir snarare att tillsammans med andra neutrala personer skriva artiklar som sakkunnig, menar Edvard Ankarudd. EMU skulle innebära en otryggare arbetsmarknad och det är viktigt att någon som är neutral, som jag, kan förklara det för människor. Jag tror helt enkelt att jag som vägrar tala om vad jag själv tycker kan ha större trovärdighet.

Edvard Ankarudd kommer under tisdagen att befinna sig på turné i Skåne. övrigt turnéprogram finns på www.dissaeuron.nu

För kommentarer: Edvard Ankarudd, kampanjgeneral 070 – 417 63 57
Petter Magnusson, pressekreterare 070 – 568 68 14

LO-ordförande på pamparnas sida

– ännu ett övertydligt bevis på att EMU är ett pampprojekt som ska tryckas ned i halsen på svenska folket med lögner, hot och löften.

Så kommenterar Ung Vänsters ordförande Ali Esbati ja-sidans senaste utspel som görs av ledande representanter för fack och arbetsgivare, med LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin och Svenskt Näringslivs Göran Tunhammar i spetsen.

– Det är frånstötande att se hur eliterna faller i armarna på varandra. De politiska och ekonomiska topparna finner varandra, resonerar likadant och säger samma saker. Det som förenar dem är ett ointresse för vanligt folks livsvillkor. Det är avståndet till verkligheten och viljan att behålla de egna privilegierna som driver dem samman. Det är karaktäristiskt för hela den här kampanjen.

– LO-ordföranden vill driva in LO-medlemmarna i ett projekt vars uttryckliga syfte är att driva på nedskärningar i offentlig sektor och en ”flexiblare” arbetsmarknad – alltså sämre arbetsrätt och större handlingsfrihet för arbetsgivarsidan. Och hon gör det i en kampanj som finansieras av hemliga miljoner från direktörsgänget. Det är inte bara omdömeslöst – det är äckligt.

LO-ordföranden hävdar själv att artikeln på DN debatt inte är ett ställningstagande för ett ja. Detta trots att ja-argument radas på varandra och artikelförfattarna bland annat talar om ”bättre förutsättningar att bevara och utveckla vänstånd och välfärd.

– Ja, det är ju helt surrealistiskt. LO:s ordförande skriver under en artikel där några av ja-sidans allra sämsta och mest ohederliga argument tuggas om två veckor före folkomröstningen. Hon leder en organisation som sagt sig vara neutral. Jag tror att de flesta LO-medlemmar tycker att detta är allt annat än renhårigt.

– Framför allt handlar det om att klyftan mellan folket och eliten blir så uppenbar. Argumenten mot EMU är konkreta och handfasta. Det är bara att läsa innantill i fördragen och i rekommendationerna från ECB för att se vem som vinner och vem som förlorar. Jag hoppas innerligt att pamparna får den näsknäpp de förtjänar den 14 september, avslutar Ali Esbati.

Festival i Lund den 30 augusti!

Svenska Akademien, Lars Demian, Ulla Hoffmann och mycket mer…

Den 14 september går svenska folket till folkomröstning om EMU, och de olika sidorna slåss om rösterna på alla upptänkliga sätt.
I Lund har vänstern redan börjat sin nej-kampanj som kommer att fortsätta under hela sommaren, och där finalen kommer att bli en stor folkfestival i stadsparken den 30 augusti.
En av initiativtagarna till festivalen är Claes Regander, som också sitter i Vänsterpartiet Lunds styrelse. Han berättar att syftet med festivalen är att samla så mycket folk som möjligt och ge dem en extra push inför folkomröstningen två veckor senare.
– Vi vill nå människor som man inte kommer i kontakt med genom de vanliga kanalerna, de som inte läser tidningen varje dag eller ser alla nyhetssändningar. EMU- folkomröstningen är ett av de viktigaste beslut vi kommer att ta på väldigt lång tid, det gäller att alla har bildat sig en åsikt innan den 14 september!

– Många är redan trötta på allt tjat om EMU, och slutar lyssna. Vi tror att det finns många sätt att få folk att diskutera på, och att det här kan vara ett av dem, att ordna en festival med musik, teater, tal och mat. Att ha åsikter om och påverka sin egen vardag är inte tråkigt. Tvärtom!, tillägger Tove Hultberg som är festivalgeneral.
Bland de band som kommer till Lund för att spela märks de före detta Landskronaborna Svenska Akademien, trubaduren Lars Demian och hiphoparna i Advance Patrol.
Andra celebriteter är Vänsterpartiets tillförordnade ordförande Ulla Hoffmann, Ung Vänsters ordförande Ali Esbati och Luciano Astudillo, drivande i Invandrare mot EMU och SSU.
även poesi, grafitti och barnteater står på programmet. Här finns med andra ord något för alla åldrar och smaker.

Folkfestivalen är ett samarbete mellan Vänsterpartiet, Ung Vänster, Vänsterns studentförbund och Smålands nation i Lund.
Petra Larsson från Smålands nation är artistansvarig, och tycker att det är roligt att så många ställer upp för att protestera mot EMU.
– Det är fritt inträde till festivalen, och vi har en ganska snäv budget. Därför är det extra roligt att så många ställer upp och kommer och spelar för lägre gage än brukligt.

Vad? Folkfestival mot EMU i Lund
Var? Lunds stadspark, utomhusscenen
När? Lördagen den 30 augusti, 13.00- 24.00

_______________________________

Kontakt med Folkfestivalen Nej till EMU:

Tove Hultberg, festivalgeneral.
Telefon 0709- 35 79 63, eller mail tove.hultberg@vansterpartiet.se

Sida 60 av 73« Första...102030...5859606162...70...Sista »