Ung Vänster i Palestina: Att slå sönder demokratins infrastruktur

En grundläggande förutsättning för demokrati är att kunna mötas och kunna organisera institutioner och myndigheter på ett rationellt satt. I Bethlehem, för att ta ett exempel, är utegångsförbudet hävt i genomsnitt 2,5h per dag under juli månad – men olika tider varje dag och ibland går dagar i streck utan att någon tillåts vistas utomhus. Israel, som cyniskt nog ibland kallas Mellanösterns enda demokrati, förhindrar effektivt varje försok till rationell planering av det palestinska samhället, sager Ameilia Morey-Strömberg internationellt ansvarig i vänsterpartiets partistyrelse.

Den palestinska nationalförsamlingen har bara kunnat träffas några få gånger de senaste två åren och när vi besökte guvernören i Bethlehem fick mötet avslutas efter 15 minuter pga av utegångsförbudet. Under sådana förhållanden är det en omöjlig uppgift för de palestinska myndigheterna att fungera – och därför växer också missnöjet bland den palestinska befolkningen. Den israeliska regimen provocerar medvetet fram interna motsättningar för att splittra det palestinska motståndet, säger Kalle Larsson riksdagsman för vänsterpartiet.

Vi har också besökt platser i Bethlehem som vid upprepade tillfällen attackerats av den israeliska militärens missiler. Förstörelsen är omfattande och den som påstår att den israeliska regimen inte medvetet räknar med civila offer bör öppna ögonen. De israeliska attacker som genomforts – och som nu senast dödade 15 personer – är uppenbara brott mot internationell rätt och följer ett tydlig statsterroristiskt mönster. Därför är motstånd mot regimen inte bara legitimt utan en skyldighet för varje demokrat och var och en som förespråkar mänskliga rättigheter, avslutar Ali Esbati ordförande I Ung Vänster.

Deltagare i delegationen:
Amelia Morey-Strömberg, partistyrelseledamot, delegationsledare, 0704-140 133 (t o m 24/7.)
AnnMarie Ogalde, internationell sekreterare, 0705-13 80 37
Kalle Larsson, riksdagsledamot
Ali Esbati, Ung Vänsters ordförande
Telefon i Israel, Hotell Meridian, Jerusalem: 00972-2-6285212

För mer information, kontakta Matti Kataja, informationssekreterare vänsterpartiet 0709-28 30 10,
matti.kataja@vansterpartiet.se

Ung Vänster i Palestina: Vardag av övergrepp

En ung kvinna berättade att hon ställts inför valet att dra upp blusen eller vända i en checkpoint, en annan att han sett hur en ung man blivit misshandlad och skjuten efter att ha protesterat då israeliska soldater knuffat äldre kvinnor vid en annan. Vi får dagliga vittnesmål om övergrepp och våld, men möter också människor som formulerar motstånd. De kvinnliga aktivister vi träffat som kräver makt och inflytande och kämpar för kvinnors mänskliga rättigheter är en nödvandig del av lösningen, säger Amelia Morey-Strömberg, internationellt ansvarig i vänsterpartiets partistyrelse.

Många av de ungdomar vi träffar har fängelsestraff bakom sig för att ha deltagit i exempelvis fredsdemonstrationer. I den desperate situation de befinner sig uppvisar de beundransvärd kampvilja, och man bör ha i minnet att FN-deklarationer ger rätten till självförsvar för den som ockuperats, säger Ali Esbati ordförande I Ung Vänster. Vi har också fått se en video över förstörelsen av PPP:s partilokaler I Ramallah. Den israeliska regimen slår planmässigt sönder den demokratiska infrastruktur som Sverige och EU bidragit till att bygga upp i det palestinska samhället. Sveriges kritik mot detta borde vara skoningslös, men regeringen har knappt öppnat munnen, säger Esbati vidare.

En relativt vanlig sak som en taxifärd innebär avsevärda problem, vår taxi anlände över huvudtaget inte, eftersom den fastnat vid en check-point. En palestinier kan behöva byta transportmedel tre till fyra gånger för en resa genom Jerusalem om han eller hon över huvudtaget tillåts resa, avslutar Kalle Larsson, riksdagsledamot för vänsterpartiet.

Deltagare i delegationen:
Amelia Morey-Strömberg, partistyrelseledamot, delegationsledare, 0704-140 133 (t o m 24/7.)
AnnMarie Ogalde, internationell sekreterare, 0705-13 80 37
Kalle Larsson, riksdagsledamot
Ali Esbati, Ung Vänsters ordförande
Telefon i Israel, Hotell Meridian, Jerusalem: 00972-2-6285212

För mer information, kontakta Matti Kataja, informationssekreterare vänsterpartiet 0709-28 30 10,
matti.kataja@vansterpartiet.se

Ung Vänster i Palestina: Förödmjukelser och trakasserier

– Palestinierna lever i ett hav av förödmjukelse och daglig förnedring. Den israeliska regimen drar sig inte för att använda apartheidliknande metoder. Vi har här I Palestina med egna ögon fått se och uppleva hur denna förnedring bryter ner människor, säger Amelia Morey-Strömberg internationellt ansvarig i vänsterpartiets partistyrelse under partidelegationens andra dag I Palestina.

– Allt som det palestinska folket gör för att förbättra sina levnadsförhallanden möts med repression. Vi besökte igår ett återuppbyggt varuhus som tidigare raserats av den israeliska regimens stridsvagnar, och idag besöker vi ett hus som byggs upp för fjärde gången. Palestinierna är förhindrade att bygga skolor och sjukhus men de israeliska bosättningarna växer for varje dag. Den israeliska regimen tycks fast besluten att tränga ihop palestinierna på så små ytor som möjligt, säger Ali Esbati ordförande i Ung Vänster.

– Det dagliga utegångsförbudet hindrar palestinierna att ens försöka leva som människor, och återigen handlar det om ett genomtänkt godtycke eftersom tidpunkten varierar från dag till dag. Ett annat talande exempel ar hur israelerna kontrollerar vattentillgången. Det mesta av vattnet finns under Västbanken som ligger högt – men tappas av israelerna nere I Jerusalem och säljs dyrt tillbaka till den palestinska befolkningen, kommenterar Kalle Larsson riksdagsledamot for vänsterpartiet.

Delegationen besökte under onsdagen Rammallah och träffade bland annat ledare för Palestinians Peoples Party och utbildningsministern Dr. Naim Abu Humus. Under torsdagen träffar man ungdomsorganisationer och aktivister inom kvinnorörelsen.

Deltagare i delegationen:
Amelia Morey-Strömberg, partistyrelseledamot, delegationsledare, 0704-140 133 (t o m 24/7.)
AnnMarie Ogalde, internationell sekreterare, 0705-13 80 37
Kalle Larsson, riksdagsledamot
Ali Esbati, Ung Vänsters ordförande
Telefon i Israel, Hotell Meridian, Jerusalem: 00972-2-6285212

För mer information, kontakta Matti Kataja, informationssekreterare vänsterpartiet 0709-28 30 10,
matti.kataja@vansterpartiet.se

Ung Vänster i Palestina: Kalle Larsson: "Israels språk är brutala övergrepp mot civila"

Vänsterpartiets delegation anlände på onsdagen till Tel Aviv. Israeliska myndigheter visste om att gruppen skulle komma och det tog tre timmar för delegationen att passera säkerhetskontrollerna.

– Visst är det rimligt med noggrannhet, säger Ung Vänsters ordförande Ali Esbati. Men den rigorösa kontrollen drabbade framför allt mig. Det särskiljande är naturligtvis min bakgrund.

– Jag fick upprepade frågor om hur länge jag bott i Sverige, om min familj och liknande. Det är denna typ av särbehandling som är vardagsmat för palestinier.

– De systematiska trakasserierna sätter sina spår, säger Amelia Morey-Strömberg, partistyrelseledamot. De hundratals checkpoints tycks syfta till att bryta ner palestinierna genom att omöjliggöra ett rimligt vardagsliv.

– Godtycket vid kontrollerna är uppenbart, fortsätter Amelia. Det rör sig om allt från fri passage till flera timmars väntan utan synbar anledning.

– Reaktionerna vi möter på Israels terrorattack som på tisdagen dödade 15 personer, varav nio barn, är vrede och en vilja till hämnd, säger riksdagsledamoten Kalle Larsson. Desperationen och förtrycket föder motstånd, den Israeliska regimen är uppenbarligen inte intresserade av en politisk lösning.

– Att flera palestinska organisationer – däribland Hamas och Jihad – var beredda att diskutera vapenvila, tycks snarare ha varit ett skäl i sig för Israel att attackera.

– Israels enda språk är militärt våld och brutala övergrepp mot civila. Det måste den Svenska regeringen också inse, menar Kalle Larsson.

Deltagare i delegationen:
Amelia Morey-Strömberg, partistyrelseledamot, delegationsledare, 0704-140 133 (t o m 24/7.)
AnnMarie Ogalde, internationell sekreterare, 0705-13 80 37
Kalle Larsson, riksdagsledamot
Ali Esbati, Ung Vänsters ordförande
Telefon i Israel, Hotell Meridian, Jerusalem: 00972-2-6285212

För mer information, kontakta Matti Kataja, informationssekreterare vänsterpartiet 0709-28 30 10,
matti.kataja@vansterpartiet.se

Ung Vänster i Palestina: Vänsterpartiet och Ung Vänster möter fredsrörelsen i Palestina och Israel

På onsdag anländer en delegation från vänsterpartiet till Israel. I delegationen ingår bland andra riksdagsman Kalle Larsson och Ung Vänsters ordförande Ali Esbati. Gruppen ska under en vecka träffa partier och organisationer för att se vilka möjligheter det finns att ge stöd åt de krafter som vill få parterna tillbaka till förhandlingsbordet.

– Vi hoppas med den här resan kunna ge vårt bidrag till en fredsprocess i Mellanöstern, säger Amelia Morey-Strömberg, internationellt ansvarig i partistyrelsen. Vänsterpartier och folkrörelser i Palestina och Israel behöver allt tänkbart stöd just nu.

– På båda sidor av konflikten finns det en civilbefolkning och partier som vill få förhandlingar till stånd och som kräver respekt för FN:s resolutioner. Vi vill synliggöra dessa krafter.

Delegationen kommer att träffa följande organisationer: PPP, Palestinian Peoples Party, Palestinier för fred, Palestinska regeringsrepresentanter, Kommunistpartiet i Israel, Women for a juste peace, Women in black, Betselem, människorättsorganisation, Mahson Watch, Israeliska kvinnor som ser till att MR respekteras vid checkpoints, Bat Shalom, den israeliska sidan av Jerusalem Link, m fl.

Deltagare i delegationen:
Amelia Morey-Strömberg, partistyrelseledamot, delegationsledare, 0704-140 133 (t o m 24/7.)
AnnMarie Ogalde, internationell sekreterare, 0705-13 80 37
Kalle Larsson, riksdagsledamot
Ali Esbati, Ung Vänsters ordförande
Telefon i Israel, Hotell Meridian, Jerusalem: 00972-2-6285212

För mer information, kontakta Matti Kataja,
informationssekreterare vänsterpartiet 0709-28 30 10,
matti.kataja@vansterpartiet.se

Sverigedemokraterna visar sitt rätta ansikte!

– De har febrilt försökt tvätta bort stämpeln av extremism och våldsmetoder. Men när polisen vänder ryggen till kommer det verkliga ansiktet fram. Jag utsattes idag för misshandel och olaga hot av en av deras ledande företrädare, säger Jonas Lindberg från vänsterpartiet Gotland.

Sverigedemokraterna arrangerar under tre dagar torgmöten vid österport i Visby med anledning av Almedalsveckan. Ett tjugotal inresta partifunktionärer talar och delar ut flygblad under en timme varje förmiddag.

– Vi bemöter dom på plats. Vi delar ut flygblad och berättar för människor att det rör sig om ett rasistiskt och antidemokratiskt parti. Vi uppfyller löftet om nolltolerans mot högerextremism och får stort stöd från allmänheten, säger Kalle Larsson, antirasistiskt ansvarig i vänsterpartiets riksdagsgrupp.

På onsdagen förflöt själva mötet och vänsterpartiets och Ung Vänsters motmöte lugnt, också enligt polisen. Efter mötet förflyttade sig Sverigedemokraterna i samlad trupp från platsen och vänsterpartisterna följde efter för att försäkra sig om att de inte skulle återuppta mötet på annan plats där de inte sökt tillstånd. Efter ca 150 meter och utom synhåll från polisen vände sig plötsligt fyra av Sverigedemokraterna om och en sa ”Här finns det inga poliser” innan de blockerade vägen för allmänheten och vänsterpartisterna. När Jonas Lindberg, som gick först, sa sig vilja passera tryckte Richard Jomshof (redaktör för SD-kuriren och trettondenamn på riksdagslistan) upp honom häftigt mot en vägg och höll fast honom under åtminstonde en minut.

– Jag blev chockad av händelsen eftersom vi inte var det minsta våldsamma eller provocerande utan bara vill passera längs gatan, säger Jonas Lindberg och fortsätter: Därför känns det självklart att göra en anmälan.

– Detta är ytterligare ett exempel på att våra medlemmar som är aktiva antirasister utsätts för våld och hot från rasister och högerextremister. Dessa grupper blir uppenbart provocerade av att vi bemöter dom aktivt och visar folk att det finns ett radikalt vänsteralternativ till etablissemanget. Vårt arbete ger alltså resultat och vi backar inte en millimeter. Vi kommer att fortsätta bekämpa högerextremismen. Inte ett möte utan motstånd, säger Ali Esbati förbundsordförande i Ung Vänster.

För mer information, kontakta Kalle Larsson, antirasistiskt ansvarig i vänsterpartiets riksdagsgrupp:070-343 96 74, Jonas Lindberg, valanställd för Vänsterpartiet Gotland: 070- 400 34 13 eller Ali Esbati, förbundsordförande i Ung Vänster: 073-3706426

Har vi brutit mot lagen nu?

– Idag har vi åter satt in pengar på ett konto som använts av PFLP. Vi vill med aktionen peka på det absurda med den lista på terrororganisationer som EU:s utrikesministrar satt ihop. Det har blivit mer och mer uppenbart att lagstiftningen är framhastad. Det är oerhört snårigt att veta vad som egentligen gäller. Bara detta borde leda till oro för rättssäkerheten, men från liberalt håll hörs det symptomatiskt nog inte särskilt mycket.

Det säger Ung Vänsters ordförande Ali Esbati. Ung Vänster satte idag in pengar på ett konto som organisationen Emmaus Björkå tidigare använt för att överföra medel till biståndsprojekt i palestinska flyktingläger i Libanon. Kontot handhas av PFLP, som EU i juni satte upp på en lista över terrororganisationer.

– Det visar på hur märklig den här processen har varit. Plötsligt blir det straffbart att ge pengar till det här kontot. Eller rättare sagt, det är oklart om det blir det. Det finns nu en ganska oproblematisk lag som gör det straffbart att finansiera terrorism. Men så finns det en godtycklig lista med namn på personer och organisationer som utrikesministrarna i EU kommer överens om.

– Godtycket framstår tydligt när man konstaterar att PFLP och den colombianska Farc-gerillan inte fanns med från början med sedan lades till, medan fyra ETA-medlemmar som fanns med först plötsligt togs bort. Inget av detta har skett efter en rättslig behandling där parterna hörts och fått möjligheten att försvara sig. Det är en Kafka-liknande situation som varje demokrat måste reagera mot, säger Ali Esbati.

Esbati menar också att EU:s terrorlista i praktiken är ett ställningstagande för flera regimer som terroriserar sin befolkning och inte minst för Israels ockupation av Palestina.

– Våld som riktar sig mot oskyldiga civila i eftersträvandet av politiska mål är moralistiskt förkastliga oavsett om det är en befrielseorganisation eller en stat som står för våldet. EU:s terrorlista handlar inte om att bekämpa terrorism utan ett politiskt angrepp mot det palestinska motståndet.

– I EU:s ”gemensamma ståndpunkt” om vad som ska räknas som en terroristhandling kan man bland annat läsa, att det är en handling som ska ”injaga allvarlig fruktan hos en befolkning” eller ”omfattande förstörelse av en regeringsanläggning eller offentlig anläggning, transportsystem, infrastruktur” osv. Detta är exakt vad den israeliska staten har ägnat sig åt i flera decennier och alldeles särskilt under den senaste tidens återockupationer. ändå definieras inte Israel som terrorstat, säger Ali Esbati.

På Ung Vänsters hemsida kan man se kvittot på insättningen till PFLP.

– Genom att använda sig av uppgifterna där kan man själv gå till sin bank och sätta in pengar. Stödet är symboliskt och principiellt. Ung Vänster har inte haft något politiskt samarbete med PFLP och kommer inte heller att inleda något sådant. För oss har det handlat om att protestera mot godtycket. Många har stött initiativet. Nu kan man också ta ett eget ansvar i försvaret av grundläggande demokratiska rättsprinciper, avslutar Ali Esbati.

För mer information, kontakta Ali Esbati:
073-370 64 26, ali@ungvanster.se

Pengar insatta till PFLP

”Nu har vi som utlovat gjort en första preliminär inbetalning till PFLP. Vi vill sätta fokus på det absurda i EU:s så kallade terrorlista. Vi vill också pröva den svansviftande svenska lagstiftning som ska kriminalisera kontakter med de godtyckligt utpekade organisationerna Vi kommer att göra en ny inbetalning den 2 juli”.

Det säger Ung Vänsters ordförande Ali Esbati. Ung Vänster gjorde i förra veckan ett utspel där organisationen sade sig vilja testa de beslut som fattats om straff för kontakter med organisationer som EU betraktar som terroristorganisationer. Till den listan lades nyligen bland andra den palestinska organisationen PFLP, som ingår i PLO, och Farc-gerillan i Colombia.

– Rättsläget är oklart. Det vi vill testa är om den svenska rättsstaten verkligen är beredd att sätta någon i fängelse eller frysa tillgångarna för personer och organisationer för att de gjort något som till för en vecka sedan betraktades som oproblematiskt. Vi har satt in pengarna på det konto som Emmaus Björkå i Göteborg har använt när de haft ett civilt biståndssamarbete med PFLP. Det är ju uppenbart orimligt om den verksamheten nu plötsligt skulle betraktas som kriminell.

– Det råder stor förvirring kring vad som egentligen gäller. Men den lag som ska reglera straff för ekonomiska kontakter träder såvitt vi kan förstå i kraft den 1 juli. För att vara säkra på att bryta mot den lagen kommer vi därför att göra en ny utbetalning den 2 juli, säger Ali Esbati.

Ung Vänster uppmanade i sitt pressmeddelande förra veckan även andra att sätta in pengar på förbundets solidaritetskonto 2112-1. Den uppmaningen kvarstår. Ali Esbati menar att detta stöd handlar om ett medborgerligt ställningstagande när den svenska staten sviker de demokratiska ideal som man annars talar sig varm för:

– Det här är ett viktig principiellt ställningstagande mot inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter och mot juridiskt godtycke och upptrappad repression under täckmanteln ”kamp mot terrorism”.

– Det här handlar inte om något oreserverat stöd till PFLP. Vår samarbetspartner i Palestina är det palestinska folkpartiet PPP och dess ungdomsförbund. Det vi vänder oss emot är det principiellt orimliga i att genom dekret bannlysa kontakter med organisationer av vitt skilda karaktär. PFLP är en befrielseorganisation som nu jämförs med exempelvis religiösa sekter.

Esbati menar också att terrorlagarna direkt försvårar fredsprocessen i flera av de oroshärdar där vissa av de utpekade organisationerna verkar.

– De som idag jublar är terrorstaten Israel, men också regeringarna i Colombia och Turkiet som trakasserar och våldför sig på stora delar av den egna befolkningen. Man raserar de fredsprocesser där till exempel PFLP och Farc har ingått – påhejade av den svenska regeringen – och ger grönt kort till regeringar som systematiskt kränkt mänskliga rättigheter i sin egen ”kamp mot terrorismen”. Det är en stor skam för svensk utrikespolitik, avslutar Ali Esbati.

För mer information, kontakta Ali Esbati:
073-370 64 26, ali@ungvanster.se

Bryt mot lagen – stöd PFLP!

I måndags beslutade EU:s utrikesministrar att utvidga EU:s så kallade terrorlista. Bland annat hamnar den palestinska organisationen PFLP och den colombianska gerillan Farc på denna lista.

Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster, kallar utvidgningen oacceptabel. Ung Vänster kommer nu att aktivt bryta mot förbudet att stödja dessa organisationer med pengar genom att sätta in pengar till PFLP. Man uppmanar även andra, såväl privatpersoner som organisationer, att ansluta sig.

– Vi vill visa det absurda i tillämpningen av dessa beslut. Listan är fullständigt godtycklig och den svenska regeringens agerande när den gått igenom är ryggradslöst på gränsen till självförintelse. Vi vill se hur den svenska rättsstaten tänker agera mot svenska organisationer och personer som sätter in pengar till någon av dessa organisationer. är man verkligen beredd att sätta folk i fängelse för att de gjort något som till för en vecka sedan betraktades som fullt rimligt?

Ali Esbati understryker att organisationen inte stödjer allt PFLP eller Farc gör, utan att agerandet i första hand är principiellt.

– Man hamnar i en helt orimlig situation om EU:s utrikesministrar ska sitta och döma enskilda organisationer som verkar i oerhört varierande politiska miljöer. De organisationer som hamnar på listan är väldigt olika till sina natur. Vissa är religiösa sekter medan andra är rörelser som för en legitim befrielsekamp mot förtryck och ockupation.

– PFLP är den näst största organisationen inom PLO. PFLP är inte mer terrororganisation än vad norska och danska motståndsmän var under andra världskriget. Att stämpla PFLP som terrororganisation samtidigt som man talar om vikten av en fredsprocess i Palestina är hyckleri och sabotage. Samma sak gäller Farc som för inte särskilt länge sedan bjöds in till Sverige av den svenska regeringen för fredssamtal med den colombianska regeringen.

Esbati menar att den svenska regeringens agerande fördjupar och försvårar flera konflikter runt om i världen.

– Hur tror man att terroriststämplingen av dessa organisationer kommer att hjälpa fredsprocessen? Och varför väljer den svenska regeringen att acceptera förtrryckarnas verklighetsbeskrivning – i det här fallet ockupationsmakten Israels och den colombianska oligarkins.

över midsommar uppmanas privatpersoner och organisationer att sätta in pengar på Ung Vänsters solidaritetskonto PG 2112-1 under rubriken ”nej till terrorlagar”. Pengar kommer att sättas in onsdagen den 26 juni.

– Detta är en fråga där medborgarna måste agera mot regeringens kryperi. Sveriges röst i internationella fora har tystnat helt. Vanligt folk måste höja sina röster istället. Man kan inte låta beslut fattade i slutna EU-korridorer omöjliggöra praktiskt solidaritetsarbete.

För mer information, kontakta Ali Esbati:
073-370 64 26, ali@ungvanster.se

Utspel från RFSL Ungdom baserat på missförstånd

"Hela utspelet baserar sig på ett missförstånd. Det märkliga är att RFSL Ungdom vet detta och ändå väljer att göra ett utspel".

Så kommenterar Tora Breitholtz från Ung Vänster ett pressmeddelande från RFSL Ungdom där det påstås att Ung Vänster skulle ha utsatt tre tjejer för diskriminering och kränkning i samband med ett pass i feministiskt självförsvar på Hultsfredsfestivalen.

Tora Breitholtz som var huvudinstruktör under festivalen kallar utspelet för "smått obegripligt" och berättar vad som hände:

– När man anordnar feministiskt självförsvar är det vanligt att nyfikna killar vill vara med. Men många tjejer tycker att det är stressande att utsätta sig för intensivt tittande från killars sida när de tränar. Alltså är det bara tjejer som får delta. När vi skulle dra igång självförsvarspasset var det tre personer som vi instruktörer, i det mörka tältet, med strålkastarljuset vänt mot oss, trodde var killar. Jag upprepade en allmän uppmaning om att killar skulle lämna tältet. Sedan körde vi ändå igång passet. När en instruktör sedan pratade direkt med de tre som omnäms i pressmeddelandet så talade de om att de var tjejer. Naturligtvis bad vi de tre tjejerna om ursäkt och bad dem stanna kvar.

Ung Vänsters instruktörer pratade med de berörda tjejerna på plats och redde ut situationen. Tora Breitholtz poängterar att de tre tjejernas reaktion inte är konstig, utan utspelet därefter.

– Att de tjejer som drabbades av misstaget kände sig kränkta och ledsna är både förståeligt och beklagligt. Att RFSL Ungdom försöker få det till att detta skulle ha skett medvetet eller ha något med Ung Vänsters syn på homosexualitet att göra gränsar däremot till det absurda.


För information, kontakta Tora Breitholtz 070-739 97 07.

Sida 68 av 73« Första...102030...6667686970...Sista »