Utspel från RFSL Ungdom baserat på missförstånd

"Hela utspelet baserar sig på ett missförstånd. Det märkliga är att RFSL Ungdom vet detta och ändå väljer att göra ett utspel".

Så kommenterar Tora Breitholtz från Ung Vänster ett pressmeddelande från RFSL Ungdom där det påstås att Ung Vänster skulle ha utsatt tre tjejer för diskriminering och kränkning i samband med ett pass i feministiskt självförsvar på Hultsfredsfestivalen.

Tora Breitholtz som var huvudinstruktör under festivalen kallar utspelet för "smått obegripligt" och berättar vad som hände:

– När man anordnar feministiskt självförsvar är det vanligt att nyfikna killar vill vara med. Men många tjejer tycker att det är stressande att utsätta sig för intensivt tittande från killars sida när de tränar. Alltså är det bara tjejer som får delta. När vi skulle dra igång självförsvarspasset var det tre personer som vi instruktörer, i det mörka tältet, med strålkastarljuset vänt mot oss, trodde var killar. Jag upprepade en allmän uppmaning om att killar skulle lämna tältet. Sedan körde vi ändå igång passet. När en instruktör sedan pratade direkt med de tre som omnäms i pressmeddelandet så talade de om att de var tjejer. Naturligtvis bad vi de tre tjejerna om ursäkt och bad dem stanna kvar.

Ung Vänsters instruktörer pratade med de berörda tjejerna på plats och redde ut situationen. Tora Breitholtz poängterar att de tre tjejernas reaktion inte är konstig, utan utspelet därefter.

– Att de tjejer som drabbades av misstaget kände sig kränkta och ledsna är både förståeligt och beklagligt. Att RFSL Ungdom försöker få det till att detta skulle ha skett medvetet eller ha något med Ung Vänsters syn på homosexualitet att göra gränsar däremot till det absurda.


För information, kontakta Tora Breitholtz 070-739 97 07.

Ung Vänster deltar massivt på Hultsfredsfestivalen

även på årets Hultsfredsfestival kommer Gudrun Schyman på besök i Ung Vänsters tält, det ordnas feministiskt självförsvar och de som vill kommer att kunna avsluta festivalen med att sjunga internationalen vid Ung Vänsters tält.

– Vi har varit på Hultsfredsfestvalen i många år nu och utvecklat vårt deltagande för varje år, säger Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster.

Han kommer själv att vara på plats i Hultsfred liksom ett trettiotal andra aktivister från Ung Vänster. För vana festivalbesökare är Ung Vänsters tält ett självklart inslag på Hultsfred. Där kan man få politisk information, köpa tidningen Röd Press och framförallt diskutera intensivt under hela festivalen.

En av höjdpunkterna kommer enligt Ali Esbati att vara Gudrun Schymans traditionsenliga besök som äger rum klockan 21 på fredagen.

Instruktörer från Ung Vänster kommer också att i samarbete med festivalarrangörerna hålla i feministiskt självförsvar i Demotälet, klockan 12 på fredagen och lördagen.

– Vi kommer att lära ut grunderna i feministiskt självförsvar, prata om varför det behövs och ge tjejer möjligheten att prova på det, säger Tora Breitholtz som är huvudinstruktör.

Enligt Ali Esbati är intresset för att diskutera politiska frågor mycket stort.

– Det brukar vara full rulle precis hela tiden. Vi får besök av folk som vill veta mer, sådana som vill ifrågasätta och argumentera emot och sådana som vill säga att vi gör ett bra jobb. I år när det är valår tror jag att det kommer att bli ännu intensivare, säger Ali Esbati.

– Fast roligast är nog ändå avslutningen: Natten mellan lördag och söndag kommer det att bli allsång – internationalen med hundratals deltagare. Det kommer man ihåg ända till nästa år, avslutar han.


För mer information, kontakta Ali Esbati,
förbundsordförande Ung Vänster 073-370 64 26

För information om feministiskt självförsvar, kontakta Tora Breitholtz
070-739 97 07.

På uppmarsch mot fascism?

"Köpenhamnspolisens beslut att förbjuda demonstrationer inne i Köpenhamn under den period då Danmark är ordförandeland i EU passar in ett mönster av fascistisering av europeisk politik". Det säger Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster.

Köpenhamnspolisen motiverar sitt beslut med att gatorna i Köpenhamns centrum är trånga och att trafiken hindras. Detta avfärdas som oacceptabelt och olagligt av många danska organisationer och jurister. Också Esbati är kritisk.

– Att med hänvisning till formaliteter och med uppenbart orimliga tolkningar av lagar inskränka fundamentala fri- och rättigheter är ett vanligt grepp i totalitära samhällen. Att det nu händer i Danmark är oerhört oroväckande.

– Men det här är ingen isolerad företeelse. I hela Europa pågår en skrämmande fascistisering. Repression tätnar, främlingsfientliga partier är på frammarsch och den politiska dagordningen sätts av obehaliga krafter, fortsätter Esbati.

– Det som blir avgörande att observera är hur den etablerade europeiska högern agerar inför den här utvecklingen. är de demokratiska fri- och rättigheterna värda att försvara eller är de bara besvärligheter som kan ställas åt sidan när de verkligen ska utövas?

Esbati menar också att den upptrappade brutaliteten vid polisinsatser i samband med demonstrationer mot EU:s politik är en reaktion på de allt större klyftorna i Europa.

– Det säger så mycket om det EU-system som Europas politiska etablissemang försöker sälja till medborgarna som ett freds- och utvecklingsprojekt. Systemet är så ohållbart att man tvingas förbjuda demonstrationer mot det. Att fortsätta kampen mot EU är alltså en fortsatt kamp för demokratin. Och att faktiskt demonstrera är det bästa sättet att möta hoten mot demonstrationsfriheten, avslutar Ali Esbati.

För mer information, kontakta Ali Esbati, förbundsordförande Ung Vänster 073-370 64 26, ali@ungvanster.se

Vart tog rättsstaten vägen?

Vart tog rättsstaten vägen?
Efter 11 september inledde USA sitt permanenta krig mot det de kallar för terrorism och terrorister. Sedan dess har världen blivit en allt osäkrare plats att leva i. Så här långt har det amerikanska korståget lett till en flyktingkatastrof i Afghanistan och den amerikanska regeringen överväger också att börja ett angreppskrig mot Irak. Ett led i samma kampanj mot skurkstaterna, en svepande benämning på de länder som inte undantagslöst underkastar sig amerikanska krav.

USA har också understött militärkuppen i Venezuela och börjat ge militär, ekonomisk och strategisk hjälp till den colombianska regeringen så att de ska stå bättre rustade mot FARC-gerillan, som fram tills för några månader sedan var en respekterad förhandlingspart i den colombianska fredsprocessen, men som idag genom den amerikanska retoriken ska betraktas och behandlas som terrorister.

Det är ett globalt säkerhetspolitiskt problem att USA idag skaffat sig en militär manöverfrihet, som man med EU:s goda minne gång efter annan låter går ut över folkrätten. De internationella lagarna ersätts av en amerikansk laglöshet.

Hade regeringen haft en utrikespolitik med lite ryggrad, kunde Sverige idag spelat en stor internationell roll med att påpeka riskerna och rättsvidrigheten i den pågående utvecklingen. Men istället för redbarhet, är det ren feghet som styr den svenska utrikespolitiken idag.

Nu står riksdagen i begrepp att godkänna EU:s arresteringsorder – EU:s terrorlag. Den 22 maj fattar riksdagen – om inte protester från olika håll fått socialdemokraterna, kd eller c att överge sina brottsliga ståndpunkter – ett beslut som inte bara undergräver rättssäkerheten för individer, utan även riskerar att göra kampen mot terrorismen ofokuserad. Terrorlagarna innehåller svepande definitioner av terrorister, som inbegriper frihetsrörelser som verkar i stater kända för omfattande övergrepp mot mänskliga rättigheter. Genom arresteringsordern kan till exempel Turkiet begära att Sverige utlämnar kurder som sökt skydd undan det politiska förtrycket.

Samma sak gäller Colombia. Sverige har upprepade gånger anmärkt på brott mot mänskliga rättigheter som begås av armén och paramilitära grupper. Svenska regeringen stod senast förra året värd för ett möte mellan FARC och Colombianska regeringen, Sverige har varit ett av de länder som medlat i fredsförhandlingarna. Med de nya definitionerna av terroristorganisationer, kommer FARC inte längre kunna betraktas som en part i fredsförhandlingar. Den enda lösning på konflikten i Colombia som då återstår, är en militär lösning. Det är civilbefolkningen som får betala det höga priset i USA:s krig mot terrorismen.

Beslutet innebär att Sverige kriminaliserar brott som redan idag är straffbara. Man måste ställa sig frågan: varför? För oss är det uppenbart att det är del av en utveckling mot ökad repression. Makthavarna slår rallarsvingar mot all folklig organisering som inte är en del av etablissemanget.

Och Sverige bara tiger. Sverige tiger och accepterar lagar som undergräver internationell säkerhet och rättvisa. Och det vet alla riksdagspartier. ändå är demokratiska grupper utanför det politiska etablissemanget de enda som protesterar.

Varför är ni andra så jävla flata?

Ung Vänsters förbundsstyrelse, Grytgöl 020520

Var var vattenkanonerna?

Den av villaägarnas riksförbund arrangerade demonstrationen i Stockholm häromsistens urartade som bekant i kravaller.

Beväpnade ligister i övre medelåldern slogs vilt med kryckor och hotade att mörda folkvalda politiker.

Det handlar om ren terrorism, som nu måste bestraffas hårt. En sanningskommission måste tillsättas för att utreda kopplingarna mellan Villaägarnas riksförbund och andra terrororganisationer. Polisens videofilmer måste granskas för att särskilja upploppets anstiftare och utdöma orimligt höga straff.

Polisen måste även ges resurser för att kartlägga grupper av rena terrorister bland landets villaägare; det är över huvudtaget misstänkt att äga en villa.

återigen aktualiseras frågan om att köpa in fler vattenkanoner till Stockholmspolisen. Ett par rejäla högtrycksstrålar in i villaägarnas kravaller hade gjort susen.

Det är nu även dags att diskutera att föra upp Villaägarnas riksförbund på EU:s terrorlista.

Ung Vänsters förbundsstyrelse, Grytgöl 020520

Regeringen sviker fredsaktivister

I fem veckor har den israeliska armén belägrat Födelsekyrkan i Betlehem. Till kyrkan hade ett hundratal palestinier, många av dem civila, flytt undan de israeliska ockupationsstyrkorna. Under belägringen har palestinierna levt under extremt svåra förhållanden. För drygt en vecka sedan tog sig en grupp fredsaktivister, däribland flera svenskar, in i Födelsekyrkan med förnödenheter för att underlätta palestiniernas situation. I går, fredag, valde den israeliska armén att storma kyrkan och tio fredsaktivister greps och fördes till israeliskt fängelse. Bland de gripna finns två svenskar, Erik Algers och Stefan Coster, som representerar IMS (International Solidarity Movement). Coster är även medlem i Ung Vänster.

– Det är surrealistiskt att fredsaktivisterna nu är fängslade. Deras enda brott är att de gett mat till svältande människor som flytt undan en ockupationsstyrka, säger Hans Linde vice förbundsordförande för Ung Vänster. Fredsaktivisterna borde inte gripas, utan hyllas som hjältar! De gjorde det som den svenska regeringen borde ha gjort för länge sedan, konkret stötta ett ockuperat folk.

Svenska ambassaden i Israel är nu inkopplad. Men hitintills har den svenska regeringen valt att inte agera för att få svenskarna frisläppta.

– Vad som är om möjligt ännu mer surrealistiskt är att den svenska regeringen inte agerar. Egentligen är det redan för sent regeringen att göra något, man har svikit det palestinska folket, säger Hans Linde. Den svenska regeringens undfallenhet i fallet med de svenska fredsaktivisterna kan bara tolkas som att man accepterar de grova övergrepp som begås.

För mer information, kontakta Hans Linde, vice förbundsordförande Ung Vänster
0736-22 09 62, hanslinde@ungvanster.se

Leijonborgs desperation ett problem

"Mycket oroande, och ett begynnande svek mot andra demokratiska krafter". Så kommenterar Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster, Lars Leijonborgs deltagande i TV-programmet Agenda på söndagkvällen.

Igår deltog Folkpartiets ledare Lars Leijonborg i en TV-debatt mot Sten Andersson, riksdagsmannen som hoppat av från moderaterna och blivit medlem i det rasistiska partiet Sverigedemokraterna. Esbati menar att Leijonborg inte borde ha deltagit i TV-programmet.

– Det är heltfel att bjuda Sverigedemokraterna på en legitimitet som de inte har och som de under inga omständigheter ska ha. Det handlar inte om att förneka deras existens eller att vägra ta debatten. Det handlar på vilket sätt man gör det. Man måste undvika att ge dem nya arenor för att sprida sin propaganda, säger Esbati.

– Det här handlar naturligtvis om Folkpartiets panik inför valet. Partiet syns och hörs väldigt lite och är nära att åka ur riksdagen. Att denna panik över usla opinionssiffror ska omvandlas till grepp som hjälper rasistiska partier på traven är förstås tragiskt. Men än är det inte försent. Nu borde Folkpartiet rannsaka sig självt och undvika den här typen av snedsteg i framtiden, fortsätter Esbati.

Tidningen Expo, som studerar och skriver om högerextrema rörelser, har tidigare uppmanat de politiska ungdomsförbunden att undvika att delta i paneldebatter med rasistiska partier. Ung Vänster ser överenskommelsen som viktig och menar att även Folkpartiet borde kunna agera på ett sätt som inte ökar rasistiska partiers legitimitet.

Enligt Ali Esbati handlar en effektiv kamp mot högerextremismen om att vara tydlig med de politiska skillnaderna och om att vara närvarande istället för att tala till folk ovanifrån.

– Det handlar inte, som vissa vill få det till, att man inte vill bemöta deras argument. Tvärtom. De har inga hållbara argument och om deras påståenden konfronteras så har de sällan något att sätta emot. Alltså: överlåt åt partier, organisationer och individer som förmår finnas på plats i människors vardag att ta diskussionen på plats. Men ge inte rasisterna legitimitet genom att synas med dem i TV-rutor och paneler, avslutar Esbati.

För mer information, kontakta Ali Esbati:
073-370 64 26, ali@ungvanster.se

HD:s dom en seger för rättssäkerheten

– Det är glädjande att någon äntligen tar konskvenserna av det som alla vet: att de extremt hårda domarna var politiskt motiverade. äntligen börjar man nysta i det som utvecklat sig till en enorm rättsskandal.

Så kommenterar Ung Vänsters ordförande Ali Esbati Högsta domstolens dom i målet mot den 20-årige norrköpingsbo som dömts för våldsamt upplopp och anstiftan till upplopp i samband med Polisens ingripande mot Hvidtfeldtska gymnasiet.

– Polisen har genom sina provokationer stor del i att tumult uppstod vid Hvitfeldtska, det har vi i Ung Vänster och många med oss hävdat länge och nu får vi stöd av Högsta domstolen, fortsätter Ali.

Högsta domstolen sänker straffet för den dömde med hänvisning till att kravallerna han deltagit i inte varit riktade mot EU-toppmötet utan specifikt mot polisens avspärrning av Hvitfeldtska gymnasiet. Därmed menar HD att de är jämförbara med tidigare domar vid till exempel fotbollsarrangemang.

– Att av politiska skäl låsa in någon i över ett år för ett brott som normalt ger några månader är oacceptabelt i en rättsstat. Det sänkta straffet är en seger för alla som kämpat mot politiskt motiverade domar och även en seger för den svenska rättssäkerheten, säger Ali Esbati.

– Det sänkta straffet är en viktig markering om att allt som hände i Göteborg under dessa dagar inte var försök att störa EU-toppmötet som pågick. över 20.000 människor demonstrerade helt fredligt och hade ingen del i eller koppling till upploppet. Flera hundra människor frihetsberövades vid Hvidtfeldska för att Polisen trodde att de kanske skulle hitta på något något, inte för något de faktiskt gjort.

– Det är oerhört obehaglig och ovärdig ett civilserat samhälle. Det minsta man kan begära är att även övriga domar och återstående fall genomgår en närmare behandling, avslutar Ali Esbati.

Ali Esbati,
ordförande Ung Vänster
ali@ungvanster.se

Aldrig en svensk Le Pen ­ nolltolerans mot högerextremism

Högerxtremisten Le Pens framgångar i det franska presidentvalet är en väntad tragedi. Den fascistiska våg som nu sveper över Europa måste mötas av folkligt motstånd. Vänstern bär ett avgörande ansvar för att fortsätta mobilisera det motståndet.

Det säger Ung Vänsters ordförande Ali Esbati i en första kommentar till resultatet i den första omgången av presidentvalet i Frankrike. Ledaren för Front National, Jean-Mari Le Pen gick alltså vidare till en andra avgörande omgång mot högerns Jaques Chirac.

Esbati menar att Front Nationals frammarsch i den franska opinionen följer ett tydligt mönster av hårdnande politiska motsättningar och ett berättigat missnöje med den politiska och ekonomiska eliten, som lätt låter sig utnyttjas av högerpopulister och högerextremister.

– Mönstret är detsamma över hela Europa. När skillnaderna mellan olika politiska partier minskar och det mesta av politiken i praktiken blir beställningsverk åt kapitalintressen uppstår en öppning för sådana här partier. En öppning som de i Frankrike utnyttjat mycket skickligt.

– Ett stort ansvar vilar på vänstern. Det är när vänstern misslyckas med att kanalisera människors berättigade ilska som de högerextrema kan vinna gehör för sin politik, som är människofientlig i allmänhet och arbetarfientlig i synnerhet. I Frankrike har detta varit mycket tydligt. Vi får inte göra om samma sak i Sverige, säger Esbati.

I lördags presenterade vänsterpartiet en rapport med namnet "Vänstern i första ledet ­ Nolltolerans mot högerextremism, rasism och homofobi". I den sägs bland annat att vänsterpartiet och Ung Vänster med gemensamma krafter alltid ska konfrontera de svenska högerextremisterna när de bedriver propagandaarbete. Senast ett dygn efter det att dessa partier haft torgmöten eller delat flygblad ska vänstern vara på plats och dela ut eget material. Esbati menar att detta arbete kommer att vara avgörande.

– I Frankrike gick människor ut i stora spontana protester efter det att resultatet i första valomgången presenterats. Ett av de vanligaste utropen var "Dans la rue! Dans la rue!". Man uppmanade de passiva åskådarna att komma ut på gatorna. Det är viktigt. Det är inte genom deklarationer utan gemon aktivitet och folklig mobilisering som vi kan mota tillbaka fascisterna. Där måste och kommer vi att gå i första ledet, avslutar Ali Esbati.

Ali Esbati,
ordförande Ung Vänster
ali@ungvanster.se

Att inte ta ställning är att stödja ett folkmord

"Det finns ingen fredsprocess att återgå till. Att i det här läget tala om förhandlingar är fullständigt verklighetsfrämmande. Vad som krävs av alla fredsvänner är ett entydigt fördömande av staten Israels politik och stöd till palestiniernas rätt att kämpa med alla tillgängliga medel"

Så kommenterar Ali Esbati, ordförande i Ung Vänster, den senaste tidens utvidgning och upptrappning av den israeliska ockupationen.

– Israel har ockuperat fem av åtta palestiniska städer på Västbanken. Israel har satt den folkvalde palestinske presidenten i husarrest utan el och vatten. Israel har kallblodigt mördat palestinska poliser. Israeliska trupper har fört bort hundratals palestinska män vilkas öde nu är okänt. I ett sådant läge blir talet om att "båda sidor måste besinna sig" fullständigt absurt. Det måste bli ett slut på den inställningen i den allmänna debatten. Antingen tar man ställning för palestiniernas rätt till ett värdigt liv, eller så tar man ställning för Israels rasistiska kolonialpolitik och ett lågintensivt folkmord, säger Ali Esbati.

När biskopen Martin Lind i Linköping under sin Påskmässa påtalade att Israels politik är rasistisk så möttes han av kritik, bland annat från statsministern. Detta är, enligt Ali Esbati, ett tecken på en oroväckande omsvängning i den svenska politiken.

– Att staten Israels politik i är grunden rasistisk är ju en fullständig självklarhet. Den koloniala politik som Israel för bygger på uppfattningen att palestinerna inte betraktas som fullvärdiga människor, endast för att de är palestinier. Vad är detta om inte rasism? undrar Esbati.

Han hänvisar också till Ariel Sharons TV-tal där Sharon slog fast att Israel är i krig och att Arafat är en fiende.

– I sitt tal pratar Sharon om palestinier som terrorister och "vildar". Det är ett klassiskt rasistiskt språkbruk vars syfte är att avhumanisera de människor som ska koloniseras, mördas och förtryckas.

Esbati menar att en isolering av Israel och ett starkt stöd till palestinerna är det enda som på sikt kan leda till fred.

– Det kan inte bli fred så länge ockupationen fortgår. Palestinierna för en moralisk allmänmänsklig och politiskt legitim befrielsekamp. När Israel så fullständigt likviderat fredsprocessen är det viktigare än någonsin att stödja den kampen.

– Nu gäller det att agera på alla plan. Israel måste isoleras. Vi uppmanar till en handelsbojkott mot israeliska varor. En sådan bojkott bör också FN ta initiativ till, på samma sätt som sanktioner infördes mot rasiststaten Sydafrika. Den svenska regeringen kan agera på det diplomatiska planet genom att bryta förbindelserna med Israel. Men den nya svenska utrikespolitiken bygger tyvärr på ett svansviftande för amerikanska intressen istället för att baseras på folkrätt och fredssträvanden.

Ali Esbati betonar att omvärldens stöd till palestinierna är centralt för att de ska kunna stå emot Israels ockupation.

– Det gäller att stödja palestiners rätt att med alla medel bekämpa den israeliska ockupationen. Den palestinska myndighetens uppmaning till det palestinska folket att göra motstånd mot ockupationen är en självklarhet. Att inte tillerkänna palestinerna den rätten innebär att ge sitt stöd till ockupation och folkmord, avslutar Ali Esbati.

För mer information, kontakta Ali Esbati:
073-370 64 26, ali@ungvanster.se

Sida 69 av 73« Första...102030...6768697071...Sista »