Friskolekommitténs förslag löser inte problemen

Idag presenterades Friskolekommitténs förslag. I uppgörelsen mellan regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet står det klart att också privata skolor ska följa offentlighetsprincipen, deras anställda få meddelarskydd och att en vandelsprövning införas för dem som vill starta en ny skola. Uppgörelsen innehåller inga förslag om vinstbegränsning eller kommunalt veto mot nyetableringar av privata skolor.

Så här kommenterar Ung Vänsters förbundsordförande Stefan Lindborg dagens besked:

– Kommitténs förslag löser inte det grundläggande problemet. Även i fortsättningen kommer det vara möjligt för riskkapitalister och aktieägare att plocka ut skattepengar som istället borde gå till vår skolgång. Ung Vänster kommer givetvis att fortsätta kampen mot vinstslöseriet i skolan, säger Ung Vänsters förbundsordförande Stefan Lindborg.

För mer information:
Tove Liljeholm, pressekreterare
08-654 31 00
072-587 86 85

Stefan Lindborg vald till ordförande för Ung Vänster

Ung Vänsters kongress omvalde idag Stefan Lindborg till förbundsordförande. Stefan som har lett förbundet sedan kongressen 2011 föreslogs till omval av en enig valberedning.

Stefan Lindborg är 28 år gammal, kommer från Borås men bor sedan några år tillbaka i Fisksätra, Stockholm. Han valdes till förbundsordförande 2011 på kongressen i Sandviken och har tidigare varit distriktsordförande för Ung Vänster Älvsborg. Stefan har suttit i Ung Vänsters förbundsstyrelse sedan 2008 och även varit förbundssekreterare.

Efter stående ovationer från kongressdeltagarna tackade Stefan för förtroendet:

– Det är en stor ära att bli omvald till ordförande för Sveriges enda socialistiska och feministiska ungdomsförbund. Jag är väldigt tacksam för förtroendet, säger Stefan Lindborg.

– Tillsammans ska vi nu ta kampen för trygga jobb istället för ring- och springjobb. Vi ska ha hyreslägenheter som vi har råd att betala istället för bostadsbrist och en otrygg andrahandsmarknad. Vi är vansinnigt trötta på en regering som springer överklassens ärenden, avslutar Stefan Lindborg.

Stefan Lindborg invigde Ung Vänsters 46:e kongress

Stefan Lindborg, invigningstal

Inför över 280 deltagare invigde Stefan Lindborg Ung Vänsters 46:e kongress som går av stapeln i Linköping under kristi himmelfärdshelgen, 9-12 maj.

– På fyrtiotalet lyfte vi för första gången ungdomens fyra rättigheter: rätten till arbete, rätten till utbildning, rätten till en bostad och rätten till en meningsfull fritid. Utan vår kamp hade Sverige sett annorlunda ut, säger Stefan Lindborg, ordförande Ung Vänster.

– Idag tar vi kampen mot ungas otrygghet och kräver fasta jobb med löner som går att leva på, ett modernt miljonprogram mot bostadsbristen och en likvärdig skola utan gräddfiler åt överklassens barn, avslutar Stefan Lindborg.

____________________________

Invigningstal, Ung Vänsters 46:e kongress
Stefan Lindborg, förbundsordförande
Folkungaskolan i Linköping, 130509

Å förbundsstyrelsens vägnar vill jag hälsa er välkomna till Ung Vänsters 46:e kongress. Ni ombud som utgör kongressens beslutsfattare, kommittéer, övriga förtroendevalda, gäster, suppleanter och funktionärer. Ni är alla varmt välkomna hit till Linköping. Särskilt hjärtliga välkomsthälsningar vill jag rikta till våra internationella gäster. Det betyder oerhört mycket för oss att ni är här.

Kamrater, vår 46:e kongress samlas under parollen ”På plats för förändring – en annan värld är möjlig”. Hit till Linköping har vi kommit från Kiruna i norr och Malmö i söder, med resväskan full av erfarenheter av hur det är att leva i det svenska klassamhället och könsmaktsordningen. Vi kommer från skolor präglade av de senaste decenniernas nedskärningspolitik. Från arbetsplatser som blir allt tystare, från nedslitna bostadsområden och från byar och samhällen som etablissemanget för längesedan har glömt bort. Med oss har vi berättelser om ett samhälle som utvecklas i fel riktning. Om ett Sverige där klasskillnader ökar och orättvisor biter sig fast. Om massarbetslöshet, otrygghet och förlorad framtidstro. Men ändå är vi inte nedslagna. För vi kommer med insikten om att det går att göra annorlunda. Vi är på plats för förändring, väl medvetna om att en annan värld är möjlig.

Kamrater, Ung Vänster kan aldrig tas för givet. Det är genom medvetna politiska och organisatoriska prioriteringar som vi formar förbundet. Vår styrka och slagkraftighet är inte ett resultat av lyckliga omständigheter. Den är beroende av vår egen förmåga att tänka strategiskt och hela tiden sträva efter att bygga förbundet starkare. Det har gått två år sedan Ung Vänster sist samlades till kongress. Trots en enorm högervridning, en strukturlös och likformig samhällsdebatt och efter åratal då organisering misstänkliggjorts, är Ung Vänster idag ett starkt förbund. Under de här åren har vi vidareutvecklat vårt politiska och organisatoriska projekt. Vi har satt kampen mot ungas otrygga livsvillkor i första rummet, för vi vet att det som spelar roll är det som är verklighetsnära och konkret. Vi har vandrat vidare längs en väg där vi sätter klubben i centrum, och förstår vikten av starka styrelser och ett medvetet internfeministiskt arbete. Vi har vuxit, och är större och starkare.

Förbundet har tagit viktiga kliv framåt, men fortfarande är vägen lång att vandra. Vårt politiska och organisatoriska projekt kan aldrig betraktas som avslutat. Det måste vi ständigt utveckla och göra ännu skarpare. När vi nu samlas till kongress gör vi det medvetna om att våra utmaningar är stora, och att vi därför måste lägga ribban högt. Vi tar oss an dem tillsammans, med beslutsamhet och med självförtroende. Vi har ett samhälle att omdana och en hel värld att förändra. Vårt verktyg är vår organisation. Vi sätter tilliten till varandra, och vet att ett förbund som håller ihop alltid kan förändra mer än vad som först verkar möjligt.

* * * * *

Jag läser ur Ture Nermans dikt Till den röda ungdomen. En dikt som skrevs till förbundets tioårsjubileum, 1913:

Ljus – ljus över landet, det är det vi vill
sol över orättens grunder och all nöd som är till!
Eld, eld i mörka natten till värme och till ljus,
till att lysa folket i bygget på framtidens hus

Kamrater, för 110 år sedan samlades ungsocialister i Malmö för att bilda ett nytt förbund. Det socialdemokratiska ungdomsförbundet, den organisation som idag är Ung Vänster. Man var inte många, och heller inte särskilt starka. På en konferens någon månad senare deltog 18 ombud från sex av förbundets sju klubbar. I förbundets kassa fanns 30 hoplånade kronor. Men man var beslutsamma, fyra år senare – vid förbundets andra kongress – var vi över 14 000 medlemmar i fler än 300 klubbar. Vårt förbund har alltid förstått att man  enbart med ord inte kommer långt, då som nu måste viljan till förändring bäras upp av en stark organisation.

Det Sverige vi verkar i är ett annat Sverige än det som förbundets pionjärer upplevde. Men även om mycket har förändrats är kampen för socialism och människovärde i grunden densamma, nu som då. Klassamhället ser annorlunda ut, men det består. Då som nu överordnas män konsekvent kvinnor. Könsmaktsordningen finns kvar, men de feministiska kraven på förändring ser i många avseenden annorlunda ut. Att lära av historien kan aldrig vara detsamma som att imitera. Att lära av historien innebär att känna stolthet över segrarna vi vunnit och kampen som vi fört. Det går en röd tråd genom historien, från oss tillbaka till de pionjärer som samlades den där marsdagen för 110 år sedan. Vi känner igen förbundet i striderna vi har tagit och i slagen vi har vunnit.

Ung Vänster har alltid spelat en avgörande roll för den svenska arbetarrörelsen. När socialdemokratin svek, bröt vi oss loss och bildade det som idag är Vänsterpartiet. Genom vår förståelse för könsmaktsordningen som en av samhällets grundläggande strukturer, och behovet av att föra en feministisk kamp skild från klasskampen, har vi förändrat arbetarrörelsens syn på samhället. När arbetarrörelsen har vacklat, har vi alltid funnits där och påmint om socialismens grundläggande idé. I en tid då delar av arbetarrörelsen saknar självförtroendet att utmana klassamhället, är det en uppgift viktigare än någonsin.

Kamrater, på trettiotalet försvarade den tidens ungdomsförbundare, med vapen i hand, den spanska demokratin mot fascisternas angrepp. En tredjedel av de svenska spanienfrivilliga återvände aldrig. Vi hedrar deras minne med stolthet. Idag när samhällsutvecklingen ger obehagliga associationer till trettiotalets fascistiska utveckling, står Ung Vänster längst fram i ledet i kampen mot rasismens normalisering. Under andra världskriget hjälpte den tidens svenska socialister, norska och danska motståndsmän att fly över gränsen. Idag är det vi som står upp för alla förtryckta och förföljdas rätt till en fristad, och kräver en mänsklig flyktingpolitik. Kampen mot fascism och rasism är nu som då en ödesfråga för vårt förbund.

Tillsammans med övriga arbetarrörelsen byggde vi under efterkrigstiden upp välfärden. Idag är det vi som försvarar den mot högerns angrepp och privatiseringsagenda. På fyrtiotalet lyfte vi för första gången ungdomens fyra rättigheter: rätten till arbete, rätten till utbildning, rätten till en bostad och rätten till en meningsfull fritid. Idag tar vi kampen mot ungas otrygghet och kräver fasta jobb med löner som går att leva på, ett modernt miljonprogram mot bostadsbristen och en likvärdig skola utan gräddfiler åt överklassens barn.

Jag läser vidare ur Ture Nermans Till den röda ungdomen:

Dock, tron som lyste vår ungdom, våra första röda år,
hatet som sjöd och kärleken som lyfte oss högt en vår,
de har inte slocknat om också där föll lite aska på,
och nu jäser det åter i djupet under ytans grå.

Kamrater, att bli gammal innebär ibland att man tappar ork och kraft. Att man kanske blir lite bekväm och i värsta fall desillusionerad. Men vissa lyckas behålla ungdomen i det inre, hela livet ut. Och jag vågar lova, aldrig tidigare har en 110-åring varit så levande och vital som Ung Vänster är idag. Utan vår kamp hade Sverige sett annorlunda ut. Vi har gjort och fortsätter göra skillnad. I kampen för socialism och människovärde är vi alltid den pådrivande kraften. Vi viker aldrig en millimeter från vår grundläggande övertygelse, att avskaffa klassamhället och riva ned könsmaktsordningen.

* * * * *

Kamrater, Ung Vänster är inte som vilken annan förening som helst. Vi är ett revolutionärt, socialistiskt och feministiskt ungdomsförbund. Vår ställning i det politiska landskapet gör oss unika, och med det följer ett stort ansvar. Det är vi som sätter ord på ungas vardag, som har strategierna för att vända samhällsutvecklingen och som dessutom har den organisatoriska förmågan att bära upp vår vilja till förändring. Ung Vänster är utan tvivel Sveriges viktigaste socialistiska och feministiska kraft.

I trianguleringens tidevarv handlar det politiska spelet om vem som kan släta ut sig allra mest. Där är inget heligt, och allt möjligt att kompromissa bort. Där ersätter vanmakt och avpolitisering människors tilltro till att politisk kamp kan förändra samhället. Där sopas reella politiska motsättningar under matten, och ersätts med en simpel tävlan om vem som kan uppbära mest förtroende bland ledarskribenter och politiska kommentatorer.

Men vi vet att konsensuspolitiken är ett luftslott, och förstår att politik handlar om motsättningar och om olika samhällsintressen som står mot varandra. Det är ingen slump att vår rätt till trygga livsvillkor sätts på undantag, samtidigt som Moderaterna levererar skattesänkningar på silverfat åt överklassen. Det är inte trots att vi aldrig har haft fler miljardärer, som vi har massarbetslöshet. Det är på grund av det. Vinster i välfärden, är vinster åt riskkapitalister och börsspekulanter, men knappast vinster för dig och mig, som tvingas gå i skolor som skriker efter fler lärare.

När högern försöker spela bort korten, ska vi sätta hårt mot hårt och förstärka de politiska motsättningarna. Vi är vansinnigt trötta på en regering som springer de rikas ärenden, samtidigt som vår rätt till trygghet sätts på undantag. Det får vara nog med det nu, vi fortsätter inte att vara generation otrygg.

* * * * *

Kamrater, vi har aldrig förväxlat att vara radikal med inåtvänd radikalism. Vi bedriver inte politisk kamp för vårt eget höga nöjes skull, heller inte för att provocera så många som möjligt. Vi tar vår roll på betydligt större allvar än så, och vet att de verkligt radikala inte är de som sluter upp kring den för stunden hårdaste parollen. De verkligt radikala finns i vardagen. Det är tjejen i din klass som kräver feministiskt självförsvar. Det är nätverket som tar kampen mot utförsäljningen av allmännyttan. Det är jobbarkompisen som ser till att alla är med i facket.

Vi är revolutionärerna som är fast förankrade i ungas vardag. De som sätter ord på verkligheten och visar att förändring alltid är möjlig. Vi finns överallt där unga finns; på skolan, på festivalen och på fritidsgården. Och just därför måste vi också finnas i förorten. Vår storlek är vår styrka, och en socialistisk kraft behöver ha hela arbetarklassen bakom sig. Vi är för svaga där, och måste därför formulera strategier som gör oss till det största ungdomsförbundet i förorten. Det är att vara verkligt radikal i ungas vardag. Det innebär att flytta fram arbetarklassens positioner. Det gör Ung Vänster till en starkare kraft för förändring.

* * * * *

Kamrater, kapitalismens kris är långt ifrån en kris för kapitalisterna. I krishanteringens spår har överklassen stärkt sin ställning och flyttat fram sina positioner. I vår omvärld döms folken till massarbetslöshet och fattigdom, samtidigt som banker och finansiella spekulanter till varje pris hålls skadelösa. Hur den ekonomiska krisen hanteras kommer att få genomgripande konsekvenser för samhällsutvecklingen under lång tid framöver. Antingen går vi mot en utveckling där det nyliberala projektet brutaliseras, eller så ser vi till att öppna dörrar för en progressiv samhällsutveckling.

Ung Vänster ska spela en större roll i kampen om svaret på kapitalismens kris. Ett socialistiskt svar på krisen måste lyfta folken ur den sociala katastrofen, innebära en maktförskjutning från kapital till arbete och ska lägga grunden för ett nytt ekonomiskt system. Ett socialistiskt samhälle. Men en kris föder inte automatiskt en starkare socialistisk rörelse. Den socialistiska rörelsen blir starkare när arbetarklassen flyttar fram sina positioner. Därför måste vi förmå att ge ett politiskt svar på krisen. Ett svar som det går att mobilisera människor kring. Den vänster som idag vill vara relevant, kan inte blunda för att kapitalismens kris har socialistiska lösningar.

* * * * *

Kamrater, i sju år har Sverige haft en borgerlig regering. Alliansregeringen har genomdrivit ett medvetet politiskt projekt för att förändra det svenska samhället. Högerns systemskifte är nu i viktiga avseenden fullbordat. Trygghetssystemen har urholkats, klasskillnaderna ökat och välfärden till allt större delar privatiserats. På arbetsmarknaden pressas fackföreningsrörelsens positioner tillbaka, allt till glädje för arbetsgivare som vill sänka löner och försämra arbetsvillkor.

I sju år har vi haft en regering som samtidigt som massarbetslösheten biter sig fast, pratar om arbetslinjen. Men regeringens politiska projekt har aldrig handlat om att bekämpa arbetslösheten. Borgerlighetens arbetslinje är en chimär, en fantasi och en synvilla. Regeringen använder sig av arbetslösheten för att driva igenom högerpolitik. Det är med argument om att det ska löna sig att arbeta som regeringen sätter rekord i skattesänkningar. Och det är med arbetslinjen som förevändning som högern disciplinerar människor, istället för att se till att arbetslösa får en starkare ställning på arbetsmarknaden.

I sju år har vi haft en regering som i bästa fall är ointresserad av feministiska krav på förändring, i andra fall driver de utvecklingen tillbaka och attackerar kvinnors villkor. Det duger inte att Anders Borg titulerar sig som feminist, när han driver en politik som gynnar rika, manliga direktörer på bekostnad av undersköterskors utslitna ryggar.

Men kamrater, det räcker inte att bara byta ansikten på ministertaburetterna. För att ett regeringsskifte ska vara värt något måste en ny regering också innebära en ny politik. Istället för högerns arbetslinje, ska vi ha fasta jobb med löner som går att leva på. Istället för alliansens skattesänkningar åt överklassen, ska vi ha en politik för jämlikhet och rättvisa. Istället för regeringens billiga ursäkter, vill vi se en verkligt feministisk politik som omfördelar makt och resurser från män till kvinnor. Nästa är är det vi som sparkar ut regeringen Reinfeldt från Rosenbad.

* * * * *

Kamrater, för 46:e gången samlas Ung Vänster till kongress. Varje kongress är historisk och innebär viktiga vägval för förbundet. Under de fyra dagar vi har framför oss kommer vi att utveckla vårt politiska och organisatoriska projekt. Vi ska peka ut riktningen framåt för Sveriges viktigaste vänsterkraft. Det är ett stort  ansvar vi har tagit på oss. När vi lämnar Linköping på söndag gör vi det som en starkare kraft för förändring. Det är vi skyldiga oss själva.

Jag avslutar med att återigen läsa ur Ture Nermans Till den röda ungdomen:

Det har gått ett par år, kamrater, sen den marsdag en gång
vi höjde först vår egen fana på stång.
Vi är några vintrar äldre, några höstar mognare ock,
men några nya vårar har väl också blåst genom vår rock.

Det är stort att storma i ungdomen – det är större att evigt ung
gå fram genom årens smuts, genom vardag tung
Låt oss vandra troget unga! I det löftet till livets år
väl mött, kamrater av marsdar, av den röda ungdomens vår!

Med dessa ord förklarar jag Ung Vänsters 46:e kongress för öppnad.

Ung Vänster fördömer beslutet att stänga ned Ernais hemsida

Under lördagen beslutade en spansk domstol att stänga ned den baskiska organisationen Ernais hemsida. Ernai är en nybildad socialistisk och feministisk ungdomsorganisation, som kämpar för ett självständigt Baskien.

Ung Vänster fördömer beslutet att stänga ned Ernais hemsida. Den politiska utvecklingen i Baskien och att den spanska regeringen sätter demokratin på undantag är djupt oroande. Rätten att organisera sig är en grundläggande princip i en demokrati och något som därför borde vara okränkbart. Ung Vänster uttrycker sin solidaritet med Ernai, säger Kristin Olofsson, ordförande för Ung Vänsters internationella utskott.

Trots att Ernai är en nybildad organisation har Ung Vänster ett utvecklat samarbete med dem. Under påskhelgen deltog representanter från Ung Vänster på en stor ungdomsfestival som Ernai ordnade.

In english:

The Young Left of Sweden condemns the decision to close down the website of ERNAI

This Saturday a Spanish court decided to close down the website of the Basque organization ERNAI. ERNAI is a newly formed socialist and feminist youth-organization, that works for an independent Basque Country.

The Young Left of Sweden condemn the decision to close down the website of ERNAI. We are deeply worried about the political development in the Basque country. The right to organize is a basic principle in a democracy and ought to be inviolable. The Young Left of Sweden express their solidarity with ERNAI, says Kristin Olofsson, the chairman of the International Committee of the Young Left of Sweden.

Although Ernai is a newly formed organization, the Young Left of Sweden has a well-developed cooperation with them. During Easter representatives from the Young Left of Sweden took part in a youth-festival that Ernai arranged.

Ung Vänsters 46:e kongress närmar sig

kongresslogga

Den 9-12 maj håller Ung Vänster sin 46:e kongress i Linköping. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och samlar ombud från hela landet under parollen ”På plats för förändring – en annan värld är möjlig”.

Under kongressen behandlas verksamhetsplan, stadgar och program samt val av bland annat en ny förbundsstyrelse och kommittéer för stadgar och program. Klicka dig vidare till kongress-sidorna för att läsa motioner och förslag, praktisk information och mycket mer.

Ung Vänsters 10:e feministpris går till Astrid Johansson

feministpriset

I år firar Ung Vänsters feministpris 10-årsjubileum. Mottagare av Ung Vänsters feministpris 2013 är Astrid Johansson som väckte uppmärksamhet genom att protestera mot en sexistisk väggmålning på sin skola.

– I en tid när det politiska etablissemanget försöker tiga ihjäl feministiska frågor visar Astrid att kampen mot sexism är mer aktuell än någonsin. Kvinnor har i alla tider behövt slåss för rätten till sin egen kropp och mot sexuella trakasserier, säger Stefan Lindborg, förbundsordförande för Ung Vänster.

– Astrid, har stått upp mot skolledningen och trots ett stort motstånd lyft frågan om en skola fri från sexism. Hennes kamp inspirerar – hon är en vardagshjälte , säger Felicia Ohly, ordförande för Ung Vänsters feministiska utskott.

 

Motiveringen lyder:

Kvinnor förväntas dagligen acceptera sexuella trakasserier och hot, inte låtsas om dem eller skratta åt dem. Ofta tigs feministiska frågor ihjäl i samhällsdebatten, men det som känns in på bara skinnet kan inte ignoreras. Astrid Johansson är en av många vardagshjältar som genom sin kamp mot en sexistisk väggmålning på sin skola, visat att en gnista kan starta en löpeld. Astrids mod och systerskap inspirerar. Ung Vänsters feministpris går i år till Astrid Johansson.

 

Ung Vänsters feministpris

I samband med Internationella kvinnodagen delar Ung Vänster årligen ut ett feministpris. Priset syftar till att uppmärksamma en person, organisation eller händelse som under året påverkat debatten eller drivit fram konkreta förändringar i arbetet för ett jämställt samhälle. I år är det tio år sedan Ung Vänster började dela ut priset.

Tidigare år har priset gått till Fotbollslandslaget (2004), Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (2005), Sveriges ungdomsmottagningar (2006), Umeåuppropet (2007), okejsex.nu (2008), Vårdförbundet (2009) och riksorganisationen Popkollo (2010), Prata om det (2011), Dotterbolaget (2012).

 

För mer information:
Tove Liljeholm, pressekreterare
08-654 31 00
072-587 86 85
tove.liljeholm@ungvanster.se

Fira internationella kvinnodagen den 8:e mars

Internationella kvinnodagen är en dag som feministiska rörelser världen över använder för att fira framgångar och landvinningar och då man samlas för att samla kraft i kampen för kvinnors rättigheter och frihet. Ung Vänster har en lång tradition av att fira internationella kvinnodagen, och det ska vi förstås göra även i år. Vi arrangerar aktiviteter på många orter runt om i landet. Kolla på listan för att se vad som ordnas på din ort. Välkommen att fira internationella kvinnodagen med oss!

Borås
Rödgrönt Borås bjuder alla att träffas denna kvinnodag. Cecilia Chatterjee-Martinsen från hjälporganisationen Water Aid berättar om hur i synnerhet kvinnor drabbas av brist på toaletter och rent vatten. Musik och fika (betala vad du vill, pengarna går till Water Aid.) Plats: Hemgården Borås Tid: 18:00

Falkenberg
Feministiskt självförsvar i Folkets Hus Falkenberg (Stortorget) kl. 16.30-18.30. Passet är öppet för alla kvinnor och Tjejer

Gävle Den 8 mars är en viktig dag att uppmärksamma, en dag då vi samlar kraft och inspiration för kvinnokamp och feministiska frågor. Vänsterpartiet tillsammans med Ung Vänster i Gävle bjuder på soppa föredrag och underhållning kvällen lång. Välkommen att fira 8 mars med Vänsterpartiet och Ung Vänster i Gävle.

På programmet:
Ellen Weiss sjunger och spelar
Kristina Sjöström läser ur boken Livfjädrar
Marita Engström, Kommunalråd: Därför behövs feminismen
Anna Siekas, Föredrag och Stand Up
Ulla Andersson, riksdagsledamot och Vänsterpartiets vice ordförande
Gruppen Feminazi spelar

Vi bjuder på soppa, bröd samt kaffe och kaka. Fri entré. Välkommen! Läs mer här.

Göteborg En av årets absolut viktigaste dagar närmar sig och det ska vi givetvis fira och uppmärksamma så mycket som det går! Under själva internationella kvinnodagen kommer en stor demonstration, i år under parollen ”Stopp! Jag äger min kropp!”, att äga rum, med samling på Gustav Adolfs Torg kl 17.30 för avmarsch mot Götaplatsen kl 18.00. Arrangerar gör 8:e-marskommittén, som är ett nätverk där bland annat Ung Vänster ingår. Dagen efter, lördag 9 mars, kommer Ung Vänster att arrangera ett pass i feministiskt självförsvar som är öppet för alla. Det kommer att hållas på vår expedition på Andra Långgatan 20, kl 12.30. Ta gärna med en vän eller två!

Halmstad
Vänsterpartiet bjuder in författaren Anna Pia Åhslund för att prata om boken ”Halländsk kvinnokraft”. Bibliotekscaféet, Halmstad stadsbibliotek kl 18.00 den 7 mars

Helsingborg
Heldag med bland annat feministiskt självförsvar på folkets hus klockan 12.00 – 20.00. Läs mer här.

Kalmar
Feministiskt självförsvar i Stagneliusgymnasiets idrottshall kl. 15.30 – 17.00. Passet är öppet för alla tjejer och kvinnor.

Lidköping
Ung Vänster anordnar firande av internationella kvinnodagen på De La Gardiegymnasiet i A-hustorget kl. 16:00 – 20:00. Sofia Ohlin kommer att hålla tal om Feminism och det kommer även vara musikuppträdande. Det bjuds på fika så kom! Kom!

Linköping
Kom och uppmärksamma internationella kvinnodagen tillsammans med Ung Vänster Linköping! Vi samlas på Trädgårdstorget kl. 16:00 för torgmöte och tal. Efteråt kommer vi gå till Elsas Hus för att fortsätta uppmärksamma kvinnors situation i världen bland annat genom att hålla feministiskt självförsvar och ett pass killar och feminism tillsammans med RFSU. Läs mer här.

Ludvika
Kvinnofest i ABF-huset klockan 15.00 – 20.00. Textuppläsning, dansuppvisning, musik m m Alla är välkomna!

Luleå
Feministiskt bokbord på gymnasiebyn, samling 10.00 på Vänsterpartiets lokal

Lund
Feministiskt självförsvar på Hemgården, Kiliansg. 11 klockan 16.00. Öppet för alla tjejer och kvinnor. Demonstration på internationella kvinnodagen klockan 18.30 på Stortorget. Läs mer här. Rocka loss på kvinnodagen! Det anordnas spelning med ”två förlorare” m.fl på Hemgården, Kiliansg. 11 klockan 20.00

Malmö
SCHYSST LÖN OCH LIKA VILLKOR – VI KRÄVER ETT JÄMSTÄLLT ARBETSLIV! Demonstration från Gustav Adolfs torg till Möllevångstorget. Klockan 17.00. Läs mer här.

Välkommen på 8 mars-fest på Moriska paviljongen, folkets park klockan 19.00. Läs mer här.

Norrköping
Fredagen den 8:e mars är det internationella kvinnodagen och det kommer Ung Vänster Norrköping givetvis uppmärksamma! Vi kommer ha ett torgmöte och en feministisk afton på ABF Bergslagsgården här i Norrköping.

Kl. 16.00 inleder vi kvällen med ett torgmöte på Skvallertorget för att sedan fortsätta kvällen inne på ABF med bland annat självförsvar för tjejer, musik, pyssel och föreläsningar. Missa inte detta för allt i världen! För frågor kontakta oss på norrkoping@ungvanster.se

Preliminärt schema:
16.00 Torgmöte skvallertorget
17.00 Mingel på Bergslagsgården + musik
17.30 -19.00 Självförsvar för tjejer
17.30 Killar och feminism
19.00 Musik
20.00 Föreläsning och diskussion femininism
21.00 Musik Under hela kvällen kommer det även finnas pysselhörna på undervåningen. Läs mer här.

Stockholm
Demonstration Internationella kvinnodagen 2013 – Feminism räddar liv!

– Mer resurser till kvinnojourerna
– Ta unga tjejers ohälsa på allvar
– Utöka sexköpslagen till att gälla utomlands

Samling på Södermalmstorg kl. 18:00, avmarsch mot Medborgarplatsen kl. 18:35. Konferencier är komikern Pernilla Hammargren, talare: Inger Forslund (Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling), Sissela Nording Blanco (Feministiskt Initiativ), Johanna Granbom (Ung Vänster), Lawen Redar (Socialdemokraterna). Framträdanden av Sanna Carlstedt och Jenny Wrangborg. Läs mer här.

Strängnäs
Ung Vänster hänger på torget fr o m 13:00 och uppmärksammar internationella kvinnodagen.

Trollhättan
Vi bjuder på fika och samtal. Plats: Vänsterpartiets lokal i Trollhättan. Tid: 16:00-20:00

Västerås
Barnvagnsmarsch mot barnadödlighet klockan 11.30 på iskartorget.  Läs mer här.

Manifestation mot löneskillnad mellan män och kvinnor kl 15.52. Läs mer här.

Biovisning av ”Den gröna cykeln” klockan 16.30, välkommen!

Uppsala
Välkommen till Ungdomens hus där massa olika saker händer, bland annat håller Ung Vänster feministiskt självförsvar under dagen. Välkommen från 16.00.

Växjö
Manifestation mot våld och hat mot kvinnor i Växjö klockan 17.30. Samling vid scenen på storgatan.

Örebro
Manifestation på Stortorget med anledning av 8 mars klockan 14.00.  Kom och delta!

Östersund
Vänsterpartiet anordnar en alkoholfri after work kl 16-19 på Gamla Tingshuset i Östersund på 8 mars, med buffé till halva priset för kvinnor. Ung Vänster är med genom feministiskt självförsvar och ”Man och feminist – vad innebär det?” kl. 17.30 i Vita rummet på gamla Tingshuset.

Alla har rätt till en fristad

Riv murarna

I lördags gick Moderaterna ut med att de vill minska asylinvandringen till Sverige. Förslaget skulle innebära att Sveriges redan omänskliga flykingpolitik blir ännu hårdare. Färre som är på flykt från förtryck och förföljelse skulle då få en fristad här. Migrationsminister Tobias Billström har dessutom varit tydlig med att han vill göra det svårare för familjer att återförenas i Sverige, genom att skärpa försörjningskravet. Moderaterna fortsätter att försvara en brutal flyktingpolitik, men går med de här förslagen också ännu längre. Moderaternas utspel innebär en anpassning till Sverigedemokraterna och öppnar uppför en utveckling där rasistiska problemformuleringar normaliseras ytterligare.

Sverige skickar idag tillbaka människor till ett liv i förtryck, tortyr och i en del fall även en säker död. Sverige är ett land som har alla möjligheter att ge en fristad till de som verkligen är i behov av den. Alla människor ska ha rätt att söka asyl i Sverige och alla som behöver skydd ska få stanna.

Ung Vänster vänder sig kraftigt mot att asylinvandringen populistiskt beskylls för stora samhällsproblem. Bostadsbristens lösning handlar om att bygga bostäder – inte om att bli färre svenskar. Arbetslösheten angrips genom en politik för full sysselsättning – inte genom att angripa enskilda grupper. Vi kommer aldrig sätta en prislapp på alla människors rätt till en fristad.

Svensk flyktingpolitik måste bygga på medmänsklighet och solidaritet. Flyktingar som kommer till Sverige ska behandlas som människor. Ung Vänster kräver en human flyktingpolitik – alla människor har rätt till en fristad!

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 2013-02-03

Ung Vänster lanserar flyktingpolitisk kampanj

Riv murarna

Nu lanserar Ung Vänster  den nya  flyktingpolitiska kampanjen Riv murarna.  Fler måste kunna söka asyl i Sverige och fler ska få stanna.

Sveriges flyktingpolitik är omänsklig och brutal. Idag utvisas människor trots skyddsbehov och uppenbara asylskäl. Människor som riskerar livet på grund av sin religion, sexuella läggning eller sina politiska åsikter skickas tillbaka till förföljelse, våld och förtyck. Den europeiska unionen bygger murarna allt högre mot omvärlden och det blir allt svårare för människor att ens ta sig till Sverige för att söka asyl.

– Det är hög tid att bryta EU:s makt över svensk flyktingpolitik. För den som är på flykt måst det finnas lagliga vägar in till Europa, och just därför kräver vi att Fästning Europa rivs. Sveriges flyktingpolitik ska bygga på solidaritet. Flyktingar som kommer hit ska behandlas som människor och alla som är i behov av skydd ska få stanna, säger Stefan Lindborg, Ung Vänsters ordförande

Ung Vänster  står för en generös migrationspolitik som grundar sig på medmänsklighet och solidaritet. Alla människor har rätt till en fristad. Kampanjen Riv murarna kommer under våren att drivas av klubbar och distrikt över hela landet.

Läs mer om kampanjen här.

För mer information
Tove Liljeholm
Pressekreterare Ung Vänster
072-587 86 85
08-654 31 00
tove.liljeholm@ungvanster.se

Stefan Lindborg invigde veckokursen 2013

Stefan Lindborg, veckokursen 2013

Invigningstal på Veckokursen 2013, Bona folkhögskola 2 januari

Kamrater, å förbundsstyrelsens vägnar vill jag hälsa er välkomna till Bona folkhögskola och till Ung Vänsters veckokurs.

Veckokursen är något utav det finaste förbundet har. Den är en av våra viktigaste institutioner och en tradition i början av varje år. Det här är vi vässar argumenten spetsiga, lär oss bygga klubben starkare och träffar kamrater från hela landet. Det är på veckokursen som man blir ung vänstrare på riktigt, under långa föreläsningar och under sena nätter i coopet. Så ta tillvara på de här dagarna. De är ovärderliga både för dig som aktivist och för förbundet som helhet. Återigen, varmt välkomna till veckokursen.

* * * * *

Kamrater, vårt förbund samlas till veckokurs i en brytningstid. Kapitalismen visar tydligare än någonsin sin oförmåga till att uppfylla mänsklighetens grundläggande behov. I krishanteringens namn döms miljoner människor till arbetslöshet. Inte för att det skulle saknas arbetsuppgifter, inte heller för att deras arbete inte behövs, utan enbart för att det är nödvändigt för att upprätthålla företagens vinster. Medan bankernas spekulation garanteras, har välfärden satts på svältkur. Med nedskärningar, privatiseringar och fortsatt marknadsanpassning urholkas vanligt folks rättigheter. Bort från krisen finns två vägar, antingen ett brutaliserat nyliberalt projekt eller en öppnad dörr för en progressiv utveckling, där kapitalet trängs tillbaka och arbetarklassens villkor förbättras.

En kapitalism som inte ständigt expanderar är omöjlig, men omöjlig är också den ständigt expanderande kapitalismen. Rovdriften på, inte bara vår miljö, utan på det som utgör själva förutsättningarna för mänskligt liv, är en direkt konsekvens av ett ekonomiskt system där vinstmaximering konsekvent sätts i första rummet. Mänskligheten har bara några år på sig att få koldioxidutsläppen att minska, för att också undvika klimatkatastrofens mest ödesdigra effekter.

Vi lever i allra högsta grad i en brytningstid, och vi måste bestämma vägen framåt.

Kamrat, du kanske frågar dig: På vilket sätt rör det här mig? Vad kan vi där hemma i vår klubb göra? Du kanske misstror. Kanske känner du inte att en förändring – oavsett hur nödvändig den än må vara – faktiskt också är möjlig? Men kom ihåg: Det har aldrig funnits några andra än sådana som du som har förändrat världen. Ingen progressiv förändring, ingen reform som har omfördelat makt och rikedomar, har varit möjlig utan att människor, människor som du och jag, har organiserat sig och tillsammans krävt förändring. Ung Vänster är Sveriges viktigaste vänsterkraft. Vi går i första ledet och vi kräver förändring.

* * * * *

Kamrater, strax innan jul skrev Stefan Koskinen från arbetsgivarorganisationen Almega, om det han kallar för ”den söndercurlade 80-talsgenerationen”. Debatten handlade om ungas otrygga villkor på arbetsmarknaden, om hur visstidsanställningar ersätter fasta jobb och om vad den ständiga stressen och pressen gör med människor.

Så här skriver Koskinen:

”Det är inte så att jag påstår att 80-talisterna består av lata skateboardåkare. Snarare är jag förvånad över att de är så oförberedda på den verklighet de möter i arbetslivet.”

Felet finns alltså inte på arbetsmarknaden. Inte i den högerpolitik som skapar och upprätthåller otryggheten. Inte hos de arbetsgivare som utnyttjar unga som slit och släng-varor. I en strukturlös politisk debatt görs samhällsproblem till individuella. Pallar du inte trycket är det dig det är fel på. Vår generation sägs vara bortskämd, söndercurlad och oförberedd på verkligheten. Problemet är, enligt arbetsgivarna, inte de otrygga villkoren, problemet är vår oförmåga till att stå ut med dem.

Medan högern och näringslivet sjunger otrygghetens lovsång, läser jag ur Jenny Wrangborgs dikt ”Den som bråkar får gå”:

när platschefen gått hem
vänder de sig till mig
”Det där du sa om rasterna, stämmer det verkligen?”
de säger det lågt, nästan viskande
och vi prövar orden som aldrig blivit uttalade förut

gömmer kollektivavtalet under följesedlarna

när någon plötsligt ropar från serveringen

det är Sverige 1918

det är Sverige 2010

inga segrar är ännu vunna

Kamrater, politik har aldrig handlat om att ha olika bra idéer. Politik handlar istället om att olika intressen står mot varandra. Vårt intresse av trygga jobb, jobb som inte sliter ut oss och jobb till löner som går att leva på. Arbetsgivarnas intresse av en arbetsmarknad, där ingen sitter säker och där den som bråkar får gå. I den kampen har vi valt sida, och det har också Almega gjort.

Den som beskriver ungdomar som söndercurlade och bortskämda, saknar helt förankring i verkligheten. Vi är generation otrygg. Vår rätt till trygga livsvillkor har satts på undantag till förmån för bonusar åt börsbolagsdirektörerna. Vi har under lång tid fått ta långt mer skit än vad vi förtjänar. Det är nog med det nu. Vi ska ha fasta jobb med löner som går att leva på, en skola utan privata vinster och en lägenhet när vi flyttar hemifrån. Vi skickar notan till Danderyd, till Askim och till Vellinge, för vi förtjänar bättre än att vara generation otrygg.

* * * * *

Kamrater, i en tid där det politiska etablissemanget försöker tiga ihjäl, inte bara feminismen, utan också tjejers villkor i stort, fortsätter Ung Vänster spela en avgörande roll i den feministiska kampen. Vår reaktion på feminismens backlash har inte varit att vända oss inåt, utan istället har vi intensifierat vårt arbete för att riva ned könsmaktsordningen. Tack vare vår unika feministiska praktik, är Ung Vänster utan tvekan Sveriges viktigaste feministiska kraft.

Vi har vårt feministiska självförsvar, som på ett direkt sätt förändrar livet för unga tjejer. Självförsvaret ger självförtroende, känslan att man är värd att försvara och verktygen för att slå tillbaka. Under de här dagarna på Bona, börjar vi utbildningen av 35 nya feministiska vardagshjältar.

Vi har vårt arbete med systrar på stan. Över hela Sverige har tjejer i vårt förbund nattvandrat på festivaler och på stadsfester. Alla ni är och har varit ett viktigt stöd för dem som just då behöver det som allra mest.

Vi startar jämställdhetsgrupper, har en medveten internfeministisk strategi och tar varje tillfälle som ges för att bjuda motstånd mot de maktstrukturer som konsekvent underordnar tjejer.

Kamrater, vi har all anledning att vara stolta över Ung Vänsters roll i den feministiska kampen.

* * * * *

Vår flyktingpolitik grundas i det avgörande principiella ställningstagandet: alla människor har rätt till en fristad. Det är en utgångspunkt, som står i bjärt kontrast till dagens omänskliga och brutala flyktingpolitik. Sverige utvisar personer som har uppenbara skyddsbehov, vi sätter utvisningshotade bakom lås och bom och vi genomför massdeportationer till krigshärjade länder. Runt EU byggs murarna allt högre och utanför Fästning Europas gränser dör människor som är på flykt från förtryck. Det är en kall och cynisk politik, som undergräver rätten till asyl och som förvägrar människor en fristad.

Här på veckokursen lanserar Ung Vänster vår nya nationella kampanj, ”Riv murarna”. Det är hög tid att bryta EU:s makt över svensk flyktingpolitik. För den som är på flykt måst det finnas lagliga vägar in till Europa, och just därför kräver vi att Fästning Europa rivs. Sveriges flyktingpolitik ska bygga på solidaritet. Flyktingar som kommer hit ska behandlas som människor och alla som är i behov av skydd ska få stanna. Ung Vänster kräver ett stopp för massutvisningspolitiken, vi kräver amnesti åt papperslösa och vi kräver att Sverige avbryter deportationerna till Irak och Afghanistan. Ung Vänster försvarar rätten till asyl och vi står upp för alla människors rätt till en fristad.

Kamrater, i en tid där rasistiska och reaktionära krafter vinner mark i Europa ökar kraven på en hårdare flyktingpolitik. I tider när fascistiska medborgargarden mobiliserar i Ungern, när romer trakasseras i Italien och när grekiska nazister misshandlar invandrare, då krävs det röster som aldrig backar en millimeter i kampen mot rasism. I tider där alltför många sviker, är det vänsterns historiska uppgift att vara de som konsekvent står upp för människovärdet. Vårt krav på en mänsklig flyktingpolitik är en bärande del i vår antirasistiska strategi.

Ung Vänster är en självklar del av flyktingrörelsen. Vi står inte stilla vid sidan om och tittar på när grundläggande mänskliga rättigheter kränks. Vi vägrar acceptera en utveckling där rasistiska problemformuleringar normaliseras och tillåts bli utgångspunkten för den politiska debatten. Vi är de som går från ord till handling, som deltar i blockader mot utvisningar och som samlar in pengar till Fristadsfonden. Vi är de som går i första ledet i kampen mot rasism.

* * * * *

Kamrater, årets veckokurs samlas under parollen ”Vår storlek är vår styrka” – och inget kunde vara mer sant än det. Ingen förändring har någonsin varit möjlig, utan att människor har organiserat sig och tillsammans ställt krav.  Ung Vänster förtjänar att vara en större organisation, vi behöver vara fler för att också kunna bli starkare. Fler medlemmar, och fler klubbar. Det är vårt enda sätt att faktiskt göra skillnad.

Kamrat, framför dig har du fyra dagar med minnen som du alltid kommer att bära med dig. Fyra dagar med intressanta föredrag, fyllda med viktiga diskussioner, med öppen scen och med oändligt långa matköer i coopet. Fyra dagar med värme, gemenskap och med vänner för livet. Fyra dagar då vi tillsammans bygger Ung Vänster till en starkare kraft för förändring. Vi har stora utmaningar framför oss, men ett förbund som håller ihop kommer alltid att fixa det.

Nu kör vi igång veckokursen!

Sida 12 av 16« Första...1011121314...Sista »