Slut upp mot Israels blodiga attack

– Med dödlig tydlighet ser vi ser återigen hur ockupationsmakten Israel ignorerar internationella lagar och regler. Medvetet och illvilligt har man med blodigt våld besvarat båtarnas fredliga budskap – att bryta det strypgrepp blockaden mot Gaza innebär. Ett flertal fredsaktivister har dödats och än fler skadats under den israeliska attacken mot de värnlösa båtarna. Den svenska regeringen måste med bestämdhet fördöma Israels agerande. Därutöver måste den svenska regeringen kräva en oberoende utredning av den israeliska attacken mot Ship to Gaza. Vi uppmanar så många som möjligt att sluta upp i de manifestationer som äger rum under dagen, i Sverige och runt om i världen.

Ida Gabrielsson, förbundsordförande

Thaher Pelaseyed, vice förbundsordförande

 

För mer  information kontakta pressekreterare Hanna Cederin på 0762 478 321 eller  hanna@ungvanster.se.

Ta tjejers rädsla på allvar

Rädslan för att bli utsatt för övergrepp är någonting som många tjejer tvingas förhålla sig till i sin vardag, och som ständigt begränsar tjejers livsutrymme. Det kan handla om att man tar omvägar, undviker parker eller inte vågar gå ensam utomhus på natten, vilket leder till att många väljer att stanna hemma på kvällen om de vet att de inte kan ha sällskap hem med en kompis. Den här vardagsrädslan gör att tjejer inte har samma livsutrymme som killar, och samtidigt tvingas ta ansvar för deras handlingar.

Det ska inte vara tjejers ansvar att anpassa sig till killars och mäns våld. Mäns våld mot kvinnor och vardagsrädsla är en del av ett strukturellt problem som kräver ett samhälleligt ansvar och agerande.

I det strukturella problemet ingår också det våld som sker inom en relation. Inomhus, med någon som man har någon slags relation till, är den farligaste platsen för en kvinna. Det är någonting som sällan tas upp i debatten om vardagsrädsla, vilket ger en snedvriden bild om att det är "den läskiga mannen i busken" som tjejer ska vara mest rädda för.

Det borde vara självklart att tjejer ska känna sig trygga, var som helst, när om helst. Tjejer måste tillåtas ta plats i samhället på samma villkor som killar. Feministiskt självförsvar är en konkret strategi för att tjejer både ska kunna ta plats, sätta gränser och slå tillbaka.

Ung Vänster har länge krävt att tjejer ska få lära sig feministiskt självförsvar i skolan och vi förväntar oss nu att en framtida rödgrön regering tar tjejers rädsla och upplevelser på allvar.

Antaget av Ung Vänsters riksting 2010-05-16

Ung Vänster betalar Carl Bildts seglarskor

I helgen är det 62 år sedan Al Naqba, "den stora katastrofen", då hundratusentals palestinier fördrevs från sina hem av den israeliska ockupationsmakten. Det har inneburit 62 år av förtryck och omöjligheten att leva ett drägligt liv för det palestinska folket. I Gaza där våldet är som brutalast och isoleringen som värst, ligger arbetslösheten på 80 procent och många lider av sjukdomar till följd av brist på vatten och mediciner. Bistånd och förnödenheter nekas att passera den israeliska gränskontrollen på väg till vad som brukar kallas för världens största fängelse.

Sedan den israeliska invasionen i december 2008 har omvärldens blickar riktats mot Gazabornas utsatthet och ockupationsmaktens folkrättsvidriga brott. Den internationella solidaritetsrörelsen har reagerat starkt. Ett av initiativen är Ship to Gaza. Åtta skepp från länder runt om i världen lastade med mediciner, betong och andra förnödenheter kommer att försöka ta sig till Gaza över internationellt vatten, för att på så sätt bryta blockaden. Vid tidigare försök har man stoppats av israelisk militär som har bordat skeppen. Genom att internationella kändisar åker med båtarna hoppas man nu på att den mediala uppmärksamheten ska omöjliggöra fler övergrepp som strider mot internationella överenskommelser.

Den 21 maj lossar det svenska skeppet ankare. Färden går från Grekland via flera internationella hamnar där blockaden mot Gaza uppmärksammas. Den svenska regeringens agerande gentemot Israels brott har varit minst sagt otillräckligt. Med Sveriges utrikesminister på båten skulle man tydligt visa att Sverige stödjer den internationella solidaritetsrörelsen och palestiniernas kamp. Ung Vänster lovar att sponsra Carl Bildt med seglarskor.

Ung Vänster önskar Ship to Gaza och Carl Bildt lycka till!

Antaget av Ung Vänsters riksting 2010-05-16

Vi hatar bemanningsföretag!

 

Alla ska ha rätt till ett fast jobb med schyssta villkor. Ett fast och tryggt jobb är en förutsättning för varje person att skapa sitt liv efter eget tycke, men för oss ungdomar är det idag sällsynt med en fastanställning. Idag är otrygga anställningar mer regel än undantag. Vi hänvisas till timanställningar, vikariat, anställningar hos bemanningsföretag och därmed till en otrygg vardag.

För oss innebär det att vi inte vet var vi ska jobba imorgon eller om man överhuvudtaget har ett jobb att  till. Det gör det svårt att organisera sig och driva igenom krav på arbetsplatsen. Samtidigt innebär det för våra arbetsgivare att de kan kringgå våra lagstadgade rättigheter och ge oss sparken närhelst de vill. Det finns flera exempel på företag som satt i system att sparka sina fastanställda, för att sedan direkt återanställa samma personal via bemanningsföretag, men med väsentligt försämrade villkor. På arbetsplatserna bidrar bemanningsföretagen dessutom till skapandet av ett A- och ett B-lag, eftersom den inhyrda personalen fråntas alla möjligheter att bli inlasade.

Högern vill få oss att tro att bemanningsföretag och en urholkad arbetsrätt skulle skapa fler jobb, men det enda det skapar är en otrygg arbetsmarknad där vi unga tvingas ta skitjobben. Det är ofta dyrare för företag att ta in personal via bemanningsföretag istället för att fastanställa direkt. Arbetsgivarna köper sig helt enkelt fria från skyldigheten att följa arbetsrätten. Vad vi behöver är inte ännu ett sätt för företagen att utnyttja vår arbetskraft. Tvärt om förtjänar vi fasta och trygga jobb!

LO-facken har i den pågående avtalsrörelsen tagit upp kampen mot bemanningsföretagen. Det är bra och viktigt att fackförbunden tar ungas situation på allvar, men det krävs mer. Det är nödvändigt att tillsvidareanställningar återigen blir norm på arbetsmarknaden och att säkerställa allas rätt till ett tryggt arbete. Bemanningsföretag var förbjudna i Sverige till för mindre än tjugo år sedan. Ung Vänster kräver att LAS förstärks så att företrädesrätten till återanställning garanteras. Vi vill att det ska vara dyrt för arbetsgivare att anställa på dåliga villkor, och vill därför ha en straffavgift på arbetsgivaravgiften för visstidsanställda. På längre sikt vill vi ha bort bemanningsföretagen från arbetsmarknaden. Behovspersonal ska bara användas vid extrema toppar och inte sättas i system.

Antaget av Ung Vänsters riksting 2010-05-16

Lägre lön ger inte fler jobb i offentlig sektor

Återigen har Centerpartiets ungdomsförbund föreslagit sämre villkor för unga på arbetsmarknaden. Kravet på att inte höja lägstalönerna inom offentlig sektor, är ytterligare ett i raden av verkningslösa förslag mot ungdomsarbetslösheten. När borgerligheten pratar om att ge folk mer pengar i plånboken är det tydligt att det bara är om man an ta dem från de sjuka och arbetslösa. När det gäller löner företräder CUF och deras allians samma intressen som alltid – arbetsgivarnas och de allra rikastes.

Ett av de största problemen man som ung möter på arbetsmarknaden är korta, och otrygga anställningar. Det drabbar inte minst unga kvinnor i offentlig sektor. Under avtalsrörelsen driver LO-förbunden gemensamt krav på att minska överutnyttjandet av visstidsanställningar. Ung Vänster stödjer LO:s krav – det är så vi förbättrar tryggheten för unga anställda inom offentlig sektor.

Man får inte bukt med ungdomsarbetslösheten genom lägre löner. Ungdomar har redan idag betydligt lägre lön än övriga grupper på arbetsmarknaden – och ändå är det bland oss korttidsarbetslösheten är som högst. Länder som Lettland och Litauen har lägre ingångslöner och samtidigt en högre arbetslöshet än Sverige. Att ungdomar inte får jobb inom offentlig sektor beror inte på för höga löner, det beror på att man inte anställer. Självklart går det att använda de 100 miljarder som högern sänkt skatten med, till anställningar i offentlig sektor. Men istället för att förespråka reella anställningar, kräver CUF att vi sänker våra löner.

Unga kvinnor ska inte behöva betala högerns skattesänkningar med lägre ingångslön. Ung Vänster kräver en tryggare arbetsmarknad, med stopp för överutnyttjandet av visstidsanställningar.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 100207

För mer information, kontakta:

Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-24 12 13

Elisabeth Biström, informationssekreterare
elisabeth.bistrom@ungvanster.se, 070-203 82 04

Ung Vänster kräver: Tågen ska gå som på räls

Under vintern har många svenskar fått uppleva ett stort antal tågförseningar. På vissa sträckor har resenärerna fått vänta i timtal för att komma fram till sina slutmål. Det tycks inte krävas mycket mer än oväntad väderlek för att SJ ska hamna i stora svårigheter. Det här måste nu bli en väckarklocka för den svenska regeringen att göra något åt våra järnvägar för att slippa de stora problem, både för enskilda passagerare och för företag, dessa förseningar orsakar.

Vi har prövat högerns lösningar – bolagisering och konkurrensutsättning – och det är uppenbart för de flesta att det inte fungerar. Nu krävs något nytt – att SJ går in och tar ett riktigt samhällsansvar. Stora underhållsbehov har länge nu nonchalerats eller skjutits fram på obestämd framtid på grund av de väldiga vinstkrav som ligger på företaget. Den ekonomiska utdelningen underminerar tågtrafiken i hela landet och behöver därför så snart som möjligt tas bort.

I Europa finns ytterligare avskräckande exempel på vad avregleringar av landets så viktiga infrastruktur har lett till. Storbritannien har gått längst i avregleringen. Där har resultatet blivit uteblivna investeringar, eftersatt underhåll och flera stora olyckor. I flera stora städer har man på senare tid tagit tillbaka tågtrafiken i offentlig regi just av den anledningen.

Banverket uppskattar att det fram till 2015 saknas 8 miljarder kronor till banunderhåll om tågförseningarna ska minska med minst 50 %. Det är pengar som behöver skjutas till så snart som möjligt.

SJ:s vinstkrav bör ersättas med ett transportpolitiskt krav som handlar om att tillgodose människors behov. Där behöver man fokusera på rimligare priser och ökad turtäthet.

Våra järnvägar ska vara stabila, pålitliga och trygga att åka på, även i minusgrader. För det krävs mycket stora investeringar som den borgerliga regeringen idag helt försummat. För ekonomin, miljön och tågets konkurrenskraft gentemot flyg och bil måste vi på allvar börja satsa på vår järnväg.  

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 100207

För mer information, kontakta:

Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-24 12 13

Elisabeth Biström, informationssekreterare
elisabeth.bistrom@ungvanster.se, 070-203 82 04

Vi fördömer regimen i Iran

Den iranska regimens övergrepp på oppositionella som organiserar sig för demokrati och mänskliga rättigheter har hittills krävt minst 40 dödsoffer sedan i somras, och runt 1000 människor har arresterats. I slutet av januari verkställdes dödsdomarna mot två personer anklagade för samröre med oppositionen. Ytterligare nio personer har dömts till döden, och kommer enligt myndigheterna inom kort att avrättas.

Ung Vänster fördömer de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som regimen i Iran genomför. Kring den senaste tidens händelser i Iran har den svenska regeringens tystnad varit tydlig. Det är inte acceptabelt, utan den svenska regeringen och omvärlden i övrigt måste konsekvent sätta demokrati och mänskliga rättigheter överst på dagordning i alla diplomatiska kontakter med regimen i Iran.

Ung Vänster stödjer det iranska folkets kamp för demokrati och mänskliga rättigheter.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 100207

För mer information, kontakta:

Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-24 12 13

Elisabeth Biström, informationssekreterare
elisabeth.bistrom@ungvanster.se, 070-203 82 04

Internet är en rättighet

Nu är det så kallade telekompaketet genomröstat i europaparlamentet. Det omdiskuterade förslaget är en bunt ändringar av direktiv som reglerar elektronisk kommunikation inom unionen och dess medlemsländer. Det kompromissförslag som röstades igenom var alldeles otillräckligt och ger inte ett grundläggande skydd för medborgarnas fri- och rättigheter på internet.

Kompromissförslaget innehåller inga garantier för att internet ska vara en rättssäker och fri zon, utan kan snarare ses som ett klartecken för medlemsländer och företag att driva på utvecklingen åt andra hållet. Det finns en uppenbar risk att Internet utvecklas till en marknadsplats där människor kan stängas av och utbudet begränsas till något som kan jämföras med kabel-tv.

I EU-parlamentsvalet i våras ville alla partier spela integritetsvänner – alla ville plötsligt värna fria Internet. Nu visar det sig att det var tomma ord. Det är skamligt att det i slutändan bara var vänstergruppen som röstade mot telekompaketet. I debatten kan det ibland låta som att det skett stora förbättringar i förslaget och att medborgarnas rättigheter garanteras. Förändringarna handlar om vissa begränsningar i möjligheten att stänga av någon från Internet. Det kanske ser bättre ut på pappret än tidigare, men i praktiken gör det ingen skillnad. Det krävs exempelvis inte någon domstolsprövning eller annan rättssäker process.

Tillgången till information, digital kommunikation och möjligheten att skapa och utbyta kultur ska inte få begränsas av vinstlystna internetgiganter. Ung Vänster står upp för ett internet där information och teknik är fritt och tillgängligt för alla.

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 091129

För mer information, kontakta:

Ida Gabrielsson, förbundsordförande
0738-24 12 13, ida@ungvanster.se

Elisabeth Biström, informationsansvarig
070-203 82 04, elisabeth.bistrom@ungvanster.se 

Har den äran, ROKS!

Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige fyller 25 år i år. Ung Vänster vill gratulera till ett kvartssekel av kamp mot mäns våld mot kvinnor.

Med över 100 kvinnojourer och tjejjourer över hela Sverige gör ROKS ett ovärderligt arbete med våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Bland annat genom samtal, skyddade boenden och juridisk hjälp har man i 25 år hjälpt och stöttat tiotusentals drabbade kvinnor att ta steget till ett bättre liv. Rörelsen har varit en av de viktigaste faktorerna för att sätta frågan om mäns våld mot kvinnor på den politiska dagordningen. Utan alla dessa frivilliga krafter hade det vardagliga våldet fortfarande setts som en privat relationsfråga. Arbetet har också gett resultat utanför landets gränser. Sverige har kunnat vara med och få upp frågan om mäns våld på dagordningen även internationellt.

Friheten från våld och rätten att få bestämma över sin egen kropp är en ständigt närvarande fråga för kvinnor världen över. Världshälsoorganisationen beräknar att en tredjedel av alla kvinnor och flickor någon gång eller flera gånger utsatts för våld eller våldtäkt. I Sverige har varannan kvinna över femton har blivit sexuellt trakasserad och varje år dödas ett stort antal kvinnor av en närstående man.

ROKS utför och har utfört ett livsviktigt arbete, mycket tack vare frivilligt engagemang och ideella krafter. För att kvinnor ska kunna fortsätta ha någonstans att vända sig behöver jourverksamheten finnas tillgänglig över hela landet, och då måste stat och kommuner ge ökat stöd till jourernas arbete.

Ung Vänster vill gratulera å det varmaste – ert arbete är ovärderligt!

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 091129

För mer information, kontakta:

Ida Gabrielsson, förbundsordförande
0738-24 12 13, ida@ungvanster.se

Elisabeth Biström, informationsansvarig
070-203 82 04, elisabeth.bistrom@ungvanster.se 

Nobels fredskris

I fredags tillkännagav den norska nobelkommittén att nobels fredspris överraskande tillfaller den nytillträdde amerikanske presidenten Barack Obama. Valet är överraskande för att priset går till ledaren för ett land som just nu för två krig. Inte direkt vad man kan förknippa med den förbrödring och nedrustning som nämns i Nobels testamente.

Nedrustning är ett av kriterierna för att få priset – men det som Obama ägnar sig åt i praktiken är motsatsen. Han planerar att skicka fler soldater till Afghanistan och har ingen tidsplan för tillbakadragandet av trupper från Irak. Att i det läget ge fredspriset till honom är att frånta utmärkelsen dess värde, och att se priset mer som en morot än som en belöning för insatser som gjorts.

I motiveringen nämns bland annat Obamas vision om en värld utan kärnvapen. Obama själv gick till val på paroller som "A change we can believe in". Men visioner och förhoppningar avrustar inte världen. Så länge USA själva sitter på världens största kärnvapenarsenal är det svårt att tro på någon förändring.

Obamas politik så här långt har varit en fortsättning på den tidigare administrationens utrikespolitik – med olagliga ockupationer och ökad truppnärvaro i främmande länder. Retoriken har fått många att hoppas på en annan politik under mandatperioden, men innan vi sett det i praktiken är valet av Barack Obama till fredspristagare absurt. 

Vi håller med om att Barack Obama är bättre än George W Bush. Men om det ska vara fredsprisets kriterier så finns det i runda tal sex miljarder andra goda kandidater. Ska man förtjäna ett fredspris krävs det fred inte bara i ord utan också i handling.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 091011

För mer information, kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-24 12 13

Elisabeth Biström, informationsansvarig
elisabeth.bistrom@ungvanster.se, 070-203 82 04

Sida 10 av 25« Första...89101112...20...Sista »