Bakom luftslotten – resultatet av valresultatet

Efter årets valrörelse står vi inför fyra nya år med en borgerlig regering. I valrörelsen 2010 försvann de viktiga frågorna bland luftslott om fastighetskatt och RUT-avdrag. Frågorna om hur vi skapar fler arbeten, ger elever hjälp i skolan och hur fler bostäder ska byggas fick folk inga besked om. Borgerligheten ville hellre snacka skit om Mona Sahlin och sprida osanningar om arbetslösheten än att ta i de viktiga välfärdsfrågorna. 

Valresultatet innebär att vi kommer få se ett samhälle som ännu mer slits isär, där var och en i allt större utsträckning får se om sitt eget hus. Det är ett nytt Sverige som borgerligheten har siktet inställt på – den uttalade målsättningen är att bli som ett europeiskt genomsnittsland, med lägre skatter och mindre välfärd. Arbetslösheten biter sig fast, en allt större grupp av människor hamnar nu allt längre ifrån en arbetsmarknad som de aldrig tar sig in på. En arbetsmarknad öppnar upp sig där anställningstryggheten är usel och lönerna låga. 

Klyftorna ökar dramatiskt. Stora förmögenheter har samlats kring de rikaste svenskarna genom riktade bidrag. Sjuksköterskor, vårdbiträden och lärare sägs upp på löpande band för att finansiera regeringens skattesänkningar.  Det är förödande för människors trygghet. Sämre skolor, långa vårdköer och uttömda trygghetssystem bäddar för oro, uppgivenhet och större skillnader i livsvillkor. I otrygghetens spår följer också ökat utrymme för rasism och främlingsfientlighet.

Arbetarrörelsen som helhet noterar det sämsta valresultatet sedan allmän rösträtt. Situationen är extra ordinär och kräver en eftervalsanalys som tar ansvar. Skillnader mellan människor kommer att byggas in i systemet. En framgångsrik vänster måste vara dom som tydligast levererar ett konkret förändringsalternativ. Reformer som skapar sammanhållning istället för en politik som anpassar sig efter regeringens skattesänkningar är nödvändig. Världens bästa välfärd som omfattar alla bygger vi genom att sätta stopp för vinstslöseriet. En ekonomisk politik som på allvar kan bekämpa arbetslösheten som är det största hotet mot våra rättigheter, måste till.

Vi är många som är förlorare i högerns Sverige. Många av oss vill fortfarande känna tryggheten i att leva i ett land som håller ihop, där du alltid ska bli garanterad den bästa utbildningen, en sjukvård i världsklass och ett fungerande trygghetssystem oavsett tjocklek på plånboken. Att bo i ett land där välfärden är bra och där solidaritet är ledordet – det är något värt att slåss för.

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 2010-10-10

För mer information, kontakta pressekreterare Hanna Cederin på hanna@ungvanster.se eller 0762 478 321

 

Sveriges regering måste agera mot israels piratverksamhet

Gaza kallas ofta för världens största fängelse. Den israeliska ockupationsmakten har total kontroll över områdets gränser och hindrar införsel av nödvändigheter som material till återuppbyggnad av sönderbombade hus. Med hjälp av militär stoppas hjälpsändningar att ta sig över gränsen och FN har tidigare rapporterat om hur Israel medvetet stör hjälpinsatser på bekostnad av de behövande. Ship to Gaza är ett initiativ för praktisk solidaritet med Gazas befolkning. Med hjälp av fartyg lastade med medicinsk utrustning och byggmaterial vill man bryta Israels blockad mot Gaza via vattnet.

I måndags morse svensk tid bordades skeppen från Ship to Gazas Frihetsflotta av israelisk militär. Båtarna var då fortfarande 105 sjömil ute på internationellt vatten. Skottlossning förekom med ett tiotal dödade och mångdubbelt skadade som följd. Ännu ett skepp lastat med kryckor, skolböcker och byggmaterial blev bordat på lördagsmorgonen.

Israelisk militär har agerat oförsvarligt och omänskligt. Att angripa internationella humanitära hjälpsändningar med militärmakt är oacceptabelt. När besättningen på Frihetsflottan har agerat mot en illegal ockupationsmakt har man straffas med skarp ammunition. Man har mötts av kulor och brutalt våld. FN har upprepade gånger slagit fast att den israeliska ockupationen bryter mot internationell rätt och chefen för FN:s biståndsoperationer i Gaza, John Ging, menar att humanitärt bistånd bör föras in sjövägen till Gaza.

Israels attacker har resulterat i protester runt om i världen. Människorättsorganisationer, regeringar och vanligt folk sluter upp bakom Ship to Gazas krav på att blockaden mot Gaza måste hävas. Ship to Gaza kommer att fortsätta skicka hjälp tills dess att blockaden är bruten. Men Israels agerande kräver mer än ord! Sveriges regering måste försvara rätten att segla på internationellt vatten och agera mot Israels piratverksamhet. Vi kräver att EU:s handelsavtal med Israel bryts! Ung Vänster stödjer helhjärtat kampen för ett fritt Palestina och ship to Gaza:s viktiga insatser och skänker därför ett ton cement till hjälpsändningarna.

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 100606

För mer  information kontakta pressekreterare Hanna Cederin på 0762 478 321 eller  hanna@ungvanster.se.

Arbetslös – tjalalalala

I dagarna tar hundratusen gymnasieelever studenten. På skogårdar runt om i landet skrålas det "att den ljusnande framtiden är vår". För många kommer det dock innebära att man slängs ut i arbetslöshet. För vår generation har framtiden kommit att innebära försämringar, nedskärningar och urholkningar av vår trygghet som fullständigt eskalerat de senaste fyra åren.

Med udden riktad mot Sveriges ungdomar har den moderatledda alliansen attackerat den svenska arbetsmarknaden. Man har inom loppet av fyra år stiftat diskriminerande arbetsmarknadslagar som diskriminerar unga i A-kassan. Man har sänkt arbetsgivaravgiften för ungdomar med snack om "en fot in på arbetsmarknaden" men det har inte skapat några nya jobb utan bara resulterat i att skattepengar går till vinster i företag med många ungdomar anställda. Regeringen har under pågående finanskris förmodligen slagit rekord i att inte göra något för att stoppa ungdomsarbetslösheten.

När moderaterna nu, trots sitt snack om att inte röra arbetsrätten, föreslår en förlängning av provanställningstiden från sex till tolv månader är det knappast en överraskning. Moderaternas udd har alltid varit riktad mot lagen om anställningsskydd. Med en förlängning av provanställningstiden ökar den otrygghet som innebär att vi tvingas arbeta upp till ett år utan de rättsliga garantier som normalt sett tillkommer de som jobbar. Provanställning är faktiskt den mest osäkra anställningsformen av alla. Eftersom man kan sägas upp utan saklig grund gäller det att vara inställsam mot arbetsgivaren och tävla med sina kollegor om vem som kan ta mest skit utan att klaga. För vi har lärt oss att den som bråkar får gå.

När den första skolfria dagen kommer bär den med sig en baksmälla som ingen champagnedimma kan tävla med. Den är en allt annat än ljus framtid som möter vår generation om den moderatledda regeringen får sitta kvar på regeringsmakten. Istället för rätt till fasta jobb som skulle innebära schyssta livsvillkor ska vi unga fortsätta utnyttjas som ett B-lag på arbetsmarknaden utan att kunna hävda vår rätt.

Sjunga om studentens lyckliga dar – det vore nåt. Ung Vänster kräver att alla ska ha rätt till ett fast jobb efter gymnasiet.

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 100606

För mer  information kontakta pressekreterare Hanna Cederin på 0762 478 321 eller  hanna@ungvanster.se.

Slut upp mot Israels blodiga attack

– Med dödlig tydlighet ser vi ser återigen hur ockupationsmakten Israel ignorerar internationella lagar och regler. Medvetet och illvilligt har man med blodigt våld besvarat båtarnas fredliga budskap – att bryta det strypgrepp blockaden mot Gaza innebär. Ett flertal fredsaktivister har dödats och än fler skadats under den israeliska attacken mot de värnlösa båtarna. Den svenska regeringen måste med bestämdhet fördöma Israels agerande. Därutöver måste den svenska regeringen kräva en oberoende utredning av den israeliska attacken mot Ship to Gaza. Vi uppmanar så många som möjligt att sluta upp i de manifestationer som äger rum under dagen, i Sverige och runt om i världen.

Ida Gabrielsson, förbundsordförande

Thaher Pelaseyed, vice förbundsordförande

 

För mer  information kontakta pressekreterare Hanna Cederin på 0762 478 321 eller  hanna@ungvanster.se.

Ta tjejers rädsla på allvar

Rädslan för att bli utsatt för övergrepp är någonting som många tjejer tvingas förhålla sig till i sin vardag, och som ständigt begränsar tjejers livsutrymme. Det kan handla om att man tar omvägar, undviker parker eller inte vågar gå ensam utomhus på natten, vilket leder till att många väljer att stanna hemma på kvällen om de vet att de inte kan ha sällskap hem med en kompis. Den här vardagsrädslan gör att tjejer inte har samma livsutrymme som killar, och samtidigt tvingas ta ansvar för deras handlingar.

Det ska inte vara tjejers ansvar att anpassa sig till killars och mäns våld. Mäns våld mot kvinnor och vardagsrädsla är en del av ett strukturellt problem som kräver ett samhälleligt ansvar och agerande.

I det strukturella problemet ingår också det våld som sker inom en relation. Inomhus, med någon som man har någon slags relation till, är den farligaste platsen för en kvinna. Det är någonting som sällan tas upp i debatten om vardagsrädsla, vilket ger en snedvriden bild om att det är "den läskiga mannen i busken" som tjejer ska vara mest rädda för.

Det borde vara självklart att tjejer ska känna sig trygga, var som helst, när om helst. Tjejer måste tillåtas ta plats i samhället på samma villkor som killar. Feministiskt självförsvar är en konkret strategi för att tjejer både ska kunna ta plats, sätta gränser och slå tillbaka.

Ung Vänster har länge krävt att tjejer ska få lära sig feministiskt självförsvar i skolan och vi förväntar oss nu att en framtida rödgrön regering tar tjejers rädsla och upplevelser på allvar.

Antaget av Ung Vänsters riksting 2010-05-16

Ung Vänster betalar Carl Bildts seglarskor

I helgen är det 62 år sedan Al Naqba, "den stora katastrofen", då hundratusentals palestinier fördrevs från sina hem av den israeliska ockupationsmakten. Det har inneburit 62 år av förtryck och omöjligheten att leva ett drägligt liv för det palestinska folket. I Gaza där våldet är som brutalast och isoleringen som värst, ligger arbetslösheten på 80 procent och många lider av sjukdomar till följd av brist på vatten och mediciner. Bistånd och förnödenheter nekas att passera den israeliska gränskontrollen på väg till vad som brukar kallas för världens största fängelse.

Sedan den israeliska invasionen i december 2008 har omvärldens blickar riktats mot Gazabornas utsatthet och ockupationsmaktens folkrättsvidriga brott. Den internationella solidaritetsrörelsen har reagerat starkt. Ett av initiativen är Ship to Gaza. Åtta skepp från länder runt om i världen lastade med mediciner, betong och andra förnödenheter kommer att försöka ta sig till Gaza över internationellt vatten, för att på så sätt bryta blockaden. Vid tidigare försök har man stoppats av israelisk militär som har bordat skeppen. Genom att internationella kändisar åker med båtarna hoppas man nu på att den mediala uppmärksamheten ska omöjliggöra fler övergrepp som strider mot internationella överenskommelser.

Den 21 maj lossar det svenska skeppet ankare. Färden går från Grekland via flera internationella hamnar där blockaden mot Gaza uppmärksammas. Den svenska regeringens agerande gentemot Israels brott har varit minst sagt otillräckligt. Med Sveriges utrikesminister på båten skulle man tydligt visa att Sverige stödjer den internationella solidaritetsrörelsen och palestiniernas kamp. Ung Vänster lovar att sponsra Carl Bildt med seglarskor.

Ung Vänster önskar Ship to Gaza och Carl Bildt lycka till!

Antaget av Ung Vänsters riksting 2010-05-16

Vi hatar bemanningsföretag!

 

Alla ska ha rätt till ett fast jobb med schyssta villkor. Ett fast och tryggt jobb är en förutsättning för varje person att skapa sitt liv efter eget tycke, men för oss ungdomar är det idag sällsynt med en fastanställning. Idag är otrygga anställningar mer regel än undantag. Vi hänvisas till timanställningar, vikariat, anställningar hos bemanningsföretag och därmed till en otrygg vardag.

För oss innebär det att vi inte vet var vi ska jobba imorgon eller om man överhuvudtaget har ett jobb att  till. Det gör det svårt att organisera sig och driva igenom krav på arbetsplatsen. Samtidigt innebär det för våra arbetsgivare att de kan kringgå våra lagstadgade rättigheter och ge oss sparken närhelst de vill. Det finns flera exempel på företag som satt i system att sparka sina fastanställda, för att sedan direkt återanställa samma personal via bemanningsföretag, men med väsentligt försämrade villkor. På arbetsplatserna bidrar bemanningsföretagen dessutom till skapandet av ett A- och ett B-lag, eftersom den inhyrda personalen fråntas alla möjligheter att bli inlasade.

Högern vill få oss att tro att bemanningsföretag och en urholkad arbetsrätt skulle skapa fler jobb, men det enda det skapar är en otrygg arbetsmarknad där vi unga tvingas ta skitjobben. Det är ofta dyrare för företag att ta in personal via bemanningsföretag istället för att fastanställa direkt. Arbetsgivarna köper sig helt enkelt fria från skyldigheten att följa arbetsrätten. Vad vi behöver är inte ännu ett sätt för företagen att utnyttja vår arbetskraft. Tvärt om förtjänar vi fasta och trygga jobb!

LO-facken har i den pågående avtalsrörelsen tagit upp kampen mot bemanningsföretagen. Det är bra och viktigt att fackförbunden tar ungas situation på allvar, men det krävs mer. Det är nödvändigt att tillsvidareanställningar återigen blir norm på arbetsmarknaden och att säkerställa allas rätt till ett tryggt arbete. Bemanningsföretag var förbjudna i Sverige till för mindre än tjugo år sedan. Ung Vänster kräver att LAS förstärks så att företrädesrätten till återanställning garanteras. Vi vill att det ska vara dyrt för arbetsgivare att anställa på dåliga villkor, och vill därför ha en straffavgift på arbetsgivaravgiften för visstidsanställda. På längre sikt vill vi ha bort bemanningsföretagen från arbetsmarknaden. Behovspersonal ska bara användas vid extrema toppar och inte sättas i system.

Antaget av Ung Vänsters riksting 2010-05-16

Lägre lön ger inte fler jobb i offentlig sektor

Återigen har Centerpartiets ungdomsförbund föreslagit sämre villkor för unga på arbetsmarknaden. Kravet på att inte höja lägstalönerna inom offentlig sektor, är ytterligare ett i raden av verkningslösa förslag mot ungdomsarbetslösheten. När borgerligheten pratar om att ge folk mer pengar i plånboken är det tydligt att det bara är om man an ta dem från de sjuka och arbetslösa. När det gäller löner företräder CUF och deras allians samma intressen som alltid – arbetsgivarnas och de allra rikastes.

Ett av de största problemen man som ung möter på arbetsmarknaden är korta, och otrygga anställningar. Det drabbar inte minst unga kvinnor i offentlig sektor. Under avtalsrörelsen driver LO-förbunden gemensamt krav på att minska överutnyttjandet av visstidsanställningar. Ung Vänster stödjer LO:s krav – det är så vi förbättrar tryggheten för unga anställda inom offentlig sektor.

Man får inte bukt med ungdomsarbetslösheten genom lägre löner. Ungdomar har redan idag betydligt lägre lön än övriga grupper på arbetsmarknaden – och ändå är det bland oss korttidsarbetslösheten är som högst. Länder som Lettland och Litauen har lägre ingångslöner och samtidigt en högre arbetslöshet än Sverige. Att ungdomar inte får jobb inom offentlig sektor beror inte på för höga löner, det beror på att man inte anställer. Självklart går det att använda de 100 miljarder som högern sänkt skatten med, till anställningar i offentlig sektor. Men istället för att förespråka reella anställningar, kräver CUF att vi sänker våra löner.

Unga kvinnor ska inte behöva betala högerns skattesänkningar med lägre ingångslön. Ung Vänster kräver en tryggare arbetsmarknad, med stopp för överutnyttjandet av visstidsanställningar.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 100207

För mer information, kontakta:

Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-24 12 13

Elisabeth Biström, informationssekreterare
elisabeth.bistrom@ungvanster.se, 070-203 82 04

Ung Vänster kräver: Tågen ska gå som på räls

Under vintern har många svenskar fått uppleva ett stort antal tågförseningar. På vissa sträckor har resenärerna fått vänta i timtal för att komma fram till sina slutmål. Det tycks inte krävas mycket mer än oväntad väderlek för att SJ ska hamna i stora svårigheter. Det här måste nu bli en väckarklocka för den svenska regeringen att göra något åt våra järnvägar för att slippa de stora problem, både för enskilda passagerare och för företag, dessa förseningar orsakar.

Vi har prövat högerns lösningar – bolagisering och konkurrensutsättning – och det är uppenbart för de flesta att det inte fungerar. Nu krävs något nytt – att SJ går in och tar ett riktigt samhällsansvar. Stora underhållsbehov har länge nu nonchalerats eller skjutits fram på obestämd framtid på grund av de väldiga vinstkrav som ligger på företaget. Den ekonomiska utdelningen underminerar tågtrafiken i hela landet och behöver därför så snart som möjligt tas bort.

I Europa finns ytterligare avskräckande exempel på vad avregleringar av landets så viktiga infrastruktur har lett till. Storbritannien har gått längst i avregleringen. Där har resultatet blivit uteblivna investeringar, eftersatt underhåll och flera stora olyckor. I flera stora städer har man på senare tid tagit tillbaka tågtrafiken i offentlig regi just av den anledningen.

Banverket uppskattar att det fram till 2015 saknas 8 miljarder kronor till banunderhåll om tågförseningarna ska minska med minst 50 %. Det är pengar som behöver skjutas till så snart som möjligt.

SJ:s vinstkrav bör ersättas med ett transportpolitiskt krav som handlar om att tillgodose människors behov. Där behöver man fokusera på rimligare priser och ökad turtäthet.

Våra järnvägar ska vara stabila, pålitliga och trygga att åka på, även i minusgrader. För det krävs mycket stora investeringar som den borgerliga regeringen idag helt försummat. För ekonomin, miljön och tågets konkurrenskraft gentemot flyg och bil måste vi på allvar börja satsa på vår järnväg.  

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 100207

För mer information, kontakta:

Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-24 12 13

Elisabeth Biström, informationssekreterare
elisabeth.bistrom@ungvanster.se, 070-203 82 04

Vi fördömer regimen i Iran

Den iranska regimens övergrepp på oppositionella som organiserar sig för demokrati och mänskliga rättigheter har hittills krävt minst 40 dödsoffer sedan i somras, och runt 1000 människor har arresterats. I slutet av januari verkställdes dödsdomarna mot två personer anklagade för samröre med oppositionen. Ytterligare nio personer har dömts till döden, och kommer enligt myndigheterna inom kort att avrättas.

Ung Vänster fördömer de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som regimen i Iran genomför. Kring den senaste tidens händelser i Iran har den svenska regeringens tystnad varit tydlig. Det är inte acceptabelt, utan den svenska regeringen och omvärlden i övrigt måste konsekvent sätta demokrati och mänskliga rättigheter överst på dagordning i alla diplomatiska kontakter med regimen i Iran.

Ung Vänster stödjer det iranska folkets kamp för demokrati och mänskliga rättigheter.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 100207

För mer information, kontakta:

Ida Gabrielsson, förbundsordförande
ida@ungvanster.se, 0738-24 12 13

Elisabeth Biström, informationssekreterare
elisabeth.bistrom@ungvanster.se, 070-203 82 04

Sida 10 av 26« Första...89101112...20...Sista »