Ida Gabrielsson på klimatkonferensen i Cancún

Just nu pågår klimatförhandlingar mellan världens ledare i Mexiko, mötet är en fortsättning på klimatkonferensen i Köpenhamn förra året. Ung Vänsters förbundsordförande befinner sig på plats i Cancún för att bevaka förhandlingarna.

–        Efter det stora misslyckandet på toppmötet i Köpenhamn är det dags att de rika länderna tar sitt ansvar för klimatkrisen, genom kraftigt minskade utsläpp och generösa klimatbistånd. I dag flyttas en stor del av ansvaret för utsläppsminskningarna från rika länder i Nord till fattiga i Syd. Det är inte rimligt att länder på det viset kan köpa sig fria från ansvar. Vi kräver att EU minskar utsläppen med 40 procent till 2020 oavsett vilka åtaganden andra länder gör, och att dessa utsläppsminskningar sker inom EU, säger Ida Gabrielsson.

För mer information:

Miro Anter, pressekreterare, 070-217 98 03, miro@ungvanster.se

Pirate Bay-domen stoppar ingenting

I dagarna kom domen från hovrätten i Pirate Bay-målet. Den innebär sänkta fängelsestraff samtidigt som skadeståndet höjs till ofattbara 46 miljoner kronor. Domen är inte bara anmärkningsvärt hård, utan bär också tydliga politiska förtecken. De hårda straffen har som syfte att skrämma vår generation, som använder fildelning för att få tillgång till kultur.

I samband med fildelning pratas det ibland om att vi ungdomar förväntar oss att få allting gratis. Det är inte sant. Det handlar om att vi vill kunna använda den nya tekniken som gör kultur tillgänglig för alla, utan att bli jagade och kriminaliserade. Det är naivt att tro att man kan förbjuda och begränsa utvecklingen genom lagar och därför tror vi inte att domen på längre sikt har någon effekt.

Vi vill se ett internet som skapas av och för människor utan begränsningar från datorföretag som ser till att lagar stiftas när de ser sina vinster minska. Konflikten i frågan står inte mellan fildelare och de som försörjer sig på kultur. Den står istället mellan alla oss som bejakar tillgången på kultur och dem som vill begränsa den.

Man kan inte stoppa tekniken genom förbud. Istället borde vi uppmuntra och aktivt arbeta för teknikutveckling. Alternativet är att finansiera kulturen och dess spridning gemensamt och ser till att alla kan ta del av den och att de som jobbar med densamma kan försörja sig. Vi vill se en förändring av upphovsrätten som gör att det blir lagligt att fildela och möjliggör för digitala bibliotek.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 2010-11-28

För mer information, kontakta pressekreterare Miro Anter på 073 630 71 64 eller miro@ungvanster.se

Vad var det vi sa?

I samband med att svenska folket röstade nej till EMU för sju år sedan, var vi många som påpekade bristerna inom EMU:s konstruktion. I efterhand kan vi konstatera att många av de farhågor som vi på nejsidan uttryckte har besannats. I finanskrisens kölvatten blir exemplen på tillfällen där EMU-medlemskapet försvårar en effektiv krishantering allt fler. För några månader sedan var det Grekland som dominerade nyhetsrapporteringen kring krisen, idag handlar det om Irland.

Samtliga EMU:s medlemsländer – oavsett vilken ekonomisk situation landet befinner sig i – ska föra samma valuta- och penningpolitik, vilket betyder att man inte kan använda växelkursen eller räntan för att påverka det ekonomiska läget. Nu kan vi se att priset för detta är oerhört högt. När man ger upp möjligheten att föra en aktiv penningpolitik får andra delar av ekonomin anpassa sig. EMU orsakade inte finanskrisen, men konstruktionen har försvårat vägen ut ur krisen. Konsekvenserna har i flera länder blivit massarbetslöshet, nedskärningar och en fördjupad kris.

Irland är en utav de länderna i Europa som har drabbats hårdast av finanskrisen. Den irländska regeringen har mött krisen med mer utav den nyliberala politik som skapade krisen. Lönerna för offentliganställda har sänkts kraftigt och betydande nedskärningar har gjorts på välfärden.

Före finanskrisen var Irlands ekonomi kraftigt överhettad och på fastighetsmarknaden fanns alla tecken på att bubblan snart skulle spricka. Den irländska ekonomin skulle ha behövt kylas ned med högre räntor, men eftersom räntan inom EMU sätts utifrån ett slags genomsnitt för hela euroområdet, kom räntan att vara alltför låg för Irlands del, och därför har medlemskapet EMU bidragit till att försämra Irlands situation. Irland är inte ensam om att få sin situation förvärrad av medlemskapet, utan samma sak gäller egentligen Grekland, Spanien, Portugal och andra länder som har drabbats hårt av finanskrisen i Europa.

En del svenska politiker och debattörer har försökt att använda sig av finanskrisen för att återigen väcka frågan om ett svenskt medlemskap i EMU. Detta är givetvis helt vansinnigt, varför höjs rösterna om gå med i ett läge där de farhågor som nejsidan påpekade under folkomröstningen visar sig vara riktiga?

I finanskrisens spår är det tydligt att EMU inte kan vara ett verktyg för att stabilisera ekonomin, som många av förespråkarna har hävdat. I detta läge skulle det enda rimliga istället vara att börja diskutera hur EMU kan upplösas. Men en ekonomisk politik från vänster kan inte stanna vid EMU:s upplösande. Det krävs ett systemskifte inom den ekonomiska politiken, som minskar utrymmet för finansiell spekulation och istället ökar utrymmet för investeringar som skapar jobb, minskar klimathotet och bygger sen starkare välfärd.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 2010-11-28

För mer information, kontakta pressekreterare Miro Anter på 073 630 71 64 eller miro@ungvanster.se

Håll ihop mot rasismen

Vi var många som blev besvikna och upprörda när det stod klart att Sverige blivit ett av de länder i Europa som har ett högerextremt parti i sin riksdag. Från fackförbund och partier, via kulturföreningar och skolklasser, till kyrkor och facebookgrupper skapade av enskilda, har uppropen att värna sina medmänniskor kommit. Många har varit ute på gator och torg för att visa sitt stöd för tankarna om allas lika och okränkbara värde. Det är en bra, bred, antirasistisk rörelse som tar form. Ju fler vi är tillsammans desto starkare blir vi. Där måste organisationsegoism och den egna agendan läggas undan till förmån för antirasismen.

Ung Vänster och Vänsterpartiet har alltid stått i främsta ledet mot förtryck och har en viktig uppgift framöver, dels genom att bekämpa de klyftor som är själva grogrunden för rasism och genom att aldrig acceptera de främlingsfientligas problemformuleringar och beskrivningar. Den allra viktigaste blir att se till att andra partier inte tar över Sverigedemokraternas politik och retorik. Ett oerhört ansvar vilar på den sittande regeringen, att hålla rent ut på högerkanten och inte gå i samma fälla som många andra länder. Regeringen Reinfeldt måste stå upp för humanism och anständighet, och inte flörta med mörkbruna krafter för att köpa stöd.

Sverige ska vara ett land som står upp för allas lika värde. Ett jämlikt land, med en human asylpolitik. Vi ska inte låta rasisterna utnyttja människors oro för framtiden, och skylla på invandrare istället för att ta tag i de verkliga problemen. De så kallade integrationsproblemen handlar om dåliga bostäder, arbetslöshet och en ojämlik skola, sådant som drabbar alla oss som saknar tjock plånbok.

Att Sverigedemokraterna sitter i riksdagen är inget vi för tillfället kan göra någonting åt. Men att deras hatpropaganda skulle få prägla den politiska utvecklingen under de närmsta fyra åren, det har vi alla en skyldighet att göra allt i vår makt för att förhindra. Ung Vänster drar nu igång den landsomfattande kampanjen ”Håll ihop mot rasismen”. Det är nu om någonsin vårt gemensamma ansvar att hålla ihop mot rasismen – för allas lika värde.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 2010-10-10

För mer information, kontakta pressekreterare Hanna Cederin på hanna@ungvanster.se eller 0762 478 321

Bakom luftslotten – resultatet av valresultatet

Efter årets valrörelse står vi inför fyra nya år med en borgerlig regering. I valrörelsen 2010 försvann de viktiga frågorna bland luftslott om fastighetskatt och RUT-avdrag. Frågorna om hur vi skapar fler arbeten, ger elever hjälp i skolan och hur fler bostäder ska byggas fick folk inga besked om. Borgerligheten ville hellre snacka skit om Mona Sahlin och sprida osanningar om arbetslösheten än att ta i de viktiga välfärdsfrågorna. 

Valresultatet innebär att vi kommer få se ett samhälle som ännu mer slits isär, där var och en i allt större utsträckning får se om sitt eget hus. Det är ett nytt Sverige som borgerligheten har siktet inställt på – den uttalade målsättningen är att bli som ett europeiskt genomsnittsland, med lägre skatter och mindre välfärd. Arbetslösheten biter sig fast, en allt större grupp av människor hamnar nu allt längre ifrån en arbetsmarknad som de aldrig tar sig in på. En arbetsmarknad öppnar upp sig där anställningstryggheten är usel och lönerna låga. 

Klyftorna ökar dramatiskt. Stora förmögenheter har samlats kring de rikaste svenskarna genom riktade bidrag. Sjuksköterskor, vårdbiträden och lärare sägs upp på löpande band för att finansiera regeringens skattesänkningar.  Det är förödande för människors trygghet. Sämre skolor, långa vårdköer och uttömda trygghetssystem bäddar för oro, uppgivenhet och större skillnader i livsvillkor. I otrygghetens spår följer också ökat utrymme för rasism och främlingsfientlighet.

Arbetarrörelsen som helhet noterar det sämsta valresultatet sedan allmän rösträtt. Situationen är extra ordinär och kräver en eftervalsanalys som tar ansvar. Skillnader mellan människor kommer att byggas in i systemet. En framgångsrik vänster måste vara dom som tydligast levererar ett konkret förändringsalternativ. Reformer som skapar sammanhållning istället för en politik som anpassar sig efter regeringens skattesänkningar är nödvändig. Världens bästa välfärd som omfattar alla bygger vi genom att sätta stopp för vinstslöseriet. En ekonomisk politik som på allvar kan bekämpa arbetslösheten som är det största hotet mot våra rättigheter, måste till.

Vi är många som är förlorare i högerns Sverige. Många av oss vill fortfarande känna tryggheten i att leva i ett land som håller ihop, där du alltid ska bli garanterad den bästa utbildningen, en sjukvård i världsklass och ett fungerande trygghetssystem oavsett tjocklek på plånboken. Att bo i ett land där välfärden är bra och där solidaritet är ledordet – det är något värt att slåss för.

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 2010-10-10

För mer information, kontakta pressekreterare Hanna Cederin på hanna@ungvanster.se eller 0762 478 321

 

Arbetslös – tjalalalala

I dagarna tar hundratusen gymnasieelever studenten. På skogårdar runt om i landet skrålas det "att den ljusnande framtiden är vår". För många kommer det dock innebära att man slängs ut i arbetslöshet. För vår generation har framtiden kommit att innebära försämringar, nedskärningar och urholkningar av vår trygghet som fullständigt eskalerat de senaste fyra åren.

Med udden riktad mot Sveriges ungdomar har den moderatledda alliansen attackerat den svenska arbetsmarknaden. Man har inom loppet av fyra år stiftat diskriminerande arbetsmarknadslagar som diskriminerar unga i A-kassan. Man har sänkt arbetsgivaravgiften för ungdomar med snack om "en fot in på arbetsmarknaden" men det har inte skapat några nya jobb utan bara resulterat i att skattepengar går till vinster i företag med många ungdomar anställda. Regeringen har under pågående finanskris förmodligen slagit rekord i att inte göra något för att stoppa ungdomsarbetslösheten.

När moderaterna nu, trots sitt snack om att inte röra arbetsrätten, föreslår en förlängning av provanställningstiden från sex till tolv månader är det knappast en överraskning. Moderaternas udd har alltid varit riktad mot lagen om anställningsskydd. Med en förlängning av provanställningstiden ökar den otrygghet som innebär att vi tvingas arbeta upp till ett år utan de rättsliga garantier som normalt sett tillkommer de som jobbar. Provanställning är faktiskt den mest osäkra anställningsformen av alla. Eftersom man kan sägas upp utan saklig grund gäller det att vara inställsam mot arbetsgivaren och tävla med sina kollegor om vem som kan ta mest skit utan att klaga. För vi har lärt oss att den som bråkar får gå.

När den första skolfria dagen kommer bär den med sig en baksmälla som ingen champagnedimma kan tävla med. Den är en allt annat än ljus framtid som möter vår generation om den moderatledda regeringen får sitta kvar på regeringsmakten. Istället för rätt till fasta jobb som skulle innebära schyssta livsvillkor ska vi unga fortsätta utnyttjas som ett B-lag på arbetsmarknaden utan att kunna hävda vår rätt.

Sjunga om studentens lyckliga dar – det vore nåt. Ung Vänster kräver att alla ska ha rätt till ett fast jobb efter gymnasiet.

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 100606

För mer  information kontakta pressekreterare Hanna Cederin på 0762 478 321 eller  hanna@ungvanster.se.

Sveriges regering måste agera mot israels piratverksamhet

Gaza kallas ofta för världens största fängelse. Den israeliska ockupationsmakten har total kontroll över områdets gränser och hindrar införsel av nödvändigheter som material till återuppbyggnad av sönderbombade hus. Med hjälp av militär stoppas hjälpsändningar att ta sig över gränsen och FN har tidigare rapporterat om hur Israel medvetet stör hjälpinsatser på bekostnad av de behövande. Ship to Gaza är ett initiativ för praktisk solidaritet med Gazas befolkning. Med hjälp av fartyg lastade med medicinsk utrustning och byggmaterial vill man bryta Israels blockad mot Gaza via vattnet.

I måndags morse svensk tid bordades skeppen från Ship to Gazas Frihetsflotta av israelisk militär. Båtarna var då fortfarande 105 sjömil ute på internationellt vatten. Skottlossning förekom med ett tiotal dödade och mångdubbelt skadade som följd. Ännu ett skepp lastat med kryckor, skolböcker och byggmaterial blev bordat på lördagsmorgonen.

Israelisk militär har agerat oförsvarligt och omänskligt. Att angripa internationella humanitära hjälpsändningar med militärmakt är oacceptabelt. När besättningen på Frihetsflottan har agerat mot en illegal ockupationsmakt har man straffas med skarp ammunition. Man har mötts av kulor och brutalt våld. FN har upprepade gånger slagit fast att den israeliska ockupationen bryter mot internationell rätt och chefen för FN:s biståndsoperationer i Gaza, John Ging, menar att humanitärt bistånd bör föras in sjövägen till Gaza.

Israels attacker har resulterat i protester runt om i världen. Människorättsorganisationer, regeringar och vanligt folk sluter upp bakom Ship to Gazas krav på att blockaden mot Gaza måste hävas. Ship to Gaza kommer att fortsätta skicka hjälp tills dess att blockaden är bruten. Men Israels agerande kräver mer än ord! Sveriges regering måste försvara rätten att segla på internationellt vatten och agera mot Israels piratverksamhet. Vi kräver att EU:s handelsavtal med Israel bryts! Ung Vänster stödjer helhjärtat kampen för ett fritt Palestina och ship to Gaza:s viktiga insatser och skänker därför ett ton cement till hjälpsändningarna.

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 100606

För mer  information kontakta pressekreterare Hanna Cederin på 0762 478 321 eller  hanna@ungvanster.se.

Slut upp mot Israels blodiga attack

– Med dödlig tydlighet ser vi ser återigen hur ockupationsmakten Israel ignorerar internationella lagar och regler. Medvetet och illvilligt har man med blodigt våld besvarat båtarnas fredliga budskap – att bryta det strypgrepp blockaden mot Gaza innebär. Ett flertal fredsaktivister har dödats och än fler skadats under den israeliska attacken mot de värnlösa båtarna. Den svenska regeringen måste med bestämdhet fördöma Israels agerande. Därutöver måste den svenska regeringen kräva en oberoende utredning av den israeliska attacken mot Ship to Gaza. Vi uppmanar så många som möjligt att sluta upp i de manifestationer som äger rum under dagen, i Sverige och runt om i världen.

Ida Gabrielsson, förbundsordförande

Thaher Pelaseyed, vice förbundsordförande

 

För mer  information kontakta pressekreterare Hanna Cederin på 0762 478 321 eller  hanna@ungvanster.se.

Ta tjejers rädsla på allvar

Rädslan för att bli utsatt för övergrepp är någonting som många tjejer tvingas förhålla sig till i sin vardag, och som ständigt begränsar tjejers livsutrymme. Det kan handla om att man tar omvägar, undviker parker eller inte vågar gå ensam utomhus på natten, vilket leder till att många väljer att stanna hemma på kvällen om de vet att de inte kan ha sällskap hem med en kompis. Den här vardagsrädslan gör att tjejer inte har samma livsutrymme som killar, och samtidigt tvingas ta ansvar för deras handlingar.

Det ska inte vara tjejers ansvar att anpassa sig till killars och mäns våld. Mäns våld mot kvinnor och vardagsrädsla är en del av ett strukturellt problem som kräver ett samhälleligt ansvar och agerande.

I det strukturella problemet ingår också det våld som sker inom en relation. Inomhus, med någon som man har någon slags relation till, är den farligaste platsen för en kvinna. Det är någonting som sällan tas upp i debatten om vardagsrädsla, vilket ger en snedvriden bild om att det är "den läskiga mannen i busken" som tjejer ska vara mest rädda för.

Det borde vara självklart att tjejer ska känna sig trygga, var som helst, när om helst. Tjejer måste tillåtas ta plats i samhället på samma villkor som killar. Feministiskt självförsvar är en konkret strategi för att tjejer både ska kunna ta plats, sätta gränser och slå tillbaka.

Ung Vänster har länge krävt att tjejer ska få lära sig feministiskt självförsvar i skolan och vi förväntar oss nu att en framtida rödgrön regering tar tjejers rädsla och upplevelser på allvar.

Antaget av Ung Vänsters riksting 2010-05-16

Ung Vänster betalar Carl Bildts seglarskor

I helgen är det 62 år sedan Al Naqba, "den stora katastrofen", då hundratusentals palestinier fördrevs från sina hem av den israeliska ockupationsmakten. Det har inneburit 62 år av förtryck och omöjligheten att leva ett drägligt liv för det palestinska folket. I Gaza där våldet är som brutalast och isoleringen som värst, ligger arbetslösheten på 80 procent och många lider av sjukdomar till följd av brist på vatten och mediciner. Bistånd och förnödenheter nekas att passera den israeliska gränskontrollen på väg till vad som brukar kallas för världens största fängelse.

Sedan den israeliska invasionen i december 2008 har omvärldens blickar riktats mot Gazabornas utsatthet och ockupationsmaktens folkrättsvidriga brott. Den internationella solidaritetsrörelsen har reagerat starkt. Ett av initiativen är Ship to Gaza. Åtta skepp från länder runt om i världen lastade med mediciner, betong och andra förnödenheter kommer att försöka ta sig till Gaza över internationellt vatten, för att på så sätt bryta blockaden. Vid tidigare försök har man stoppats av israelisk militär som har bordat skeppen. Genom att internationella kändisar åker med båtarna hoppas man nu på att den mediala uppmärksamheten ska omöjliggöra fler övergrepp som strider mot internationella överenskommelser.

Den 21 maj lossar det svenska skeppet ankare. Färden går från Grekland via flera internationella hamnar där blockaden mot Gaza uppmärksammas. Den svenska regeringens agerande gentemot Israels brott har varit minst sagt otillräckligt. Med Sveriges utrikesminister på båten skulle man tydligt visa att Sverige stödjer den internationella solidaritetsrörelsen och palestiniernas kamp. Ung Vänster lovar att sponsra Carl Bildt med seglarskor.

Ung Vänster önskar Ship to Gaza och Carl Bildt lycka till!

Antaget av Ung Vänsters riksting 2010-05-16

Sida 10 av 26« Första...89101112...20...Sista »