Sänk EU-staten!

Förslaget till konstitution är nu undertecknat. Nu stävar skeppet ut från Bryssels hamn på sin jungfruresa till medlemsländernas parlament. Ett avgörande steg mot ett Europas Förenta Stater med murar mot omvärlden och nyliberalt innehåll är taget. En ekonomisk politik som skapar arbetslöshet, segregation och klassklyftor riskerar att hamn mitt i vår grundlag, om inte projektet stoppas. än är det nämligen inte för sent.

Det sägs att konstitutionen är osänkbar. Så är inte fallet. Tvärt om kommer projektets kollaps allt närmare för var dag som går – på samma sätt som Titanic för varje sjömil skeppet tillryggalade kom närmare sin sista vila. Så är det eftersom konstitutionen, precis som Titanic, är felkostruerad.

Vi vill sänka det här skeppet. Vi tänker skapa den skakning på nedre däck, som till slut lägger konstitutionen på historiens havsbotten.

Ung Vänster – ditt isberg i nordatlanten.

Ung Vänsters förbundsstyrelse 041031

Stockkonservatism i Bryssels korridorer

Rocco Buttiglione, som är föreslagen som kommissionär för männskliga rättigheter och flyktingfrågor, har på rimliga grunder ifrågasatts i såväl EU-parlamentet som i media. Rocco, som har försvarat sig med att han är katolik, har visat en 1700-tals syn på homosexuella och kvinnor. Hans första förslag som kandidat var att EU ska inrätta flyktingläger i norra Afrika för att kunna utvisa illegala flyktingar dit och hindra nya flyktingar att nå EU:s gränser. Kort sagt, ett mer unket ärkereaktionär högerspöke är svårt att hitta.

En majoritet av de svenska EU-parlamentarikerna har beslutat sig för att rösta emot förslaget på ny kommission om Rocco Buttiglione ingår. Mot strömmen går moderaterna. Gunnar Hökmark motiverar deras stöd till Rocco med att vi har religionsfrihet!

I moderaternas värld ska muslimer bombas och förföljas eftersom de uppenbart är terrorister medan en människoföraktande skitstövel från Italien ska belönas med ett toppjobb inom EU, för han är ju ändå katolik. Gunnar Hökmark och hans moderata vänner visar med tydlighet att moderaterna väl förvaltar sin 100-åriga historia av homofobi, kvinnoförakt och öppen eller dold rasism.

Vi vill inte att Buttiglione eller något annnat högerspöke ska styra vår flyktingpolitik. Vi vill att flyktingpolitiken, och alla andra politiska områden, ska styras demokratiskt av ett folkvalt parlament, riksdagen.

När makten förs bort från människor, till slutna rum i Bryssel vädrar sådana som Rocco Buttiglione morgonluft. Sådan är den Europeiska Unionen. Därför arbetar Ung Vänster emot varje maktöverföring till Bryssel. Därför kräver Ung Vänster en folkomröstning om EU:s konstitution.

Ung Vänsters verkställande utskott 041018

Fastanställ varenda jävel!

Nu får det vara slut på allt skitsnack om att den svenska ekonomin skulle vara stabil och på fötter. Med en stigande arbetslöshet på 10 procent så är det väldigt uppenbart att situationen är den raka motsatsen.

Det är därför ett hån mot oss ungdomar när finansminister Bosse Ringholm börjar babbla om skattesänkningar och att man vill plocka bort en del avgörande skatter för välfärd och sysselsättning. Det handlar om arvskatten, gåvoskatten och förmögenhetsskatten. Skatter vars funktion är och ska vara utjämnande av klyftor samt en inkomstkälla till vår generella välfärd.

När arbetslösheten ökar kommer givetvis debatten om hur den ska bekämpas. Diverse liberaler och näringslivspolare kommer som vanligt skrika efter sänkta arbetsgivaravgifter och längre arbetstid. En och annan centerpartist kommer säkert också att yra i nattmössan om att småföretagande är lösningen på alla världens problem.

Vi vet att det är skitsnack. Full sysselsättning får man bara genom en rättvis fördelningspolitik. I dagsläget finns det bara en lösning. Upprusta den svenska välfärdsstaten och fastanställ varenda jävel.

För oss kommer full sysselsättning hundratals hästlängder före skattesänkningar för överklassen.

Ung Vänsters verkställande utskott 040902

Inte ett svenskt Alcatraz!

Under sommaren har ett fåtal tungt kriminellt belastade mäns rymningar satt fart på en stundtals skrämmande debatt inom det svenska etablissemanget. Att kriminalvården befinner sig i en kris kan många skriva under på, men lösningarna varierar. å ena sidan har vi moderaterna, som visar färg och kräver mer repression och privatiseringar av fängelserna likt den amerikanska modellen. Och i Rosenbad sitter den socialdemokratiska regeringen och kräver samma saker – vi behöver hårdare tag och strängare straff och detta ska vi få genom vad Bodström kallar det ”nya superfängelset”. Oavsett om bunkerna förses med vallgrav eller höga murar för att hindra rymningar, så skjuter man sig i foten.

Mer repression för internerna i de svenska fängelserna förhindrar sällan fler återfall, väl utanför murarna. Det borgerligheten och diverse debattörer bortser från är att det är mer vård som behövs och inte mer repression eller för den delen privatiseringar.

Ett ”superfängelse” med rigorös bevakning kommer inte att lösa vare sig problemen inom den svenska kriminalvården eller förhindra fler rymningar. Byggandet av ett superfängelse – ett nytt Alcatraz – är endast ett sätt för Bodström och regeringen att skjuta ifrån sig huvudansvaret för en havererad kriminalvård med outbildad personal och ständig överbeläggning.

Vi vet att problemet stavas resursbrist. Vi vet att ett superfängelse endast banar väg för mer spektakulära rymningar med ännu fler vapen involverade. Vi vet att vi inte kommer vilja möta dessa fångar på gatan när deras straff väl är avtjänat och de kommer ut. Vi vet att en mer repressiv kriminalpolitik inte löser problemen med en ökad kriminalitet. I så fall hade USA varit ett samhälle utan några brott alls. Så är det ju som bekant inte.

Kriminalvården måste få kosta. Personalen måste få utbildning och fängelserna fyllas med rehabilitering och behandling – inte förvaring, isolering och mer repression. De människor, som av samhället placerats inom ramarna för kriminalvården ska en dag komma ut. En mer omfattande fysisk och psykisk misshandel av dessa människor gör inte vårt samhälle tryggare. Mer vård och en sådan värd namnet gör däremot det.

– Ett nytt Alcatraz är och förblir en återvändsgränd – herr justitieminister Bodström! Ett tryggare samhälle bygger man inte genom att låsa in människor och kasta bort nyckeln – ett tryggare samhälle bygger man genom en offentligt finansierad välfärd där människor har ett arbete att gå till.

Ung Vänsters förbundsstyrelse, 040822

Skolan förvägrar tjejer rätten att försvara sig

Under denna sommar, har det precis som så många andra somrar, skett allt fler våldtäkter ute på gatan, i parker och på festivaler. Våld, hot om våld och sexuella trakasserier är idag vardag för många unga tjejer. Trots detta förvägrar skolan tjejer att lära sig försvara sig och sina kroppar mot övergrepp och trakasseier.

Ung Vänster har länge jobbat för att feministiskt självförsvar ska bli en del i den ordinarie undervisningen. Att tjejer tillsammans får lära sig att försvara sina kroppar mot de hot och trakasserier som enbart drabbar just tjejer borde vara självklart.

Skolan måste börja ta sitt ansvar för att hälften av sitt elevunderlag. Tjejer ska slippa trakasserier i skolan, och kunna känna sig trygga på sin fritid. Feministiskt självförsvar är en av många åtgärder som behövs för att detta i dag ska bli en verklighet.

Att Gustav Vasa åkte skidor genom Dalarna får man lära sig redan i lågstadiet. Det är en kunskap man möjligen kan ha nytta av om man är med i Jeopardy, men när ska vi få lära oss i skolan att våra kroppar är värda att försvara?

Ung Vänsters förbundsstyrelse, 040822

Höj spritskatten!

årligen dör över 5000 människor till följd av alkoholskador i Sverige. Konsumtionsnivån är idag lika hög som för hundra år sedan.
Regeringens utredare Kent Härstedt (s) kom för någon vecka sedan med ett förslag om bland annat sänkt spritskatt. Alkoholproblemen ska tydligen tacklas genom den briljanta och otroligt logiska åtgärden att göra spriten billigare. För vi vet ju alla att människor handlar mindre när det är billigt. Och att folk köper mycket alkohol utomlands ska motverkas genom att skrota Systembolaget och göra det möjligt att köpa alkohol i närmaste ICA. Det senare säger man inte, men det är uppenbart att det är dit vi är på väg.

Det som ”glömdes bort” när införselkvoterna slopades och det som ”glöms bort” i Härstedts utredning är att det är den restriktiva alkoholpolitiken med höga priser och försäljningsmonopol som har bidragit till att hålla dödstal och alkoholskador på en i förhållande till andra länder låg nivå. Finland utgör ett lysande exempel på hur snett det går vid en sänkning av alkoholskatten. Målet med sänkningen sades vara att minska införseln från Estland, medan resultatet blev att finländarna dricker lika mycket estniskt öl som tidigare, men har lagt till en pava finländsk vodka till helgen.

Istället för att kapitulera som Finland kräver vi ett kraftfullt agerande för att försvara och utveckla den restriktiva alkoholpolitiken.
återupprätta införselkvoterna! Stå upp för Systembolaget! Sänk inte spritskatten – höj den!

Ung Vänsters förbundsstyrelse, 040822

Bort med smygavgifterna i skolan!

Nu är sommarlovet över och tiotusentals elever runt om i Sverige har återvänt till skolbänkarna. Att utbildningen i gymnasieskolan ska vara avgiftsfri står klart och tydligt i skollagen. Trots detta kommer elever på bygg att mötas av krav på att köpa skyddsutrustning, elever på frisör tvingas att inskaffa saxar och elever på natur få pallra sig iväg och köpa fina miniräknare, som är nödvändiga för att klara utbildningen. Denna typ av smygavgifter blir allt vanligare såväl på privata skolor som på kommunala.

Att avkräva elever pengar är inte bara olagligt, det är också ett slag i ansiktet på elever som redan har för lite att röra sig med. Om man inte har en pappa med fet plånbok så svider skyddsskorna för 500 spänn, klippsetet för 1700 och miniräknaren som går på över tusenlappen, i kassan. Avgifterna innebär att den utbildning man har valt och kommit in på kan bli omöjlig att genomföra på grund av att man helt enkelt inte har råd.

Att inte skolmåltider omfattas av den avgiftsfrihet som ska råda i skolan är rent och skärt vansinne. För många elever står valet mellan att äta i skolan och ta en fika med kompisarna. Fikan blir ofta det naturliga valet, vilket leder till att koncentrationen på eftermidddagen blir lidande. Att dessutom i en situation där alltfler unga tjejer drabbas av ätstörnignar, avgiftsbelägga den mat de får i skolan, kan inte betraktas som något annt än ett kraftigt svek mot kommunens tjejer.

Ung Vänster kräver att skolmåltidsavgifterna förpassas till sophögen och vi uppmanar samtliga Sveriges gymnasieelever att anmäla dessa avgifter till skolverket för granskning!

Ung Vänsters förbundsstyrelse, 040822

Släpp fram den palestinska fotbollen!

Två av de lag som var anmälda till Gothia Cup – en internationell fotbollsturnering för ungdomar i Göteborg – hade palestinska ungdomar i truppen, men bara laget med både israeliska och palestinska ungdomar fick visum så att de kunde delta i tävlingen. Det andra laget, »El Berih Cultural Club in Ramallah« fick stanna hemma.

När den svenska migrationsmyndigheten sa nej till visumansökan från El Berih Cultural Club, sa man också nej till många palestinska ungdomars dröm och hopp om en framtid där vardagen inte handlar om kamp mot ockupationsmyndigheten och för ett värdigt liv. Vi kräver att migrationsmyndigheten ska ändra sitt beslut, eller om det är försent, be laget om ursäkt och lova visum till nästa års cup.

För de barn och ungdomar som växer upp på Västbanken och Gaza under Israels ockupation är det viktigt att livet någon gång får innehålla annat än militärt förtryck och en stor osäkerhet om framtiden. Att få möjlighet att hålla på med idrott kan ge ungdomarna en chans att för en kort stund glömma bort vardagens jävlighet, det är också ett viktigt sätt att känna gemenskap och en av få möjligheter till organisering. Därför startade tidningen Flamman för något år sedan insamlingen »Kicka mot ockupationen – fotbollar till Palestina«, en insamling som fortfarande pågår och som vi stödjer.

Den israeliska statens förtryck av palestinier och förnekande av deras mänskliga rättigheter påminner på många sätt om Sydafrikas gamla apartheidsystem. Om sex år hålls fotbolls-VM i Sydafrika, ett sätt att visa att vi inte stödjer fler apartheidsystem är att stänga ute Israel från möjlighet att kvala och istället heja fram det palestinska landslaget till VM!

Stöd insamlingen »Kicka mot ockupationen – fotbollar till Palestina«, sätt in pengar på pg 21 12-1, märk "fotbollar till Palestina".

Försvara den restriktiva alkoholpolitiken!

EU är ett hot mot den svenska restriktva alkoholpolitiken. ända sedan EU-inträdet har den svenska modellen, som historiskt burits upp av folkrörelser, utsats för massiva attacker. Införselreglerna har i praktiken slopats. Alkoholreklam har blivit tillåten. Nu verkar det råda hegemoni kring att Systembolaget ska bort och alkoholskatten sänkas. åtgärder som leder till stora samhälleliga problem. Alkoholkonsumtionen är redan idag rekordhög. Av detta drar tydligen de flesta, från regeringens alkoholutredare Ken Härstedt till liberalerna i folkpartiet, den helt fantastiska slutsatsen att samhället tjänar på att alkoholen blir billigare. Det är skrattretande.

De viktigaste fundamenten i den restriktiva alkoholpolitiken gäller tillgängligheten och prissättningen. Ju billigare och mer tillgänglig alkoholen blir desto mer dricks det. En ökad alkoholkonsumtion är ett stort folkhälsoproblem som driver på det redan stora antalet alkoholskador och alkoholrelaterade dödsfall.

Det blir löjligt när EU-förespråkarna försöker legitimera den kommande EU-staten med argument som att det krävs samarbete mot alkoholsmuggling och narkotika. Det blir löjligt därför att alkohol- och narkotikaproblemen har ökat ordentligt på grund av EU. Det blir löjligt därför att verktyg som tullen, som behövs för att stoppa alkohol- och narkotikasmuggling, läggs ner på strategiskt viktiga platser på grund av EU.

I EU har alkoholindustrin sina trogna alllierade. I EU drivs kraven på en liberalare alkoholpolitik hårt med lobbyisternas fulla stöd. I EU fastställs kraven som handlar om att medlemsländerna ska skära ner på socialpolitiken och välfärden, vilket på sikt leder till ökat drogmissbruk.

Det är viktigare än någonsin att sluta upp bakom en restriktiv alkoholpolitik. återupprätta införselreglerna! Försvara Systembolaget och stoppa de planerade skattesänkningarna på alkoholen!

EU:s tjänstedirektiv skärper rasismen

EU-kommissionens förslag till tjänstedirektiv innebär inte enbart ett hot mot systemet med kollektivavtal och förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation. I förlängningen innebär också tjänstedirektivet att svenska arbetare med kollektivavtal ställs mot arbetare från andra länder. Därför kommer också rasismen och misstänkliggörandet av alla arbetare som inte är födda i Sverige öka som en konsekvens av förslaget till tjänstedirektiv.

Grundbulten i tjänstedirektivet är den så kallade ursprungslandsprincipen. Principen innebär att företag som etablerar sig i andra EU-länder än det som företaget är registrerat i endast följer de lagar och regler som gäller i registreringslandet. Ett portugisiskt företag som verkar inom tjänstesektorn i Sverige lyder alltså under portugisiska lagar och regler, med vissa undantag. Detta innebär också att företaget inte behöver ha någon officiell representant i det landet där man bedriver verksamheten. Fackets möjligheter att kontrollera att lagar efterföljs eller förhandla med företaget om exempelvis kollektivavtal blir kraftigt försvagad.

Risken för att företag från andra länder med en sämre lagstiftning än Sverige kommer utnyttja reglerna i tjänstedirektivet är uppenbar. Konsekvensen blir också att olika regler och rättigheter ska gälla på den svenska arbetsmarknaden, beroende på varifrån det företag man arbetar på är registrerat. Resultatet kommer att bli en försvagad arbetarrörelse, sämre arbetsrätt och större motsättningar mellan arbetare.

Regeringen och socialdemokratin har under valrörelsen talat sig varma för arbetarnas rättigheter mot marknaden. Samtidigt så svajar man betänkligt i sin kritik mot tjänstedirektivet då man accepterar ursprungslandsprincipen. Oavsett vilka förändringar socialdemokraterna har tänkt ska ske med tjänstedirektivet så kvarstår de allvarliga problemen så länge principen om ursprungsland står kvar i direktivet. Därför måste förslaget om tjänstedirektiv avvisas i sin helhet.

Sida 20 av 26« Första...10...1819202122...Sista »