Bort med smygavgifterna i skolan!

Nu är sommarlovet över och tiotusentals elever runt om i Sverige har återvänt till skolbänkarna. Att utbildningen i gymnasieskolan ska vara avgiftsfri står klart och tydligt i skollagen. Trots detta kommer elever på bygg att mötas av krav på att köpa skyddsutrustning, elever på frisör tvingas att inskaffa saxar och elever på natur få pallra sig iväg och köpa fina miniräknare, som är nödvändiga för att klara utbildningen. Denna typ av smygavgifter blir allt vanligare såväl på privata skolor som på kommunala.

Att avkräva elever pengar är inte bara olagligt, det är också ett slag i ansiktet på elever som redan har för lite att röra sig med. Om man inte har en pappa med fet plånbok så svider skyddsskorna för 500 spänn, klippsetet för 1700 och miniräknaren som går på över tusenlappen, i kassan. Avgifterna innebär att den utbildning man har valt och kommit in på kan bli omöjlig att genomföra på grund av att man helt enkelt inte har råd.

Att inte skolmåltider omfattas av den avgiftsfrihet som ska råda i skolan är rent och skärt vansinne. För många elever står valet mellan att äta i skolan och ta en fika med kompisarna. Fikan blir ofta det naturliga valet, vilket leder till att koncentrationen på eftermidddagen blir lidande. Att dessutom i en situation där alltfler unga tjejer drabbas av ätstörnignar, avgiftsbelägga den mat de får i skolan, kan inte betraktas som något annt än ett kraftigt svek mot kommunens tjejer.

Ung Vänster kräver att skolmåltidsavgifterna förpassas till sophögen och vi uppmanar samtliga Sveriges gymnasieelever att anmäla dessa avgifter till skolverket för granskning!

Ung Vänsters förbundsstyrelse, 040822

Inte ett svenskt Alcatraz!

Under sommaren har ett fåtal tungt kriminellt belastade mäns rymningar satt fart på en stundtals skrämmande debatt inom det svenska etablissemanget. Att kriminalvården befinner sig i en kris kan många skriva under på, men lösningarna varierar. å ena sidan har vi moderaterna, som visar färg och kräver mer repression och privatiseringar av fängelserna likt den amerikanska modellen. Och i Rosenbad sitter den socialdemokratiska regeringen och kräver samma saker – vi behöver hårdare tag och strängare straff och detta ska vi få genom vad Bodström kallar det ”nya superfängelset”. Oavsett om bunkerna förses med vallgrav eller höga murar för att hindra rymningar, så skjuter man sig i foten.

Mer repression för internerna i de svenska fängelserna förhindrar sällan fler återfall, väl utanför murarna. Det borgerligheten och diverse debattörer bortser från är att det är mer vård som behövs och inte mer repression eller för den delen privatiseringar.

Ett ”superfängelse” med rigorös bevakning kommer inte att lösa vare sig problemen inom den svenska kriminalvården eller förhindra fler rymningar. Byggandet av ett superfängelse – ett nytt Alcatraz – är endast ett sätt för Bodström och regeringen att skjuta ifrån sig huvudansvaret för en havererad kriminalvård med outbildad personal och ständig överbeläggning.

Vi vet att problemet stavas resursbrist. Vi vet att ett superfängelse endast banar väg för mer spektakulära rymningar med ännu fler vapen involverade. Vi vet att vi inte kommer vilja möta dessa fångar på gatan när deras straff väl är avtjänat och de kommer ut. Vi vet att en mer repressiv kriminalpolitik inte löser problemen med en ökad kriminalitet. I så fall hade USA varit ett samhälle utan några brott alls. Så är det ju som bekant inte.

Kriminalvården måste få kosta. Personalen måste få utbildning och fängelserna fyllas med rehabilitering och behandling – inte förvaring, isolering och mer repression. De människor, som av samhället placerats inom ramarna för kriminalvården ska en dag komma ut. En mer omfattande fysisk och psykisk misshandel av dessa människor gör inte vårt samhälle tryggare. Mer vård och en sådan värd namnet gör däremot det.

– Ett nytt Alcatraz är och förblir en återvändsgränd – herr justitieminister Bodström! Ett tryggare samhälle bygger man inte genom att låsa in människor och kasta bort nyckeln – ett tryggare samhälle bygger man genom en offentligt finansierad välfärd där människor har ett arbete att gå till.

Ung Vänsters förbundsstyrelse, 040822

Skolan förvägrar tjejer rätten att försvara sig

Under denna sommar, har det precis som så många andra somrar, skett allt fler våldtäkter ute på gatan, i parker och på festivaler. Våld, hot om våld och sexuella trakasserier är idag vardag för många unga tjejer. Trots detta förvägrar skolan tjejer att lära sig försvara sig och sina kroppar mot övergrepp och trakasseier.

Ung Vänster har länge jobbat för att feministiskt självförsvar ska bli en del i den ordinarie undervisningen. Att tjejer tillsammans får lära sig att försvara sina kroppar mot de hot och trakasserier som enbart drabbar just tjejer borde vara självklart.

Skolan måste börja ta sitt ansvar för att hälften av sitt elevunderlag. Tjejer ska slippa trakasserier i skolan, och kunna känna sig trygga på sin fritid. Feministiskt självförsvar är en av många åtgärder som behövs för att detta i dag ska bli en verklighet.

Att Gustav Vasa åkte skidor genom Dalarna får man lära sig redan i lågstadiet. Det är en kunskap man möjligen kan ha nytta av om man är med i Jeopardy, men när ska vi få lära oss i skolan att våra kroppar är värda att försvara?

Ung Vänsters förbundsstyrelse, 040822

Släpp fram den palestinska fotbollen!

Två av de lag som var anmälda till Gothia Cup – en internationell fotbollsturnering för ungdomar i Göteborg – hade palestinska ungdomar i truppen, men bara laget med både israeliska och palestinska ungdomar fick visum så att de kunde delta i tävlingen. Det andra laget, »El Berih Cultural Club in Ramallah« fick stanna hemma.

När den svenska migrationsmyndigheten sa nej till visumansökan från El Berih Cultural Club, sa man också nej till många palestinska ungdomars dröm och hopp om en framtid där vardagen inte handlar om kamp mot ockupationsmyndigheten och för ett värdigt liv. Vi kräver att migrationsmyndigheten ska ändra sitt beslut, eller om det är försent, be laget om ursäkt och lova visum till nästa års cup.

För de barn och ungdomar som växer upp på Västbanken och Gaza under Israels ockupation är det viktigt att livet någon gång får innehålla annat än militärt förtryck och en stor osäkerhet om framtiden. Att få möjlighet att hålla på med idrott kan ge ungdomarna en chans att för en kort stund glömma bort vardagens jävlighet, det är också ett viktigt sätt att känna gemenskap och en av få möjligheter till organisering. Därför startade tidningen Flamman för något år sedan insamlingen »Kicka mot ockupationen – fotbollar till Palestina«, en insamling som fortfarande pågår och som vi stödjer.

Den israeliska statens förtryck av palestinier och förnekande av deras mänskliga rättigheter påminner på många sätt om Sydafrikas gamla apartheidsystem. Om sex år hålls fotbolls-VM i Sydafrika, ett sätt att visa att vi inte stödjer fler apartheidsystem är att stänga ute Israel från möjlighet att kvala och istället heja fram det palestinska landslaget till VM!

Stöd insamlingen »Kicka mot ockupationen – fotbollar till Palestina«, sätt in pengar på pg 21 12-1, märk "fotbollar till Palestina".

Försvara den restriktiva alkoholpolitiken!

EU är ett hot mot den svenska restriktva alkoholpolitiken. ända sedan EU-inträdet har den svenska modellen, som historiskt burits upp av folkrörelser, utsats för massiva attacker. Införselreglerna har i praktiken slopats. Alkoholreklam har blivit tillåten. Nu verkar det råda hegemoni kring att Systembolaget ska bort och alkoholskatten sänkas. åtgärder som leder till stora samhälleliga problem. Alkoholkonsumtionen är redan idag rekordhög. Av detta drar tydligen de flesta, från regeringens alkoholutredare Ken Härstedt till liberalerna i folkpartiet, den helt fantastiska slutsatsen att samhället tjänar på att alkoholen blir billigare. Det är skrattretande.

De viktigaste fundamenten i den restriktiva alkoholpolitiken gäller tillgängligheten och prissättningen. Ju billigare och mer tillgänglig alkoholen blir desto mer dricks det. En ökad alkoholkonsumtion är ett stort folkhälsoproblem som driver på det redan stora antalet alkoholskador och alkoholrelaterade dödsfall.

Det blir löjligt när EU-förespråkarna försöker legitimera den kommande EU-staten med argument som att det krävs samarbete mot alkoholsmuggling och narkotika. Det blir löjligt därför att alkohol- och narkotikaproblemen har ökat ordentligt på grund av EU. Det blir löjligt därför att verktyg som tullen, som behövs för att stoppa alkohol- och narkotikasmuggling, läggs ner på strategiskt viktiga platser på grund av EU.

I EU har alkoholindustrin sina trogna alllierade. I EU drivs kraven på en liberalare alkoholpolitik hårt med lobbyisternas fulla stöd. I EU fastställs kraven som handlar om att medlemsländerna ska skära ner på socialpolitiken och välfärden, vilket på sikt leder till ökat drogmissbruk.

Det är viktigare än någonsin att sluta upp bakom en restriktiv alkoholpolitik. återupprätta införselreglerna! Försvara Systembolaget och stoppa de planerade skattesänkningarna på alkoholen!

EU:s tjänstedirektiv skärper rasismen

EU-kommissionens förslag till tjänstedirektiv innebär inte enbart ett hot mot systemet med kollektivavtal och förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation. I förlängningen innebär också tjänstedirektivet att svenska arbetare med kollektivavtal ställs mot arbetare från andra länder. Därför kommer också rasismen och misstänkliggörandet av alla arbetare som inte är födda i Sverige öka som en konsekvens av förslaget till tjänstedirektiv.

Grundbulten i tjänstedirektivet är den så kallade ursprungslandsprincipen. Principen innebär att företag som etablerar sig i andra EU-länder än det som företaget är registrerat i endast följer de lagar och regler som gäller i registreringslandet. Ett portugisiskt företag som verkar inom tjänstesektorn i Sverige lyder alltså under portugisiska lagar och regler, med vissa undantag. Detta innebär också att företaget inte behöver ha någon officiell representant i det landet där man bedriver verksamheten. Fackets möjligheter att kontrollera att lagar efterföljs eller förhandla med företaget om exempelvis kollektivavtal blir kraftigt försvagad.

Risken för att företag från andra länder med en sämre lagstiftning än Sverige kommer utnyttja reglerna i tjänstedirektivet är uppenbar. Konsekvensen blir också att olika regler och rättigheter ska gälla på den svenska arbetsmarknaden, beroende på varifrån det företag man arbetar på är registrerat. Resultatet kommer att bli en försvagad arbetarrörelse, sämre arbetsrätt och större motsättningar mellan arbetare.

Regeringen och socialdemokratin har under valrörelsen talat sig varma för arbetarnas rättigheter mot marknaden. Samtidigt så svajar man betänkligt i sin kritik mot tjänstedirektivet då man accepterar ursprungslandsprincipen. Oavsett vilka förändringar socialdemokraterna har tänkt ska ske med tjänstedirektivet så kvarstår de allvarliga problemen så länge principen om ursprungsland står kvar i direktivet. Därför måste förslaget om tjänstedirektiv avvisas i sin helhet.

Heja Elektrikerna!

De senaste åren har pressade byggtider runt om i landet blivit ett allt större problem. Slarv och byggskandaler verkar numer vara legio när det gäller de större byggföretagen. En sida av detta som belyses alltför sällan i debatten och i media är arbetarnas försämrade arbetsmiljö och pressade situation till följd av detta. När arbetet ska utföras med samma styrka på snabbare tid ökar naturligtvis risken för skador och olycksfall i arbetet, för att inte tala om den ökade stressen på arbetet.

När nu Svenska Elektrikerförbundet går ut mot detta säger arbetsgivarsidan stopp. Inte nog med att man från början i avtalsrörelsen gav skambud vad gäller elektrikernas löneutveckling, Nu säger man dessutom stopp mot fackets krav att avtalsreglera arbetsgivaransvar vad gäller arbetsmijlö och planering av arbetet. Detta är oacceptabelt. Stressen och pressen mot elektrikerna måste få ett stopp.

Ung Vänster stödjer helhjärtat Svenska Elektrikerförbundets strejk för avtalsreglerat arbetsgivaransvar vad gäller bättre arbetsmiljö och planering för att motverka försämring av den fysiska och psykiska arbetsmiljön.

Heja elektrikerna!

Ung Vänster Verkställande utskott 040513

Rädda Komvux – rädda andra chansen!

Senaste åren har det varit mycket prat och lite verkstad vad det gäller satsningar på skolor och utbildning. Skolor hotas fortfarande ständigt av nedläggning och nedskärningar.

En av de utbildningsformer som drabbats hårdast är Komvux – möjligheten till en andra chans till grundskole- och gymnasieutbildning. Man skär ner på lärare, studiematerial och undervisningstimmar. Klasserna blir större, lektionerna färre och allt fler utbildningar ges numera endast på distans.

Samtidigt med detta föreslås i en ny utredning från regeringen att man ska införa hårdare regler för sökande som inte kommer direkt från gymnasiet. Man skriver att ”möjligheten att utbyteskomplettera betyg bör avskaffas utom för icke godkända betyg (sådana skall kunna läsas upp, men bara tillgodoräknas som betyget Godkänd oavsett faktiskt betyg)”. Det ska alltså inte gå att få högre betyg än G om man läser upp gymnasiebetyg. Det är helt oacceptabelt. På utbildningar med höga intagningspoäng är det alltså kört, såvida man inte hade toppbetyg under gymnasiet.

Problemet med personer som läser nya ämnen eller för att höja sina befintliga gymnasiebetyg på komvux, så kallade konkurrenskompletterare, ligger inte hos eleverna själva, utan i det orättvisa betygssystemet. Efter genomgången gymnasieutbildning och förvärvandet av de kunskaper som krävs för en viss utbildning, bör urval ske efter andra kriterier än betyg. Inget säger till exempel att man blir en bättre läkare, eller ingenjör, eller jurist, bara för att man fått toppbetyg i gymnasiet. Därför behövs många olika metoder för urval och antagning till högre studier.

Elevkårernas Centralorganisation har antagit ett manifest mot förändringen av intagningssystemet och försvåringen för Komvux-eleverna att nå högre utbildning. Under våren har man samlat namn och protesterat. Den 5-6 maj arrangerar man ytterligare fyra demonstrationer i Stockholm och hoppas få uppmärksamhet för den hotande diskrimineringen av Komvux-eleverna. Ung Vänster stödjer Elevkårernas Centralorganisations aktioner för att rädda andra chansen.

Skriv under uppropet på ECO:s hemsida
Slut upp på demonstrationerna den 5-6 maj!
Slå vakt om andra chansen!

Ung Vänsters verkställande utskott 040428

Irak – ännu en stjärna i den amerikanska flaggan

Bara under april månad har 1100 irakier dödats av den amerikanska ockupationsmakten i Irak.

Det snabba krig som krigshetsarna lovade, den så kallade ”humanitära interventionen” och jakten på massförstörelsevapen som inte finns; den ynkliga rökridån finns inte mer.

Det hade kunnat vara roligt att se hur Bush-administrationen och dess kompisar på ledarredaktionerna vrider sig, och hur varje dag bär med sig nya lögner och bortförklaringar. Det hade kunnat vara roligt, om inte deras vidriga kolonialism hade kostat oskyldiga irakier livet, och kastat in Irak i en virvelvind av kaos och laglöshet.

Ett krig som av ekonomiska och maktpolitiska skäl genomförts mot världsopinionens uttryckliga vilja och i strid mot folkrätten har nu övergått i en fullskalig ockupation som får Israels regering att framstå som en grupp beskedliga Teletubbies.

Nu säger krigshökarna att vi måste göra det bästa av det här kriget för irakiernas skull, och att det skulle vara oansvarigt att inte fullfölja det krig som olagligen inleddes för ett drygt år sedan.

Det som USA och dess allierade håller på att bygga är inte en självständig irakisk demokrati som representerar Iraks medborgare. Det man bygger är en lydstat; ytterligare en stjärna i den amerikanska flaggan.

Det finns en enorm motsättning mellan en självständig irakisk demokrati, och ett Irak som kontrolleras av USA.

Under belägringen av Falluja uppgår dödssiffran till 600 människor, varav 200 kvinnor och 100 barn – något som människorättsaktivister försökt belysa. Den amerikanska administrationen har kritiserat nyhetskanalen al Jazeera för att man rapporterat inifrån den belägrade staden, och ett av villkoren som man ställde för ett militärt tillbakadragande var att al Jazeeras korrespondenter lämnar Falluja.

USA har fastslagit att ingen irakisk regering har rätt att avsluta den militära närvaro som man nu etablerat på irakisk mark. Ingen irakisk regering kommer få rätt att slänga ut USA ur de koloniala projekt man byggt upp. Dessutom säljer den amerikanska administrationen ut de irakiska oljetillgångarna till utländska företag, och privatiserar det bistånd man lovade till Iraks uppbyggnad. De amerikanska storföretagen som stödde Bush i hans valkampanj har sannerligen fått tillbaka sina pengar.

Vi som demonstrerade mot kriget, vi som vill att Iraks suveränitet skall respekteras har inte gett upp. Vi uppmanar till fortsatta protester, mot USA:s imperiebyggande och för ett Irak fritt från utsugning och ockupation.

Ung Vänsters verkställande utskott 040428

Stärk fackets ställning!

Inför EU:s östutvidgning har debatten kring övergångsregler blivit hård. Göran Perssons uttalande om ”social turism” har bidragit till att göra debatt onödigt låst samtidigt som borgerliga partier vädrar morgonluft och vill sälja ut den svenska arbetsrätten.

Frågan om övergångsregler eller inte är inte självklar. Socialdemokratins argumentation för övergångsregler gör inte frågan lättare. Ung Vänster vänder sig mot argumentationen om att övergångsregler skulle behövas för att skydda vårt socialförsäkringssystem mot den hord av östeuropéer som Göran Persson tydligen tror ska ägna sig åt vad han kallar ”social turism”. Däremot kan övergångsregler inom vissa sektorer vara nödvändigt för att få tid till stärkande av kollektivavtalens ställning i den fria rörlighet som EU tvingar på oss. Men det förutsätter också att de överenskommelser som träffasts uppfyls, och att fler bindande överenskommelser för att förhindra en försvagning av kollektivavtalen och lönedumpning. Vi stödjer idén om övergångsregler under de premisserna, men samtidigt är det viktigt att komam ihåg att det handlar om just regler under en övergångsperiod. Oavsett om speciella regler finns under denna period eller inte så är det viktigaste att arbetsrätten skärps och att löne- och rättighetsdumpningen som nu pågår inom många sektorer får ett slut. De krav som den fackliga rörelsen fört fram det senaste tiden är en bra början på det arbetet.

Idag arbetar många arbetare från låglöneländer i Sverige till slavlöner, utan rättigheter, helt lagligt. Detta genom att cyniska företagare utnyttjar de hål som finns i lagstifningen kring F-skattesedlar. Detta måste få ett slut. Det är helt oacceptabelt att företag kan frångå kollektivavtal eller arbetsrättslagstiftning bara genom att lura på utländsk arbetskraft slavkontrakt. Facket måste få större befogenheter att sätta stopp för detta fusk med F-skattesedlar.

Dessutom försöker nu EU-kommissionen få igenom ett nytt tjänstedirektiv som ska förverkliga den fria rörligheten av tjänster. I praktiken innebär kommissionens förslag att utländska, EU-registrerade företag som utför tjänster i Sverige inte behöver följa svensk arbetsrättslagstiftning eller andra lagar som reglerar arbetet. Inom många sektorer innebär det i praktiken ett slut på arbetsrätt och reglering av arbetsmarknaden överhuvudtaget. Allt annat än ett bestämt nej från den svenska regeringen och riksdagenvore katastrofalt och oansvarigt.

Det är idag inte polska eller ungerska arbetare som hotar den svenska arbetsrätten eller kollektivavtalen. Det är svenska företagare som med eller utan övergångsregler är fast bestämda att lura både oss som idag bor i Sverige och de som kommer hit för att arbeta. De beslut om bland annat förstärkning av medbestämmandelagen, ett förtydligande av begreppen arbetstagare och uppdragstagare och skärpt kontroll av f-skattesedlar som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har enats om är en bra början, men det är inte nog. De närmaste åren kommer en strid för stärkt arbetsrätt och försvar av kollektivavtalen vara nödvändig. För det behöver vi inte övergångsregler, utan permanent lagstiftning och starkare fackföreningar. Vi har valt sida i den striden.

Ung Vänsters Förbundsstyrelse 040425

Sida 20 av 26« Första...10...1819202122...Sista »