Ledarskapsutbildning

ledarskapsutbildning_2016

Välkommen på vårens ledarskapsutbildning i Ung Vänster! Utbildningen riktar sig till medlemmar som utgör politisk och organisatorisk ledning i distrikten. Målet är att deltagarna ska utveckla sin politiska analysförmåga, diskutera strategier, lära sig skriva politiska texter och få verktyg för att lyfta sin aktivism och sitt politiska engagemang.

Utbildningen kommer att kretsa kring fyra teman:

  1. politisk teori
  2. strategi
  3. retorik/argumentation/politiskt skrivande
  4. aktuella politiska frågor

Nytt för i år är att utbildningen kommer att vara tjejseparatistisk.

Det är distrikten som utser vilka deltagare de ska skicka på utbildningen. Varje distrikt har två platser, undantaget Stockholm, Göteborg och Bohuslän samt Skåne som har tre vardera. Utbildningen äger rum i Stockholm är är förlagd till två steg under våren: 5-6 mars samt 21-22 maj. Sista anmälningsdag är 22 februari. Skicka anmälan till info@ungvanster.se. Uppdateringar kring programmet kommer också att finnas på Facebookeventet.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till förbundscentralen på 08-654 31 00 eller info@ungvanster.se.