Förbundscentralen

På Kungsgatan 84 i Stockholm är det alltid full aktivitet. Aktivister kommer och går, möten pågår, material produceras och distribueras, här ligger Ung Vänster förbundscentral. I anslutning till kontorslokalerna ligger vänsterns mötescafé, Kafé Marx, där vi i Ung Vänster arrangerar en del av våra centrala sammankomster.

Kontaktuppgifter
Telefon: 08 – 654 31 00
Presstelefon: 072-587 86 85
E-post: info@ungvanster.se

 

Anställda:

Henrik Malmrot, förbundsordförande, henrik.malmrot@ungvanster.se
Luisa Moncada Ecobar, förbundssekreterare, luisa.moncada.escobar@ungvanster.se
David Dahlborn, ekonomisk sekreterare, ekonomi@ungvanster.se
Maja Johnsson, organisationssekreterare, maja.johnsson@ungvanster.se
Lena Eklund, administrativ sekreterare, lena.eklund@ungvanster.se
Elin Morén, informationssekreterare, elin.moren@ungvanster.se