Förbundscentralen

På Kungsgatan 84 i Stockholm är det alltid full aktivitet. Aktivister kommer och går, möten pågår, material produceras och distribueras, här ligger Ung Vänster förbundscentral. I anslutning till kontorslokalerna ligger vänsterns mötescafé, Kafé Marx, där vi i Ung Vänster arrangerar en del av våra centrala sammankomster.

Kontaktuppgifter
Telefon: 08 – 654 31 00
Presstelefon: 073 508 90 61
E-post: info@ungvanster.se

Anställda:

Ava Rudberg, förbundsordförande, ava.rudberg@ungvanster.se
Olof Persson, förbundssekreterare, olof.persson@ungvanster.se
Rasmus Linusson, organisationssekreterare, org.sek@ungvanster.se
Billy Kettner Rudberg, organisationssekreterare, org.sek@ungvanster.se
Valeria Karlsson, informationssekreterare, info.sek@ungvanster.se
Amanda Larsen Jemander,  ekonomisekreterare, ekonomi@ungvanster.se
Felix Haugsand,  administrationssekreterare, admin.sek@ungvanster.se