Förbundscentralen

På Kungsgatan 84 i Stockholm är det alltid full aktivitet. Aktivister kommer och går, möten pågår, material produceras och distribueras, här ligger Ung Vänster förbundscentral. I anslutning till kontorslokalerna ligger vänsterns mötescafé, Kafé Marx, där vi i Ung Vänster arrangerar en del av våra centrala sammankomster.

Kontaktuppgifter
Telefon: 08 – 654 31 00
Presstelefon: 072-587 86 85
E-post: info@ungvanster.se

 

Anställda:

Hanna Cederin, förbundsordförande, hanna@ungvanster.se
Dina Viksten-Abrahamsson, förbundssekreterare, dina.viksten.abrahamson@ungvanster.se
Truls Persson, förbundskassör, truls.persson@ungvanster.se
Maja Johnsson, organisationssekreterare, maja.johnsson@ungvanster.se
Tilly Laestander, administrativ sekreterare, tilly.laestander@ungvanster.se
Elin Morén, informationssekreterare, elin.moren@ungvanster.se