Förbundsstyrelsen

Adam Lundqvist

Ombudsman

Adam är född 1994, jobbar som ombudsman för Ung Vänster Göteborg och Bohuslän och bor i Mölndal.

Alva Asproth

Alva är född 1998, tar studenten från gymnasiet och bor i Umeå.

Dina Viksten Abrahamson

Dina är född 1995, sysslar med teater och bor i Stockholm.

Ellen Kling

Student

Ellen är född 1995, studerar till lärare och bor i Umeå.

Fanny Rosberg

Fanny är född 1993, pluggar till språkkonsult i svenska, och bor i Göteborg.

Félix Yamba Yamba

Ombudsman

Félix är född 1996, bor i Uppsala och jobbar som ombudsman för Ung Vänster Uppsala.

Hanna Franzén

Studerande

Hanna är född 1992, pluggar till ingenjör och bor i Lund.

Henrik Malmrot

Förbundsordförande

Henrik är född 1994, är ordförande för Ung Vänster och bor i Stockholm.

Luisa Moncada Escobar

Förbundssekreterare

Luisa är född 1993 och kommer från i Mölndal i Göteborg men bor numera i Stockholm och är heltidsarvoderad av Ung Vänster som förbundssekreterare.

Maja Johnsson

Organisationssekreterare

Maja är född 1992, jobbar som organisationssekreterare på förbundscentralen och bor i Stockholm.

Olof Persson

Lärare

Olof är född 1997, jobbar som lärare och bor i Falun.

Rode Grönkvist

Student

Rode är född 1994, pluggar mattematik och bor i Lund.

Saga Åkerman

Student

Saga är född 1996, studerar och bor i Malmö.

Signe Sandqvist

Systemutvecklare

Signe är född 1992, jobbar som systemutvecklare och bor i Östersund.

Vilma Bolding

Student

Vilma är född 1994, pluggar till lärare och bor i Malmö.