Förbundsstyrelsen

Adam Lundqvist

Valgeneral

Adam är född 1994, studerar till redovisningsekonom och bor i Göteborg.

Alva Asproth

Ombudsman

Alva är född 1998, jobbar som ombudsman och bor i Umeå.

Dina Viksten Abrahamson

Politisk sekreterare

Dina är född 1995 och jobbar som politisk sekreterare och bor i Stockholm.

Ellen Kling

Studerande

Ellen är född 1995, studerar till lärare och bor i Umeå.

Fanny Rosberg

Studerande

Fanny är född 1993, pluggar till språkkonsult i svenska och bor i Göteborg.

Félix Yamba Yamba

Félix är född 1996, bor i Uppsala.

Hanna Franzén

Studerande

Hanna är född 1992, pluggar till ingenjör och bor i Lund.

Henrik Malmrot

Förbundsordförande

Henrik är född 1994 och är ordförande för Ung Vänster, kommer ursprungligen från utanför Södertälje men bor i Stockholm.

Luisa Moncada Escobar

Förbundssekreterare

Luisa är född 1993 och kommer från i Mölndal i Göteborg men bor numera i Stockholm och är heltidsarvoderad av Ung Vänster som förbundssekreterare.

Maja Johnsson

Administrativ sekreterare

Maja är född 1992, jobbar som administrativ sekreterare och bor i Stockholm.

Olof Persson

Studerande

Olof är född 1997, studerar i Stockholm och kommer ifrån Falun.

Rode Grönkvist

Studerande

Rode är född 1994, pluggar mattematik och bor i Lund.

Saga Åkerman

Studerande

Saga är född 1996, studerar och bor i Stockholm.

Signe Sandqvist

Systemutvecklare

Signe är född 1992 och jobbar som systemutvecklare och bor i Östersund.

Vilma Bolding

Studerande

Vilma är född 1994, pluggar till lärare och bor i Malmö.