Ung Vänster håller sommarläger i Åmål

På torsdag den 8 augusti inleds Ung Vänsters årliga sommarläger. Under fem dagar kommer över hundra Ung Vänster-aktivister och vänsterintresserade ungdomar från hela landet att samlas i Åmål för att sola, bada, diskutera politik och lyssna på intressanta föredrag.

Sommarlägret har ett späckat program med alltifrån buggkurser till politiska föredrag om till exempel situationen i Iran. Under sommarlägret lanseras också Ung Vänsters kampanj för att bygga bort bostadsbristen.

– Idag söker över en kvarts miljon unga en bostad. Det är ett tydligt tecken på hur allvarlig bostadsbristen har tillåtits bli. Bostadsbristen kan bara byggas bort, därför behöver Sverige en ny bostadspolitik, som sätter nybyggnation av billiga hyresrätter i centrum, säger Ung Vänsters förbundsordförande Stefan Lindborg.

Nedan följer ett urval av programpunkter, programmet i sin helhet finns på sommarlägerssidan: http://ungvanster.se/aktuellt/sommarlager-2013/

Fredag 9.00-11.00, Lars Ohly
Vänsterpartiets tidigare partiledare och nuvarande kulturpolitiska talesperson besöker Ung Vänsters sommarläger och diskuterar kulturpolitik.

Fredag 14.00-16.00, Sara Granér och Johannes Klenell
Serietecknaren Sara Granér och redaktören för tidningen Galago, Johannes Klenell, diskuterar serier som ett politiskt verktyg.

Lördag 14.00-16.00, Ida Karlsen
Ida Karlsen, feministiskt ansvarig för det norska ungdomsförbundet Sosialistisk ungdom, berättar om hur Norge har gått längre än Sverige och kriminaliserat sexköp utomlands.

Söndag 10.30-12.30, Yasri Khan
Ordföranden för Svenska muslimer för fred och rättvisa, Yasri Khan, talar om islamofobin och vad som behöver höras åt den.

För mer information:
Tove Liljeholm
Pressekreterare
072-587 86 85
tove.liljeholm@ungvanster.se

Ny förbundsstyrelse för Ung Vänster

Ung Vänsters nya förbundsstyrelse valdes under lördagen och söndagen på kongressen i Linköping. Valen utföll i enlighet med valberedningens förslag.

Ung Vänsters nya förbundsstyrelse:

Ordförande
Stefan Lindborg

Ordinarie i bokstavsordning
Annelie Johansson Eik – Storstockholm
Daniel Söderberg Talebi – Storstockholm
David Öborn – Värmland
Elin Morén – Västernorrland
Ella Coogan – Storstockholm
Felicia Ohly – Storstockholm
Hanna Cederin – Storstockholm
Hicham El-Horr – Älvsborg
Isabell Mixter – Västernorrland
Johanna Granbom – Storstockholm
Kristin Olofsson – Storstockholm
Tove Liljeholm – Storstockholm
Truls Persson – Storstockholm
Weidan Gong – Västerbotten

Suppleanter i inträdesordning
Jesper Hillbom – Skåne
Margareta Cannerfors – Dalarna
Nils Englund – Västerbotten
Pernilla Karlsson – Östergötland
Patrik Eriksson – Storstockholm
Helge Olin-Vingren – Göteborg och Bohuslän

För mer information
Tove Liljeholm
Pressekreterare Ung Vänster
Telefon: 08-654 31 00
Mobil: 072-587 86 85

Stefan Lindborg invigde Ung Vänsters 46:e kongress

Stefan Lindborg, invigningstal

Inför över 280 deltagare invigde Stefan Lindborg Ung Vänsters 46:e kongress som går av stapeln i Linköping under kristi himmelfärdshelgen, 9-12 maj.

– På fyrtiotalet lyfte vi för första gången ungdomens fyra rättigheter: rätten till arbete, rätten till utbildning, rätten till en bostad och rätten till en meningsfull fritid. Utan vår kamp hade Sverige sett annorlunda ut, säger Stefan Lindborg, ordförande Ung Vänster.

– Idag tar vi kampen mot ungas otrygghet och kräver fasta jobb med löner som går att leva på, ett modernt miljonprogram mot bostadsbristen och en likvärdig skola utan gräddfiler åt överklassens barn, avslutar Stefan Lindborg.

____________________________

Invigningstal, Ung Vänsters 46:e kongress
Stefan Lindborg, förbundsordförande
Folkungaskolan i Linköping, 130509

Å förbundsstyrelsens vägnar vill jag hälsa er välkomna till Ung Vänsters 46:e kongress. Ni ombud som utgör kongressens beslutsfattare, kommittéer, övriga förtroendevalda, gäster, suppleanter och funktionärer. Ni är alla varmt välkomna hit till Linköping. Särskilt hjärtliga välkomsthälsningar vill jag rikta till våra internationella gäster. Det betyder oerhört mycket för oss att ni är här.

Kamrater, vår 46:e kongress samlas under parollen ”På plats för förändring – en annan värld är möjlig”. Hit till Linköping har vi kommit från Kiruna i norr och Malmö i söder, med resväskan full av erfarenheter av hur det är att leva i det svenska klassamhället och könsmaktsordningen. Vi kommer från skolor präglade av de senaste decenniernas nedskärningspolitik. Från arbetsplatser som blir allt tystare, från nedslitna bostadsområden och från byar och samhällen som etablissemanget för längesedan har glömt bort. Med oss har vi berättelser om ett samhälle som utvecklas i fel riktning. Om ett Sverige där klasskillnader ökar och orättvisor biter sig fast. Om massarbetslöshet, otrygghet och förlorad framtidstro. Men ändå är vi inte nedslagna. För vi kommer med insikten om att det går att göra annorlunda. Vi är på plats för förändring, väl medvetna om att en annan värld är möjlig.

Kamrater, Ung Vänster kan aldrig tas för givet. Det är genom medvetna politiska och organisatoriska prioriteringar som vi formar förbundet. Vår styrka och slagkraftighet är inte ett resultat av lyckliga omständigheter. Den är beroende av vår egen förmåga att tänka strategiskt och hela tiden sträva efter att bygga förbundet starkare. Det har gått två år sedan Ung Vänster sist samlades till kongress. Trots en enorm högervridning, en strukturlös och likformig samhällsdebatt och efter åratal då organisering misstänkliggjorts, är Ung Vänster idag ett starkt förbund. Under de här åren har vi vidareutvecklat vårt politiska och organisatoriska projekt. Vi har satt kampen mot ungas otrygga livsvillkor i första rummet, för vi vet att det som spelar roll är det som är verklighetsnära och konkret. Vi har vandrat vidare längs en väg där vi sätter klubben i centrum, och förstår vikten av starka styrelser och ett medvetet internfeministiskt arbete. Vi har vuxit, och är större och starkare.

Förbundet har tagit viktiga kliv framåt, men fortfarande är vägen lång att vandra. Vårt politiska och organisatoriska projekt kan aldrig betraktas som avslutat. Det måste vi ständigt utveckla och göra ännu skarpare. När vi nu samlas till kongress gör vi det medvetna om att våra utmaningar är stora, och att vi därför måste lägga ribban högt. Vi tar oss an dem tillsammans, med beslutsamhet och med självförtroende. Vi har ett samhälle att omdana och en hel värld att förändra. Vårt verktyg är vår organisation. Vi sätter tilliten till varandra, och vet att ett förbund som håller ihop alltid kan förändra mer än vad som först verkar möjligt.

* * * * *

Jag läser ur Ture Nermans dikt Till den röda ungdomen. En dikt som skrevs till förbundets tioårsjubileum, 1913:

Ljus – ljus över landet, det är det vi vill
sol över orättens grunder och all nöd som är till!
Eld, eld i mörka natten till värme och till ljus,
till att lysa folket i bygget på framtidens hus

Kamrater, för 110 år sedan samlades ungsocialister i Malmö för att bilda ett nytt förbund. Det socialdemokratiska ungdomsförbundet, den organisation som idag är Ung Vänster. Man var inte många, och heller inte särskilt starka. På en konferens någon månad senare deltog 18 ombud från sex av förbundets sju klubbar. I förbundets kassa fanns 30 hoplånade kronor. Men man var beslutsamma, fyra år senare – vid förbundets andra kongress – var vi över 14 000 medlemmar i fler än 300 klubbar. Vårt förbund har alltid förstått att man  enbart med ord inte kommer långt, då som nu måste viljan till förändring bäras upp av en stark organisation.

Det Sverige vi verkar i är ett annat Sverige än det som förbundets pionjärer upplevde. Men även om mycket har förändrats är kampen för socialism och människovärde i grunden densamma, nu som då. Klassamhället ser annorlunda ut, men det består. Då som nu överordnas män konsekvent kvinnor. Könsmaktsordningen finns kvar, men de feministiska kraven på förändring ser i många avseenden annorlunda ut. Att lära av historien kan aldrig vara detsamma som att imitera. Att lära av historien innebär att känna stolthet över segrarna vi vunnit och kampen som vi fört. Det går en röd tråd genom historien, från oss tillbaka till de pionjärer som samlades den där marsdagen för 110 år sedan. Vi känner igen förbundet i striderna vi har tagit och i slagen vi har vunnit.

Ung Vänster har alltid spelat en avgörande roll för den svenska arbetarrörelsen. När socialdemokratin svek, bröt vi oss loss och bildade det som idag är Vänsterpartiet. Genom vår förståelse för könsmaktsordningen som en av samhällets grundläggande strukturer, och behovet av att föra en feministisk kamp skild från klasskampen, har vi förändrat arbetarrörelsens syn på samhället. När arbetarrörelsen har vacklat, har vi alltid funnits där och påmint om socialismens grundläggande idé. I en tid då delar av arbetarrörelsen saknar självförtroendet att utmana klassamhället, är det en uppgift viktigare än någonsin.

Kamrater, på trettiotalet försvarade den tidens ungdomsförbundare, med vapen i hand, den spanska demokratin mot fascisternas angrepp. En tredjedel av de svenska spanienfrivilliga återvände aldrig. Vi hedrar deras minne med stolthet. Idag när samhällsutvecklingen ger obehagliga associationer till trettiotalets fascistiska utveckling, står Ung Vänster längst fram i ledet i kampen mot rasismens normalisering. Under andra världskriget hjälpte den tidens svenska socialister, norska och danska motståndsmän att fly över gränsen. Idag är det vi som står upp för alla förtryckta och förföljdas rätt till en fristad, och kräver en mänsklig flyktingpolitik. Kampen mot fascism och rasism är nu som då en ödesfråga för vårt förbund.

Tillsammans med övriga arbetarrörelsen byggde vi under efterkrigstiden upp välfärden. Idag är det vi som försvarar den mot högerns angrepp och privatiseringsagenda. På fyrtiotalet lyfte vi för första gången ungdomens fyra rättigheter: rätten till arbete, rätten till utbildning, rätten till en bostad och rätten till en meningsfull fritid. Idag tar vi kampen mot ungas otrygghet och kräver fasta jobb med löner som går att leva på, ett modernt miljonprogram mot bostadsbristen och en likvärdig skola utan gräddfiler åt överklassens barn.

Jag läser vidare ur Ture Nermans Till den röda ungdomen:

Dock, tron som lyste vår ungdom, våra första röda år,
hatet som sjöd och kärleken som lyfte oss högt en vår,
de har inte slocknat om också där föll lite aska på,
och nu jäser det åter i djupet under ytans grå.

Kamrater, att bli gammal innebär ibland att man tappar ork och kraft. Att man kanske blir lite bekväm och i värsta fall desillusionerad. Men vissa lyckas behålla ungdomen i det inre, hela livet ut. Och jag vågar lova, aldrig tidigare har en 110-åring varit så levande och vital som Ung Vänster är idag. Utan vår kamp hade Sverige sett annorlunda ut. Vi har gjort och fortsätter göra skillnad. I kampen för socialism och människovärde är vi alltid den pådrivande kraften. Vi viker aldrig en millimeter från vår grundläggande övertygelse, att avskaffa klassamhället och riva ned könsmaktsordningen.

* * * * *

Kamrater, Ung Vänster är inte som vilken annan förening som helst. Vi är ett revolutionärt, socialistiskt och feministiskt ungdomsförbund. Vår ställning i det politiska landskapet gör oss unika, och med det följer ett stort ansvar. Det är vi som sätter ord på ungas vardag, som har strategierna för att vända samhällsutvecklingen och som dessutom har den organisatoriska förmågan att bära upp vår vilja till förändring. Ung Vänster är utan tvivel Sveriges viktigaste socialistiska och feministiska kraft.

I trianguleringens tidevarv handlar det politiska spelet om vem som kan släta ut sig allra mest. Där är inget heligt, och allt möjligt att kompromissa bort. Där ersätter vanmakt och avpolitisering människors tilltro till att politisk kamp kan förändra samhället. Där sopas reella politiska motsättningar under matten, och ersätts med en simpel tävlan om vem som kan uppbära mest förtroende bland ledarskribenter och politiska kommentatorer.

Men vi vet att konsensuspolitiken är ett luftslott, och förstår att politik handlar om motsättningar och om olika samhällsintressen som står mot varandra. Det är ingen slump att vår rätt till trygga livsvillkor sätts på undantag, samtidigt som Moderaterna levererar skattesänkningar på silverfat åt överklassen. Det är inte trots att vi aldrig har haft fler miljardärer, som vi har massarbetslöshet. Det är på grund av det. Vinster i välfärden, är vinster åt riskkapitalister och börsspekulanter, men knappast vinster för dig och mig, som tvingas gå i skolor som skriker efter fler lärare.

När högern försöker spela bort korten, ska vi sätta hårt mot hårt och förstärka de politiska motsättningarna. Vi är vansinnigt trötta på en regering som springer de rikas ärenden, samtidigt som vår rätt till trygghet sätts på undantag. Det får vara nog med det nu, vi fortsätter inte att vara generation otrygg.

* * * * *

Kamrater, vi har aldrig förväxlat att vara radikal med inåtvänd radikalism. Vi bedriver inte politisk kamp för vårt eget höga nöjes skull, heller inte för att provocera så många som möjligt. Vi tar vår roll på betydligt större allvar än så, och vet att de verkligt radikala inte är de som sluter upp kring den för stunden hårdaste parollen. De verkligt radikala finns i vardagen. Det är tjejen i din klass som kräver feministiskt självförsvar. Det är nätverket som tar kampen mot utförsäljningen av allmännyttan. Det är jobbarkompisen som ser till att alla är med i facket.

Vi är revolutionärerna som är fast förankrade i ungas vardag. De som sätter ord på verkligheten och visar att förändring alltid är möjlig. Vi finns överallt där unga finns; på skolan, på festivalen och på fritidsgården. Och just därför måste vi också finnas i förorten. Vår storlek är vår styrka, och en socialistisk kraft behöver ha hela arbetarklassen bakom sig. Vi är för svaga där, och måste därför formulera strategier som gör oss till det största ungdomsförbundet i förorten. Det är att vara verkligt radikal i ungas vardag. Det innebär att flytta fram arbetarklassens positioner. Det gör Ung Vänster till en starkare kraft för förändring.

* * * * *

Kamrater, kapitalismens kris är långt ifrån en kris för kapitalisterna. I krishanteringens spår har överklassen stärkt sin ställning och flyttat fram sina positioner. I vår omvärld döms folken till massarbetslöshet och fattigdom, samtidigt som banker och finansiella spekulanter till varje pris hålls skadelösa. Hur den ekonomiska krisen hanteras kommer att få genomgripande konsekvenser för samhällsutvecklingen under lång tid framöver. Antingen går vi mot en utveckling där det nyliberala projektet brutaliseras, eller så ser vi till att öppna dörrar för en progressiv samhällsutveckling.

Ung Vänster ska spela en större roll i kampen om svaret på kapitalismens kris. Ett socialistiskt svar på krisen måste lyfta folken ur den sociala katastrofen, innebära en maktförskjutning från kapital till arbete och ska lägga grunden för ett nytt ekonomiskt system. Ett socialistiskt samhälle. Men en kris föder inte automatiskt en starkare socialistisk rörelse. Den socialistiska rörelsen blir starkare när arbetarklassen flyttar fram sina positioner. Därför måste vi förmå att ge ett politiskt svar på krisen. Ett svar som det går att mobilisera människor kring. Den vänster som idag vill vara relevant, kan inte blunda för att kapitalismens kris har socialistiska lösningar.

* * * * *

Kamrater, i sju år har Sverige haft en borgerlig regering. Alliansregeringen har genomdrivit ett medvetet politiskt projekt för att förändra det svenska samhället. Högerns systemskifte är nu i viktiga avseenden fullbordat. Trygghetssystemen har urholkats, klasskillnaderna ökat och välfärden till allt större delar privatiserats. På arbetsmarknaden pressas fackföreningsrörelsens positioner tillbaka, allt till glädje för arbetsgivare som vill sänka löner och försämra arbetsvillkor.

I sju år har vi haft en regering som samtidigt som massarbetslösheten biter sig fast, pratar om arbetslinjen. Men regeringens politiska projekt har aldrig handlat om att bekämpa arbetslösheten. Borgerlighetens arbetslinje är en chimär, en fantasi och en synvilla. Regeringen använder sig av arbetslösheten för att driva igenom högerpolitik. Det är med argument om att det ska löna sig att arbeta som regeringen sätter rekord i skattesänkningar. Och det är med arbetslinjen som förevändning som högern disciplinerar människor, istället för att se till att arbetslösa får en starkare ställning på arbetsmarknaden.

I sju år har vi haft en regering som i bästa fall är ointresserad av feministiska krav på förändring, i andra fall driver de utvecklingen tillbaka och attackerar kvinnors villkor. Det duger inte att Anders Borg titulerar sig som feminist, när han driver en politik som gynnar rika, manliga direktörer på bekostnad av undersköterskors utslitna ryggar.

Men kamrater, det räcker inte att bara byta ansikten på ministertaburetterna. För att ett regeringsskifte ska vara värt något måste en ny regering också innebära en ny politik. Istället för högerns arbetslinje, ska vi ha fasta jobb med löner som går att leva på. Istället för alliansens skattesänkningar åt överklassen, ska vi ha en politik för jämlikhet och rättvisa. Istället för regeringens billiga ursäkter, vill vi se en verkligt feministisk politik som omfördelar makt och resurser från män till kvinnor. Nästa är är det vi som sparkar ut regeringen Reinfeldt från Rosenbad.

* * * * *

Kamrater, för 46:e gången samlas Ung Vänster till kongress. Varje kongress är historisk och innebär viktiga vägval för förbundet. Under de fyra dagar vi har framför oss kommer vi att utveckla vårt politiska och organisatoriska projekt. Vi ska peka ut riktningen framåt för Sveriges viktigaste vänsterkraft. Det är ett stort  ansvar vi har tagit på oss. När vi lämnar Linköping på söndag gör vi det som en starkare kraft för förändring. Det är vi skyldiga oss själva.

Jag avslutar med att återigen läsa ur Ture Nermans Till den röda ungdomen:

Det har gått ett par år, kamrater, sen den marsdag en gång
vi höjde först vår egen fana på stång.
Vi är några vintrar äldre, några höstar mognare ock,
men några nya vårar har väl också blåst genom vår rock.

Det är stort att storma i ungdomen – det är större att evigt ung
gå fram genom årens smuts, genom vardag tung
Låt oss vandra troget unga! I det löftet till livets år
väl mött, kamrater av marsdar, av den röda ungdomens vår!

Med dessa ord förklarar jag Ung Vänsters 46:e kongress för öppnad.

Fira 1 maj med Ung Vänster

1 maj

Imorgon är det 1 maj och arbetarrörelsens högtidsdag då tusentals människor demonstrerar för rättvisa och jämlikhet runt om i världen. Årets paroll för vårt 1 majfirande är ”Arbete, rättvisa, välfärd”.

Här nedan presenteras 1 majfiranden runt om i landet. Om du saknar något arrangemang, så är det bara att höra av sig så uppdaterar vi listan.

Vi ses på 1 maj!

 

Norrbotten

Luleå
Ung Vänster, Vänsterpartiet och VSF firar 1 maj tillsammans med demonstration och tal. Vi samlas 12:30 vid gula paviljongen för avmarsch 12:45 till stadshuset och tillbaka till ”gulan” där tal kommer att hållas av Krister Araya Leon, Ung Vänster Luleå, Bengt Berg, riksdagsledamot (v) och Kati Jääskeläinen, landstinget (v). Efter mötet så blir det korvgrillning kl 15:00 på lulsundsgatan 13. Vi syns där!

Kiruna
Ung Vänster och Vänsterpartiet firar 1 maj tillsammans. Tåget avgår från Folkets hur klockan 12.00. Talare är Lena Tjäder och Una Lindberg från Ung Vänster är trubadur.

 

Västerbotten

Umeå
Ung Vänster, Vänsterpartiet och VSF firar 1 maj tillsammans med Enad Vänster Umeå. Samling kl 13.00 på grusplanen vid Mimersskolan. Runt 13.30 börjar demonstrationståget att vandra för att sedan vid ca 14.00 stanna vid Rådhustorget där musik kommer spelas och olika tal kommer hållas. Efterhäng på Folkuniversitetet från kl.15 för den som vill.

Event på facebook.

 

Skellefteå
Samling kl. 13.30 på odentorget för avmarsch mot möjligheternas torg. Talare är Peter Bergman ordf. V-Skellefteå. Efter mötet bjuder vi på våfflor vid partilokalen.

Vännäs
Ung Vänster och Vänsterpartiet m.fl. firar 1 maj. Huvudtalare för V : Arijan Kan, Vänsterpartiet Umeå. Apell från Ung Vänster. Vi samlas vid vårdcentralen kl 13.30, avmarsch kl 14.15. Tal hålls utanför medborgarhuset kl 14.40

 

Jämtland

Östersund
12.00: Samling för demonstration på Stortorget. Tal av bland andra Felicia Ohly, Ung Vänsters förbundsstyrelse och Eva Frank, ordförande för Lärarförbundet Östersund. Sång och musik av Ellen Sundberg. Efteråt bjuder Vänsterpartiet och Ung Vänster på 1 maj-fika på Café Tingshuset.

 

Västernorrland

Sundsvall
Sundsvall är inte till salu! ”Arbete, Rättvisa, Välfärd”. Vi samlas, som vanligt, vid gångbron Storgatan/E4 kl: 13.15 beräknad avmarsch kl: 13.50 och vår tid på Torget i Sundsvall ca kl: 14.00 Elin Morén från Ung Vänster m.fl. kommer hålla tal.

 

Gävleborg

Bollnäs
Vänsterpartiet Bollnäs firar 1 maj i Colliniparken utanför Bollnäs Bibliotek med start kl. 13.00. Årets talare är Malin Krantz från Ung Vänster, Xamuel Halfvars (distriktsordförande Vänsterpartiet Gävleborg), Joel Sundström, Maria Mörk och Henrik Rubensson. Dessutom blir det livemusik, korvgrillning, grafittivägg, tipsrunda, bokbord, mm.

Gävle
Du som är förbannad på den omvända Robin Hood-politiken, knyt inte handen i fickan! Slut upp med Ung Vänster och Vänsterpartiet Gävle på arbetarklassens kamp- och högtidsdag! Tillsammans ska vi göra skillnad!

Kl 12.00 Samling på Södermalmstorg innan vi tillsammans tågar mot Rådhustorget!
Marschväg: S. Kungsgatan – S.Strandgatan – Muhrénbron – Centralgränd – Centralplan – St Esplanadgatan – Nygatan – Stortorget – Drottninggatan – Rådhustorget
Ca 13.00 Torgmöte på Rådhustorget med talare, underhållning med Jan Hammarlund, bokbord och kämparglöd! Talare: Alice Mjöhagen (Ung Vänster Gävle), Marita Engström (Kommunalråd), Mario Izquierdo (Läkerolarbetare, Livs), Gin Akgul Hajo (Tolk).

Kl 15.00 Efterfest på Sjömanskyrkan (Musikhuset)
Jan Hammarlund håller konsert och Vänsterpartiet Gävles Ordförande Stefan Pettersson håller tal medan vi samlas i Kajutan och fikar och käkar gott och knyter ihop Arbetarrörelsens viktigaste dag!
Vi serverar en animalisk, vegetarisk och vegansk enkel meny till billiga priser (korv, soppa med tillbehör och fruktsallad) och bjuder på Kaffe och kaka! Välkomna!

Event på facebook.

Sandviken
Samling krysset kl. 13.00.
Tal, musik och uppträdanden. Utdelning av vänsterns kulturpris. Kaffe och vänstertårta.
Arrangörer: Ung Vänster och Vänsterpartiet Sandviken.

Söderhamn
Demonstrationståg från Tribunen till Kulturens Hus. Vi utgår från Tribunen klockan 16.00 och tågar sedan till Ferdinand på Kulturens Hus. Ett ljudligt tåg följt av tal av bland annat Julia Linander, Ung Vänster. Under eftermiddagen kommer det finnas Soppa och Bröd serverat för valfritt pris. Självklart kommer det också finnas kaffe och tilltugg också! Mums! MISSA INTE att Söderhamnsbandet Rostrött kommer även bjuda på härlig musik! Vi är trötta på en växande extremhöger, så nu sker det vi behöver. Enade står vi som ett motgift. Att krossa rasismen är en medborgaruppgift. Ta med era bästa slagord så ses vi på barrikaden!

 

Dalarna

Avesta
Samling:13.00 på gågatan (utanför Coop) där det hålls ett torgmöte
Talare: Kristin Olofsson, förbundsstyrelsen Ung Vänster, Lena Olsson (Riksdagsledamot Vänsterpartiet Dalarna). Musikunderhållning: Barnyard Fury (blugrass-punk-band)

Falun
Samling: Geislerska parken kl. 12:00, avmarsch: 12:15
Återsamling Geislerska kl. 12:45 där årets huvudtalare, Malin Ragnegård (ordf. Kommunal Falun), håller tal. Därefter fortsätter firandet på Gamla Elverket (Ölandsgatan 10)
Talare: Patrik Andersson (Vänsterpartiet Falun), Kjell Sundström (Palestinagrupperna),
Bosse Reen (Homosexuella Socialister), Nommi Nordlund (Ung Vänster Dalarna), Björn Henriksson (Afghanistankommitén)
Musik: Shablon och Gustav & Mattias
Dans: Bojsenburgs Revysällskap (BUS)
(Finns möjlighet att köpa fika och soppa på Gamla Elverket. )
Arrangör: Samling Vänster (Vänsterpartiet Falun, Ung Vänster Falun, Socialistiska Partiet, Palestinagrupperna)

Ludvika
Plats: Foajén Folkets Hus (Carlavägen 24)
Tid: Inledning kl. 12
Talare: Leif Lindström (författare & socialist) och Margareta Cannerfors Stuparich (ordf. Ung Vänster Dalarna).
Utöver talen blir det musikunderhållning av Emmi & Minna Salinas samt matbuffé.

Säter
Med hjärtat till (V)änster samlas arbetarrörelsen i Säter för gemensamt tåg från Rådhustorget till Folkets Hus kl 10.30. Arbetarkommunen bjuder på tal på Folkets Hus och (V) återsamlas på Rådhustorget 13.00 med talare i form av bland annat Sebastian Karlberg, Ung Vänster, Titti Berg från Ludvika samt de lokala talarna Göran Johansson, Sten-Olof Eklund och Fia Wikström. Vänstern bjuder på musik i form av Fusse samt kaffe med korv. Hjärtligt Välkomna!
Värmland

Karlstad
12.00 Samling Soltorget med demonstrationståg
Talare: Susanna Göransdotter, styrelseledamot i Karlstad och representerar Vänsterpartiet i gymnasienämnden
Demonstrationståget går ca. 12.30 med musik av Kils paradorkester
13.00 Återsamling Sandgrundsudden. Talare:
Kalle Larsson, partistyrelseledamot och fd riksdagsledamot
Bodil Murås, ordförande i styrelsen i Karlstad
Coni Ronsten, förbundsstyrelsen Ung Vänster
18.00 Middag och allsång på Café Iris. Ingen anmälan krävs.

Välkommen att fira arbetarrörelsens internationella högtidsdag med Ung Vänster och Vänsterpartiet i Karlstad!

 

Örebro Län

Örebro
12.30 – samling i Slottsparken (tåget går: Slottsparken > Slottsgatan > Järnvägsgatan > Storgatan > Drottninggatan > Våghustorget)
13.00 – Avmarsch
13.30 – Ankomst Våghustorget

Tal av Lars Ohly (V) fd partiledare, Malin Tinjan (V) kommunfullmäktigeledamot i Örebro, Ung Vänster mfl.
Musikunderhållning: Yuri Yáñez
Ansiktsmålning för barn

 

Västmanland

Västerås
Samling 14.30 på Fiskartorget. Avmarsch 15.00. Tal och musik på Djäkneberget från ca 15.30
Tal av Kawa Zolfagary (Alliansfritt Sverige, Vita kränkta män), Milian Penahi (Ung Vänster) och Fatima Hassanpour (Iranska Kommunistpartiet Komala).
För musiken står The Blues Experience.
Arrangörer: Vänsterpartiet, Ung Vänster, Iranska Kommunistpartiet Komala, Colombianätverket
Södermanland

Eskilstuna
12.00: Samling på Järntorget i Nyfors. Korta tal av Maria Chergui, kommunalråd (v), Maria Forsberg, ordförande i Eskilstunavänstern och en representant från Ung Vänster.
13.00: Vi går i demonstrationståg till Rademachersmedjorna.
14.00: Musik: Drava
14.25: Tal: Anneli Jordahl, författare
14.50: Musik: Tikkle Me
15.20: Musik: Cecilia Ringkvist Trio
16.00: Slut

Stockholm
Demonstration i Stockholm med Vänsterpartiet, Ung Vänster och Vänsterns studentförbund under parollerna ”Arbete, Rättvisa, Välfärd” och ”Fristad åt alla”
Samling på Medborgarplatsen kl 12.00
Underhållning: Randiga Rut
Tal: Anton Eriksson – VSF, Ella Coogan – Ung Vänster och Clara Lindblom – Vänsterpartiet
Avmarsch till Kungsträdgården kl 13.00

Program i Kungsträdgården från kl 13.00
Underhållning: Glappkontakt och Anna Siekas mellan kl 13.00-14.00
Talare: Elin Melander – VSF, Johanna Granbom – Ung Vänster, Seluah Alsaati – Vänsterpartiet Storstockholm, Natasja Mrdjanov – Handelsvänstern och Ulla Andersson – Vänsterpartiets 1:e vice ordförande.
Eftermiddagen avslutas av ANAYE!

Event på facebook.

Upplands Väsby
Kl 10:15 samling vid Upplands Väsby station med Väsbyvänstern och Ung Vänster Norrort. På programmet: Invigning av Ung Vänster Norrorts fana. Tal från lokala företrädare.
Kl 11:15 gemensam resa till demonstrationen på Medborgarplatsen med pendeltåg med avgångstid 11:15

Södertälje
Samling vid Maren kl 10.00.
Avmarsch mot Stora Torget 10.45
Tal av Ulla Andersson, riksdagsledamot och ekonomisk talesman för Vänsterpartiet, Staffan Norberg, kommunalråd och Linnea Lööf från Ung Vänster.

Event på facebook.

 

Uppsala län

Uppsala
Demonstrera med Ung Vänster och Vänsterpartiet i Uppsala på Första maj!
I år går vi under parollen ”Vi är människor, inte maskiner – för ett mänskligare arbetsliv”. Vi samlas på Vaksala torg 12:00 för avmarsch 12:45 mot Slottsbacken.

Årets talare:
Stefan Lindborg, förbundsordförande Ung Vänster, Mikael Gustafsson, EU-parlamentariker, Ilona Szatmari-Waldau, kommunalråd, Berit Bengtsson, fackligt-politiska kampanjen, Rikard Engblom, VSF Uppsala. Dessutom underhåller kören Röda Lågan. Försäljning av fika i Slottsbacken.

Enköping
I Enköping börjar vi 9:45. Tal av Lars Ohly och Magnus Ahlkvist. Stora Torget i Enköping.
11:00 ansluter vi till LOs och (S) demo som går till Skolparken, där vi lyssnar på tal från (S) och LO.

 

Östergötland

Norrköping
Samling Nya Torget 11 :00
Avmarsch mot Vasaparken 11:30
Möte i Vasaparken 12:00-14:00
Talare: Rossana Dinamarca, Mona Olsson, VSF och Ung Vänster
Musik: Mjölby Baktaktsorkester

Linköping
1 maj demonstrerar vi som vanligt! Det kommer att bjudas på underhållning och fika finns att köpa för en billig penning.
Samling är på Olof Palmes plats klockan 12.00
Avmarsch 12.30 mot Trädgårdsföreningen.
Möte: Trädgårdsföreningen c:a 13:00
Ta med vänner och bekanta och kom och demonstrera tillsammans med oss!

Motala
Möte i Motala på Stora Torget klockan 11:00-12:00. Sång och musik.
Tal av Ung Vänster, Ida Legnemark och lokala talare bl.a. Anders Andersson och Lena Martens Kalmelid.
Skaraborg

Skövde
Ung Vänster och Vänsterpartiet i Skövde och Skaraborg anordnar 1 Maj-demonstration och möte i Skövde med samling 12.30 på Helenaskolans skolgård, demonstration går till Helensgården där mötet är 13.15. Tal av Hans Linde och Maria Flygare samt en representant från Ung Vänster. Musikunderhållning av Tommy Jonsson! Alla är välkomna!

 

Älvsborg

Mark
Stationsparken i Kinna 11.00-13.00 (vid regn är vi i Kinnaborgssalen)
Tal av Vänsterpartiet och Ung Vänster Mark. Musik av Niklas Blank. Prosa av Bo Scharping
Välkomna!

Allinsås
Vi firar första maj i Alingsås genom att samlas vid lilla torget. Tal håller Jonas Sjöstedt (V) och Alice Book (Ung Vänster Alingsås). Efteråt träffas vi i lokalen på Östra Ringgatan där det bjuds på fika. Välkomma!
Lilla torget klockan 11.

 

Göteborg och Bohuslän

Göteborg
Tider för dagen:
11.00-12.30 Manifestation till minne av de Spanienfrivilliga, Masthuggstorget
13.30-14.00 Samling Andra Långgatan
14.00-15.00 Demonstration
15.00-16.00 Torgmöte Gustaf Adolfs torg

Talare: Jonas Sjöstedt, Juliana Munoz Ung Vänster. På kvällen är det fest på Pustervik som ligger vid Järntorget. Tid: 19-02.

 

Halland

Halmstad
Picassoparken kl. 13:00 (Vid dåligt väder flyttas firandet till Café Strandgatan 20)
Tal av: Olof Björk, Ung Vänster, Mariann Norell, Vänsterpartiet mfl
Underhållning: Negativt Ja (progressiv folkrock), Ronja Möller (estradpoesi)
Korvgrillning och andra aktiviteter

Varberg
14:00-15:00 i Brunnsparken Varberg
Central och lokala talare, Musik och sång av Ole Mo

Falkenberg
Fira första maj med Ung Vänster och Vänsterpartiet. 11.00 kommer det att vara torgmöte på Rörbecksplatsen. Bland annat kommer Ung Vänster Falkenbergs klubbordförande Chitra Abel att tala. Välkommen!

Facebookeventet.

 

Skåne

Malmö
Kl. 11.00 på Möllevångstorget. Tal av Ung Vänster Skånes ordförande Felicia Bromée, Aron Etzler Vänsterpartiet med flera

Lund
Kl. 14.00 på Stortorget Tal av Rode Grönkvist, ordförande Ung Vänster Lund, Aron Etzler Vänsterpartiet med flera

Helsingborg 
Kl. 12:00 på Stortorget. Tal av Ilda Kahrimanovic ordförande Ung Vänster Helsingborg

Kristianstad
Kl. 12.00 på Domustorget. Tal av Shameron Karlsson, Ung Vänster Kristianstad

Skurup
Samling Folkets park 09.30. Avmarsch 10.00. Talar gör bland annat Simon Frohlund från Ung Vänster.

 

Blekinge

Karlskrona
På Onsdag är det arbetarrörelsens Internationella dag: Första Maj. Det är på Första Maj som människor över hela världen tågar, demonstrerar och minns de alla strider vi tagit för allas rätt till ett drägligt liv, samtidigt som vi blickar framåt mot de strider som komma skall. Tåga med oss i Ung Vänster Blekinge och Vänsterpartiet för ett socialistiskt Första Maj, dagen då vi manifesterar att vi är så mycket mer värda än rasism, klassklyftor och könsdiskriminering – Att vi alla skall få tillåtas att vara just människor. Demonstrationståget samlas vid Karlskrona Tågstation klockan 10:00 för att sedan tåga upp till Klaipedaplatsen, där det kommer att finnas kaffe, agitatoriska talare och eldsjälar utan dess like. Är inte detta måhända Sveriges längsta demonstrationståg? Avgångar för Kollektivtrafikens tåg (ej att förväxla med demonstrationståget) är som följande: från Sölvesborgs resecentrum 08.58 passerar Mörrum 09.11, Karlshamn 09.20, Bräkne Hoby 09.35, Ronneby 09.48 och Bergåsa 10.06.

Vi ses på Första Maj!

 

Kronoberg

Växjö
Vänsterpartiet Växjö samlas vid scenen på Storgatan kl 12.00. Där blir det sång o musik av Miranda Murre Eriksson samt tal av Simon Hansson, Ung Vänster. Kl 12.30 demonstrerar vi och samlas sedan på Palladium kl 13.00, där Eva-Britt Svensson är huvudtalare. Mer sång o musik samt kort tal av Zinar Canpolat, som berättar om sin tioåriga Resa i Sverige. Det blir också poesi med Erica Engdahl. Alla hjärtligt välkomna!

 

Fira internationella kvinnodagen den 8:e mars

Internationella kvinnodagen är en dag som feministiska rörelser världen över använder för att fira framgångar och landvinningar och då man samlas för att samla kraft i kampen för kvinnors rättigheter och frihet. Ung Vänster har en lång tradition av att fira internationella kvinnodagen, och det ska vi förstås göra även i år. Vi arrangerar aktiviteter på många orter runt om i landet. Kolla på listan för att se vad som ordnas på din ort. Välkommen att fira internationella kvinnodagen med oss!

Borås
Rödgrönt Borås bjuder alla att träffas denna kvinnodag. Cecilia Chatterjee-Martinsen från hjälporganisationen Water Aid berättar om hur i synnerhet kvinnor drabbas av brist på toaletter och rent vatten. Musik och fika (betala vad du vill, pengarna går till Water Aid.) Plats: Hemgården Borås Tid: 18:00

Falkenberg
Feministiskt självförsvar i Folkets Hus Falkenberg (Stortorget) kl. 16.30-18.30. Passet är öppet för alla kvinnor och Tjejer

Gävle Den 8 mars är en viktig dag att uppmärksamma, en dag då vi samlar kraft och inspiration för kvinnokamp och feministiska frågor. Vänsterpartiet tillsammans med Ung Vänster i Gävle bjuder på soppa föredrag och underhållning kvällen lång. Välkommen att fira 8 mars med Vänsterpartiet och Ung Vänster i Gävle.

På programmet:
Ellen Weiss sjunger och spelar
Kristina Sjöström läser ur boken Livfjädrar
Marita Engström, Kommunalråd: Därför behövs feminismen
Anna Siekas, Föredrag och Stand Up
Ulla Andersson, riksdagsledamot och Vänsterpartiets vice ordförande
Gruppen Feminazi spelar

Vi bjuder på soppa, bröd samt kaffe och kaka. Fri entré. Välkommen! Läs mer här.

Göteborg En av årets absolut viktigaste dagar närmar sig och det ska vi givetvis fira och uppmärksamma så mycket som det går! Under själva internationella kvinnodagen kommer en stor demonstration, i år under parollen ”Stopp! Jag äger min kropp!”, att äga rum, med samling på Gustav Adolfs Torg kl 17.30 för avmarsch mot Götaplatsen kl 18.00. Arrangerar gör 8:e-marskommittén, som är ett nätverk där bland annat Ung Vänster ingår. Dagen efter, lördag 9 mars, kommer Ung Vänster att arrangera ett pass i feministiskt självförsvar som är öppet för alla. Det kommer att hållas på vår expedition på Andra Långgatan 20, kl 12.30. Ta gärna med en vän eller två!

Halmstad
Vänsterpartiet bjuder in författaren Anna Pia Åhslund för att prata om boken ”Halländsk kvinnokraft”. Bibliotekscaféet, Halmstad stadsbibliotek kl 18.00 den 7 mars

Helsingborg
Heldag med bland annat feministiskt självförsvar på folkets hus klockan 12.00 – 20.00. Läs mer här.

Kalmar
Feministiskt självförsvar i Stagneliusgymnasiets idrottshall kl. 15.30 – 17.00. Passet är öppet för alla tjejer och kvinnor.

Lidköping
Ung Vänster anordnar firande av internationella kvinnodagen på De La Gardiegymnasiet i A-hustorget kl. 16:00 – 20:00. Sofia Ohlin kommer att hålla tal om Feminism och det kommer även vara musikuppträdande. Det bjuds på fika så kom! Kom!

Linköping
Kom och uppmärksamma internationella kvinnodagen tillsammans med Ung Vänster Linköping! Vi samlas på Trädgårdstorget kl. 16:00 för torgmöte och tal. Efteråt kommer vi gå till Elsas Hus för att fortsätta uppmärksamma kvinnors situation i världen bland annat genom att hålla feministiskt självförsvar och ett pass killar och feminism tillsammans med RFSU. Läs mer här.

Ludvika
Kvinnofest i ABF-huset klockan 15.00 – 20.00. Textuppläsning, dansuppvisning, musik m m Alla är välkomna!

Luleå
Feministiskt bokbord på gymnasiebyn, samling 10.00 på Vänsterpartiets lokal

Lund
Feministiskt självförsvar på Hemgården, Kiliansg. 11 klockan 16.00. Öppet för alla tjejer och kvinnor. Demonstration på internationella kvinnodagen klockan 18.30 på Stortorget. Läs mer här. Rocka loss på kvinnodagen! Det anordnas spelning med ”två förlorare” m.fl på Hemgården, Kiliansg. 11 klockan 20.00

Malmö
SCHYSST LÖN OCH LIKA VILLKOR – VI KRÄVER ETT JÄMSTÄLLT ARBETSLIV! Demonstration från Gustav Adolfs torg till Möllevångstorget. Klockan 17.00. Läs mer här.

Välkommen på 8 mars-fest på Moriska paviljongen, folkets park klockan 19.00. Läs mer här.

Norrköping
Fredagen den 8:e mars är det internationella kvinnodagen och det kommer Ung Vänster Norrköping givetvis uppmärksamma! Vi kommer ha ett torgmöte och en feministisk afton på ABF Bergslagsgården här i Norrköping.

Kl. 16.00 inleder vi kvällen med ett torgmöte på Skvallertorget för att sedan fortsätta kvällen inne på ABF med bland annat självförsvar för tjejer, musik, pyssel och föreläsningar. Missa inte detta för allt i världen! För frågor kontakta oss på norrkoping@ungvanster.se

Preliminärt schema:
16.00 Torgmöte skvallertorget
17.00 Mingel på Bergslagsgården + musik
17.30 -19.00 Självförsvar för tjejer
17.30 Killar och feminism
19.00 Musik
20.00 Föreläsning och diskussion femininism
21.00 Musik Under hela kvällen kommer det även finnas pysselhörna på undervåningen. Läs mer här.

Stockholm
Demonstration Internationella kvinnodagen 2013 – Feminism räddar liv!

– Mer resurser till kvinnojourerna
– Ta unga tjejers ohälsa på allvar
– Utöka sexköpslagen till att gälla utomlands

Samling på Södermalmstorg kl. 18:00, avmarsch mot Medborgarplatsen kl. 18:35. Konferencier är komikern Pernilla Hammargren, talare: Inger Forslund (Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling), Sissela Nording Blanco (Feministiskt Initiativ), Johanna Granbom (Ung Vänster), Lawen Redar (Socialdemokraterna). Framträdanden av Sanna Carlstedt och Jenny Wrangborg. Läs mer här.

Strängnäs
Ung Vänster hänger på torget fr o m 13:00 och uppmärksammar internationella kvinnodagen.

Trollhättan
Vi bjuder på fika och samtal. Plats: Vänsterpartiets lokal i Trollhättan. Tid: 16:00-20:00

Västerås
Barnvagnsmarsch mot barnadödlighet klockan 11.30 på iskartorget.  Läs mer här.

Manifestation mot löneskillnad mellan män och kvinnor kl 15.52. Läs mer här.

Biovisning av ”Den gröna cykeln” klockan 16.30, välkommen!

Uppsala
Välkommen till Ungdomens hus där massa olika saker händer, bland annat håller Ung Vänster feministiskt självförsvar under dagen. Välkommen från 16.00.

Växjö
Manifestation mot våld och hat mot kvinnor i Växjö klockan 17.30. Samling vid scenen på storgatan.

Örebro
Manifestation på Stortorget med anledning av 8 mars klockan 14.00.  Kom och delta!

Östersund
Vänsterpartiet anordnar en alkoholfri after work kl 16-19 på Gamla Tingshuset i Östersund på 8 mars, med buffé till halva priset för kvinnor. Ung Vänster är med genom feministiskt självförsvar och ”Man och feminist – vad innebär det?” kl. 17.30 i Vita rummet på gamla Tingshuset.

Ung Vänster på Socialistiskt forum

På lördag 1 december är det dags för Socialistiskt forum i Stockholm. Ung Vänster är naturligtvis på plats med flera programpunkter. Befinner du dig i Stockholm så se till att kom förbi ABF-huset på Sveavägen 41.

 

En riktig kvinna

10.00 – 11.00, Hedén

Medverkande:  Samtal med Tove Liljeholm, redaktör Röd Press, Jenny Rönngren, Allt är Möjligt och nättidningen Feministiskt Perspektiv och Tomas ”Genusfotografen” Gunnarsson.

Ett samtal om vad som sker när de enda kvinnor vi ser i reklam är retuscherade enligt rådande ideal. Vad händer när multinationella företag som IKEA offrar jämställdheten på kommersens altare? Vilket ansvar bär vem och vad får utvecklingen för konsekvenser? Var går gränsen till censur och när har det gått för långt?

Arr: Röd Press

Länk till evenemanget.

 

Klassresan har gått men vi är ju kvar
12:30–13:30, Husarö

Medverkande:  Stefan Lindborg, förbundsordförande Ung Vänster, Rosanna Dinamacra, Vänsterpartiet och Jonny Jakobsson, Kommunal. Samtalsledare: Clara Lindblom

Vänsterns utbildningspolitik har länge handlat om att fler ska gå högre utbildning, men den som inte vill eller kan gå universitet är det tyst om. Med den nya gymnasieskolan och den växande låglönearbetsmarknaden ökar otryggheten. Värst är det för de elever som gått yrkesprogram och saknar högskolebehörighet.

Var finns politiken för de som inte gör klassresa – hur ska yrkeseleverna få en starkare ställning? Hur slår högerns politik mot den unga generationen och vad innebär villkoren idag för framtidens arbetsmarknad och klasstrukturer?

Diskussion med Stefan Lindborg, förbundsordförande Ung Vänster, Jonny Jakobsson, Kommunal. Clara Lindblom som arbetar med arbetsmarknadsforskning och arbetsmarknadspolitisk utvärdering leder samtalet.

Arr: Ung Vänster

Länk till evenemanget.Feministisk praktik i en högervriden värld
15:15–16:15, Brännkyrka
Medverkande:  Johanna Granbom, Ung Vänster Storstockholm, Elisabeth Biström, sjalvforsvar.nu, Sonya Sammarco, Kristofferskolans jämställdhetsgrupp. Samtalsledare: Amanda Möllenhoff

Hur tillämpar man feminism i praktiken när vi är i en backlash? Under det här passet diskuterar vi olika metoder som används idag, så som feministiskt självförsvar, jämställdhetsgrupper på skolan och nattvandringen ”Systrar på stan”.

Arr: Ung vänster Storstockholm

Länk till evenemanget. 


Feministiskt självförsvar
16:30–18:00, Ängbyrummet

Feministiskt självförsvar är mentalt, verbalt och fysiskt självförsvar som endast riktar sig till kvinnor. Det bygger på medvetenhet om sexualiserat våld och tjejers vardagsrädsla. Under passet övar vi på tekniker som går att oskadliggöra en förövare med och pratar om våra erfarenheter.

Arr: Ung vänster Storstockholm

Länk till evenemanget.

Palestina levlar i FN

I natt röstade medlemsländerna ja till att Palestina ska få en stärkt observatörsstatus i FN. Det var en förkrossande majoritet där 138 länder röstade för, 9 röstade nej och 41 avstod. Det är ett glädjande och viktigt steg på vägen till att fullt ut erkänna Palestina som en självständig stat.

Samtidigt ska man inte ha allt för höga förväntningar på vad som nu kommer att hända. Man ska komma ihåg att Palestina nekades ett erkännande som självständig stat och fullvärdig medlem i FN för ett år sedan när USA motsatte sig ansökan i säkerhetsrådet.

Tillsammans med Olympiska kommittén, Internationella tribunalen för havsrätt och ett gäng andra mindre och större aktörer har man haft rollen av ”observatör”, men utan att ha någon egentlig möjlighet att påverka. Nu har man uppgraderats till att liksom Vatikanen få tyngden av att vara en ”observatörsnation”. Skillnaden handlar främst om att Palestina nu kan bli medlemmar i olika internationella organ, däribland den Internationella brottsmålsdomstolen. Man tillåts vara med på ett hörn, men utan att egentligen ha någonting att säga till om.

En stärkt roll i FN kommer inte lösa de stora frågorna. Fortfarande är man ett land under ockupation som tvingas leva med bosättningar och militära attacker. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu menade att Abbas tal till FN var fientligt och förgiftat och finansministern Yuval Steinitz har tidigare uttryckt att han betraktar ansökan som en attack mot Israel.

Men även om det är en liten markering så är det ändå ett beslut i rätt riktning. Låt oss hoppas att attackerna mot Gaza är över och att beslutet i FN kan bli ett (om än litet) viktigt steg framåt i kampen för ett fritt Palestina.

Demonstrera mot attackerna mot Gaza

Gaza

Under mer än en veckas tid har Gazaremsan attackerats av Israeliska stridsflyg. Attackerna är de värsta sedan ”Operation gjutet bly” vid årsskiftet 08-09 då över 1400 människor dödades. Ung Vänster uppmanar medlemmar och andra att delta vid helgens manifestationer till stöd för Gazaborna och som en protest mot attackerna.

– Omvärlden måste reagera kraftigt. Attackerna mot Gazas befolkning måste omedelbart upphöra. Jag hoppas att många sluter upp på helgens manifestationer för att visa sitt stöd för Gazaborna, säger Stefan Lindborg, Ung Vänsters ordförande.

De kommande aktiviteter som vi vet om är:

Borås – ljusmanifestation, tisdag klockan 17.oo på Stora torget. Facebookeventet finns här.

Eskilstuna – demonstration, torsdag klockan 16:45 utanför ABF. Facebookeventet finns här.

Falun – manifestation, lördag klockan 14:00, Gieslerska Parken. Facebookeventet finns här.

Helsingborg – demonstration, lördag klockan 14:00, Gustav Adolfs Torg. Facebookeventet finns här.

Halmstad – stödkonsert, lördag klockan 19:00, Norreport. Facebookeventet finns här.

Malmö – ljusmanifestation, onsdag klockan 18:00, Möllevångstorget. Facebookevent finns här.

För kontakt:
Tove Liljeholm
Pressekreterare Ung Vänster
073-69 17 34
08-654 31 00
tove.liljeholm@ungvanster.se

Stoppa attackerna mot Gaza

Flygräderna mot Gaza har nu pågått i en vecka. Rapporter i internationell press nämner ett 50-tal döda civila och ännu fler skadade. Däribland flera barn och ett begravningsfölje. Och Israels försvarsminister Ehud Barack säger att man planerar för en intensifiering av attackerna.

Inte sedan ”Operation gjutet bly”, då israelisk militär attackerade Gaza vid årsskiftet 2008 – 2009 har vi kunnat se så våldsamma insatser som nu. Då dödades omkring 1400 människor och många fler skadades. Byggnader bombades sönder och samman, sjukhus förstördes och vattenreningsverk gjordes obrukbara. Den israeliska blockaden mot Gaza har effektivt förhindrat återuppbyggandet av en basal samhällsstruktur. Man hindras bland annat importera viktiga byggmaterial och teknik för vattenrening. Initiativ som Ship to Gaza har brutalt slagits ner och Israel slår sig själva för bröstet när man tillåter en aningens mer sylt att passera gränsen. Men av sylt bygger man inga sjukhus.

Den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu har sagt att världen måste inse att Israel inte kommer att sitta overksamt när de ställs inför attackförsök och att de är beredda att trappa upp sina åtgärder. Militären benämner sina attacker som vedergällning. För det har skjutits raketer mot Israel också. Städerna Ashdod och Sderot nära den palestinska gränsen har blivit beskjutna med ett hundratal raketer. Shimon Peres, Israels president sade i söndags till The Jerusalem Post att man försöker undvika ett storskaligt krig mot Hamas, men att man kanske inte har något val, angriparna måste förstå att mödrar vill kunna få en hel natts sömn med sina barn. Och nu pratas det om en markinvasion.

Det finns självklart aldrig ursäkter för någon att döda eller skada civila, men tillåt mig påminna om vad det faktiskt är som pågår. Israel är en av världens absolut största millitärmakter och bedriver just nu en människorättsvidrig ockupation av ett annat land. Gazaremsan är under en blockad och saknar tillgång på rent vatten. Arbetslösheten är skyhög och hälften av alla invånare är under 18 år. Vattenbristen i kombination med en humanitär krissituation gör att FN betraktar Gaza som obeboeligt om bara åtta år. Att Israel nu går in med stridsflyg saknar all proportionalitet.

Det blir också tydligt att det ligger mer än vedergällning bakom angreppen när finansministern Yuval Steinitz beskriver det som en attack från två håll – dels millitärt från Gaza och dels ”diplomatiskt” från Ramallah. Den diplomatiska attacken ska bestå i att Palestina har ansökt om observatörsstatus i FN. (Nu har papper läckt ut där Israel hotar med att störta den palestinska presidenten Mahmud Abbas om FN godkänner ansökan.)

Hyckleriet från omvärlden blir nästan övertydligt när man inte reagerar starkare på vad som nu sker. EU har alla möjligheter att visa sitt missnöje genom att omedelbart säga upp sitt handelsavtal med Israel. Internationella röster måste ropa stopp – allt annat är ett svek mot Gazaborna. Det finns ingen möjlighet till lösning innan bosättningarna dras tillbaka, muren rivs och palestinska flyktingar får möjlighet att återvända hem. Den israeliska militärens attacker mot Gaza är ännu ett bevis på att ingen fred är möjlig så länge ockupationen pågår.

Stöd Gazaborna 
I helgen kommer det att hållas manifestationer mot attackerna på olika håll. Än så länge känner jag bara till tid och plats för Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Men hör gärna av er om ni vet fler platser så uppdaterar jag listan.

I Uppsala arrangeras en ljusmanifestation på Stora torget, på fredag klockan 16.00.
Facebookeventet finns här.

I Stockholm kommer det att hållas en manifestation utanför UD, Gustav Adolfs torg, på fredag klockan 14.00.
Facebookeventet finns här.

I Stockholm kommer det att hållas en manifestation utanför Israels ambassad, Strandvägen 58, på lördag klockan 15.00.
Facebookeventet finns här.

I Göteborg kommer det att hållas en manifestation på Gustav Adolfs torg på lördag klockan 15.00.
Facebookeventet hittar du här.

I Malmö kommer det att vara en manifestation på Gustav Adolfs torg nu på lördag klockan 15.00.
Facebookeventet hittar du här.

I Umeå hålls en ljusmanifestation på Rådhustorget på lördag klockan 15.00.
Facebookeventet finns här.

I Norrköping hålls en manifestation på Torget mellan Domina och linden på söndag (18:e) klockan 14.00.
Facebookeventet hittar du här.

I Borås kommer det att hållas en demonstration på Stora torget på tisdag (19:e) klockan 17.00.
Facebookeventet finns här.

I Malmö kommer det att hållas en ljusmanifestation på Möllevångstorget på onsdag (21:a) klockan 18.00.
Facebookeventet hittar du här.

I Eskilstuna kommer det att hållas en demonstration på Fristadstorget på torsdag (22:a) klockan 17.00.

I Uppsala kommer det att hållas ett ljusarrangemang på Stora Torget på fredag (23:e) klockan 16.00.
Mer info hittar du här.

I Uppsala kommer det också att hållas ett apellmöte för Gaza på Stora Torget på lördag (24:e) klockan 13.00.

I Falun kommer det att hållas en manifestation i Gielerska Parken på lördag (24:e) klockan 14.00.
Facebookeventet hittar du här.

I Helsingborg kommer det att hållas en demonstration på Gustav Adolfs Torg på lördag (24:e) klockan 14.00.
Facebookeventet hittar du här.

I Halmstad kommer det att hållas en stödkonsert på Norreport på lördag (24:e) klockan 19.00.
Facebookeventet hittar du här.

Som man frågar får man svar

Jag vaknade i morse till nyheten om att Sverigedemokraterna var tredje största parti i Aftonbladets/United Minds opinionsundersökning. Enskilda undersökningar ska man inte dra för stora växlar på. Det har jag fått lära mig. En opinionsundersökning utgör ingen trend. Men likväl kan den vara ett tecken i tiden. Och dagens undersökning borde bli en larmsignal. Som man frågar får man svar, brukar man säga. Hur samhällsdebatten förs påverkar människors syn på verkligheten.


Igår skrev Fredrik Pettersson en ledare i tidningen Folket. Den borde alla läsa, gör det också idag. Sverigedemokraterna skulle inte ges en millimeter, konstaterar han. Men trots unisona avståndstaganden, fortsätter Sverigedemokraterna att påverka debatten. Deras problembeskrivning förankras och deras världsbild bekräftas, skriver Pettersson.
Precis de tendenserna finns i debatten. Låt mig ge två exempel: Statsministern beskyllde invandrare för massarbetslösheten, för den hade ju i vart fall inget med ”etniska svenskar mitt i livet” att göra. I Agendas partiledardebatt vad det dags igen, där hänvisade Reinfeldt de sjunkande skolresultaten till ensamkommande flyktingbarn. Som man frågar får man svar.
Statsministern sår falska konfliktlinjer för att försöka dölja de verkliga. Massarbetslöshet och försämrade skolresultat har inget med invandring och integration att göra. De är ett resultat av högerpolitik som sätter skattesänkningar och vinstintressen framför jobb och välfärd. Orsakerna är desamma som till varför miljonerna rullar ned i direktörsfickorna och champagnen vaskas på Stureplans inneställen.
Om frågan ställs som i Agendas partiledardebatt, ”Hur mycket invandring tål Sverige?”, borde det inte förvåna någon om fler svarar ”mindre” när invandringen sägs ligga bakom samhällsproblem efter samhällsproblem. Som man frågar får man svar, som bekant.
När samhällsdebatten blir för likriktad och politiken reduceras till en tävling kring tomma begrepp – vem som är mest ansvarsfull och vem som har mest förtroende – öppnas spelplanen upp för andra förklaringsmodeller. De kan rasistiska krafter utnyttja för att flytta fram sina positioner. Därför måste den politiska debatten istället tillåtas handla om olikapolitiska alternativ som står mot varandra. Samhällsdebatten ska handla om ekonomisk politik, fördelning, jämlikhet och välfärd. Kort och gott, när konfliktlinjen går mellan höger och vinster blir rasisternas svar irrelevanta.
Som man frågar får man svar. Ge mig därför ett rakt svar på varför regeringen kommer undan med att snacka om arbetslinjen, när det faktiskt råder massarbetslöshet. Tala om för mig hur mycket ökade klasskillnader Sverige tål. Jag kräver besked om hur vi bygger ett samhälle som håller ihop, där det inte finns någon möjlighet att sparka nedåt. Vänstern måste se till att frågorna ställs annorlunda. Det är kanske vårt viktigaste bidrag till den antirasistiska kampen.


Sida 5 av 40« Första...34567...102030...Sista »