Politiska program

Här hittar du Ung Vänsters program och uttalanden.

I våra politiska program formulerar vi vad vi tycker i olika politiska frågor. Programmen antas normalt på kongresser eller riksting efter att ha diskuterats länge inom förbundet. Alla medlemmar i Ung Vänster är med och skriver de politiska programmen på ett eller annat sätt.

 

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen beskriver vilka utmaningar som ligger i fokus för förbundet under de kommande åren, med utgångspunkt i vår syn på det politiska läget i Sverige och omvärlden. Den pekar på strategier och prioriteringar för Ung Vänster, organisatoriskt och politiskt, som vi vill använda för att nå våra målsättningar under kongressperioden men också på längre sikt.

 

Principprogrammet

Principprogrammet är det dokument där vi beskriver vår ideologi och våra grundläggande åsikter. Vi tar beslut om förändringar i principprogrammet på våra kongresser. 

 

Politiska program och dokument