Riksting 2018

Den 31 mars -2 april 2018 anordnar Ung Vänster riksting. På rikstinget ska vi behandla ett valprofildokument och ett teknik- och framtidspolitiskt program. Alla medlemmar har rätt att motionera (skriva förslag på ändringar) på förslagen som finns lite längre ner på den här sidan.

Motionsstopp är den 16 februari kl. 23:59.
Motioner skickas till motioner@ungvanster.se

Hur många ombud respektive distrikt får räknas ut utifrån medlemsantalet och information om det har skickats ut till respektive distrikt. Distriktens ombud ska väljas på en ordinarie distriktsårskonferens eller på en särskild valkonferens. Om ombuden väljs på en särskild valkonferens, ska kallelse till den genomföras på samma sätt som stadgarna föreskriver att man kallar till extra distriktsårskonferens.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta förbundscentralen på 08-654 31 00 eller info@ungvanster.se.

Handlingar till rikstinget:

Förbundsstyrelsens förslag till dag-, arbets-  och rikstingsordning
Förbundsstyrelsens förslag till Teknik- och framtidspolitiskt program
Förbundsstyrelsens förslag till Valprofildokument